The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by komathi_1411, 2019-04-27 09:14:20

BUKU PROGRAM HS

BUKU PROGRAM HS

PENGHARGAAN

நன்றி நவில்கிபறாம்

YANG BERBAHAGIA SAUDARA TIAN CHUA SJK(T) SENTUL, KUALA LUMPUR
(PEGAWAI KHAS MENTERI KERJA RAYA MALAYSIA) செந்தூல் அரெினர் தமிழ்ப்பள்ளி

JP MORGAN CHASE BANK TEAM KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL KALI KE - 59

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR 59 - வது விளளயாட்டுப் பபாட்டி
PIBG SJKT SENTUL
28 APRIL 2019 (AHAD)
SMK MBS, KUALA LUMPUR 07:30 PAGI - 01:00 T/HARI
HAKIM DAN PEGAWAI KEJOHANAN PADANG MBS, SENTUL KL

IBU BAPA PERASMIAN :
BEKAS MURID & YANG BERBAHAGIA SAUDARA TIAN CHUA
(PEGAWAI KHAS MENTERI KERJA RAYA MALAYSIA)
SEMUA PIHAK YANG MEMBERI SUMBANGAN
UNTUK MENJAYAKAN KEJOHANAN SUKAN “Majulah Sukan
Untuk Negara”
OLAHRAGA SJKT SENTUL
KALI KE-59

AJK PROGRAM KEPUTUSAN RASMI SUKANTARA

AHLI JAWATANKUASA INDUK LONTAR PELURU (L) TAHUN 4

Pengerusi : Pn.Letchumy a/p Sathu (Guru Besar ) PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK

AJK PROGRAMThulassidaran Sivakumar

Surian A/L Thanaraj Pillay
Timbalan Pengerusi : Pn.Jothi Malar a/p Gunasegaran (PK Kokurikulum) Pertama Biru 4.12m
3.48m
Naib Pengerusi 1 : Pn.Letchumy a/p Suppiah (PK Kurikulum) Kedua Merah

Naib Pengerusi 2 : Pn.Subathrah Devi a/p Achannah ( PK HEM) Risshetharan A/L Shangkaran Ketiga Merah 3.02m

Setiausaha Sukan : En.Uthaya Chanthira Kumar a/l Muniandy LONTAR PELURU (P) TAHUN 4

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK

Selvi Prithingra A/P Selva Kumar Pertama Hijau 3.84m

Protokol / Sambutan - Guru Besar, YDP & NYDP PIBG, GPK Varrnika A/P Mogan Kedua Hijau 3.16m

Juri Rayuan - GB / YDP / GPK 1 Abbilasha A/P Eswaran Ketiga Biru 3.10m
Teknik & Padang - PIBG / En.Uthaya / En.Eswaran
LONTAR PELURU (L) TAHUN 5
Peralatan - En.Eswaran / En.Manivaasagam
PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK

Perasmian / Perbarisan / Ikrar - En.Partiven Sathishwaran A/L Thevan Pertama Hijau 4.86m

Pengurus Peserta - Pn.Selvakumari Praabagaraan A/L Batumalai Kedua Hijau 4.84m

Pengurus Pasukan - Pn.L.Kavitha, Pn.Theivanai, Pn.Saras Neevantharan A/L Sathiya Seelan Ketiga Biru 4.13m

PPKI & Pra Sekolah - Pn.Seetha/Cik.Annie/Cik.Bavani/Pn.Genes LONTAR PELURU (P) TAHUN 5
Pelepas & Pencatat Masa - Peg. luar/Pn.Thevis/Pn.S.Kavitha/Pn.Puspa
PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK

Pegawai Rekod & Statistik - Pn.Kalaivani / Pn.S.Letchumy (GPK 1) Sajinithira Muthan Pertama Hijau 4.95m
Jemputan & Buku Program - Pn.Nanthini / Pn.Komathi
Archana Sri Nayer A/P Ramachandran Kedua Merah 4.28m
Pengadil Acara Kumpulan - Guru Besar / Pn.Shyamala / Pn.Geetha
Kavisha Gunasegaran Ketiga Hijau 4.25m

Hadiah - Pn.Subathrah / Pn.Theivanai LONTAR PELURU (L) TAHUN 6
Kecemasan & Keselamatan - AJK PIBG
Juru Acara - Pn.Eswary / En.Firdaus PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK

P.A. Sistem - En.Eswaran Charathiran Muthan Pertama Hijau 6.74m
Penaja&Sumbangan / Banner - PIBG
Maegannesh A/L M Vijayan Kedua Merah 5.68m

Haarin Raj A/L Jaya Kumaran Ketiga Merah 4.83m

Kebersihan - Pekerja LONTAR PELURU (P) TAHUN 6

Juru Gambar - PIBG / Semua Guru PEMENANG TEMPAT RUMAH JARAK
Persembahan - Cik.Kanageswari / Pn.Geetha
Vijayletchumi Pertama Biru 5.25m
Pendaftaran - Pn.Nalini
Gayathri A/P Ramalingam Kedua Biru 5.19m
Makanan Murid - Pn.Nanthini / Pn.Nesamalar / PIBG
Hakim Penamat - En.Ananthan / En.Partiven / En.Firdaus Sai Yashinii A/P Sundar Ketiga Biru 5.10m

TENTATIF PROGRAM SUSUNAN ACARA / பபாட்டி நிகழ்வு

நிகழ்ச்ெி நிரல் NO ACARA MASA KATEGORI ACARA PERINGKAT
101 0945
 0730 : Ketibaan tetamu VIP & Ibu Bapa 102 1000 LELAKI 4X100 m JEMPUTAN
(பிரமுகர்கள் / சபற்பறார்கள் வருளக) 201 1015
202 1030 PEREMPUAN 4X100 m JEMPUTAN
 0800 : Perbarisan Lintas Masuk (மாணவர் அணிவகுப்பு) 203 1045 AJK PROGRAMKUMPULAN
 0810 : Nyanyian Lagu Negaraku (நாட்டுப்பண்) 204 1100 PRA SEKOLAH AKHIR
 0815 : Bacaan Doa (இளற வாழ்த்து) 205 1115
 0820 : Bacaan Ikrar (மாணவர் உறுதி சமாழி) 206 1130 KUMPULAN PPKI AKHIR
 0830 : Ucapan Alu-Aluan Guru Besar 207 1145
208 1200 KUMPULAN KUMP T1 AKHIR
(தளைளமயாெிாியர் உளர) 301 1215
 0840 : Ucapan YDP PIBG (சப.ஆ.ெ. தளைவர் உளர) 302 1225 KUMPULAN KUMP T2 AKHIR
 0850 : Ucapan Perasmian(திறப்புளர) 303 1235
 0900 : Pelancaran (அதிகாரப்பூர்வ திறப்பு நிகழ்வு) 304 1245 KUMPULAN KUMP T3 AKHIR
 0910 : Persembahan Gimrama Murid (மாணவர் பளைப்பு) 305 1255
 0920 : Perbarisan Lintas Keluar 306 1305 KUMPULAN KUMP T4 AKHIR
307 1315
(மாணவர் அணிவகுப்பு : சவளிபயறுதல்) 308 1325 KUMPULAN KUMP T5 AKHIR
 0945 : Acara Sukan Bermula 309 1335
310 1345 KUMPULAN KUMP T6 AKHIR
(விளளயாட்டுப் பபாட்டிகள் ஆரம்பம்) 311 1355
 1220 : Penyampaian Hadiah (பாிெளிப்பு) 312 1405 LELAKI TAHUN 1 AKHIR
 1250 : Ucapan Penutupan (நன்றியுளர) 401 1415
 1300 : Bersurai / முடிவு 402 2.25 PEREMPUAN TAHUN 1 AKHIR
501 1440
LELAKI TAHUN 2 AKHIR

PEREMPUAN TAHUN 2 AKHIR

LELAKI TAHUN 3 AKHIR

PEREMPUAN TAHUN 3 AKHIR

LELAKI TAHUN 4 AKHIR

PEREMPUAN TAHUN 4 AKHIR

LELAKI TAHUN 5 AKHIR

PEREMPUAN TAHUN 5 AKHIR

LELAKI TAHUN 6 AKHIR

PEREMPUAN TAHUN 6 AKHIR

(L )Terbuka 200m AKHIR

(P)Terbuka 200m AKHIR

(L )Terbuka 100m HURDLES SEPARUH AKHIR (2)

502 1455 (P)Terbuka 100m HURDLES SEPARUH AKHIR (2)

601 1505 L10 4X100 m AKHIR
602 1515 P10 4X100 m AKHIR
603 1525 L12 4X100 m AKHIR
604 1535 P12 4X100 m AKHIR
503 1545 (L )Terbuka 100m HURDLES AKHIR

504 1600 (P)Terbuka 100m HURDLES AKHIR

KEPUTUSAN RASMI SUKANTARA SPTEANRGTLHISAT RGAAN

LOMPAT TINGGI (L) TAHUN 4 STARTLIST 50M/ 70M /100M
PEMENANG
TEMPAT RUMAH KETINGGIAN KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
Surian A/L Thanaraj Pillay Pertama Merah 1.03m
1.03m (L) 50M TAHUN 1 1 M002 M. PADMAN

Kamalesyan A/L Balamurugan Kedua Merah (lompatan ke-2) (L) 50M TAHUN 1 4 M001 P. SRI SUDARA GANESAN
1.00m
Thulassidaran Sivakumar Ketiga Biru (L) 50M TAHUN 1 2 B039 ARESHANDEV A/L ESWARAN
KETINGGIAN
LOMPAT TINGGI (P) TAHUN 4 TEMPAT RUMAH 0.85m (L) 50M TAHUN 1 5 B040 THARVIN
PEMENANG Pertama Hijau 0.85m
(L) 50M TAHUN 1 3 H001 DAVANESH A/L KUMAR
Varrnika A/P Mogan (lompatan ke-2)
0.70m (L) 50M TAHUN 1 6 H002 KESAVAN

KETINGGIAN KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
1.13m
Abbilasha A/P Eswaran Kedua Biru 1.12m (P) 50M TAHUN 1 1 M003 L. NAMISSHA
1.12m
Selvi Prithingra A/P Selva Kumar Ketiga Hijau (P) 50M TAHUN 1 4 M005 R. MADUMITHA
LOMPAT TINGGI (L) TAHUN 5 (Lompatan Ke 2)
TEMPAT RUMAH (P) 50M TAHUN 1 2 B025 DINUSHKA
PEMENANG Pertama Merah KETINGGIAN
Lakshman A/L Vicneswaran Kedua Hijau 1.12m (P) 50M TAHUN 1 5 B050 VIJAYALAXMI
Darshan A/L Ravi 1.09m
0.92m (P) 50M TAHUN 1 3 H003 JIVITHASHINI A/P MAHENDRAN

KETINGGIAN (P) 50M TAHUN 1 6 H004 THIVYA DARRSHNY A/P SELVA KUMAR
1.15m
Pradeep A/L Parthiban Ketiga Biru 1.13m KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
1.10m
LOMPAT TINGGI (P) TAHUN 5 (L) 70M TAHUN 2 1 M006 I. YUVA RAJAM
PEMENANG KETINGGIAN
TEMPAT RUMAH 1.07m (L) 70M TAHUN 2 4 M007 R. SHESANAAND
Samitah Vimalan Pertama Biru 1.06m
Kavisha Gunasegaran Kedua Hijau 1.03m (L) 70M TAHUN 2 2 B048 KAHNIARASAN
Tharshinny A/P Rajan Ketiga Merah
(L) 70M TAHUN 2 5 B049 JAYNIVEN
LOMPAT TINGGI (L) TAHUN 6
PEMENANG (L) 70M TAHUN 2 3 H005 JAYANEESHWAREN A/L RAJAN

Sachinraj A/L Magendran (L) 70M TAHUN 2 6 H006 SURENDREN A/L PERISAMY
Dharma Sri A/L Barathy Thasan
Prahvin A/L U Murali TEMPAT RUMAH KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
Pertama Hijau
LOMPAT TINGGI (P) TAHUN 6 Kedua Biru (P) 70 M TAHUN 2 1 M008 K. VINMUKIL
PEMENANG Ketiga Hijau
(P) 70M TAHUN 2 4 M009 S. SARVESHINI
Shanjanaa A/P R Balamuraly
Pehrrambigai Sri A/P S Ganesh (P) 70M TAHUN 2 2 B047 SARANEVA
Sai Yashinii A/P Sundar
(P) 70M TAHUN 2 5 B046 KAAVYASHINI

TEMPAT RUMAH (P) 70M TAHUN 2 3 H007 C.SRI SHIVANIYA
Pertama Biru
Kedua Biru (P) 70M TAHUN 2 6 H008 SRI SHIVANIYA CHANDRAN
Ketiga Biru

STARTLIST PSETNAGRHTLAISRTGAAN

KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA STARTLIST 200M OPEN
(L) 100M (TAHUN 3) 1 M010 J. HERAN RUSH
(L) 100M (TAHUN 3) 4 M011 M. ARUNPAANDI KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
(L) 100M (TAHUN 3) 2 B045 SOMENDRA 1 M018 V.LAKSHMAN
(L) 100M (TAHUN 3) 5 B044 THIRUKUMARAN (L) 200M (OPEN) 4 M019 U.MANOJJ
(L) 100M (TAHUN 3) 3 H009 G.SUMMITHERAN 2 B014 DHARMA SRI
(L) 100M (TAHUN 3) 6 H010 J.JASVEER NAIDU (L) 200M (OPEN) 5 B012 SUGINTERAN
NO BIB NAMA 3 H017 R.DARSHAN
KATEGORI ACARA NO LORONG M012 NEYTHRALOGAMATHA (L) 200M (OPEN) 6 H022 M.SACHINRAJ
(P) 100M (TAHUN 3) 1 M013 M. KANIGASHINI NO BIB
(P) 100M (TAHUN 3) 4 B024 PRITHIGA A/P KUMARES (L) 200M (OPEN) NO LORONG M024 NAMA
(P) 100M (TAHUN 3) 2 B043 NIVETHA 1 M025 S.KESAVARTHINI
(P) 100M (TAHUN 3) 5 H011 R. RITHYIKAA (L) 200M (OPEN) 4 B015 PAMELA
(P) 100M (TAHUN 3) 3 H012 R. SHIVAANI 2 B013 PEHRAMBIGAI
(P) 100M (TAHUN 3) 6 NO BIB NAMA (L) 200M (OPEN) 5 H020 SAI YASHINI
M014 J. GANETHIREN 3 H024 SAHTEYA PERIYA
KATEGORI ACARA NO LORONG M015 T. SURIAN KATEGORI ACARA 6 K.KOGILAVANI
(L) 100M (TAHUN 4) 1 B042 SANJIVAN
(L) 100M (TAHUN 4) 4 B041 SIVARAGAVENDRA (P) 200M (OPEN)
(L) 100M (TAHUN 4) 2 H013 K. DHURRGESHAN
(L) 100M (TAHUN 4) 5 H014 R.AJAY RAJ (P) 200M (OPEN)
(L) 100M (TAHUN 4) 3 NO BIB NAMA
(L) 100M (TAHUN 4) 6 M016 B.ABISWARYA (P) 200M (OPEN)
M017 U. GAYATRI
KATEGORI ACARA NO LORONG B029 ABBILASHA A/P ESWARAN (P) 200M (OPEN)
(P) 100M (TAHUN 4) 1 B020 HAARRANISRE A/P VIKNESH
(P) 100M (TAHUN 4) 4 H015 M.VARRNIKA (P) 200M (OPEN)
(P) 100M (TAHUN 4) 2 H016 D.LAURA DIYASHREE
(P) 100M (TAHUN 4) 5 NO BIB NAMA (P) 200M (OPEN)
(P) 100M (TAHUN 4) 3 M018 V. LAKSHMAN
(P) 100M (TAHUN 4) 6 M019 U.MANOJJ STARTLIST 100M HURDLES OPEN
B031 PRADEEP
KATEGORI ACARA NO LORONG B033 NEVENTHARAN KATEGORI ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
(L) 100M (TAHUN 5) 1 H017 R.DARSHAN
(L) 100M (TAHUN 5) 4 H018 P.TARMENDRAN LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 1 M014 J.GANETHIRAN
(L) 100M (TAHUN 5) 2 NO BIB NAMA
(L) 100M (TAHUN 5) 5 M020 R.THARSHINNY LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 4 M015 T.SURIAN
(L) 100M (TAHUN 5) 3 M021 R.ARCHANA SRI
(L) 100M (TAHUN 5) 6 B027 SAMITAH LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 2 B 018 KATHIRESH A/L MURUGESAN
B038 ESWARI
KATEGORI ACARA NO LORONG H019 G.KAVISHA LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 5 B 031 PRADEEP A/L PARTHIBAN
(P) 100M (TAHUN 5) 1 H020 SAHTEYA PERIYA
(P) 100M (TAHUN 5) 4 NO BIB NAMA LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 3 H021 M.PRAHVIN
(P) 100M (TAHUN 5) 2 M022 R.RUTHRESHWAR
(P) 100M (TAHUN 5) 5 M023 S.LAZARUS LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 6 H029 M.THEVA
(P) 100M (TAHUN 5) 3 B014 DHARMA SRI
(P) 100M (TAHUN 5) 6 B012 SUGINTERAN TAHUN ACARA NO LORONG NO BIB NAMA
H021 M.PRAHVIN
KATEGORI ACARA NO LORONG H022 M.SACHINRAJ LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 1 M020 R.THARSHINNY
(L) 100M (TAHUN 6) 1 NO BIB NAMA
(L) 100M (TAHUN 6) 4 M024 S.KESAVARTHINI LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 4 M028 B.PAVITTHIRA
(L) 100M (TAHUN 6) 2 M025 PAMELA
(L) 100M (TAHUN 6) 5 B015 PEHRRAMBIGAI LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 2 B 006 SHANJANAA A/P
(L) 100M (TAHUN 6) 3 B013 SAI YASHINI R.BALAMURALY
(L) 100M (TAHUN 6) 6 H024 K.KOGILAVANI
H025 P.BHAVNAPRIYA LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 5 B 027 SAMITAH VIMALAN
KATEGORI ACARA NO LORONG
(P) 100M (TAHUN 6) 1 LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 3 H019 G.KAVISHA
(P) 100M (TAHUN 6) 4
(P) 100M (TAHUN 6) 2 LELAKI (OPEN) 100 M (HURDLES) 6 H025 P.BHAVNAPRIYA
(P) 100M (TAHUN 6) 5
(P) 100M (TAHUN 6) 3
(P) 100M (TAHUN 6) 6

STARTLIST PSETNAGRHTLAISRTGAAN

STARTLIST 4X100 L12

STARTLIST 4X100 L10 KATEGORI ACARA NO PELARI NAMA NO BIB
LORONG H021
KATEGORI ACARA NO PELARI NAMA NO BIB
LORONG 1 M.PRAHVIN
M014
1 J.GANETHIREN M015 L12 4X100M 1 2 R.DARSHAN H017
2 T.SURIAN M010 RELAY 3 M.THEVA H029
3 J.HERAN RUSH M011
L10 4X100M RE- 1 4 M.ARUNPANDI B041 4 M.SACHINRAJ H022
LAY 1 SIVARAGAVENDRA B042
2 SANJIVAN B044 1 U.MANOJJ M019
3 THIRUKUMARAN B048
4 SOMENDRA H013 L12 4X100M 2 2 V.LAKSHMAN M018
1 K. DHURRGESHAN H009 RELAY 3 ABINASH M049
2 G.SUMMITHERAN H026
3 A.SHAVVINAASH H014 4 GABBRIEL M050
4 R.AJAY RAJ
L10 4X100M RE- 2 1 PRADEEP A/L PARTHIBAN B 031
LAY
4X100M 2 NEEVANTHARAN A/L SATHIYA SEE B 033
L12 RELAY 3 3 DHARMA SRI A/L BARATHYTHASA B 014

4 SUGINTERAN B 012

STARTLIST 4X100 P 12

L10 4X100M RE- 3 KATEGORI ACARA NO PELARI NAMA NO BIB
LAY LORONG

1 SAMITAH VIMALAN B 027

P12 4X100M 1 2 PEHRRAMBIGAI SRI A/P GANESH B 015
RELAY 3 SAI YASHINI A/P SUNDAR B 013

4 SHANJANAA A/P R.BALAMURALY B 006

STARTLIST 4X100 P10 1 S.KESAVARTHINI M024
KATEGORI ACARA
NO PELARI NAMA NO BIB P12 4X100M 2 2 R.THARSHINNY M020
LORONG RELAY 3 PAVITTHIRA M028
B 024
1 PRITHIGA A/P KUMARES B 043 4 PAMELA M025
B 029
B 020 1 K.KOGILAVANI H024
H015
P10 4X100M 2 ANUSHRI A/P RAMKUMAR H011 P12 4X100M 3 2 P.BHAVNAPRIYA H025
RELAY 1 3 ABBILASHA A/P ESWARAN H028 RELAY 3 SAHTEYA PERIYA H020
H016
4 HAARRANISRE A/P M012 4 G.KAVISHA H019
VIKNESH M013
M026 STARTLIST 4X100 ACARA JEMPUTAN
1 M.VARRNIKA M027
WAKIL SEKOLAH

4X100M 2 R. RITHYIKAA KATEGORI ACARA KEDUDUKAN NO BIB NAMA
RELAY 2 3 J.GIRTEEKA M018 V.LAKSHMAN
P10 1 H021 M.PRAHVIN
H022 M.SACHINRAJ
4 D.LAURA DIYASHREE LELAKI 4X100M RELAY 2 B014 DHARMA SRI A/L BARATHYTHASAN
3

1 NEYTHRALOGAMATHA 4

P10 4X100M 2 M.KANIGASHINI 1 B 015 PEHRRAMBIGAI SRI A/P GANESH
RELAY 3 3 V.HAEGASREE 2 B 027 SAMITAH VIMALAN
3 H019 G.KAVISHA
4 P.JAISHINI PEREMPUAN 4X100M RELAY 4 B 006 SHANJANAA A/P R.BALAMURALY


Click to View FlipBook Version