The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sediabestari, 2018-12-26 20:33:15

BUKU PENGURUSAN DASERA TERKINI 2019

0

KANDUNGAN


BIL PERKARA MUKA SURAT

1 Kata Alu-aluan Pengetua 2 - 3

2 Aku Janji Guru 4 - 5
3 Ikrar Guru 6 - 7

4 Ikrar Pegawai Perkhidmatan Awam 8 - 9

5 Profil Sekolah 10 - 11
6 Maklumat Guru dan Staf 12 - 19

7 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 20- 21

8 Visi, Misi dan Motto 22 - 23
9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 24 – 26

10 Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 27 - 29
11 Logo Sekolah 30 - 31

12 Lagu Sekolah 32 - 33
13 Lagu Sekolah Bestari 34 - 36

14 Pelan Kedudukan Kelas 37 - 38

15 Pelan Kebakaran 39 - 40
16 Pengurusan Pentadbiran 41 - 50

17 Jawatankuasa Pengurusan 51 - 69
18 Pengurusan Kurikulum 70 - 93

19 Pengurusan Hal Ehwal Murid 94 - 125
20 Pengurusan Kokurikulum 126 - 154

21 Takwim 2019 155 - 189

22 Takwim Asrama 2019 190 - 224
23 Id dan Kata Laluan Frog Vle 225 - 229

1

KATA


ALU-ALUAN


PENGETUA
2

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Bersyukur kehadrat Allah Tuhan Penguasa Sekelian Alam ,
selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi
Muhammad S.a.w kerana kita dilanjutkan usia untuk
bersama-sama melangkah ke tahun baru 2019.

Selamat kembali bertugas kepada semua warga pendidik
dan selamat datang kepada rakan-rakan pendidik yang baru
ke gerbang DASERA. Semoga pada tahun 2019 ini kita
dapat membina pasukan yang lebih jitu bagi menjana dan
menjayakan DASERA’S VISION TOWARDS TS 25.

Ucapan terima kasih kepada semua warga DASERA kerana khidmat bakti yang dicurahkan dalam
sesi persekolahan 2018 sehingga kita mencatat pelbagai kejayaan dalam pelbagai bidang samada
dalam akademik, sahsiah mahupun kokurikulum.

Tuan/Puan yang saya hormati apa yang kita capai dan mungkin tidak tercapai telah mejadi sejarah dan
hari ini kita sekali lagi akan menempuh pelbagai cabaran baru sejajar dengan perubahan dalam dunia
pendidikan yang sangat pantas berubah selaras dengan suasana dalam keadaan hari ini. Cabaran
terbesar kita ialah mampukah kita mendidik anak-anak murid kita untuk menjadi warga yang kuat
dalam menempuh pelbagai perubahan akan datang. Sehubungan dengan itu kita kena berubah kerana
apa yang kita katakan sebagai yang terbaik semalam belum tentu sesuai untuk hari ini dan esok.

Tuan / Puan yang yang saya kasihi, DASERA mesti menjadi sebuah sekolah dinamik yang
menjanjikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak bangsa kita. Kita akan member fokus kepada
empat perkara :-

1. Kemenjadian murid yang berteraskan kepada ASPIRASI MURID dalam PPPIM.
2. Membina persekitaran pendidikan yang bermakna dan menarik.
3. Membangunkan guru-guru yang berkualiti dan berprestasi tinggi.
4. Membangunkan jaringan hubungan dengan komuniti sekitar.
5. Membangunkan kepimpinan dan sistem pengurusan yang berprestasi tinggi.

Oleh yang demikian dengan ini saya melancarkan projek khas yang saya namakan “ Dream Team”
sebagai satu projek khas yang akan mendasari semua aspek perancangan program 2018 yang
bermatlamat mencapai sasaran kita seperti dalam perancangan strategik sekolah.

Saya yakin dan percaya kita akan berjaya dengan sokongan dan kerjasama Tuan/Puan sesungguhnya
kepada Allah juga kita berserah. Sekian terima kasih.Jamri bin Ahmad
Pengetua Cemerlang


3

AKU JANJI
4

.


SURAT AKU JANJI

Saya, ……………………………………..…………., No. Kad Pengenalan ………………………..……
beralamat di……………………………………………………………………………..…………dengan
sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang
dikeluar dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan
Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4, Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1093 bahawa saya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara, dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;

(iii) tidak akan membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi saya;

(iv) tidak akan berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi
bercanggah dengan tugas dan/atau kewajipan sya;

(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya
telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi saya sehingga
menjejaskan kegunaan saya sebagai seorang pegawai awam;

(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam;

(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luaran untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan

(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.…………………………………. ……………………………………..
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di Hadapan

………………………………………………………
(Tandatangan Ketua Jabatan)………………………………………………………
Nama dan No. Kad Pengenalan:


…………………………………. ……………………………………..
(Tarikh) (Cop Rasmi Jabatan)5

IKRARGURU6

IKRAR GURU


Sesungguhnya kami
guru-guru SMK Dato’ Sedia Raja,
berjanji dan berikrar
akan melaksanakan tugas dengan penuh semangat,
dedikasi, bertanggungjawab dan penuh komitmen.

Kami berjanji dan berikrar
Akan menampilkan imej-imej professional seperti berikut:

Ikhlas, kemas, berdisiplin, bersatu hati,
Mempunyai akauntabiliti yang tinggi
Dan akur kepada arahan.

Kami berjanji dan berikrar
Tidak akan mensia-siakan tanggungjawab ini
Demi meningkatkan Pendidikan Negara

Dan memperkasakannya
Serta mengangkat martabat guru-guru
Agar lebih cemerlang, gemilang dan terbilang


7

IKRARPERKHIDMATANAWAM8

IKRAR PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM


Kami yang telah dilantik
berkhidmat dengan kerajaan Malaysia
Berikrar bahawa
Semasa dan selagi kami berkhidmat
dengan Kerajaan,
Kami akan patuh dengan mengamalkan
teras-teras perkhidmatan
Semasa menjalankan tugas.
Kami berazam
Meningkatkan mutu perkhidmatan;
Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
Dan pembangunan negara;
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan
Dan musuh-musuh negara;
serta
Berpegang teguh kepada ajaran agama.


9

PROFILSEKOLAH


10

PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah & Alamat Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sedia Raja

Km 27, Jalan Seremban Tampin

71309, Rembau

Negeri SembilanNo Telefon 06-6851214

No Faks 06-6851432


Kod Sekolah NEA3035

Lokasi Luar Bandar

Daerah Pentadbiran Daerah Rembau

Pejabat Pelajaran Daerah PPD Rembau

Gred Sekolah A


Jenis Bantuan Sekolah Kerajaan

Nama Pengetua En. Jamri Bin Ahmad

Sesi Persekolahan Sesi Pagi

Bilangan Guru 76 orang


Bilangan Staf 12 orang

Bilangan Pelajar 744 orang

Tingkatan Tertinggi Pra U

Website Sekolah smkdatosediaraja.edu.my


Email Sekolah [email protected]

11

MAKLUMATGURUDAN STAF

12

MAKLUMAT GURU SMK DATO’ SEDIA RAJA 2019BIL NAMA GRED OPSYEN JAWATAN

1.
JAMRI BIN AHMAD DG 54 SEJARAH PENGETUA
CEMERLANG

2.
ADNAN BIN ABD. RAHMAN DG 52 ( KUP ) BAHASA MELAYU GURU PENOLONG
KANAN AKADEMIK &
PENTADBIRAN
3.
GURU PENOLONG
A. RAHMAN BIN AHMAD DG 52 (KUP) SEJARAH KANAN HEM


4.
MOHD JAFFRI BIN DG52 (KUP) PERDAGANGAN GURU PENOLONG
DAHALAN KANAN KOKURIKULUM

5.
MUSTAPA BIN SHAMSUDIN DG48 (KUP) SEJARAH GURU PENOLONG
KANAN TINGKATAN 6

6.
NOOR AZLI BIN MAAROF DG48 (KUP) SEJARAH PENYELARAS
KOKURIKULUM TING 6

7.
LATIFAH BINTI MOHAMED DG52 (KUP) BAHASA INGGERIS KETUA BIDANG BAHASA


8.
ROHANI BINTI DAUD DG44 SEJARAH KETUA BIDANG
KEMANUSIAAN

9.
ROSKAMARYATI BINTI DG44 MATEMATIK KETUA BIDANG TEKNIK
KHALID & VOKASIONAL

10.
HANITAH BINTI DG48 (KUP) KIMIA KETUA BIDANG SAINS &
ABDUL HAMID MATEMATIK

11.
SITI ZAINORA BINTI DG44 (KUP) BIMBINGAN DAN KAUNSELOR
KAMALUDIN KAUNSELING

12.
BALAN A/L SINNIAH DG48 (KUP) BIMBINGAN DAN KAUNSELOR
KAUNSELING13

13.
CECILIA SHARMILA A/P DG44 (KUP) SAINS GURU PENYELARAS
MUTHU KAMARAN RUMAHTANGGA MEDIA

14.
NORHAYA BINTI OMAR DG44 (KUP) KEMAHIRAN HIDUP GURU DATA


15.
SITI ZAITON BINTI JAHNIS DG44 (KUP) MULTIMEDIA GURU PENYELARAS
BESTARI & KP ASK

16.
A. RAHMAN BIN ABU BAKAR DG48 (KUP) SAINS SUKAN S/U SUKAN & KETUA
PANITIA PJK

17.
ABDUL MUNIM BIN DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENYELARAS PBS
MOHAMAD

18.
AHMAD FAIRIZ BIN AMRAN DG42 TEKNOLOGI PENYELARAS ASET
AUTOMATIF/
KAJISAWAT MOTOR
19.
ARBA’YAH BINTI MAHADI DG52 (KUP) PENGAJIAN MELAYU SETIAUSAHA LADAP


20.
DOREEN PREMILA A/P DG44 (KUP) PENDIDIKAN MUZIK GURU PENYELARAS
EDWIN RAJAMONEY KSSM

21.
FARIDAH BINTI ISNIN DG 52 (KUP) GEOGRAFI / SETIAUSAHA KRK
PENGAJIAN
GEOGRAFI
22.
FAUZIAH BINTI MD.SALEH DG44 (KUP) SAINS PERTANIAN GURU PENYELARAS
KANTIN

23.
HANIZA BINTI HARUN DG44 (KUP) PENGAJIAN SENI DAN GURU PENGAWAS
KREATIF

24.
HASNI BINTI RAHMAT DG52 (KUP) BIOLOGI SETIAUSAHA PT3


25.
IDAFIATON BINTI DG48 (KUP) BAHASA INGGERIS GURU JADUAL WAKTU
JAMALUDIN

26.
JALALUDIN BIN MUSTAFA DG48 (KUP) PENGAJIAN MELAYU KETUA UNIT DISIPLIN


27.
LEE CHYE YUEN DG41 BAHASA CINA KETUA PANITIA
BAHASA CINA


14

28.
MA NITHYA DEVA DG44 (KUP) PENGAJIAN PENYELARAS
PRIYANANDA A/P SUNDRA INGGERIS KEBERSIHAN DAN
SEGARAN KECERIAAN KELAS
29.
MAIMUNAH BINTI MANAB DG48 EKONOMI/PENGAJIAN SETIAUSAHA STPM &
EKONOMI ASAS KETUA PANITIA
EKONOMI PRA U
30.
MARDIAH BINTI AHAMED DG48 (KUP) SEJARAH/BAHASA SETIAUSAHA
KHATIDIN INGGERIS TRANSFORMASI
ASRAMA
31.
MD AZAN BIN KAMARDIN DG48 (KUP) PENDIDIKAN MUZIK KETUA PANITIA MUZIK


32.
MOHD AMIRUDIN BIN DG52 (KUP) SEJARAH KETUA UNIT HAL
YAMAN EHWAL MURID PRA U

33.
MOHD NIZAM BIN MAD DG48 MATEMATIK GURU CEMERLANG &
TAHIR SETIAUSAHA PIBG

34.
MOHD NIZAM BIN MAARUM DG44 (KUP) PENGAJIAN ISLAM WARDEN ASRAMA

35.
MOHAMAD SARIF BIN DG48 BAHASA MELAYU KP BAHASA MELAYU
HASHIM PRA U

36.
MUHAMMAD FAHMI BIN DG41 KEMAHIRAN HIDUP KETUA PANITIA PAV
YAHYA

37.
MUHAMMAD FAIZ BIN DG44 PENGAJIAN AM KETUA PANITIA
TAMDJIS PENGAJIAN AM PRA U

38.
MUZAITUL AINY BINTI DG44 (KUP) BIOLOGI PENOLONG S/U
MUSTAFA PEPERIKSAAN

39.
NORAINI BINTI MOHD DG44 (KUP) PEND. SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN WARDEN ASRAMA

40.
NORAISHAH BINTI ABAS DG48 (KUP) SEJARAH KETUA PANITIA
SEJARAH

41.
NORAPIZA BINTI DG52 (KUP) FIZIK PENYELARAS SPBT
SHAMSUDDIN

42.
NORAZURAIDA BINTI MD DG48 (KUP) BAHASA ARAB GURU CEMERLANG &
DAUD KETUA PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM
15

43.
NOOR FAIZAH BINTI MOHD DG 44 (KUP) KEMAHIRAN HIDUP SETIAUSAHA BRN
FAKIRI


44.
NORSALEHA BINTI DG 41 KEMAHIRAN HIDUP PENOLONG
HAMADIANG SETIAUSAHA UNIT HEM
45. NUR ARBAQYAH BINTI DG 41 PERDAGANGAN SETIAUSAHA UNIT
MOHD RAMLI DISIPLIN


46.
NUR AFIZA BINTI BONG DG44 ( KUP ) TESL SETIAUSAHA TS 25
JULITA

47.

NUR ASILAH BINTI TAMBY DG 41 BAHASA MELAYU PENYELARAS PAJSK
SUBYR

48.
NURLIYANA BINTI ISMAIL DG44 (KUP) BIOLOGI PENYELARAS
PERSATUAN/KELAB

49.
NURUL AKMA BINTI DG44 (KUP) PERAKAUNAN / S/U PEPERIKSAAN
TAJUDDIN TEKNOLOGI
MAKLUMAT
50.
NURUL ILYANA BINTI DG44 (KUP) PENDIDIKAN TEKNIK SETIAUSAHA UNIT HEM
ISMAIL & VOKASIONAL ASRAMA

51.
RAIHAN NAJWA BINTI DG44 (KUP) SAINS SUKAN PENOLONG
ISMAIL SETIAUSAHA SUKAN

52.
REDZA BIN ABD RAHMAN DG48 (KUP) PENDIDIKAN SENI GURU PEMBANTU
(SENI HALUS )

53.
ROBITA CLARY A/P DG44 (KUP) PENGAJIAN BAHASA KETUA UNIT
BERNARD INGGERIS KESIHATAN DAN
RAWATAN MURID
54.
ROGAYAH BINTI HASHIM DG48 (KUP) PRINSIP AKAUN KETUA PANITIA
PRINSIP AKAUN

55.
ROSIDAH BINTI BARI DG44 (KUP) KIMIA SETIAUSAHA
KURIKULUM

56.
ROSNAH BINTI BERAHIM DG44 (KUP) SAINS BENDAHARI PIBG
16

57.
ROSNAH BINTI JOBOK DG52 (KUP) PEND. JASMANI DAN SETIAUSAHA KOPERASI
KESIHATAN

58.
ROSWAZA@ DG44 (KUP) PENDIDIKAN AGAMA PENYELARAS KWAMP
SALWANI BINTI SALLEH ISLAM

59.
SALOMAH BINTI ISMAIL DG48 (KUP) PENGAJIAN BAHASA GURU CEMERLANG &
PERTAMA GURU DISPLIN

60.
SEKARAN A/L ARUJUNAN DG44 (KUP) BAHASA TAMIL GURU PENGAWAS


61.
SHAHANUM BINTI AHMAD DG44 (KUP) MATEMATIK/PENGAJI SETIAUSAHA
TARMIZI @ ABD RAHMAN AN MATEMATIK PEPERIKSAAN SPM

62.
KEUSAHAWANAN DAN PEMBANTU
SHYAMALA A/P MANIAM DG 41 PERDAGNGAN PENYELARAS PUSAT
SUMBER
63.
SITI ARFAH BINTI DG48 PENGURUSAN KETUA PANITIA
SHAHARIL PERNIAGAAN PENGAJIAN
PERNIAGAAN PRA U
64.
SITI KHALIJAH BINTI DG41 PENGURUSAN SETIAUSAHA
MOHAMAD FARID PERDAGANGAN DAN KOKURIKULUM
PERNIAGAAN
65.
SITI SHALIZZA BINTI DG44 (KUP) PENGAJIAN BAHASA PENYELARAS PLC
ZULKAFLI JEPUN

66.
SITI ZURAIDA BINTI SABTU DG44 (KUP) PEND. AL-QURAN DAN SETIAUSAHA BKP/BKPU
AS-SUNNAH

67.
SITI ZULAIKHA BINTI DG 41 BAHASA MELAYU PENYELARAS NILAM
MAZLAN

68.
SYAREENA BINTI DG44 (KUP) MATEMATIK / SETIAUSAHA HEM
ABU HASAN PENGAJIAN
MATEMATIK
69.
TAMILSELVAM A/L RAJOO DG48 (KUP) BAHASA TAMIL GURU CEMERLANG &
KETUA PANITIA
BAHASA TAMIL
70.
THANGAVELU A/L DG52 (KUP) PENGAJIAN MELAYU GURU DISIPLIN
CHINIAPPAN (LINGUISTIK)

71.
VIMALAH DEVY A/P DG48 (KUP) SAINS KETUA PANITIA SRT
KRISHNAN RUMAHTANGGA
17

72.
YUSMAN BIN SURATMAN DG44 (KUP) KEJURUTERAAN GURU PAV /
MEKANIKAL PENYELARAS PERABOT
KELAS
73.
ZAINIAH BINTI SHARIFF DG48 BAHASA INGGERIS SETIAUSAHA UNIT 3K


74.
ZAINON BINTI MOKMIN DG48 (KUP) USSULUDDIN GURU PENGAWAS


75.
ZURAIDAH BINTI DAUD DG41 ICT PENOLONG
PENYELARAS ICT

76.
ZURAIDAH BINTI ZAKARIA DG 44 (KUP) MATEMATIK KETUA PANITIA
MATEMATIK
TAMBAHAN
18

MAKLUMAT STAF SOKONGAN SMK DATO’ SEDIA RAJA 2019


BIL NAMA GRED JAWATAN

1. FOZIAH BINTI ALIMON N26 KETUA PEMBANTU TADBIR
2. ANIZAH BINTI MOKHTAR FA29 (KUP) PENOLONG PEGAWAI
TEKNOLOGI MAKLUMAT


3. RUSMAWANI BINTI ISHAK N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)4. IZYAN FATIHAH BINTI HASHIM N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)5. ROHAIDA BINTI MOHAMMAD W19 PEMBANTU TADBIR (KEW)
PERAL


6. NORAN BINTI YUSOF C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL
7. NORMALA BINTI HARUN C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL
8. RAMLAH BINTI ARSHAD C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL9. NOR HAMI BINTI TUMIN C22 (KUP) PEMBANTU MAKMAL10. SHARELA BINTI HAMZAH N19 PENYELIA ASRAMA
11. ARASOO A/L VEERASAMY N11 PEMBANTU OPERASI12. SURESH SONO A/L UDINA N14 PEMBANTU OPERASI

19

FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN20

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia

adalah satu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh untuk mewujudkan


insan yang seimbang dan harmonis


dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.


Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia

yang berilmu pengetahuan berketerampilan


mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan


terhadap keharmonian

dan kemakmuran masyarakat dan negara.
21

VISI, MISI DANMOTTO

22

SMK DATO’ SEDIA RAJA REMBAU

NEGERI SEMBILAN


TAHUN 2019
VISI


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA


MISIMELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN

YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.MOTTOBESTARI CEMERLANG, PELAJAR GEMILANG
23

PELANPEMBANGUNANPENDIDIKANMALAYSIA

24

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA25

26

TRANSFORMASI
SEKOLAH 2025(TS 25)

27

28

29

LOGOSEKOLAH


30

LOGO SEKOLAH

WARNA

 Warna KUNING melambangkan kedaulatan raja-raja pemerintah

 Warna MERAH melambangkan rakyat dan orang awam

 Warna HITAM melambangkan sekolah berada dalam masyarakat beradat

 Warna HIJAU melambangkan kesuburan


SIMBOL

 Pokok Rembau yang menggambarkan tempat di daerah sekolah dibina dan tempat bernaung.
Pokok Rembau adalah sejenis pokok yang rendang yang melambangkan bahawa Sekolah
Menengah Dato' Sedia Raja bernaung di bawah naungan YTM Dato' Undang Luak Rembau

 Keempat-empat lambang ini disatukan di dalam bulatan yang bertujuan untuk
menggambarkan kesepaduan dan keseimbangan ilmu.

 Gunting dan tukul melambangkan pelbagai kemahiran yang diajar di sekolah ini.

 Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang berkemahiran dalam hidup
seharian.

 Buku dan alat sains serta matematik ini bermaksud agar sekolah ini dapat membina
masyarakat progresif menggunakan sains dan teknologi moden. Buku juga melambangkan
budaya membaca dan berilmuan.


MOTTO

 RAJIN USAHA JAYA
31

LAGUSEKOLAH

32

LAGU SEKOLAH

BESTARI CEMERLANG


Dato’ Sedia Raja sekolah kami
Tempat lahir pelajar bestari
Menjana minda semangat diujuri
Akhlak mulia luhur rohani


Pelajar bestari jaya cemerlang
Harapan impian cahaya gemilang
Doa restu jadi perangsang
Bersih hati jiwa terang

Ibu bapa guru restui kami
Menuntut ilmu semangat diuji
Dapat kami menabur budi
Jasamu tidak kami lupai

Rajin usaha pasti berjaya
Puji dan puja sebutan semua
Di sanjung tinggi sekolah kita
SMK Dato’ Sedia Raja
SMK Dato’ Sedia Raja
33

LAGUSEKOLAHBESTARI


34

LAGU SEKOLAH BESTARI
JIWA & MINDA


Bermula di sini
Hadapi cabaran dunia
Sehati sekata
Untuk menjadi insan berjaya
Suasana harmoni
Menghormati menyanyangi

*mengapai cita bintang kejora
Demi masa hadapan.

Amal nilai murni
Dengan cara tersendiri
Didik jiwa minda
Beteraskan ICT
Sekolah bestari
Namamu sentiasa di hati
Keranamu Malaysia
**Malaysiaku tercinta

La la la la la la
Du du du du du du 3×

35

LAGU SEKOLAH BESTARI (VERSI B. INGGERIS)
HEARTS & MINDSTogether we are here
Holding hands we face the world
We share the laughs and tears
Doing our best to be the best
Let’s learn in harmony
Caring loving we all shall be

*we’ll try our best to be the shining star
The future in our hands

Be strong, be kind, be fair
Together we chart our way
We use our hearts and minds
We learn through ICT

Smart school you’re in our hearts
We promise we’ll make you proud
For the love of Malaysia
One nation together we stand as one
**together we stand as one36

PELANKEDUDUKAN


KELAS 201937

SMK DATO SEDIA RAJA,REMBAU
PELAN SMK DATO’ SEDIA RAJA
KEDUDUKAN KELAS 2019TIGA BATU BATU BELANG
ASRAMA 5UM 4UM 3UM 2UM 1UM BILIK BILIK BILIK PERABOT
PERTANIAN BHS BHS
INGGERIS TAMIL G
ERT ERT URUS JAHIT A
DIRI T
BENGKEL KAYU PAIP ELEKTRIK M.Biologi M.Fizik M. Kimia E
PAYA KUMBUH Kawasan
SEMELENGGANG MUNGKAL B
RC 3 UTM BENGKEL PAV Parkir

T 1UKM 1UPM 1USM PARKIR
PADA
T 2UKM 2UPM 4USM
B.B.CINA 4UTM BOSS
KEBUN PERTANIAN
KANTIN KANTIN BATU HAMPAR
N MUZIK Galeri sej Makmal 1 Makmal 2 Pejabat

GURU
SERI LEMAK
JALAN UTAMA
Kawasan Parkir PRAU1P PRAU1E PRAU2P PRAU2E KULIAH
BILIK
STOR DISIPLIN T BP Anjung Warisan T

SURAU
PERALIHAN 5UUM 4UUM 3UUM 2UUM 1UUM
P P 4UKM 4UPM KOPERASI B MAKMAL ST MINDA STIC
SIHAT
E S SENI PJ
K
J S MAKMAL 5UTM ANAK MELAKA
A BESTARI 5USM ANAK ACEH
B PUS 5UPM 3 UKM 3 UPM BILIK 3 USM MAKMAL
A KAUNSELING MULTI
T SAC Surau 5UKM MEDIA G
A
T
PADANG TEMPAT BERKUMPUL
DEWAN BIDUANDA E

Kawasan C

Perhimpunan
GELANGGANG TENIS

PONDOK

PENGAWAL KESELAMATAN
GATE A
38

PELANKEBAKARAN


201939

SMK DATO SEDIA RAJA, REMBAU
PELAN LALUAN SEMASA KEBAKARANTIGA BATU
BATU BELANG
5UM 4UM 3UM 2UM 1UM
ASRAMA B.PTN B. BI B. BT STOR
B.ERT B.URUS DIRI B.JAHIT

B.KAYU B. PAIP ELEKTRIK
Up Up
M.BIO M.FIZIK M.KIMIA
SEMELENGGANG PAYA KUMBUH KAW. PARKIR
T 1UKM 1UPM 1USM MUNGKAL

DESIGN BY: 5RIZ
T2 4USM 2UPM 2UKM M.RC 3UTM BENGKEL PAV
T1 B. BC 4UTM BOSS
Up Up
KEBUN PERTANIAN
KANTIN A KANTIN B MUZIK G.SEJ M.SAINS M.SAINS

BATU HAMPAR

GELANGGANG TAKRAW


Up SERI LEMAK GURU PEJABAT
PRAU1P PRAU1E PRAU2P PRAU2E BK BK T
B.CETAK Up DISPLIN T B.PBS A.WARISAN B.GEO T
4UKM
4UPM
Up
1RK
B.MEDIA
ANAK MELAKA
5UTM
SURAU
PERALIHAN 5UUM 4UUM 3UUM 2UUM 1UUM
PSS
5USM
KOP Up B.SENI LMS PJK MS B.M. Up STIC
JALAN UTAMA
KIOSK
PEJABAT
PADANG (TEMPAT BERKUPUL)
5UPM
ANAK ACEH
PUS
MAKMAL BESTARI
3UKM B.PSS M.MEDIA MAKMAL
5UKM
0 3UPM B.K 3USM P.AKSES
SURAU
SAC
Up
DEWAN BIDUANDA
GELANGGANG TENIS KAW.
PONDOK PENGAWAL PERHIMPUNAN

Arahan kepada pelajar
PETUNJUK
1. Tutup kipas, lampu dan pintu
2. Beratur dalam satu barisan. TANGGA
3. Berjalan dengan pantas, senyap dan teratur ke Up ARAH LALUAN
Tempat berkumpul. ALAT PEMADAM API
4. Patuhi arahan guru. RUMAH PAM
PILI BOMBA
Perubahan kedudukan kelas akan dimaklumkan dari masa
ke semasa T TANDAS

PINTU KELUAR MASUK


40

PENGURUSAN
PENTADBIRAN41

CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SMKDSR TAHUN 2019

Pengetua
En Jamri b. Ahmad
PENGETUA
Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan
Akademik HEM Kokurikulum Pra U Kaunselor

En. Balan a/l Sinniah
Tn. Hj Adnan En.A.Rahman b Ahmad En. Mohd Jaffri b Dahalan En. Mustapa b Shamsudin Pn. Siti Zainora bt
b Abd Rahman KamaludinKB Bahasa KB Teknik & Vokasional KB Sains & Matematik KB Kemanusiaan

Pn. Latifah bt Mohamed Pn. Roskamaryati bt Khalid Pn. Hanitah bt Abdul Hamid Pn. Rohani bt Haji Daud
.42

CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SMKDSR TAHUN 2019

Pengetua
En Jamri b. Ahmad
PENGETUA
Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan
Akademik HEM Kokurikulum Pra U Kaunselor

En. Balan a/l Sinniah
Tn. Hj Adnan En.A.Rahman b Ahmad En. Mohd Jaffri b Dahalan En. Mustapa b Shamsudin Pn. Siti Zainora bt
b Abd Rahman KamaludinKB Bahasa KB Teknik & Vokasional KB Sains & Matematik KB Kemanusiaan

Pn. Latifah bt Mohamed Pn. Roskamaryati bt Khalid Pn. Hanitah bt Abdul Hamid Pn. Rohani bt Haji Daud
.42

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi
En. Jamri b Ahmad

Timbalan Pengerusi.

Tn. Hj Adnan b Abd Rahman


En Jamri b. Ahmad

Tn Hj Adnan b Abd Rahman
usi
Naib Penger

En. A.Rahman bin Ahmad

Setiausaha (Guru Data)

Pn Norhaya bt Omar


En Mustapa b Shamsudin


Ketua Bidang Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Hal Ehwal Murid Setiausaha Kokurikulum

Pn. Latifah bt Mohamed Pn Hasni b Rahmat (PT3) Pn. Syareena bt Abu Hassan Pn Siti Khalijah bt Mohamad Farid
Pn Hanitah bit AbdulHamid Pn Shahanum bt Ahmad Tarmizi(SPM)

Pn. Rohani bt Daud Pn Maimunahbt Manab (STPM)
Pn Roskamaryati bt Khalid Pn. Nurul Akma bt. Tajuddin (Sekolah) Guru Penyelaras Bestari Setiausaha Sukan
Pn Siti Zaiton bt Jahnis En A Rahman b Abu Bakar

Setiusaha Kurikulum Penyelaras Tingkatan
Pn. Rosidah bt. Bari Pn. Norhaya bt Omar(Ting 1) Cik Siti Zaiton bt Jahnis Guru Bimbingan & Kaunseling
Pn Cecilia Sharmila a/p Muthu Kumaran (Ting 2) Guru Penyelaras Jadual Waktu En Balan a/l Sinniah

Pn Idafiaton bt Jamaluddin
Pn Hasni bt Rahmat (Ting 3) Pn Siti Zainora bt Kamaludin
Pn Salomah bt Ismail (Ting 4) En A Rahman b Abu Bakar
Guru Disiplin Pn Shahanum bt Ahmad Tarmizi ( Ting 5)
Guru Media
En Jalaludin b Mustafa En Mustapa b Shamsuddin ( Ting 6) Pn Cecilia Sharmila a/p Muthu Kamaran Guru Kokurikulum Ting Enam

En Noor Azli b Maarof

Guru Aset
Guru Penyelaras LADAP En Ahmad Fairiz b Amran Penolong Pegawai Teknologi
Pn. Arba’yah bt Mahadi Guru SPBT Maklumat
Pn Norapiza bt Shamsudin Pn Anizah bt Mokhtar


Ketua Pembantu Tadbir
Pn Foziah bt Alimon43

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi
En. Jamri b Ahmad

Timbalan Pengerusi.

Tn. Hj Adnan b Abd Rahman


En Jamri b. Ahmad

Tn Hj Adnan b Abd Rahman
usi
Naib Penger

En. A.Rahman bin Ahmad

Setiausaha (Guru Data)

Pn Norhaya bt Omar


En Mustapa b Shamsudin


Ketua Bidang Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Hal Ehwal Murid Setiausaha Kokurikulum

Pn. Latifah bt Mohamed Pn Hasni b Rahmat (PT3) Pn. Syareena bt Abu Hassan Pn Siti Khalijah bt Mohamad Farid
Pn Hanitah bit AbdulHamid Pn Shahanum bt Ahmad Tarmizi(SPM)

Pn. Rohani bt Daud Pn Maimunahbt Manab (STPM)
Pn Roskamaryati bt Khalid Pn. Nurul Akma bt. Tajuddin (Sekolah) Guru Penyelaras Bestari Setiausaha Sukan
Pn Siti Zaiton bt Jahnis En A Rahman b Abu Bakar

Setiusaha Kurikulum Penyelaras Tingkatan
Pn. Rosidah bt. Bari Pn. Norhaya bt Omar(Ting 1) Cik Siti Zaiton bt Jahnis Guru Bimbingan & Kaunseling
Pn Cecilia Sharmila a/p Muthu Kumaran (Ting 2) Guru Penyelaras Jadual Waktu En Balan a/l Sinniah

Pn Idafiaton bt Jamaluddin
Pn Hasni bt Rahmat (Ting 3) Pn Siti Zainora bt Kamaludin
Pn Salomah bt Ismail (Ting 4) En A Rahman b Abu Bakar
Guru Disiplin Pn Shahanum bt Ahmad Tarmizi ( Ting 5)
Guru Media
En Jalaludin b Mustafa En Mustapa b Shamsuddin ( Ting 6) Pn Cecilia Sharmila a/p Muthu Kamaran Guru Kokurikulum Ting Enam

En Noor Azli b Maarof

Guru Aset
Guru Penyelaras LADAP En Ahmad Fairiz b Amran Penolong Pegawai Teknologi
Pn. Arba’yah bt Mahadi Guru SPBT Maklumat
Pn Norapiza bt Shamsudin Pn Anizah bt Mokhtar


Ketua Pembantu Tadbir
Pn Foziah bt Alimon43

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PRA-U SMKDSR 2019

Pengerusi / Pengetua
En. Jamri b Ahmad


Timbalan Pengerusi / GPK T6
En. Mustapa b Shamsudin


Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2
Tn. Haji Mohd Jaffri b Dahalan Tn. Haji Adnan b Abd Rahman GPK HEM

Setiausaha Kurikulum
Disiplin T6
Penyelaras Kokurikulum T6 Pn Arba’yah bt Mahadi En. Amirudin b Yaman
En. Noor Azli b Maarof
Ketua Unit Pengajian Am
Setiausaha Kokurikulum En. Muhammad Faiz b Tamdjis Guru Tingkatan Pra-U2(EKO)
En. Muhammad Faiz b Tamdjis Ketua Unit Ekonomi Pn Arba’yah bt Mahadi

Pn. Maimunah bt Manab
Setiausaha Permainan Guru Tingkatan Pra-U2(PP)
En. Mohd Sarif b Hashim Ketua Unit Bahasa Melayu En. Amirudin b Yaman

En Mohamad Sarif bin Hashim
Setiausaha Kelab & Persatuan Guru Tingkatan Pra-U1(EKO)
Pn. Siti Arfah bt Shaharil Ketua Unit Sejarah En. Mohd Sarif b Hashim

En. Noor Azli b Maarof
Setiausaha Badan Uniform Guru Tingkatan Pra-U1(PP)
Pn. Zainiah bt Shariff Ketua Unit P. Perniagaan En. Noor Azli b Maarof
Pn. Siti Arfah bt Shaharil

Setiausaha Pep. STPM
Pn. Maimunah bt Manab

Ketua Unit MUET
Pn. Zainiah bt Shariff

Setiausaha Pep. MUET Pra-U
Pn. Zainiah bt Shariff
Jadual Waktu Pra-U
Pn. Maimunah bt Manab44

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PRA-U SMKDSR 2019

Pengerusi / Pengetua
En. Jamri b Ahmad


Timbalan Pengerusi / GPK T6
En. Mustapa b Shamsudin


Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2
Tn. Haji Mohd Jaffri b Dahalan Tn. Haji Adnan b Abd Rahman GPK HEM

Setiausaha Kurikulum
Disiplin T6
Penyelaras Kokurikulum T6 Pn Arba’yah bt Mahadi En. Amirudin b Yaman
En. Noor Azli b Maarof
Ketua Unit Pengajian Am
Setiausaha Kokurikulum En. Muhammad Faiz b Tamdjis Guru Tingkatan Pra-U2(EKO)
En. Muhammad Faiz b Tamdjis Ketua Unit Ekonomi Pn Arba’yah bt Mahadi

Pn. Maimunah bt Manab
Setiausaha Permainan Guru Tingkatan Pra-U2(PP)
En. Mohd Sarif b Hashim Ketua Unit Bahasa Melayu En. Amirudin b Yaman

En Mohamad Sarif bin Hashim
Setiausaha Kelab & Persatuan Guru Tingkatan Pra-U1(EKO)
Pn. Siti Arfah bt Shaharil Ketua Unit Sejarah En. Mohd Sarif b Hashim

En. Noor Azli b Maarof
Setiausaha Badan Uniform Guru Tingkatan Pra-U1(PP)
Pn. Zainiah bt Shariff Ketua Unit P. Perniagaan En. Noor Azli b Maarof
Pn. Siti Arfah bt Shaharil

Setiausaha Pep. STPM
Pn. Maimunah bt Manab

Ketua Unit MUET
Pn. Zainiah bt Shariff

Setiausaha Pep. MUET Pra-U
Pn. Zainiah bt Shariff
Jadual Waktu Pra-U
Pn. Maimunah bt Manab44

CARTA ORGANISASI TRANSFORMASI SEKOLAH (TS 25)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pengerusi
Rakan Elite Tn Jamri B Ahmad

1. KPM
2. JPN
3. PPD Timb.Pengerusi 1 Timb.Pengerusi 2 Timb.Pengerusi 3 Timb.Pengerusi 4 Timb.Pengerusi 5
-Sip+ Tn Hj Adnan B Abd Rahman En A.Rahman B Ahmad Tn Hj Mohd Jaffri B Dahalan En Mustapa B Shamsudin En Nor Azli B Maarof
-Sisc+
4. IAB S/U Transformasi
5. IPG Pn Nur Afiza bt Bong Julita Penolong S/U Transformasi
Muhammad Faiz bin Tamdjis

J/Kuasa Kerja TransformasiS/U Kurikulum Unit S/U HEM S/U Koko S/U Sukan Penyelaras Sarana/
Pn Rosidah bt Pengurusan Pra Pn Syareena bt Pn Siti Khalijah En A Rahman b En Balan A/l Yd Pibg
Bari U Abu Hassan bt Mohamad Abu Bakar Sinniah En Jamaludin
Farid Zainal Abidin


Penyelaras Penyelaras Penyelaras

KB Bahasa KB Sns&Mt KB TV KB Kemanusiaan U/Beruniform K/Persatuan 1M1S S/U PIBG
Pn Latifah bt Pn Hanitah bt Pn Roskamaryati Pn Rohani bt En Jalaludin b Cik Nurliyana bt Pn Shahanum bt En Mohd

Mohamed Abdul Hamid bt Khalid Hj Daud Mustafa Ismail Ahmad Tarrmidi Nizam b Mad

Cik Noraini bt Cik Lee Chye En Mohd Tahir

Mohd Yuen Amirudin b
Yaman
Ketua-Ketua S/U Peperiksaan
Panitia Pn Nurul Akma bt Tajudin

Penyelaras Penyelaras
S/Permainan R/Sukan
S/U Kurikulum S/U HEM S/U Koko Pn Raihan Najwa Pn Rosnah bt
Pn Arba’yah Bt Pn Siti Arfah bt En Muhammad bt Ismail Jobok
Mahadi Shaharil Faiz b Tamdjis


K/Unit Disiplin K/Unit 3K K/Unit BK K/Unit Data K/Unit SPBT S/U Asrama
En Jalaludin b Pn Zainiah bt En Balan a/l Pn Norhaya bt Pn Norapiza bt Pn Mardiah b
Mustafa Shariff Sinniah Omar Shamsuddin Ahamed Khatidin


Warden Warden
En Muhammad Fahmi b En A. Rahman b 45
Yahya Bakar Warden Penyelaras Akademik Penyelaras HEM Penyelaras Koko
En Ahmad Fairiz b Amran En Mohd Amirudin b Cik Noraini bt Mohd Pn Muzaitul Ainy bt Pn Nurul Ilyana bt Ismail Cik Nurliyana bt Ismail
En Mohd Nizam b Yaman En A. Rahman b Ahmad / Mustafa
Maarum En Md Azan b En Muhammad Faiz bTamdjis
Kamardin Cik Siti Zulaikha bt Mazlan

CARTA ORGANISASI TRANSFORMASI SEKOLAH (TS 25)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pengerusi
Rakan Elite Tn Jamri B Ahmad

1. KPM
2. JPN
3. PPD Timb.Pengerusi 1 Timb.Pengerusi 2 Timb.Pengerusi 3 Timb.Pengerusi 4 Timb.Pengerusi 5
-Sip+ Tn Hj Adnan B Abd Rahman En A.Rahman B Ahmad Tn Hj Mohd Jaffri B Dahalan En Mustapa B Shamsudin En Nor Azli B Maarof
-Sisc+
4. IAB S/U Transformasi
5. IPG Pn Nur Afiza bt Bong Julita Penolong S/U Transformasi
Muhammad Faiz bin Tamdjis

J/Kuasa Kerja TransformasiS/U Kurikulum Unit S/U HEM S/U Koko S/U Sukan Penyelaras Sarana/
Pn Rosidah bt Pengurusan Pra Pn Syareena bt Pn Siti Khalijah En A Rahman b En Balan A/l Yd Pibg
Bari U Abu Hassan bt Mohamad Abu Bakar Sinniah En Jamaludin
Farid Zainal Abidin


Penyelaras Penyelaras Penyelaras

KB Bahasa KB Sns&Mt KB TV KB Kemanusiaan U/Beruniform K/Persatuan 1M1S S/U PIBG
Pn Latifah bt Pn Hanitah bt Pn Roskamaryati Pn Rohani bt En Jalaludin b Cik Nurliyana bt Pn Shahanum bt En Mohd

Mohamed Abdul Hamid bt Khalid Hj Daud Mustafa Ismail Ahmad Tarrmidi Nizam b Mad

Cik Noraini bt Cik Lee Chye En Mohd Tahir

Mohd Yuen Amirudin b
Yaman
Ketua-Ketua S/U Peperiksaan
Panitia Pn Nurul Akma bt Tajudin

Penyelaras Penyelaras
S/Permainan R/Sukan
S/U Kurikulum S/U HEM S/U Koko Pn Raihan Najwa Pn Rosnah bt
Pn Arba’yah Bt Pn Siti Arfah bt En Muhammad bt Ismail Jobok
Mahadi Shaharil Faiz b Tamdjis


K/Unit Disiplin K/Unit 3K K/Unit BK K/Unit Data K/Unit SPBT S/U Asrama
En Jalaludin b Pn Zainiah bt En Balan a/l Pn Norhaya bt Pn Norapiza bt Pn Mardiah b
Mustafa Shariff Sinniah Omar Shamsuddin Ahamed Khatidin


Warden Warden
En Muhammad Fahmi b En A. Rahman b 45
Yahya Bakar Warden Penyelaras Akademik Penyelaras HEM Penyelaras Koko
En Ahmad Fairiz b Amran En Mohd Amirudin b Cik Noraini bt Mohd Pn Muzaitul Ainy bt Pn Nurul Ilyana bt Ismail Cik Nurliyana bt Ismail
En Mohd Nizam b Yaman En A. Rahman b Ahmad / Mustafa
Maarum En Md Azan b En Muhammad Faiz bTamdjis
Kamardin Cik Siti Zulaikha bt Mazlan


Click to View FlipBook Version