The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elysudin, 2019-12-18 02:26:13

taklimat awal persekolahan 2

taklimat awal persekolahan 2

MESYUARAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
KALI PERTAMA 2020
27 DISEMBER 2019
JUMAAT

BILIK MESYUARAT SMK SEREMBAN 2

AGENDA MESYUARAT :
1. UCAPAN PENGERUSI
2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU
3. PERKARA BERBANGKIT
4. TAKLIMAT HEM
5. HAL – HAL LAIN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 2020
UNIT HEM

MUKA SURAT ( )

❖ DIHARAPKAN SEMUA GURU DAPAT MENERIMA JAWATAN YANG
DIAMANAHKAN DENGAN KOMITMEN YANG TINGGI.

❖ DIMINTA SEMUA GURU MENELITI BIDANG TUGAS MASING – MASING
SEPERTI YANG TELAH DINYATAKAN DALAM BUKU MANUAL
PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH SMK SEREMBAN 2 TAHUN 2020
UNTUK TINDAKAN ( M/S )

❖ SILA RUJUK PK HEM JIKA ADA TUGASAN YANG KURANG DIFAHAMI.
❖ LAKSANAKAN PROGRAM YANG TELAH DIRANCANG

❑ KEMUKAKAN KERTAS CADANGAN PROGRAM UNTUK
KELULUSAN.

❑ PATUHI ARAHAN PERBENDAHARAAN DALAM PENGURUSAN
KEWANGAN.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

➢ SEMUA GURU MESTILAH MEMATUHI SPI BIL.10/2001:
✓ SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN

➢ PERKARA 6 SPI BIL.9/1975: PERATURAN – PERATURAN SEKOLAH UNTUK
MURID

✓ MELAKSANAKAN PERANAN DAN BERFUNGSI SEBAGAI GURU
PEMBIMBING

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 9/1975
DISIPLIN DI SEKOLAH

PERATURAN – PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID - MURID

❑ 6. Adalah menjadi tanggungjawab semua guru memberi
tauladan budi pekerti dan perangai yang baik kepada murid –
murid mereka. Seterusnya adalah menjadi tugas mereka untuk
membantu murid – murid supaya mengetahui perbezaan antara
tingkah laku yang baik dan buruk. Guru – guru hendaklah
sentiasa ingat bahawa tiap – tiap murid adalah individu yang
masih belum matang untuk membuat sesuatu keputusan yang baik.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

❖ Semua guru mesti membantu pihak Pengurusan Sekolah untuk
melaksanakan dan menguatkuasakan arahan dalam pengurusan
HEM / Peraturan Sekolah bagi memastikan kemenjadian murid.

❖ Mematuhi SPI Hukuman yang dilarang.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

ASPEK PENTING

❖ Keselamatan

❖ Kebajikan

❖ Kemenjadian Murid

Disiplin sahsiah akademik kokurikulum

PENGURUSAN HEM
KESELAMATAN MURID

Tindakan J/Kuasa Keselamatan
❑ Menetapkan “ Polisi Sekolah Selamat ”
❑ Mengenalpasti Kawasan/Lokasi berisiko yang boleh memberi ancaman

keselamatan kepada murid dan warga sekolah dengan :
➢ Meletakkan papan tanda Kawasan larangan
➢ Meletakkan papan tanda / label amaran / bahaya
❑ Mengenalpasti peralatan / fizikal / tumbuh-tumbuhan yang merbahaya dan
boleh memberi ancaman keselamatan / kecederaan seperti :
➢ Pokok berduri – dicantas / dipotong
➢ Tombol pintu rosak - maklumkan pada pejabat.
➢ Longkang / Lubang merbahaya – ditutup / maklumkan pada pejabat.
❑ Menetapkan tatacara keselamatan murid pergi dan balik sekolah
❑ Membuat pemeriksaan peralatan keselamatan cegah kebakaran.
❑ Memberi taklimat keselamatan dan kawad kebakaran kepada semua murid
dan warga sekolah.

PENGURUSAN HEM

KESELAMATAN MURID
Tindakan J/Kuasa Keselamatan
❑ Merancang dan melaksanakan latihan kawad kebakaran sekurang-

kurangnya 2 kali setahun.
➢ Kali pertama bagi mengenalpasti jangka masa pengfungsian bangunan /

ujian masa.
➢ Kali kedua – praktikal nencegah kebakaran Bersama pasukkan Bomba

dan Penyelamat.
❑ Semua guru tingkatan dan semua guru yang bertanggungjawab

menguruskan bilik – bilik khas seperti makmal, Bilik KHB, Bilik komputer dll:
➢ Diminta mempamerkan manual / arahan keselamatan di bilik khas

masing – masing dan pelan kebakaran.
Papan tanda “amaran” dan “Kawasan larangan” perlu dipamerkan.

PENGURUSAN HEM
KEBAJIKAN MURID
❑ Bantuan kewangan
• Biasiswa BKP/BKPU, KWAMP, Baitulmal dll.
❑ Pinjaman Buku Teks/SPBT
❑ Pemakanan Seimbang
• Pengurusan kantin yang baik
❑ Barang keperluan harian / Aktiviti di sekolah
• Koperasi Sekolah
❑ Kesihatan Fizikal, Mental dan Emosi
• Aktiviti Kokurikulum
❑ Proses sosiolisasi yang mantap dan cemerlang
• Bimbingan guru bimbingan dan kaunseling
❑ Amalan terbaik hak asasi manusia di sekolah.
❑ Program sekolah penyayang

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

KEMENJADIAN MURID
Membantu murid untuk mengembangkan potensi diri, bakat kepimpinan,
mematuhi peraturan dan dapat berfungsi sebagai seorang murid serta
warganegara yang berguna kepada negara melalui aktiviti dan perkhidmatan
yang disediakan.
Contoh : Kepimpinan Pengawas, PRS, Pengawas Perpustakaan dan sebagainya.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1968
▪ Tiap – tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari

masalah tatatertib dan perkara – perkara kecil janganlah diserahkan
kepada Pengetua.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/1975
▪ Semua guru hendaklah juga memahami benar – benar bahawa tiap –

tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin
sesebuah sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/2001
▪ Semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan

membimbing murid - murid.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983
Mengenakan hukuman biasa terhadap murid yang melakukan perbuatan
salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan.
1. Bagi perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan

seperti bising, tidak memberi perhatian ketika guru mengajar,
hukuman hendaklah dibuat :-
• Secara adil
• Setimpal
• Bersifat Pendidikan
Elakkan tindakan hukuman seperti mengetuk, mencubit, mengenjut,
menjemur atau menampar.
Tindakan yang sesuai
• Memberi latihan dan bimbingan
• Wujudkan hubungan komunikasi yang baik – guru, murid dan

ibubapa.
• Meningkatkan daya kepimpinan, contoh dan teladan.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN UNTUK MURID BERMASALAH

❖ Mengikuti sesi kaunseling

• Penyalur Maklumat
1. Guru Tingkatan ( Kes Ponteng Sekolah )
2. Guru Disiplin ( Salahlaku Disiplin Lain )

• Maklumat disalurkan kepada PK HEM

❖ PK HEM akan merujukkan murid berkenanan kepada Unit Bimbingan
& Kaunseling untuk sesi kaunseling individu / kelompok.

❖ Kaunselor laksanakan sesi kaunseling terhadap murid berkenan.
❖ Kaunselor hantar laporan / rumusan hasil sesi kepada PK Hem.
❖ Fail

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN UNTUK MURID BERMASALAH

❖ Mengikuti sesi kaunseling

• Penyalur Maklumat
1. Guru Tingkatan ( Kes Ponteng Sekolah )
2. Guru Disiplin ( Salahlaku Disiplin Lain )

• Maklumat disalurkan kepada PK HEM

❖ PK HEM akan merujukkan murid berkenanan kepada Unit Bimbingan
& Kaunseling untuk sesi kaunseling individu / kelompok.

❖ Kaunselor laksanakan sesi kaunseling terhadap murid berkenan.
❖ Kaunselor hantar laporan / rumusan hasil sesi kepada PK Hem.
❖ Fail

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003: Kuasa Guru Merotan Murid
• Hukuman rotan di khalayak sada ada di perhimpunan atau di

bilik – bilik yang sedang berlangsung proses Pdpc adalah
dilarang.
• Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan
negatif terhadap keperibadian seorang murid.

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

HUKUMAN YANG DILARANG
▪ Hukuman terhadap fizikal

berdiri lama di tengah panas
lari keliling padang
berdiri lama dalam/luar bilik darjah
memukul diri sendiri / sesame sendiri
berdiri di atas kerusi atau meja
menarik rambut / Tarik telinga
belasah / pukul dengan alat seperti tali pinggang atau
pembaris
junjung kerusi / buku
cubit
enjut / ketuk ketampi
ketuk / sekel kepala

PENGURUSAN HEM
( SEMUA GURU )

HUKUMAN YANG DILARANG
▪ Hukuman terhadap mental dan emosi

gunting rambut sesuka hati
berdiri membuat latihan
gantung tulisan di badan
memalukan dikhalayak ramai
kelas tahanan pada waktu rehat atau balik sekolah
memaki hamun
menjeling
menyindir
conteng muka dengan kapur / marker
koyak buku latihan
memperlihatkan air muka yang marah
menggugut atau mengertak murid
tidak menghiraukan murid
tidak tanda buku latihan

BIDANG PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH

1. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN LEMBAGA TATATERTIB PELAJAR
2. JAWATANKUASA BADAN PEMIMPIN PELAJAR
3. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN MODAL INSAN
4. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
5. JAWATANKUASA BIASISWA
6. JAWATANKUASA KEBAJIKAN
7. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
8. JAWATANKUASA KELAB PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
9. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)
10. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH
11. JAWATANKUASA KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN (3K)
12. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
13. JAWATANKUASA KESIHATAN
14. JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID DAN APDM

15. Link – Buku Pengurusan

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN )
MAKLUMAT APDM / SMM MURID LENGKAP DAN KEMASKINI
❖ Kenalpasti murid miskin / kurang bernasib baik dan anak yatim yang
memerlukan Bantuan dari segi kebajikan.
❖ Kenalpasti murid yang bermasalah disiplin (untuk tindakan intervensi – B&K
dan J/K Tatatertib Disiplin)
❖ Kenalpasti murid bukan warganegara Malaysia.
❖ Pastikan setiap kelas mempunyai :
• Fail Kehadiran Murid
• Buku Kawalan Kelas
❖ SEMUA MAKLUMAT MURID DALAM ONLINE APDM MESTI DILENGKAPKAN
SEHINGGA 31/1/2020

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN )
TARIKH / TEMPOH MELENGKAPKAN MAKLUMAT DALAM FAIL REKOD KEHADIRAN
MURID:
❖ Bagi murid tingkatan 2, 3, 4 & 5:
➢ Mesti dilengkapkan dalam tempoh 2 minggu persekolahan selepas
hari pertama sesi persekolahan bermula. (2/1 – 17/1/2021)
❖ Bagi murid tingkatan 1
➢ Mesti dilengkapkan dalam tempoh 1 bulan selepas hari pertama
persekolahan bermula. ( 2/1 – 31/1 )

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN )
PENYERAHAN NAMA MURID MISKIN, ANAK YATIM / YATIM PIATU & MEMERLUKAN
BANTUAN

❖ Kenalpasti secepat mungkin
❖ Serahan segera – AJK Kebajikan ( Pn Noredar binti Idris )
❖ Tarikh akhir : 31/1/2020

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN )
TINDAKAN MURID PONTENG SEKOLAH
❖ Dapatkan maklumat ketidakhadiran murid
❖ Telefon ibubapa/penjaga
❖ Surat Amaran 1, 2 dan 3(Akhir)
❖ Surat Buang Sekolah
• Isi dengan lengkap
• Hantar ke pejabat untuk tujuan rekod amaran
❖ Sila maklumkan kepada SU APDM dan SU SSDM untuk tindakan

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN / PENYELARAS TINGKATAN )
MURID BERPINDAH KELUAR / MASUK SEKOLAH
❖ Lengkapkan borang semakan dokumen yang perlu dibawa oleh murid yang
berpindah. ( Semua dokumen perlu dimasukkan dalam Fail Peribadi Murid )
❖ Lengkapkan borang semakan kemasukkan diri murid yang berpindah masuk.
❖ Penyelaras tingkatan
• semak borang kemasukan diri murid lengkap.
• Tentukan kelas
• Maklumkan kepada Guru Tingkatan
• Maklumkan kemasukan murid kepada SU APDM

PENGURUSAN HEM
( GURU TINGKATAN / PENYELARAS TINGKATAN )
PENGISIAN KEHADIRAN MURID SECARA ONLINE ATAU EHADIR MESTILAH
SEBELUM 9.30 PAGI – KPI PPD DAERAH SEREMBAN DAN KPM

BIDANG PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH

J/K PENDAFTARAN MURID & E-HADIR / APDM / SMM

J/KUASA PENDAFTARAN
Tarikh : 28/12/2019
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Dewan SMK Seremban 2

Kelas mengikut tingkatan

❑ TINGKATAN 1 – PK PETANG ( En Mohd Nashar Bin Mohd Sehat )
❑ TINGKATAN 2 – 5 GURU B&K ( Pn. Sarimah Binti Deli )
❑ KPKP – PK KPKP ( Pn Norhayati Binti Mohamed )


Click to View FlipBook Version