The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

AINA HANNANI BINTI RUSDI (5 ZAMRUD)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hufaidahmohamad79, 2021-09-29 03:35:16

PENGURUSAN STRES DAN KONFLIK

AINA HANNANI BINTI RUSDI (5 ZAMRUD)

PENGURUSAN
MENTAL DAN
EMOSI

Konflik

Dan Stres

Nama: Aina Hannani binti Rusdi Dalam

Kelas: 5 Zamrud Keluarga
Sekolah: Sekolah Kebangsaan Batu 7

Isi Kandungan

Definisi Stres

Situasi Stres
Kesan Stres

Langkah
Mengatasi Stres

Definisi Konflik
Situasi Konflik

Kesan Konflik
Langkah Mengatasi

Konflik

Penghargaan

Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya bersyukur kepada Allah
kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan buku
skrap yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk “Pengurusan
Mental Dan Emosi”. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada
individu penting yang banyak membantu saya sepanjang saya
menyiapkan buku skrap saya ini. Terima kasih kepada Pn. Hufaidah bt.
Mohamad, Guru PJPK kerana beliau telah banyak memberikan
bimbingan dan semangat kepada semua pelajar. Sekalung penghargaan
untuk ibu dan ayah saya, kerana mereka telah banyak memberikan
tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menyiapkan buku skrap ini.
Jasa mereka akan saya kenang ke akhir hayat. Seterusnya, terima kasih
juga kepada ahli keluarga saya kerana telah memberikan sokongan dan
dorongan kepada saya sepanjang buku skrap ini disiapkan. Tidak lupa
juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas
pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Akhir sekali
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara
langsung atau tidak langsung sepanjang projek saya. Sekian, terima
kasih.

BIODATA DIRI

Nama: Aina Hannani binti Rusdi

Kelas: 5 Zamrud

Sekolah: Sekolah Kebangsaan Batu 7, Dungun,Terengganu

Tarikh Lahir: 17 November 2010

Tempat Lahir: Hospital Likas, Kota Kinabalu,
Sabah

Anak: Ketiga

Bilangan Adik-beradik: 4

Makanan Kegemaran: Wafel

Personaliti: Pemalu, kreatif, suka berusaha
bersungguh-sungguh

Hobi: Melukis, mendengar muzik, mengambil gambar

Stres

PENGENALAN STRES
Kita sering menghadapi konflik
dalam kehidupan harian. Jika tidak
berjaya mengatasi konflik, keadaan
ini boleh menyebabkan stres.

DEFINISI STRES

Stres ialah keadaan resah, cemas,
tegang dan sebagainya akibat tekanan
mental atau fizikal.

Tekapneapnerimkseanagnhadapi
Peragdaikd-ubhearnadainktara

Hilang keyakinan diri

Murung Memberontak

KESAN STRES

Gangguan Bertindak di
mental luar kawalan

Putus asa

Beribadat Beriadah

LANGKAH
MENGATASI

STRES

Bertenang Bersenam

Konflik

PENGENALAN KONFLIK

DEFINISI KONFLIK

Konflik bermaksud perselisihan atau
pertentangan antara individu dari segi
idea, kepentingan dan lain-lain.

Tidak
mengemaskan
mainan
Berebut
tempat duduk

Berebut
mainan

Pertengkaran Putus asa

KESAN
KONFLIK

Cepat marah Gangguan
kesihatan

Kemurungan

Rujuk orang dewasa Kenal pasti
yang boleh dipercayai punca konflik

seperti ibu bapa,
kaunselor dan guru

LANGKAH
MENGATASI

KONFLIK

Membuat penilaian Laksanakan
tindakan yang cadangan dan
diambil
nasihat

Sekian Terima Kasih


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Karangan
Next Book
Youtube ghazals song video