The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RUMAJA SARMIN, 2021-04-30 04:04:05

RISALAH RAMADAN

EDISI 5

SMK AGAMA DATO’ HJ ABU HASSAN HJ SAIL

(SEMADAH)

‘KEMBALI KEPADA
FITRAH’

PROGRAM IHYA’ RAMADAN
2021M/1442H

2021M/1442H
RISALAHRAMADAN

EDISI 5 > 30/4/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN HJ. SAIL

PROGRAM IHYA’ RAMADAN Apabila menceritakan tentang Puasa dan al-Quran juga adalah
TAHUN 2021M / 1442H al-Quran, ulama tidak akan terlepas kembar yang tiada terpisah.
dari mengambil dalil dari ayat
EDITORIAL Pada bulan puasa inilah diturunkan
َ‫إِ َّن الَّ ِذي َن يَتْلُو َن ِكتَا َب َّلَّل ِا َوأَ َقا ُموا ال َّص ََلة‬ permulaan al-Quran iaitu
PENASIHAT : ‫َوأَنفَقُوا ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم ِس ًّرا َو َع ََلنِ َيةً َي ْر ُجو َن‬ bertepatan pada malam al-Qadr.
Tn. Nor Iskandar bin Muhammad Sehinggakan disabdakan tentang
PENYELARAS : ‫تِ َجا َرةً لَّن تَبُو َر‬ sifat kawan rapat antara puasa &
En. Mohd. Sophian bin Ismail al-Quran iaitu mampu memberi
EDITOR : Sesungguhnya orang-orang yang syafaat
En. Rumaja bin Sarmin selalu (1) membaca Kitab Allah dan
Pn. Siti Aisyah binti Mohd. Fauzi (2) tetap mendirikan sembahyang ‫ال ِصيَا ُم َوا ْلقُ ْرآ ُن يَ ْش َفعَا ِن ِل ْلعَ ْب ِد يَ ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة‬
Pn. Che Ku Nor Asiah binti serta (3) mendermakan dari apa ‫َيقُو ُل ال ِصيَا ُم أَ ْي َر ِب َمنَ ْعتُهُ ال َّط َعا َم‬
Che Ku Mohamad yang Kami kurniakan kepada ‫َوال َّش َه َوا ِت ِبالنَّ َها ِر فَ َش ِف ْعنِي فِي ِه َويَقُو ُل‬
TERBITAN : mereka, secara bersembunyi atau ‫ا ْلقُ ْرآ ُن َمنَ ْعتُهُ النَّ ْو َم ِباللَّ ْي ِل فَ َش ِف ْع ِني فِي ِه َقا َل‬
SUMUR (Sahsiah Unggul Murid) secara terbuka, mereka (dengan
dan BADAR (Badan Dakwah dan Rohani) amalan yang demikian) ‫َفيُ َشفَّ َعا ِن‬
SEMADAH mengharapkan sejenis perniagaan
yang tidak akan mengalami Puasa dan al-Quran kelak pada
kerugian (Surah al-Fatir : 29) hari kiamat akan memberi syafaat
kepada seorang hamba.
Jelas menunjukkan kelebihan
bacaan al-Quran hingga Allah Puasa berkata, "Wahai Tuhan, aku
bandingkan dengan perniagaan telah menahannya dari makanan
yang tiada rugi. Tidak ada niaga di dan nafsu syahwat di siang hari,
dunia melainkan ada rugi juga maka izinkahlah aku memberi
untung. syafaat kepadanya".

Dan al-Quran berkata, "aku telah
menahannya dari tidur di malam
hari, maka izinkanlah aku memberi
syafaat kepadanya."

Baginda SAW melanjutkan
sabdanya, "maka mereka berdua
(puasa dan al-Quran) pun akhirnya
memberi syafaat kepadanya."
(Riwayat Imam Ahmad : 6589)

Wallahu A’lam.

PAGE 1 PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021
Click to View FlipBook Version