The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RUMAJA SARMIN, 2021-05-05 04:40:58

RISALAH RAMADAN

EDISI 7

SMK AGAMA DATO’ HJ ABU HASSAN HJ SAIL

(SEMADAH)

‘KEMBALI KEPADA
FITRAH’

PROGRAM IHYA’ RAMADAN
2021M/1442H

2021M/1442H
RISALAHRAMADAN

EDISI 7 > 5/5/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN HJ. SAIL

Zakat Fitrah telah difardukan pada tahun
kedua hijrah iaitu pada tahun yang sama
difardukan kewajipan puasa Ramadan.

Kewajiban

FADHILAT MENGELUARKAN
ZAKAT FITRAH

PROGRAM IHYA’ RAMADAN Zakat dari segi bahasa bermaksud Menampung kekurangan semasa
TAHUN 2021M / 1442H bersih, suci, subur dan berkembang. berpuasa
Zakat fitrah bermaksud zakat diri yang Maksudnya : Berkata Waqi’ bin Al-
EDITORIAL diwajibkan ke atas setiap individu muslim Jarah : Zakat Fitrah dalam bulan
lelaki dan perempuan dalam bulan Ramadan sama seperti sujud sahwi
PENASIHAT : Ramadan mengikut syarat-syarat yang dalam solat yang menampung
Tn. Nor Iskandar bin Muhammad ditetapkan. kekurangan semasa berpuasa
PENYELARAS : sebagaimana sujud sahwi menampung
En. Mohd. Sophian bin Ismail Firman Allah dalam surah Al-Baqarah kekurangan dalam solat.
EDITOR : ayat 43, maksudnya : “Dan dirikanlah
En. Rumaja bin Sarmin kamu akan sembahyang dan tunaikanlah Membantu fakir dan miskin pada
Pn. Siti Aisyah binti Mohd. Fauzi zakat dan rukuklah kamu bersama-sama Hari Raya
Pn. Che Ku Nor Asiah binti orang yang rukuk” Maksudnya : Daripada Ibn Umar,
Che Ku Mohamad bersabda Rasulullah s.a.w :
TERBITAN : Daripada Ibn Abbas berkata : Rasulullah Kayakanlah mereka (fakir miskin)
SUMUR (Sahsiah Unggul Murid) s.a.w mewajibkan zakat fitrah supaya daripada meminta-minta pada hari ini
dan BADAR (Badan Dakwah dan Rohani) dengannya dapat membersihkan jiwa (hari raya).
SEMADAH orang yang berpuasa daripada perkara
yang sia-sia dan memberi makan kepada SYARAT- SYARAT WAJIB
PAGE 1 orang-orang miskin. Barangsiapa yang ZAKAT FITRAH
menunaikannya (zakat fitrah) sebelum
solat hari raya maka ia adalah zakat yang 1.Islam dan merdeka
diterima dan barangsiapa yang
menunaikannya selepas solat hari raya 2.Mempunyai harta yang lebih
maka ia adalah sedekah seperti sedekah- daripada keperluan perbelanjaannya
sedekah yang lain. untuk dirinya dan orang-orang di
bawah tanggungannya pada hari raya
Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah dan malamnya.
wajib ke atas setiap orang Islam yang
merdeka dan mampu mengeluarkannya 3.Waktu wajib menunaikan zakat
pada waktunya. Orang Islam adalah fitrah ialah apabila terbenam matahari
meliputi golongan tua dan muda, lelaki pada akhir Ramadan.
atau perempuan serta berakal atau tidak.
http://www.maij.gov.my/?page_id=1

PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021

2021M/1442H
soaljawabRAMADAN

EDISI 7 > 5/5/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN BIN HJ. SAIL

TAHUKAH
ANDA

Orang yang sakit tetapi tidak
mendatangkan sebarang

kemudharatan yang jelas, tidak
dibenarkan berbuka puasa, tetapi

jika sebelah pagi dia puasa
dan sakit menjelang

tengahari, maka dibolehkan
untuk berbuka.

Sekiranya seorang yang sakit
berpuasa kemudian telah sembuh

maka dia tidak boleh berbuka
kerana keringanan baginya
telah hilang

PPaAgeG2E 2 PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021

2021M/1442H
infografikRAMADAN

EDISI 7 > 5/5/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN BIN HJ. SAIL

PaAgGeE33 PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021

2021M/1442H
aktivitiRAMADAN

EEDDISISI I57>>350/54/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN BIN HJ. SAIL

PROGRAM
BEDAH BUKU

SELASA 4 MEI 2021

PROGRAM SEMADAH
PRIHATIN

PAGE 4 PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021

2021M/1442H
infoCOVID-19

EDISI 7 > 5/5/2021 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DATO’ HJ. ABU HASSAN BIN HJ. SAIL

PAGE 5 PROGRAM SUMUR & BADAR SEMADAH 2021

PROGRAM IHYA’ RAMADAN
2021M/1442H


Click to View FlipBook Version