The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tọa đàm Chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần cho sinh viên do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thực hiện được diễn ra vào ngày 12/11/2021.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by binhlethanh.1503, 2021-11-12 00:16:23

TÀI LIỆU TỌA ĐÀM CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO SINH VIÊN

Tọa đàm Chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần cho sinh viên do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thực hiện được diễn ra vào ngày 12/11/2021.

Keywords: Sức khỏe tâm thần

V. Hướng mở rộng, phát triển
- Đoàn trường định hướng sẽ tiếp tục duy trì, đổi mới và sáng tạo nhằm
nâng cao hiệu quả các hoạt động hơn trong thời gian tới. Mở rộng và tăng cường
hơn các hoạt động học thuật theo chuyên ngành của từng khoa, với sự hỗ trợ
đồng hành của đội ngũ giảng viên trẻ, giúp sinh viên rèn luyện tinh thần học tập
tích cực, thích ghi nhanh chóng với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo
tốt kết quả học tập trực tuyến và thi cử.

Trên đây là các nội dung của tham luận “Công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý sinh viên

trong học tập, thi cử” của Đoàn Trường Đại học Mở TP.HCM. Rất mong được hội

nghị nghiên cứu, góp ý kiến bổ sung để tham luận được hoàn thiện.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
44-сон "Паркент тонги"
Next Book
SotayCuDan_Songngu