The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Katalog e-programa za implementaciju u LMS Naručitelja edukacije.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by HalPet, 2019-05-20 07:01:46

Katalog e-sadržaja

Katalog e-programa za implementaciju u LMS Naručitelja edukacije.

Specifikacije
e-sadržaja

Katalog programa
za implementaciju u LMS Naručitelja

2

Sadržaj

Specifikacija e-sadržaja Delegiranje .................................................................................................................. 4
Specifikacija e-sadržaja Komunikacijske vještine ........................................................................................ 6
Specifikacija e-sadržaja Opća uredba o zaštiti podataka ......................................................................... 8
Specifikacija e-sadržaja Upravljanje konfliktima ........................................................................................10
Specifikacija e-sadržaja Upravljanje stresom ..............................................................................................12
Specifikacija e-sadržaja Upravljanje vremenom ........................................................................................14
Specifikacija e-sadržaja Vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima ......................................16
Specifikacija e-sadržaja Asertivnost ...............................................................................................................18

3

Specifikacija e-sadržaja Delegiranje

Specifikacija e-sadržaja
Delegiranje

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Usvojiti i produbiti znanja o procesu učinkovitog

delegiranja.
− Naučiti kako se pripremiti za delegiranje.
− Naučiti kako učinkovito komunicirati pri delegiranju i

pratiti izvršenje.
− Bolje prepoznati prepreke uspješnom delegiranju i naučiti

kako ih premostiti.

4

Delegiranje

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 13
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 2
Audiozapis da

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 3
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

5

Specifikacija e-sadržaja Komunikacijske vještine

Specifikacija e-sadržaja
Komunikacijske vještine

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Saznati kako sve komunikacija utječe na vaš uspjeh.
− Usvojiti ključna komunikacijska znanja.
− Usvojiti pravila uspješne verbalne i neverbalne

komunikacije.
− Unaprijediti komunikaciju pomoću učinkovitih strategija i

alata.

6

Komunikacijske vještine

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 16
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 3
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 4
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

7

Specifikacija e-sadržaja Opća uredba o zaštiti podataka

Specifikacija e-sadržaja 8
Opća uredba o zaštiti
podataka

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Dobiti jasan uvid u značenje i važnost kvalitetne

usklađenosti s GDPR-om.
− Osvijestiti što se sve smatra osobnim podatcima i znati

pravilno rukovati njima.
− Usvojiti načela Uredbe i obveze koje proizlaze iz njih.
− Primjenjivati naučeno u svakodnevnom poslovanju.

Opća uredba o zaštiti podataka

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 1 lekcija u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 13
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 2
Audiozapis da

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 8
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

9

Specifikacija e-sadržaja Upravljanje konfliktima

Specifikacija e-sadržaja
Upravljanje konfliktima

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Dobiti uvid u osnove konflikta s psihološkog aspekta.
− Upoznati se s 3 jednostavna i lako primjenjiva preduvjeta

za razumijevanje druge strane popraćena konkretnim
tehnikama i primjerima.
− Naučiti sve što trebate znati o miroljubivoj komunikaciji.
− Dobiti jasne smjernice kako se efikasno pripremiti za
potencijalno konfliktan razgovor.

10

Upravljanje konfliktima

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 15
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 7
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 4
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

11

Specifikacija e-sadržaja Upravljanje stresom

Specifikacija e-sadržaja
Upravljanje stresom

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Saznati što je stres i kako utječe na naš život i radu.
− Znati prepoznati uzroke stresa.
− Znati prepoznati znakove stresa.
− Usvojiti strategije i tehnike za uspješno otklanjanje stresa.

12

Upravljanje stresom

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 15
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 3
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 3
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

13

Specifikacija e-sadržaja Upravljanje vremenom

Specifikacija e-sadržaja
Upravljanje vremenom

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:

− Saznati u koje zamke najčešće upadamo prilikom
upravljanja svojim vremenom.

− Prepoznati kradljivce vremena i primijeniti strategije za
uspješnu borbu protiv njih.

− Naučiti kako funkcionalno planirati svoje radne
zadatke uz pomoć vremenske matrice.

− Usvojiti 10 najučinkovitijih tehnika za upravljanje
vremenom i primjenjivati ih u životu.

14

Upravljanje vremenom

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da
Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine
lekcije da
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine ne
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
da
Pregled sadržaja lekcije na izborniku da

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove

Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.)

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 zasebne lekcije
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 13
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 3
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE 1 samoprocjena, 3
testa
Ukupan broj provjera znanja neograničeno
minimalno 80 %
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno
Prag za prolaz ne
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo)

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

15

Specifikacija e-sadržaja Vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima

Specifikacija e-sadržaja 16

Vođenje sastanaka i

sudjelovanje na

sastancima

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:

− Osvijestiti važnost sastanaka te naučiti osnovna pravila i
vrste uspješnog sastanka.

− Znati se kvalitetno pripremiti, definirati cilj, koga pozvati te
kako izraditi dnevni red.

− Naučiti ključne dijelove sastanka te kvalitetno verbalno i
neverbalno komunicirati.

− Naučiti kako izraditi zapisnik i procjenu uspješnosti sastanka.

Vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 zasebne lekcije

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 22
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 5
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 4
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

17

Specifikacija e-sadržaja Asertivnost

Specifikacija e-sadržaja
Asertivnost

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:

− Razumjeti prednosti asertivnog ponašanja i braniti vlastita
asertivna prava.

− Prepoznati tri osnovna komunikacijska stila i njihove
moguće prednosti i posljedice.

− Koristiti se „ja“ izjavama svakodnevno za konstruktivno
rješavanje mogućih konflikata.

− Pojačati vlastitu asertivnost primjenom komunikacijskih
strategija i tehnika.

18

Asertivnost

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da
Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine
lekcije da
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine ne
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
da
Pregled sadržaja lekcije na izborniku da

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove

Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.)

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 zasebne lekcije
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 18
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 2
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE 1 samoprocjena, 3
testa
Ukupan broj provjera znanja neograničeno
minimalno 80 %
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno
Prag za prolaz ne
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo)

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

19

HalPetovi stručnjaci s 20-godišnjim iskustvom u edukaciji odraslih svaki edukacijski sadržaj
oblikuju prema visokim standardima kvalitete i izvrsnosti, što jamči sigurnost, točnost i
kvalitetu, a obrada sadržaja prema HalPetovoj LPC® metodi, osigurava ujednačen i provjeren
pristup u obradi i prezentiranju sadržaja.

E-učenje na HalPetov način osigurava:

− metodički pristup obradi sadržaja
− profesionalno i stručno oblikovanje sadržaja
− izradu multimedije (audio, video, slike)
− osmišljavanje i izradu provjera znanja i testova
− mogućnost usklađivanja s brendom Naručitelja.

Svi se programi sastoje od broja lekcija naznačenih u specifikacijama. Svaka je lekcija
optimalne vremensko-sadržajne vrijednosti i sastavljena je od sadržaja za usvajanje i
utvrđivanje znanja. Obrada sadržaja uključuje tekst, multimediju (audio, video, slike) i različite
vrste zadataka. Program uključuje i konačnu provjeru znanja (test) kojoj se pristupa po
završetku svih prethodnih jedinica sadržaja.

S obzirom na LMS Naručitelja, sve smo programe spremni isporučiti prema navedenim
mogućnostima:

ISPORUKA Mogućnosti
Tip paketa
SCORM 1.2
Report statusa rješavanja u LMS kao: SCORM 2004 (2., 3. ili 4. edicija)
AICC
Experience API
cmi5

Passed/Failed
Complete/Incomplete

Prije uplate, HalPet će omogućiti Naručitelju 7-dnevni demo-pristup online verzijama e-lekcija.
HalPet po uplati isporučuje 4 SCORM paketa (.zip datoteka) prema specifikacijama LMS-a Naručitelja.
HalPet jamči da isporučeni sadržaj odgovara navedenim specifikacijama.

20

21

HalPet d. o. o.
Iločka 1

10 000 Zagreb
01 3095-222; 01 3095-329

www.halpet.hr
[email protected]

Lokacija za vašu edukaciju.

22

Povratna informacija

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 22
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 1
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 4
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

23

Specifikacija e-sadržaja Pregovaranje

Specifikacija e-sadržaja
Pregovaranje

za implementaciju u LMS Naručitelja

Ciljevi edukacije:
− Naučiti kako osigurati win-win ishod.
− Olakšati i ubrzati pripremu za pregovor.
− Usvojiti ključna znanja za pojedine faze pregovora.
− Uspješnom verbalnom i neverbalnom komunikacijom

pridonijeti željenom ishodu pregovora.

24

Pregovaranje

ZADANE POSTAVKE LEKCIJA* da

Uračunate interakcije i slajdovi u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije ne
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak riješenosti pojedine da
lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije

Pregled sadržaja lekcije na izborniku

Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki i izbornika

Linearno kretanje kroz sadržaj s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) da

SADRŽAJ

Jezik lekcija/sadržaja hrvatski
Opseg sadržaja 4 lekcije u programu

Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Adaptivan dizajn da
Usklađenost s brendom Naručitelja** ne
Prava na sadržaj i distribuciju HalPet
Interaktivni elementi sadržaja 12
Ilustracije konkretnih situacija da
Videozapis 3
Audiozapis da, naracija u videu

PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE

Ukupan broj provjera znanja 4
Vrijeme za rješavanje provjere znanja neograničeno

Prag za prolaz minimalno 80 %
Broj pristupa provjeri/provjerama znanja neograničeno
Negativni bodovi za netočan odgovor ne
Negativni bodovi za neriješena pitanja ne
Izmiješati pitanja da

Izmiješati odgovore da
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) da

*Zadane je postavke lekcija moguće prilagoditi prema željama Naručitelja uz doplatu za svaku stavku prema iznosu navedenom u cjeniku.
**Lekcije je moguće uskladiti s vizualnim identitetom Naručitelja uz doplatu za stupanj prilagodbe (logo, boje, font) prema iznosu navedenom u cjeniku. Iznos naveden u
cjeniku obuhvaća sve 4 lekcije.

25

HalPetovi stručnjaci s 20-godišnjim iskustvom u edukaciji odraslih svaki edukacijski sadržaj
oblikuju prema visokim standardima kvalitete i izvrsnosti, što jamči sigurnost, točnost i
kvalitetu, a obrada sadržaja prema HalPetovoj LPC® metodi, osigurava ujednačen i provjeren
pristup u obradi i prezentiranju sadržaja.

E-učenje na HalPetov način osigurava:

− metodički pristup obradi sadržaja
− profesionalno i stručno oblikovanje sadržaja
− izradu multimedije (audio, video, slike)
− osmišljavanje i izradu provjera znanja i testova
− mogućnost usklađivanja s brendom Naručitelja.

Svi se programi sastoje od broja lekcija naznačenih u specifikacijama. Svaka je lekcija
optimalne vremensko-sadržajne vrijednosti i sastavljena je od sadržaja za usvajanje i
utvrđivanje znanja. Obrada sadržaja uključuje tekst, multimediju (audio, video, slike) i različite
vrste zadataka. Program uključuje i konačnu provjeru znanja (test) kojoj se pristupa po
završetku svih prethodnih jedinica sadržaja.

S obzirom na LMS Naručitelja, sve smo programe spremni isporučiti prema navedenim
mogućnostima:

ISPORUKA Mogućnosti
Tip paketa
SCORM 1.2
Report statusa rješavanja u LMS kao: SCORM 2004 (2., 3. ili 4. edicija)
AICC
Experience API
cmi5

Passed/Failed
Complete/Incomplete

Prije uplate, HalPet će omogućiti Naručitelju 7-dnevni demo-pristup online verzijama e-lekcija.
HalPet po uplati isporučuje 4 SCORM paketa (.zip datoteka) prema specifikacijama LMS-a Naručitelja.
HalPet jamči da isporučeni sadržaj odgovara navedenim specifikacijama.

26

27

HalPet d. o. o.
Iločka 1

10 000 Zagreb
01 3095-222; 01 3095-329

www.halpet.hr
[email protected]

Lokacija za vašu edukaciju.

28


Click to View FlipBook Version