The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Katalog dostupnih e-programa u HalPetovu sustavu za e-učenje, LPC-u

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by HalPet, 2019-05-23 09:32:27

Katalog e-programa u LPC-u

Katalog dostupnih e-programa u HalPetovu sustavu za e-učenje, LPC-u

Katalog
e-programa

Katalog dostupnih e-programa
u HalPetovu sustavu za e-učenje, LPC-uSadržaj

Delegiranje........................................................................................................................................................................................4
Emocionalna inteligencija ...........................................................................................................................................................8
Financije za nefinancijaše......................................................................................................................................................... 12
Komunikacijske vještine............................................................................................................................................................ 16
Poslovni bonton .......................................................................................................................................................................... 20
Poslovno dopisivanje na hrvatskom.................................................................................................................................... 24
Pregovaranje ................................................................................................................................................................................. 28
Prezentacijske vještine .............................................................................................................................................................. 32
Stres i kako upravljati stresom............................................................................................................................................... 36
Upravljanje konfliktima ............................................................................................................................................................. 40
Upravljanje vremenom.............................................................................................................................................................. 44
Vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima........................................................................................................... 48
Asertivnost ..................................................................................................................................................................................... 52

LPC Business English 1 .............................................................................................................................................................. 56
Financijski engleski: Financijska stabilnost........................................................................................................................ 60
Financijski engleski: Osobne financije................................................................................................................................. 64
Financijski engleski: Standardni financijski dokumenti ................................................................................................ 68
Financijski engleski: Tržišna aktivnost................................................................................................................................. 72
Poslovni engleski: Igre riječima ............................................................................................................................................. 76
Poslovni engleski: Osobni razvoj .......................................................................................................................................... 80
Poslovni engleski: Profesionalni razvoj............................................................................................................................... 84
Poslovni engleski: Putovanja i slobodno vrijeme ........................................................................................................... 88

Njemački jezik – početni stupanj A1.1................................................................................................................................ 92
Njemački jezik – početni stupanj A1.2................................................................................................................................ 96

Testiranje engleskog jezika online .....................................................................................................................................100
Testiranje francuskog jezika online....................................................................................................................................102
Testiranje njemačkog jezika online ....................................................................................................................................104
Testiranje ruskog jezika online ............................................................................................................................................106
Testiranje talijanskog jezika online ....................................................................................................................................108

Delegiranje

Specifikacija e-programa
Delegiranje

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Delegiranje

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Svi znamo da dan ima ograničen broj sati. Bez obzira na to koliko naporno radili, ako sve radite sami
možete obaviti samo ograničenu količinu zadataka, što može rezultirati time da ste stalno pod stresom
zbog zatrpanosti poslom.

Naučiti kako učinkovito delegirati dio svojih zaduženja drugima je strategija koja vam može pomoći
osloboditi vrijeme u kojemu se možete posvetiti važnijim zadatcima koji zahtijevaju vašu stručnost i
energiju. Osim toga, može vam pomoći izgraditi snažan i uspješan tim zaposlenika predanih svom
poslu i svojoj kompaniji.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Delegiranje je ključna vještina i jedan od najvažnijih zadataka koje kao menadžer imate, stoga je
iznimno važno da to činite kako treba. Ovaj će vam program pomoći prepoznati važne prednosti
delegiranja i shvatiti zašto se radi o ključnom dijelu rukovoditeljskog posla. Program se sastoji od 4
lekcije u kojima ćete:

 Otkriti zašto je delegiranje važna menadžerska kompetencija te zašto različiti zadatci i
funkcije zahtijevaju različite vrste delegiranja.

 Naučiti kako se pripremiti za delegiranje postavljanjem ciljeva i prioriteta, identificiranjem
zadataka koji se mogu delegirati i određivanjem pravih osoba kojima ćete ih dodijeliti.

 Naučiti zašto su komunikacijske vještine ključne u procesu delegiranja te kako pratiti
delegirane zadatke i izbjeći mikromenadžment.

 Saznati zašto je delegiranje još uvijek jedna od najrjeđe korištenih i najnerazvijenijih
menadžerskih vještina i upoznati se sa sedam ključnih strategija za uspješno delegiranje.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Prepoznati važnost učinkovitog delegiranja za razvijanje vlastitih potencijala i potencijala vaših
zaposlenika te načine na koje delegiranje doprinosi vašoj organizaciji.

 Delegirati prave zadatke pravim osobama za najbolje rezultate.
 Koristiti komunikacijske strategije kako biste ostali uključeni u rad svog tima bez

mikromenadžmenta.
 Izbjeći uobičajene prepreke delegiranju primjenjivanjem savjeta za uspješno delegiranje.

Delegiranje je više od običnog prosljeđivanja zadataka drugima. Naučite kako ga
učiniti dijelom svojih poslovnih procesa i osnažite svoje zaposlenike kroz učinkovito
vodstvo.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 1 samoprocjena, 4 provjere znanja
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeEmocionalna inteligencija

Specifikacija e-programa
Emocionalna inteligencija

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Emocionalna inteligencija

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja i upravljanja vlastitim i tuđim osjećajima.
Ona utječe na vašu radnu učinkovitost, fizičko i mentalno zdravlje, društvene vještine i odnose s
drugima.

Radom na svojoj emocionalnoj inteligenciji moći ćete lakše prepoznati i razumjeti svoje osjećaje i
upravljati njima na pozitivan način kako biste smanjili izloženost stresu, uspješno komunicirali,
suosjećali s drugima, svladali izazove i riješili konflikte.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Povećanje emocionalne inteligencije zahtjeva kontinuiran rad – riječ je o cjeloživotnom procesu.

Ovaj će vam program u tome pomoći i upoznati vas s najvažnijim konceptima emocionalne
inteligencije, kao i strategijama pomoću kojih ćete postati emocionalno svjesniji i razviti vještine
povezane s emocionalnom inteligencijom. U 4 lekcije ovoga programa vi ćete:

 Naučiti što je zapravo EQ i zašto je toliko važan faktor u postizanju poslovne učinkovitosti
i osobne izvrsnosti. Također ćete se upoznati s osnovnim kompetencijama emocionalne
inteligencije i razotkriti najčešće mitove o emocionalnoj inteligenciji.

 Saznati zašto je emocionalna svjesnost ključna kako bismo bolje razumjeli tko smo i što
osjećamo, te nam omogućava nam da negativne i pozitivne osjećaje svjesno primijenimo u
odgovarajućim situacijama.

 Naučiti zašto je motivacija jedan od ključnih elemenata emocionalne inteligencije, kako
različite vrste motivacije utječu na našu učinkovitost i osjećaj svrhovitosti te kako vam
MUDRO definiranje ciljeva i vizualizacija mogu pomoći da se motivirate kada se čini kako su
vaši ciljevi daleko izvan vašeg dohvata.

 Unaprijediti svoju sposobnost razumijevanja drugih ljudi i onoga što ih motivira, te naučiti
kako s njima uspješno surađivati.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Razumjeti važnost emocionalne inteligencije i njezinog utjecaja na vašu poslovnu
učinkovitost, odnose i cjelokupnu kvalitetu života.

 Prepoznati i razumjeti svoje osjećaje i reakcije.
 Motivirati se za rad na ostvarenju svojih ciljeva.
 Bolje razumjeti druge i suosjećati s njima, rješavati konflikte i raditi kao dio tima.

Nikada nije prekasno naučiti i usavršiti novu vještinu, a emocionalna inteligencija nije
iznimka. Krenite na ovo putovanje i pozitivno utječite na svaki aspekt života
povećanjem svoga EQ-a.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeFinancije za nefinancijaše

Specifikacija e-programa
Financije za nefinancijaše

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Financije za nefinancijaše

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Bilo da ste poslovni menadžer, direktor poduzeća ili poduzetnik, osnovne vještine iz područja
financija vrijedne su usavršavanja. Osnove razumijevanja financijskih koncepata olakšat će vam
planiranje, praćenje radnog učinka i donošenje odluka na temelju financijskih izvještaja, što će
pomoći da vaša kompanija ostvari svoje ciljeve.

Financijsko opismenjavanje omogućit će vam analiziranje financijskih izvještaja kako biste
prepoznali važne pokazatelje i trenutne trendove, planirali budžet vaše kompanije i procijenili
hoćete li profitirati na temelju neke poslovne odluke.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Ekonomija postaje sve složenija i sve se više bavi pitanjima otplaćivanja dugova, budžetiranja,
hipotekama i uvjetima kreditiranja. Ovaj će vam program pomoći nadograditi znanje o financijama i
omogućiti vam da ga uspješno primijenite pri rješavanju problema. U 4 lekcije vi ćete:

 Upoznati se s glavnim odjelima i aktivnostima korporativnih financija, osnovnim
financijskim izvještajima i najvažnijim ekonomskim pokazateljima.

 Naučiti što je bilanca i kako odnos između kapitala i obveza kompanije ukazuje na njezinu
solventnost.

 Otkriti koji su glavni elementi računa dobiti i gubitka i kako omogućuju detaljnu analizu
poslovanja i položaja kompanije na tržištu.

 Naučiti po čemu se novčani tijek razlikuje od ostalih financijskih izvještaja, koje su njegove
osnovne kategorije te kako se financijskih izvještaji mogu analizirati uz pomoć ekonomskih
indikatora.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Razlikovati osnovne financijske izvještaje i glavne ekonomske pokazatelje.
 Analizirati bilancu, račun dobiti i gubitka i novčani tijek.
 Prepoznati ekonomske pokazatelje nužne za točnu interpretaciju financijskih izvještaja.
 Razumjeti kako financijske transakcije utječu na poslovanje, pospješuju njegov rast i

omogućavaju njegov opstanak.

Razumijevanje financijskih implikacija vaših poslovnih odluka ključno je za poslovni
uspjeh. Ovaj će vam program dati samopouzdanje za informiranu prosudbu financijskih
čimbenika koji su faktori u optimalnom učinku vašeg poslovanja.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da
Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti
pojedine lekcije da
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak
riješenosti pojedine lekcije ne
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku da
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.)
SADRŽAJ hrvatski
Jezik lekcija/sadržaja 4 zasebne lekcije
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video) da
Ilustracije konkretnih situacija
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE 4 provjere znanja, 4 testa
Ukupan broj provjera znanja ne
Završna provjera znanja (ZPZ) provjere znanja ne, testovi 15
min
Vrijeme za rješavanje provjera znanja provjere znanja ne, testovi 80 %
neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeKomunikacijske vještine

Specifikacija e-programa
Komunikacijske vještine

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Komunikacijske vještine

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Sposobnost točnog i jasnog prenošenja informacija jedna je od najvažnijih i najkorisnijih vještina
koje možete posjedovati. Učinkovito komunicirati znači da smo sposobni izraziti svoje ideje i stavove
jasno, samopouzdano i sažeto.

Ako ste dobar komunikator, znate kako se prilagoditi novim i različitim situacijama, pročitati
ponašanje drugih ljudi, spremni ste na kompromis i pronalaženje rješenja koje zadovoljava obje
strane te na taj način s lakoćom rješavate moguće konflikte. Naposljetku, kako je komunikacija
dvosmjerna ulica, ključno je i da ste dobar slušač.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Sposobnost učinkovitog komuniciranja jedna je od najvažnijih vještina potrebnih za poslovni uspjeh.
Ali rad na vašim komunikacijskim vještinama neće utjecati samo na razvoj vaše karijere, već i na
kvalitetu odnosa koje njegujete u osobnom životu. Uz ovaj program koji se sastoji od 4 lekcije
usavršit ćete svoje komunikacijske vještine. U programu ćete:

 Upoznati važne činjenice o komunikaciji i najčešćim preprekama uspješnoj komunikaciji,
kao i prednosti koje su rezultat razvijenih komunikacijskih vještina.

 Upoznati dijelove komunikacijskog procesa, pri čemu će poseban naglasak biti na mogućim
preprekama koje utječu na uspješan prijenos informacija. Osim toga, saznat ćete kako
različiti tipovi primatelja poruke utječu na stil komunikacije.

 Saznati kako verbalni i neverbalni elementi komunikacije poput gesti, tona glasa i
određenih fraza i izraza utječu na način na koji se informacije prenose i primaju.

 Naučiti 10 ključnih strategija za bolju komunikaciju koja se postiže jasnim i razumljivim
izražavanjem, vještinom slušanja i boljim razumijevanjem drugih.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Izbjeći najčešće prepreke uspješnoj komunikaciji i uživati u prednostima razvijenih
komunikacijskih vještina.

 Razumjeti komunikacijski proces i prilagoditi svoj pristup s obzirom na vrstu primatelja
poruke za dobar ishod komunikacije.

 Obratiti pažnju na elemente verbalne komunikacije kao i neverbalne signale i prilagoditi ih
kako biste poboljšali kvalitetu svoje poruke i vjerojatnost da bude primljena onako kako ste
namjeravali.

 Primijeniti 10 ključnih strategija u svojim svakodnevnim interakcijama i kultivirati svoje
odnose kroz učinkovitu komunikaciju.

Uspješna komunikacija vještina je koja se može naučiti i koja vam koristi u svim
aspektima života. Usavršite svoju sposobnost pažljivog slušanja i jasnog izražavanja
kroz ovaj program kako biste poboljšali svoje samopouzdanje i produbili svoje odnose s
drugima.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 30 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijePoslovni bonton

Specifikacija e-programa
Poslovni bonton

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Poslovni bonton

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Poslovni bonton je skup obrazaca ponašanja koji je prihvaćen ili se zahtjeva od pojedinaca
zaposlenih u određenoj profesiji. U poslovnom okruženju ova je vještina vrlo vrijedna jer
profesionalnost i pristojnost pomažu u stvaranju dobre profesionalne reputacije. Osim toga, pravila
poslovnog bontona potiču harmonično poslovno okruženje puno uzajamnog poštovanja i uvažavanja
te poboljšavaju komunikaciju što pridonosi povećanju produktivnosti i timova i pojedinaca.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Nepoštivanje poslovnog bontona može vas koštati željenog promaknuća, naštetiti vašoj reputaciji i
ugroziti odnose s poslovnim partnerima te na taj način naškoditi vašem profesionalnom uspjehu.
Usavršavanjem vještina iz područja poslovnog bontona pozitivno utječete na svoju karijeru te na
utjecaj koji imate u svojoj organizaciji.

U ovom programu, koji se sastoji od 4 lekcije, vi ćete:

 Naučiti od čega se sastoji poslovni bonton i kako on utječe na uspjeh pojedinca, kao i
kompanije.

 Saznati zašto je prvi dojam ključan i kako se možete predstaviti u najboljem svjetlu kako biste
izvukli najviše iz svakog poslovnog sastanka.

 Upoznati ključne elemente verbalne i neverbalne komunikacije, važne za vještine poslovnog
bontona, uključujući način odijevanja i teme razgovora prikladne u profesionalnom okruženju.

 Upoznati pravila bontona za poslovni sastanak koja će osigurati da vaši sastanci teku glatko i
da ostvarite svoje ciljeve.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Razumjeti važnost poslovnog bontona za stvaranje zdravog poslovnog okruženja,
uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa i razvoja vaše karijere.

 Osigurati da su prvi dojmovi koje ostavljate na druge besprijekorni.
 Iskazati vrhunske verbalne i neverbalne komunikacijske vještine.
 Izvući najviše iz poslovnih sastanaka slijeđenjem smjernica poslovnog bontona.

Poštivanje pravila poslovnog bontona može igrati presudnu ulogu u vašem uspjehu i
zato je ključno ne previdjeti njihovu važnost. Usavršite svoje vještine poslovnog bontona
i budite korak bliže poslu ili klijentu iz snova.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 1 samoprocjena, 4 provjere znanja
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 25 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijePoslovno dopisivanje na hrvatskom

Specifikacija e-programa
Poslovno dopisivanje na
hrvatskom

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Poslovno dopisivanje na hrvatskom

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Poslovnim dopisivanjem nazivamo pisanu komunikaciju koja se koristi u poslovnim odnosima s
klijentima, kolegama, poslovnim partnerima i drugim organizacijama. Ključno je da ona bude
profesionalna, jasna i sažeta kako bi se informacije prenijele učinkovito i kako bi se izbjegli
mogući nesporazumi.
Loše strukturirana pisma puna gramatičkih i pravopisnih pogrešaka mogu naškoditi vašoj
profesionalnoj vjerodostojnosti i signalizirati manjak komunikacijskih vještina vašim investitorima,
zaposlenicima i klijentima – čak i sitni detalji mogu činiti veliku razliku.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?
Želite s lakoćom ovladati vještinom poslovnog dopisivanja i biti sigurni kako su vaši e-mailovi i dopisi
pravilno napisani i dobro strukturirani? Dobro razvijene vještine pisanja jamče učinkovitu
poslovnu komunikaciju, a u ovom ćete programu pronaći savjete pomoću kojih će vaša
vjerodostojnost i uvjerljivost porasti. Program se sastoji od 4 lekcije u kojima ćete:

 Naučiti kako strukturirati osnovne dijelove poslovnog dopisa.
 Otkriti koje su najčešće pogreške u pisanju poslovnih e-mailova i koji netiquette slijediti

prilikom poslovnog dopisivanja i na društvenim mrežama.
 Saznati kako oblikovati sadržaj poslovnog dopisa i poruku koju želimo prenijeti te se

upoznati s najvažnijim značajkama formalnog jezika i stila.
 Obratiti pažnju na najčešće pogreške u poslovnom dopisivanju.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?
Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Pravilno strukturirati svoje poslovne dopise.
 Slijediti netiquette za pisanje efektivnih poslovnih e-mailova i profesionalnu interakciju na

društvenim mrežama.
 Koristiti sažet, jasan i razumljiv stil pisanja u poslovnom dopisivanju.
 Izbjeći najčešće jezične pogreške za izvrsnu reputaciju i učinkovitost.

Profesionalno poslovno dopisivanje može osnažiti vašu reputaciju, spriječiti
nesporazume i doprinijeti razvoju snažnih poslovnih veza. Usavršite svoje vještine
poslovnog dopisivanja i ostvarite pozitivne pomake u svojim profesionalnim odnosima.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijePregovaranje

Specifikacija e-programa
Pregovaranje

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Pregovaranje

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Pregovaranje je dio naše svakodnevice i koristimo se njime na različite načine gotovo svakoga dana –
od rješavanja konflikata u odnosima s klijentima, do zauzimanja za sebe i traženja povišice.

U poslovnom je svijetu pregovaranje ključni sastojak uspjeha – nerazvijene vještine pregovaranja
mogu rezultirati propuštenim prilikama, smanjenom produktivnošću i nezadovoljavajućim odnosima sa
zaposlenicima, kolegama i klijentima. Na današnjem je kompetitivnom tržištu usavršavanje ove važne
vještine nužno za poslovni uspjeh.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Mnogima od vas pregovaranje može djelovati zastrašujuće. Bojite se sukoba ili niste sigurni kako
postići ciljeve, a da istovremeno ne zanemarite želje i potrebe druge strane. Međutim, vještina
pregovaranja može se naučiti i usavršiti kroz praksu, a u 4 lekcije u ovom programu vi ćete:

 Upoznati se s vrstama pregovora i naučiti kako povećati pregovarački kolač u procesu
pregovaranja.

 Saznati zašto je dobra priprema najvažniji faktor za uspjeh pregovora i kojih biste 7 ključnih
koraka trebali slijediti kako biste u pregovarački proces ušli spremni i samopouzdani.

 Upoznati se sa 7 faza pregovaračkog procesa, saznati od čega se sastoje i na što je potrebno
obratiti pažnju u svakoj od njih.

 Obnoviti svoje znanje o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i saznati kako mogu utjecati na
ishod pregovora.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Prepoznati različite vrste pregovora i povećati veličinu svog pregovaračkog kolača kako biste
postigli rješenje koje zadovoljava sve strane u pregovorima.

 Temeljito se pripremiti za proces pregovora i uspješno se nositi s potencijalnim izazovima i
problemima za najbolji mogući ishod.

 Kontrolirati faze pregovaračkog procesa kako biste predvidjeli moguće probleme i postigli
uspješan dogovor.

 Koristiti se učinkovitim verbalnim i neverbalnim strategijama kako biste ostvarili prednost u
pregovaračkom procesu.

Dobro razvijene pregovaračke vještine ogromna su prednost u svim životnim
područjima. Uz pravi pristup i znanje možete izgraditi samopouzdanje i naučiti kako
bez straha zatražiti ono što želite.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 15 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijePrezentacijske vještine

Specifikacija e-programa
Prezentacijske vještine

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Prezentacijske vještine

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Trebate li napisati poslovni izvještaj, prezentaciju za timski sastanak, savjetovanje ili prodajni pitch, a ne
znate gdje početi, ovaj program je rješenje. Trebate li napisati prezentaciju za viši menadžment i teško
vam je organizirati misli i informacije, ovo je program za vas. Tražite li savjete, alate i resurse za bržu i
bolju izradu prezentacija, obožavat ćete ovaj program!

Ovaj program predstavlja vrijedan resurs za pripremu i pisanje poslovnih prezentacija prepun
vrijednih informacija i dubine. Dali smo sve od sebe. Od prezentacijskih alata, preko stilskih
smjernica i savjeta za formatiranje, pa sve do profinjenih pristupa za strukturiranje logike, naučit ćete
kako ovladati svim tehnikama za pisanje učinkovitih prezentacija.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Vještinom prezentiranja ovladat ćete kroz 4 lekcije:

 U 1. lekciji donosimo zašto je važno biti dobar prezentator, koje su njegove karakteristike,
kako logično strukturirati prezentaciju te koja je uloga pripovijedanja i uvjeravanja u
prezentiranju.

 U 2. lekciji ćete naučiti što sve priprema prezentacije obuhvaća te koji su njezini neizostavni
dijelovi. Upoznat ćete se s modelima STOIC i ocrtavanje u kojima ćete zasigurno pronaći
vrijedne savjete kako napisati upečatljivu prezentaciju.

 U 3. lekciji bavimo se ključnim sastojcima za izradu dobre, kvalitetne i oku ugodne
prezentacije: slikama i grafikama; bojama, tablicama, kontrastom, ponavljanjem,
poravnanjem, ravnotežom, umjerenošću, stilom i dosljednošću u praćenju brenda.

 U 4. ćemo vam lekciji pokazati kako temeljito uvježbati prezentaciju; govorimo i o govoru
tijela te uvijek prisutnoj tremi, a zaključit ćemo savjetima za izvedbu početka, sredine i
završetka vašeg prezentiranja.

Posebnu pažnju posvetite lekcijama koje su vam najpotrebnije. Bilo da je to priprema prezentacije,
dizajn ili interakcija s publikom, ojačajte svoje samopouzdanje i razvalite svoju sljedeću
prezentaciju, govor ili pitch. Uz ovaj program, to je zajamčeno. A na samom kraju, kad postanete
dobri u prezentiranju, možda vam se to i svidi.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Kvalitetno strukturirati sadržaj svoje prezentacije.
 Dobro oblikovati poruku pomoću konkretnih metoda.
 Izraditi vizualno privlačnu, kvalitetnu i učinkovitu prezentaciju.
 Prezentirati sa samopouzdanjem i ostaviti dobar dojam na druge.

Ovaj je program osmišljen da vam pomogne, organizira vas i pruži vam oslonac u izradi
kvalitetne prezentacije. Pokazat će vam metode za oblikovanje dobre poruke, izradu
vizuala i izvođenje sa samopouzdanjem. A na kraju, i za ostavljanje dobrog dojma na
druge.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 4
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 600,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeStres i kako upravljati stresom

Specifikacija e-programa
Stres i kako upravljati
stresom

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Stres i kako upravljati stresom

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Stres se može definirati kao odgovor organizma na fizički, mentalni ili emocionalni napor ili
napetost. Mogu ga uzrokovati problemi poput financijskih pritisaka, nezaposlenosti, konfliktnih
situacija na radnom mjestu, društvene isključenosti, bolesti i problema u međuljudskim odnosima.

Ako se ne riješi, može rezultirati ozbiljnim zdravstvenim problemima poput tjeskobe, nesanice,
bolova u mišićima, visokim krvnim tlakom i oslabljenim imunitetom, što doprinosi razvoju fizičkih i
mentalnih bolesti. Međutim, u brojnim slučajevima stres može biti koristan i može nam pomoći
nositi se sa zahtjevima koji se pred nas postavljaju tako što nas čini svjesnijima, energičnijima i
produktivnijima.

Ljudi različito reagiraju na stresne situacije zbog faktora kao što su osobnost i prethodno iskustvo.
Iako se stres ne može uvijek spriječiti, postoji mnogo toga što možete učiniti kako biste si olakšali
život.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Iako vam se možda čini kako ne možete ništa poduzeti kako biste umanjili stres, možete ga
kontrolirati puno više nego što mislite. Bez obzira na to koliko stresni mogu biti vaš posao ili
privatni život, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste bolje upravljali stresom i preuzeli
kontrolu nad svojim životnim stilom, mislima, osjećajima i načinom nošenja s problemima. Ovaj se
tečaj sastoji od 4 lekcije u kojima ćete:

 Naučiti što je stres i koji mu faktori pridonose te ćete saznati koje su različite vrste stresa i
utječu li one isključivo negativno na vaš život i zdravlje.

 Pozabaviti se stresom i stresorima na radnom mjestu te otkriti jeste li tip ličnosti koji je sklon
pretjeranom stresu. Naša antistresna gimnastika pomoći će vam sniziti razinu stresa čak i dok
sjedite za svojim radnim stolom.

 Otkriti kako stres utječe na tijelo i kako možete ublažiti posljedice koje dugotrajna
izloženost stresu može imati na vaše fizičko i mentalno zdravlje.

 Naposljetku, upoznati se s 10 ključnih strategija za upravljanje stresom i izraditi osobni
akcijski plan za upravljanje stresom koji će vam pomoći unaprijediti kvalitetu života.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Prepoznati faktore koji doprinose svakodnevnom stresu i razlikovati vrste stresa.
 Prepoznati najvažnije stresore na radnom mjestu i spriječiti njihov negativan utjecaj na vašu

produktivnost i profesionalne odnose.
 Smanjiti negativne posljedice koje svakodnevna izloženost stresu može imati na vašu

mentalnu i fizičku dobrobit.
 Poduzeti potrebne korake za upravljanje razinama stresa u vašem životu kako biste smanjili

svakodnevni pritisak.

Učinkovito upravljanje stresom može vam pomoći smanjiti utjecaj koji stres ima na vas
kako biste mogli voditi uravnoteženiji život s više vremena i za posao i za međuljudske
odnose i za opuštanje. Naučite kako biti sretniji, zdraviji i produktivniji preuzimanjem
kontrole nad stresom u svom svakodnevnom životu.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 60 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 600,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeUpravljanje konfliktima

Specifikacija e-programa
Upravljanje konfliktima

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Upravljanje konfliktima

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Nije sav konflikt nužno loš. Postoje pozitivan i negativan konflikt, a ovaj drugi, koji može biti vrlo
toksičan u međuljudskim odnosima, valja znati prepoznati i razriješiti na zadovoljavajuć način.

Ogovaranja, ponižavanja, potkopavanja, sabotiranja, komentiranja iz leđa… sve su to destruktivna
ponašanja koja ste dosad barem jednom imali prilike iskusiti, ili ste možda vi bili ti koji su se u
međuljudskoj interakciji ponijeli na sličan način. Takva ponašanja izravno utječu na okruženje i radnu
atmosferu, stoga je ključno znati pravilno upravljati kroz konfliktne situacije prema pozitivnom
rješenju.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Vještinom upravljanja konfliktima ovladat ćete postupno, kroz 4 lekcije:

 Za početak, dobit ćete uvid u osnove konflikta s psihološkog aspekta kako biste osvijestili
način na koji naša shvaćanja, tumačenja i ponašanja utječu na svakodnevne aktivnosti.

 Potom ćete se upoznati s 3 jednostavna i lako primjenjiva preduvjeta za razumijevanje druge
strane popraćena konkretnim tehnikama i primjerima.

 Budući da je upravljanje konfliktnim situacijama važna komunikacijska vještina, naučit ćete sve
što trebate znati o miroljubivoj komunikaciji.

 Kao nadogradnja na usvojene tehnike za uspješnu komunikaciju, dobit ćete jasne smjernice
kako se efikasno pripremiti za potencijalno konfliktan razgovor.

 Kruna programa je završna provjera znanja u kojoj ćete provjeriti što ste naučili, dobiti
povratnu informaciju na naučeno te moći samostalno primjenjivati znanja, alate i tehnike
iz programa prilikom kontakta s drugim ljudima.

Da vam učenje ne bi bilo dosadno, obogatili smo sve lekcije video i audiozapisima, interaktivnim
vježbama i case studyjima, a likovi Marka i Hrvoja vodit će vas kroz konkretne primjere konfliktnih
situacija što će vam pružiti iskustveno učenje i lakše razumijevanje sadržaja.

Dodatni materijali i obrasci poslužit će kao pomoćno sredstvo u samostalnom radu na ovoj vještini, a
brojne vježbe, pitanja, zadatci utvrdit će razumijevanje naučenog te pružiti oslonac za daljnju
izgradnju vještine upravljanja konfliktima.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Bolje razumjeti drugu stranu u razgovoru te znati kako omogućiti da drugi razumiju i vas.
 Stvarati temelje za otvorene razgovore i rasprave.
 Poticati debate i dolaziti do novih ideja i rješenja u komunikaciji.
 Svjesno se upuštati u istraživanja oprečnih stavova i mišljenja bez ljutnje druge osobe.

Ako ste ovdje i čitate ovaj tekst, čestitamo! Učinili ste prvi korak – odaberite ovaj
program i napravite razliku u svom odnosu s drugima.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeUpravljanje vremenom

Specifikacija e-programa
Upravljanje vremenom

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Upravljanje vremenom

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Svi imamo 24 sata na raspolaganju, ali nekako se čini kako nekim ljudima uspijeva mnogo bolje
iskoristiti vrijeme nego drugima. Kako je to moguće? Odgovor je: kvalitetno upravljanje vremenom.

Upravljanje vremenom odnosi se na način na koji organizirate i prioritizirate svoja zaduženja i
planirate koliko ćete vremena posvetiti određenim aktivnostima. Dobro upravljanje vremenom
potiče vašu učinkovitost i produktivnost, smanjuje svakodnevni stres, daje vam više vremena za
slobodne aktivnosti i stvara nove prilike

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Sa sve više privatnih i poslovnih obveza, sposobnost učinkovitog upravljanja vremenom nikada nije
bila važnija. Međutim, mnogima je teško efikasnije upravljati vremenom i povećati vlastitu
produktivnost.

Dobra je vijest da možete naučiti kako upravljati vremenom i primijeniti te tehnike u svakodnevnom
životu, a ovaj program poslužit će kao vodič uz koji ćete početi učinkovitije koristiti svoje
vrijeme. Program se sastoji od 4 lekcije u kojima ćete:

 Saznati u koje zamke najčešće upadamo kada pokušavamo upravljati svojim vremenom i
koje su prednosti učinkovitog raspolaganja vremenom.

 Otkriti što su to kradljivci vremena i kojim se strategijama možete uspješno boriti protiv
njih.

 Naučiti kako funkcionalno planirati svoje radne zadatke uz pomoć vremenske matrice.
 Upoznati se s 10 najučinkovitijih tehnika za upravljanje vremenom i naučiti kako ih

primijeniti u svakodnevnim aktivnostima.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Izbjeći uobičajene zamke u upravljanju vremenom i organizirati svoj raspored kako biste
uspjeli obaviti više toga u manje vremena.

 Prepoznati svoje kradljivce vremena i uspješno se boriti protiv njih.
 Planirati i prioritizirati svoja radna zaduženja pomoću vremenske matrice.
 Primijeniti najučinkovitije tehnike za upravljanje vremenom u svom dnevnom rasporedu.

Učinkovito upravljanje vremenom omogućuje vam veću produktivnost i manje
izgubljenog vremena. Poboljšajte svoje vještine upravljanja vremenom, primijenite ih u
svakodnevnom životu i iznenadit ćete se kako se brzo stvari mogu promijeniti nabolje.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 1 samoprocjena, 4 testa
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcijeVođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima

Specifikacija e-programa
Vođenje sastanaka i
sudjelovanje na
sastancima

u LPC-u, HalPetovu sustavu za e-učenje

Vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastancima

ZAŠTO JE OVA VJEŠTINA VAŽNA?

Koliko ste zadovoljni sastancima koje vodite i na kojima sudjelujete? Biste li nešto željeli promijeniti?
Smatrate li edukaciju na temu vođenja i sudjelovanja na sastancima važnom i u slučaju
višegodišnjeg praktičnog iskustva sa sastancima?

Mnogi poslovni ljudi imaju praktičnog iskustva i smatraju da vladaju vještinom. Misle također da
uspješnost sastanka najčešće ovisi o okolnostima na koje nije moguće utjecati. Mnogi se zaposlenici
groze teme sastanaka i ne žele u to uložiti vrijeme, trud i sredstva. Veliki broj kompanija ne uočava
posljedice neučinkovitih sastanaka kao ni mogućnosti koje takva edukacija pruža.

Vrijeme je novac i ne može se nadomjestiti jednom kada se potroši. Iz tog razloga, kad god se sazove
sastanak, njegova je svrha što učinkovitije i uspješnije ostvariti zadani cilj i sve to, naravno, pod
uvjetom da ne postoji neki brži, jednostavniji i isplativiji način.

KAKO SE OVLADAVA OVOM VJEŠTINOM U LPC-u?

Ovaj će vam program dati jasan odgovor na pitanje zašto su sastanci danas tako važni i ponuditi
konkretne alate i savjete za njihovo unapređenje.

Vještinom vođenja sastanaka ovladat ćete kroz 4 lekcije:

 Govorimo o sastancima kao o neizbježnom poslovnom alatu, donosimo zašto su sastanci
važni u današnjem poslovnom svijetu te koji su preduvjeti uspješnih sastanaka.

 Naučit ćete kako se kvalitetno tehnički i sadržajno pripremiti, kako definirati cilj, koje
sudionike pozvati te kako izraditi dnevni red.

 Bavimo se ključnim dijelovima i fazama svakog sastanka i komunikacijskim vještinama koje
su preduvjet za uspješno vođenje i sudjelovanje na sastancima: uvodom, strukturom,
verbalnom i neverbalnom komunikacijom, aktivnim slušanjem te komunikacijom sa zahtjevnim
sudionicima.

 Pokazat ćemo kako izraditi zapisnik i procjenu uspješnosti sastanka te pružiti nužne
informacije o poslovnom bontonu na sastanku.

 U završnoj provjeri znanja moći ćete još jednom provjeriti što se usvojili u programu i odmah
dobiti povratnu informaciju na naučeno.

KOJI SU CILJEVI OVLADAVANJA OVOM VJEŠTINOM?

Po uspješnom završetku programa, moći ćete:

 Uspješno se pripremiti i znati koja pravila poštovati prije, tijekom i nakon sastanka bez
obzira na to vodite li sastanak ili na njemu sudjelujete.

 Unaprijediti komunikaciju na sastanku i znati kako učinkovito komunicirati sa zahtjevnim
sugovornicima.

 Osigurati prednost primjenom tajni poslovnog bontona u formalnom i neformalnom dijelu
sastanka.

 Osobno pridonijeti uspjehu svakog sastanka zahvaljujući stečenom znanju.

Svaku je vještinu moguće naučiti i usavršiti i uvijek postoji prostor za poboljšanje. Cilj
ove edukacije je pomoći vam u tome. Sastanak treba promatrati kao investiciju čiji je
cilj ostvariti dobit svaki put kada donesete odluku o potrebi da se održi.

SPECIFIKACIJA E-SADRŽAJA

POSTAVKE LEKCIJA I PROGRAMA da

Uračunate interakcije i teme u ukupan postotak riješenosti da
pojedine lekcije
Uračunate vježbe i zadatci (uz test) u ukupan postotak ne
riješenosti pojedine lekcije da
Zadano/ograničeno vrijeme za rješavanje lekcije da
Kretanje kroz sadržaj pomoću navigacijskih tipki da
Linearno kretanje s mogućnošću vraćanja na odrađene dijelove da
Certifikat o završetku
Sučelje na hrvatskom (navigacijske tipke, upozorenja i sl.) hrvatski
SADRŽAJ 4 zasebne lekcije
Jezik lekcija/sadržaja da
Opseg sadržaja da
Metodički pristup obradi teme i sadržaja da
Profesionalno multimedijsko oblikovanje sadržaja da
Responzivan dizajn da
Interaktivni elementi sadržaja da
Multimedija (audio, video)
Ilustracije konkretnih situacija 5
PROVJERE ZNANJA / VJEŽBE da
Ukupan broj provjera znanja u lekcijama ne, u ZPZ-u 20 min
Završna provjera znanja (ZPZ) u lekcijama ne, u ZPZ-u 80 %
Vrijeme za rješavanje provjera znanja neograničeno
Prag za prolaz provjera znanja ne
Broj pristupa provjerama znanja ne
Negativni bodovi za netočan odgovor da
Negativni bodovi za neriješena pitanja da
Izmiješati pitanja da
Izmiješati odgovore
Prihvatiti djelomično točne odgovore (gdje je primjenjivo) 450,00 kn
CIJENA

e-program s 4 lekcije


Click to View FlipBook Version