The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MAKLUMAT JAWATANKUASA KOKURIKULUM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kurikulum skld, 2019-12-25 21:34:01

BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM

MAKLUMAT JAWATANKUASA KOKURIKULUM

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

SK LABOHAN DAGANG,42700 BANTING,SELANGOR
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025(4.0)

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
KOKURIKULUM
2020

79

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
1 CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SURAT

81

2 DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH 82-83

3 PANDUAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM 84-85

4 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 86-88

5 JAWATANKUASA MAJLIS PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 89

6 JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN 90
91
7 JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN 92
93
8 JAWATANKUASA BADAN UNIFORM 94
95
9 JAWATANKUASA KO AKADEMIK DAN SUDUT PIDATO 96
(SPEAKERS CORNER) 96
97-101
10 JAWATANKUASA RUMAH SUKAN 102-104
104-106
11 JAWATANKUASA SAMBUTAN/ PERAYAAN/ PROGRAM 106

12 JAWATANKUASA PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM
SEKOLAH

13 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN
& KOKURIKULUM

14 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA
PENGURUSAN

15 JADUAL PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH

16 JADUAL TUGASAN SUDUT PIDATO
17 JADUAL KOKURIKULUM

18 FORMAT DOKUMENTASI 107

80

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM
2020

PENGERUSI
En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )

Guru Besar

NAIB PENGERUSI 11 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 111
En Hamizi Bin Mohamad En Anuar Bin Ibrahim Pn Mazlina Bt Mustafa
GPK Hal Ehwal Murid
GPK Pentadbiran GPK Kokurikulum

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang En Muhd Soberi Bin Abd. Hamid
PENOLONG SETIAUSAHA SUKAN
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS
BADAN UNIFORM KELAB & PERSATUAN KO AKADEMIK SUKAN & PASUKAN
Pn Noor Hakimah Bt Pn Ruzila Bt Sazat ELIT
Pn Ruziah Bt PERMAINAN
Mohd Basiron Tumeran JURU LATIH UTAMA Pn Nurpaznin Bt En Mohd Idrus
KO AKADEMIK Bin Osman
PN ROZIANA BT Jusoh
HJ TAHIR

Bulan Sabit Merah Agama Islam Majlis Tadarus Badminton PASUKAN ELIT
Malaysia (BSMM) Bahasa Melayu Al Quran (MTQ) Bola Baling
Pengakap Bahasa Inggeris Karnival Bahasa Bola Jaring Bola Sepak
Perg. Puteri Islam Kerjaya Karnival Sains Bola Sepak Bola Tampar
Malaysia (PPIM) Doktor Muda Dan Teknologi Bola Tampar Bola Jaring
Tunas Kadet Kebudayaan Aktiviti Anjuran Olahraga
Remaja Sekolah Media (Fotografi) KPM AKTIVITI TAHUNAN Merentas Desa
(TKRS) Rukun Negara Aktiviti Anjuran Merentas Desa
Stem Agensi Luar Sukan Tahunan RUMAH SUKAN
Skim Pinjaman Bulan Sukan
Buku Teks (SPBT) Negara Wira (Merah)
Satria (Kuning)
Perdana (Hijau)
Waja (Biru)

81

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

FALSAFAH

▪ Kokurikulum Menjana Modal Insan Gemilang.

MATLAMAT

▪ Selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, aktiviti kokurikulum
menegaskan kesepaduan antara domain kognitif dan domain psikomotor selaras dengan
penerapan nilai-nilai murni.

▪ Menghasilkan insan yang holistik dan seimbang dalam masyarakat yang dinamis dan
progresif.

OBJEKTIF

1. Membolehkan murid menyesuaikan diri dalam kelompok yang ramai tanpa perasaan
rendah diri dan pasif.

2. Memberi peluang yang seluas-luasnya kepada setiap orang murid melibatkan diri dalam
apa jua kegiatan yang dijalankan.

3. Memberi rangsangan dan latihan yang secukupnya bagi menghadapi cabaran dalam
sebarang kegiatan dan pertandingan yang disertai.

4. Membentuk tahap kecergasan fizikal yang bersesuaian dengan umur setiap murid.
5. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah

menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

DASAR 1 : DASAR UTAMA PELAKSANAAN

1.1 Kegiatan Kokurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan:

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini
dan untuk menyampaikan pengetahuan”.

DASAR 2 :TENAGA PENGAJAR

2.1 Guru-guru yang mengendalikan kegiatan atau aktiviti kokurikulum dikenali dengan

gelaran Guru Penasihat.

2.2 Semua guru akan melibatkan diri dalam satu jenis kegiatan bagi setiap bidang

berikut :-
● Kelab dan Persatuan
● Badan Beruniform
● Sukan dan Permainan

2.3 Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti

berikut:
● Menggubal Perlembagaan
● Melantik Jawatankuasa

82

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

● Merekod Kehadiran Pelajar
● Melaksanakan Aktiviti Harian
● Membuat Penilaian
● Menyediakan Laporan

DASAR 3 : PENYERTAAN MURID

3.1 Semua murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 diwajibkan menyertai setiap satu kegiatan bagi
ketiga-tiga bidang berikut :-
1. Kelab dan Persatuan
2. Badan Beruniform
3. Sukan dan Permainan

3.2 Semua murid diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin disertai
berdasarkan pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh sekolah.

3.3 Semua murid diwajibkan hadir pada hari kegiatan dijalankan iaitu pada setiap hari
Rabu jam 4:00 petang hingga 6:00 petang.

DASAR 4 : PENJADUALAN KEGIATAN

4.1 Kegiatan Kokurikulum dijalankan setiap hari Rabu secara bergilir kegiatan sama

ada :

● Minggu Kelab dan Persatuan,

● Minggu Badan Beruniform dan Sukan Permainan

4.2 Semua kegiatan akan bermula jam 4.00 hingga 6:00 petang.

4.3 Bagi menjurus kepada penerapan nilai rohani sesuai dengan majoriti murid
beragama Islam maka Jadual Solat dimasukkan.

4.4 Jadual kegiatan adalah seperti berikut:

4:00 – 4:30 petang : Aktiviti 1
4:30 – 5:00 petang : Solat Asar dan Rehat
5:00 – 6:00 petang : Aktiviti 2

4.5 Kegiatan akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut :-
● Cuaca buruk ( Hujan lebat atau ribut petir )
● Ada aktiviti besar yang berlangsung di sekolah
● Atas arahan Guru Besar atau Guru Kanan Kokurikulum

DASAR 5 : KEGIATAN DALAMAN DAN KEGIATAN LUAR SEKOLAH
5.1 Kegiatan Dalaman yang dijalankan di bawah Unit Kokurikulum:

1. Menganjurkan kejohanan Merentas Desa dan Sukan Tahunan.
2. Pertandingan antara rumah – permainan utama seperti Bola Sepak , Bola Jaring dan

Bola Baling ( 1Murid 1Sukan ).
3. Mengadakan Perkhemahan Unit Beruniform Peringkat sekolah.
4. Mengadakan sambutan Hari Guru , Bulan Kecergasan dan Bulan Kemerdekaan.
5. Mengadakan program di bawah dasar 1Murid 1Sukan.
6. Hadiah galakan untuk pencapaian yang cemerlang dalam bidang kokurikulum

5.2 Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan di peringkat Zon Daerah atau
Negeri tertakluk kepada persiapan dan kesediaan sesebuah pasukan.

5.3 Sekolah hanya memfokuskan kepada kegiatan tertentu untuk dijadikan Program
Sasaran iaitu :
a. Merentas Desa

83

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

b. Bola Sepak
c. Bola Jaring
d. Bola Tampar
e. Padang Dan Balapan
f. Majlis Tilawah Al-Quran ( MTQ )
g. Karnival Bahasa Melayu
h. Karnival Bahasa Inggeris
i. Karnival Sains Dan Teknologi
j. Aktiviti anjuran pihak KPM
k. Aktiviti anjuran pihak luar

5.4 Berusaha mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar ke tahap yang
tertinggi melalui :-
● Latihan yang bersistematik
● Kelengkapan yang sempurna
● Pertandingan dalaman
● Penyertaan yang aktif

DASAR 6 : PENGHARGAAN
6.1 Memberikan pelbagai bentuk penghargaan kepada pelajar yang mengharumkan

nama sekolah melalui pelbagai kegiatan kokurikulum berbentuk :-
● Barangan atau Wang Tunai
● Sijil Penghargaan Sekolah

PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM

❖ Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang
berikut:-
(a) penyertaan dalam sukan dan permainan;
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(c) penyertaan dalam badan beruniform; dan
(d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.
Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

❖ Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam
persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-
(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-
Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;
(b) hobi dan rekreasi;
(c) sukan dan permainan;
(d) badan beruniform; atau
(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.
Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11(Tambahan No. 41),
Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

84

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

STATUS PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

❖ Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang
murid yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.

Setiap murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu
gerak kerja pasukan badan beruniform, satu dalam kegiatan persatuan atau kelab, dan
satu kegiatan sukan atau permainan.
Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985.

❖ Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan
pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.
Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985.

❖ Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja
kokurikulum ini hendaklah menggalakkan murid-muridnya mengambil bahagian dalam
membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki
kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum,
ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan
pembentukan keperibadian.
Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985.

❖ Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah
dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13
Nov. 2000.

❖ Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran
murid dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh
15 Januari 1986.

❖ Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan
dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.
Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-
11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

PERUNTUKAN MASA KEGIATAN KOKURIKULUM

❖ Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.5652 Jil.
11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:-

Sekolah Menengah:

TINGKATAN ALIRAN PERUNTUKAN
MASA
Peralihan Sastera 180 minit seminggu
1,2,3,& 6 SRT
Perdagangan 180 minit seminggu
4&5 180 minit seminggu
180 minit seminggu

85

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

Sains 140 minit seminggu
Pertanian 140 minit seminggu
Teknik 100 minit seminggu

Sekolah Rendah: PERUNTUKAN MASA
TAHUN 60 minit seminggu
3 dan 4 120 minit seminggu
5&6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

❖ Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik
guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas- tugas dalam aktiviti kokurikulum
berdasarkan peruntukan yang sedia ada.
Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2

POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM SEKOLAH

PENGENALAN
Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak
melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL
Sekolah Kebangsaan Labohan Dagang, Banting, Selangor bertanggungjawab:

● menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum dijalankan.
● warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan.
● menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF
⮚ Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.
⮚ Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan.
⮚ Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.
⮚ Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID
⮚ Melapor taraf kesihatan diri kepada guru.
⮚ Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.
⮚ Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.
⮚ Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

PERANAN JURULATIH / GURU
⮚ Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan
diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
∗ Poster
86

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

∗ Perhimpunan Mingguan
∗ Ceramah
∗ Bengkel
∗ Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas
∗ Edaran
⮚ Menerima aduan murid dan mengambil tindakan susulan.
⮚ Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat
jahat.
⮚ Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan.
⮚ Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa Keselamatan
dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-
kurikulum.
⮚ Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti
kokurikulum.POLISI ELA


⮚ MATAN KOKURIKULUM SEKOLAH
PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.
⮚ Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing.
⮚ Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan
aktiviti yang dijalankan.
⮚ Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
⮚ Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
⮚ Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon
jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.

POLISI
⮚ Memastikan warga Sekolah Kebangsaan Labohan Dagang, Banting, Selangor adalah
tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum.
⮚ Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab
untuk memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan langkah-langkah keselamatan
diikuti sepenuhnya.
⮚ Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut
peraturan yang telah ditetapkan.
⮚ Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai atau
sekolah.
⮚ Semua murid akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok
(rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995)
⮚ Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga Sekolah
Kebangsaan Labohan Dagang, Banting, Selangor melalui usaha penyebaran maklumat
dan taklimat rasmi.
⮚ Semua warga Sekolah Kebangsaan Labohan Dagang, Banting, Selangor adalah
tertakluk kepada polisi ini.

LAPORAN KESELAMATAN, KECEDERAAN DAN KEMALANGAN
⮚ Dalam mempastikan sebarang kecederaan, kemalangan dan kematian yang berlaku di
sekolah terutama semasa pelaksanaan kokurikulum, serta mudah untuk dijadikan bahan
rujukan oleh mana-mana pihak, sekolah dikehendaki menyediakan pelaporan dalam
bentuk dokumentasdi yang jelas dan kemas.
⮚ Guru Penasihat persatuan/kelab perlulah dengan segera membuat pelaporan berhubung
sebarang kecederaan, kemalangan yang berlaku semasa aktiviti di dalam buku laporan
khas yang disediakan oleh pihak sekolah.
⮚ Antara maklumat penting yang perlu dimasukkan ke dalam pelaporan berkenaan adalah
seperti:-
▪ Nama murid dan individu yang terlibat

87

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

▪ Tarikh, tempat dan masa kecederaan/kemalangan berlaku
▪ Bentuk kecederaan pada murid
▪ Nama guru yang membuat pelaporan
▪ Tahap kecederaan dan kemalangan
▪ Tindakan lanjut oleh guru berkenaan
▪ Tandatangan dokumen pelaporan
▪ Pengesahan pelaporan oleh Pengetua/Guru Besar atau pegawai

bertanggungjawab

Polisi ini harus dibaca bersama:

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989
Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995
Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan
Atau Badan Induk Sukan.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995
Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar
Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.
SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979
Pendidikan Jasmani.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988
Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran
Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Catatan:
Sila Rujuk Buku Polisi Keselamatan Kokurikulum Sekolah untuk mendapatkan keterangan
lebih terperinci.
POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM SEKOLAH

88

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA
MAJLIS PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
KOKURIKULUM En Muhamad Soberi Bin Abdul Hamid
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
SETIAUSAHA SUKAN En Mohd Idrus Bin Osman

PENOLONG SETIAUSAHA
SUKAN

PENYELARAS PASUKAN
ELIT

BOLA SEPAK - En Khalid Bin Mohd Latif
PENGURUS - En Muhamad Soberi Bin Abdul
JURU LATIH
Hamid

PASUKAN ELIT BOLA JARING -Pn Alimah Bt Nasehah
PENGURUS - Pn Faridah Bt Md Nor
JURU LATIH - Pn Norizan Bt Misri
- Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail
OLAH RAGA
PENGURUS - Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad
JURU LATIH - Pn Hashinaila Bt Ismail
- Pn Faridah Bt Md Nor
- Pn Sabihah Bt Ariffin Shah

MERENTAS DESA

PENGURUS - Pn Nor Azah Bt Mokhtar

JURU LATIH - Pn Hashinaila Bt Ismail

- En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid

WIRA (MERAH) -Pn Norasiah Bt Mohd Noor

WAJA (BIRU) - Pn Sh.Samihatul Saadiah Bt Sy

KETUA RUMAH SUKAN Omar

SATRIA (KUNING) - Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad

PERDANA (HIJAU) - Pn Noor Hayati Bt Adnan

89

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA SUKAN & PERMAINAN

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
PENYELARAS SUKAN & En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
PERMAINAN Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )
BADMINTON
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
BOLA BALING
Pn Nurpaznin Binti Jusoh
BOLA JARING
Pn Sabihah Bt Ariffin Shah (K)
BOLA SEPAK Pn Hjh Norhashimah Bt Daud (Su)
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
BOLA TAMPAR Pn Ruziah Bt Tumeran
Pn Nor Azah Bt Mokhtar
Pn Fazilawati Bt Mahmud
Pn Rafeah Bt Zakaria
Pn Siti Aminah Bt Mohd Ramli

Pn Hashinaila Bt Ismail (K)
Cik Nor Azlina Bt Misbah @ Sebah(Su)
En Mohd Idrus Bin Osman
Pn Roziana Bt Hj Tahir
Pn Norhayati Bt Misdi
Pn Nurpaznin Bt Jusoh
Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad

Pn Faridah Bt Md Nor (K)
Pn Suzana Bt Mohd Hashim(Su)
Pn Ruzila Bt Sazat
Pn Alimah Bt Nasehah
Pn Norizan Bt Misri
Pn Nor Aizah Bt Sanat
Pn Noor Hakimah Mohd Basiron
Pn Nor’ Atikah Bt Zulkifli

En Muhamad Soberi B Abd Hamid (K)
Pn Rafizah Bt Hj Jamil (Su)
Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail
Pn. Anita Binti Abu
Pn Norzuraidah Bt Sharif
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam
Pn Siti Rosmah Bt Hashim

En Khalid Bin Mohd Latif (K)
Pn Noor Hayati Bt Adnan(Su)
En Mohd Nasrul Bin Md Nasir
Pn Jamiah Bt Osman
Pn Rosnah Bt Hassan
Pn Norasiah Bt Mohd Noor
Pn Sharifah Samihatul Saadiah Bt Syed Omar

90

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
PENYELARAS KELAB &
PERSATUAN Pn Ruziah Binti Tumeran
AGAMA ISLAM
En Mohd Idrus Bin Osman (K)
BAHASA INGGERIS Pn Rafeah Bt Zakaria (Su)
En Khalid Mohd Latif
BAHASA MELAYU Pn Sharifah Samihatul Saadiah Bt Syed Omar
Pn Nor Azah Bt Mokhtar (K)
DOKTOR MUDA Pn Fazilawati Bt Mahmud (Su)
Pn Siti Rosmah Bt Hashim
KEBUDAYAAN Pn Rosnah Bt Hassan (K)
Pn Norasiah Bt Mohd Noor (Su)
KERJAYA Pn Sabihah Bt Ariffin Shah
Pn Jamiah Bt Osman (K)
MEDIA (FOTOGRAFI) Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail (Su)
Pn Hjh Norhashimah Bt Daud
RUKUN NEGARA Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
Pn Faridah Bt Md Nor (K)
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn Anita Bt Abu (Su)
(SPBT) Pn Ruzila Bt Sazat
SCIENCE, TEKNOLOGI, Pn Norizan Bt Misri
ENGINEERING & Pn Roziana Bt Suparman@Hj Tahir (K)
MATHEMATICS (STEM) Pn Norhayati Bt Misdi (Su)
Pn Ruziah Bt Tumeran
Pn Norzuraidah Sharif
Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (K)
Pn Nurpaznin Bt Jusoh (Su)
Cik Nor Azlina Bt Misbah@ Sebah
Pn Siti Aminah Bt Mohd Ramli
Pn Rafizah Bt Hj Jamil (K)
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam (Su)
En Mohd Nasrul Bin Md Nasir
Pn Nor’ Atikah Bt Zulkifli
Pn Suzana B Hashim (K)
Pn Hashinaila Bt Ismail (Su)
Pn Nor Aizah Bt Sanat
En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid ( K )
Pn Alimah Bt Nasehah ( Su )
Pn Noor Hayati Bt Adnan
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

91

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA BADAN UNIFORM

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
PENYELARAS BADAN UNIFORM
Pn Noor Hakimah Binti Mohd Basiron
BULAN SABIT MERAH
En Mohd Idrus Bin Osman (K)
Pn Nor Aizah Bt Sanat (Su)
Pn Nurpaznin Bt Jusoh
Pn Nor Azah Bt Mokhtar
En Khalid Bin Mohd Latif
Pn Jamiah Bt Osman
Pn Hjh Norhashimah Bt Daud
Pn Rafizah Bt Hj Jamil
Pn Rosnah Bt Hassan

PENGAKAP Pn Siti Rosmah Bt Hashim (K)
Pn Norizan Bt Misri ( Su )
Pn Norasiah Bt Mohd Noor
Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail
Pn Hashinaila Bt Ismail
Pn Faridah Bt Mohd Nor
Pn Suzana Bt Mohd Hashim
Pn Alimah Bt Nasehah
En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

PERGERAKAN PUTRI ISLAM Pn Ruzila Bt Sazat (K)
Pn Siti Aminah Bt Mohd Ramli (Su)
Pn Norzuraidah Bt Sharif
Pn Sh Samihatul Saadiah Bt Sy Omar
Pn Norhayati Bt Misdi
Pn Ruziah Bt Tumeran
Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
Cik Nor Azlina Bt Misbah @ Sebah
Pn Anita Bt Abu
Pn Nor’ Atikah Bt Zulkifli

TUNAS KADET REMAJA En Mohd Nasrul Bin Md Nasir (K)
SEKOLAH Pn Rafeah Bt Zakaria (Su)
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam
Pn Noor Hayati Bt Adnan
Pn Sabihah Bt Ariffin Shah
Pn Fazilawati Bt Mahmud
En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid
Pn Roziana Bt Suparman@Hj Tahir
Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad

92

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA KO AKADEMIK DAN
SUDUT PIDATO (SPEAKER’S CORNER)

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )
SETIAUSAHA En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
KOKURIKULUM Pn Norzuraidah Bt Sharif
PENYELARAS SUDUT
PIDATO Pn Ruzila Binti Sazat
PENYELARAS KO
AKADEMIK Pn Roziana Binti Suparman@Hj Tahir
JURU LATIH UTAMA Pn Jamiah Bt Osman (KP)
BAHASA MELAYU Pn Nor Azah Bt Mokhtar (KP)
Pn Hashinaila Bt Ismail (KP)
BAHASA INGGERIS Pn Anita Bt Abu (KP)
MATEMATIK En Mohd Idrus Bin Osman (KP)
MUZIK Pn Sabihah Bt Ariffin Shah (KP)
PENDIDIKAN ISLAM Pn Noor Hayati Bt Adnan (KP)
SAINS Pn Nor Aizah Bt Sanat (KP)
TMK & RBT En Mohd Nasrul Bin Md Nasir (KP)
SEJARAH En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid (KP)
PJK
PSV

93

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA RUMAH SUKAN

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

SETIAUSAHA SUKAN En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid

PENOLONG SETIAUSAHA En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
SUKAN

WIRA (MERAH) 1. Pn Norasiah Bt Mohd Noor (K)
2. Pn Rosnah Bt Hassan (Pk)
3. En Mohd Idrus B Osman
4. Pn Haslynn Shahrina Bt Adam
5. Cik Nor Azlina Bt Misbah @ Sebah
6. Pn Suzana Bt Mohd Hashim
7. Pn Rafeah Bt Zakaria
8. Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail
9. Pn. Nor’ Atikah Bt Zulkifli

WAJA (BIRU) 1. Pn Sh Samihatul Saadiah Bt Sy Omar (K)
2. Pn Nurpaznin Bt Jusoh (Pk)
3. En Mohd Nasrul Bin Md Nasir
4. Pn Alimah Bt Nasehah
5. Pn Faridah Bt Md Nor
6. Pn Nor Aizah Bt Sanat
7. Pn Siti Rosmah Bt Hashim
8. Pn Norzuraidah Bt Sharif

SATRIA (KUNING) 1. Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (K)
2. Pn Sabihah Bt Ariffin Shah (Pk)
3. Pn Hashinaila Bt Ismail
4. Pn Hjh Norhashimah Bt Daud
5. Pn Ruziah Bt Tumeran
6. Pn Ruzila Bt Sazat
7. Pn Nor Azah Bt Mokhtar
8. Pn Norhayati Bt Misdi
9. Pn Norizan Bt Misri

PERDANA (HIJAU) 1. Pn Noor Hayati Bt Adnan (K)
2. Pn Jamiah Bt Osman (Pk)
3. En Khalid Bin Mohd Latif
4. Pn Fazilawati Bt Mahmud
5. Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
6. Pn Siti Aminah Bt Mohd Ramli
7. Pn Rafizah Bt Hj Jamil
8. Pn Roziana Bt Hj Tahir
9. Pn Anita Bt Abu

94

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA SAMBUTAN/ PERAYAAN/ PROGRAM

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

HARI GURU Pn Norasiah Bt Mohd Nor
Pn Fazilawati Bt Mahmud
HARI RAYA AIDIL FITRI Pn Ruziah Bt Tumeran
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam
KURSUS KEPIMPINAN Pn Jamiah Bt Osman
MAJLIS PERPISAHAN/ Pn Nurpaznin Bt Jusoh
PERSARAAN Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
PROGRAM BULAN BAHASA Pn Faridah Bt Md Nor
PROGRAM BULAN Pn Hjh Norhashimah Bt Daud
KEMERDEKAAN Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail
PROGRAM PERKHEMAHAN Pn Norzuraidah Bt Sharif
PERDANA Pn Hashinaila Bt Ismail
BULAN SUKAN NEGARA

HARI KANAK-KANAK

HARI KUALITI PRA SEKOLAH

HARI KUALITI HEM & KOKU

HARI KUALITI SEKOLAH

95

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KOKURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

SETIAUSAHA SUKAN En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid

PENOLONG SETIAUSAHA En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
SUKAN Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
Pn Ruziah Bt Tumeran
PENYELARAS BADAN Pn Nurpaznin Bt Jusoh
UNIFORM
PENYELARAS KELAB &
PERSATUAN

PENYELARAS SUKAN
PERMAINAN

JAWATANKUASA
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM

(PAJSK)

PENGERUSI En Mhd Sazali Bin Jailani ( Guru Besar )
NAIB PENGERUSI
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa ( GPK HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang

SETIAUSAHA SUKAN En Muhamad Soberi Bin Abd Hamid

PENOLONG SETIAUSAHA En Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
SUKAN Pn Noor Hakimah Bt Mohd Basiron
Pn Ruziah Bt Tumeran
PENYELARAS BADAN
UNIFORM
PENYELARAS KELAB &
PERSATUAN

96

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

PENYELARAS SUKAN Pn Nurpaznin Bt Jusoh
PERMAINAN
PENYELARAS KO AKADEMIK Pn Ruzila Bt Sazat
PENYELARAS PASUKAN ELIT En Mohd Idrus Bin Osman
GURU PUSAT SUMBER Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad
SEKOLAH
Tahun 4
GURU KELAS & GURU PJ Tahun 5
Tahun 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JK PENGURUSAN

TUGAS JAWATAKUASA PENGURUSAN
a. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).
b. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
c. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
d. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
e. Memastikan penglibatan murid menyeluruh.
f. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat
daerah/ negeri/kebangsaan.
g. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
h. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa, Hari
Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.
i. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
j. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di
sekolah.
k. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan.
l. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah
menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
m. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh murid.

TUGAS GPK KOKURIKULUM
a. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai.
b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah.
c. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum.
d. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar,
berterusan dan berkesan.
e. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.
f. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti
kokurikulum.
g. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada murid.
h. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum.
i. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada
setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit.
j. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada murid yang mencapai taraf
kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.

AS &
TANGGUNGJAWAB AJK KERJA PENGURUSAN

97

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

TUGAS SETIAUSAHA/PENYELARAS KOKURIKULUM
a. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
b. Membantu Guru Besar/ Penolong Kanan dalam pengagihan tugas kepada guru-
guru, perancangan, pelaksanaan dan penilaian murid.
c. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti kelab &
persatuan,badan beruniform dan sukan & permainan.
d. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.
e. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.
f. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan
mencukupi.
g. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan
mengadakan latihan dengan mereka.

TUGAS SETIAUSAHA SUKAN
a. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
b. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/
MSSN/MSSM.
c. Membantu Guru Besar mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.
d. Menetapkan murid dalam Rumah Sukan.
e. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
f. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
g. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
h. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
i. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
j. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar
sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.
k. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar/ Penolong Kanan Kokurikulum untuk
kepentingan sukan sekolah.
l. Merekodkan pencapaian cemerlang murid dan pasukan sekolah dalam Buku
Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.
m. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu.

TUGAS GURU KELAB PERSATUAN/BADAN UNIFORM/ SUKAN PERMAINAN
a. Mengatur dan menyelia perjalanan kelab persatuan/ badan uniform dan sukan
permainan.
b. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
c. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
d. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk murid menyertai
persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.
e. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
f. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada
tarikh yang ditetapkan.
g. Menguruskan Buku laporan aktiviti.
h. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian
kokurikulum sekolah.

TUGAS GURU PENASIHAT DAN PEMIMPIN
a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
b. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
c. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
d. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
Perlembagaan.
98

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

e. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
f. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
g. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Badan Beruniform/ Kelab

Persatuan dan Sukan Permainan.
h. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan

baik.
i. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.
j. Mendaftarkan Badan Beruniform, Kelab Persatuan dan Sukan Permainan.
k. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-

ahli.
l. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkatsekolah/ zon/ daerah

dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
m. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
n. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
o. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
p. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
q. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli.
r. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada

Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
s. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
t. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke

semasa.

TUGAS GURU SUKAN SEKOLAH/RUMAH
a. Membentuk jawatankuasa.
b. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam
permainan.
c. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
d. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
e. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum
sekolah.
f. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tahun/Sekolah.
g. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
h. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar
sekolah.
i. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
j. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
k. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.
l. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
m. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
n. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkan.
o. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan
daerah/negeri, wakil daerah/negeri dan negara).
p. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan
sebagainya.

O

RGANISASI UNIT-UNIT KOKURIKULUM

99

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK UNIT-UNIT KOKURIKULUM

Pengerusi
a. Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan
semua mesyuarat.
b. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang
diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.
c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa
ke semasa

Naib Pengerusi
a. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.
b. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke
semasa.

Setiausaha
a. Menguruskan hal-hal surat menyurat.
b. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.
c. Mencatat kehadiran ahli.
d. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.
e. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa
ke semasa.

ORGANISASI UNIT-UNIT KOKURIKULUM
Penolong Setiausaha

a. Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya.
b. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.
c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa

ke semasa.

Bendahari
a. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan.
b. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan
bertanggungjawab di atas kesahihannya.
c. Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.
d. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli
jawatankuasa.
e. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam
Mesyuarat Agung.
f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa
ke semasa.

Penolong Bendahari
a. Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.
b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke
semasa.

Ahli Jawatankuasa
a. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.
b. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.
100

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke
semasa.

Pemeriksa Kira-Kira
a. Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan
bertangungjawab keatasnya.
b. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

101

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

JADUAL PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH

BULAN MINGGU/ UNIT KOKURIKULUM PEMANTAU JENIS
TARIKH PEMANTAUAN
JANUARI Persediaan/Pembahagian Semua
1 Tugas Penolong Blak. Fail &
FEBRUARI 02 – 03 Jan Kanan Aktiviti
MAC Semua
2 Mesyuarat Rumah Sukan, Penolong Blak. Fail &
APRIL 06 – 10 Jan Latihan & Kejohanan Merentas Kanan Aktiviti
Desa Pk Kokurikulum
3 Mesyuarat Agung Unit-Unit Pk Pentadbiran Blak. Fail &
13 – 17 Jan Pk Hem Aktiviti
Badan Beruniform
4 Pk Kokurikulum Blak. Fail &
20 - 24 Jan Kelab Persatuan & Sukan Pk Pentadbiran Aktiviti
Permainan Pk Hem
5 Badan Beruniform Pk Kolurikulum 102
27 – 31 Jan Kelab Persatuan & Sukan
Permainan Pk Pentadbiran
6 Badan Beruniform Pk Hem
03- 07 Feb
Kelab Persatuan & Sukan Pk Kokurikulum
7 Permainan
10 – 14 Feb Badan Beruniform

8 Kelab Persatuan & Sukan
17 – 21 Feb Permainan

9
24 – 28 Feb

10
02 - 06 Mac

11 Badan Beruniform
09 – 13 Mac
Cuti Semester
14 - 22 Mac Mesy Induk Kokurikulum 2/
Mesy Majlis Pembangunan
12 Sukan
23 - 27 Mac

13 Sukan Permainan Pk Pentadbiran
30 Mac - 03
Latihan Sukan Pk Hem
Apr Badan Beruniform Pk Kokurikulum
Kelab Persatuan & Sukan Pk Pentadbiran
14 Permainan
06 – 10 Apr

15
13 – 17 Apr

16
20 - 24 Apr

17 Bulan Ramadhan – Semua Unit Pk Kokurikulum

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

MEI 27 Apr - 01 Bulan Ramadhan – Semua Unit Pk Kokurikulum Blak. Fail &
JUN Mei Aktiviti
18 Bulan Ramadhan – Semua Unit Pk Kokurikulum
Bulan Ramadhan – Semua Unit Pk Kokurikulum Blak. Fail &
04 - 08 Mei Aktiviti
Cuti Semester/Hari Raya Pk Hem
19 Aidilfitri Pk Kokurikulum
11 - 15 Mei Cuti Semester/Hari Raya
Aidilfitri
20 Badan Beruniform
18- 22 Mei Majlis Sambutan Hari Raya
23 – 31 Mei

01 - 07 Jun

21
08 - 12 Jun

22 Kelab Persatuan & Sukan Pk Pentadbiran
15 - 19 Jun Permainan

23 Badan Beruniform Pk Hem Blak. Fail &
22 – 26 Jun Pk Kokurikulum Aktiviti
Kelab Persatuan & Sukan
JULAI 24 Permainan Pk Pentadbiran
OGOS 29 Jun – 03 Pk Hem
Badan Beruniform Pk Kokurikulum
Julai
Kelab Persatuan & Sukan Blak. Fail &
25 Permainan
06 - 10 Jul Badan Beruniform Pk Kokurikulum Aktiviti

26 Cuti Semester
13 - 17 Jul
Kelab Persatuan & Sukan
27 Permainan
20 - 24 Jul
25 Jul – 02

Ogos

28
03 - 07 Ogos

29 Mesy Induk Kokurikulum 3 Pk Pentadbiran
10 – 14 Mesy Majlis Pembangunan Pk Kokurikulum
Sukan
Ogos

30 Badan Beruniform Pk Kokurikulum
17 - 21 Ogos

31 Kelab Persatuan & Sukan Pk Hem
23- 28 Ogos Permainan

32 Semua Unit Pk Kokurikulum Blak. Fail &
31 Ogos – Semua Unit Aktiviti
Semua Unit Pk Kokurikulum
SEPTEMBER 04 Sept Badan Beruniform Pk Kokurikulum
Pk Kokurikulum
33
07 - 11 Sept

34
14 – 18 Sept

35
21 - 25 Sept

103

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

36 Kelab Persatuan & Sukan Pk Kokurikulum Blak. Fail &
28 Sept - 02 Permainan Pk Kokurikulum Aktiviti

OKTOBER Okt Semua Unit
37 Bulan Kecergasan
05 - 09 Okt

38 Pk Kokurikulum
12 - 16 Okt Semua Unit

NOVEMBER 39 Semua Unit Pk Kokurikulum Fail &
19 - 23 Okt Semua Unit Pk Kokurikulum Laporan
Semua Unit Pk Kokurikulum
40 Semua Unit Pk Kokurikulum
26 - 30 Okt Semua Unit Pk Kokurikulum

41
02 - 06 Nov

42
09 -13 Nov

43
16 – 20 Nov

JADUAL TUGASAN SUDUT PIDATO TAHUN 2020

BULAN MINGGU/ PANITIA
JANUARI TARIKH
Persediaan Semua Panitia
FEBRUARI 1 Bahasa Melayu
MAC 02 – 03 Jan Bahasa Inggeris

2 Matematik
06 – 10 Jan Muzik

3 Pendidikan Islam
13 – 17 Jan Sains
TMK & RBT
4 Sejarah
20 - 24 Jan Persediaan UB1
UB 1
5 Cuti Semester
27 – 31 Jan PJK
PSV
6
03- 07 Feb

7
10 – 14 Feb

8
17 – 21 Feb

9
24 – 28 Feb

10
02 - 06 Mac

11
09 – 13 Mac

14 - 22 Mac
12

23 - 27 Mac
13

104

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

APRIL 30 Mac - 03 Apr Bahasa Melayu
MEI Bahasa Inggeris
JUN 14
JULAI 06 – 10 Apr Matematik

OGOS 15
13 – 17 Apr
SEPTEMBER
16

20 - 24 Apr

17 Bulan Ramadhan
27 Apr - 01 Mei Bulan Ramadhan & Persediaan PPT
PPT
18 Bulan Ramadhan
04 - 08 Mei Cuti Semester

19
11 - 15 Mei

20
18- 22 Mei
23 – 31 Mei

01 - 07 Jun Cuti Semester
21 Muzik

08 - 12 Jun Pendidikan Islam
22 Sains

15 - 19 Jun TMK & RBT

23 Sejarah
22 – 26 Jun PJK
PSV
24 Cuti Semester
29 Jun – 03 Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Julai
25 Matematik
06 - 10 Jul Muzik
26
13 - 17 Jul Persediaan UPSR
27
20 - 24 Jul UPSR
25 Jul – 02
Ogos Pendidikan Islam
28 Sains
03 - 07 Ogos TMK & RBT
29
10 – 14 Ogos
30
17 - 21 Ogos
31
23- 28 Ogos
32
31 Ogos – 04
Sept
33
07 - 11 Sept
34
14 – 18 Sept

35
21 - 25 Sept

36
28 Sept - 02 Okt

105

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

OKTOBER 37 Sejarah
NOVEMBER 05 - 09 Okt
Persediaan PAT
38 PAT
12 - 16 Okt

39
19 - 23 Okt

40 Persediaan Hari Apresiasi
26 - 30 Okt Persediaan Hari Apresiasi
Hari Apresasi
41 Hari Apresiasi
02 - 06 Nov Cuti Akhir Tahun

42
09 -13 Nov

43
16 – 20 Nov

21 Nov – 01 Jan

JADUAL KOKURIKULUM TAHUN 2020

BIL BADAN UNIFORM KELAB SUKAN
PERSATUAN PERMAINAN
1 22/1/2020
2 29/1/2020 22/1/2020 15/1/2020
3 12/2/2020 29/1/2020 5/2/2020
4 26/2/2020 5/2/2020 19/2/2020
5 11/3/2020 19/2/2020 4/3/2020
6 15/4/2020 4/3/2020 1/4/2020
7 10/6/2020 22/4/2020 22/4/2020
8 24/6/2020 17/6/2020 17/6/2020
9 8/7/2020 1/7/2020 1/7/2020
10 19/8/2020 5/8/2020 5/8/2020
11 23/9/2020 26/8/2020 26/8/2020
12 7/10/2020 30/9/2020 30/9/2020
JUMLAH 7/10/2020 7/10/2020
12
12 12

106

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT KOKURIKULUM

FORMAT DOKUMENTASI

Muka ISI KANDUNGAN
Surat
Depan 1. Lencana sekolah
2. Nama sekolah di bawah lencana
Dua 3. Tajuk ( contoh: DOKUMENTASI KURSUS KEPIMPINAN)
Tiga 4. Tarikh
dan 5. Tempat
seterusnya 6. Anjuran
1. Visi Sekolah
2. Misi Sekolah
Laporan Program

1. Nama Program/ Projek/ Aktiviti
2. Latar Belakang Program/ Projek/ Aktiviti
3. Objektif
4. Tarikh
5. Tempat
6. Penyertaan/ Kehadiran
7. Kewangan
8. Keputusan/ Pencapaian
9. Refleksi/ Impak Keseluruhan Program

9.1 Kekuatan
9.2 Kelemahan
10. Cadangan
11. Rumusan
12. Lampiran
12.1 Kertas Kerja
12.2 Brosur
12.3 Gambar
12.4 Borang-Borang Berkaitan
12.5 Surat-Surat Berkaitan
12.5 Sijil Penghargaan

107


Click to View FlipBook Version