The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kurikulum skld, 2019-12-18 03:25:11

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 - PENGURUSAN DAN JAWATAKUASA PENTADBIRAN

MAKLUMAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

SK LABOHAN DAGANG,42700 BANTING,SELANGOR
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025(4.0)

PENGURUSAN
DAN

JAWATANKUASA
PENTADBIRAN
2020

1

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Bil Perkara Muka Surat
1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3
2 Visi Dan Misi 3
3 Prinsip Kepimpinan 4
4 Piagam SK Labohan Dagang 4
5 Hala Tuju Sekolah 5
6 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam 6
7 Aku Janji 6
8 Etika Kerja 7
9 Teras Perkhidmatan Cemerlang 7
10 Logo Sekolah dan Lagu Sekolah 8
11 Pelan Sekolah 9
11 Pelan Kecemasan Sekolah Skld 10
12 Sejarah Sekolah 11
13 Senarai Nama Guru Besar Skld 12
14 Senarai Guru Skld 2020 13
15 Senarai Staf Sokongan 14
16 Takwim Persekolahan Tahun 2020 15
17 Hari Kelepasan Negeri Selangor Tahun 2020 16
18 Profil Sk Labohan Dagang 2020 17
19 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
20 Petunjuk Prestasi Utama Skld Dan Sasaran Pencapaian Tahun 2020 18-19
21 Analisis Upsr 2019 dan Sasaran 2020 20
22 Analisa Mata Pelajaran Teras PAT 2019, Tahun 4, 5, 6 21

22-23

2

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDVIDIISKAI N KEBANGSAAN

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan

Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

3

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PRINSIP KEPIMPINAN

LANGKAHAN CEMERLANG 25

L C • CERIA
E • ETIKA
M • MATLAMAT

C E • ERAT
R • RAJIN

2 L • LUHUR
A • AMANAH

5 N • NIAT
G • GEMBIRA

PIAGAM SK LABOHAN DAGANG

• Memberi Pendidikan sempurna dan berkesan melalui pelbagai pendekatan dan kaedah
• Membentuk warga sekolah berdisiplin dan berketerampilan
• Berusaha gigih untuk kecemerlangan akedemik, kokurikulum dan sahsiah
• Mewujudkan budaya SEKOLAH PENYAYANG
• Cintakan persekitaran sekolah yang bersih dan ceria
• Mengekalkan hubungan baik dengan ibubapa dan masyarakat

4

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

HALA TUJU SKLD

Menjadi sekolah berkualiti menjelang tahun 2025 dengan slogan:
PENDIDIK CEMERLANG, MURID GEMILANG, SKLD TERBILANG

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;

Disokong Guru yang Komitmen
kepimpinan kompeten dan komuniti yang
yang berkualiti beraspirasi tinggi
/ berwawasan padu

Persekitaran Penglibatan
pembelajaran pembelajaran
murid yang aktif
yang lagi bermakna
menyeronokkan

5

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, Pegawai Awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan
memperkukuhkan integriti Perkhidmatan Awam dengan memcegah dan membanteras segala
bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah;

Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan
dan etika jabatan;

Keempat : Bekerja sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang
perlakuan jenayah rasuah;

Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej
pegawai awam; dan

Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilainilai murni yang
berteraskan syariat dan ajaran Islam dalam melaksanakan tugas

AKU JANJI

Kami, guru-guru SK Labohan Dagang dengan sesungguhnya berjanji akan sentiasa mematuhi
peraturan dan panduan perkhidmatan sebagai penjawat awam berdasarkan pekeliling-pekeliling
dan Perintah Am yang dikeluarkan oleh Kemanterian Pendidikan Malaysia. Maka kami, akan:

 Taat kepada Agama, Yang Di Pertuan Agong, Negara, Kerajaan Malaysia dan Ketua
Jabatan;

 Sentiasa melakukan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab;
 Tidak membelakangkan tugas sebagai guru demi kepentingan peribadi;
 Menjaga nama baik organisasi sekolah; dan
 Tidak ingkar perintah atau berkelalukuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai

ingkar perintah.

6

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

ETIKA KERJA

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan
prinsip-prinsip berikut:-

 Niat yang betul
 Perlakuan yang baik
 Pengerak ke arah kebaikan
 Memperkotakan apa yang dikatakan
 Berdisiplin dan beradab
 Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

 Teras perkhidmatan cemerlang dalam profession perguruan:
 Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama

7

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

LOGO SEKOLAH

 ALAT TULIS Makna Pelambangan Lencana:
 SUKAN
 KOPI = ILMU YANG PERLU DITUNTUT
 BUNGA RAYA = BADAN SIHAT MELAHIRKAN OTAK YANG CERGAS
 WARNA MERAH = HASIL UTAMA PENDUDUK KAMPUNG
 WARNA KUNING = BUNGA KEBANGSAAN TANDA CINTA KEPADA NEGARA
 MOTO = KEBERANIAN MENEMPUH SEGALA CABARAN
= KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
= PELAJARAN PELITA HIDUP

LAGU SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN LABOHAN DAGANG
KEBANGGAAN SEMUA

DI SINI DI DALAM SATU KELUARGA
MENAMBAH ILMU DI DADA

BELAJAR, BELAJAR KITA TERUS BELAJAR
UNTUK MENJADI INSAN BERGUNA

KEPADA GURU-GURU SERTA IBU BAPA
JASAMU TAK DIPERSIAKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN LABOHAN DAGANG
KEBANGGAAN SEMUA

DENGAN TEKAD DAN AZAM MENYAHUT WAWASAN
KITA PASTI BERJAYA

8

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PELAN SEKOLAH

Rumah Guru Kebu PRS
Garaj

Garaj Makmal
Komputer

DEWAN Gelanggang Bola pam t.air
Tampar m

Gelang- B&K 4 AZ 4 AK 4 AF T Padang Permainan
gang BK SPBT D.Kasih RBT T
BILIK Sepak SG
GURU Takraw MS 5 AK 5 AZ T
2 AZ 2 AK 2 AF T
PSS Blk Tayang Blk PSV str SG
Blk WW Pejabat str 1 AZ 1 AK 1 AF T
TS25 6 AZ 6 AK 6AF KGK
Tapak Garaj Kantin Garaj Susur Gajah Pdk
Perhimpunan Murid PK

Jalan Masuk

T
T
T

Kantin Guru 5 AF 3 AF 3 AK 3 AZ SETOR SUKAN PRA IK PRA IS

Garaj

9

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PELAN KECEMASAN SEKOLAH

Rumah Guru Kebu PRS
Garaj

Garaj Makmal
Komputer

DEWAN Gelanggang Bola pam t.air
Tampar m

BILIK Gelang- B&K 4 AZ 4 AK 4 AF TSG Padang Permainan
GURU gang BK SPBT D.Kasih RBT T TAPAK BERHIMPUN
Sepak
Takraw MS 5 AK 5 AZ T
2 AZ 2 AK 2 AF T
T PSS Blk Tayang Blk PSV str SG
T Blk WW Pejabat str 1AZF 1 AK 1 AF T
T TS25 6 AZ 6 AK 6AF KGK
Tapak Garaj Kantin Garaj Susur Gajah Pdk
Perhimpunan Murid PK

Jalan Masuk

Kantin Guru 5 AF 3 AF 3 AK 3 AZ SETOR SUKAN PRA IK PRA IS

Garaj

Petunjuk : = Arah laluan ke Tapak Berhimpun
= Arah turun tangga bangunan

10

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

SEJARAH SEKOLAH

SEJARAH SEKOLAH PERTAMA
 Kampong Labohan Dagang diasaskan pada tahun 1816 oleh biga beradik iaitu En Othman B

Dollah, En Kassim B. Dollah dan En Busu B. Dollah, menghilir Sg Langat daii Kampung
Telok Perian, Sg Manggis

 SKLD telah dibina pada tahun 1947 dan pengasasnya ialah Ketua Kampong Labohan
Dagang yang bemama En Moh atau Tuan Haji Abd Rahman B. Kassan, tanah lot no 2352

 Bangunan asal dibina secara gotong royong, bertiang kayu bulat, beratap nipah, dinding
sekerat daripada buluh dan berlantaikan tanah dikenali sebagai Sekolah Melayu Labohan
Dagang atau Sekolah Rakyat

 Jumlah murid waktu itu seramai 40 orang dengan 2 orang tenaga pengajar

 Pada tahun 1948 guru terlatih pertama bernama En Shaharudin B. Abd Wahab
berkekulusan Sultan Idris Traning School menjadi Guru Besar di sekolah ini

 Tahun 1949 bangunan tambahan dibina bagi menampung jumlah pelajar yang terus
bertambah

 Tahun 1957 kerajaan membeli sebidang tanah di lot no: 3042 seluas 1.2 hektar dan
ditambah dengan tanah simpanan kerajaan lot no: 4820 seluas 0.5 hektar, dijadikan tapak
sekolah yang baru

 Bangunan pertama ditapak baru dibina tahun 1957 dengan keluasan bangunan 14 x 42
meter mengandungi 7 bilk darjah

 Bangunan sekolah lama djadikan Sekolah Agama Rakyat Labohan Dagang .

 Tahun 1971 sekolah dijadikan pusat pemindahan, apabila banjir besar berlaku di Kampung
Labohan Dagang

 Bangunan 2 tingkat dibina tahun 1978 dengan kemudahan pejabat, bilk guru dan 6 bilk
darjah

 Bilangan murid terus meningkat dari tahun ke tahun dan bilangan bangunan juga terus
bertambah hingga terbinanya bangunan 3 tingkat dan bangunan gotong royong

 Bangunan asal (1957) terpaksa digantikan kerana keadaannya yang terlalu uzur. Tapak
tersebut dibina dengan bangunan baru tahun 2005 mengandungi bilk guru, 4 bilik darjah dan
tandas guru

 Tahun 2005 bilangan murid seramai 582 orang, tenaga pengajar 39 orang dbantu oleh
kakitangan bukan guru seramal 5 orang.

11

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

SENARAI NAMA GURU BESAR SKLD

BIL. NAMA GURU BESAR TARIKH BERKHIDMAT

1. EN SHAHARUDDINB ABD WAHAB MULA 1TAMAT
2. EN MD YUSUF B IBRAHIM
3. YM ENGKU RAJA HAMZAH B RAJA JAAFAR 23.08.1947 14.03.1948
4. TN HJ MAHFUDZ B SAIAN
5. EN ABD HAMID B MD ALI 15.03.1948 21.06.1951
6. TN HJ BIDIN B BUSU
7. EN MD NOR B ISMAIL 22.05.1951 04.03.1953
8. EN ABD HAMID B SAJURI
9. EN HAMDAN B KASSAN 19.04.1953 31.12 .1972
10. TN HJ SUARDI B HJ MAHFUZ
11. EN JOLKOPLI B ADNAN 01.01.1973 31.12.1985
12. PN ASMAH BT ISMAIL
13. EN AZIZ B SUPAR 01.01.1986 31.03.1987
14. PN HJH SITI HAJAR BT HAJI MOHD ALI
15. MHD SAZALI BIN JAILANI 01.04.1987 30.09.1987

01.10.1987 15.06.1998

16.06 .1998 23.04.2000

24.10.2000 01.04.2001

02.04.2001 01.09.2003

01.11.2003 01.07.2004

16.07.2004 14.07.2014

16.10.2014 19.02.2019

20.02.2019

12

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

SENARAI GURU SKLD 2020

BIL NAMA JAWATAN/GRED NO.KAD PENGENALAN NO TELEFON
1 EN. MHD SAZALI BIN JAILANI 680120-10-4045 016-2295045
2 EN. HAMIZI BIN MOHAMAD GURU BESAR 741228-05-5197 012-9749126
3 PN. MAZLINA BINTI MUSTAFA GRED DG42 019-2875006
4 EN. ANUAR BIN IBRAHIM 721114-11-5456 0182781121
5 PN.ROZIANA BT SUPARMAN @ HJ TAHIR GPK PENTADBIRAN 770625-06-5949 016-2543242
6 PN.NURUL HAFIZAN BINTI MOHD ARSAD GRED DG44 670713-10-5324 019-3460140
7 PN.HASHINAILA BT ISMAIL 810831-06-5150 019-3610348
8 PN.RUZIAH BT TUMERAN GPK HEM 730828-03-5540 013-2249653
9 PN.NORZURAIDAH BINTI SHARIF GRED DG44 710513-05-5004 012-2873674
10 PN.FARIDAH BT MD NOOR 720426-05-5494 019-2035042
11 PN.JAMIAH BT OSMAN GPK KOKURIKULUM 790109-01-5396 012-9743504
12 PN.NOR AZAH BT MOKHTAR GRED DG42 741122-01-5824 019-2600369
13 PN.HASLYNN SHAHRINA BINTI ADAM 690311-08-5664 012-6194540
14 EN.MUHAMAD SOBERI B. ABD. HAMID GURU B&K 780518-07-5470 012-9359172
15 EN.MOHD IDRUS B. OSMAN GRED DG44 750517-02-5909 019-3717127
16 PN.ROSNAH BT HJ HASSAN 710402-10-6227 012-3957190
17 PN.NORHAYATI BT MISDI GPM 750616-10-5592 017-2039094
18 PN.NORASIAH BT MOHD NOOR GRED DG44 760420-10-5266 019-3874836
19 PN.NURPAZNIN BINTI JUSOH 730806-03-5494 019-9302859
20 PN.RUZILA BT SAZAT GAB, S/U KURIKULUM, KP M3 840430-11-5062 012-6988713
21 PN.NORHASHIMAH BT HJ DAUD GRED DG44 730310-10-5612 017-2302840
22 PN.ALIMAH BINTI NASEHAH 741106-13-5244 019-2087203
23 PN.NOOR HAYATI BT ADNAN GAB, 6 AK 700222-08-6338 011-23579547
24 PN.ANITA BT ABU GRED DG38 680916-01-5264 016-3224587
700412106168
GAB, S/U HEM
GRED DG42

GAB/S/U PENT
GRED DG44

GAB, KP BM
GRED DG41

GAB, KP BI
GRED DG44

GURU DATA, KP TMK
GRED DG44

GAB, SU SUKAN, KP PSV
GRED DG44

GAB KP PEND ISLAM
GRED DG42

GAB, 1 AK
GRED DG42

GAB, 1 AF
GRED DG44

GAB, 1 AZ,
GRED DG34

GAB, 2 AK
GRED DG44

GAB, 2 AF
GRED DG34

GAB, 2 AZ
GRED DG41

GAB, 3 AK
GRED DG38

GAB, 3 AF, KP RBT
GRED DG38

GAB, 3 AZ, KP MUZIK
GRED DG34

13

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

25 PN SITI AMINAH BINTI MOHD RAMLI GAB, 4 AF 810607-03-5766 011-10967406
GRED DG41 710112-71-5331 019-3902830
811228-03-5103 019-9160118
BIL EN.KHALID B.MOHD.LATIF GAB, PENY GC, PENY JQAF 810626-03-5788 011-21352608
GRED DG44 680715-10-5394 012-2288921
780807-03-5870 016-2926224
26 EN.NASRUL BIN MD.NASIR GAB, 4 AK, KP PJK 750406-08-5386 013-5610748
GRED DG44 680807-10-5172 013-6677608
710520-06-5112 016-3196250
27 PN.SHARIFAH SAMIHATUL SAADIAH BINTI SYED OMAR GAB, 5 AK 701208-01-5298 019-6944703
GRED DG44 700817-08-5836 013-2627761
700817-08-5836 012-3515913
28 PN.SITI ROSMAH BT HASHIM GAB, 5 AF 810614-06-5170 019-3601923
GRED DG42 750402-10-5570 013-2623098
790421-10-5062 016-2179700
29 PN.RAFEAH BT ZAKARIA GAB, 4 AZ 961223-03-5845 019-9320213
GRED DG44 790421-10-5062 016-2179700

30 PN.SUZANA BINTI MOHD HASHIM GAB, 6 AZ, SPBT
GRED DG44

31 PN.RAFIZAH BT HJ JAMIL GAB, KP SEJARAH
GRED DG42

32 PN.FAZILAWATI BT MAHMUD GAB, 6 AF
GRED DG44

33 PN.NOR AIZAH BINTI SANAT GAB, SU PEPERIKSAAN UPSR
GRED DG41

34 PN.SABIHAH BT ARIFFIN SHAH GAB, SU JADUAL WAKTU
GRED DG44

35 PN.NORIZAN BT MISRI GAB, PRASEKOLAH IS
GRED DG42

36 PN.NOR AMIZALFAIRU BT ISMAIL GAB PRASEKOLAH IK
GRED DG32

37 CIIK NOR AZLINA BT SEBAH @ MISBAH GAB, SU PER.DALAMAN
GRED DG44

38 PN.NOOR HAKIMAH B BASIRON GAB, SETIAUSAHA PIBG
GRED DG44

39 MOHD FAUZAN SHAKIR BIN AWANG GAB, 5 AZ, SU KOKU
GRED DG41

40 PN.NOOR HAKIMAH B BASIRON GAB, SETIAUSAHA PIBG
GRED DG44

41

42

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA(AKP)

BIL NAMA JAWATAN/GRED NO KAD NO TELEFON
PENGENALAN
1 PN. SITI SANISAH BINTI MARIDI KPT N22 730423-01-6464 019-2927382
2 PN. MAZLINAWATI BINTI MOHAMAD PT N19 017-2492852
3 PN. SIMA SYAZANA BINTI RUSLE PPM N19 810426-03-5644 019-3342497
4 PN. ADILLA BINTI JOHARI PPM N19 013-6318284
5 PN. RUSNIZA BINTI RUSLI PO N11 870126-10-5844 013-5947326

811001-10-5488

900514-03-5336

14

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

15

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR 2020

Maklumat cuti umum untuk tahun 2020 di Selangor. Tarikh berikut mungkin
berubah mengikut ketetapan terkini.

Tarikh Hari Cuti
1 Jan Rabu Tahun Baru
25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina
26 Jan Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua
27 Jan Isnin Cuti Tahun Baru Cina
8 Feb Sabtu Hari Thaipusam
1 Mei Jumaat Hari Pekerja
7 Mei Khamis Hari Wesak
10 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran
11 Mei Isnin Cuti Nuzul Al-Quran
24 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri
25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri
6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong
31 Jul Jumaat Hari Raya Haji
20 Ogos Khamis Awal Muharram
31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan
16 Sep Rabu Hari Malaysia
29 Okt Khamis Maulidur Rasul
14 Nov Sabtu Hari Deepavali
11 Dis Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Dis Jumaat Hari Krismas

16

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PROFIL SEKOLAH

1 NAMA DAN ALAMAT SK LABOHAN DAGANG, 42700 BANTING, KUALA LANGAT, SELANGOR
SEKOLAH

2 KOD SEKOLAH BBA 1006

3 GRED SEKOLAH A

4 LOKASI SEKOLAH LUAR BANDAR

5 SESI PERSEKOLAHAN 1 SESI

6 NAMA GURU BESAR MHD SAZALI BIN JAILANI

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

DG44 4 DG44 16

7 BILANGAN GURU DG41/42 4 DG41/42 9 40
(JAN 2020) DG38 DG38 3
DG34 DG34 3

DG32 DG32 1

JUMLAH 8 JUMLAH 32

BILANGAN STAF N11 N11 1 5
8 SOKONGAN N19 N19 3
N22 N22 1
(JAN 2019) JUMLAH 0 JUMLAH 5

PENCAPAIAN % TAHUN BIL. CALON % KESELURUHAN GPS

LULUS PEPERIKSAAN 2015 76 71.05 2.12

AWAM 2016 99 73.73 2.81

9 (UPSR) 2017 88 75.00 2.87

2018 87 67.81 2.68

2019 76 77.63

2020 (ETR) 107 82.24 2.20

PENCAPAIAN M.Pelajaran BM 1 BM2 BI 1 BI 2 MT SAINS

KECEMERLANGAN 2015 48 52 15 - 27 20
KUALITI SEMUA ”A” 63.2 68.4 19.7 35.5 26.3

2016 25 30 10 10 11 3
25.5% 30.3% 10.1% 10.1% 11.1% 3.0%

2017 28 34 9 10 56

10 31.82% 38.64% 10.23% 11.36% 5.68% 6.82%

2018 29 59 11 13 12 6
33.33% 67.82% 12.64% 14.94% 13.79% 6.90%

2019 21 33 13 12 11 8
27.6% 43.4% 17.1% 15.8% 14.5% 10.5%

2020 (ETR) 32 50 21 19 18 14
29.9% 46.7% 19.6% 17.75% 16.82% 13.08%

11 NO. TELEFON 03-31493776

12 NO. FAKSIMILI 03-31493776

13 E-MAIL [email protected]

17

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM) 2013 - 2025

OBJEKTIF Memahami prestasi dan cabaran semasa
KHUSUS sistem pendidikan Malaysia.

Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk
sistem pendidikan dan setiap murid.

Menggariskan program tranformasi sistem pendidikan.

Ekuiti Pengetahuan

Perpaduan 5 Kualiti Identiti 6 Kemahiran
ASPIRASI Nasional ASPIRASI Berfikir
SISTEM
Etika MURID Kemahiran
Kerohanian Memimpin

Kecekapan Akses Kemahiran
Dwibahasa

18

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

9 BIDANG KEUTAMAAN

1. Memartabatkan profesian keguruan.
2. Meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah.
3. Meningkatkan kualiti sekolah.
4. Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran.
5. Meningkatkan penguasaan pelbagai Bahasa.
6. Mengukuhkan penglibatan ibu bapa, sektor swasta dan masyarakat sebagai rakan

kongsi pendidikan.
7. Meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan

pasaran kerja.
8. Memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber.
9. Membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian

11 ANJAKAN UTAMA

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesian keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan

keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

3 GELOMBANG

Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3
( 2013 – 2015) ( 2016 – 2020) ( 2021 – 2025 )

Mengubah sistem Mempercepatkan Beranjak ke arah
dengan memberi peningkatan kecemerlangan
sokongan kepada
kemajuan sistem. dengan
guru dan peningkatan
penekanan kepada keluwesan operasi.

kemahiran teras.

19

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SKLD 2020

1. Pencapaian murid tahun 6 dalam peperiksaan UPSR :
1.1 Peratus MTM ( 82.24 % )
1.2 Cemerlang 6A ( 5 orang )

2. Peratus pencapaian akedemik dalam PAT secara keseluruhannya meningkat 3%
3. Purata peratus kehadiran murid ke sekolah adalah 90.00 %
4. Peratus salah laku disiplin murid kurang daripada 3%
5. Mendapat sekurang-kurangnya tempat keempat(4) dalam 15 pertandingan sukan MSSD

dan kokurikulum yang disertai di peringkat daerah.
6. Menyertai 5 kategori dalam Anugerah Kecemerlangan Sukan Dan Kokurikulum Daerah
7. Setiap Unit Pasukan Badan Beruniform menyertai sekurang-kurangnya 2 program

peringkat daerah Kuala Langat
8. 100 Peratus guru mencapai tahap sekurang-kurangnya 85.00% dalam pencerapan

PDPC standard 4 SKPMG2
9. 100% guru dan anggota pelaksana telah menghadiri kursus selama 7 hari.
10. 100% guru melepasi jumlah minima Mata Kredit Terkumpul (50 mata) sebelum 30.7.2020
11. 100% guru menggunakan aplikasi Google Classroom
12. Tahap pengurusan kewangan sekolah adalah pada tahap BAIK.

20

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

ANALISA UPSR SKLD 2019

MATA PELAJARAN JUMLAH CALON A B C D E TH % LULUS GPMP GPS
CALON HADIR
BAHASA MELAYU 21 28 18 8 1 0 98.68% 2.21 2.70
(PEMAHAMAN) 76 76 98.68% 1.71
27.6% 36.8% 23.7% 10.5% 1.3% 0.00% 86.84% 3.07
BAHASA MELAYU 76 76 85.53% 3.36
(PENULISAN) 33 35 6 1 1 0 84.21% 3.22
76 97.37% 2.61
BAHASA INGGERIS 76 43.4% 46.1% 7.9% 1.3% 1.3% 0.00%
(PEMAHAMAN) 76
13 13 16 24 10 0
BAHASA INGGERIS 76 76
(PENULISAN) 17.1% 17.1% 21.1% 31.6% 13.2% 0.00%
76
MATEMATIK 76 12 5 14 34 11 0

SAINS 76 15.8% 6.6% 18.4% 44.7% 14.5% 0.00%

11 10 18 25 12 0

14.5% 13.2% 23.7% 32.9% 15.8% 0.00%

8 22 35 9 1 0

10.5% 28.9% 46.1% 11.8% 1.3% 0.00%

BIL MTM 59 77.6%
BIL BMTM 17 22.4%

21

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

ANALISA SUBJEK TERAS PAT 2019
TAHUN 4,5,6

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL C BIL D BIL E % % TIDAK
MURID MENGUASAI MENGUASAI
4 18 23 20 10
5 88 7 38 30 15 17 80.68 19.32
6 103/105 32 26 14 2
75/76 13 87.38 12.62

1 98.67 1.33

BAHASA MELAYU PENULISAN

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL C BIL D BIL E % % TIDAK
MURID 25 31 MENGUASAI MENGUASAI
29 23
4 88 6 11 21 10 15 82.95 17.05

5 103/105 11 13 BIL C BIL D 27 73.79 26.21
26 15
6 76 32 9 25 30 4 94.74 5.26
18 14
BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL E % % TIDAK
MURID MENGUASAI MENGUASAI
4 87/88 0 4
5 6 3 42 51.72 48.28
6 105 17 13
75/76 41 60.95 39.05

13 82.67 17.33

BAHASA INGGERIS PENULISAN

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL C BIL D BIL E % % TIDAK
MURID MENGUASAI MENGUASAI
4 87/88 0 2 8 12
5 3 5 19 16 65 25.29 74.71
6 105 7 10 15 13
75/76 62 40.95 59.05

30 60.00 40.00

MATEMATIK

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL C BIL D BIL E % % TIDAK
MURID MENGUASAI MENGUASAI

4 88 0 5 12 16 55 37.50 62.50

5 105 3 2 23 15 62 40.95 59.05

6 75/76 8 7 15 14 31 58.67 41.33

22

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

SAINS

TAHUN BIL BIL A BIL B BIL C BIL D BIL E % % TIDAK
MURID MENGUASAI MENGUASAI
4 0 18 26 26
5 88 1 13 29 23 18 79.55 20.45
6 105 7 15 36 11
76 39 62.86 37.14

7 90.79 9.21

ANALISA KESELURUHAN PAT 2019

TAHUN BIL SEMUA SEKURANGNYA ABCD E % MENGUASAI GPS
MURID A 1B 1C 1D 1E
4 0 0 5 12 70 17 70 19.32 3.80
5 88 0 2 12 20 69 34 69 32.38 3.76
6 105 4 5 15 12 39 36 39 47.37 2.89
76

23

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENTADBIRAN SKLD 2020

BIL PERKARA MUKA SURAT
25
1 JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI 25
25
2 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN DIALOG PRESTASI 26
26
3 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 27
27
4 JAWATANKUASA SKPMG2 28

5 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK 28
28
6 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI 29
(SPSK) 29
29
7 30
JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 30

8 31
JAWATANKUASA ASET ALIH DAN STOR KERAJAAN
31
9
JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

10 JAWATANKUASA PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL
11 JAWATANKUASA REFLEKSI

12 JAWATANKUASA SEBUT HARGA DAN PEMILIHAN KEDAI BUKU
13 JAWATANKUASA SEBUT HARGA DAN PEMILIHAN KANTIN
14 JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA DAN GURU
15 JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
16 2018-2019

17 JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN
(KKGK)

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS
18

24

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
SETIAUSAHA
AJK Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)

En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU
DAN DIALOG PRESTASI

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1. En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2. Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Anita Bt Abu
Pn Rafeah bt Zakaria

Semua guru SKLD

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN
DAN TAKWIM

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)

N/PENGERUSI 1.En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2.Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
3.En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
Pn Hashinaila bt Ismail (S/U Kurikulum)

PEN. SETIAUSAHA Pn Norzuraidah Bt Sharif (S/U HEM)
AJK En Mohd Fauzan Shakir bin Awang (S/U Kokurikulum)
Cik Nor Azlina bt Sebah @Misbah (S/U Peperiksaan)
Pn Noor Hakimah binti Misran
Pn. Faridah Bt Md Nor

JAWATANKUASA SKPMG2

25

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
N/PENGERUSI
1.En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2.Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn. Haslynn Shahrina binti Adam

Pn Hashinaila Bt Ismail

Pn Norzuraidah Bt Sharif
En.Mohd Fauzan Syakir Bin Awang

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
T/PENGERUSI
1.En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2.Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Hashinaila Bt Ismail

Pn Norzuraidah Bt Sharif
En Mohd Fauzan Syakir Bin Awang

Ketua Panitia Matapelajaran
Penyelaras Unit HEM
Penyelaras Unit Kokurikulum

26

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1. En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2. Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
AJK 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
Pn Hashinaila Bt Ismail

Pn Faridah Bt Md Nor (Kawalan Dokumen)
Pn Hjh Norhashimah Bt Hj Daud (Kawalan Rekod)
Pn Nor Amizalfairu Bt Ismail (Audit Dalaman)
Pn Nurpaznin Bt Jusoh (Pengurusan Sumber Manusia)
Pn Ruziah Bt Tumeran (Aduan Dan Maklum Balas Pelanggan)
Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (Pengurusan Perolehan)
En Mohd Soberi B Abd Hamid (Pengurusan Penyenggaraan)
Pn Siti Sanisah (Pengurusan Sumber Kewangan)
Pn Norzuraidah Bt Sharif (Tugas-tugas Khas)

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1. En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2. Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/ SETIAUSAHA 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Siti Sanisah Bt Maridi (KPT N22)

Pn Mazlinawati Bt Mohamad (PT N19)

Pn Roziana binti Hj Tahir (Guru B&K)
Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (Guru Media)
Hashinaila Bt Ismail (Juru Audit Dalaman)
Pn Faridah Bt Md Nor (Guru Pemulihan Khas)
Pn Norizan Bt Misri (Guru Pra Sekolah)
Semua Ketua Panitia
Semua Penyelaras Sukan dan Kokurikulum

27

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA ASET DAN STOR

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1.En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2.Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/ SETIAUSAHA 3.En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Siti Sanisah bt Maridi (KPT N22)

Pn Mazlinawati bt Mohamad (PT N19)

Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (Pegawai Aset)
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam (Pegawai Pemeriksa Aset)
En Mohd Nasrul B Md Nasir (Pegawai Pemeriksa Aset)
En Khalid B Mohd Latif (Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan)
En Mohd Soberi B Abd Hamid (Ahli Lembaga Pemeriksa
Pelupusan)
Semua Ketua Panitia
Semua Penyelaras Sukan dan Kokurikulum

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
SETIAUSAHA
AJK En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
URUSETIA
Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
Pn Siti Sanisah Bt Maridi

JAWATANKUASA PENGURUSAN
LATIHAN PERSONEL

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1. En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2.Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA 3.En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Nurpaznin Bt Jusoh

Pn Rafizah Bt Hj Jamil

Semua guru SKLD

28

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA REFLEKSI

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
1. En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA 2. Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
AJK 3. En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
Guru bertugas mingguan

Semua guru SKLD

JAWATANKUASA SEBUT HARGA
DAN PEMILIHAN KEDAI BUKU

PENGERUSI En.Mhd Sazali bin Jailani
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
AJK
Pn Fazilawati Bt Mahmud

En Anuar bin Ibrahim (GPK Koku) - Ketua Buka Peti Sebut Harga
Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM) – Penyelaras Kedai Buku
Pn Norhakimah Binti Basiron
En Nasrul bin Md Nasir
Pn Nor Azah Bt Mokhtar

JAWATANKUASA SEBUT HARGA
DAN PEMILIHAN KANTIN

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM) – Ketua Buka Peti Sebut
AJK Harga
Pn Noramizalfairu Bt Ismail
Ex-Ofisio En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)

Pegawai PPD

29

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA
DAN KOMUNITI (PIBK)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA Pn Mazlina Binti Mustafa (GPK HEM)
AJK
Pn Faridah Binti Md Nor

En Hamizi Bin hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
En Anuar Bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK PIBG (GURU)
AJK PIBG (IBU BAPA)

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA
DAN GURU (PIBG) 2018-2019

PENASIHAT En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
YDP
N.YDP Dato Hj Sabari Bin Hj Misran
SETIAUSAHA
PEN.SETIAUSAHA En Norazman Bin Abd Aziz
BENDAHARI
AJK Pn Faridah Binti Md Nor

Pn Ruzila Bt Sazat

Pn Noorhakimah Bt Mohd Basiron

Ibu/bapa
1. En Mohd Syukor B. Dato’ Hj Sabari
2. Pn Faridah Bt Ismail
3. Pn Farhain Bt Lihin
4. Pn Norhanita Bt Nordin
5. Pn Marhaimi Bt Tamrin
6. En Adisyahnizam Bin Sariman
7. En Faizullah B Nyonya (Juruaudit Luaran)

Guru
1. Pn. Norizan Bt Misri
2. Pn Roziana bt Hj Tahir
3. Pn Hashinaila Bt Ismail
4. Pn Norzuraidah Bt Shariff
5. Pn Rafeah Bt Zakaria
6. Pn Ruziah Bt Tumeran

30

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN

JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN
GURU DAN KAKITANGAN (KKGK) SKLD

PENASIHAT En Mhd Sazali bin Jailani (Guru besar)
PENGERUSI Pn Roziana Bt Hj Tahir
N/PENGERUSI Pn Rafizah Bt Hj Jamil
SETIAUSAHA Pn Anita Bt Abu
NAIB SETIAUSAHA Pn Norizan Bt Misri
BENDAHARI Pn Ruzila Bt Sazat
N/BENDAHARI
AJK 1. Noor Hayati Bt Adnan
2. Pn Ruziah Bt Tumeran
3. Pn Fazilawati Bt Mahmud
4. Pn Sharifah Shamihatul Saadiah Bt Syed Omar
5. Pn Mazlinawati Bt Mohamad
6. Pn Norasiah Bt Mohd Noor
7. En Mohd Idrus B. Osman

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani
NAIB PENGERUSI En Hamizi bin Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
PEJABAT En Anuar bin Ibrahim (GPK Koku)
PENTADBIRAN Pn Siti Sanisah binti Maridi
BILIK WAWASAN
BILIK BOSS Pn Ruzila binti Sazat
PST SUMBER SEKOLAH Pn Suzana binti Mohd Hashim
GALERI TS25 Pn Nurul Hafizan binti Mohd Arsad
BILIK SENI VISUAL Pn Sabihah binti Arifin Shah
MAKMALKOMPUTER En Muhamad Soberi bin Abd Hamid
MAKMAL SAINS Pn Haslynn Shahrina binti Adam
SURAU Pn Nurpaznin binti Jusoh
BILIK SUKAN En Mohd Idrus bin Osman
BILIK GURU Pn Norasiah binti Mohd Nor
BILIK B&K Pn Nor Azah binti Mokhtar
BILIK DIDIK KASIH Pn Roziana binti Hj Tahir
BILIK RBT Pn Faridah binti Md Nor
BILIK PIBG Pn Nor Hayati binti Adnan
BILIK TAYANG Pn Noor Hakimah binti Basiron
BILIK CETAK Pn Hjh Norhashimah binti Hj Daud
BILIK FAIL Pn Rusniza binti
DEWAN DATO’ HJ Pn Mazlinawati binti Mohamad
SABARI
BILIK RAWATAN En Khalid bin Mohd Latif
SUDUT PPDa
Pn Siti Rosmah Bt. Hashim
En Nasrul bin Md Nasir

31

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 –PENGURUSAN DAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN
32


Click to View FlipBook Version