The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kurikulum skld, 2019-12-18 03:29:52

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 -UNIT KURIKULUM

MAKLUMAT JAWATANKUASA KURIKULUM

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

SK LABOHAN DAGANG,42700 BANTING, SELANGOR
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025(4.0)

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
KURIKULUM
2020

31

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

PANDUAN PENGURUSAN KURIKULUM

PERKARA MUKA SURAT

1 CARTA ORGANISASI KURIKULUM SKLD 33
2 VISI DAN MISI 34
2 DASAR KURIKULUM SKLD 35-44
3 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 45
4 JAWATANKUASA PANITIA MATPELAJARAN TAHUN 45
5 JAWATANKUASA PENGURUSAN PSS 46
6 JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU 46
7 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA EMIS 46
8 JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS 47
9 JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 6 47
10 JAWATANKASA PENGURUSAN ICT 47
11 JAWATANKUASA PENGURUSAN GOOGLE CLASSROOM 48
12 JAWATANKUASA PENGURUSAN KBAT 48
13 JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 48
14 JAWATANKUASA PENGURUSAN PEPERIKSAAN UPSR 48
15 JAWATANKUASA PENGURUSAN PLC 49
16 JAWATANKUASA PENGURUSAN MBM/MBI 49
17 JAWATANKUASA PENGURUSAN KAJIAN TINDAKAN 49
18 JAWATANKUASA PENGURUSAN TRANSISI & GURU PENYAYANG TAHUN 1 50
19 JAWATANKUASA PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF 50
20 JAWATANKUASA PENGURUSAN TS 25 50
21 GURU PENYELARAS TAHUN 2020 51
22 GURU KELAS 2020 51
23 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 52-53
24 JADUAL PENCERAPAN PdPC 54
25 KUMPULAN GURU UNTUK PBPPP 2019 55

32

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2020

PENGERUSI
EN.MHD SAZALI BIN JAILANI

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI III
PN.MAZLINA BTMUSTAFA EN HAMIZI B. HJ MOHAMAD EN.ANUAR BIN IBRAHIM

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
PN. HASHINAILA BT. ISMAIL

PANITIA PEP & PENILAIAN PENGURUSAN
(PENGERUSI) (SETIAUSAHA) (PENYELARAS)

BAHASA MELAYU PENILAIAN DAN PSS
PN JAMIAH BT OSMAN PENTAKSIRAN PN NURUL HAFIZAN BT
CIK NOR AZLINA BT
BAHASA INGGERIS MOHD ARSAD
PN NORAZAH BT MISBAH
JADUAL WAKTU
MOKHTAR UPSR PN SABIHAH BT
PN.NOR AIZAH BT ARIFFIN SHAH
MATEMATIK
PN HASHINAILA BT SANAT DATA EMIS
PN HASLYNN
ISMAIL SHAHRINA ADAM

SAINS KBAT
PN.SABIHAH BT PN HASHINAILA BT
ARIFFIN SHAH
ISMAIL
PEND. AG. ISLAM BA
EN MOHD IDRUS B PEMULIHAN
PN FARIDAH BT MD
OSMAN
NOR
SEJARAH
PN.RAFIZAH BT JAMIL PROGRAM TAHUN 6
PN.RAFIZAH BT JAMIL
RBT / TMK
PN.NOORHAYATI BT ICT/SPS
PN HASLYNN
ADNAN SHAHRINA BT ADAM
PSV
GOOGLE CLASSROOM
EN MUHAMAD SOBERI EN.KHALID BT MOHD
B ABD HAMID
LATIF
PJPK
EN.MOHD NASRUL B PERKEM STAF
PN ALIMAH BT
MD NASIR
NASEHAH
PEND. MUZIK
PN. ANITA BT ABU TRANSISI
PN SITI ROSMAH BT

HASHIM

KAJIAN TINDAKAN
PN ROSNAH BT
HASSAN

33

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN LABOHAN DAGANG
42700 BANTING
SELANGOR

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Moto

Kerja buat, On time dan Kualiti

Slogan

Sederap Langkah, Sehala Arah

34

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1.0 LATAR BELAKANG
Kurikulum adalah bidang utama atau ‘core business’ bagi setiap guru dan murid-murid yang
belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan
pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum selaras dengan arus perdana sistem dan dasar
pendidikan kebangsaan.

Menyedari hakikat mampu menjadi yang terbaik dalam pelbagai bidang, suatu bentuk
program yang terancang telah disusun mengikut perbezaan potensi dan kebolehan antara
murid untuk menghasilkan impak yang maksima. Seterusnya menjadi asas yang kukuh
kepada kecemerlangan murid ,bagi mencapai arah tuju pendidikan yang lebih tinggi dan
sempurna sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :
2.1: Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2: Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3: Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Kmenterian Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

3.0 DASAR
3.1: Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang

merangkumi semua aspek pengetahuan,kemahiran,norma,nilai,unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan potensi diri dalam diri pelajar dari aspek
jasmani,rohani,mantel dan emosi .
3.2: Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana sistem
dan dasar pendidikan kebangsaan.
3.3: Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan,
Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
3.4: Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang pendidikan dan kurikulum
semasa.
3.5: Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna
sekiranya Program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program
akademik mestilah diberikan keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1: Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat ( 4 ) kali
setahun mengikut standard piawaian jabatan pendidikan bagi membincangkan pengurusan
dan pelaksanaan, masalah dan isu kurikulum di sekolah.
4.2: Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan di dalam
Buku Pengurusan Kualiti Jabatan Pendidikan Negeri.
4.3: Mesyuarat Panitia – Dilaksanakan sebanyak minimum 4 kali setahun dan minit
mesyuarat mestilah disediakan dalam tempoh dua minggu.
4.3: Surat Panggilan Mesyuarat haruslah diedarkan kepada guru 3 hari sebelum tarikh
mesyuarat.
4.4: Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Kurikulum mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya dalam
Mesyuarat Panitia dan
maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan kepada Setiausaha Jawatankuasa.
4.5: Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap
pelaksanaan kurikulum dalam semua mata pelajaran dan Pihak Pentadbiran Sekolah
beserta Ketua-ketua Panitia dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

35

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN
5.1: Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil
4 / 1986 .
5.2: Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam , motivasi dan
bakat adalah berkait rapat dengan keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu
semua panitia mata pelajaran hendaklah berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk
saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk
memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengajaran.
5.3: Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan
ETR dalam pengurusan prestasi mata pelajaran.
5.4: Semua panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi
pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para
pelajar untuk belajar
dengan lebih baik.
5.5: Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas
mesyuarat kurikulum dan mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir sebagai
penasihat. Satu salinan minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan kepada Guru Besar
melalui Setiausaha Kurikulum.
5.8: Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau
laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan panitia sambil
diselia oleh ketua panitia.

6.0 SISTEM FAIL
6.1: Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Setiausaha di bilik PK
Pentadbiran.
6.2: Semua fail panitia diletakkan di Bahagian Pentadbiran Sekolah (Fail Rasmi – putih).
6.3: Sebarang aktiviti untuk mengambil dan menyimpan fail oleh Setiausaha atau KP
matapelajaran mestilah dibawah pengetahuan dan mendapat keizinan pihak pentadbiran
sekolah.

7.0 PAKEJ MATA PELAJARAN
7.1: Tahap 1 ( Tahun 1- Tahun 3 )- 10 Mata Pelajaran.
7.2: Tahap 2 ( Tahun 4 ) – 12 Mata Pelajaran. ( Tahun 5 dan 6 ) – 13 Mata Pelajaran

8.0. SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
8.1: Sukatan Pelajaran ( SP ),Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ),Rancangan Pelajaran
Tahunan ( RPT ) dan Rancangan Pelajaran Harian ( RPH ) adalah dokumen rasmi
kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk oleh setiap guru apabila merancang proses
pengajaran dan pembelajaran.
8.2: Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
hendaklah diperoleh dan disimpan oleh setiap guru.
8.3: Satu salinan SP,HSP dan RPT mestilah disimpan di dalam fail panitia.
8.4: Guru mestilah dapat menghayati , mengenalpasti dan boleh menterjemahkan objektif
mata pelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan juga
mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, dengan itu
setiap guru harus mahir tentang konstruk-konstruk peperiksaan awam bagi mata-mata
pelajaran yang diajar.
8.5: Rancangan Pelajaran Tahunan bagi setiap mata pelajaran yang diajar oleh guru perlu
disahkan oleh Guru Besar .

36

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

8.6: Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Folder Rekod Mengajar
hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan dalam Mesyuarat Panitia bagi mata
pelajaran masing-masing atau paling minimina mengikut pekeliling yang ditetapkan.
8.7: Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian di dalam Folder
Rekod Mengajar sebelum masuk ke dalam kelas bagi tujuan pengajaran. Oleh itu, Folder
Rekod Mengajar mestilah lengkap dan dibawa masuk ke kelas setiap waktu pengajaran.
8.8: Ruangan impak haruslah ditulis setiap kali selesai aktiviti pengajaran untuk menilai
tahap pembelajaran murid dan tahap keberkesanan pengajaran guru bagi tujuan
penambahbaikan pada masa hadapan.
8.9: Folder Rekod Mengajar mestilah dihantar kepada pihak pentadbiran sekolah setiap hari
Jumaat persekolahan minggu berkenaan untuk disemak dan disahkan secara e-RPH
dengan menggunakan Google Classroom
8.10: Semua guru mesti membawa Folder rekod persediaan mengajar setiap kali masuk ke
kelas.
8.11: Setiap guru mestilah menghabiskan Sukatan Pelajaran sebelum atau pada bulan
Oktober setiap tahun.
8.12: Pendidikan Bestari – Kaedah pengajaran hendaklah terarah kepada student centered /
berpusatkan murid dan menggunakan ABM serta kemudahan ICT yang disediakan. Kualiti
pengajaran guru haruslah dipertingkatkan dengan guru juga harus menguasai kaedah-
kaedah terkini pengajaran yang didedahkan setiap masa melalui aktiviti perkembangan staf.

9.0. JADUAL WAKTU
9.1: Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996.
9.2: Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah dengan

persetujuan dalam mesyuarat kurikulum.
9.3: Dasar pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberikan kepada guru opsyen
dan kepakaran guru.
9.4: Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil.
9.5: Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30-33 waktu seminggu (mengikut situasi)
9.6: Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru bercuti sakit dan bercuti rehat
ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi dengan Jadual Waktu Guru
Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan Modul Kelas Ganti yang akan
digunakan oleh pelajar semasa Jadual Waktu Ganti tersebut .Tugasan dalam Modul Kelas
Ganti ini akan dijalankan oleh guru Ganti yang terpilih.
9.7 Jadual Waktu Mengajar dan Jadual Waktu Ganti akan diurus dan disediakan oleh Pihak
Pentadbiran Sekolah.
9.8: Jadual Waktu penggunaan Bilik-bilik Khas mestilah disediakan oleh guru penyelaras
Bilik-bilik Khas tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap. Satu salinan jadual
mestilah diserahkankan kepada pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru mata pelajaran
terlibat. Bilik-Bilik khas yang terlibat untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah
Pusat Sumber, Makmal Komputer,Makmal Sains, Bengkel Kemahiran Hidup dan surau
9.9: Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran kendiri pelajar dalam
meningkatkan
ketrampilan dan potensi diri murid-murid. Oleh itu matlamat perancangan strategik pusat
sumber oleh Guru Penyelaras Media mestilah mempunyai tujuhala ke arah tersebut dan
semua guru penolong kanan beserta ketua - ketua panitia adalah tertakluk kepada
perancangan tersebut dan perlu memainkan peranan masing-masing dengan baik.

10 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
10.1: Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti
selaras dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) atau (ICT).

37

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

10.2: Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang
berkemahiran dalam ICT. Oleh itu penggunaan peralatan ICT adalah amat digalakkan dan
menjadi keutamaan di dalam
menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan bantuan Bahan
Bantu Mengajar yang lain.
10.3: Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris selaras dengan dasar baru Kementerian Pelajaran iaitu MBMMBI iaitu
Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memantapkan Bahasa Inggeris.
10.4: Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan ketrampilan guru,seterusnya
meningkatkan ketrampilan murid dan pada masa yang sama meningkatkan prestasi
pencapaian peperiksaan awam . Ini adalah kerana pengajaran yang berkualiti akan
menghasilkan pembelajaran yang berkualiti .
10.5: Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru mata
pelajaran , murid dan barisan pentadbir di akhir sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan penguasaan pengetahuan, kemahiran , penglibatan dan daya tumpuan pelajar
di dalam kelas .
10.6: Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah menggabungkan
pelbagai kaedah dan kemahiran berdasarkan aras kebolehan murid. Oleh itu setiap orang
guru mestilah berusaha meningkatkan ketrampilan diri dengan meningkatkan kemahiran-
kemahiran di atas secara berterusan.
10.7: Guru matapelajaran dan ketua panitia mestilah sentiasa memantau prestasi
pencapaian mata pelajaran setiap murid seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah dan
berusaha membuat tindakan susulan untuk mencapai sasaran tersebut . Oleh itu
pengurusan ’Headcount Mata pelajaran’ mestilah menjadi amalan dan kelaziman bagi
setiap orang guru .
10.8: Pengajaran dan pembelajaran menggunakan stesen-stesen pembelajaran dan
pembelajaran di luar bilik darjah digalakkan dan akan dikembangkan secara berterusan.
10.9: Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga mesti memantapkan budaya
membaca, belajar cara belajar, penggunaan pelbagai sumber pendidikan dan penerapan
budaya cintakan ilmu. Murid-murid juga digalakkan belajar melalui Pembimbing Rakan
Sebaya (PRS ).
10.10: Guru juga mestilah mendedahkan pelajar-pelajar dengan soalan- soalan bercapah
ataupun HOTS – Higher Order Thinking Skills Questions.

11.0 GURU GANTI
11.1: Mana-mana guru yang berkursus,bercuti sakit atau diluluskan untuk Cuti Rehat Khas
perlu memaklumkan kepada Guru Besar atau pihak pentadbiran sekolah lebih awal untuk
disediakan guru ganti bagi kelas guru tersebut.
11.2: Guru yang dipanggil berkursus perlu menyediakan bahan pengajaran untuk kelas yang

ditinggalkan.
11.3: Guru yang terpilih menggantikan kelas haruslah masuk ke kelas seperti yang telah
diarahkan.
11.4: Menurutkan tandatangan didalam borang guru ganti sebagai bukti penerimaan.

12.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
12.1: Ujian bulan – 1 kali setahun hanya untuk murid tahap 2 sahaja. Tahap 1 tiada
peperiksaan atau Ujian dilaksanakan.
12.2: PKSR - 2 kali setahun (Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir
Tahun) hanya untuk tahap 2 sahaja.
12.3: Semua urusan peperiksaan yang dijalankan haruslah menepati prinsip ekuiti dalam
pendidikan.
12.4: Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua murid bagi peperiksaan yang
ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996.

38

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

12.5: Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran
berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif.
12.6: Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan
prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan peringkat
sekolah Bil 02/2008 – pindaan ( rujuk lampiran kurikulum 4 ) yang memperincikan bilangan
peperiksaan dan ujian seragam setahun , dasar peratusan markah untuk semua
tahun,format peperiksaan,jadual pengawasan,rekod markah,syarat lulus,jadual spesifikasi
ujian,’content skill’ dan post mortem peperiksaan menggunakan program yang telah
ditetapkan .
12.7: Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk menguruskan
semua data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan
meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.

12.8: Format Peperiksaan
12.8.1: Ujian Bulanan – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.2: PKSR – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.3: Masa mengikut Kertas Sebenar Peperiksaan Awam.
12.8.4: Format – Mengikut format soalan kertas peperiksaan awam bagi murid-murid tahap
2 iaitu tahun 4,5,dan 6
12.8.5: Untuk murid tahap 1 adalah berdasarkan Pentaksiran Bilik Darjah.

12.9 Jadual Pengawasan
12.9.1: Ujian diadakan serentak selama 4 hari bagi semua tahun untuk Ujian Bulanan.
12.9.2: Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun akan diadakan selama 4 hari.
12.9.3: Jadual pengawasan disediakan oleh PK pentadbiran.
12.9.4: Masa : mengikut keperluan peperiksaan awam.

12.10 Rekod Markah
12.10.1: Markah Peperiksaan dimasukkan dalam komputer melalui sistem SAPS.
12.10.2: Laporan prestasi mata pelajaran murid-murid diserahkan kepada ibu bapa untuk

ditandatangani dan perbincangan tentang prestasi mata pelajaran murid-murid
semasa Hari Terbuka Sekolah yang dijalankan selepas peperiksaan

12.11 Gred Pencapaian
12.11.1: Semua murid Tahap 2- mengikut KPM adalah seperti berikut:

80 - 100 markah : Gred A - cemerlang
65 - 79 markah : Gred B - baik
50 - 64 markah : Gred C - memuaskan
40 - 49 markah : Gred D – mencapai tahap minimum

0 - 39 markah : Gred E – belum mencapai tahap minimum
TH : Tidak hadir

12.12 Jadual Spesifikasi Ujian
12.12.1: Semua penyedia soalan ujian / peperiksaan penggal diminta menyediakan JSU
mengikut tahap kesukaran yang logik untuk para pelajar.
12.12.2: JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian berikutnya.
12.12.3: Semua soalan mesti disahkan oleh Ketua Panitia atau Penolong Kanan
Pentadbiran sebelum dicetak.

12.13 Post- mortem Untuk Peperiksaan
12.13.1: Post Mortem secara bertulis harus disediakan oleh Ketua Panitia bagi mata
pelajaran masing-masing setiap kali peperiksaan dijalankan.

39

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

12.13.2: Kekuatan dan kelemahan soalan mahupun masalah murid-murid hendaklah dikenal
pasti bagi tujuan pemulihan dan pengukuhan.

13.0 PEMANTAUAN
13.1: Pengajaran dan Pembelajaran
13.1.1: Pengajaran dan Pembelajaran Guru / murid di bilik darjah akan dicerap dua kali
dalam setahun secara rasmi.
13.1.2:Jawatankuasan Penyeliaan dan Pemantauan dipertanggungjawabkan untuk
menyusun jadual barisan pentadbir dan ketua-ketua panitia untuk menyelia dan memantau
bagi memastikan pelaksanaan dan keberkesanan program-program sekolah yang telah
dirancang.
13.1.3: Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bertujuan untuk
meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan mencari
kesalahan.Oleh itu adalah penting guru tidak membuat ’judgement statement ’ tetapi
mestilah membuat ’ statement berdasarkan
observation ’ supaya penambaikan boleh berlaku.
13.1.4: Pengurusan dan program-program panitia juga akan dipantau dan diselia dua kali
setahun oleh guru-guru penolong kanan.
13.1.5: Buku latihan dan penggunaan buku kerja juga dipantau dua kali setahun bagi
memastikan Dasar Latihan Minimum dipatuhi dan penggunaan buku kerja dioptimumkan.
13.1.6: Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja,buku latihan dan hasil kerja
pelajar ditetapkan oleh Jawatankuasa dan satu rekod penyeliaan mestilah diurus dengan
baik oleh pihak pentadbiran sekolah.
13.1.7: Jawatankuasa Penyeliaan dan pemantauan mestilah membuat pelaporan lengkap
pertengahan dan akhir tahun tentang skop kerja yang telah dipertanggungjawabkan oleh
Guru Besar untuk dimaklumkan dalam Mesyuarat Kurikulum Sekolah seterusnya
diperbincangkan dalam mesyuarat panitia bagi tujuan penambahbaikan .
13.1.8: Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar / Penolong-penolong Kanan atau oleh
Ketua -ketua Panitia.
13.1.9: Guru dinasihatkan berbincang dengan pencerap untuk menetapkan tarikh dan masa
yang sesuai untuk dicerap.

13.2: Pengurusan Panitia
13.2.1: Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Guru Kanan
Pentadbiran.
13.2.2: Penolong kanan akan menyelia semua perjalanan panitia sepanjang tahun.
13.2.3: Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dan diletakkan di pejabat.
13.2.4: Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal,dan
Pelan Operasi.
13.2.5: Semua Panitia mesti menentukan sasaran kelulusan peperiksaan setiap tahun
berdasarkan TOV,ETR dan headcount murid.
13.2.6: Pentadbiran sekolah perlu memastikan panitia membelanjakan peruntukan PCG
secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

13.3 Peperiksaan Awam

13.3.1: Penolong Kanan akan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Guru Besar dalam

pengurusan Peperiksaan Awam.

13.3.2: Jawatankuasa Unit Penilaian dan Peperiksaan sekolah dibentuk seperti dalam

senarai tugasan tahunan .

13.4 Bilik-bilik Khas
13.4.1: Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab
berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.
13.4.2: Penyeliaan adalah untuk bilik-bilik seperti berikut :

40

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

Bilik Mesyuarat
Bilik APD
Pusat Sumber
Bilik Perkembangan Staf
Stor-stor yang telah dikhaskan
Surau
Makmal Komputer
Bilik SPBT
Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Bengkel Kemahiran Hidup.
Makmal Sains
Bilik Bahan Bantu Mengajar

13.4.3: Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa bilik-bilik khas ini
mestilah diwujudkan

13.4.4: Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.

13.5 Jawatankuasa Pemantauan
13.5.1: Guru Besar.
13.5.2: Guru-guru Penolong Kanan.
13.5.3: Ketua Panitia dan Penyelaras yang dilantik

13.6 Penyediaan Buku Latihan Murid
13.6.1: Tugasan dan buku latihan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun
bagi memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif.
13.6.2: Semua guru akan menyerahkan semua buku murid mengikut jumlah bilangan murid
di dalam setiap kelas yang diajar untuk semakan pihak pentadbiran sekolah.
13.6.3: Semua Penolong Kanan akan menyerahkan buku latihan murid mengikut kelas yang
diajar kepada Guru Besar untuk semakan.

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
14.1: Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan
Sekolah. Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan
bahan bantu mengajar kepada Guru Besar dengan mengisi borang Nota Minta.
14.2: Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
14.3: Peruntukan untuk tahun semasa perlu digunakan pada tahun semasa.
14.4: Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang ada.

15.0 BUKU TEKS,BUKU KERJA,BUKU LATIHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN
BAHAN BACAAN
15.1: Buku teks yang dibekalkan haruslah dimaksimumkan penggunaannya oleh setiap
pelajar dan guru-guru bagi mendedahkan konsep-konsep dalam mata pelajaran.Maklumat
dan pengetahuan asas dalam topik-topik hendaklah ditegaskan kepada pelajar.
15.2: Buku Kerja dibenarkan penggunaannya dengan syarat tidak menggantikan Buku
Teks dan mematuhi SPI Bil 10/1991 bertarikh 2 Oktober 1991.
15.3: Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun oleh guru
bertanggungjawab dan dibantu oleh Pengawas SPBT.
15.4: Buku Rekod Amali mestilah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sains
selaras dengan SPI Bil 7/1989 bertarikh 31 Mei 1989. Buku Rekod Amali ini mengandungi
halaman yang bergaris dan halaman yang kosong yang digunakan untuk merekod sebarang
data, maklumat, pemerhatian, dan kesimpulan apabila pelajar menjalankan kajian atau
eksperimen.Halaman yang kosong boleh digunakan untuk melukis gambarajah ,graf dan

41

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

sebagainya.Penggunaan buku ini dapat memperkembang kemahiran saintifik dan
kemahiran komunikasi murid dalam bentuk penulisan .
15.5: Guru mestilah memberikan latihan-latihan bertulis secara topikal di dalam kelas
ataupun sebagai kerja rumah untuk tujuan pengukuhan Pengajaran dan Pembelajaran di
dalam bilik darjah. Guru mata pelajaran mestilah memastikan murid-murid membuat latihan
ini dan disemak mengikut tempoh yang telah ditetapkan .
15.6: Murid yang gagal membuat latihan merupakan satu perkara yang serius dan panitia
atau guru terlibat mestilah menangani perkara ini secara berhemah dengan mengenalpasti
masalah yang menyebabkan perkara tersebut berlaku serta mengambil tindakan susulan.
Murid yang melaksanakan tugasan dengan cemerlang mestilah dihargai dengan apa juga
cara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat panitia .
15.7: Jumlah buku latihan bagi setiap mata pelajaran diputuskan dalam mesyuarat panitia.

16.0 LATIHAN MINIMUM
16.1: Latihan pelajar adalah penting bagi memastikan pengukuhan konsep dan proses
pengkayaan dalam topik-topik yang diajar.Oleh itu latihan minimum yang disasarkan
mestilah dilaksanakan oleh semua murid dan disemak oleh semua guru matapelajaran.
16.2: Jumlah latihan minimum mata pelajaran telah diputuskan dan diterima di dalam
mesyuarat panitia pertama setiap tahun.
16.3: Latihan minimum ini mestilah menepati aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi
mengikut tahap kebolehan murid-murid.

17.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN RUJUKAN
17.1: PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu P & P bagi mata pelajaran
Bahasa Mellayu dan Bahasa Inggeris untuk Program NILAM.
17.2: Guru-guru yang menerima jadual kelas ganti bagi guru yang tidak hadir digalakkan
membawa murid ke Pusat Sumber Sekolah untuk mencari maklumat atau menonton video
berkaitan pelajaran.
17.3: Program NILAM di Pusat Sumber akan dijalankan sepenuhnya oleh guru-guru Bahasa
Melayu untuk tempoh 6 bulan pertama persekolahan dan oleh guru-guru Bahasa Inggeris
untuk 6 bulan berikutnya.
17.4: Penyemakan buku NILAM murid dilakukan juga oleh guru Bahasa Inggeris dan
Bahasa Melayu secara bergilir-gilir.
17.5: Buku Rekod Data bagi Program Nilam haruslah dilengkapkan oleh guru terlibat dan
diserahkan kepada Guru Penyelaras Pusat Sumber mengikut tarikh yang ditetapkan .
17.6: Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

18.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
18.1: Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran
dibuat berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah perlulah
menyokong sepenuhnya semua program peningkatan akademik yang berfokus ke arah
kecemerlangan dan ketrampilan diri serta sahsiah murid.
18.2: Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik merupakan nadi yang membantu semua
panitia dalam merancang dan melaksanakan program akademik di peringkat sekolah.
18.3: Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah dapat membantu murid
mengingat dan menguasai fakta dan maklumat asas dalam topik-topik mata pelajaran
,menajamkan kemahiran berfikir pelajar supaya item-item aras kognitif tinggi boleh
dikuasai,dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid-murid terutamanya melalui
penulisan,meningkatkan penguasaan dan pemerolehan ilmu pengetahuan,meningkatkan
motivasi dan minat murid-murid untuk terus belajar .
18.4: Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah
program yang meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas dan pada masa yang sama dapat meningkatkan ketrampilan diri murid-murid.
Dilaksanakan sepanjang tahun dengan bimbingan guru. Manakala program jangka pendek
adalah program-program yang dirancang dalam tempoh masa yang singkat bagi

42

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

menyediakan murid untuk peperiksaan awam yang lebih berfokus kepada
latihtubi,pendedahan teknik dan ’practice make perfect ’ juga ’practice make permanent ’.
18.5: Penglibatan HEM dan guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan keberkesanan
dan kelancaran Program Kecemerlangan Akademik .
18.6: Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas cadangan
yang relevan dan membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program kepada
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
18.7: Semua program utama yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan keperluan panitia.
18.8: Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang
bertunjang ke arah kecemerlangan murid.

19.0 PERKEMBANGAN STAF
19.1: Kursus Dalaman
19.1.1: Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada
Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus dengan menggunakan
format minit curai.
19.1.2: Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan budi
bicara Guru Besar / Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas arahan penganjur
kursus.
19.1.3: Bahan kursus boleh diperbanyak untuk keperluan guru lain sekiranya perlu.

19.2 Kursus Perkembangan Staf / Konsultasi
19.2.1: Dilaksanakan bagi mematuhi pekeliling perkhidmatan bil. 7/2003. Setiap kakitangan
awam wajib menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari / 42 jam setahun.Dirancang
mengikut permintaan guru berdasarkan keperluan.
19.2.2: Lawatan ke sekolah cemerlang boleh diadakan dalam kumpulan yang kecil untuk
mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar.
19.2.3: Lawatan boleh dirancang oleh panitia dan kelab guru.

19.3 Bahan-bahan Ilmiah Kursus
19.3.1: Diperbanyak untuk keperluan guru lain berdasarkan keperluan.
19.3.2: Disimpan untuk rujukan panitia.

20.0 KAJIAN TINDAKAN
20.1: Semua Panitia mata pelajaran diwajib membuat satu kajian tindakan setiap tahun.
20.2: Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

21.0 DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SERTA PEPERIKSAAN
21.1: Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan.
21.2: Percetakan 50 helai ke bawah hendaklah menggunakan mesin fotostat.
21.3: Bahan untuk cetakan 50 helai helai ke atas hendaklah direzo -Tempoh serahan
mestilah 3 hari sebelum penggunaannya.
21.4 Guru diminta mencatat bahan yang perlu dicetak dalam buku mengikut format yang
disediakan bagi tujuan kawalan.

22.0 TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN
22.1: UPSR - Semua murid lulus setiap mata pelajaran ( Sekurang-kurangnya dengan
pangkat C )
22.2: Sasaran 10% daripada calon UPSR untuk pencapaian 6A dalam UPSR.
22.3: Peperiksaan Dalaman – semua murid lulus setiap mata pelajaran.

23.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK

43

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

23.1: Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat
Daerah, Negeri dan Kebangsaan.
23.2: Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang

dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.
24.0 GURU TIDAK HADIR
24.1: Guru perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada PK Pentadbiran melalui panggilan,
SMS dan Whatsapp sebelum jam 6.15 pagi.
24.2: Maklumkan secara terus kepada PK Pentadbiran, bukan melaui wakil atau
sebagainya.
24.3: Sila maklumkan jenis cuti yang diambil.
25.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
25.1: Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan
pendidikan negara .
25.2: Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir
melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

44

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2020

PENGERUSI En. Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
T/PENGERUSI En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim
AJK Pn Hashinaila Bt Ismail
Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad (PSS)
Pn. Nor Aizah Bt Sanat (Peperiksaan UPSR)
Pn. Rafizah Bt Jamil (Penyelaras Tahun 6)
Cik Nor Azlina Bt Misbah (Penilaian dan pentaksiran)
Pn Faridah Bt Md Nor (Pemulihan Khas)
Pn Hasnaila Bt Ismail (SPSK & KBAT)
Semua Ketua panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN PANITIA

PENGERUSI En. Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
T/PENGERUSI
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
BAHASA MELAYU
Pn Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
BAHASA INGGERIS
En. Anuar Bin Ibrahim
MATEMATIK Pn. Jamiah Bt Osman – KP
Pn. Faridah Bt Md.Nor – Setiausaha
SAINS Semua Guru Bahasa Melayu –AJK
Pn. Nor Azah Bt Mokhtar – KP
PENDIDIKAN ISLAM /
BAHASA ARAB Pn. Siti Rosmah Bt Hashim - SU

RBT / TMK Semua Guru Bahasa Inggeris - AJK
Pn. Hashinaila Bt Ismail – KP
PENDIDIKAN SENI Pn. Ruziah Bt Tumeran – SU
VISUAL Semua Guru Matematik – AJK
PENDIDIKAN Pn. Sabihah Bt Ariffin Shah – KP
JASMANI DAN Pn.Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad – SU
KESIHATAN
PENDIDIDKAN MUZIK Semua Guru Sains - AJK
En. Mohd Idrus Bin Osman – KP
SEJARAH Pn. Siti Aminah Bt Ramli – SU
En.Khalid Bin Mohd Latif – SU Data jQAF
Semua Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab – AJK
Pn. Noorhayati Bt Adnan – KP
Pn Haslynn Shahrina Bt Adam – SU

Semua Guru RBT dan TMK - AJK
En. Muhamad Soberi Bin Abd Hamid – KP
Pn. Norhayati Bt Misdi – SU

Semua Guru PSV - AJK
En. Mohd Nasrul Bin Md.Nasir – KP
Pn. Norasiah Bt Mohd Noor – SU
Semua Guru PJPK – AJK

Pn. Anita Bt Abu -KP
Pn. Rosnah Bt Hassan – SU
Semua Guru Pendidikan Muzik – AJK
Pn. Rafizah Bt Jamil – KP
Pn. Nor Aizah Bt Sanat – SU

Semua Guru Sejarah - AJK

45

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
N/SETIAUSAHA Pn Nurul Hafizan Bt Mohd Arsad

AJK Pn Norhashimah Bt Hj Daud

Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn Sabihah Bt Ariffin Shah
AJK Pn Hashinaila Bt Ismail
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA EMIS

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
N/SETIAUSAHA Pn Haslynn Shahrina Bt Adam
Pn. Faridah Bt Md Nor
AJK Pembantu Tadbir

46

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM
PEMULIHAN KHAS

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
NAIIB SETIAUSAHA Pn Faridah Bin Md Nor
PENYELARAS BM
PENYELARAS MATE Pn.Norasiah Bt Mohd. Nor

PENYELARAS BI Pn.Rosnah Bt Hassan
AJK Pn. Alimah Bt Nasehah
Pn. Siti Rosmah Bt Hashim

Ketua Panitia
Semua guru BM & MT tahun 2c, 3c, 4c, 5c & 6c

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 6

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
BENDAHARI Pn. Rafizah Bt Hj.Jamil
P/BENDAHARI
KECERGASAN/KEROHANIAN En Alimah Bt Nasehah
Pn Haslynn Sharina Bt Adam
AJK
1. En Mohd Idrus Bin Osman
2. En.khalid Bin Mohd Latif
3. Pn. Mohamad Soberi Bin Abd.Hamid
Semua guru subjek tahun 6

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn Haslynn Shahrina bt Adam
AJK
En Khalid Bin Mohd Latif

Semua guru SKLD

47

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA PENGURUSAN GOOGLE CLASSROOM

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
En.Khalid Bin Mohd Latif
AJK
Pn. Nurpaznin Bt Jusoh
Semua guru SKLD

JAWATANKUASA PENGURUSAN KBAT

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
AJK En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn Hashinaila Bt Ismail

Semua guru SKLD

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Cik Nor Azlina Bt Misbah
AJK
Pn Fazilawati Bt Mahmud

Semua guru SKLD

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEPERIKSAAN UPSR

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn Nor Aizah Bt Sanat
AJK
Cik Nor Azlina Bt Misbah

Semua guru kelas tahun 6

48

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING
COMMUNITIES (PLC)

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Cik Norazlina Bt Misbah
AJK
Pn. Hjh Norhashimah Bt Hj. Daud

Pn Nurpaznin bt Jusoh (LATIHAN PERSONEL)
Semua guru subjek teras

JAWATANKUASA MEMARTABAT BM, MEMPERKASA BI

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
AJK En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn Faridah Bt Md Nor (BM)
Pn Siti Rosmah Bt Hashim (BI)
Pn Nurul Hafizan Btt Mohd Arsad (PSS)
Pn Jamiah BtOsman (KP BM)

Pn Nor Azah Bt Mokhtar (KP BI)

Semua guru subjek teras

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin . Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
AJK En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
Pn. Rosnah Bt Hassan

Semua Guru

49

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JAWATANKUASA TRANSISI DAN GURU PENYAYANG
TAHUN 1

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
N/SETIAUSAHA Pn Siti Rosmah Bt Hashim

AJK Pn.Norasiah Bt Mohd Nor

Semua Guru Tahun 1

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
AJK Pn Alimah Bt Nasehah

Pn Norhayati Bt Misdi
Semua guru SKLD

JAWATANKUASA TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

PENGERUSI En. Mhd Sazali Bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
En Hamizi Bin. Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA Pn. Mazlina Bt Mustafa (GPK HEM)
N/SETIAUSAHA En. Anuar Bin Ibrahim (GPK KOKO)
AJK Pn Sabihah Bt Ariffin Shah

Semua Ketua Panitia
Semua guru SKLD

50

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

GURU PENYELARAS TAHUN 2020

BIL NAMA KELAS
1 Pn. Norhayati Bt Misdi 1 AL Farabi
2 Pn. Ruzila Bt Sazat 2 AL Farabi
3 Pn. Noorhayati Bt Adnan 3 AL Farabi
4 Pn. Siti Aminah Bt Mohd Ramli 4 AL Farabi
5 Pn. Siti Rosmah Bt Hashim 5 AL Faarbi
6 Pn. Fazilawati Bt Mahmud 6 AL Farabi

GURU KELAS TAHUN 2020

KELAS NAMAGURU

1 AZ Zahrawi Pn. Norasiah Bt Mohd Nor
1 AL Khawarizmi Pn.Rosnah Bt Hassan
1 AL Farabi Pn. Norhayati Bt Misdi
2 AZ Zahrawi Pn.Hjh.Norhashimah Bt Hj. Daud
2 AL Khawarizmi Pn.Nurpaznin Bt Jusoh
2 AL Farabi Pn.Ruzita Bt Sazat
3 AZ Zahrawi Pn. Anita Bt Abu
3 AL Khawarizmi Pn.Alimah Bt Nasehah
3 AL Farabi Pn. Noorhayati Bt Adnan
4 AZ Zahrawi Pn. Rafeah Bt Zakaria
4 AL Khawarizmi En. Mohd. Nasrul Bin Md. Nasir
4 AL Farabi Pn. Siti Aminah Bt Mohd Ramli
5 AZ Zahrawi En. Mohamad Fauzan Syakir Bin Awang
5 AL Khawarizmi Pn. Sh. Samihatul Saadiah Bt Syed Omar
5 AL Farabi Pn. Siti Rosmah Bt Hashim
6 AZ Zahrawi Pn. Suzana Bt Mohd. Hashim
6 AL Khawarizmi Pn. Ruziah Bt Tumeran
6 AL Farabi Pn. Fazilawati Bt Mahmud
PRA SEKOLAH ( 1 ) Pn. Norizan Bt Misri
PRA SEKOLAH ( 2 ) Pn. Nur Amizalfairu Bt. Ismail
DIDIK KASIH Pn. Faridah Bt Md Nor

51

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TAJUK
1 02– 03 Jan Keazaman Diri
2 06 – 10 Jan En. Khalid Mohd Latif Kasih Sayang
3 13 – 17 Jan Pn. Sh. Samihatul Saadiah Kebersihan Diri
4 20 – 22 Jan En. Mohamad Fauzan Syakir B Awang Kesihatan Diri
5 28 –1 Jan Pn. Rosnah Hassan Kebersihan Sekolah
6 03 – 07 Feb Cik Nor Azlina Misbah Menghargai Masa
7 10 – 14Feb En. Mohd. Idrus Osman Hormat -menghormati
8 17– 21 Feb Pn. Fazilawati Mahmud Bercita-cita Tinggi
9 24 – 28 Feb Pn. Nor Azah Mokhtar Makanan Seimbang
10 02 – 06 Mac Pn. Haslynn Shahrina Adam Pengorbanan
11 09 – 13 Mac Pn. Rafizah Jamil Bertanggungjawab
Pn. Suzana Mohd Hashim Mengenang Budi
12 23 – 28 Mac Pn. Hashinaila Ismail
13 30 Mac - 03 Apr En. Muhd. Soberi Abd. Hamid Malaysia Boleh
Pn. Nurul Hafizan M. Arshad Cintai Ilmu
14 06 – 10 Apr Pn. Nurpaznin Jusoh
15 13 – 17 Apr Pn. Ruzila Sazat Kegembiraan
16 20 – 24 Apr Pn. Noor Hakimah Basiron Budi Bahasa Budaya
17 27 Apr – 30 Apr Pn. Nor Aizah Sanat
18 04 – 08 Mei Pn. Jamiah Osman Kita
19 12 – 15 Mei Pn. Hjh Norhashimah Hj. Daud Berdisiplin
20 18 – 20 Mei En. Mohd. Nasrul Md. Nasir Kerajinan
21 08– 12 Jun Pn. Faridah Md Nor Kasih Sayang
22 15 – 19 Jun Pn. Haslynn Shahrina Adam Sopan Santun
Pn. Anita bt Abu Aidil Fitri

Pn. Norasiah Mohd. Noor Hormat -menghormati
Pn. Alimah Nasehah
Pn. Siti Aminah Bt Mohd Ramli 52
Pn. Rafeah Zakaria

Pn. Norizan Misri
Pn. Suzana Mohd Hashim
En. Mohamad Fauzan Syakir B Awang
Pn. Norzuraidah Sharif

Pn. Hashinaila Ismail
Pn. Ruziah Tumeran

Pn. Norhashimah Hj Daud
Pn. Siti Rosmah Hashim

Pn. Nor Azah Mokhtar
Pn. Sabihah Ariffin Shah

Pn. Nor Aizah Sanat
Pn. Sh. Samihatul Saadiah

Pn. Noor Hayati Adnan
Pn.Nor Amizalfairu Ismail

Pn. Siti Aminah Bt Ramli
Pn. Rafeah Zakaria

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

23 22 – 26 Jun Pn. Rafizah Jamil Kejujuran
Pn. Nurul Hafizan M. Arshad

24 29 Jun – 03 Jul Pn. Jamiah Osman Sayangi Ibu Bapa
Pn. Roziana Hj. Tahir

25 06 – 10 Jul Pn. Hjh. Norhashimah Daud Bertanggungjawab

Pn. Siti Rosmah Hashim

26 13 – 17 Jul Pn. Nurpaznin Jusoh Menghargai Teknologi

Pn.Nor Amizalfairu Ismail

27 20 – 24 Jul En. Muhd. Soberi Abd. Hamid Yakin diri

Pn. Ruzila Sazat

28 03 – 07 Ogos Pn. Nor Aizah Sanat Adab Berjiran
Cik Nor Azlina Misbah

29 10 – 14 Ogos En. Mohd. Nasrul Md. Nasir Kegembiraan
Pn. Alimah Nasehah

30 18 – 21 Ogos Pn. Norasiah Mohd. Noor Semangat Patriotisme
Pn Norhayati Misdi Kemerdekaan

31 24 – 28 Ogos Pn. Rosnah Hassan
En. Mohd. Idrus Osman

32 01– 04 Sept Pn. Norhayati Misdi Menghargai Teknologi
Pn. Norzuraidah Sharif

33 07 – 11 Sept Pn. Norizan Misri Kasih Sayang
Cik Nor Azlina Misbah

34 14 – 18 Sept Pn. Alimah Nasehah Hari Malaysia
En. Mohamad Fauzan Syakir B Awang

35 21 – 25 Sept Pn. Sabihah Ariffin Shah Keselamatan Di Sekolah
Pn. Anita bt Abu

36 28 Sept – 02 Okt Pn. Noor Hakimah Basiron Cergas & Cerdas
Pn.Nor Amizalfairu Ismail

37 05 – 09 Okt Pn. Fazilawati Mahmud Yakin diri
Pn. Roziana Hj. Tahir

38 12 – 16 Okt Pn. Ruzila Sazat Hormat - menghormati

Pn. Faridah Md Nor

39 19 – 23 Okt Pn. Nurul Hafizan M. Arshad Menghargai Jasa

Pn. Noor Hakimah Basiron

40 26– 30 Okt En. Mohd. Nasrul Md. Nasir Kecemerlangan
Pn. Haslynn Shahrina Adam Kepatuhan

41 02 – 06 Nov En. Khalid Mohd. Latif
Pn. Roziana Hj. Tahir

42 09 – 12 Nov Pn. Faridah Md Nor Bertanggungjawab
Pn. Siti Aminah Bt Mohd Ramli

43 17 - 20 Nov En. Mohd. Idrus Osman Budaya Kita

Pn. Ruziah Tumeran

53

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

JADUAL PENCERAPAN PDPC DAN PEMERIKSAAN BUKU
LATIHAN TAHUN 2020

NAMA PENCERAP /JAWATAN NAMA GURU CATATAN

EN. MHD SAZALI BIN JAILANI 1. PN.NUR AMIZALFAIRU BT ISMAIL BM
(GURU BESAR) 2. PN.ROSNAH BT HASSAN MATE
3.PN.RUZILA BT SAZAT PI
EN.HAMIZI BIN HJ.MOHAMAD 4.EN.MUHD.SOBERI BIN ABD.HAMID MATE
(PK PENTADBIRAN) 5.PN.FARIDAH BT MD.NOR BM
6.PN.SH.SAMIHATUL SAADIAH PI
PN.MAZLINA BT MUSTAFA 7.PN.ANITA BT ABU BM
(PK HEM) 8.PN.NORASIAH BT MOHD.NOOR BM
9.PN.RAFIZAH BT JAMIL BM
EN.ANUAR IBRAHIM
(PK KOKURIKULUM) 1. PN. NORZURAIDAH BT SHARIF PI
2. PN.NORIZAN BT MISRI BM
3.PN.HASYLNN SHAHRINA BT ADAM BI
4.PN.FAZILAWATI BT MAHMUD BI
5.PN.NORHASHIMAH BT DAUD BM
6.CIK NOR AZLINA BT MISBAH BI
7.PN.NOR AIZAH BT SANAT BM
8.PN.ALIMAH BT NASEHAH MATE
9.PN.NURPAZNIN BT JUSOH SAINS

1. PN.RUZIAH BT TUMERAN MATE
2.PN.RAFEAH BT ZAKARIA PI
3.PN.NOOR HAKIMAH BT M.BASIRON PI
4.PN.NURUL HAFIZAN BT. MOHD ARSAD SAINS
5.EN.MOHAMAD FAUZAN SYAKIR B AWANG BI
6.PN.SITI AMINAN BT MOHD RAMLI PI
7.PN.NORHAYATI BT MISDI BA
8.PN.SITI ROSMAH BT HASHIM BI
9.PN.ROZIANA BT.HJ.TAHIR
BM
1. PN.JAMIAH BT OSMAN BI
2. PN.NOR AZAH BT MOKHTAR MATE
3. PN.HASHINAILA BT ISMAIL SAINS
4. PN.SABIHAH BT ARIFFIN SHAH PI
5. EN.MOHD.IDRUS BIN OSMAN BA
6. EN.KHALID BIN MOHD.LATIF MATE
7. EN.MOHD.NASRUL BIN MD.NASIR BM
8. PN.NOORHAYATI ADNAN BA
9. PN.SUZANA BT MOHD. HASHIM

54

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020– UNIT KURIKULUM

KUMPULAN GURU UNTUK PBPPP 2020

PP1: EN.HAMIZI BIN HJ.MOHAMAD PP1: PN.MAZLINA BT MUSTAFA
(PK PENTADBIRAN) (PK HEM)

1.PN SITI AMINAH BT MOHD RAMLI 1. PN NUR AMIZALFAIRU BT ISMAIL
2. PN NOR AZAH BT MOKHTAR
2. PN NORIZAN BT MISRI 3. PN HASHINAILA BT ISMAIL
3. PN RUZILA BT SAZAT 4. EN.MOHAMAD FAUZAN SYAKIR B AWANG
4. EN MUHD.SOBERI BIN ABD.HAMID 5. EN MOHD.IDRUS BIN OSMAN
5. PN FARIDAH BT MD.NOR 6. EN KHALID BIN MOHD.LATIF
6. PN SH.SAMIHATUL SAADIAH 7. EN MOHD.NASRUL BIN MD.NASIR
7. PN ANITA BT ABU 8. PN NOORHAYATI ADNAN
8. PN.NORASIAH BT MOHD.NOOR 9. PN SUZANA BT MOHD. HASHIM
9. PN RAFIZAH BT JAMIL 10. PN RUZIAH BT TUMERAN
10. PN RAFEAH BT ZAKARIA 11. PN SITI ROSMAH BT HASHIM
11. PN NOOR HAKIMAH BT M.BASIRON 12. PN ROZIANA BT.HJ.TAHIR
12. PN NORHAYATI BT MISDI

PP1: EN.ANUAR BIN IBRAHIM
(PK KOKURIKULUM)

1. PN NORZURAIDAH BT SHARIF
2. PN ROSNAH BT HASSAN
3. PN HASYLNN SHAHRINA BT ADAM
4. PN FAZILAWATI BT MAHMUD
5. PN NORHASHIMAH BT DAUD
6. CIK NOR AZLINA BT MISBAH
7. PN NOR AIZAH BT SANAT
8. PN ALIMAH BT NASEHAH
9. PN NURPAZNIN BT JUSOH
10. PN NURUL HAFIZAN BT. MOHD ARSAD
11. PN SABIHAH BT ARIFFIN SHAH
12.. PN JAMIAH BT OSMAN

PP2: EN. MHD SAZALI BIN JAILANI
(GURU BESAR)
SEMUA GURU

55


Click to View FlipBook Version