The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kurikulum skld, 2019-12-18 03:33:15

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 - UNIT HEM

MAKLUMAT JAWATANKUASA HEM

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

SK LABOHAN DAGANG,42700 BANTING,SELANGOR
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025(4.0)

JAWATANKUASA
PENGURUSAN HEM

2020

56

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

KANDUNGAN PENGURUSAN HEM

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 CARTA ORGANISASI HEM 2020
2 MOTTO MATLAMAT, OBJEKTIF, PIAGAM PELANGGAN 58
3 DASAR PENGURUSAN HEM
4 KETETAPAN DASAR PELAKSANAAN 59
5 SENARAI TUGAS JAWATANKUASA HEM
6 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 60
7 UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS
8 UNIT ADUAN SEKOLAH/ e-IPDP (PELAPORAN ISU DISIPLIN PENDIDIKAN) 60-63
9 UNIT APDM, PENDAFTARAN MURID DAN PENYIASATAN KECICIRAN MURID
10 UNIT PPDa (PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH) 63
11 UNIT PEMANTAUAN KANTIN DAN PEMATAUAN KEDAI BUKU 64
12 UNIT KEBAJIKAN DAN BANTUAN 65
13 UNIT SPBT (SKIM PINJAMAN BUKU TEKS) 66
14 UNIT DAKWAH 67
15 UNIT 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN) 68
16 UNIT BENCANA ALAM 68-69
17 UNIT PEMILIHAN PRA SEKOLAH 70-71
72-73
74
74-76

77
77

57

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI HEM 2020

PENGERUSI
EN MHD SAZALI BIN JAILANI

( GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN MAZLINA BINTI MUSTAFA (GPK HEM)
EN HAMIZI BIN HJ MOHAMAD (GPK PENTADBIRAN)
EN ANUAR BIN IBRAHIM (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA
PN NORZURAIDAH BINTI SHARIF

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS
PN ROZIANA BT. HJ TAHIR PN. SH.SAMIHATUL SAADIAH SY OMAR

UNIT ADUAN SEKOLAH/ e-PIDP UNIT KEBAJIKAN DAN BANTUAN
PN RUZIAH BINTI TUMERAN PN RUZILA BT. SAZAT

UNIT BENCANA ALAM UNIT SPBT
EN MUHAMAD SOBERI BIN ABD HAMID PN SUZANA BT. MOHD HASHIM

UNIT KANTIN & KEDAI BUKU PPDa
PN NORASIAH BINTI MOHD NOOR EN MOHD NASRUL B. MD NASIR

UNIT DAKWAH UNIT PEMILIHAN PRA SEKOLAH
PN NOOR HAKIMAH BINTI BASIRON PN NORIZAN BINTI MISRI

UNIT APDM, PENDAFTARAN MURID DAN UNIT 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN,
KECICIRAN MURID KESELAMATAN)

PN HASLYNN SHAHRINA BINTI ADAM EN MUHAMAD SOBERI B. ABD HAMID

58

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

MOTTO HEM

MENJANA KEMENJADIAN MURID BERAKHLAK MULIA

MATLAMAT

Melahirkan modal insan yang berperibadi tinggi dari aspek jasmani,emosi,rohani & intelek
berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF

1. Memastikan pengurusan Hal Ehwal Murid yang efisyen dan berkesan.
2. Membentuk sahsiah murid yang seimbang dari aspek jasmani , emosi , rohani , intelek

dan sosial.
3. Memupuk emupuk nilai-nilai murni di kalangan murid dan warga sekolah.
4. Memberi perkhidmatan kepada pelanggan secara berhemah dan profesional.\
5. Mewujudkan iklim dan budaya persekitaran sekolah yang bersih dan selamat.

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru- guru penasihat Unit HEM SK Labohan Dagang penuh kesedaran dan dedikasi akan
menjamin dan memastikan bahawa semua murid :-

1. Berperibadi mulia,bijaksana dan berkebolehan di bidang jasmani,emosi,rohani dan intelek.
2. Memberi kasih sayang seadilnya kepada semua murid dengan cara mengutamakan

keselamatan dan kebajikan pelajar.
3. Mempunyai tahap disiplin yang tinggi.
4. Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam diri murid dan membentuk murid menjadi pemimpin

yang berketrampilan.
5. Memastikan semua murid mematuhi peraturan sekolah.
6. Keadaan situasi sekolah yang selamat dan kondusif untuk semua murid dan warga pendidik.
7. Kerjasama yang jitu antara murid,guru-guru,kakitangan sekolah dan seluruh komuniti

masyarakat setempat dalam pelbagai perkara.
8. Menjalin hubungan mesra dengan ibu bapa / penjaga murid.
9. Memupuk semangat permuafakatan dengan masyarakat sekeliling dengan mengambil kira

pelbagai budaya dan agama.
10. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pihak.
11. Menjayakan pengurusan persekitaran yang mesra alam dan hijau.

59

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

DASAR PENGURUSAN
HEM

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibubapa kedua kepada semua murid.
1.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk tindakan dan

keputusan yang dibuat.
1.3 Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang rasa, dan kasih

sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN MURID

2.1 Sekolah ini menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan ke dalam APDM dan dokumen- dokumen peribadi

disimpan di dalam fail peribadi murid.
2.3 Setiap murid akan di tempatkan di kelas-kelas mengikut korhot umur seperti yang ditetapkan

oleh KPM.
2.4 Setiap murid diwajibkan memiliki sebuah buku “Peraturan Sekolah” pada setiap masa.
2.5 Murid baharu yang datang mendaftar @ pindah masuk mesti bersama dengan ibu bapa/

penjaga.
2.6 Guru kelas perlu mendaftarkan kemasukan murid di dalam APDM setelah diarahkan oleh Guru

Besar/HEM.

DASAR 3 : DISIPLIN MURID

3.1 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah akan dihadapkan ke Lembaga Disiplin.
3.2 Ibubapa atau penjaga murid yang dihadapkan kepada Lembaga Disiplin akan dipanggil untuk

hadir ke sekolah.
3.3 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat Dan Bimbingan” dalam menangani

permasalahan disiplin murid melalui unit Bimbingan & Kaunseling.
3.4 Ibubapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah perlu memaklumkan atau

menulis surat kepada pihak sekolah.
3.5 Murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut dikira ponteng

sekolah.

DASAR 4 : KESELAMATAN MURID

4.1 Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di kawasan
sekolah pada waktu persekolahan.

4.2 Ibubapa atau penjaga yang ingin membawa murid keluar perlu menulis nama ke dalam Buku
Kebenaran Keluar yang terletak di pejabat.

4.3 Semua murid dilindungi dengan Skim Insurans Takaful Malaysia.

60

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

DASAR 5 : KESIHATAN MURID

5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program

yang dirancang seperti :
• Pemeriksaan Gigi
• Pemeriksaan Kesihatan
• Suntikan Imunisasi kepada murid-murid Tahun 1.
• Program RMT dan Susu
• Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Jasmani & Kesihatan
• Ceramah dan Kempen

5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid daripada ibu bapa / penjaga (salinan rekod

imunisasi bayi).

5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati tidak sihat semasa berada di sekolah.

5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital dan akan memaklumkan kepada

penjaga terlebih dahulu terhadap kes-kes yang kronik.

5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan.

DASAR 6 : KEBAJIKAN MURID

6.1 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
Jawatankuasa Kebajikan & Bantuan Murid yang dibentuk di peringkat sekolah.

6.2 Pihak sekolah akan sentiasa mengalu-alukan kepada individu yang ingin memberikan apa jua
bentuk bantuan kepada murid di sekolah ini.

6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid tersebut.

KETETAPAN DASAR
PELAKSANAAN

1.0 Pengurusan Kantin

1.1 Kantin dibuka dari 7.00 pagi hingga 2.00 petang untuk murid dan guru.
1.2 Pemeriksaan Kendiri Kantin dijalankan dengan pemantauan Guru Kantin
1.3 PK HEM dan Guru Kantin memeriksa kantin setiap hari dan menghantar laporan

ke PPD pada setiap akhir bulan secara online.
1.4 Bil air dan bil elektrik adalah tanggungjawab pihak kantin. Satu salinan pembayaran bil

mesti dihantar ke pejabat.
1.5 Harga jualan makanan dan minuman tidak boleh dinaikkan tanpa persetujuan daripada

pihak sekolah dan PIBG.
1.6 Tanda harga makanan/minuman perlu dipamerkan.
1.7 Surat peringatan akan dikeluarkan kepada Pengusaha Kantin sekiranya tidak

mematuhi peraturan yang terdapat di dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin
Sekolah.
1.8 Kebersihan sekeliling berhampiran kawasan kantin adalah tanggungjawab pengusaha
kantin. Seluruh bangunan dan kawasan sekitar kantin hendaklah dijaga supaya
sentiasa bersih, kemas dan selamat.

61

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

2.0 KEBAJIKAN & KWAPM

2.1 Pemilihan murid KWAPM melalui sistem e-bantuan KWAPM yang menggunakan data
APDM.

2.2 Bantuan KWAPM akan diserahkan kepada ibubapa /penjaga murid...
2.3 Pencapaian akademik murid akan sentiasa dipantau oleh guru kelas dan guru mata

pelajaran dari masa ke semasa.

3.0 SPBT

3.1 Semua buku SPBT mesti dibalut dan dilengkapkan maklumat murid di kulit buku teks.
3.2 Buku SPBT tidak boleh ditinggalkan di dalam kelas.
3.3 Murid yang hilang buku teks atau rosak perlu menggantikannya.
3.4 Murid Tahun 1, 2, 3 dan 5 tahun semasa akan dibekalkan buku teks masing-masing

sebelum cuti akhir tahun kecuali murid tahun 4 tahun semasa.

4.0 REKOD APDM KEHADIRAN MURID

4.1 Kedatangan murid-murid diambil pada waktu 7.30 pagi hingga 8.00 pagi perhimpunan
/waktu pertama oleh guru mata pelajaran setiap hari persekolahan dalam aplikasi
w.apps Kehadiran Murid.

4.2 Guru Kelas perlu mengisi e-kehadiran APDM sebelum pukul 9:00 pagi.
4.3 Rekod APDM Kehadiran Murid adalah satu dokumen sah untuk diambil kira kehadiran

murid.
4.4 Guru kelas juga perlu mencetak analisa bulanan pada akhir setiap bulan sebagai

rekod.

5.0 FAIL PERIBADI MURID

5.1 Setiap murid mempunyai fail peribadi yang telah dilengkapkan dengan salinan kad
pengenalan pelajar, ibu bapa, salinan surat beranak, Borang SMM, Buku Rekod
Kemajuan/slip keputusan dan Buku Kesihatan.

5.2 Murid dari sekolah lain yang berpindah masuk ke sekolah ini mesti mendaftar bersama
dengan dokumen khas seperti :
5.2.1 Laporan disiplin
5.2.2 Salinan kad pengenalan pelajar dan ibu bapa
5.2.3 Salinan surat beranak
5.2.4 Buku Kesihatan
5.2.5 Borang SMM
Sekiranya dokumen tidak lengkap, murid dikehendaki mendapatkannya secepat
mungkin di sekolah lama.

6.0 PENGURUSAN DISIPLIN MURID

6.1 Ibu bapa penjaga dimaklumkan sebelum tindakan merotan melainkan ibu bapa tidak
dapat dihubungi setelah tiga kali panggilan dibuat.

6.2 Hanya guru yang diperturunkan kuasa merotan boleh melaksanakan tindakan
merotan.(SPI 7/1995, SPI 4/1996).Program Jaringan Pembinaan Insan bersama UBK
dan guru Pembangunan Insaniah perlu dipatuhi.

6.3 Walaupun pihak sekolah mengikut(SPI 4/1997) merotan masih tetap dijalankan
mengikut budi bicara.

6.4 Surat perjanjian berkelakuan baik mesti dibuat selepas tindakan gantung dan buang
sekolah.

6.5 Tindakan tatatertib mesti diputuskan oleh mesyuarat Lembaga Disiplin.
6.6 Murid tidak dibenarkan membawa telefon bimbit, alat elektronik serta barang-barang

berharga ke sekolah. Murid yang melanggar peraturan, pihak sekolah akan merampas
dan menyimpannya. Hanya ibu bapa yang boleh menuntut telefon bimbit yang
dirampas. Manakala bagi lain-lain barang yang dirampas, tidak akan dipulangkan

62

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID
kepada murid. Pihak sekolah tidak akan menanggung risiko sekiranya berlaku
kerosakan atau kehilangan terhadap barangan tersebut.
6.7 Murid yang datang lewat lebih daripada tiga kali dan ke atas tanpa sebab dikehendaki
membuat/ dendaan mengutip sampah di kawasan sekolah.
6.8 Murid hanya dibenarkan keluar kelas dengan memakai Pas Keluar selepas mendapat
kebenaran guru mata pelajaran.
6.9 Murid yang ingin keluar dari kelas semasa waktu perantaraan/guru tiada di kelas perlu
meminta pas keluar daripada guru kelas sebelah.

7.0 KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN

7.1 Menggunakan sistem Audit Kebersihan untuk mengaudit kebersihan kelas, makmal,
bengkel, kelas-kelas khas, tandas dan kawasan sekolah.

7.2 Rumput dipotong dua kali sebulan.
7.3 Pelawat yang masuk ke sekolah mesti berdaftar di pondok pengawal keselamatan. Pas

perlu diberikan kepada pelawat.Sekiranya pelawat tidak mematuhi cara berpakaian
masuk ke dalam kawasan sekolah, pengawal keselamatan boleh meminta pelawat
supaya tidak masuk ke dalam kawasan sekolah.
7.4 Segala pengurusan pelawat dengan warga sekolah mesti dijalankan di pejabat.
7.5 Guru mata pelajaran mesti mencatat perkara yang berikut dalam Rekod Keberadaan
Guru / Kawalan Kelas.
7.5.1 bilangan murid dalam kelas
7.5.2 ketiadaan murid di dalam kelas
7.6 Guru mata pelajaran atau guru bertugas mingguan perlu menghubungi ibu bapa
sekiranya murid tidak sihat atau cedera untuk tindakan susulan. Sekiranya berlaku
kecemasan, ibu bapa dimaklumkan dengan kadar segera. Rawatan untuk kecederaan
yang ringan boleh diberi kepada murid dalam keadaan tertentu.
7.7 Ubat-ubatan di bilik rawatan hanya untuk kegunaan rawatan luaran sahaja.
7.8 Latihan Kebakaran Bangunan dijalankan 2 kali setahun.
7.9 Apa sahaja suntikan yang diberikan oleh pihak kerajaan mesti mendapat kebenaran
daripada ibu bapa walaupun surat daripada Kementerian Kesihatan sudah
dikeluarkan.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
HEM

TUGAS-TUGAS SETIAUSAHA DAN PENYELARAS DALAM UNIT HEM

1. Merancang, membincang dan memutuskan dasar-dasar yang perlu dilaksanakan oleh unit-unit
di bawah Hal Ehwal Murid.

2. Membincangkan keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan oleh unit-unit HEM.

3. Membuat pemantauan terhadap program-progam yang telah dilaksanakan.

4. Membincangkan dan melaksanakan dasar-dasar atau arahan-arahan terbaru yang perlu
dilaksanakan daripada pihak atasan berhubung dengan Hal Ehwal Murid.

5. Bertindak sebagai “jambatan” penyelesaian masalah di antara unit-unit HEM dengan pihak
pengurusan sekolah berhubung permasalahan yang mungkin timbul.

6. Menentukan kelicinan perjalanan semua peringkat pengurusan melalui sistem penyelarasan
dan penyeliaan yang berkesan serta menjalankan usaha-usaha untuk mempertingkatkan prestasi
pengurusan dan pentadbiran dengan merancang dan melaksanakan kaedah yang baik dan sesuai
63

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

untuk sub-unit.

7. Menjadi AJK Jawatankuasa Induk Hal-Ehwal Murid.

8. Menyediakan laporan dan perancangan strategik bagi unit setiap tahun.

9. Menghadiri mesyuarat, taklimat atau sebarang kursus yang dianjurkan oleh Kementerian
Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah atau badan-badan lain mengenai hal- hal
unit masing-masing.

10. Menguruskan dan mengemaskini buku stok unit sekiranya ada.

11. Mengenalpasti dan mencadangkan mana-mana pelajar yang terpilih untuk menghadiri sesuatu
kursus / aktiviti seperti yang dikehendaki oleh jabatan pelajaran.

12. Menguruskan penglibatan pelajar dalam sebarang kegiatan di luar sekolah.

13. Menghantar dan menjemput murid-murid yang terlibat dalam sebarang kursus / aktiviti dan
seterusnya menghantar balik ke rumah.

14. Memastikan kebenaran penjaga murid diperolehi sebelum membenarkan murid pergi menjalani
kegiatan luar / berkursus.

15. Sentiasa bersedia melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa
ke semasa.

UUNNITITBBIMIMBBININGGAANNDDAANNKAKUANUSNESLEILNIGNG

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Roziana binti Hj Tahir (GBSM)
Ketua Panitia
Guru Pendidikan Islam
Guru Media
Guru Data
Guru Disiplin
Guru Kebajikan dan Bantuan
Guru Penyelaras Tahun 1- Tahun 6

SENARAI TUGAS:

1. Khidmat Unit Bimbingan Dan Kaunseling meliputi semua aspek bimbingan iaitu :-
1.1 Bimbingan murid.
1.2 Bimbingan kerjaya.
1.3 Bimbingan sosial.
1.4 Bimbingan sahsiah.
1.5 Bimbingan psikologi.
1.6 Bimbingan pencegahan dadah / AIDS.

2. Mengelolakan program orientasi.

3. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.

4. Mengelolakan dan mengurus Unit Bimbingan Dan Kaunseling secara berkesan.

64

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

5. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas , temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan
dan Kaunseling.

6. Menyelaras hubungan dengan jabatan / agensi luar untuk mendapatkan khidmat nasihat.
7. Menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas mengenai budaya sekolah.
8. Menjalankan soal selidik mengesan potensi , minat dan sahsiah murid.
9. Mengadakan program khas bagi kumpulan murid yang bermasalah (risiko tinggi).
10. Mengemaskini bilik kaunseling .
11. Menyediakan borang-borang yang diperlukan dalam bimbingan dan kaunseling.
13. Mengadakan program khas pencegahan dadah/AIDS.
14. Membuat laporan sebagai kes rujukan jika diperlukan.

UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Sharifah Samihatul Saadiah binti Syed Omar
Pn Nor Aizah binti Sanat
Pn Nurpaznin binti Jusoh
Pn Nor Azah binti Mokhtar
Pn Alimah binti Nasehah
Pn Hashinaila binti Ismail

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan Pekeliling

Kementerian dan Jabatan Pendidikan.

2. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkan peraturan sekolah.

3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh

pengawas.

4. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan -

kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau

hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/1975. Setiausaha

Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat Tergempar

untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin .

5. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin dalam semua

majlis sekolah.

6. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Guru Besar.

7. Menjalankan rondaan dengan bantuan guru bertugas harian untuk mengesan murid yang

ponteng kelas dan melanggar disiplin.

8. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / Jabatan

Pendidikan / PPD (sistem online SSDM setiap hari Jumaat).

65

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

9. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan
disiplin murid.

10. Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM.
11. Mengadakan mesyuarat untuk memilih ketua murid,penolong ketua murid serta pengawas

sekolah.
12. Menyusun jadual tugasan pengawas.
13. Mengadakan perbincangan dengan pengawas dari semasa ke semasa serta membimbing dan

membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
14. Mempunyai kuasa menggantung atau memecat perkhidmatann pengawas yang gagal

berkhidmat dengan baik setelah berbincang dengan GB/ PK HEM
15. Memanggil dan menasihat murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin atau peraturan

sekolah.
16. Merekod dan menyimpan data salahlaku disiplin.
17. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibubapa/penjaga dalam

menangani masalah disiplin dan mengendali perjumpaan dengan penjaga murid.
18. Menjalankan sport-check dari semasa ke semasa.

UNIT ADUAN SEKOLAH/ e-PIDP
(PELAPORAN ISU DISIPLIN & PENDIDIKAN)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Ruziah binti Tumeran
Pn Norzuraidah binti Sharif
Pn Roziana binti Suparman @ Hj Tahir
Pn Sharifah Samihatul Saadiah binti Syed Omar
Pn Nor Aizah binti Sanat
Pn Nurpaznin binti Jusoh

SENARAI TUGAS

1. Pelaporan e-PIDP melibatkan kes disiplin: berunsur jenayah, buli, bergaduh, memukul dan
mencederakan murid atau sebarang isu murid seperti hysteria, kemalangan, keracunan
makanan dan kejadian yang tidak diingini melibatkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
murid serta isu yang dilaporkan media.

2. Pelaporan kes disiplin dan isu murid hendaklah dilapor dengan menggunakan aplikasi Sistem
Pelaporan Disipin dan Pendidikan (e-IPDP) melalui alamat https://pidp.moe.gov.my

3. Setelah sesuatu laporan yang dilaporkan disahkan oleh Guru Besar di peringkat sekolah,
laporan terebut akan dapat dilihat oleh peringkat lain/ atasan (PPD, JPN dan KPM).

66

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

UNIT APDM, PENDAFTARAN MURID DAN
PENYIASATAN KECICIRAN MURID

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Haslynn Shahrina binti Adam
Penyelaras APDM : Pn Norzuraidah binti Sharif
Penyelaras Pendaftaran Murid : Pn Noor Hakimah binti
Basiron
Penyelaras penyiasatan Keciciran Murid : Pn Roziana
binti Suparman@ Hj Tahir
Penyelaras Fail Peribadi: Pn Hjh Norhashimah binti
Daud
AJK : Semua Guru Kelas Tahun 1- Tahun 6

SENARAI TUGAS

APDM:

1. Mengedarkan BMM ( Borang Maklumat Murid ) kepada semua murid.
2. Menyelaras tugas mengumpul data dan maklumat murid.
3. Memastikan data dan maklumat sahih,lengkap,tepat dan kemaskini tanpa kekeliruan dengan

bantuan dan kerjasama guru kelas.
4. Memastikan rekod murid masuk dan keluar dikemaskini dengan bantuan guru kelas atau

merujuk surat-surat peraturan dan kemasukan di pejabat.
5. Guru kelas wajib mengemaskini maklumat murid setiap hujung bulan persekolahan.

PENDAFTARAN MURID;

1. Menguruskan pendaftaran murid ke Tahun 1 bagi tahun semasa dan tahun-tahun berikutnya.
2. Memastikan pendaftaran APDM telah dibuat oleh guru- guru kelas.
3. Memastikan kerja-kerja pendaftaran dilaksanakan dengan sempurna terutama murid-murid

Tahun 1.
4. Menguruskan kemasukan dan pertukaran murid dengan cara memproses borang

pertukaran,dokumen-dokumen,sijil-sijil,rekod-rekod pencapaian dan bahan-bahan lain yang
berkaitan dengan murid tersebut.
5. Mengurus dan memastikan murid-murid Tahun 6 di tempatkan di sekolah menengah yang
dicadangkan .
6. Memproses penempatan murid ke Tingkatan 1 bagi murid-murid Tahun 6.
7. Membantu guru Tahun 6 menguruskan dokumen,sijil,slip peperiksaan bagi murid yang akan
di tempatkan ke sekolah menengah.
8. Menguruskan kes-kes rayuan penempatan ke sekolah menengah.

KECICICIRAN MURID:

1. Mengenalpasti murid-murid yang kerap ponteng .
2. Mengambil tindakan seperti menghantar surat amaran.
3. Melawat dan berbincang dengan ibu bapa/penjaga jika perlu.
4. Merekodkan kesalahan murid.
5. Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengadakan program menangani

kes ponteng sekolah.

67

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

UNIT PPDa
(PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK En Mohd Nasrul bin Md Nasir
En Fauzan Fitri bin Awang
Pn Nurul Hafizan binti Mohd Arsad
Pn Jamiah binti Osman
Pn Nor Azah binti Mokhtar
Pn Ruziah binti Tumeran

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab merancang pelbagai program pendidikan pencegahan dadah di sekolah

seperti program info 5 minit antidadah sewaktu perhimpunan rasmi (Isnin) setiap minggu untuk

menerangkan kepada murid-murid tentang bahaya dadah dan jenis-jenis dadah.

2. Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah, pameran dan

pertandingan-pertandingan bertemakan anti dadah.

3. Memastikan program PPDa berjalan dengan lancar.

4. Memastikan penyebaran maklumat tentang dadah berjalan dengan sempurna.

5. Memantau pergerakan pelajar dan membuat laporan dari semasa ke semasa kepada pihak

sekolah.

6. Mengenal pasti pelajar yang berisiko tinggi untuk dibantu.

7. Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam penyalahgunaan dadah

seperti merokok,menghidu gam dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak sekolah.

8. Memastikan Program Prosidar dijalankan oleh guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

(PJK).

9. Memastikan sekolah bebas dengan dadah.

UNIT PEMANTAUAN KANTIN DAN
PEMANTAUAN KEDAI BUKU

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK PEMANTAUAN Pn Norasiah binti Mohd Noor
KANTIN Penyelaras :Pn Noor Hayati binti Adnan
AJK :
AJK PEMANTAUAN Pn Alimah binti Nasehah
KEDAI BUKU Pn Fazilawati binti Mahmud
Pn Nor Amizalfairu binti Ismail
Pn. Nurpaznin binti Jusoh
Penyelaras : Pn Anita binti Abu
AJK:
Pn Rosnah binti Hassan
Pn Rafizah binti Hj Jamil
Pn Sharifah Samihatul Saadiah binti Syed Omr
Pn Siti Aminah binti Mohd Ramli

68

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

SENARAI TUGAS

KANTIN:

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian
Pelajaran/Kesihatan.

2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian

dan senarai harga hendaklah dipamerkan.
4. Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal , makanan yang menggunakan

lemak binatang dan sebagainya.
5. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan

penyepit untuk mengambil makanan.
6. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
7. Bertanggungjawab bagi menyelia pengurusan dan perjalanan kantin di sekolah supaya berjalan

dengan sempurna.
8. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad

kesihatan yang sah.
9. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
10. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron,tutup kepala yang

bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
11. Memaklumkan kepada pengusaha kantin hari-hari persekolahan dan hari cuti.
12. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
13. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji / disimpan dalam bekas yang

bertutup.
14. Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
15. Menyediakan peraturan di kantin dan dipaparkan untuk diikuti oleh murid-murid.
16. Memastikan murid-murid membeli mengikut peraturan yang ditetapkan.
17. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.
18. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.
19. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi

kantin. (Laporan Kendiri 1A/1B/2) untuk di hantar kepada PPD setiap awal bulan untuk prestasi
bulan lepas.
20. Melaporkan kepada Guru Besar/ PK HEM apa-apa yang berbangkit mengenai urusan kantin.
21. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 4 kali setahun dan perbincangan semasa ke
semasa.

KEDAI BUKU:

1. Menyelia dan memantau penjualan buku, alat tulis dan barangan lain di kedai buku agar tidak
menjual barangan yang dilarang atau tidak bersesuaian dengan murid

2. Menyelia dan memantau harga barangan yang dijual
3. Memastikan kedai buku sentiasa menyediakan keperluan yang cukup peralatan alat tulis, buku

dan sebagainya
4. Membuat pemantauan dan menulis laporan berkenaan dalam Buku Pemantauan Kedai Buku

sekurang-kurangnya seminggu sekali
5. Merancang dan melaksana program bijak pengguna untuk murid.

69

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

UNIT KEBAJIKAN DAN BANTUAN

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
AJK PROSAZ En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK KWAMP Pn Ruzila binti Sazat
Pn Roziana binti Suparman@ Hj Tahir
AJK RMT Pn Norhayati binti Misdi
En Mohd Idrus bin Osman
AJK SUSU Penyelaras :
Pn Ruzila binti Sazat
AJK:
Pn Noor Hayati binti Adnan
Pn Norizan binti Misri
Cik Nor Azlina binti Sebah@Misbah
Penyelaras : Pn Hjh Norhashimah binti Daud
AJK:
Pn Siti Rosmah binti Hashim
Pn Nurul Hafizan binti Mohd Arsad
Pn Hashinaila binti Ismail
En Fauzan Fitri bin Awang
Penyelaras : Pn Noor Hakimah binti Basiron
AJK:
Pn Faridah binti Md Noor
Pn Rafeah binti Zakaria
Pn Rosnah binti Hassan
Pn Sabihah binti Ariffin Shah

SENARAI TUGAS

SETIAUSAHA & PENYELARAS:
1. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapatkan bantuan berdasarkan
keutamaan dan keperluan.
2. Merancang program untuk mengutip sumbangan disamping meningkatkan keprihatinan murid
terhadap kebajikan.
3. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh
Guru Besar.
4. Merancang lain-lain aktiviti yang difikirkan berfaedah kepada kebajikan murid.
5. Mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khas seperti :-
a. Pelajar miskin.
b. Kemalangan.
c. Rawatan berterusan (penyakit kronik).
d. Kematian.
e. Kecemasan / bencana.
6. Menyimpan segala rekod dan maklumat murId yang mendapat bantuan.
7. Menghubungi Guru Besar/PKCHEM jika terdapat sebarang kerumitan.

PROSAZ:
1. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.

2. Memastikan murid prosaz terlibat dalam aktiviti yang dirancang

3. Memastikan laporan kemajuan murid asnaf dihantar ke LZS pada hujung tahun.
4. Sentiasa prihatin akan keperluan murid – murid asnaf

KWAMP:
1. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui kelas masing-
masing.
2. Mengadakan mesyuarat untuk memilih dan mengesahkan murid miskin yang layak.

70

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

3. Menyediakan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bantuan di peringkat sekolah dan
perlu disimpan untuk tujuan audit dan pemantauan.

4. Mengenalpasti kaedah terbaik pengagihan bantuan. (Rujuk pekeliling berkaitan Tatacara
Kewangan dan Perakaunan Penyaluran Pemberian dan Bantuan Kewangan ke Sekolah yang
di keluarkan oleh Bahagian Kewangan,KPM.)

5. Guru Besar selaku Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bantuan peringkat sekolah adalah
bertanggungjawab menentukan hanya murid yang benar-bena layak sahaja diberi bantuan.
Tindakan boleh dikenakan kepada Guru Besar sekiranya berlaku ketidakpatuhan kepada
kriteria dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian.

6. Sekiranya jawatankuasa mendapati terdapat keraguan yang timbul ataupun terdapat maklumat
palsu pada mana-mana bahagian yang diisytiharkan,pihak Jawatankuasa berhak untuk tidak
meluluskan permohonan tersebut.

7. Memastikan murid yang dipilih untuk bantuan KWAPM tidak menerima bantuan yang sama
dari mana-mana pihak lain.

8. Murid yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di
Bank yang terpilih (BANK RAKYAT / BSN ).

9. Mengadakan majlis pengagihan KWAPM. Semua dokumen bagi memperakaunkan urusan
terimaan dan bayaran bantuan KWAPM hendaklah disimpan dengan lengkap , teratur dan
sentiasa dikemaskini.

10. Pihak sekolah dinasihatkan untuk menghubungi Bahagian Biasiswa secara bertulis atau
melalui talian sekiranya mempunyai masalah/ pertanyaan berhubung pelaksanaan bantuan
KWAPM ini di peringkat negeri.

11. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan
diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan .

RMT:
1. Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMT.
2. Mencari pengganti jika ada murid yang menolak RMT.
3. Merekod,mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima bantuan
di bawah RMT.
4. Menyediakan giliran guru bertugas kepada guru-guru RMT untuk mengawasi murid-murid di
bawah RMT serta menyedia dan menyelaras hidangan makanan oleh pembekal setiap hari.
5. Memantau pelaksanaan RMT agar program berjalan mengikut perancangan yang teratur dan
tersusun.
6. Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima RMT
tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu.
7. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan kepada
bilangan murid yang layak menerima RMT sepanjang tahun.
8. Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat menjaga kebersihan
dan kesegaran makanan murid.
9. Mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa dengan pengusaha kantin bagi
menentukan urusan yang lebih baik.
10. Menerima dan menganalisa segala aduan berhubung dengan makanan atau minuman
daripada murid-murid .
11. Antara tugas penting penyeliaan guru bertugas ialah :-
a) Mengawasi murid supaya makan setiap hari.
b) Memastikan kehadiran murid mencukupi bilangan , bertanggungjawab mencari
pengganti jika ada yang tidak hadir.
c) Memastikan hidangan makanan yang dibekalkan mencukupi dan mengikut menu yang
telah ditetapkan.
d) Memastikan makanan yang disediakan sentiasa bersih.
e) Sentiasa bersedia dan bertindak segera dalam menghadapi kemungkinan-kemugkinan
berlaku ( contoh keracunan makanan )
f) Membuat catatan harian dalam buku laporan RMT.
g) Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan.

SUSU:
1. Menerima bekalan susu daripada pembekal dan memastikan susu berada dalam keadaan
selamat untuk diminum.
2. Mengagihkan susu kepada murid mengikut jadual.
3. Memastikan bilik penyimpanan susu sentiasa kemas dan bersih.

71

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID
4. Merekodkan pengagihan susu kepada murid.
5. Sentiasa peka dengan tarikh luput susu.
6. Bertindak cepat apabila berlaku keracunan.

UNIT SPBT

(SKIM PINJAMAN BUKU TEKS)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Suzana binti Mohd Hashim
Pn Norhayati binti Misdi
Pn Ruzila binti Sazat
Pn Noor Hayati binti Adnan
Pn Siti Aminan binti Mohd Ramli
Pn Siti Rosmah binti Hashim
Pn Fazilawati binti Mahmud

SENARAI TUGAS

1. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks:-
1.1 Pembahagian tugas
1.2 Taklimat untuk guru kelas
1.3 Pembahagian tugas pentadbiran
1.3.1 Buku stok ( ikut darjah )
1.3.2 Pengedaran dan pengumpulan
1.3.3 Buku rosak dan hilang
1.3.4 Menubuhkan pasukan petugas SPBT dalam kalangan murid.

2. Borang Permohonan SPBT
2.1 Mengedarkan borang kepada setiap murid.
2.2 Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada Guru SPBT.

3. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT
Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar / Penolong
Kanan HEM bagi menentukan murid yang layak mendapat bantuan bagi tahun
semasa.

4. Keputusan Permohonan Murid
Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan gagal kepada guru kelas.

5. Membuat Pesanan Buku
5.1 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks
5.2 Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun jika perlu
5.3 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya
5.4 Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

6. Pengedaran
6.1 Mengedarkan mengikut kelas.
6.2 Menentukan tarikh pengedaran.
6.3 Mengesan kelancaran pengedaran.
6.4 Mendapatkan borang dari murid yang baru masuk.
6.5 Mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk.
6.6 Memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah murid yang bertukar.
6.7 Memastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada murid yang

72

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID
layak.
6.8 Memastikan semua guru telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G
mengikut jadual.

7. Pengurusan Rekod dan Dokumen
7.1 Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.
7.2 Rekod buku stok yang kemaskini ( ikut kelas )
7.3 Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan
7.4 Menyimpan rekod buku , hapus kira , rosak dan hilang.

8. Pengurusan Keselamatan Buku
8.1 Memastikan ada bilik khas SPBT.
8.2 Mengurus bilik SPBT.
8.3 Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT
8.4 Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.
8.5 Memastikan murid membalut buku teks dengan pembalut plastik.

9. Pengurusan Buku Teks
9.1 Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
9.2 menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.
9.3 Melapor kepada Guru Besar /Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.
9.4 Peratus rosak / hilang.
9.5 Guru Bertugas.
9.6 Hapus kira.
9.7 Kekurangan / lebihan.

10. Pengurusan Stok dan Inventori
10.1 Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan.
10.2 Meyimpan invois .bil dan pengesahan.
10.3 Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
10.4 Mengemaskini invonteri SPBT.
10.5 Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.

11. Cadangan Buku Bacaan Tambahan
11.1 Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia.
11.2 Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
11.3 Memaklumkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM.

12. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada murid yang tidak
mendapat buku teks ( jika berlebihan ).

13. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya.
14. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal.
15. Memproses borang SPBT.
16. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya dibalut dengan baik dan kemas.
17. Memastikan keselamatan buku-buku SPBT.
18. Merancang proses menghapuskira buku SPBT.
19. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok

73

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

UNIT DAKWAH

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK Pn Pn Noor Hakimah binti Basiron
Semua GPI
Semua Guru Bahasa Arab

SENARAI TUGAS

1. Merancang semua aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan
kepimpinan di sekolah .

2. Menyelaras dan melaksanakan semua aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang
dakwah dan kepimpinan di sekolah

3. Memastikan aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan
dilaksanakan mengikutt garis panduan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam
(BPI) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

UNIT 3 K
(KEBERSIHAN, KESIHATAN, KESELAMATAN)

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
AJK KEBERSIHAN Pn Jamiah binti Osman
Tahap 1 : Pn Faridah binti Md Noor
AJK KESIHATAN Tahap 2 : Pn Sabihah binti Ariffin Shah
Pn Siti Rosmah binti Hashim
AJK KESELAMATAN Pn Haslynn Shahrina binti Adam
En Muhamad Soberi bin And Hamid
AJK BANGUNAN & Pn Rafizah binti Hj Jamil
TANDAS Bangunan A : En Khalid bin Mohd Latif
Bangunan B : En Mohd Idrus bin Osman
Bangunan C : En Fauzan Fitri bin Awang
Bangunan D : En Muhamad Soberi bin Abd Hamid
Bangunan E : En Mohd Nasrul bin Md Nasir

74

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

SENARAI TUGAS

SETIAUSAHA:

1. Merancang dan mengemaskini Program 3K Peringkat Sekolah.
2. Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K.
3. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan

Program 3K.
4. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah.
5. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut tempoh 1: 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah /

Gabungan ( 1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai )
a. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah.
b. Senarai Semak Keselamatan Sekolah.
c. Gotong-Royong Perdana KPM.
d. Penyelenggaraan Tandas Sekolah.

KEBERSIHAN:

1. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh
pihak yang berkaitan dengan perjanjian / kontrak seperti syarikat pembersihan ,pengusaha
kantin sekolah, pembekal makanan RMT dan pembekal susu sekolah.

2. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan
kebersihan murid.

3. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan
sekolah.

4. Mewujud serta melaksana manual penjagaan kebersihan murid dan program
kebersihan sekolah.

5. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir,
jerebu,keracunan makanan dan lain-lain.

6. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang yang berkaitan program kebersihan.
7. Menyediakan dan membuat laporan berkala.
8. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan

sekolah dari semasa ke semasa.

KESIHATAN:

1. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan di sekolah.
2. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta

agensi-agensi lain.
3. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di

sekolah.
4. Mengenalpasti dan merekod murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan seperti

sawan, jantung,lelah,asma dan penyakit yang mudarat.
5. Mengurus dan memastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin.
6. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.
7. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.
8. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
9. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
10. Menyediakan jadual tugas bilik rawatan.
11. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.
12. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah,pameran, tayangan

dan lain-lain.
13. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala.
14. Peka kepada isu-isu kesihatan semasa dan memaklumkan kepada murid- murid tentang

langkah-langkah mencegah penyakit/wabak dari semasa ke semasa.

75

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

KESELAMATAN:

1. Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan Konsep Sekolah Selamat.
2. Melaksanakan pemantauan,penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.
3. Bertanggungjawab melaksanakan ciri-ciri keselamatan di kawasan sekolah seperti

pemeriksaan berskala alat pemadam api, peralatan elektrik, pili pemadam api,laluan
keselamatan dan lain-lain.
4. Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran dua kali setahun.
5. Bertanggungjawab menggubal dan mempamerkan Peraturan dan Pelan Latihan Kebakaran/
Laluan Kecemasan di papan kenyataan dan bilik darjah.
6. Berhubung dengan pihak BOMBA untuk mengadakan demonstrasi pencegahan kebakaran.
7. Merancang serta mengadakan aktiviti-aktiviti yang menuju ke arah keselamatan dan
kesejahteraan murid seperti ceramah,taklimat dan sebagainya.
8. Menyediakan ‘borang pelawat’ dan memastikan pengawal pondok keselamatan hanya
membenarkan mereka masuk ke kawasan sekolah selepas mendaftar nama di pondok
pengawal keselamatan.
9. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.
10. Memastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
11. Meletakkan tanda amaran “BAHAYA” di tempat-tempat yang merbahaya
12. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah
dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.
13. Menentukan semua polisi,manual dan tatacara mengikut piawaian yang ditentukan oleh
badan- badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

BANGUNAN DAN TANDAS:

1. Melaksana pengawasan fizikal sekolah dan menentukan perjalanannya dilakukan dengan
cara yang baik dan teratur.

2. Mengambil langkah-langkah penyelenggaraan bangunan sekolah dan kawasan sekolah dari
semasa ke semasa.

3. Menyedia dan menyelia buku rekod pembersihan tandas oleh pekerja kebersihan
4. Meminta pihak kontraktor kebersihan untuk menyediakan keperluan-keperluan asas di dalam

tandas seperti pewangi, cecair pencuci tangan dan juga tong sampah.
5. Menyelaras program kesedaran menjaga tandas sekolah kepada murid.
6. Menutup tandas yang didapati rosak teruk untuk penggunaan.
7. Memastikan premis sekolah dalam keadaan terurus dan selamat.
8. Membuat laporan kerosakan bangunan dan tandas kepada Guru Besar/ PK HEM.

76

BUKU PENGURUSAN SKLD 2020 – UNIT HAL EHWAL MURID

UNIT BENCANA ALAM

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
SETIAUSAHA En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
AJK En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)

En Muhamad Soberi bin Abd Hamid
Dato’ Hj Sabari Bin Hj Misran (YDP PIBG)
Pn Norsimah Bt Anip ( Pengusaha Kantin)
Pengawal Keselamatan Sekolah (Swasta )
Syarikat Pembersihan Kawasan(Swasta )
Pegawai Perhubungan sekolah (Polis)
Pn Rafeah binti Zakaria
Pn Anita binti Abu
Cik Nor Azlina binti Sebah@Misbah

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab menyediakan pelan tindakan kontingensi bagi menghadapi krisis dan bencana
alam.

2. Memastikan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan.
3. Bekerjasama dengan komuniti,agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan.

UNIT PEMILIHAN PRA SEKOLAH

PENGERUSI En Mhd Sazali bin Jailani (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI Pn Mazlina binti Mustafa (GPK HEM)
En Hamizi bin Hj Mohamad (GPK Pentadbiran)
SETIAUSAHA En Anuar bin Ibrahim (GPK Kokurikulum)
NAIB SETIAUSAHA Pn Norizan binti Misri
AJK Pn Nor Amizalfairu binti Ismail
Pn Ruzila binti Sazat
Pn Noor Hakimah binti Basiron
Pn Sima Syazana binti Ruslee
Pn Adilla binti Johari
Pn Siti Sanisah binti Maridi
Pn Mazlinawati binti Mohammad
Pn Rusniza binti Rusli

SENARAI TUGAS

1. Menyediakan format borang permohonan PRA sekolah .
2. Mengedarkan borang permohonan
3. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan
4. Memastikan pemilihan kanak-kanak berdasarkan kriteria yang ditetapkan. CIK Nor Azlina binti

Sebah@Misbah

77


Click to View FlipBook Version