The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Emma_kay -, 2019-12-23 03:57:31

Takwim dan Buku Pengurusan SSAz 2020

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Keywords: SSAz

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM
JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2020

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Rohana bt Ramli
Pen. Setiausaha : Noor Khuzaimah bt Khalid

BIL PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA
Suriyatina bt Abdullah
1 Bahasa Melayu Fadzilah bt Zakaria Vasanthi a/p Murugan
Nur Izati bt Meor Ahmed
2 Bahasa Inggeris Kong Woan Lee Siti Nor’ain bt Mohd Hashim
Hatim Fathonah bt Mohd Kamal
3 Matematik Teh Li Yeun Zauwifah bt Md Sukor
Haidir b Saaduddin
4 Sains Rohani bt Mohamed Jais Zuraini bt Mazani
Muhammad Faisal b Omar
5 Pend. Islam Hjh. Suzana bt Hashim Hjh Noor Radziah bt Awang Kechik
Noor Khuzaimah bt Khalid
6 Pend. Moral Faridah bt Hj othman Adabiyatull Hilalliyah bt Othman
Rohilah bt Hamzah
7 Sejarah Wan Zalila bt Wan Husain Kaliamal a/p Letchumanan
Tan Shu Hwa
8 Pend.Muzik Zuraini bt Mazani

9 PJ/PK Noor Khairunnisa bt Razali

10 Pend.Seni Visual Asrul Sani b Anuar

11 TMK Zawiah bt Saari

12 RBT Faizal b Mohamad Kamal

13 Bahasa Arab Noor Aini bt Abdullah Halim

14 Bahasa Tamil Kaliamal a/p Letchumanan

15 Bahasa Cina Tan Shu Hwa

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X X X
KURIKULUM DAN PANITIA

2. MENGEMASKINI FAIL DAN X XX
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

3. MENYEDIAKAN PERANCANGAN X
STRATEGIK PANITIA

4. MENYEDIAKAN RANCANGAN X
PELAJARAN TAHUNAN

21 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

5. MENJALANKAN PENCERAPAN DI X X
BAWAH PANITIA MASING-MASING

6. MERANCANGKAN DAN XXXXXXXXXXX
MENJALANKAN AKTIVITI PANITIA

MENYEDIAKAN DAN
7. MENJALANKAN MODUL PROGRAM X X X X X X X X X X X

SINAR PAGI

8. MENYEDIAKAN XXXXXXXXXXX
LAPORAN/DOKUMENTASI

2. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Penolong Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Noor Khuzaimah bt Khalid

: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman

: Zafarul Islam b Mohamed Idris

Hjh. Noor Khairunnisa bt Razali

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J FMAM J J O S O N D%

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X

2. MENGEMASKINI FAIL & X X
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

MEMASTIKAN GURU MENGAJAR

3. MENGIKUT OPSYEN DAN XXXXXXXXXXX
PERKELILING YANG DITETAPKAN

OLEH KPM

4. MENJANA JADUAL WAKTU X X

MENYEMAK & MENGEMASKINI XXXXXXXXXXX
5. JADUAL WAKTU JIKA ADA

PERUBAHAN

22 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

3. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN AWAM DAN TASK FORCE KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman

: Lizawati bt Adnan (Guru B&K)

: Guru Mata Pelajaran Tahun 6

: Guru Pemulihan

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XXXX

2. MEMBUAT PENDAFTARAN CALON X
UPSR 2018

3. MENGEMASKINI CALON BERPINDAH XXXXXXXXX
JIKA ADA

4. MEMBUAT TINDAKAN UNTUK XXXXXXXXX
PERSIAPAN UPSR

5. MENETAPKAN TARGET CEMERLANG, X
LULUS CALON & GPS UPSR 2018

6. MERANGKA PROGRAM X
KECEMERLANGAN UPSR

7. MENGADAKAN DIALOG PRESTASI XXX
BERSAMA MURID DAN IBU BAPA

4. JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN DALAMAN

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Penolong Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Teh Li Yeun

: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman

: Semua Guru

: Siti Asrita bt Jamhari (Asrama)

23 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MENYEDIAKAN TAKWIM PEPERIKSAAN X
DAN UJIAN

2. MENYEDIAKAN JADUAL PEPERIKSAAN XX

3. MENYEDIAKAN JADUAL PENGGUBAL XX
SOALAN

4. MENDAFTARKAN GURU MATA PELAJARAN X
DALAM SAPS

5. MENDAFTAR MATA PELAJARAN YANG X
TERLIBAT DALAM SAPS

5. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) / PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH (PBD)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Fadzilah bt Mustafa

Pen. Setiausaha : Rashidah bt Zainal Kasim

AJK : Lizawati bt Adnan (Aptitud & Psikometrik)

: Zainurshima bt Zainul Mukhtar (PAJSK)

: Noor Khairunnisa bt Razali (SEGAK)

: Penyelaras Aliran dan Semua Guru

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XXXX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN X X X
BERKAITAN

3. MEMBUAT PEREKODAN DALAM OFFLINE XXXXXXXXXXX
YANG DITETAPKAN

4. MENJALANKAN UJIAN DIAGNOSTIK X X

5. MEMBUAT ANALISIS PENCAPAIAN MURID XX

6. MENJALANKAN UJIAN SEGAK XX

24 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

7. MENJALANKAN AKTIVITI PAJSK, XXXXXXXXXXX
MEMBUAT PENILAIAN & PELAPORAN

6. JAWATANKUASA KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) & KELAS ABAD KE 21

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Rohani bt Mohamed Jais (PAK21)

: Mohd Husnan b Muhammad Hasan (KBAT & i-Think)

: Lizawati bt Adnan

: Semua guru

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J FMAM J J OSOND%
XX
1. MESYUARAT JAWATANKUASA
XX
2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN XX
BERKAITAN XX X X X XXX XX X

3. MENGEMASKINI PAPAN KENYATAAN KBAT XX X X X XXX XX X

4. MENGEMASKINI SUDUT KBAT DI DALAM XX X X X XXX XX X
KELAS

5. MERANCANG DAN MENJALANKAN
PROGRAM BERUNSURKAN KBAT

6. MEMASTIKAN SUSUN ATUR KELAS SESUAI
DENGAN PdP ABAD KE-21

7. JAWATANKUASA KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Rashidah bt Zainal Kasim
Pen. Setiausaha : Rohilah bt Hamzah
AJK : Ketua Panitia dan Ketua Unit

25 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX

2. MENGEMASKINI DAN DOKUMEN X XX
BERKAITAN

3. MERANCANG DAN MENJALANKAN XX X X X XXX XX X
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

4. MENGEMASKINI PAPAN KENYATAAN X XX

5. MENGADAKAN DIALOG PRESTASI DENGAN XX
IBU BAPA

6. MENJALANKAN PENCERAPAN DAN X X
PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

7. MENJALANKAN PROGRAM INTERVENSI XXX XX

8. JAWATANKUASA LINUS 2.0 (LITERASI & NUMERASI)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Kaliamal a/p Letchumanan

: Hjh Noor Radziah bt Awang Kechik

: Semua Guru MP (BM, BI, MT) Tahun 1, 2 & 3

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN X XX
BERKAITAN

3. MEMASTIKAN GURU BEROPSYEN XX X X X XXX XX X
MENGAJAR LINUS

4. MENJALANKAN SARINGAN LINUS YANG XX XX
DITETAPKAN

5. MEMBUAT LAPORAN SARINGAN LINUS XX

6. MERANCANG DAN MENJALANKAN X X X X XXX XX X
PROGRAM PENINGKATAN LINUS

7. MENGADAKAN PERJUMPAAN DENGAN IBU XX
BAPA BERKAITAN LINUS

26 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

9. JAWATANKUASA PROGRAM INTERVENSI / PEMULIHAN

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Nor Azian bt Abdul Rashid(Guru Pemulihan)

: Zauwifah bt Md Sukor

: Suriyatina bt Abdullah

: Semua Guru BM & MT

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK
BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN X XX
BERKAITAN X X X XXX XX X

3. MERANCANG DAN MENJALANKAN
PROGRAM

4. MENJALANKAN UJIAN DIAGNOSTIK X X

5. MEMBUAT ANALISIS DAN PELAPORAN XX
PENCAPAIAN MURID XX

6. DIALOG PRESTASI BERSAMA IBU BAPA

10. JAWATANKUASA MBMMBI / BILIK AKSES / DLP & HIP

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha
Setiausaha : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
AJK
: Vasanthi /p Murugan (MBMMBI & BILIK AKSES)

: Nur Izati bt Meor Ahmed (DLP)

: Mohd Husnan b Muhammad Hasan(HIP)

: Semua Guru BM, BI, SN, MT, TMK & RBT

27 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA XX

2. MENYEDIAKAN DAN MENGEMASKINI FAIL X X X
DAN DOKUMEN BERKENAAN

3. MERANCANG DAN MENJALANKAN X X X X XXX XX X
PROGRAM BERKAITAN

4. MENGEMASKINI SUDUT DAN PAPAN X XX
KENYATAAN MBMMBI

11. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Suriyatina bt Abdullah
Pen. Setiausaha : Fadzilah bt Zakaria (Perpustakaan)
AJK : Kaliamal a/p Letchumanan (Linus)
: Zafarul Islam b Mohamed Idris (Google Classroom)
: Zawiah bt Saari (BBM)
: Zauwifah bt Md Sukor (Nilam Tahap 1)
: Haidir bin Saaduddin (Nilam Tahap 2)
: Ketua Panitia / Guru BM dan BI

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N D %

1. MESYUARAT JAWATANKUASA X X XX

2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN X XX
BERKENAAN

3. MERANCANG DAN MENJALANKAN XXX X X XXX XX X
PROGRAM BERKAITAN PSS DAN NILAM

4. MENYEDIAKAN JADUAL WAKTU X
PENGGUNAAN PSS

5. MENJALANKAN TUGAS PENGURUSAN XXX X X XXX XX XX
PSS

6. MENCERIAKAN PSS XXX X X XXX XX XX

7. MENYEDIAKAN PELAPORAN BERKAITAN X XX

28 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STANDARD 4: PENGAJARAN & PEMUDAHCARAAN

JADUAL PENCERAPAN TAHUN 2020

i. PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
ii. SEMAKAN BUKU LATIHAN

PENCERAP : JAMALUDDIN B MUSTAFA (GURU BESAR)

BIL NAMA GURU FEB- JUN- TARIKH MASA KELAS
1. FATIZAH BT SHAPIE APRIL SEPT

X X

2. M NAJIB B HISHAM XX
XX
3. NORSIAWATI BT ABD XX
RAHMAN

4. KONG WOAN LEE

5. FADZILAH BT ZAKARIA XX

6. TEH LI YEUN XX
XX
7. ROHANI BT MOHAMED XX
JAIS XX

8. ZAFARUL ISLAM B
MOHAMED IDRIS

9. ZAWIAH BT SAARI

10 HAIDIR B SAADUDDIN XX

11 SUZANA BT HASHIM XX

12 ADABIYATULL HILALIYAH X X
BT OTHMAN

* 1 Hari 1 Kelas , 1 Hari 10 Buku (Tindakan Guru Besar)

29 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENCERAP : FATIZAH BT SHAPIE (Penolong Kanan Pentadbiran)

BIL NAMA GURU MAC- JULAI- TARIKH MASA KELAS
JUN NOV
1. MUHAMMAD FAISAL B X
OMAR X
X
2. FADZILAH BT MUSTAFA X

3. TEH LI YEUN X X
X X
4. WAN ZALILA BT WAN X X
HUSAIN X X
X X
5. ADABIYATULL X X
HILALIYAH BT OTHMAN

6. ZAWIAH BT SAARI

7. FAIZAL B MOHAMAD
KAMAL

8. KONG WOAN LEE

9. ASRUL SANI B ANUAR X X

10 FADZILAH BT ZAKARIA X X
X X
11 NOOR KHUZAIMAH BT X X
KHALID X X
X X
12 SITI ASIAH BT TARMIZI

13 SURIYATINA BT
ABDULLAH

14 NUR IZATI BT MEOR
AHMED

30 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENCERAP : M NAJIB B HISHAM (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

BIL NAMA GURU MAC JULAI TARIKH MASA KELAS
1. BURHAN B ISMAIL X X

2. HAIDIR B SAADUDDIN XX

3. HATIM FATHONAH BT XX
MOHD KAMAL

4. RASHIDAH BT ZAINAL XX
KASIM

5. LIZAWATI BT ADNAN XX

6. MOHD BAKTHIAR B XX
YACOB

7. MOHD HUSNAN B XX
MUHAMMAD HASSAN

8. NOOR AINI BT XX
ABDULLAH HALIM

9. NUR FARHANA BT XX
BAHARUDDIN

10 ROHANA BT RAMLI XX

11 ROHILAH BT HAMZAH XX

12 SALMAH BT DISA XX

13 SUZANA BT HASHIM XX

14 ZAINURSHIMA BT XX
ZAINUL MUKHTAR

31 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PENCERAP : NORSIAWATI BT ABD RAHMAN (Penolong Kanan Kokurikulum)

BIL NAMA GURU MAC JULAI TARIKH MASA KELAS
1. HAFIZAH BT HAMZAH X X
X
2. ROHANI BT MOHAMED X
JAIS X

3. KALIAMAL A/P X X
LETCHUMANAN X
X
4. NOR AZIAN BT ADBUL X X
RASHID X X
X X
5. NOOR KHAIRUNNISA BT X X
RAZALI X X
X X
6. NOOR RADZIAH BT X X
AWANG KECHIK X
X
7. SITI NOR’AIN BT MOHD X
HASHIM

8. FARIDAH BT HJ
OTHMAN

9. VASANTHI A/P
MURUGAN

10. ZAHIZAN BT ABD
KHALID

11. ZAUWIFAH BT MD
SUKOR

12. ZAFARUL ISLAM B
MOHAMED IDRIS

13. TAN SHU HWA

32 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

33 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PEMBELAJARAN ABAD KE 21
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

34 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM G2)
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

35 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

36 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

37 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PEMIMPIN DAN GURU

38 | S t a n d a r d 3 . 1 : P e n g u r u s a n K u r i k u l u m

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

JAWATANKU
PENGURUSAN HAL EHW

Peng
Jamaluddin

Guru

Naib Pengerusi I Timbalan
Fatizah bt Shapie M Najib B
PK Pentadbiran
PK H

Setiau
Noor Radziah bt

Muhammad Faisal b Omar Siti Nor’ain bt Mohd Mohd Husnan b. Hasan Asrul Sani Bin Anuar
Sahsiah Diri Murid Hashim Asrama SPBT

Pengawas

Noor Aini bt Abdullah Halim Nur Izati bt Meor Ahmed F
JKBMS Pendaftaran Tahun 1 P

39 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

UASA INDUK
WAL MURID TAHUN 2020

gerusi
bin Mustafa
Besar

Pengerusi Naib Pengerusi 2 Lizawati bt Adnan
Bin Hisham Norsiawati bt Abd Rahman Unit Bimbingan &
HEM
PK Kokurikulum Kaunseling
usaha
t Awang Kechik Naib Pengerusi 2
Norsiawati bt Abd Rahman

PK Kokurikulum

Zauwifah bt Md Sukor Zawiah bt Saari Nor Azian bt Abdul Rashid Salmah bt Disa
3K DATA/APDM Kafeteria RMT

Fadzilah bt Zakaria Faridah bt Hj Othman Zuraini bt Mazani
Penempatan Ting. 1 PPDa Bantuan Susu

d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA SAHSIAH DIRI MURID

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Penolong Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

: Muhammad Faisal b Omar

: Asrul Sani b Anuar

: Semua Guru

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI BULAN PC
%
J F MA M J J O S O N

1 Mesyuarat Jawatankuasa xx x

2 Menyediakan dasar sahsiah xx
disiplin murid.

Kemaskini Bilik dan Papan xx
3 Kenyataan SSDM

4 Mengadakan taklimat x
SSDM (Minggu Orientasi)

5 Kemaskini Buku Rekod xxxx
Disiplin Kelas

Pengisian dan tindakan

6 atas maklumat dalam xxxxxxxxxxx

SSDM

Memaklumkan nama murid

7 bermasalah kepada guru xxxxxxxxxxx

bimbingan

Mengambil tindakan bagi

8 membanteras salahlaku xxxxxxxxxxx

ponteng sekolah dan kelas

*Peratus capai

40 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Carta Alir Am Pengurusan Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM V2.0)

Guru Lapor

Kes Salah Laku Amalan Baik

Ragu/Tiada Bukti Siasat Kes
Kes Tiada Asas Ada Kes

Ter’DELETE’ dari Pertuduhan / Bela Diri
Sistem Cadang Hukuman

Sah hukuman

Laksana Hukuman

Pos/Fail Surat

PKreasutanssieSlianhgsiah

PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
GDS 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem
PENGETUA / GB 2. Siasat kes
GDS 3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid

PO membela diri
GBK 4. Mencadangkan hukuman AMARAN LISAN/BERTULIS
5. Mengesahkan cadangan hukuman
6. *Menandatangani surat amaran
7. Melaksanakan hukuman
8. Memanggil murid berkenaan dan memaklumkan

tentang kesalahan dan hukuman yang dikenakan
9. *Mencetak surat dan serah pada PO
10. Membuat salinan surat (Fail disiplin/Guru

Kelas/GBK)
11. Failkan surat dan pos surat asal

10. Melaksanakan sesi kaunseling

41 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Penolong Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Panduan Tugas: : Siti Nor’ain bt Mohd Hashim

: Suriyatina bt Abdullah

: Lizawati bt Adnan

: Muhammad Faisal b Omar

: Asrul Sani Bin Anuar

: Semua guru kelas

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI BULAN PC
J F MA MJ J O S O N %

1 Mengadakan mesyuarat x x x
jawatankuasa

2 Menyediakan dasar x
pengawas sekolah

3 Menyediakan maklumat di xx x
papan kenyataan

4 Melantik pengawas sekolah x x

Melaksanakan program

5 latihan dan kursus x x
kepimpinan kepada

pengawas

6 Menguatkuasakan peraturan xxxxxxxxxxx
sekolah

7 Menyediakan jadual dan x x
kawasan bertugas pengawas

Menulis aduan salahlaku

8 disiplin dan membuat xxxxxxxxxxx

rumusan bulanan

9 Mengadakan Majlis x
Penghargaan Pengawas.

*Peratus capai

42 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Asrul Sani b Anuar Tahap 2

Penolong Setiausaha : Tan Shu Hwa Tahap 1

Ahli Jawatankuasa : Mohd Baktiar Bin Yacob

: Burhan bin Ismail

: Ketua-ketua Panitia

: Semua Penyelaras Aliran

: Semua Guru Kelas

: Guru Data

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BIL AKTIVITI BULAN PC
J F M AM J J O S O N %

1 Mengadakan mesyuarat x x
jawatankuasa

2 Pelantikan pengawas SPBT x

3 Mengemaskini dan menceriakan bilik xx
BOSS

4 Mengemaskini 9 fail SPBT xx x xx x x x x x x

5 Membuat pesanan buku x

6 Mengemaskini/menutup buku stok. x x x

7 Taklimat penyelarasan pemulangan x
dan serahan buku teks

8 Mengemaskini borang SPBT-G x

Mengedar/pemulangan buku teks

9 kepada murid-murid melalui guru x x

kelas

10 Murid menggantikan buku yang x x
rosak atau hilang

11 Membuat pelupusan atau hapus kira xx

Menghantar/ menerima serta

12 memproses buku teks daripada x xx

pembekal/ BOSS daerah.

13 Pemantauan pemeriksaan tentang xx
penggunaan buku teks

14 Majlis penghargaan dan serahan sijil x
pengawas SPBT

*Peratus capai

43 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA KEBERSIHAN, KESIHATAN
& KESELAMATAN (PROGRAM 3K)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Penolong Setiausaha
: Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa
: Zauwifah bt Md Sukor

: Rashidah bt Zainal Kasim (Kebersihan & Keceriaan)

: Wan Zalila bt Wan Husain (Kesihatan/ Denggi)

: Muhammad Faisal b Omar (Keselamatan)

: Zafarul Islam b Mohamed Idris (Bencana Alam)

: Noor Khuzaimah bt Khalid (Tandas Guru)

: Hatim Fathonah bt Mohd Kamal (Tandas Murid)

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC

BIL AKTIVITI J F MA MJ J O S O N %
1 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa
xx x

KEBERSIHAN

Membantu mengawasi dan

2 mempertingkatkan kebersihan dan xxxxxxxx x xx

keceriaan sekolah

Merancang dan melaksanakan program:

3.1 Gotong-royong xx

3 3.2 Menanam bunga/pokok di kawasan x x
sekolah

3.3 Pertandingan kebersihan dan

keceriaan kelas xxxxxxx x x

Menguatkuasakan arahan dan

4 peraturan sekolah tentang kebersihan x x x x x x x x x x x

dan keceriaan

Melaksanakan pemeriksaan,

5 pemantauan serta penilaian kebersihan x x x x x x

murid dan sekolah

44 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

KESIHATAN

Mengurus dan memastikan bilik

2 rawatan dan peti ubat disediakan dan x x x x x x x x x x x

lengkap

3 Menyediakan peraturan penggunaan x
bilik rawatan/Bilik Doktor Muda

4 Mengumpul dan menguruskan kad x x
kesihatan dengan kerjasama guru kelas

5 Menguruskan pemeriksaan x
kesihatan/gigi oleh Pejabat Kesihatan

6 Memastikan Program Bersepadu x x
Sekolah Sihat berjalan dengan baik

Menguruskan murid yang memerlukan

7 rawatan/kecemasan bersama guru xxxxxxxx x xx

bertugas mingguan

8 Merancang dan melaksanakan program xxxxxxxx x xx
8.1 Kuiz Kesihatan/Ceramah Kesihatan

Menyertai Pertandingan Denggi Patrol

9.1 Mengadakan Seni Persembahan

9 9.2 Menyediakan aktiviti dalam media x x x x x x x x x

sosial

9.3 Menyertai khidmat komuniti

KESELAMATAN

Melaksanakan pemantauan, penilaian

1 dan pemeriksaan keselamatan murid xxxxxxxx x xx
dan sekolah

Merancang dan melaksanakan program

2 keselamatan di sekolah termasuk xxxxxxxx x xx

Program Sekolah Selamat

3 Menyediakan pelan pergerakan x
kebakaran

4 Menjalankan latihan kebakaran xx

5 Memastikan alat pencegahan kebakaran x
mencukupi dan berfungsi

6 Memastikan sistem lalu lintas di xxx x
kawasan sekolah selamat

Menetapkan pergerakan lalu lintas dan

7 tempat parkir kereta pada waktu majlis x

rasmi sekolah

8 Memastikan semua alat elektrik, suis xxxxxxxx x xx
dan pendawaian selamat

Bekerjasama dengan agensi-agensi

9 kerajaan dan swasta berkaitan dengan xx x

keselamatan

*Peratus capai

45 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA KAFETERIA SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Nor Azian bt Abdul Rashid
Penolong Setiausaha : Nur Izati bt Meor Ahmed
Ahli Jawatankuasa : Asrul Sani bin Anuar
: Kaliamal a/p Letchumanan

Panduan Tugas: : Faridah bt Hj Othman
CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC
BIL AKTIVITI %

J F MA M J J O S O N

1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa. x x x

Memastikan pengusaha kantin

mematuhi semua peraturan dan

2 pekeliling Kementerian Pendidikan xx x x x x x x x x x

Malaysia dan Kementerian Kesihatan
Malaysia dan syarat-syarat perjanjian.

3 Menyediakan carta organisasi x
pengurusan kantin.

4 Memastikan pengusaha kantin x
menyediakan senarai harga makanan.

5 Memastikan kantin sentiasa menepati xx x x x x x x x x x
taraf BESS

Memastikan pihak pengusaha kantin

6 berada di premis supaya mudah xx x x x x x x x x x

dihubungi.

Memaklumkan kepada pihak

7 pengusaha kantin tentang hari-hari x

persekolahan.

Memastikan guru dan murid

8 mempunyai tempat duduk yang xx x x x x x x x x x

mencukupi, selamat dan sesuai.

9 Membuat laporan dalam buku laporan xx x x x x x x x x x
kantin dan laporan kendiri.

*Peratus capai

46 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA RANCANGAN
MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DAN SUSU

SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Salmah bt Disa (RMT)

Penolong Setiausaha : Zuraini bt Mazani (Bantuan SUSU)

Ahli Jawatankuasa : Nur Farhana bt Baharuddin

: Semua Penolong Guru Kelas

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC
BIL AKTIVITI %

J F MA M J J O S O N

1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa. x x

2 Mengadakan perjanjian dengan pengusaha x
kantin.

3 Memilih murid untuk RMT. x

4 Menyediakan borang pesanan dan rekod- xxxxxxxxxxx
rekod yang berkaitan dengan RMT.

5 Mencatat berat dan tinggi murid di awal x x
dan akhir tahun bersama guru kelas

Mengawasi murid ketika makan dan

6 memastikan mereka membaca doa xxxxxxxxxxx

sebelum dan selepas makan.

7 Membuat laporan RMT pada pertengahan x x
dan akhir tahun.

PROGRAM SUSU 1MALAYSIA

1 Membuat saringan murid layak terima x x
PS1M

2 Menerima dan menyemak stok susu xxxx

Menyediakan dan mengelola simpanan xxxxxxxxxxx
3 susu serta memeriksa tahap keselamatan

susu

4 Menyediakan, mengisi dan membuat xxxxxxxxxxx
rumusan buku log PS1M

5 Mengagih dan mengelola murid yang xxxxxxxxxxx
menerima PS1M

*PC = Peratus capai

47 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : M. Husnan b Muhammad Hasan (Warden)
Penolong Setiausaha : Zainal b Tarmizi (Penyelia Asrama)
Ahli Jawatankuasa : Muhammad Faisal b Omar (Guru Disiplin)
: Lizawati bt Adnan (Guru Kaunseling)
Panduan Tugas: : Hj Bahktiar bin Yacob (Guru Pend. Islam)
: Asrul Sani b Anuar (Guru Sukan)
: Adabiyatull Hilaliyah bt Othman (Peny. Tahun 6)
: Siti Asrita bt Jamhari (PPM)
: Aniah bt Hassan (PPM)

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC

BIL AKTIVITI J F M A M J J O S O N %

1 Mengadakan mesyuarat x x
jawatankuasa.

Mengemaskini fail dan dokumen yang

2 berkaitan serta maklumat di papan xx x x x

kenyataan.

3 Mengurus kemasukan penghuni baru. x

4 Memastikan peraturan asrama xx x x x x x x x x x
dipenuhi.

5 Menyediakan jadual tugas harian. x

Sentiasa memberi perhatian terhadap

6 aspek kesihatan, kebersihan dan xx x x x x x x x x x

keceriaan serta keselamatan asrama.

7 Memantau hal-hal pembelajaran xx x x x x x x x x x
penghuni asrama.

8 Membantu penghuni-penghuni yang xx x x x x x x x x x
bermasalah.

9 Mengadakan latihan kebakaran. x x

10 Menyediakan laporan harian asrama. x x x x x x x x x x x

11 Mengadakan gotong-royong. xx x xx

12 Melaksanakan aktiviti keagamaan. xx x x x x x x x x x

13 Menyelia kebersihan dapur dan xx x x x x x x x x x
dewan makan.

14 Mengadakan ceramah motivasi dan x x
kemahiran belajar.

15 Mengadakan program lawatan. x

48 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA BANTUAN MURID
SEKOLAH (JKBMS)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Noor Aini bt Abdullah Halim (KWAPM/EMK/Kebajikan)
Penolong Setiausaha : Rohilah bt Hamzah (My-Kasih / NGO / BAP)
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas
Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC
BIL AKTIVITI %

J F MA M J J O S O N

1 Mengadakan mesyuarat x x
jawatankuasa.

2 Merancang dan melaksanakan

program/aktiviti untuk mengisi xxxxxxxx
tabung kebajikan.

3 Membuat saringan penerima

bantuan berdasarkan maklumat x xx

APDM Oktober tahun sebelum.

4 Membuat pengesahan maklumat

di dalam sistem APDM termasuk x xx

Elaun Murid Khas (EMK)

5 Mengedarkan dan menerima xxx
borang bantuan murid.

6 Menyediakan dokumen berkaitan x x
penerima bantuan.

7 Mengelolakan majlis penerimaan x x x

bantuan.

8 Mengenalpasti murid yang xxxxxxxxxxx
memerlukan bantuan.

9 Sentiasa melaksanakan hubungan

dua hala antara pihak sekolah dan x x x x x x x x x x x

NGO

*Peratus capai

49 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PENDIDIKAN
PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Faridah bt Hj Othman
Penolong Setiausaha : Nur Izati bt Meor Ahmed (I’M Free)
Ahli Jawatankuasa : Vasanthi a/p Murugan
: Rohani bt Mohamed Jais
Panduan Tugas: : Kaliamal a/p Letchumanan
: Zuraini bt Mazani
: Hjh Suzana bt Hashim

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC

BIL AKTIVITI

J F MA M J J O S O N

1 Mengadakan mesyuarat x x
jawatankuasa. x

Menyediakan papan xx x
2 maklumat.

3 Menampal poster-poster x x
antidadah.

Mengadakan pertandingan

4 melukis poster sempena Hari x

Antidadah Kebangsaan.

Mengadakan ceramah

5 antidadah sempena Hari x

Antidadah Kebangsaan.

6 Lawatan sambil belajar.

*Peratus capai

50 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PEMILIHAN DAN
PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN SATU

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
(PK HEM)
Timbalan Pengerusi: M Najib b Hisham (PK Pentadbiran)
(PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie - SMKSAA
- SMK Convent
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman - SBP/MRSM
- SMK Seri Setia
Setiausaha : Fadzilah bt Zakaria - SMKRMM
- Sekolah Kawalan
Pen. Setiausaha : Adabiyatull Hilaliyah bt Othman

Ahli Jawatankuasa : Siti Nor’ain bt Mohd Hashim

: Rohani bt Mohamed Jais

: Wan Zalila bt Wan Husain

: Hjh Suzana bt Hashim

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

BULAN PC

BIL AKTIVITI

J F MA M J J O S O N %

1 Mengadakan mesyuarat xx
jawatankuasa.

Menghadiri mesyuarat/taklimat xx
2 kemasukan ke SBP/ KRK/ SMKA/

KAA.

3 Mencalonkan murid yang layak ke xx
SBP/Sekolah Kawalan

4 Menguruskan pengisian borang xx
dan dokumen yang diperlukan.

5 Menguruskan penempatan xxxx
sekolah menengah harian.

*Peratus capai

51 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PENDAFTARAN TAHUN 1,
PRASEKOLAH DAN MURID CICIR (JPMC)

Pengerusi : Jamaluddin b Mustafa (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : M Najib b Hisham (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Fatizah bt Shapie (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Norsiawati bt Abd Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Nur Izati bt Meor Ahmed -Tahun 1
Penolong Setiausaha : Hafizah bt Hamzah -Prasekolah
Ahli Jawatankuasa : Lizawati Bt Adnan -JPMC

Guru Kelas Tahun 1 dan
Guru Kelas Pra Sekolah
PPM Prasekolah

Panduan Tugas:

CARTA TINDAKAN DAN SENARAI SEMAK

AKTIVITI BULAN PC
BIL J F MA M J J O S O N %

Mengadakan mesyuarat xx
1 jawatankuasa.
xxx
Melaksanakan program
2 pendaftaran murid baru ke tahun xxxx
x
satu dan prasekolah 2019. xx
Mengesahkan pendaftaran murid xx
3 2019 xx
Melaksanakan program Minggu
4 Transisi. xx

5 Mengemaskini rekod murid.
Menguruskan buku teks dan

6 keperluan murid.
Mengenalpasti murid miskin yang

7 memerlukan bantuan.
Menyediakan soalan,

8 melaksanakan ujian dan
menyemak soalan pengesanan.

*Peratus capai

52 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n H a l E h w a l M u r i d

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS :3.3.6
PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1. JAWATANKUASA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : M Najib bin Hisham (PK HEM)

Naib Pengerusi : Fatizah binti Shapie (PK Pentadbiran)

: Norsiawati binti Abdul Rahman (PK Ko-kurikulum)

Setiausaha : Lizawati binti Adnan (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

AJK : Zawiah binti Saari

: Hjh Suzana binti Hashim

: Asrul Sani bin Anuar

: Faisal bin Omar

: Adabiyatull Hilaliyah binti Othman

PANDUAN TUGAS :

1. Merancang sesi bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok.

2. Melaksana sesi bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok.

3. Merancang program bimbingan dan kaunseling.

4. Melaksana program bimbingan dan kaunseling.

5. Merancang pentaksiran psikometrik (Inventori Kecerdasan Pelbagai tahun 6 ).

6. Melaksana pentaksiran psikometrik.

7. Menganalisa data dan maklumat pentaksiran.

8. Mengambil tindakan susulan / intervensi / konsultasi.

CARTA TINDAKAN :

Bil Aktiviti J F MAM J J O S OND%

1 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa x x

2 Bimbingan individu , kelompok dan berfokus x x x x x x x x x x x

3 Konsultasi ibu bapa dan lawatan ke rumah x x x xx x xxx x x

4 Bimbingan kelas / kelas ganti x x x xx x xxx x x

5 Program Amalan Guru Penyayang x x x xx x xxx x x

6 Pembimbing Rakan Sebaya x x x xx x xxx x x

7 Kursus kepimpinan xx

8 Program Dialog Prestasi Menuju Puncak xx
Kecemerlangan UPSR 2020

9 Program PROMISE Sekolahku Syurgaku x

10 Bengkel kemahiran belajar x x x xx x xxx x x x

53 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

11 Program Misi SSAZ Bebas Ponteng x x x xx x xxx x x x

12 Program Dasar Warga Emas Negara ( DWEN) x x

13 Lawatan sambil belajar x

14 Program Bulan Disiplin ( Think Before You x xx xx x
Act)

15 Pentaksiran Psikometrik (IKEP ) x

2 JAWATANKUASA AMALAN GURU PENYAYANG ( AGP )

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar
(PK HEM)
Timbalan Pengerusi : M Najib bin Hisham (PK Pentadbiran)
(PK Ko-kurikulum)
: Fatizah binti Shapie (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

: Norsiawati binti Abdul Rahman

Setiausaha : Lizawati binti Adnan

AJK : Noor Aini binti Abdullah Halim

: Rohana binti Ramli

: Vasanthi a/p Murugan

: Semua guru

PANDUAN TUGAS :

1. Mengalu-alukan kehadiran murid

➢ Guru penyayang bertugas akan mengalu-alukan kehadiran murid di pintu pagar laluan

murid ( Rujuk jadual guru bertugas mingguan )
➢ Guru Penyayang Scan QR Code bagi keberadaan di pintu pagar setiap hari.
➢ Membudayakan amalan 3s ( senyum , sapa dan salam )
➢ Membimbing murid yang tidak membudayakan amalan 3S.
➢ Guru penyayang bertugas perlu berada di pintu pagar pada jam 7.00 pagi bagi mengalu-

alukan kehadiran murid.
➢ Guru mata pelajaran terakhir perlu memastikan murid meninggalkan kelas dalam

keadaan selamat.

2. Penghargaan kepada murid

➢ Memberi penghargaan kepada setiap pencapaian cemerlang murid dalam bidang

kurikulum, ko-kurikulum dan Hal Ehwal Murid.
➢ Penghargaan kepada murid melalui guru mata pelajaran dalam aktiviti pdpc di dalam

bilik darjah.
➢ Meraikan sambutan hari lahir dan perayaan murid.

3. Mentor Mantee
➢ Mentor adalah semua guru
➢ Mantee adalah murid-murid tahun 1- 6.
➢ Mentor perlu membimbing murid membudayakan amalan baik dan 7S samada di

dalam mahupun di luar kawasan sekolah.

54 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PROGRAM FOKUS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1. Program Pengembangan Sahsiah Diri Murid ( PPS )
➢ Mantee ( murid ) membudayakan amalan baik melalui kaedah catatan di dalam buku
PROMAB ( Profil Amalan Baik Murid ). Murid perlu menggunakan minimum 1 buku
PROMAB.
➢ Mentor ( guru ) akan diberikan set sticker amalan baik ( STABAK ). Sticker ini
digunakan bagi murid yang membudayakan amalan baik. Sticker akan dilekatkan di
dalam buku PROMAB.
➢ Mentor ( guru kelas dan pembantu guru kelas ) perlu menyelia murid yang dibimbing
menggunakan PROMAB dalam mencatat amalan baik.
➢ Buku PROMAB akan diletakkan di dalam kelas masing-masing.
➢ Mentor perlu merekod amalan baik murid dalam aplikasi Sistem Sahsiah Diri Murid
( SSDM v2.0 ) setiap bulan. Perekodan amalan baik murid akan dilaksanakan sebulan
sekali
➢ Murid dengan status terpuji akan dipaparkan di papan kenyataan UBK

Tarikh perekodan amalan baik murid dalam aplikasi SSDM V2.0

30 Januari 2020 30 Julai 2020
27 Februari 2020 27 Ogos 2020
24 September 2020
26 Mac 2020 29 Oktober 2020
30 April 2020 19 November 2020
28 Mei 2020
25 Jun 2020

➢ Carta pencapaian target amalan baik murid bagi tahun 2020

1 Murid 1 buku PROMAB yang mengandungi 30 Amalan baik

560 orang murid x 20 11 200 amalan baik yang akan dicatat ( Target minimum 2020 )

2. Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental ( PKM )

➢ Program Kantinku Bersih Sekolahku Ceria, mendidik murid menjaga kebersihan
kantin sekolah.

➢ Setiap kelas akan dipertanggungjawabkan membersihkan kawasan kantin setiap kali
selepas waktu rehat. Rujuk jadual bertugas kelas.

➢ Alatan membersih seperti penyapu, penyodok, kain lap dan botol spray disediakan di
kantin.

➢ Guru bertugas memantau kelas yang bertugas dan dikehendaki memberikan
penarafan bintang setiap hari.

55 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Jadual bertugas Program Kantin Bersih Sekolahku Ceria

Kelas 2-3 Jan 2-6 Mac Tarikh 3-7 Ogs 5-9 Okt
3 Alpha dan 6 Alpha 11-15 Mei
3 Gamma dan 6 Gamma 6-10 Jan 9-13 Mac 18-22 Mei 10-14 Ogs 12- 16 Okt
3 Beta dan 6 Beta 8-12 Jun
2 Alpha dan 5 Alpha 13-17 Jan 23-27 Mac 15-19 Jun 17-20 Ogs 19-23 Okt
2 Gamma dan 5 Gamma 22-26 Jun
2 Beta dan 5 Beta 20-24 Jan 30 Mac-3 Apr 29 Jun-3 Jul 24-28 Ogs 26-29 Okt
1 Alpha dan 4 Alpha
1 Gamma dan 4 Gamma 27-31 Jan 6-10 Apr 6-10 Jul 1-4 Sep 2-5 Nov
1 Beta dan 4 Beta 13-17 Jul
3-7 Feb 13-17 Apr 20-24 Jul 7-11 Sep 9-12 Nov

10-14 Feb 20-23 Apr 14-18 Sep 16-20 NOV

17-21 Feb 27-30 Apr 21-25 Sep

24-28 Feb 4-8 Mei 28 Sep-2 Okt

3. Program Peningkatan Disiplin ( PD )Program Sekolahku Syurgaku SK II
➢ Program Program Sekolahku Syurgaku merujuk kepada murid sasaran ponteng TOV 2019

dengan kehadiran di bawah 95 %.
➢ Senarai murid sasaran dengan peratusan kehadiran 2019 di bawah 95%. Murid ini perlu

dipantau kehadiran ke sekolah bagi program interversi hal ehwal murid dan bimbingan dan

kaunseling.
➢ Guru kelas perlu memastikan murid sasaran hadir ke sekolah dan melaporkan

ketidakhadiran murid bagi tujuan tindakan susulan Unit Hal Ehwal Murid, Disiplin dan

Kaunseling.
➢ Berikut ialah senarai nama murid bagi susulan dan intervensi 2020:

Bil Nama Murid Kelas Bil %%
2 ALPHA tidak
1 DHEA AMANDA HANNANI BINTI ABDUL hadir kehadiran kehadiran
RAZAK 2019
20 2019 2020
2 KAAVIENES
3 MUHAMMAD ADAM NAFIZ BIN ABDUL ADL 89.5
4 MUHAMMAD AIDIL EDZHAM BIN SHAIFUL
2 ALPHA 30 84.3
AZHAR 2 ALPHA 22 88.48
5 MUHAMMAD HAIREEZ BIN ABDUL AZIZ 2 ALPHA 28 85.3
6 MUHAMMAD RAYYAN RAMADHAN BIN
2 ALPHA 25 86.9
FAIZAL 2 ALPHA 95 50.26

56 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

7 NATASHA SYAKIREEN BINTI ABDUL HADI 2 ALPHA 37 80.63
32 83.24
8 NUR ALYA ADRIANA BINTI KHAIRIL IHSAN 2 ALPHA 21
22 89
9 NUR SYIFA BINTI MOHD FIRDAUS 2 ALPHA 88.48
42
10 SURESHWAR SINGH MALLI A/L MANJIT 2 ALPHA 22 78
21 88.48
SINGH 36
28 89
11 MUHAMMAD RAYYAN BIN AHMAD ROSDI 2 BETA 24 81.15
24 85.3
12 NUR ALIAH BINTI MOHD RASYID 2 BETA 42 87.43
27 87.43
13 PUTERI AZ-ZAHRAA' BINTI UMAR 2 BETA 48
78
14 EDZLI QAUSAR IQWAN BIN ABDULLAH 3 ALPHA 27 85.86
34 74.87
15 NUR FATIN ZULAIKHA BINTI RAZAK 3 ALPHA 48
21 85.86
16 NUR QAISARA RAMADHAN BINTI RAHIM 3 ALPHA 34 82.2
31 74.87
17 PUTERI ATILIA ERICA BINTI ABDULLAH 3 ALPHA 89
22 82.2
18 AIMAN BIN MOHAMAD ZAHARI 3 BETA 22 83.77
21
19 AINA HUMAIRAH BINTI MOHD AIZUL AZWA 3 BETA 59 88.48
25 88.48
20 DANISH ARYAN AL HAFIZ BIN AHMAD 3 BETA
36 89
NIZAM 69.1
28 86.9
21 IYYAD IMTIYAZ IMAN BIN MOHD RIDUAN 3 BETA
21 81.15
22 MIA QALEESYA BINTI MUHAMMAT RAFIZAN 3 BETA
22 85.3
23 MUHAMMAD REDUAN BIN ROSALI 3 BETA 24
22 89
24 SITI NUR SUMMAYYAH BINTI SABRI 3 BETA 55
88.48
25 SYAHIR IDZHAM BIN JAAFAR 3 BETA 31 87.43
88.48
26 WAN NUR ARISYA ATILIA BINTI WAN MOHD 3 BETA 23 71.20
29
NORIZINAN 83.77
22
27 MEHAAN A/L SUGHATHARAM 3 GAMMA 87.96
84.82
28 SITI NUR JANNATI BINTI MOHD NAZARI 3 GAMMA
88.48
29 MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD YUSRIZAL 4 ALPHA

30 MUHAMMAD ADAM BIN ABDULLAH 4 ALPHA

31 MUHAMMAD ALIF KAUTHAR BIN MOHD 4 ALPHA

SHAZARIEN

32 MUHAMMAD RAYYAN IRFAN BIN MOHD 4 ALPHA

ZAINAL

33 MUHAMMAD SYAHIER ARIF BIN DAHRUL 4 ALPHA

HIZAM

34 NUR KASIH SURIANI BINTI KAMARUL 4 ALPHA

ZAMAN

35 SITI NURSYAFIYAH SUMAYYAH BINTI RUSLI 4 ALPHA

36 VENES A/L KUMARESAN 4 ALPHA

37 HARITH DAMIEN BIN HAZRIE HAFIZ 4 BETA

38 MUHAMMAD DARWISY IRHAM BIN MD 4 BETA

RIDUAN

39 NUR ADRIANA DAMIA BINTI MOHAMAD 4 BETA

FADZIL

40 SITI NURSYAZWANI BINTI MOHD SHAIRI 4 BETA

41 WAN NUR SHAFIQAH NATASYA BINTI WAN 4 BETA

MOHD NORIZINAN

42 MOHAMAD SYAZRIQ MIQHAIL BIN BADRUL 4 GAMMA

SHAH

57 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

43 MUHAMAD ZULAFIQRI BIN MUHAMAD 4 GAMMA 24 87.43

ZUHAIDI 24 87.43
29 84.82
44 MUHAMMAD AL-MUZZAMMIL BIN RAZAK 4 GAMMA 29 84.82
25 86.9
45 NUR RABIATUL ADAWIYAH BINTI SABRI 4 GAMMA
29 84.82
46 NURUL ATHIRAH BINTI MAZLAN 4 GAMMA 24 87.43

47 INTAN HALINA SOLEHA BINTI AHMAD 5 BETA 26 86.39

RIDZUAN 22 88.48

48 AIRISSA AIRIS BINTI BASHER 5 GAMMA 23 87.96
29 84.82
49 MUHAMMAD IMAN HAKIMY BIN 5 GAMMA 29 84.82

SHAMSUDDIN 35 81.68
70 63.35
50 MUHAMMAD ISKANDAR ZULQARNAIN BIN 6 ALPHA 31 83.77

SABRI

51 MUHAMMAD SYAHMI SYAZANI BIN HASRUL 6 ALPHA

AZLAN

52 NUR JANNAHTUL SAKINAH BINTI AHMAD 6 ALPHA

53 NUR SYUHADA BINTI KAMARUDDIN 6 ALPHA

54 MOHAMAD HAZIQ HAQIMIY BIN MOHD 6 BETA

RAZIF

55 MUHAMMAD FARHAN BIN BAKHT AMIN 6 BETA

56 NUR RAIHANNIS BINTI ABDUL RAHMAN 6 BETA

57 QASEH QAISARA QISTINA BINTI MOHD ARIS 6 BETA

➢ Contoh pengiraan peratusan kehadiran murid mengikut kelas.

Jumlah murid : 30 orang 30 x 95 /100 Ketidakhadiran murid dalam
= 1.5 kelas tidak melebihi 2 orang
sehari

➢ Tatacara menangani isu ponteng dikalangan murid pengeluaran surat amaran kepada murid.

Surat Bilangan hari tidak hadir (P) Bilangan hari tidak hadir (P)
berturut-turut tidak berturut-turut
Amaran pertama
Amaran kedua Pada hari ke- 3 Pada hari ke-10
7 hari selepas amaran 10 hari lagi selepas amaran
Amaran ketiga pertama pertama
7 hari selepas amaran kedua 20 hari lagi selepas amaran
kedua
Buang Sekolah / Surat 14 hari selepas amaran 20 hari lagi selepas amaran
ketiga
Amaran Ketiga ketiga 60 hari bukan berturut-
turut
Jumlah hari tidak hadir 31 hari berturut-turut

➢ Guru kelas / pembantu guru kelas perlu merekodkan salah laku ponteng di dalam aplikasi

sistem SSDM bagi rujukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
➢ Alamat url SSDM V2.0 https://ssdm.moe.gov.my

ID Pengguna: KOD SEKOLAH Login bagi guru biasa
Katalaluan: DISP+KODSEKOLAH

58 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

2. JAWATANKUASA DASAR WARGA EMAS NEGARA ( DWEN )

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)
(PK HEM)
Timbalan Pengerusi : M Najib bin Hisham (PK Pentadbiran)
(PK Ko-kurikulum)
: Fatizah binti Shapie (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

: Norsiawati binti Abdul Rahman

Setiausaha : Lizawati binti Adnan

AJK : Fadzilah binti Mustafa

: Haidir bin Saaduddin

: Rohilah binti Hamzah

: Faridah bt Hj Othman

PANDUAN TUGAS :
➢ Merancang program melibatkan warga emas dalam aktiviti sekolah.
➢ Melaksana program melibatkan warga emas dalam aktiviti sekolah.

CARTA TINDAKAN :

Bil Aktiviti J F MAM J J O S OND%
1. Kenali Warga Emas x
2. Mesyuarat Agong Pibg
3. Jejak Tokoh Kemerdekaan x
4. Sukan olahraga x

x

59 | S t a n d a r d 3 . 3 : P e n g u r u s a n P e r k h i d m a t a n B i m b i n g a n &
Kaunseling

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

CARTA ORGANISASI PENGU

JAMALUDDIN B
GURU B

NORSIAWATI BT.
PENOLONG KANA

FAIZAL B MOHAMAD KAMAL
SETIAUSAHA SUKAN

NOOR KHAIRUNNISA BT RAZALI ASRUL SANI B. ANUAR
PENYELARAS SUKAN DAN PENYELARAS SUKAN
PERMAINAN & 1M1S
SEKOLAH
1. BOLA SEPAK 6.CATUR
1. BENDAHARA
2. SOFBOL 7.BOLA TAMPAR 2. LAKSAMANA
3. SYAHBANDAR
3. BOLA BALING 8.HOKI 4. TEMENGGUNG

4. BOLA JARING 9. RAGBI

5. BALAPAN & PADANG

SITI NOR’AIN BT
PAJ

60 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

URUSAN KOKURIKULUM 2020

BIN MUSTAFA
BESAR

ABDUL RAHMAN
AN KOKURIKULUM

ZAINURSHIMA BT ZAINUL MUKHTAR
SETIAUSAHA KOKURIKULUM

MOHD HUSNAN B MUHD NUR FARHANA BT BAHARUDDIN
HASSAN PENYELARAS KELAB &
PERSATUAN
PENYELARAS UNIT
BERUNIFORM 1. BAHASA MELAYU
2. BAHASA INGGERIS
1. TKRS 3. AGAMA ISLAM
2. ST JOHN AMBULANS 4. DOKTOR MUDA
3. PENGAKAP 5. INOVASI
4. TUNAS PUTERI 6. RUKUN NEGARA & SEJARAH
5. PUTERI ISLAM 7. KEBUDAYAAN
8. ROBOTIK & STEM
T MOHD HASHIM 9. USAHAWAN MUDA
JSK 10. MEDIA/FOTOGRAFI

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS: 3.2
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi
JAMALUDDIN BIN MUSTAFA

(Guru Besar)

Timbalan Pengerusi
NORSIAWATI BT. ABDUL RAHMAN

(Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi (I)
FATIZAH BT. SHAPIE
(Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi (II)
M NAJIB B HISHAM
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

Setiausaha Kokurikulum
ZAINURSHIMA BT ZAINUL MUKHTAR

Setiausaha Sukan
FAIZAL B MOHAMAD KAMAL

Penyelaras Unit Beruniform
MOHD HUSNAN B. MUHD HASSAN

Penyelaras Kelab & Persatuan
NUR FARHANA BT BAHARUDDIN

Penyelaras Sukan dan Permainan & 1M1S
NOOR KHAIRUNNISA BT RAZALI

Penyelaras Pentaksiran Jasmani, Sukan & Kokurikulum
(PAJSK)

SITI NOR’AIN BT MOHD HASHIM

61 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS: 3.2.3.1 - JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Norsiawati bt. Abdul Rahman (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Fatizah bt. Shapie (PK Pentadbiran)
: M Najib b Hisham (PK HEM)
Penyelaras : Mohd Husnan b. Muhd Hassan

PANDUAN TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik AJK.

2. Merancang aktiviti tahunan unit.

3. Memastikan laporan aktiviti dikemaskini dari masa ke masa.

4. Mendaftarkan dan menguruskan pendaftaran ahli gabungan.

5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di semua peringkat.

6. Bekerjasama dengan semua pihak dalam menjayakan sesuatu program.

7. Mencatat dan menghantar laporan penglibatan dan pencapaian murid.

8. Menghadiri mesyuarat yang berkaitan.

9. Melaporkan pentaksiran PAJSK.

CARTA TINDAKAN

BIL AKTIVITI BULAN %
J FM AM J J O S O N

1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik x
AJK

2. Merancang aktiviti tahunan unit x

3. Memastikan minit mesyuarat dan laporan xxxxxxxxxxx
perjumpaan disediakan dan dikemaskini.

4. Mendaftarkan keahlian x

5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti xxxxxxxxxxx
diperingkat sekolah/zon/daerah

6. Menyediakan laporan dan statistik xxxxxxxxxxx
penyertaan murid yang mewakili sekolah.

7. Merekod pentaksiran PAJSK x x xx

SASARAN TAHUN 2020

BIL NAMA GURU SASARAN %

1. PENYELARAS UNIT BERUNIFORM Penganjuran 1 program peringkat /
negeri

UNIT UNIFORM NAMA GURU PENYELARAS SASARAN
1. PENGAKAP 1 Hafizah bt. Hamzah
2 Mohd Bakhtiar b. Yacob 1. 10% mendapat A dalam
3 Mohd Husnan b. Muhammad Hasan PAJSK
4 Lizawati bt. Adnan
5 Zuraini bt Mazani 2. 35% ahli menyertai
6 Siti Nor’ain bt. Mohd Hashim program peringkat
7 Zawiah bt Saari negeri.
8 Kong Woan Lee
9 Zaiton bt. Shamsuri

62 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

UNIT UNIFORM NAMA GURU PENYELARAS SASARAN
2. PUTERI ISLAM 1 Adabiyatull Hilaliyah bt Othman
2 Salmah bt. Disa 1. 10% mendapat A dalam
3. ST JOHN 3 Suzana bt. Hashim PAJSK.
4 Fadzilah bt. Zakaria
4. TKRS 5 Zainurshima bt. Zainul Mukhtar 2. 35% ahli menyertai
6 Nur Farhana bt. Baharuddin program peringkat
5. PANDU PUTERI 7 Noor Aini bt. Abdullah Halim negeri.
TUNAS 8 Rashidah bt Zainal Kasim
9 1. 10% mendapat A dalam
1 Vasanthi a/p Murugan PAJSK.
2 Teh Li Yeun
3 Zahizan bt Abdul Khalid 2. 35% ahli menyertai
4 Muhammad Faisal b Omar program peringkat
5 Asrul Sani b. Anuar negeri.
6 Rohani bt Mohamed Jais
7 Siti Asiah bt. Tarmizi 1. 10% mendapat A dalam
8 Haidir b. Saaduddin PAJSK.
9 Hatim Fathonah bt. Mohd Kamal
1 Noor Radziah bt. Awang Kechik 2. 35% ahli menyertai
2 Burhan b. Ismail program peringkat
3 Zauwifah bt. Md Sukor negeri.
4 Wan Zalila bt. Wan Husain
5 Faizal b. Mohamad Kamal 1. 10% mendapat A dalam
6 Suriyatina bt. Abdullah PAJSK.
7 Zafarul Islam b Mohamed Idris
8 Noor Khairunnisa bt. Razali 2. 35% ahli menyertai
9 Muhammad Faisal b. Omar program peringkat
1 Nur Izati bt. Meor Ahmed negeri.
2 Tan Shu Hwa
3 Noor Khuzaimah bt. Khalid
4 Rohilah bt. Hamzah
5 Fadzilah bt. Mustafa
6 Rohana bt. Ramli
7 Nor Azian bt. Abdul Rashid
8 Kaliamal a/p Letchumanan

63 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS: 3.2.2.1 - JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Norsiawati bt. Abdul Rahman (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Fatizah bt. Shapie (PK Pentadbiran)
: M Najib b Hisham (PK HEM)
Penyelaras : Nur Farhana bt.Baharuddin

PANDUAN TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik AJK.
2. Merancang aktiviti tahunan unit.
3. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan dikemaskini dari

semasa ke semasa.
4. Mendaftarkan keahlian.
5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di semua peringkat.
6. Bekerjasama dengan semua pihak dalam menjayakan sesuatu program.
7. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian murid.
8. Menghadiri mesyuarat yang berkaitan.
9. Melaporkan pentaksiran PAJSK.
10. Menjalankan tugas –tugas yang diarahkan Guru Besar.

CARTA TINDAKAN

BIL AKTIVITI BULAN
J F MAMJ J OS ON

1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik x

AJK

2. Merancang aktiviti tahunan unit x

3. Memastikan minit mesyuarat dan laporan xxx xx xxxxxx

aktiviti disediakan dan dikemaskini dari

semasa ke semasa

4. Mendaftarkan keahlian x

5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di x x x x x x x x x x x

peringkat sekolah / zon / daerah

6. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam xxx xx xxxxxx

menjayakan sesuatu program

7. Melaporkan pentaksiran PAJSK x x xx

SASARAN TAHUN 2020

Bil Nama Guru Sasaran %
1. PENYELARAS KELAB & PERSATUAN
Penganjuran 1 program
peringkat negeri

64 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL Kelab/Persatuan NAMA GURU PENYELARAS SASARAN
1 Agama Islam
2 Bahasa Inggeris 1 Rashidah bt Zainal Kasim 1. 10% mendapat A
3 Bahasa Melayu 2 Hatim Fathonah bt. Mohd Kamal dalam PAJSK.
4 Doktor Muda 3 Noor Aini bt. Abdullah Halim
4 Faridah bt Hj Othman 2. 35% ahli
Kelab Media 5 Nur Farhana bt. Baharuddin menyertai program
5 1 Noor Khairunnisa bt. Razali peringkat negeri.
2 Tan Shu Hwa
(Fotografi) 3 Kong Woan Lee 1. 10% mendapat A
Kelab Usahawan 4 Teh Li Yeun dalam PAJSK.
6 1 Fadzilah bt. Zakaria
Muda/Tunas Niaga 2 Siti Asiah bt. Tarmizi 2. 35% ahli
3 Noor Radziah bt. Awang Kechik menyertai program
7 Inovasi 4 Zawiah bt. Saari peringkat negeri.
1 Rohilah bt. Hamzah
2 Wan Zalila bt. Wan Husain 1. 10% mendapat A
3 Salmah bt. Disa dalam PAJSK.
4 Zahizan bt. Abd Khalid
1 Suriyatina bt. Abdullah 2. 35% ahli
2 Muhammad Faisal b Omar menyertai program
3 Suzana bt. Hashim peringkat negeri.
4 Asrul Sani b. Anuar
1 Siti Nor’ain bt. Mohd Hashim 1. 10% mendapat A
2 Burhan b. Ismail dalam PAJSK.
3 Nor Azian bt. Abdul Rashid
2. 35% ahli
4 Fadzilah bt. Mustafa menyertai program
peringkat negeri.
1 Hafizah bt. Hamzah
2 Faizal B Mohamad Kamal 1. 10% mendapat A
3 Nur Izati bt. Meor Ahmed dalam PAJSK.
4 Adabiyatull Hilaliyah bt. Othman
2. 35% ahli
5 Zainurshima bt. Zainul Mukhtar menyertai program
peringkat negeri.

1. 10% mendapat A
dalam PAJSK.

2. 35% ahli
menyertai program
peringkat negeri.

1. 10% mendapat A
dalam PAJSK.

2. 35% ahli
menyertai program
peringkat negeri.

65 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Best Christmas Markets of Cape town
Next Book
สทศ262