The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Emma_kay -, 2019-12-23 03:57:31

Takwim dan Buku Pengurusan SSAz 2020

Takwim dan Buku Pengurusan SK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan, Perak 2020

Keywords: SSAz

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

1 Zuraini bt Mazani 1. 10% mendapat A
dalam PAJSK.
2 Rohana bt. Ramli
8 Kebudayaan 2. 35% ahli
menyertai program
3 Haidir b. Saaduddin peringkat negeri.

4 Rohani bt Mohamed Jais 1. 10% mendapat A
dalam PAJSK.
1 Zauwifah bt. Md Sukor
2. 35% ahli
9 Kelab Rukun Negara 2 Zafarul Islam b Mohamed Idris menyertai program
peringkat negeri.
& Sejarah 3 Vasanthi a/p Murugan
1. 10% mendapat A
4 Kaliamal a/p Letchumanan dalam PAJSK.

1 Noor Khuzaimah bt. Khalid 2. 35% ahli
menyertai program
2 Mohd Husnan b. Muhammad peringkat negeri.

10 Robotik & Stem Hasan

3 Lizawati bt. Adnan

4 Mohd Bakhtiar b. Yacob

66 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS: 3.2.4.1 - JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Norsiawati bt. Abdul Rahman (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi : Fatizah bt. Shapie (PK Pentadbiran)

: M Najib b Hisham (PK HEM)

Penyelaras : Noor Khairunnisa bt Razali

PANDUAN TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik AJK.

2. Merancang aktiviti tahunan unit.

3. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan dikemaskini dari

semasa ke semasa.

4. Mendaftarkan keahlian.

5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di semua peringkat.

6. Bekerjasama dengan semua pihak dalam menjayakan sesuatu program.

7. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian murid.

8. Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

9. Melaporkan pentaksiran PAJSK.

10. Menjalankan tugas –tugas yang diarahkan Guru Besar dari masa ke masa.

CARTA TINDAKAN BULAN
BIL AKTIVITI J F M AMJ J OS ON

1. Mengadakan mesyuarat agung bagi melantik X
AJK

2. Merancang aktiviti tahunan unit X

Memastikan minit mesyuarat dan laporan

3. aktiviti disediakan dan dikemaskini dari Xx x xx x xx x x x

semasa ke semasa

4. Mendaftarkan keahlian X

5. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di Xx x xx x xx x x x
semua peringkat.

6. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam Xx x xx x xx x x x
menjayakan sesuatu program

7. Melaporkan pentaksiran PAJSK x x xx

BIL SUKAN DAN NAMA GURU PENYELARAS SASARAN
PERMAINAN
1 Asrul Sani b. Anuar 1. 10% mendapat A
1 BOLA 2 Mohd Bakhtiar b. Yacob dalam PAJSK
BALING 3 Fadzilah bt. Mustafa 2. Semua murid lulus
4 Fadzilah bt. Zakaria dalam penilaian PAJSK

5 Rohani bt Mohamed Jais

67 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL SUKAN & GURU PENYELARAS SASARAN
PERMAINAN

1 Siti Asiah bt. Tarmizi

2 Nur Farhana bt. Baharuddin 1. 10% mendapat A
2 BOLA JARING 3 Faridah bt. Othman dalam PAJSK
2. Semua murid lulus
4 Suriyatina bt. Abdullah dalam penilaian PAJSK

5 Rohana bt. Ramli

1 Zafarul Islam b Mohamed Idris 1.10% mendapat A
2 Haidir b. Saaduddin dalam PAJSK
3 BOLA SEPAK 3 Faizal b. Kamal 2.Semua murid lulus
4 Salmah bt. Disa dalam penilaian PAJSK

5 Wan Zalila bt. Wan Husain

1 Noor Aini bt. Abdullah Halim

2 Burhan b. Ismail 1. 10% mendapat A

4 BOLA 3 Adabiyatull Hilaliyah bt. Othman dalam PAJSK
TAMPAR 2. Semua murid lulus

4 Teh Li Yeun dalam penilaian PAJSK

5 Zawifah bt. Md Sukor

1 Siti Nor’ain bt. Mohd Hashim 1. 10% mendapat A
2 Noor Khuzaimah bt. Khalid dalam PAJSK
5 CATUR 3 Suzana bt. Hashim 2. Semua murid lulus
4 Kaliamal a/p Letchumanan dalam penilaian PAJSK

5 Nor Azian bt. Abdul Rashid

1 Lizawati bt. Adnan

2 Zawiah bt. Saari 1. 10% mendapat A
3 Hafizah bt. Hamzah dalam PAJSK
6 RAGBI 4 Vasanthi a/p Murugan 2. Semua murid lulus

5 Nur Izati bt. Meor Ahmed dalam penilaian

6 Zainurshima bt. Zainul Mukhtar PAJSK

1 Hatim Fathonah bt. Mohd Kamal

2 Muhammad Faisal b Omar 1. 10% mendapat A
3 Rashidah bt. Zainal Kasim dalam PAJSK
7 SOFBOL 2. Semua murid lulus
4 Rohilah bt. Hamzah dalam penilaian PAJSK
5 Kong Woan Lee

6 Tan Shu Hwa

1 Mohd Husnan b. Muhammad Hasan

2 Noor Khairunnisa bt. Razali 1 . 10% mendapat A
dalam PAJSK

8 HOKI 3 Zahizan bt. Abdul Khalid 3. Semua murid lulus

4 Noor Radziah bt. Awang Kechik dalam penilaian PAJSK

5 Zuraini bt. Mazani

68 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

SETIAP HARI RABU

Aktiviti Hari Minggu Masa
Pasukan Badan Beruniform Rabu A 1.30 – 3.30
Kelab/Persatuan Rabu B 1.30 – 3.30
Sukan & Permainan Rabu 3.30 – 4.30
A&B

PERJUMPAAN PASUKAN BADAN KELAB/PERSATUAN
BERUNIFORM SUKAN & PERMAINAN
1
2 SUKAN & PERMAINAN
3
4 8.1.2020
5 MESYUARAT AGUNG
6
7 15.1.2020 22.1.2020
8
9 29.1.2020 05.02.2020
10
11 12.02.2019 01.04.2020
12
08.04.2020 15.04. 2020
22.4.2020 10.06.2016
17.06.2020 24.06.2020
01.07.2020 08.07.2020
15.07.2020 22.07.2020
05.08.2020 12.08.2020

19.08.2020 26.08.2020
02.09.2020 09.09.2020

69 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TUMS: 3.2.2.1
JAWATANKUASA PERTANDINGAN
SUKAN DAN PERMAINAN & KO AKADEMIK

BIDANG TUGAS.
Pengurus Pasukan

1. Menghadiri mesyuarat peringkat sekolah / daerah/kebangsaan dan mematuhi
keputusan minit mesyuarat tersebut.

2. Menandatangani Kad Kokurikulum ahlinya dalam setiap pertandingan.
3. Menyediakan dan melengkapkan borang tuntutan tambang, makan dan minum,

pengangkutan serta keperluan ahlinya dalam acara-acara yang dianjurkan oleh
sekolah /PPD/BAHAGIAN/JPN/KPM atas persetujuan Guru Besar.
4. Mendapatkan dan menyimpan surat kebenaran ibubapa/penjaga sebelum membawa
ahli yang terlibat dalam sesuatu acara di luar kawasan sekolah. Salinan hendaklah
diserahkan kepada PK HEM atau PK KOKU untuk makluman.
5. Mengiringi ahlinya yang terlibat dalam acara-acara di luar kawasan sekolah dalam
keadaan selamat pergi dan balik.
6. Memaklumkan setiap keputusan pertandingan kepada Guru Besar , PK KOKU dan S/U
SUKAN DAN S/U KOKU untuk makluman dan rekod
7. Membuat laporan/Post Mortem tentang prestasi pasukannya selepas pertandingan dan
serahkan laporan kepada S/U SUKAN dan S/U KOKU untuk tindakan selanjutnya
(dokumentasi).

Jurulatih Pasukan
1. Membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan / alat dan mencadangkan
pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan.
2. Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun.
3. Melatih ahli pasukan masing-masing untuk menghadapi pertandingan dan permainan
antara sekolah / daerah / bahagian / negeri/kebangsaan.
4. Merancang latihan .
5. Memastikan keselamatan pelajar/ahlinya semasa dalam latihan dan pertandingan.
6. Memastikan unsur-unsur nilai pendidikan dan nilai murni diserapkan sama ada dalam
latihan atau perlawanan.

1. BALAPAN DAN PADANG

Bil Nama Guru Sasaran Catatan
1. Pengurus : Nur Izati bt Meor Ahmed
2. Lompat Tinggi Zon- Johan
10E,5P,6G
Nur Izati bt Meor Ahmed
3. Lompat Jauh Daerah-
3-Emas
Faridah bt. Hj Othman
Negeri
4. Lari Jarak Jauh 1-Gangsa
Zahizan bt. Abdul Khalid

5. Jurulatih Lari Berpagar
Salmah bt. Disa

70 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

6. Jurulatih Lari Pecut -
Hafizah bt. Hamzah
Sasaran Catatan
7. Jurulatih Lontaran Z Johan
Noor Aini bt Abdullah Halim D Johan
N 5 Peny
8. Fisioterapi K 2 Peny
Makanan & Minuman
Kaliamal a/p Letchumanan Sasaran Catatan
Z Johan
2. BOLA SEPAK
Bil Nama Guru D Johan
1. Pengurus: Haidir b Saaduddin
2. Jurulatih: Faizal b. Mohamad Kamal N 5 Peny
3. Fisioterapi: Zafarul Islam b Mohamed Idris K 2 Peny
4. Makanan murid: Wan Zalila Bt Wan Husain

3. BOLA BALING
Bil Nama Guru
1. Pengurus: Mohd Bakhtiar B Yacob
2. Jurulatih: Asrul Sani b. Anuar

Fadzilah bt Mustafa
3. Fisio : Rohani bt. Mohamed Jais
4. Makanan : Fadzilah bt. Zakaria

4. BADMINTON Sasaran Catatan
Bil Nama Guru Z Johan
1. Pengurus: Vasanthi a/p Murugan D Johan
2. Jurulatih : Tan Shu Hwa N Penyertaan
3. Fisio & Makanan : Suzana bt. Hashim

5. BOLA JARING

Bil Nama Guru Sasaran Catatan
1. Pengurus : Nur Farhana bt Baharuddin Z Johan
2. Jurulatih : Siti Asiah bt Tarmizi D Johan
3. Fisioterapi : Rohana bt Ramli N 4 Peny
4. Makanan & Minuman : Suriyatina bt Abdullah K

71 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

6. CATUR Sasaran Catatan
Bil Nama Guru Z Johan
1. Pengurus: Noor Khuzaimah bt Khalid D Johan
2. Jurulatih : Siti Nor’ain bt Mohd Hashim K
3. Fisio & Makanan: Nor Azian bt. Abdul Rashid

7. SOFBOL Sasaran Catatan
Bil Nama Guru Z
1. Pengurus : Hatim Fathonah bt Mohd Kamal
D Johan
2. Jurulatih : Muhammad Faisal b Omar
Rohilah bt Hamzah N Johan
K Johan
3. Fisio & Makanan: Kong Woan Lee

8. HOKI Sasaran Catatan
Bil Nama Guru D Johan
1.
N Johan
Pengurus : Zuraini bt Mazani K Johan

Jurulatih : Mohd Husnan b. Muhammad Hasan
2. Noor Khairunnisa bt Razali

3. Fisio & Jamuan : Noor Radziah bt. Awang Kechik

9. BOLA TAMPAR

Bil Nama Guru Sasaran Catatan
D Johan
1. Pengurus : Teh Li Yuen N Johan
K Johan
Jurulatih : Burhan b. Ismail
2. Adabiayatull Hilaliyah bt. Othman

3. Fisio & Jamuan : Zauwifah bt. Md Sukor

10. RAGBI

Bil Nama Guru Sasaran Catatan
D Johan
1.
Pengurus : Rashidah bt Zainal Kasim N Johan
K Johan
Jurulatih : Lizawati bt Adnan
2. Zawiah bt Saari

3. Fisio & Jamuan : Zainurshima bt Zainul Mukhtar

72 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

PERTANDINGAN KO-AKADEMIK

BIL ACARA GURU

KARNIVAL BAHASA MELAYU

1. BERCERITA B.MELAYU THP 1 Zawiah bt. Saari
2. BERCERITA B.MELAYU THP 2 Suriyatina bt. Abdullah
3. PANTUN Noor Radziah bt. Awang Kechik
4. PIDATO Fadzilah bt. Zakaria
5. SAHIBBA Haidir b. Saaduddin
6 DEBAT ALA PARLIMEN Adabiyatull Hilaliyah bt. Othman
7 BICARA BERIRAMA Asrul Sani b. Anuar

KARNIVAL BAHASA INGGERIS

6. POETRY RECITATION Kaliamal a/p Letchumanan
7 PUBLIC SPEAKING Vasanthi a/p Murugan
8 STORY TELLING Kong Woan Lee
9 CHORAL SPEAKING Teh Li Yeun
10 SCRABBLE Noor Khuzaimah bt. Khalid

11. TILAWAH AL-QURAN MTQ
Mohd Bakhtiar b. Yacob(L)
12. HAFAZAN Rashidah bt Zainal Kassim (P)
Burhan b. Ismail( L)
13. BERCERITA KISAH AL-QURAN Salmah bt. Disa(P)
14. KHAT Suzana bt. Hashim (L)
15. NASYID Noor Aini bt. Abdullah Halim(P)
Zainurshima bt Zainul Mukhtar (L &P )
KALAM JAMAEI Rohana bt Ramli
16 Rohilah bt Hamzah
17 KOMPANG SELAWAT Nurfarhana bt Baharuddin
Hatim Fathonah bt Mohd Kamal

73 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

HARI KEBESARAN ISLAM 2020

18 ISRAK MIKRAJ Hatim Fathonah bt Mohd Kamal
19 IHYA RAMADAN Suzana bt Hashim
Rashidah bt Zainal Kassim
MAAL HIJRAH (AWAL
20 Burhan b Ismail

MUHARAM)
21 MAULIDUR RASUL

KESENIAN & KEBUDAYAAN

21. NYANYIAN Zuraini bt Mazani
22. TARIAN, KEBUDAYAAN Siti Nor’ain bt. Mohd Hashim

STEM

23. BERCERITA SAINS (STEM) Wan Zalila bt. Wan Husain
24. ACTION SONG (STEM) Tan Shu Hwa
25. ROKET AIR (STEM) Zafarul Islam b Mohamed Idris

PROGRAM ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN DYMM PADUKA SERI
SULTAN PERAK

PERTANDINGAN MENULIS Adabiyatull Hilaliyah bt. Othman
26.

ESEI BAHASA MELAYU

PERTANDINGAN MENULIS Vasanthi a/p Murugan
27.

ESEI BAHASA INGGERIS

28 PIDATO DIRAJA BM Fadzilah bt. Zakaria

29 PIDATO DIRAJA BI Kong Woan Lee

30 MELUKIS & MEWARNA Asrul Sani b. Anuar

31 ROBOTIK Noor Khuzaimah Bt Khalid
32 TAEKWANDO Zainurshima Bt Zainul Mukhtar

74 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

ASPEK 3.2.6
JAWATANKUASA PERTANDINGAN SUKAN

PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Norsiawati bt. Abdul Rahman (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Fatizah bt. Shapie (PK Pentadbiran)
: M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha : Faizal b. Mohamad Kamal ( SU Sukan)
Pen. Setiausaha : Asrul Sani b Anuar

PANDUAN TUGAS

1. Menyelaraskan semua kegiatan sukan dan permainan antara rumah di peringkat

sekolah.

2. Berhubung dengan setiausaha sukan untuk mengadakan mesyuarat dengan guru-guru

rumah sukan.

3. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan dan permainan tahunan dan membuat

pesanan terhadap peralatan yang diperlukan oleh sekolah.

4. Menyediakan jadual latihan untuk semua guru bertugas dan murid serta menetapkan

hari, masa dan tempat latihan.

5. Menyelaraskan semua acara sukan dan permainan sebelum dan sehingga hari sukan

dan permainan.

6. Mengurus dan menyediakan gelanggang, padang dan tempat-tempat pertandingan dan

memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan mengikut peraturan sebelum
hari perlawanan.

7. Membahagikan para pelajar mengikut pasukan rumah masing-masing di sekolah.
8. Menyimpan senarai daftar pelajar dengan lengkap dan kemas kini melalui guru-guru

rumah.

CARTA TINDAKAN BULAN
BIL AKTIVITI J F M AMJ J OS ON
1. Menyelaras bilangan murid dalam setiap xx

rumah sukan.

2. Menyediakan jadual latihan. x

3. Melaksanakan Sukantara. x

4. Melaksanakan Merentas Desa. x

5. Melaksanakan pertandingan dalaman antara x x x x xx

rumah.

6. Menyediakan laporan dan pencapaian murid. xx

75 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

ASPEK 3.2.6
JAWATANKUASA KEJOHANAN BALAPAN & PADANG

Pengerusi : Jamaluddin bin Mustafa (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Norsiawati bt. Abdul Rahman (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Fatizah bt. Shapie (PK Pentadbiran)
: M Najib b Hisham (PK HEM)
Setiausaha : Asrul Sani b Anuar
Pen. Setiausaha : Faizal b. Mohamad Kamal
Bendahari : Noor Khairunnisa bt Razali

PANDUAN TUGAS

1. Menyelaraskan semua kegiatan sukan dan permainan antara rumah di peringkat

sekolah.

2. Berhubung dengan setiausaha sukan untuk mengadakan mesyuarat dengan guru-guru

rumah sukan.

3. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan dan permainan tahunan dan membuat

pesanan terhadap peralatan yang diperlukan oleh sekolah.

4. Menyediakan jadual latihan untuk semua guru bertugas dan murid serta menetapkan

hari, masa dan tempat latihan.

5. Menyelaraskan semua acara sukan dan permainan sebelum dan sehingga hari sukan

dan permainan.

6. Mengurus dan menyediakan gelanggang, padang dan tempat-tempat pertandingan dan

memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan mengikut peraturan sebelum
hari perlawanan.

7. Membahagikan para pelajar mengikut pasukan rumah masing-masing di sekolah.
8. Menyimpan senarai daftar pelajar dengan lengkap dan kemas kini melalui guru-guru

rumah.

CARTA TINDAKAN BULAN
BIL AKTIVITI J F M AMJ J OS ON
1. Menyelaras bilangan murid dalam setiap xx

rumah sukan.

2. Menyediakan jadual latihan. x

3. Melaksanakan Sukantara. x

4. Melaksanakan Merentas Desa. x

5. Melaksanakan pertandingan dalaman antara x x x x xx

rumah.

6. Menyediakan laporan dan pencapaian murid. xx

76 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

NAMA GURU MENGIKUT
RUMAH SUKAN

SYAHBANDAR LAKSAMANA

1. Hatim Fathonah bt Mohd Kamal 1. Salmah bt Disa
2. Tan Shu Hwa 2. Siti Nor’aini bt. Mohd Hashim
3. Haidir b Saaduddin 3. Mohd Bakhtiar b. Yacob
4. Nor Azian bt Abdul Rashid 4. Muhammad Faisal b Omar
5. Vasanthi a/p Murugan 5. Faridah bt. Hj Othman
6. Wan Zalila bt Wan Husain 6. Lizawati bt Adnan
7. Suzana bt Hashim 7. Kaliamal a/p Letchumanan
8. Fadzilah bt Zakaria 8. Adabiyatull Hilaliyah bt Othman
9. Suriyatina bt Abdullah 9. Nur Farhana bt Baharuddin
10. Zawiah bt Saari 10.Rohani bt Mohamed Jais

BENDAHARA TEMENGGONG

1. Rashidah bt Zainal Kasim 1. Teh Li Yeun
2. Zafarul Islam b Mohamed Idris 2. Burhan bin Ismail
3. Kong Woan Lee 3. Mohd Husnan b Muhd Hassan
4. Zainurshima bt Zainul Mukhtar 4. Hafizah bt. Hamzah
5. Noor Khuzaimah bt Khalid 5. Zauwifah bt Md. Sukor
6. Rohilah bt Hamzah 6. Siti Asiah bt Tarmizi
7. Rohana bt Ramli 7. Fadzilah bt Mustafa
8. Nur Izati bt Meor Ahmed 8. Zuraini bt. Mazani
9. Noor Radziah bt Awang Kechik 9. Zahizan bt Abd Khalid
10. Noor Aini bt Abdullah Halim 10. Noor Khairunnisa bt Razali

77 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

TAKWIM KEJOHANAN SUKAN
MAJLIS SUKAN SEKOLAH – SEKOLAH 2020

BIL SUKAN KATEGORI PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT DAERAH PERINGKAT NEGERI
KELOMPOK DAERAH NEGERI ANJUR KEB ANJUR
(SEBELUM) SEBELUM
1 FEB
1 MERENTAS L&P 12,15,18 TIADA 1 FEB 15 FEB BTG 07 MAC WP PUTRAJAYA
DESA L&P 12,15,18 PERTANDINGAN 17 JAN PADANG
8 FEB 11-13 FEB
2 AKUATIK P12 & P18 TIADA 8 FEB 31 JAN-2 KINTA 16-20 MAC PERAK
L12 & L18 PERTANDINGAN 8 FEB UTARA
3 SOFBOL P 12,15,18 FEB 16-20 MAC PERAK
TIADA 16 JAN 14-16 FEB KUALA
L&P 12,15,18 PERTANDINGAN KANGSAR
1 FEB 21-23 FEB
4 BOLA JARING TIADA 1 FEB PERAK 16-19 MAC PAHANG
5 SKUASY PERTANDINGAN 1 FEB TENGAH
6 BADMINTON
TIADA 18 JAN 18-20 FEB BTG 16-21 MAC PAHANG
PERTANDINGAN PADANG
TIADA
L&P 12,15,18 1 FEB 21-23 FEB KINTA 16-20 MAC KEDAH
11 JAN SELATAN 16-21 MAC KEDAH
7 MEMANAH L&P 12,15,18 TIADA SKT1: 16 16-21 MAC JOHOR
PERTANDINGAN JAN URUS SETIA
SKT2: 28
8 BOLA TAMPAR L&P 12,18 TIADA JAN HULU
9 RAGBI L12 & L18 PERTANDINGAN PERAK
10 HOKI L&P 12,18 SKT3: 12 FEB
TIADA
PERTANDINGAN FINAL: 3
MAC
TIADA
PERTANDINGAN 14-16 FEB

14-16 FEB BAGAN 16-21 MAC JOHOR
DATUK

11 GOLF L&P 12,15,18 TIADA 17-20 FEB KINTA 16-21 MAC MELAKA
PERTANDINGAN UTARA 16-18 MAC MELAKA
SKT1: 28
JAN URUS SETIA

SKT2: 25 FEB

SKT3: 04
MAC

12 GIMNASTIK P 12,15,18 TIADA 12-13 FEB URUS SETIA 16-19 MAC WP K.LUMPUR
BERIRAMA PERTANDINGAN

13 CATUR L&P 12,15,18 TIADA SKT1:18 JAN WP K.LUMPUR
PERTANDINGAN SKT2: 01 FEB URUS SETIA 16-20 MAC
SKT3: 15 FEB

14 OLAHRAGA L&P 12,15,18 15 FEB 24 - 27 FEB 24-27 MAC MANJUNG 15-19 APRIL N.SEMBILAN

15 GIMNASTIK L&P 12,15,18 TIADA 11 APR 21-22 APR LMS 05-10 JUN SABAH
ARTISTIK PERTANDINGAN

78 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

BIL SUKAN KATEGORI PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT DAERAH PERINGKAT NEGERI
KELOMPOK DAERAH NEGERI ANJUR KEB ANJUR
(SEBELUM) SEBELUM
22 & 23
TIADA 18 JAN NOV 2019
PERTANDINGAN
27 JUN 31 JAN & 2
16 BOLING TENPIN L&P 12,15,18 27 JUN FEB URUS SETIA 10-15 OGOS WP PUTRAJAYA
27 JUN
28 & 29
23 APR MAC

27 JUN FINAL: 14
13 JUN APRIL

17 BOLA L&P 12 & 18 TIADA 10-12 JUL KERIAN 10-15 OGOS SELANGOR
KERANJANG L 12,15,18 PERTANDINGAN
L 12,15,18
18 BOLA SEPAK TIADA 17-19 JUL LMS 10-15 OGOS SELANGOR
L 12,18 PERTANDINGAN
19 SEPAK TAKRAW L 18 10-12 JULAI KUALA 10-14 OGOS TERENGGANU
TIADA KANGSAR
L&P 12,15,18 PERTANDINGAN
20 KRIKET L&P 12,18 26-28 JUN
TIADA 10-12 JUL
PERTANDINGAN HILIR PERAK 10-15 OGOS PERLIS

20 KRIKET TIADA
PERTANDINGAN
21 TENIS 6-9 JUL KINTA 10-14 OGOS PULAU PINANG
TIADA 26-28 JUN UTARA 10-14 OGOS PULAU PINANG
22 PING PONG PERTANDINGAN
KINTA
TIADA SELATAN
PERTANDINGAN

23 BOLA BALING L&P 12 & 18 13 JUN 20 JUN 03-05 JUL KERIAN 10-15 OGOS KELANTAN

24 PELAYARAN L&P 12,15,18 TIADA TIADA 10-12 JUL URUS SETIA 10-15 OGOS N.SEMBILAN

PERTANDINGAN PERTANDINGAN

Semua maklumat dan tarikh adalah berdasarkan pada 19 NOVEMBER 2019 dan tertakluk kepada perubahan / pindaan oleh
Unit Pembangunan Bakat Murid, JPN Perak dan Bahagian Sukan, Kesenian dan Kokurikulum, KPM.

CIRI-CIRI

79 Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JADUAL AKTIVITI TAHUNAN 2020

JANUARI 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Jan-20 RABU CUTI TAHUN BARU 2020 Warden
PENDAFTARAN ASRAMA PPM Asrama

SESI PERSEKOLAHAN 2020 BERMULA GURU BERTUGAS

PERHIMPUNAN AWAL TAHUN 2020

2-Jan-20 KHAMIS PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1

MESYUARAT JK SAHSIAH DIRI MURID & PK. HEM

PENGAWAS SEKOLAH SU UNIT

1 MESYUARAT MINGGUAN 1

3-Jan-20 JUMAAT PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1
PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU PENYELARAS PROGRAM
SEMUA GURU
HANTAR E-RPH

4-Jan-20 SABTU

5-Jan-20 AHAD

PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS

6-Jan-20 ISNIN PROGRAM TRANSISI TAHUN GURU TAHUN 1
MESYUARAT JK JADUAL WAKTU BIL 1/2020 SU DATA
MESYUARAT JK DATA SEKOLAH BIL 1/2020 GURU BESTARI

MESYUARAT MAKMAL BESTARI BIL 1/2020 , SU UNIT
MESYUARAT JK TS25 & MBMMBI Bil 1/2020

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU BERTUGAS

2 PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

7-Jan-20 SELASA MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (PANITIA K. PANITIA

MT/PAI)

MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (PANITIA

BM/BI)

8-Jan-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1
MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (SN) K.PANITIA
MESYUARAT JK KAFETERIA & JK RMT SU UNIT
MESYUARAT AGUNG KOKURIKULUM SU KOKURIKULUM

9-Jan-20 PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK
KHAMIS PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1
SEMUA GURU
MESYUARAT MINGGUAN

PLC (LEARNING WALK) K.PANITIA

10-Jan-20 JUMAAT PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1
PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU PENYELARAS PROGRAM

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

11-Jan-20 SABTU LADAP BIL 1 / PLC SU LADAP
SEMUA GURU

12-Jan-20 AHAD

13-Jan-20 ISNIN PERHIMPUNAN KOKU GURU BERTUGAS/
PENGAKAP

MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS SEKOLAH SU UNIT PENGAWAS

80 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

2019 KP MP

MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (MP ELEKTIF)

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
3 14-Jan-20 SELASA PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (MP ELEKTIF) KP. MP

PLC (LEARNING WALK)

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK

15-Jan-20 RABU MESYUARAT PUSAT SUMBER BIL1/2020 SU PSS
MESYUARAT JK PEP AWAM BIL 1 /2020 SU PEP. AWAM

MESYUARAT JK PEP DALAMAN BIL 1/2020 SU PEP. DALAMAN

MESYUARAT JK PPSR BIL 1/2020 SU PPSR

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PK/PJ

16-Jan-20 KHAMIS LATIHAN KEBAKARAN BIL 1/2020 SU 3K / GURU BERTUGAS
MESYUARAT MINGGUAN SEMUA GURU

17-Jan-20 JUMAAT PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 GURU TAHUN 1
18-Jan-20 SABTU PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU PENYELARAS PROGRAM
MERENTAS DESA SU SUKAN
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

19-Jan-20 AHAD

20-Jan-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ

MESYUARAT PRA SEK BIL 1/2020 PENYELARAS PRA SEK

21-Jan-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (MP ELEKTIF) KP MP

4 PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK
22-Jan-20 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULKUM PERSATUAN/PERMAINA

HANTAR E-RPH N

PLC (LEARNING WALK) SEMUA GURU

23-Jan-20 KHAMIS CUTI PERAYAAN (TAHUN BARU CINA)

24-Jan-20 JUMAAT CUTI PERAYAAN (TAHUN BARU CINA)

25-Jan-20 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA

26-Jan-20 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA

27-Jan-20 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK

5 28-Jan-20 SELASA PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT PANITIA BIL 1/2020 (MP ELEKTIF) KP MP

MESYUARAT JK KIK BIL 1/2020 SU JK KIK

MESYUARAT JK PPPM/DTP BIL 1/2020 SU JK PPPM/DTP/DP

29-Jan-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
MORNING PRAYER SEMUA GURU
PERJUMPAAN KOKURIKULKUM UNIFORM/PERMAINAN

30-Jan-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PANITIA SN/PJ/PK
31-Jan-20 JUMAAT MESYUARAT MINGGUAN SEMUA GURU
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM GURU KELAS
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

81 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH HARI FEBRUARI 2020 TINDAKAN

PROGRAM/AKTIVITI AJK ASRAMA

1-Feb-20 SABTU GOTONG-ROYONG GURU BERTUGAS
GURU MEDIA
2-Feb-20 AHAD GURU TAHUN 6
PANITIA
3-Feb-20 PERHIMPUNAN RASMI MT/RBT/TMK
ISNIN PELANCARAN NILAM PERINGKAT SEKOLAH PENTADBIR
SU JK KEDAI BUKU
PROGRAM MTM BERMULA PANITIA BI/MZ
PENYELARAS KOKO
PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PJ/PK
GURU BERTUGAS
4-Feb-20 SELASA PERJUMPAAN G4 PANITIA PAI/BA/PM
MESYUARAT JK KEDAI BUKU BIL 1/2020 SEMUA GURU

PLC
6 5-Feb-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI

PERJUMPAAN KOKURIKULKUM

6-Feb-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI
MESYUARAT MINGGUAN-MESYUARAT SUKAN

7-Feb-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU
HANTAR E-RPH

8-Feb-20 SABTU CUTI HARI THAIPUSAM

9-Feb-20 AHAD PANDU PUTERI
10-Feb-20 ISNIN PERHIMPUNAN KOKURIKULUM

TUNAS

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
11-Feb-20 SELASA PERJUMPAAN G4
PENTADBIR
MESYUARAT JK PIBG BIL 1/2020
7 PLC SU PIBG

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA
MT/RBT/TMK
12-Feb-20 RABU PERJUMPAAN KOKU PERSATUAN
/PERMAINAN
13-Feb-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PK/PJ
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
14-Feb-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/BA/PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU
15-Feb-20 SABTU
16-Feb-20 AHAD PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ
17-Feb-20 ISNIN
PANITIA BI/MZ
PROGRAM SINAR PAGI PENTADBIR
GURU B&K
8 18-Feb-20 SELASA PERJUMPAAN G4
PROGRAM MENTOR MENTEE PANITIA
MT/RBT/TMK
PLC SU SUKAN

PROGRAM SINAR PAGI
19-Feb-20 RABU MESY RUMAH SUKAN

82 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

20-Feb-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PK/PJ
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
21-Feb-20 JUMAAT MESYUARAT JK ASET BIL.1/2020 SU JK ASET
22-Feb-20 SABTU PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/BA/PM
HANTARE-RPH SEMUA GURU
GURU B&K
KEM KEPIMPINAN

23-Feb-20 AHAD PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ
24-Feb-20 ISNIN MESYUARAT JK 3K BIL 1/2020

SU JK 3K

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
9 25-Feb-20 SELASA MORNING PRAYER
SEMUA GURU
PERJUMPAAN G4
LATIHAN SUKAN PENTADBIR

GURU RUMAH

SUKAN

PANITIA

26-Feb-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI MT/RBT/TMK
LATIHAN SUKAN
27-Feb-20 KHAMIS MESYUARAT JK PBPPP BIL 1/2020 GURU RUMAH
28-Feb-20 JUMAAT PLC
29-Feb-20 SABTU PROGRAM SINAR PAGI SUKAN
MESYUARAT JK TS25 BIL 1/2020
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU SU JK PBPPP
HANTAR E-RPH
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM PANITIA SN/PK/PJ

SU TS25

PANITIA PAI/BA/PM

SEMUA GURU

GURU KELAS

83 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MAC 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Mar-20 AHAD

ISNIN PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID SEMUA GURU
2-Mar-20 MESYUARAT JK SPBT BIL 1/2020 SU JK SPBT

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ

PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

SELASA PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID SEMUA GURU

10 UJIAN SEGAK - MAC 2019 SU SEGAK

3-Mar-20 MESYUARAT PENGURUSAN ASRAMA BIL 1/2020 SU ASRAMA

RABU PROGRAM SINAR PANITIA
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID MT/RBT/TMK
4-Mar-20 MESYUARAT LINUS BIL 1/2020 SEMUA GURU
LATIHAN SUKAN SU JK LINUS
SU SUKAN
5-Mar-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PK/PJ
6-Mar-20 JUMAAT MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
PANITIA
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/RESTU PAI/BA/PM
MESYUARAT STAF BIL 1/2020 SEMUA STAF
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

7-Mar-20 SABTU

8-Mar-20 AHAD

ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID SEMUA GURU
9-Mar-20 MESYUARAT JK SKPMg2 BIL 1/2020 SU JK SKPMg2

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
SEMUA GURU
SELASA PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID PENTADBIR

10-Mar-20 PERJUMPAAN G4 PANITIA
11 PLC MT/RBT/TMK
SEMUA GURU
11-Mar-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI SU SUKAN
12-Mar-20 KHAMIS PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID PANITIA SN/PK/PJ
13-Mar-20 JUMAAT SUKANTARA GURU BERTUGAS
PROGRAM SINAR PAGI SEMUA GURU
MESYUARAT MINGGUAN SU KURIKULUM
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID PANITIA
MESYUARAT KURIKULUM BIL 2/2020 PAI/BA/PM
SEMUA GURU
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/RESTU SEMUA GURU
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID
HANTAR E-RPH

84 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SABTU DAILOG PRESTASI IBU BAPA MURID TAHUN 6 PANITIA PAI
BIL1/2020 & KEM CELIK JAWI TAHAP 1 BIL 1 S/U LADAP
14-Mar-20 SEMUA GURU
LADAP BIL 2/2020

15-Mar-20 AHAD
16-Mar-20 ISNIN CUTI PENGGAL 1/ KELAS BIMBINGAN UPSR

17-Mar-20 SELASA CUTI PENGGAL 1/ KELAS BIMBINGAN UPSR

18-Mar-20 RABU CUTI PENGGAL 1/ KELAS BIMBINGAN UPSR

19-Mar-20 KHAMIS CUTI PENGGAL 1

20-Mar-20 JUMAAT CUTI PENGGAL 1

21-Mar-20 SABTU

22-Mar-20 AHAD

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ

ISNIN PROGRAM MENTOR MANTEE GURU B&K
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID SEMUA GURU
23-Mar-20 MESYUARAT JK DATA BIL 2/2020 GURU DATA

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ

MORNING PRAYER SEMUA GURU
PENTADBIR
12 SELASA PERJUMPAAN G4 SEMUA
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID GURUGURU
SU JK PSS
MESYUARAT JK PSS BIL 2/2020 SU JK MBMMBI

24-Mar-20 MESYUARAT JK MBMMBI BIL 2/2020

RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA
PENCERAPAN PDPC/BUKU LATIHAN MURID MT/RBT/TMK
25-Mar-20 PERJUMPAAN KOKURIKULKUM SEMUA GURU
KELAB/PERMAINAN

26-Mar-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PK/PJ
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
SEMUA GURU
ACARA AWAL SUKAN TAHAP 1 DAN 2

27-Mar-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA
RAPTAI PENUH SUKAN TAHUNAN PAI/BA/PM
SEMUA GURU

28-Mar-20 SABTU SUKAN TAHUNAN SEKOLAH SEMUA GURU &
STAF

29-Mar-20 AHAD

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

ISNIN PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS
MESYUARAT JK PPDa BIL 1/2020 PK. HEM
30-Mar-20 MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 (BM/BI/SN) KP MP

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

31-Mar-20 PERJUMPAAN G4 PENTADBIR
SELASA MESYUARAT JK MSA BIL 1/2020 SU MSA
KP MP
MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 (MT/PAI)

CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM GURU KELAS
PLC

85 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

APRIL 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/
RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM TMK
13 1-Apr-20 UNIFORM/PERMAIN
AN

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

KHAMIS PROGRAM LATIHAN KEBAKARAN BIL 2/2020 HEM/GURU
BERTUGAS
2-Apr-20 MESYUARAT HEM BIL 2/2020 SU HEM

3-Apr-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

4-Apr-20 SABTU

5-Apr-20 AHAD

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

ISNIN MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 (MP ELEKTIF) KP MP

6-Apr-20 MESYUARAT JK LINUS BIL 2/2020 SU LINUS

14 MESYUARAT JK INTERVENSI BIL 2/2020 SU INTERVENSI
PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

SELASA PERJUMPAAN G4 PENTABDIR

7-Apr-20 MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 (MP ELEKTIF) KP MP

PLC

8-Apr-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/
PERJUMPAAN KOKURIKULUM TMK
KELAB/PERMAINAN

9-Apr-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PJ/PK
MESYUARAT GURU BIL 2/2020 SU MESYUARAT
GURU

10-Apr-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

11-Apr-20 SABTU PERKHEMAHAN PERDANA

12-Apr-20 AHAD PERKHEMAHAN PERDANA

13-Apr-20 ISNIN CUTI PERISTIWA 1

14-Apr-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
PERJUMPAAN G4 PENTADBIR
15 PLC
PANITIA MT/ RBT/
PROGRAM SINAR PAGI TMK
UNIFORM/PERMAIN
RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM AN
PANITIA SN/PJ/PK
15-Apr-20 GURU BERTUGAS
SU KURIKULUM
16-Apr-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA PAI/ BA/ PM
MESYUARAT MINGGUAN SEMUA GURU
17-Apr-20 JUMAAT MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 2/2020
SABTU PROGRAM SANTAPAN ROHANI / RESTU
18-Apr-20 AHAD HANTAR E-RPH
19-Apr-20

86 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

20-Apr-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
PROGRAM MENTOR MANTEE KAUNSELOR

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

SELASA MORNING PRAYER PENTADBIR
PERJUMPAAN G4 SU TS25

16 21-Apr-20 MESYUARAT TS25 BIL 2/2020
PLC

22-Apr-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/
PERJUMPAAN KOKURIKULUM TMK
KELAB/PERMAINAN

23-Apr-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PJ/PK
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
KPT
MESYUARAT KEWANGAN BIL 1/2020

24-Apr-20 JUMAAT CUTI PERISTIWA 2 PANITIA PAI/ BA/ PM
AWAL RAMADHAN SEMUA GURU

25-Aprr- SABTU
20

26-Apr-20 AHAD

27-Apr-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
KAUNSELOR
PROGRAM MENTOR MANTEE PANITIA BI/ MZ
17 PROGRAM SINAR PAGI PENTADBIR

SELASA MORNING PRAYER

28-Apr-20 PERJUMPAAN G4

PLC

RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
29-Apr-20 MESYUARAT JK KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PK1
BIL 2/2020

30-Apr-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA PAI/ BA/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU
GURU KELAS
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

87 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MEI 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-May-20 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA PANITIA BM/ SEJ
SEMUA GURU
2-May-20 SABTU PANITIA BI/ MZ
PENTADBIR
3-May-20 AHAD SEMUA GURU

4-May-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
PENGHANTARAN BORANG 1 PBPPP SEMUA GURU

5-May-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA PAI/ BA/ PM
SEMUA GURU
18 PERJUMPAAN G4 SEMUA GURU
PENGHANTARAN BORANG 1 PBPPP
SU PEP. DALAM
PLC SU PEP. DALAM
SU PEP. DALAM
6-May-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI
PENGHANTARAN BORANG 1 PBPPP SU PEP. DALAM

7-May-20 KHAMIS CUTI HARI WESAK KELAB STAF
PANITIA BI/ MZ
8-May-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PENTADBIR

PENGHANTARAN BORANG 1 PBPPP PANITIA SN/PJK
HANTAR E-RPH GURU BERTUGAS
SEMUA GURU
9-May-20 SABTU GURU KELAS

10-May-20 AHAD HARI NUZUL AL-QURAN

11-May-20 ISNIN CUTI NUZUL AL-QURAN

12-May-20 SELASA PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN (NA)
19 13-May-20 RABU PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN (NA)

14-May-20 KHAMIS PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN (NA)
MESYUARAT STAF BIL. 2/2020

15-May-20 JUMAAT PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN (NA)
HANTAR E-RPH

16-May-20 SABTU

17-May-20 AHAD

18-May-20 ISNIN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

19-May-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI
20 PERJUMPAAN G4

PLC

20-May-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI
MESYUARAT MINGGUAN
HANTAR E-RPH
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

21-May-20 KHAMIS CUTI PERAYAAN ( HAR RAYA AIDIL FITRI)

22-May-20 JUMAAT CUTI PERAYAAN ( HAR RAYA AIDIL FITRI)

23-May-20 SABTU

24-May-20 AHAD

25-May-20 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

26-May-20 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN

27-May-20 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28-May-20 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29-May-20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

30-May-20 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

31-May-20 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN

88 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JUN 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Jun-20 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

2-Jun-20 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

3-Jun-20 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

4-Jun-20 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

5-Jun-20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6-Jun-20 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

7-Jun-20 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8-Jun-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

9-Jun-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
PERJUMPAAN G4 PENTADBIR
21
PLC

10-Jun-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/ TMK

PERJUMPAAN KOKURIKULUM UNIFORM/PERMAINAN

11-Jun-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/PJK

MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

12-Jun-20 JUMAAT PROGRAM SINAR PAGI PANITIA PAI/BA/PM

HANTAR E-RPH

13-Jun-20 SABTU KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1 BIL 1 PANITIA PAI
LADAP 3/2020 S/U LADAP
SEMUA GURU

14-Jun-20 AHAD

15-Jun-20 ISNIN PERHIMPUNAN KOKU ST JOHN AMBULANS

PROGRAM SINAR PAGI PAGI PANITIA BI/MZ

SELASA PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

16-Jun-20 MESYUARAT JK KEWANGAN BIL 2/2020 SU

22 PLC
PROGRAM SINAR PAGI PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
17-Jun-20 RABU PERJUMPAAN KOKURIKULUM PERSATUAN/PERMAINA

N

PROGRAM SINAR PAGI PAGI PANITIA SN/ PJ/PK

KHAMIS MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

18-Jun-20 MESYUARAT JK PBPPP BIL 2/2020 PK1

MESYUARAT JK PUSAT AKSES & MBMMBI SU MBMMB

89 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

19-Jun-20 JUMAAT BIL 2/2020 SU PEP. AWAM
20-Jun-20 SABTU MESYUARAT JK PPSR BIL 2/2020
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/PM
JAMUAN HARI RAYA AIDIL FITRI PERINGKAT KELAB GURU & STAF
SEKOLAH SEMUA GURU
HANTAR E-RPH

21-Jun-20 AHAD

22-Jun-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PAGI PANITIA BM/ SEJ

PROGRAM SINAR PAGI PAGI PANITIA BI/ MZ

23 SELASA MORNING PRAYER SEMUA GURU/STAF
PENTADBIR
23-Jun-20 PERJUMPAAN G4

PLC

24-Jun-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
PERJUMPAAN KOKURIKULUM UNIFORM/PERMAINAN

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/PK

KHAMIS MESYUARAT JK PPPM/DTP BIL 2/2020 SU PPPM/DTP

25-Jun-20 MESYUARAT JK KIK BIL 2/2020 SU KIK
MESYUARAT JK PRA SEK BIL 2/2020 PENYELARAS PRA SEK

PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

JUMAAT CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM GURU KELAS

26-Jun-20 MESYUARAT JK PIBG BIL 2/2020 SU PIBG
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

27-Jun-20 SABTU HARI USAHAWAN PERDANA 2020 SEMUA GURU
LADAP 4/2020 S/U LADAP

28-Jun-20 AHAD

29-Jun-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
30-Jun-20 SELASA PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS
PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU SU HEM
LATIHAN MURID
MESYUARAT JK MAKMAL BESTARI BIL PANITIA BI/ MZ
2/2020 PENTADBIR
SU UNIT
PROGRAM SINAR PAGI
PERJUMPAAN G4 GURU KELAS
PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU
LATIHAN MURID
MESYUARAT JK KBAT/PAK 21 BIL 2/2020
MESYUARAT JK DATA SEK BIL 3/2020
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

90 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

JULAI 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Jul-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
PERJUMPAAN KOKURIKULUM PERSATUAN/PERMAINAN
PANITIA SN/ PJ/ PK
24 2-Jul-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI GURU BERTUGAS
PLC SU KURIKULUM
MESYUARAT KURIKULUM BIL 3/2020 PANITIA PAI/ BA/ PM
SEMUA GURU
3-Jul-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU
HANTAR E-RPH

4-Jul-20 SABTU

5-Jul-20 AHAD

6-Jul-20 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

PROGRAM MENTOR MANTEE KAUNSELOR

MESYUARAT JK PENDAFTARAN TAHUN 1, PK. HEM

PRASEKOLAH & JPMC 2/2020

25 PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU LATIHAN
MURID

7-Jul-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT JK SKPMg2 BIL 2/2020 SU SKPMg2

PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS PK HEM

PLC

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU LATIHAN

MURID

8-Jul-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK

PERJUMPAAN KOKURIKULUM UNIFORM/PERMAINAN

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU LATIHAN

MURID

9-Jul-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 3/2020 SU KOKU

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU LATIHAN

MURID

10-Jul-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU LATIHAN

MURID

11-Jul-20 SABTU SUKAN PRA SEKOLAH SEMUA GURU & STAF

12-Jul-20 AHAD

13-Jul-20 ISNIN PERHIMPUNAN KOKURIKULUM GURU BERTUGAS/
PENGAKAP
14-Jul-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
PENTADBIR
26 PERJUMPAAN G4
PLC PANITIA MT/ RBT/ TMK
PERSATUAN/PERMAINAN
15-Jul-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI

PERJUMPAAN KOKURIKULUM

91 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

16-Jul-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
17-Jul-20 JUMAAT MESYUARAT HEM BIL 3/2020 SU HEM
18-Jul-20 SABTU PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

19-Jul-20 AHAD

20-Jul-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
MESYUARAT JK LINUS BIL 2/2020 SU LINUS
PANITIA BI/ MZ
21-Jul-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PENTADBIR
PERJUMPAAN G4
PLC PANITIA MT/ RBT/ TMK
UNIFORM/PERMAINAN
27 22-Jul-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
PERJUMPAAN KO KURIKULUM GURU BERTUGAS
PANITIA PAI/ BA/ PM
23-Jul-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI SEMUA GURU
MESYUARAT MINGGUAN GURU KELAS

24-Jul-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU
HANTAR E-RPH
CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

25-Jul-20 SABTU

26-Jul-20 AHAD

27-Jul-20 ISNIN CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

28-Jul-20 SELASA CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

29-Jul-20 RABU CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

30-Jul-20 KHAMIS CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN / KELAS
BIMBINGAN UPSR

31-Jul-20 JUMAAT CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN

92 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

OGOS 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Aug-20 SABTU

2-Aug-20 AHAD

3-Aug-20 ISNIN PELANCARAN BULAN KEBANGSAAN 2020 SU BULAN KEBANGSAAN

UJIAN SEGAK - OGOS 2020 GURU PEND. JASMANI

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 ( SN ) K/PANITIA

28 4-Aug-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 ( BM/BI )

PLC

5-Aug-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK

PERJUMPAAN KO KURIKULUM UNIFORM/PERMAINAN

6-Aug-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

7-Aug-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

8-Aug-20 SABTU KEM BESTARI SOLAT TAHAP 2 BIL 1 PANITIA PAI

LADAP 5/2020 S/U LADAP

SEMUA GURU

9-Aug-20 AHAD

10-Aug-20 ISNIN PERHIMPUNAN KOKURIKULUM G.BERTUGAS/PANDU

PROGRAM SINAR PAGI PUTERI

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 ( MT ) PANITIA BM/ SEJ

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU K/PANITIA

LATIHAN MURID

29 11-Aug-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
MORNING PRAYER SEMUA GURU/STAF

PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

PLC

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU

LATIHAN MURID

12-Aug-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/ TMK

PERJUMPAAN KO KURIKULUM PERSATUAN/PERMAINAN

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU SEMUA GURU

LATIHAN MURID

13-Aug-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
14-Aug-20 JUMAAT MESYUARAT GURU BIL 3/2020 SU MESYUARAT GURU
15-Aug-20 SABTU PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU
LATIHAN MURID PANITIA PAI/ BA/ PM
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU SEMUA GURU
HANTAR E-RPH

16-Aug-20 AHAD

93 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

17-Aug-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 ( MP K. PANITIA

ELEKTIF )

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU

LATIHAN MURID

30 18-Aug-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2020 ( MP K.PANITIA

ELEKTIF )

PLC

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU

LATIHAN MURID

19-Aug-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/RBT/TMK

PERJUMPAAN KO KURIKULUM PERSATUAN/PERMAINAN

PENCERAPAN PDPC /SEMAKAN BUKU

LATIHAN MURID

20-Aug-20 KHAMIS CUTI AWAL MUHARRAM

21-Aug-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
22-Aug-20 SABTU HANTAR E-RPH SEMUA GURU
LADAP 6 / KEM CELIK JAWI TAHAP 2 BIL PANITIA PAI
23-Aug-20 AHAD KAUNSELOR
1 S/U LADAP
PECUTAN 200% SEMUA GURU
DIALOG PRESTASI IBU BAPA MURID
TAHUN 6 BIL 2

24-Aug-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ

25-Aug-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
SEMUA GURU/STAF
31 MORNING PRAYER PENTADBIR
PERJUMPAAN G4
PANITIA MT/ RBT/ TMK
PLC UNIFORM/PERMAINAN
PANITIA SN/ PJ/ PK
26-Aug-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI
PANITIA PAI/BA/PM
PERJUMPAAN KO KURIKULUM GURU KELAS
SU BULAN KEBANGSAAN
27-Aug-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI SEMUA GURU

MESYUARATTS25 BIL 3/2020

28-Aug-20 JUMAAT PROGRAM SINAR PAGI

CETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

SAMBUTAN BULAN KEBANGSAAN

HANTAR E-RPH

29-Aug-20 SABTU

30-Aug-20 AHAD

31-Aug-20 ISNIN HARI KEBANGSAAN

94 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

SEPTEMBER 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Sep-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

PLC

32 2-Sep-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
PERJUMPAAN KO KURIKULUM PERSATUAN/PERMAINAN

3-Sep-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

MESYUARAT JK PENEMPATAN MURID TG. SU UNIT

1

4-Sep-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

MESYUARAT STAF BIL. 3/2020 SEMUA STAF

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

5-Sep-20 SABTU

6-Sep-20 AHAD

7-Sep-20 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI GURU BERTUGAS

8-Sep-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
MESYUARAT UNIT-UNIT HEM SU UNIT-UNIT HEM
PLC
PANITIA MT/ RBT/ TMK
33 9-Sep-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI

10-Sep-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
11-Sep-20 JUMAAT MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
12-Sep-20 SABTU PENUTUPAN BULAN KEMERDEKAAN SU BULAN KEMERDEKAAN
13-Sep-20 AHAD HANTAR E-RPH SEMUA GURU
PANITIA PAI
KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1 KE 2 S/U LADAP
LADAP BIL 7

14-Sep-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
MESYUARAT UNIT-UNIT HEM SU UNIT-UNIT HEM
PANITIA MT/ RBT/ TMK
15-Sep-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI
34 PLC

16-Sep-20 RABU CUTI HARI MALAYSIA

17-Sep-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK
18-Sep-20 JUMAAT MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
19-Sep-20 SABTU PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

20-Sep-20 AHAD

21-Sep-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
MESYUARAT UNIT-UNIT HEM SU UNIT-UNIT HEM

95 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

22-Sep-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

MORNING PRAYER SEMUA GURU/STAF

PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

35 PLC SU PENGURUSAN ASET
MESYUARAT ASET KALI 3/2020

23-Sep-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK

MESYUARAT UNIT-UNIT HEM SU

24-Sep-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

25-Sep-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

26-Sep-20 SABTU LADAP BIL 8 S/U LADAP

SEMUA GURU

27-Sep-20 AHAD

28-Sep-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
29-Sep-20 SELASA MESYUARAT UNIT-UNIT HEM SU UNIT-UNIT HEM
PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ
30-Sep-20 RABU PERJUMPAAN G4 PENTADBIR
MESYUARAT JK PENDAFTARAN TAHUN 1, PK. HEM
PRASEKOLAH & JPMC
PLC PANITIA MT/ RBT/ TMK
PROGRAM SINAR PAGI PK. HEM
MESYUARAT JK SPBT SU KEDAI BUKU
MESYUARAT KEDAI BUKU BIL 2/2020 KPT
MESYUARAT JK KEWANGAN BIL 3/2020 GURU KELAS
MENCETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM

96 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

OKTOBER 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

36 PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/PK
1-Oct-20 KHAMIS PROGRAM LATIHAN KEBAKARAN BIL 2 PK HEM
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS
MESYUARAT KURIKULUM BIL 4/2020 SU KURIKULUM
PANITIA PAI/ BA/ PM
2-Oct-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU SEMUA GURU
HANTAR E-RPH
PANITIA BM/ SEJ
3-Oct-20 SABTU KP MP
SU SUKAN
4-Oct-20 AHAD PANITIA BI/ MZ
PENTADBIR
5-Oct-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI KP MP
PELANCARAN BULAN SUKAN NEGARA
PANITIA MT/ RBT/ TMK
MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 ( BM/BI ) KP MP
PANITIA SN/ PJ/PK
37 PROGRAM SINAR PAGI GURU BERTUGAS
6-Oct-20 SELASA PERJUMPAAN G4 PK1
PANITIA PAI/ BA/ PM
PLC SEMUA GURU
PANITIA PAI
MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 ( MT/PAI ) S/U LADAP
SEMUA GURU
7-Oct-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI
SU PEP. DALAMAN
MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 (SN) PK. HEM
SU PEP. DALAMAN
8-Oct-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PENTADBIR
MESYUARAT MINGGUAN SU MSA

MESYUARAT JK PBPPP BIL 3/2020 SU PEP. DALAMAN
PK. HEM
9-Oct-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU SU PEP. DALAMAN
SU KOKU
HANTAR E-RPH SU PEP. DALAMAN
SU PIBG
10-Oct-20 SABTU KEM BESTARI SOLAT TAHAP 2 KE 2 SEMUA GURU
LADAP BIL 9 / PLC

11-Oct-20 AHAD

12-Oct-20 ISNIN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( NA )

MESYUARAT JK JKBMS

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( NA )

13-Oct-20 SELASA PERJUMPAAN G4

PLC

38 MESYUARAT JK MSA BIL 3/2020
14-Oct-20 RABU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( NA )

MESYUARAT JK 3K

15-Oct-20 KHAMIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( NA )

MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 4/2020

16-Oct-20 JUMAAT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( NA )
MESYUARAT JK PIBG BIL 4/2020

HANTAR E-RPH

17-Oct-20 SABTU

18-Oct-20 AHAD

97 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

19-Oct-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
MESYUARAT JK PPDa PK. HEM

MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 (MP ELEKTIF ) KP MP

PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/ MZ

20-Oct-20 SELASA PERJUMPAAN G4 PENTADBIR

39 PLC KP MP

MESYUARAT PANITIA BIL 4/2020 (MP ELEKTIF )

21-Oct-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT/ TMK
MESYUARAT JK SAHSIAH MURID & PK. HEM

JK PENGAWAS SEKOLAH

22-Oct-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/PK
MESYUARAT MINGGUAN GURU BERTUGAS

MESYUARAT JK DATA BIL 4/2020 GURU DATA

23-Oct-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM

HANTAR E-RPH SEMUA GURU

24-Oct-20 SABTU

25-Oct-20 AHAD

26-Oct-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/ SEJ
S/U HEM
MESYUARAT HEM BIL 4/2020 PANITIA BI/ MZ
SEMUA GURU /STAF
PROGRAM SINAR PAGI PENTADBIR
PK. HEM
27-Oct-20 SELASA MORNING PRAYER
PERJUMPAAN G4 MT/ RBT/ TMK
GURU KELAS
40 PLC PK. HEM
MESYUARAT JK KAFETERIA & RMT

28-Oct-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI
HARI USAHAWAN TAHUN 6

MESYUARAT JK PENGURUSAN ASRAMA

29-Oct-20 KHAMIS CUTI MAULIDUR RASUL

30-Oct-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU PANITIA PAI/ BA/ PM
31-Oct-20 SABTU SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK SU
MENCETAK KEHADIRAN DARIPADA SSDM GURU KELAS
HANTAR E-RPH SEMUA GURU

98 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

NOVEMBER 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

1-Nov-20 AHAD

2-Nov-20 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI PANITIA BM/SEJ
PROGRAM SINAR PAGI

MESYUARAT JK KAJIAN SEMULA PENGURUSAN 2/2020 PK1

41 3-Nov-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
MESYUARAT G4 PENTADBIR

PLC

4-Nov-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI PANITIA MT/ RBT

PLC

5-Nov-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI PANITIA SN/ PJ/ PK

MESYUARAT MINGGUAN SEMUA GURU

6-Nov-20 JUMAAT CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK

7-Nov-20 SABTU

8-Nov-20 AHAD

9-Nov-20 ISNIN PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BM/SEJ
RAPTAI MAJLIS APRESIASI GEMILANG SU MAG
GURU KELAS
JAMUAN KELAS PANITIA BI/MZ
PENTADBIR
10-Nov-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI SU MAG
MESYUARAT G4 PANITIA MT/ RBT
SU MAG
RAPTAI MAJLIS APRESIASI GEMILANG
42 11-Nov-20 RABU MAJLIS GRADUASI & APRESIASI GEMILANG K/PANITIA
GURU KELAS TAHUN 6
CUTI PERISTIWA 4

12-Nov-20 KHAMIS PROGRAM SINAR PAGI
JAMUAN TAHUN 6

13-Nov-20 JUMAAT CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

14-Nov-20 SABTU HARI DEEPAVALI
15-Nov-20 AHAD CUTI PERAYAAN DEEPAVALI
16-Nov-20 ISNIN

17-Nov-20 SELASA PROGRAM SINAR PAGI PANITIA BI/MZ
SU PROGRAM
43 MAJLIS KHATAM AL QURAN K/PANITIA BI
SETIUSAHA
18-Nov-20 RABU PROGRAM SINAR PAGI SU
PENGURUSAN FAIL K/PANITIA BI
SETIAUSAHA
PENDAFTARAN TAHUN 1 2021 SU

PROGRAM SINAR PAGI K/PANITIA BI
SETIAUSAHA
19-Nov-20 KHAMIS MESYUARAT GURU AKHIR TAHUN
PENGURUSAN FAIL

20-Nov-20 JUMAAT PROGRAM SANTAPAN ROHANI/ RESTU
PENGURUSAN FAIL
21-Nov-20 SABTU
22-Nov-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
23-Nov-20 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24-Nov-20 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
25-Nov-20 RABU CUTI AKHIR TAHUN
26-Nov-20 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
27-Nov-20 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
28-Nov-20 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
29-Nov-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
30-Nov-20 ISNIN

99 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

DISEMBER 2020

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM/AKTIVITI TINDAKAN

01-DIS-20 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
02-DIS-20 RABU CUTI AKHIR TAHUN
03-DIS-20 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
04-DIS-20
JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
05-DIS-20 SABTU
06-DIS-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
07-DIS-20 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
08-DIS-20 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
09-DIS-20 RABU CUTI AKHIR TAHUN
10-DIS-20 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
11-DIS-20 JUMAAT
12-DIS-20 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
13-DIS-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
14-DIS-20 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
15-DIS-20 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
16-DIS-20 RABU CUTI AKHIR TAHUN
17-DIS-20 KHAMIS
18-DIS-20 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
19-DIS-20 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
20-DIS-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
21-DIS-20 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
22-DIS-20 SELASA HARI KRISMAS
23-DIS-20 RABU
24-DIS-20 KHAMIS MESYUARAT GURU Bil 1/2021
25-DIS-20 JUMAAT
26-DIS-20 SABTU
27-DIS-20 AHAD
28-DIS-20 ISNIN

29-DIS-20 SELASA MESYUARAT KURIKULUM Bil 1/2021

30-DIS-20 RABU MESYUARAT HEM DAN KOKURIKULUM BIL 1/2021

31-DIS-20 KHAMIS GOTONG-ROYONG

100 | S t a n d a r d 3 . 2 – P e n g u r u s a n K o - K u r i k u l u m

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Semua guru akan diminta menyempurnakan tugas ini secara bergilir-gilir jadual.
Dalam tiap-tiap satu minggu persekolahan, dua – empat orang guru akan bertugas.
Pastikan guru bertugas mingguan peka akan minggu mereka bertugas.

2. Laporan-laporan tertentu dicatatkan di dalam Buku Log Laporan Guru Bertugas untuk
makluman dan perhatian Guru Besar/ Penolong Kanan dan guru-guru. Buku tersebut
hendaklah diserahkan kepada PK Pentadbiran sebelum sekolah bersurai pada hari
berkenaan untuk ditandatangani.

3. Guru Bertugas hadir ke sekolah 15 minit awal bagi memastikan perjalanan sekolah
bagi hari / minggu berkenaan. Pulang paling awal pada jam 2.30 petang.

4. Guru bertugas mingguan / harian bertindak sebagai pengawai perhubungan sekolah.

5. Membantu mengawasi disiplin dan kebajikan murid iaitu:
5.1. Mengawasi pergerakan murid semasa persekolahan dan waktu pulang
5.2. Memberi perhatian kepada murid-murid yang lambat ke sekolah
5.3. Memberi perhatian kepada murid-murid yang keluar kelas tanpa kebenaran
5.4. Mengendalikan perhimpunan pagi (Isnin – Khamis) dan membuat pengumuman
yang berkaitan
5.5. Menyambut murid di pintu pagar selaras dengan Konsep Sekolah Penyayang
(Guru Penyayang)

6. Memastikan tahap kebersihan sekolah terpelihara – kantin, kaki lima, tandas, bilik
darjah, bilik khas, asrama dan lain-lain.

7. Dapatkan maklumat tentang perhimpunan sehari sebelum perhimpunan dan
memastikan kelancaran perhimpunan mingguan, perhimpunan rasmi dan
perhimpunan bulanan kokurikukulum.

8. Melaporkan dapatan pemantauan WAYS pada minggu seterusnya.
9. Bertindak sebagai loco perantis (ibu bapa) bagi semua murid di sekolah ini.
10. Sentiasa melaksanakan penambahbaikan secara berterusan ‘Kaizen’.
11. Menjadi pembantu kepada Guru Penolong Kanan apabila ketiadaan Penolong Kanan .
12. Bertugas dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab , dan aspek kemenjadian murid

diberi keutamaan.

13. Menjadi suri teladan kepada rakan-rakan yang lain apabila menjalankan tugas dan
tanggungjawab.

14. Khidmat pelanggan diberi keutamaan. Memastikan pelanggan yang berurusan di
sekolah berpuas hati dengan khidmat yang diberi.

15. Membantu warden asrama dan mengawal selia asrama dan murid asrama secara
menyeluruh.

100 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS MEMATUHI
PERATURAN
1. FARIDAH BT HJ SEKOLAH
OTHMAN -Kehadiran
1. MUHAMMAD FAISAL B 2. ZURAINI BT MAZANI -Pakaian
1 2 JAN – OMAR 3. HJH. NOOR -Rambut, kuku
3 JAN 2. SALMAH BT DISA KHAIRUNNISA BT PENGAWAS SAYANGI DIRI
3. LIZAWATI BT ADNAN RAZALI SEKOLAH DAN
4. NOR AZIAN BT ABDUL KELUARGA
RASHID PENGAWAS KEPENTINGAN
SEKOLAH AKTIVITI
1. BURHAN B ISMAIL KOKURIKULUM
2. SITI NOR’AIN BT MOHD 1. MUHAMMAD FAISAL B UNIT PENGAKAP
2 6 JAN – HASHIM OMAR SAYANGI
10 JAN 3. ROHANI BT MOHAMED 2. SALMAH BT DISA SEKOLAH
JAIS 3. LIZAWATI BT ADNAN
4. TEH LI YEUN CINTA AKAN
NEGARA
1. FAIZAL B MOHAMAD 1. BURHAN B ISMAIL
KAMAL 2. SITI NOR’AIN BT MOHD SENTUHAN
2. ZAINURSHIMA BT KASIH SAYANG SELAMAT
3 13-17 ZAINUL MUKHTAR HASHIM
JAN 3. ROHANI BT MOHAMED
3. ROHANA BT RAMLI
4. SURIYATINA BT JAIS
ABDULLAH 4. TEH LI YEUN

1. HAIDIR B MOHD 1. FAIZAL B MOHAMAD
SAADUDDIN KAMAL
2. SUZANA BT HASHIM 2. ZAINURSHIMA BT
4 20-24 3. RASHIDAH BT ZAINAL ZAINUL MUKHTAR
JAN KASIM 3. ROHANA BT RAMLI PENGAWAS PSS
4. ADABIYATULL 4. SURIYATINA BT
HILALIYAH BT ABDULLAH PRS
OTHMAN
PENGAWAS
1. MOHD BAKHTIAR B 1. HAIDIR B MOHD SEKOLAH
YACOB SAADUDDIN
27-31 2. TAN SHU HWA
5 JAN 3. NUR IZATI BT MEOR 2. SUZANA BT HASHIM
3. RASHIDAH BT ZAINAL
AHMED
4. FADZILAH BT KASIM
MUSTAPHA 4. ADABIYATULL

HILALIYAH BT
OTHMAN

6 3-7 1. MOHD HUSNAN B 1. MOHD BAKHTIAR B HORMAT
FEB MUHAMMAD HASSAN YACOB MENGHORMATI

2. VASANTHI A/P 2. TAN SHU HWA
MURUGAN 3. NUR IZATI BT MEOR

3. NUR FARHANA BT AHMED
BAHARUDDIN 4. FADZILAH BT

4. FADZILAH BT ZAKARIA MUSTAPHA

101 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS
SOPAN
7 10-14 1. ASRUL SANI B ANUAR 1. MOHD HUSNAN B UNIT PANDU SANTUN
FEB 2. WAN ZALILA BT WAN MUHAMMAD HASSAN PUTERI TUNAS TERHADAP
KELUARGA
HUSAIN 2. VASANTHI A/P PENGAWAS PSS HORMAT MENGHORMATI
3. HJH. NOOR RADZIAH BT MURUGAN MENGHORMATI
PRS GOLONGAN
AWANG KECHIK 3. NUR FARHANA BT ORANG KRANG
4. KALIAMAL A/P BAHARUDDIN PENGAWAS UPAYA
SEKOLAH
LETCHUMANAN 4. FADZILAH BT ZAKARIA MENGHORMATI
PENGAWAS PSS WARGA
8 17-21 1. ZAFARUL ISLAM B 1. ASRUL SANI B ANUAR SEKOLAH
FEB MOHAMED IDRIS 2. WAN ZALILA BT WAN PRS
CELIK WANG
2. ROHILAH BT HAMZAH HUSAIN
3. NOOR KHUZAIMAH BT 3. HJH.NOOR RADZIAH BT BERDISIPLIN
DAN RAJIN
KHALID AWANG KECHIK
4. HATIM FATHONAH BT 4. KALIAMAL A/P BIJAK
TEKNOLOGI
MOHD KAMAL LETCHUMANAN MAKLUMAT

9 24-28 1. ZAUWIFAH BT MD 1. ZAFARUL ISLAM B BERFIKIRAN
FEB SUKOR MOHAMED IDRIS POSITIF

10 2-6 2. ZAWIAH BT SAARI 2. ROHILAH BT HAMZAH
MAC 3. NOOR AINI BT 3. NOOR KHUZAIMAH BT

11 9-13 ABDULLAH HALIM KHALID BERTANGGUNGJAWAB
MAC 4. KONG WOAN LEE 4. HATIM FATHONAH BT
1. FARIDAH BT HJ
12 23-27 MOHD KAMAL
MAC OTHMAN 1. ZAUWIFAH BT MD
2. ZURAINI BT MAZANI
3. HJH. NOOR SUKOR
2. ZAWIAH BT SAARI
KHAIRUNNISA BT 3. NOOR AINI BT
RAZALI
4. NOR AZIAN BT ABDUL ABDULLAH HALIM
RASHID 4. KONG WOAN LEE
1. FARIDAH BT HJ
1. MUHAMMAD FAISAL B
OMAR OTHMAN
2. ZURAINI BT MAZANI
2. SALMAH BT DISA 3. HJH. NOOR
3. LIZAWATI BT ADNAN
KHAIRUNNISA BT
RAZALI
4. NOR AZIAN BT ABDUL
RASHID

1. BURHAN B ISMAIL 1. MUHAMMAD FAISAL B
2. SITI NOR’AIN BT MOHD OMAR

HASHIM 2. SALMAH BT DISA
3. ROHANI BT MOHAMED 3. LIZAWATI BT ADNAN

JAIS
4. TEH LI YEUN

1. FAIZAL B MOHAMAD 1. BURHAN B ISMAIL
KAMAL 2. SITI NOR’AIN BT MOHD
30 2. ZAINURSHIMA BT
13 MAC- 3 ZAINUL MUKHTAR HASHIM PENGAWAS
3. ROHANI BT MOHAMED SEKOLAH
APRIL 3. ROHANA BT RAMLI
4. SURIYATINA BT JAIS
ABDULLAH 4. TEH LI YEUN

102 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS
KEBERSAMAAN
14 6 -10 1. HAIDIR B MOHD 1. FAIZAL B MOHAMAD PENGAWAS
APRIL SAADUDDIN KAMAL SEKOLAH KEMESRAAN
INTERAKSI
15 13-17 2. SUZANA BT HASHIM 2. ZAINURSHIMA BT TKRS SIHAT
APRIL 3. RASHIDAH BT ZAINAL ZAINUL MUKHTAR PENGHAYATAN
PRS RAMADHAN
KASIM 3. ROHANA BT RAMLI KEGEMBIRAAN
4. ADABIYATULL 4. SURIYATINA BT

HILALIYAH BT ABDULLAH
OTHMAN 1. HAIDIR B MOHD
1. MOHD BAKHTIAR B
YACOB SAADUDDIN
2. TAN SHU HWA 2. SUZANA BT HASHIM
3. NUR IZATI BT MEOR 3. RASHIDAH BT ZAINAL
AHMED
4. FADZILAH BT KASIM
MUSTAPHA 4. ADABIYATULL

HILALIYAH BT
OTHMAN

16 20-24 1. MOHD HUSNAN B 1. MOHD BAKHTIAR B
APRIL MUHAMMAD HASSAN YACOB

2. VASANTHI A/P 2. TAN SHU HWA
MURUGAN 3. NUR IZATI BT MEOR

3. NUR FARHANA BT AHMED
BAHARUDDIN 4. FADZILAH BT

4. FADZILAH BT ZAKARIA MUSTAPHA

1. ASRUL SANI B ANUAR 1. MOHD HUSNAN B
2. WAN ZALILA BT WAN MUHAMMAD HASSAN
27 HUSAIN 2. VASANTHI A/P
17 APRIL- 3. HJH.NOOR RADZIAH BT MURUGAN PENGAWAS
PSS
1 MEI AWANG KECHIK 3. NUR FARHANA BT
4. KALIAMAL A/P BAHARUDDIN
LETCHUMANAN 4. FADZILAH BT ZAKARIA

18 4-8 1. ZAFARUL ISLAM B 1. ASRUL SANI B ANUAR PENGAWAS PENJIMATAN
MEI MOHAMED IDRIS 2. WAN ZALILA BT WAN SEKOLAH SUMBER

2. ROHILAH BT HAMZAH HUSAIN KASIH SAYANG PEMELIHARAAN
3. NOOR KHUZAIMAH BT 3. HJH.NOOR RADZIAH BT DAN
PEMULIHAN
KHALID AWANG KECHIK FLORA FAUNA
4. HATIM FATHONAH BT 4. KALIAMAL A/P

MOHD KAMAL LETCHUMANAN

PUTERI ISLAM

1. ZAUWIFAH BT MD 1. ZAFARUL ISLAM B
SUKOR MOHAMED IDRIS

19 11-15 M2. ZAWIAH BT SAARI 2. ROHILAH BT HAMZAH
MEI 3. NOOR AINI BT 3. NOOR KHUZAIMAH BT
ABDULLAH HALIM
4. KONG WOAN LEE KHALID
4. HATIM FATHONAH BT

MOHD KAMAL

103 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS
SAYA ANAK
20 18-22 1. FARIDAH BT HJ 1. ZAUWIFAH BT MD PENGAWAS PSS MALAYSIA
MEI OTHMAN SUKOR
PENGAWAS MALU
21 8-12 2. ZURAINI BT MAZANI 2. ZAWIAH BT SAARI SEKOLAH MELAKUKAN
JUN 3. HJH.NOOR 3. NOOR AINI BT PERKARA
ST JOHN YANG NEGATIF
KHAIRUNNISA BT ABDULLAH HALIM AMBULANS
RAZALI 4. KONG WOAN LEE MENGHORMATI
4. NOR AZIAN BT ABDUL 1. FARIDAH BT HJ KEPELBAGAIAN
RASHID AGAMA BANGSA
1. MUHAMMAD FAISAL B OTHMAN DAN BAHASA
OMAR 2. ZURAINI BT MAZANI
2. SALMAH BT DISA 3. HJH. NOOR MENGHORMATI
3. LIZAWATI BT ADNAN UNDANG-
KHAIRUNNISA BT UNDANG JALAN
RAZALI RAYA
4. NOR AZIAN BT ABDUL
RASHID MEMATUHI
PERATURAN
22 15-19 1. BURHAN B ISMAIL 1. MUHAMMAD FAISAL B SETEMPAT
JUN 2. SITI NOR’AIN BT MOHD OMAR
MENJAGA
HASHIM 2. SALMAH BT DISA HORMAT -MENGHORMATI PERSEKITARAN
3. ROHANI BT MOHAMED 3. LIZAWATI BT ADNAN SEKOLAH

JAIS HAK ASASI
4. TEH LI YEUN KANAK-
KANAK
23 22-26 1. FAIZAL B MOHAMAD 1. BURHAN B ISMAIL PENGAWAS PSS
JUN KAMAL 2. SITI NOR’AIN BT MOHD

2. ZAINURSHIMA BT HASHIM
ZAINUL MUKHTAR 3. ROHANI BT MOHAMED

3. ROHANA BT RAMLI JAIS
4. SURIYATINA BT 4. TEH LI YEUN

ABDULLAH

1. HAIDIR B MOHD 1. FAIZAL B MOHAMAD
SAADUDDIN KAMAL
2. SUZANA BT HASHIM 2. ZAINURSHIMA BT
24 29JUN- 3. RASHIDAH BT ZAINAL ZAINUL MUKHTAR PRS
3
JULAI KASIM 3. ROHANA BT RAMLI PENGAWAS
4. ADABIYATULL 4. SURIYATINA BT SEKOLAH
HILALIYAH BT ABDULLAH PENGAKAP
OTHMAN BERTANGGUNGJAWAB

25 6-10 1. MOHD BAKHTIAR B 1. HAIDIR B MOHD
JULAI YACOB SAADUDDIN

2. TAN SHU HWA 2. SUZANA BT HASHIM
3. NUR IZATI BT MEOR 3. RASHIDAH BT ZAINAL

AHMED KASIM
4. FADZILAH BT 4. ADABIYATULL

MUSTAPHA HILALIYAH BT
OTHMAN

3. MOHD HUSNAN B 1. MOHD BAKHTIAR B
MUHAMMAD HASSAN YACOB
4. VASANTHI A/P 2. TAN SHU HWA
26 13-17 MURUGAN 3. NUR IZATI BT MEOR
JULAI
3. NUR FARHANA BT AHMED
BAHARUDDIN 4. FADZILAH BT
4. FADZILAH BT ZAKARIA MUSTAPHA

104 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS MENGHARGAI
DAN
27 20-24 1. ASRUL SANI B ANUAR 1. MOHD HUSNAN B PENGAWAS PSS MENEPATI
JULAI 2. WAN ZALILA BT WAN MUHAMMAD HASSAN MASA

HUSAIN 2. VASANTHI A/P SAHABAT
3. HJH.NOOR RADZIAH BT MURUGAN
JASAMU
AWANG KECHIK 3. NUR FARHANA BT DIKENANG
4. KALIAMAL A/P BAHARUDDIN
MENGHORMATI
LETCHUMANAN 4. FADZILAH BT ZAKARIA BUDAYA KAUM
LAIN
28 3-7 1. ZAFARUL ISLAM B 1. ASRUL SANI B ANUAR PENGAWAS
OGOS MOHAMED IDRIS 2. WAN ZALILA BT WAN SEKOLAH NEGARAKU
PANDU PUTERI MERDEKA
2. ROHILAH BT HAMZAH HUSAIN MENGHAYATI
3. NOOR KHUZAIMAH BT 3. HJH.NOOR RADZIAH BT TUNAS RUKUN
NEGARA
KHALID AWANG KECHIK PENGAWAS PSS
4. HATIM FATHONAH BT 4. KALIAMAL A/P MENGEKALKAN
PRS
MOHD KAMAL LETCHUMANAN WARISAN DAN
PENGAWAS BUDAYA
29 10-14 5. ZAUWIFAH BT MD 1. ZAFARUL ISLAM B SEKOLAH KEGEMBIRAAN MALAYSIA
OGOS SUKOR MOHAMED IDRIS
PENGAWAS
1. ZAWIAH BT SAARI 2. ROHILAH BT HAMZAH SEKOLAH
2. NOOR AINI BT 3. NOOR KHUZAIMAH BT

ABDULLAH HALIM KHALID
3. KONG WOAN LEE 4. HATIM FATHONAH BT

MOHD KAMAL

30 17-21 1. FARIDAH BT HJ 1. ZAUWIFAH BT MD
OGOS OTHMAN SUKOR

31 24-28 2. ZURAINI BT MAZANI 2. ZAWIAH BT SAARI
OGOS 3. HJH. NOOR 3. NOOR AINI BT

32 1-4 KHAIRUNNISA BT ABDULLAH HALIM KASIH SAYANG
SEPT RAZALI 4. KONG WOAN LEE
4. NOR AZIAN BT ABDUL 1. FARIDAH BT HJ
33 7-11 RASHID
SEPT OTHMAN
1. MUHAMMAD FAISAL B 2. ZURAINI BT MAZANI
OMAR 3. HJH. NOOR

2. SALMAH BT DISA KHAIRUNNISA BT
3. LIZAWATI BT ADNAN RAZALI
4. NOR AZIAN BT ABDUL
1. BURHAN B ISMAIL RASHID
2. SITI NOR’AIN BT MOHD 1. MUHAMMAD FAISAL B
OMAR
HASHIM 2. SALMAH BT DISA
3. ROHANI BT MOHAMED 3. LIZAWATI BT ADNAN
1. BURHAN B ISMAIL
JAIS 2. SITI NOR’AIN BT MOHD
4. TEH LI YEUN HASHIM
1. FAIZAL B MOHAMAD 3. ROHANI BT MOHAMED
JAIS
KAMAL 4. TEH LI YEUN
2. ZAINURSHIMA BT

ZAINUL MUKHTAR
3. ROHANA BT RAMLI
4. SURIYATINA BT

ABDULLAH

105 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS
KESETIAAN
34 14-18 1. HAIDIR B MOHD 1. FAIZAL B MOHAMAD TKRS KEPADA RAJA
SEPT SAADUDDIN KAMAL PENGAWAS PSS DAN NEGARA

35 21-25 2. SUZANA BT HASHIM 2. ZAINURSHIMA BT PRS KASIH SAYANG MALAYSIA
SEPT 3. RASHIDAH BT ZAINAL ZAINUL MUKHTAR TANAH AIR KU

KASIM 3. ROHANA BT RAMLI TOLERANSI
4. ADABIYATULL 4. SURIYATINA BT
HINDARI
HILALIYAH BT ABDULLAH RASUAH
OTHMAN 1. HAIDIR B MOHD
1. MOHD BAKHTIAR B MENGHARGAI
YACOB SAADUDDIN ALAM
2. TAN SHU HWA 2. SUZANA BT HASHIM SEKITAR
3. NUR IZATI BT MEOR 3. RASHIDAH BT ZAINAL
AHMED NEGARAKU
4. FADZILAH BT KASIM AMAN
MUSTAPHA 4. ADABIYATULL

HILALIYAH BT
OTHMAN

28 1. MOHD HUSNAN B 1. MOHD BAKHTIAR B
36 SEPT- MUHAMMAD HASSAN YACOB

2 OKT 2. VASANTHI A/P 2. TAN SHU HWA
MURUGAN 3. NUR IZATI BT MEOR

3. NUR FARHANA BT AHMED
BAHARUDDIN 4. FADZILAH BT

4. FADZILAH BT ZAKARIA MUSTAPHA

37 5-9 1. ASRUL SANI B ANUAR 1. MOHD HUSNAN B PENGAWAS
OKT 2. WAN ZALILA BT WAN MUHAMMAD HASSAN SEKOLAH

HUSAIN 2. VASANTHI A/P
3. HJH.NOOR RADZIAH BT MURUGAN

AWANG KECHIK 3. NUR FARHANA BT
4. KALIAMAL A/P BAHARUDDIN

LETCHUMANAN 4. FADZILAH BT ZAKARIA

PUTERI ISLAM HORMAT MENGHORMATI

38 12-16 1. ZAFARUL ISLAM B 1. ASRUL SANI B ANUAR
OKT MOHAMED IDRIS 2. WAN ZALILA BT WAN

2. ROHILAH BT HAMZAH HUSAIN
3. NOOR KHUZAIMAH BT 3. HJH.NOOR RADZIAH BT

KHALID AWANG KECHIK
4. HATIM FATHONAH BT 4. KALIAMAL A/P

MOHD KAMAL LETCHUMANAN

39 19-23 1. ZAUWIFAH BT MD 1. ZAFARUL ISLAM B PENGAWAS PSS
OKT SUKOR MOHAMED IDRIS

2. ZAWIAH BT SAARI 2. ROHILAH BT HAMZAH
3. NOOR AINI BT 3. NOOR KHUZAIMAH BT

ABDULLAH HALIM KHALID
4. KONG WOAN LEE 4. HATIM FATHONAH BT

MOHD KAMAL

106 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS GURU PENYAYANG PENGAWAS/ UNIT TEMA TAJUK
BERTUGAS
KATAKAN
1. FARIDAH BT HJ 1. ZAUWIFAH BT MD “TIDAK” PADA
OTHMAN ROKOK
2. ZURAINI BT MAZANI SUKOR
40 26-30 3. HJH. NOOR 2. ZAWIAH BT SAARI PRS HORMAT WABAK
OKT 3. NOOR AINI BT MENGHORMATI DENGGI
KHAIRUNNISA BT ABDULLAH HALIM PENGAWAS
RAZALI SEKOLAH CELIK CUKAI
4. NOR AZIAN BT ABDUL 4. KONG WOAN LEE
RASHID PENGAWAS PSS JENAYAH
ST JOHN SIBER
1. FARIDAH BT HJ
OTHMAN
1. MUHAMMAD FAISAL B 2. ZURAINI BT MAZANI
41 2–6 OMAR 3. HJH. NOOR
NOV
2. SALMAH BT DISA KHAIRUNNISA BT
3. LIZAWATI BT ADNAN RAZALI
4. NOR AZIAN BT ABDUL
RASHID BERTANGGUNGJAWAB

1. BURHAN B ISMAIL
2. SITI NOR’AIN BT MOHD 1. MUHAMMAD FAISAL B
42 9-13 HASHIM OMAR
NOV
3. ROHANI BT MOHAMED 2. SALMAH BT DISA
JAIS 3. LIZAWATI BT ADNAN
4. TEH LI YUEN

1. FAIZAL B MOHAMAD
KAMAL 1. BURHAN B ISMAIL
2. ZAINURSHIMA BT 2. SITI NOR’AIN BT MOHD
16 -20 ZAINUL MUKHTAR HASHIM
43 NOV 3. ROHANA BT RAMLI
3. ROHANI BT MOHAMED
4. SURIYATINA BT JAIS
ABDULLAH 4. TEH LI YEUN

* Tertakluk kepada pindaan

107 J a d u a l B e r t u g a s M i n g g u a n S K S u l t a n A b d u l A z i z

PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020
SK SULTAN ABDUL AZIZ, 36000 TELUK INTAN, PERAK


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Best Christmas Markets of Cape town
Next Book
สทศ262