Vićentije Rakić Biblioteka Paraćin Download PDF
  • 203
  • 1
83 07-06-1977
Наслов: 14 Дана
Година: IV
Број: 83
датум издавања: 07-06-1977
издавач: ОК ССРН Параћина
в.д.гл.одг. Раде Милосављевић
Штампа: Глас штампарија Београд
тираж: 10100 примерака
друга одговорна лица: Народна библиотека "др Вићентије Ракић "
објекат у вези.
језик: Српски
врста извора: новине, листови, часописи
Садржај: Нова фабрика цемента, додаци Наше Стакло Наше дело, Нови Поповац
View Text Version Category : Newspapers
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications