The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-78338296, 2022-06-22 09:06:38

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-19

BUKU RPOGRAM MAT PIBG KALI KE-19

Kali ke - 19

26 JUN 2022 10.30 pagi 7.20 SQUARE
AHAD

Dirasmikan oleh:

TN ROZMAN BIN BAHARUDDIN

Timbalan PPD Sektor Perancangan dan Dasar
PPD HULU SELANGOR

ISI KANDUNGAN

1 Kata alu-aluan PK Pentadbiran SMKBSB 3
4
2 5
6
3 Atur cara majlis 7
8
4 Agenda mesyuarat Agung kali ke-19 9
10
5 Notis mesyuarat Agung
11-12
6 Borang penyataan usul
13
7 Jawatankuasa PIBG Sesi 2021 / 2022
14-15
8 Jawatankuasa KSIB PPKI 2022/2023
16-22
9 Senarai kehadiran AJK PIBG ke Mesyuarat Agung PIBG kali 23
ke-18
24-33
10 Senarai kehadiran guru ke Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 34-37

Senarai kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG kali 38
11 39-40

ke-18 41
42
12 Minit mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-18

13 Laporan aktiviti PIBG 2021/2022

14 Laporan penyata kewangan PIBG 2021/2022

15 Usul untuk dibahaskan

16 Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2022/2023

17 AJK Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG kali ke-19

18 Pencapaian kurikulum

19 Penghargaan

2

KATA ALU-ALUAN PK PENTADBIRAN

BISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIM,
Assalamualaikum W.B.T.
Sebagai pembuka kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran ke
hadrat Allah SWT atas limpah kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang
jitu maka mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-19 dapat diterjemahkan pada hari
ini.
Pada kesempatan ini, diharapkan kita semua dapat menjana idea-idea yang bernas
dalam merealisasikan visi dan misi sekolah ini dari semasa ke semasa supaya SMK
Bandar Sungai Buaya menjadi sebuah sekolah yang gemilang.
Dengan perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, Persatuan Ibu Bapa
dan Guru menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan dalam mengorak langkah mem-
bantu pihak sekolah dalam semua aspek khasnya kemajuan dan kecemerlangan
pendidikan anak-anak kita. Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang padu amat sukar
bagi kita untuk mencapai kejayaan-kejayaan yang diharapkan.
Saya bagi pihak warga sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberi kerjasama yang baik dalam melaksanakan pelbagai
program sekolah. Kita semua mengharapkan peningkatan dalam aspek kurikulum,
kokurikulum dan sahsiah pelajar. Hanya dengan kerjasama semua pihak secara
berterusan maka anak-anak didik sekolah ini dapat terbentuk menjadi insan yang
cemerlang dari segi sahsiah, akademik serta kokurikulum.
Akhir kata semoga Allah memberkati kerjasama kita dalam menjalankan tanggung-
jawab bagi mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berilmu dan cemerlang.
Seterusnya menjadi rakyat yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara
Malaysia.

Sekian, terima kasih.
HJH SUKAINAH BT ISMAIL
PK PENTADBIRAN
SMK BANDAR SG BUAYA

3

KATA ALU-ALUAN YDP PIBG SMKBSB

BISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Assalamualaikum W.B.T.

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan
nikmat Nya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama
dalam Mesyuarat Agung PIBG SMKBSB kali ke-19. Insya-Allah semoga kehadiran
ibu bapa pada kali ini dapat kita berbincang serta bertukar-tukar pendapat dengan
berhemah demi kebaikan anak-anak serta sekolah.

Walaupun begitu, sokongan berterusan dari ibu bapa masih lagi diperlukan sama
ada dari segi kewangan, tenaga kerja, buah fikiran serta masa dalam menjayakan
program PIBG untuk kebaikan anak-anak. Penglibatan ibu bapa dengan PIBG serta
sekolah boleh merangkumi segala aspek akademik, kokurikulum, sahsiah serta
rohani para pelajar berdasarkan ilmu kepakaran ibu bapa masing-masing. Semoga
jalinan kerjasama ini sentiasa mendapat keredhaan Allah S.W.T.

Tahniah diucapkan kepada pihak sekolah, guru-guru serta pelajar dalam semua
kejayaan cemerlang yang telah dicapai. Usaha gigih pelajar, guru-guru serta pihak
sekolah dalam merealisasikan kejayaan ini amatlah dibanggakan. Usaha yang
cemerlang ini perlu kita teruskan dan mantapkan lagi komitmen agar
kecemerlangan menjadi milik kita bersama.

Jawatankuasa PIBG sesi 2021/2022 mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam semua program PIBG sepanjang tahun 2021 secara lang-
sung atau tidak langsung. Tahniah dan terima kasih juga kepada jawatankuasa
yang menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMKBSB kali ke-19 ini. Pihak PIBG sesi
2021/2022 juga ingin memohon kemaafan atas segala kekurangan serta kekhilafan
dalam menjalankan tanggungjawab. Saya berharap agar Jawatankuasa PIBG sesi
2022/2023 yang akan dipilih dan dilantik dapat menjalankan amanah yang diberi-
kan dengan penuh komited dan dedikasi.

Semoga kita semua dikurniakan rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T.

Wassalam.

DATO’ HJ RUSLEE BIN HJ HASHIM
YANG DIPERTUA
PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

4

10.30 a.m: ATUR CARA MAJLIS
:
Ucapan Yang Dipertua PIBG sesi 2021/2022
: Menerima dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung
PIBG kali ke—18.
: Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan PIBG
2021/2022.
: Menerima dan mengesahkan Penyata Kewangan
: PIBG 2021/2022.
: Pembubaran AJK PIBG sesi 2021/2022.
: Melantik Pengerusi sementara mesyuarat.
: Pelantikan AJK PIBG sesi 2022/2023.
: Membentang dan menerima usul atau cadangan.
: Hal-hal lain.
1.00 p.m: Ucapan Penangguhan.
Penangguhan mesyuarat.
Bersurai

5

AGENDA MESYUARAT

1. Ucapan Yang Dipertua PIBG sesi 2021/2022
2. Menerima dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung

PIBG kali ke—18.
3. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan PIBG

2021/2022.
4. Menerima dan mengesahkan Penyata Kewangan

PIBG 2021/2022.
5. Pembubaran JK PIBG sesi 2021/2022.
6. Melantik pengerusi sementara mesyuarat.
7. Pelantikan JK PIBG sesi 2022/2023.
8. Membentang dan menerima usul atau cadangan.
9. Hal-hal lain.
10. Ucapan Penangguhan.
11. Penangguhan mesyuarat.

6

NOTIS MESYUARAT AGUNG

7

BORANG USUL ATAU CADANGAN

Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
No tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nama Anak : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tingkatan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tarikh :………………………………………………………………………

Yang Dipertua,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG),
SMK Bandar Sungai Buaya,
48010 Rawang Selangor.
Tuan,
USUL / CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA KALI KE 19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Usul atau cadangan ibu bapa yang hadir sahaja akan dibahaskan dalam mesyuarat.

Dengan ini saya ……………………………………………………………………… akan hadir / tidak hadir ke Mesyuarat Agung
PIBG SMK Bandar Sungai Buaya kali ke –19 tahun 2022.
Sekian. Terima kasih.
Yang benar,
..................................................................
()

8

JAWATANKUASA PIBG SESI 2021 / 2022

Penasihat : Pn Hjh Sukainah bt Ismail ( PK Pentadbiran)
Yang DiPertua PIBG : Dato’ Hj Ruslee bin Hj Hashim
Naib Yang DiPertua PIBG : Prof Madya Dr Faizul Azli bin Mohd Rahim
Setiausaha Kehormat : Pn Norfarhana bt Johari
Bendahari Kehormat : Pn Norhamizan bt Simat
AJK
a) Guru : Pn Maria Wati bt Yusoff
: Pn Rosna bt Noh
b) Ibu Bapa : En Asruzi bin Omar
: Pn Zuliana bt Mohd Zubir
c) Juru Audit Luaran : Pn Fazliyani bt Abu Bakar
Juru Audit Dalaman : Pn Hazlina bt Ali
: Prof Madya Dr Mohamad Johdi bin Salleh
d) AJK Komuniti : En Mohamad Hishamuddin bin Mohd Tahir
: En Mohamad bin Abdul [email protected]
: En Zuraimy bin Mohamad Kusin
: Pn Syariza Annur bt Idris
: En Mohd Saidin bin Sharif
: Pn Rosalmi bt Romli
: En Shahri bin Ahmad

9

JAWATANKUASA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB)
10

SENARAI KEHADIRAN AJK PIBG KE MESYUARAT AGUNG KALI KE –18
11

SENARAI KEHADIRAN AJK PIBG KE MESYUARAT AGUNG KALI KE –18
12

SENARAI KEHADIRAN GURU KE MESYUARAT AGUNG KALI KE –18
13

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA KE MESYUARAT AGUNG KALI KE –18
14

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA KE MESYUARAT AGUNG KALI KE –18
15

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

16

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

17

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

18

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

19

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

20

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

21

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 18

22

LAPORAN AKTIVITI PIBG 2021/2022

23

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

24

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

25

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

26

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

27

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

28

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

29

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

30

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

31

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

32

LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

33

USUL YANG DI BAHASKAN

BIL PENYATAAN USUL NAMA IBU BAPA / UNIT

1. Pengerusi PIBG dikekalkan. Kasmawati bt Abdul
Rahim

2. Pengurangan sumbangan PIBG kerana seseten- Rosmawani bt
Mustapha
gah ibu bapa tidak mampu

3. Yuran PIBG dikurangkan kepada RM 50 untuk Zarinawati bt Sampol
seorang anak dan RM 100 untuk dua atau lebih
anak.

4. Penambahbaikan keperluan pembelajaran. Erni Yusnita bt Mohd
Arriffin

5. Setiap kelas perlu ada langsir kerana cuaca Mohd Amirrudin Bin
panas. Abdul Razak

6. Tandas rosak. Pintu tandas tiada kunci dan perlu Ahd.Moess bin
Mokhtar
dibaiki segera.

7. Penambahbaikan tempat menunggu ibu bapa Mohamad Zaki Ali
atau bas sekolah ketika balik sekolah kerana
murid ramai.

8. Bumbung pejalan kaki dari pondok pengawal Hairudin Bin Majusi
keselamatan ke tempat menunggu kenderaan.

9. Makanan di kantin mahal dan kuantiti sedikit. Mohd Sabri bin Mat
Tandas tidak memuaskan dari segi kebersihan Daud
dan tiada lampu.

10. Mengadakadan dua zon menunggu untuk pelajar Noor Zamri bin Zainil
yang menggunakan kenderaan penjaga untuk Salleh
pulang kerana berlaku kesesakan bagi menge-
lakkan perkara tidak diingini berlaku.

3432

USUL YANG DI BAHASKAN

BIL PENYATAAN USUL NAMA IBU BAPA / UNIT

11. Kantin perlu menyediakan makanan yang Noor Liza bt Md Noh
mencukupi dan menjual buah-buahan.

12. Makanan di kantin terlalu mahal untuk murid. Norliza bt Mah Isa

13. Makanan di kantin cepat habis dan tidak Mohamad Zairi bin
mencukupi untuk rehat kedua. Zainal

14. Makanan di kantin kurang memuaskan dan perlu Azizah binti Noor
dikurangkan sedikit harga.

15. Dibenarkan makan di kelas pada waktu rehat. Mohd Zubir bin Shaari

16. Mohon program kerohanian diperbanyakkan. Zurina bt Harun

17. Kelas tambahan Tingkatan 5 perlu diadakan. Mazlina bt Mohd

18. Mengadakan kelas tambahan bagi murid Ting 4 Zurina bt Hasim
sebagai persediaan SPM tahun hadapan
terutamanya bagi subjek yang sukar.

19. Buat yang terbaik untuk sekolah. Mahadi bin talib

20. Sumbangan RM4.00 untuk penyelenggaraan UNIT HEM

berikut :

a) Penyelenggaran Tandas RM 1.00

b) Penyelenggaraan Bekalan Elektrik RM1 1.00.

c) Penyelenggaraan Keselamatan RM 1.00 (Siling,

Tangki, Saluran aip bocor).

d) Penyelenggaraan Perabot RM 1.00.

3257

USUL YANG DI BAHASKAN

BIL PENYATAAN USUL NAMA IBU BAPA / UNIT

21. Cadangan pengerusi KSIB sebagai wakil ibu bapa UNIT PPKI
Murid Berkeperluan Pendidikan Khas iaitu
En. Ghazali bin Hj. Abdul Hamid.
Usul Kutipan Murid PPKI
a) Pendaftaran keahlian koperasi RM7
b) Yuran Tahunan Pengakap Pendidikan Khas
RM7 setahun.
c) Sumbangan Panitia Daerah Hulu Selangor
RM10 setahun.
d) Sumbangan tabung KSIB RM100 setahun.

22. a) Sumbangan Program Peningkatan Prestasi UNIT KURIKULUM
Murid SPM ( RM 150 x 172 = RM 25 800).

b) Sumbangan Program Peningkatan Prestasi
Murid Ting 4 (RM 100 x 195 = RM 19 500).

c) Sumbangan Program Peningkatan Prestasi
Murid Ting 3 (RM 60 x 225 = RM 13 500).

d) Sumbangan Program Peningkatan Prestasi
Murid Ting 2 (RM 10 x 210 = RM 2100).

e) Sumbangan Program Peningkatan Prestasi
Murid Ting 1 (RM 10 x 216= RM 2160).

36 24

USUL YANG DI BAHASKAN

BIL PENYATAAN USUL NAMA IBU BAPA / UNIT

22. f) Sumbangn Program Champion UNIT KURIKULUM
(Setiap Jumaat)
(5 Sains—RM 50 seorang x 27 = RM 1350)

(4 Sains—RM 50 seorang x 27 = RM 1350)

g) Sumbangan Program Diamond
(Setiap Isnin)
(5 Akaun—RM 50 seorang x 30 = RM 1500)

h) Sumbangan kelas Permata
(kelas malam—pilihan)
(5 Usahawan/5Visual—RM 57 seorang x 50
= RM 2850)
(4 Usahawan/4Visual—RM 72 seorang x 50
= RM 3600)

3275

JAWATANKUASA PIBG SESI 2022/2023

Penasihat : Pn Hjh Sukainah bt Ismail ( PK Pentadbiran)
Yang DiPertua PIBG :
Naib Yang DiPertua PIBG :
Setiausaha Kehormat : Pn Norfarhana bt Johari
Pen. Setiausaha Kehormat : Cik Amirah bt Megat Zafirus
Bendahari Kehormat : Pn Norhamizan bt Simat
AJK :
a) Guru : Pn Maria Wati bt Yusoff
: Pn Rosna bt Noh
b) Ibu Bapa
: En Asruzi bin Omar
c) Juru Audit Luaran
Juru Audit Dalaman : Pn Zuliana bt Mohd Zubir

d) AJK Komuniti : Pn Fazliyani bt Abu Bakar

: Pn Hazlina bt Ali

:

:

:
:

:

:

: Pn Rosalmi bt Romli

38

AJK PELAKSANA MESYUARAT AGUNG PIBG

JK INDUK MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-19

Pengerusi : Dato’ Hj Ruslee bin Hj Hashim
Penasihat : Pn Hjh Sukainah bt Ismail (PK Pentadbiran)
Ex-Officio : Pn Liu Peek Yuen (PK HEM)
: Pn Hjh Asmahan bt Abdul Halim ( PK Kokurikulum)
Penyelaras
Setiausaha : En Asruzi bin Omar
Bendahari : Pn Norfarhana bt Johari
: Pn Norhamizan bt Simat

JK PELAKSANA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-19

JK JEMPUTAN SAMBUTAN/ PERASMIAN / PROTOKOL JK PENGACARA MAJLIS
 Pn Siti Mariam bt Nawari (K)  Pn Ayuni bt Abdullah (K)
 Pn Zaida bt Mohd Zi  Pn Rosalmi bt Romli
 Pn Mazni bt Ambak @ Ahmad  En Istiaq bin Idris (Pengerusi sementara PIBG)
 En Rusli bin Radzi
JK BUKU PROGRAM
JK PENDAFTARAN  Pn Noor Hazlin bt Idris (K)
 Cik Fatini Nasuha bt Masron
IBI BAPA & e– SARANA
 Pn Nor Ifadilah bt Ibrahim (K) JK TEKS UCAPAN
 Pn Robia’tul A’dawiyah bt Zainuddin  Pn Hjh Norwati bt Aziz (Perasmi)
 Pn Sariah bt Hj Ibrahim  Pn Hjh Rosmani bt Salleh (YDP PIBG)
 Pn Hjh Mahani bt Mat Khairi  Pn Noraini bt Raain (Pengetua)
 Pn Fazliyani bt Abu Bakar

MURID
 Pn Idayu bt Abd Seman (K)
 Pn Noor Liza bt Md Noh
 Pn Zaiton bt Sangit
 Pn Marzitah bt Yusofi
 Cik Amirah bt Megat Zafirus

33 39

AJK PELAKSANA MESYUARAT AGUNG PIBG

JK KESELAMATAN DAN DISIPLIN JK BACAAN DOA
 En Mohd Khaizul bin Mohd Razali (K)  En Mohd Sufian bin Mokhtar
 Pn Zuliana bt Mohd Zubir
JK KEBERSIHAN
JK FOTOGRAFI DAN DOKUMENTASI  Pn Hjh Rosmani bt Salleh (K)
 Pn Hjh Rozeta bt Hasan (K)  Pn Rozia bt Abd Rahim
 Cik Maisarah bt Zamani
 Pn Fatimah bt Ri JK BANNER
 Pn Hemah a/p Valayuthan  En Asruzi bin Omar (K)
 En Mohd Khazarude Haris bin Mohd Kharis
JK KECERIAAN KHEMAH DAN PENTAS UTAMA
 Pn Harisah bt [email protected] Muhammad (K) JK PENCATAT MINIT
 Pn Rosna bt Noh  Cik Nur Aina Aqilah bt Mohd Rosman (K)
 Pn Rozia bt Abd Rahim
JK PERSIAPAN TEMPAT
 En Roslan bin Jelani (K) JK USUL DAN CADANGAN
 En Mohd Shamsul Niza bin Mohd Ishak  Pn Norfarhana bt Johari (K)
 En Zaim Zuhaili bin Mohamad Salji  Cik Nuraini bt Abdul Hidzam

JK JAMUAN JK PENGIRAAN UNDI
VIP  Pn Ilmiah bt Tumian (K)
 Pn Hazlina bt Ali (K)  Pn Norhamizan bt Simat
 Pn Wan Zurianti bt Wan Abdullah
JK HADIAH DAN SIJIL
IBU BAPA, GURU & MURID  Pn Noraasha bt Hassim (K)
 Pn Puziah bt Sabari (K)  Pn Norhamizan bt Simat
 Pn Nor Sarini bt Mohd Yusof
 Pn Nor Ina Saleha bt Jamaluddin JK SIARAYA
 En Asruzi bin Omar (K)
 En Mohd Khazarude Haris bin Mohd Kharis

33 40

PENCAPAIAN KURIKULUM

41

Penghargaan

Pihak kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada:

Tuan Rozman bin Baharuddin
Timbalan PPD Sektor Perancangan dan Dasar

PPD HULU SELANGOR

Dato’ Ruslee bin Haji Hashim
YDP PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

BARISAN PENTADBIR SMKBSB
AJK PIBG SESI 2021/2022

AJK PELAKSANA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE– 19
SEMUA IBU BAPA & PENJAGA MURID
serta

Semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam menjayakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-19.

4042

Catatan

43


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานวิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม
Next Book
PBD_Edisi_2