The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by typos-i.gr, 2020-02-09 02:15:43

Εξώφυλλο 089

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Εξώφυλλο

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #089

2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

H ΒΔΟΜΆΔΑ Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ, Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

ΟΙΕΛΕ: καταγγελίες Στον πάγο «Εργοστάσιο»
για ιδιωτικό σχολείο ο διδάσκων κλεμμένων
αυτοκινήτων
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει- ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ να «παγώσει» τη σύμβαση του
τουργών Ελλάδας, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της διδάσκοντα που οι φοιτητές-τριες του τμήματος ΤΗΝ ΕΞΆΡΘΡΩΣΗ σπείρας που έκλεβε οχήματα
τα εκπαιδευτήρια «Γένεσις» για μια σειρά ζητήματα Ψυχολογίας κατήγγειλαν και να τον καλέσει σε απο- ανακοίνωση στην Αθήνα η ΕΛΑΣ. Την περασμένη
μισθολογικού και εργασιακού περιεχομένου (μι- λογία, πήρε το τμήμα Ψυχολογίας. Πέμπτη συνέλαβε 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και
σθούς, απλήρωτες υπερωρίες κ.λπ.), καθώς επίσης https://typos-i.gr/article/ston-pago-o-didaskwn το φερόμενο ως αρχηγό.
γιατί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρεμποδί- https://typos-i.gr/article/ergostasio-klemmenwn-
στηκε η αναπληρώτρια πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ όταν aytokinhtwn
επισκέφθηκε το σχολείο για να ενημερώσει τους
εκπαιδευτικούς.  
https://typos-i.gr/article/oiele-kataggelies-gia-
idiwtiko-sxoleio

Παρέμβαση του υπουργείου Βόλτες στην ιστορία
για τα «8 ευρώ σημειώσεις»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ δόση ιστορικών και ενημερωτικών
Η ΥΠΌΘΕΣΗ του διδάσκοντα το μάθημα της Αναπτυξιακής-Γνωστικής Νευροψυχολογίας στο νέο περιπάτων στην πόλη, συνοδεία έμπειρου ξεναγού  «χωρίς
τμήμα Ψυχολογίας και της «διαχωρισμένης» εξέτασης σε όσους-ες φοιτητές-τριες αγόραζαν από τον κουραστικές διηγήσεις και αφηγήσεις» όπως αναφέρει η σχε-
ίδιο τις σημειώσεις αντί 8 ευρώ και στους υπόλοιπους-ες, έφτασε μέχρι το υπουργείο Παιδείας. τική ανακοίνωση του Δήμου, ετοιμάζεται το τμήμα Τουρισμού.
https://typos-i.gr/article/parembash-ypoyrgeioy-paideias-gia-ta-8-eyrw-shmeiwseis https://typos-i.gr/article/boltes-sthn-istoria

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης Email: [email protected] (σύνταξη), [email protected]

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Γιάννενα|3

Η εξαίρεση… μιας δωρεάς Το Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκο-
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ] Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λονίκης», θα έπαιρναν και μονά- μονάδων». μείο Ιωαννίνων
Ιωαννίνων θα καταφτάσει μόνο δα παραγωγής ραδιοφαρμάκων. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι εύ- προετοιμάζεται
Το Πανεπιστημιακό Νο- το συγκρότημα PET/CT, για το Το υπουργείο Υγείας ζήτησε λογο, έφερε αναστάτωση στο εδώ και ενά-
σοκομείο Ιωαννίνων οποίο είχε υπογραφεί τον Ιού- όμως την εξαίρεση των μονάδων Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μιση χρόνο, σε
προετοιμάζεται εδώ και νιο μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγωγής ραδιοφαρμάκων από Ιωαννίνων, με τον διοικητή Βα- πολλά επίπεδα,
ενάμιση χρόνο, σε πολλά (υπουργεία Υγείας και Οικονομί- τη δωρεά με το σκεπτικό ότι «οι σίλη Τσίκαρη να κάνει λόγο για για την υποδο-
επίπεδα, για την υποδοχή μιας ας, διοίκηση Πανεπιστημιακού ανάγκες στον συγκεκριμένο το- μια χαμένη ευκαιρία. Καταρχάς, χή μιας ιδιαίτε-
ιδιαίτερης σύγχρονης ιατρικής Νοσοκομείου και Ίδρυμα «Στ. μέα της υγείας εξυπηρετούνται όπως σημειώνει στον «Τύπο ρης σύγχρονης
μονάδας υψηλής τεχνολογίας: Νιάρχος») η σχετική σύμβαση πληρέστερα με την προμήθεια Ιωαννίνων», τίθεται το ζήτημα ιατρικής μο-
ενός συστήματος τομογραφί- του έργου προμήθειας και εγκα- μόνο του ειδικού ιατρικού εξο- της απόστασης της πόλης των νάδας υψηλής
ας ποζιτρονίων/υπολογιστικής τάστασης. Το κύκλοτρο δεν θα πλισμού PET/CΤ…». Προφανώς Ιωαννίνων από Αθήνα και Θεσ- τεχνολογίας:
τομογραφίας (PET CT) και ενός έρθει… Κι αυτό επειδή αυτό ζή- το επιχείρημα δεν είναι ιδιαίτερα σαλονίκη όπου γίνεται παραγω- ενός συστήμα-
κύκλοτρου. τησε το Ελληνικό Δημόσιο από πειστικό. Όσα νοσοκομεία έχουν γή ραδιοφαρμάκων. «Ο χρόνος τος τομογραφί-
Η PET/CT είναι μια σύγχρονη μέ- το Ίδρυμα! PET/CT, δεν είχαν ποτέ μονάδα ημιζωής ενός ραδιοφαρμάκου ας ποζιτρονίων/
θοδος μοριακής απεικόνισης, η Αυτό τουλάχιστον προκύπτει παραγωγής ραδιοφαρμάκων. είναι μόλις 4 ώρες, στις οποί- υπολογιστικής
οποία βρίσκει πολλές εφαρμογές από το σχέδιο νόμου του υπουρ- Καλύπτουν τις ανάγκες τους από ες περιλαμβάνονται και τα 45 τομογραφίας
στην καρδιολογία, τη νευρολο- γείου Υγείας το οποίο αφορά την ιδιωτικές εταιρίες που τα παρά- λεπτά διάρκειας της εξέτασης. (PET CT) και
γία και κυρίως την ογκολογία. τροποποίηση της σύμβασης δω- γουν. Υπονομεύει εκ των πραγμάτων ενός κύκλο-
Το κύκλοτρο είναι το μηχάνη- ρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Στ. Και κάπως έτσι, όπως σημει- την ίδια τη λειτουργία του PET/ τρου, αλλά...
μα που παράγει τα απαραίτητα Νιάρχος» και του Ελληνικού Δη- ώνεται και στο σχέδιο νόμου, CT» τονίζει ενώ θέτει και το ζή-
ραδιοφάρμακα για τις PET/CT μοσίου. Η συζήτηση του νομο- «μειώνεται η συνολική δαπάνη τημα της ερευνητικής δραστη-
εξετάσεις. Και τα δύο αυτά εξει- σχεδίου ξεκινά την Τρίτη 11 Φε- ολοκλήρωσης του έργου (των 4 ριότητας που θα μπορούσε να
δικευμένα μηχανήματα, συνο- βρουαρίου στη Διαρκή Επιτροπή PET/CT και των 4 κυκλότρων) αναπτυχθεί.
λικού προϋπολογισμού 4 εκατ. Κοινωνικών Υποθέσεων της σε εννιά εκατ. ευρώ από 17 Ενδιαφέρον έχει ότι στο ίδιο σχέ-
ευρώ, πολύ σημαντικά για κρίσι- Βουλής, όπου και αναμένονται εκατ. ευρώ» και… «εξυπηρετεί- διο νόμου, γίνεται εκτεταμένη
μες διαγνωστικές εξετάσεις, θα απαντήσεις και εξηγήσεις. ται αρτιότερα η υλοποίηση της αναφορά και σε άλλη μια δωρεά
αποτελούσαν μέρος της δωρεάς Βάσει της αρχικής δωρεάς, τα δωρεάς»! Επιπλέον το Ελληνικό του Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» που
για την υγεία από το Ίδρυμα «Στ. νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννί- Δημόσιο επικαλείται «εξοικονό- σχετίζεται με την ανέγερση του
Νιάρχος». νων, Λάρισας και Αλεξανδρού- μηση δαπανών από τον περιο- νέου νοσοκομείου Κομοτηνής.
Τα πράγματα δυστυχώς αλλά- πολης θα προμηθεύονταν PET/ ρισμό του κόστους συντήρησης Ένα νοσοκομείο που θα λειτουρ-
ζουν. Η δωρεά του ιδρύματος θα CT. Τα τρία πρώτα, συν το νοσο- ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού γήσει ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιω-
υλοποιηθεί κατά το ήμισυ. Στο κομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσα- λόγω της μη δημιουργίας των τικού Δικαίου…

4|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ Ιταλικό σινεμά: B’ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ:
ΣΤΈΦΑΝΟΥ «Ο κρυπτονίτης στην τσάντα» ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΣΙΌΔΟΥΛΟΥ ΤΑΙΝΊΑ
Οι «Κυριακές στο πανί»  του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζουν
ΟΜΙΛΊΑ με τίτλο «Η ζωγρα- το αφιέρωμα στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο σε συνεργασία με την Πρεσβεία ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ιστορικής
φική σε οικίες του βορειοελλα- της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας, με την προβολή της έρευνας νεότερων και σύγ-
δικού χώρου (18ος-19ος αι.)» γλυκόπικρης κωμωδίας «Ο κρυπτονίτης στην τσάντα» του Ιβάν Κοτρόνεο (2011). χρονων κοινωνιών-Τομέας
διοργανώνει η Εταιρεία Φίλων Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό Ιστορίας Νεότερων Χρόνων
του Αρχαιολογικού Μουσείου πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη είσοδο. του Ιστορικού-Αρχαιολογικού
Ιωαννίνων την Κυριακή 9 Φε- Η υπόθεση: Βρισκόμαστε στη Νάπολη της δεκαετίας του 1970. Ο μικρός Πεππίνο Ιωαννίνων, συνεχίζει τις εκδη-
βρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, μεγαλώνει σε μια περίεργη και καθόλου τυπική ιταλική οικογένεια με την μητέρα λώσεις για τις πόλεις στον Β΄
στο Αρχαιολογικό Μουσείο. του να πάσχει από κατάθλιψη και να μιλά σπάνια και τον πατέρα του να την απατά. Παγκόσμιο Πόλεμο. Την Τετάρτη
Την ομιλία θα κάνει ο Στέφανος Μόνη διέξοδος του νεαρού Πεππίνο είναι ο θείος και η θεία του που είναι χίπηδες και 12 Φεβρουαρίου (ώρα 20:30)
Τσιόδουλος, επίκουρος καθηγη- ο ξάδελφος του ένας ιδιαίτερα εκκεντρικός τύπος που νομίζει ότι είναι ο Σούπερμαν. στα παλιά σφαγεία, θα προβάλει
τής της Σχολής Καλών Τεχνών Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, ο σκηνοθέτης της ταινίας Ιβάν Κοτρόνεο την ταινία «Ρώμη, ανοχύρωτη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ήταν γνωστός ως σεναριογράφος με τον «Κρυπτονίτη». Γνήσιο παιδί της Νάπολης, πόλη» του Ρομπέρτο Ροσελίνι,
Η είσοδος είναι ελεύθερη. μεταφέρει την ατμόσφαιρα της πόλης, όπως ακριβώς τη βίωσε κατά τη διάρκεια της μια από τις πρώτες μεταπολε-
δικής του παιδικής ηλικίας. Πρωταγωνιστεί η Βαλέρια Γκολίνο. μικές ταινίες, εξαιρετικό δείγμα
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ του ιταλικού νεορεαλισμού, με
9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ κεντρικό σημείο αναφοράς την
ΖΑΡΑΛΊΚΟΣ… Άννα Μανιάνι. Θα ακολουθήσει
ΞΑΝΆ ΜΑΝΆ «Ο κόκκινος κύκλος» συζήτηση, επάνω στην ταινία, με
από την «Εξαύδα» τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΓΙΑ ΆΛΛΗ μια φορά ο Χρι- σύγχρονης ιστορίας Αλέξανδρο
στόφος Ζαραλίκος θα εμφα- To αφιέρωμά του στο νεο-νουάρ συνεχίζει το καλλιτεχνικό Γιαννάκενα,  Χάρη Καλαμπόκη,
νιστεί στο θέατρο Έκφραση σωματείο «Εξαύδα» με την προβολή της ταινίας του Ζαν Πι- Λευτέρη Περρωτή.
(Αραβαντινού 14), τη Δευτέρα ερ-Μελβίλ «Ο κόκκινος κύκλος» (1970) στις 9 και 10 Φεβρου- Συντονισμός: Λήδα Παπαστε-
10 Φεβρουαρίου, στις 9.00 το αρίου, στις 20:15, στον χώρο του (Κουντουριώτη 31, οικονο- φανάκη  αναπληρώτρια καθη-
βράδυ, με τη stand up comedy μική ενίσχυση 2 ευρώ). γήτρια Παν/μίου Ιωαννίνων) και
παραγωγή «Επιστροφή στην Η ταινία αφορά την ιστορία μιας παράτολμης ληστείας σε Λάμπρος Φλιτούρης (επίκουρος
Κανονικότητα». παρισινό κοσμηματοπωλείο, εκτελεσμένης από έναν πρώην καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων).
Διάρκεια 90 λεπτά. Τα εισιτήρια κατάδικο (Αλέν Ντελόν), έναν δραπέτη (Τζιαν Μαρία Βολο- Ελεύθερη είσοδος.
κοστίζουν 12 ευρώ το κανονικό ντέ) και έναν αλκοολικό πρώην αστυνομικό (Ιβ Μοντάν). Ο
και 10 ευρώ το μειωμένο (άνερ- «Κόκκινος Κύκλος» κατοικεί σε ένα μητροπολιτικό υπόκο- 13-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
γοι, φοιτητές, ΑμεΑ). Προπώλη- σμο όπου λιγομίλητοι άντρες, με καμπαρντίνες και ατσαλένια
ση στο Θέατρο Έκφραση.  βλέμματα, καπνίζουν κάτω από γκρίζους ουρανούς, περικυ- H ΚΟΠΙ ΠΑΡΟΥ-
Τηλέφωνα επικοινωνίας κλωμένοι από σκυθρωπούς δρόμους που γίνονται σιωπηλοί ΣΙΆΖΕΙ
2651554505 και 6907500710. παρατηρητές της προδιαγεγραμμένης τους πορείας… ΤΟΥΣ «ΜΙΚΡΟ-
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945377240. ΜΗΚΆΔΕΣ»
ΤΗΣ ΔΡΆΜΑΣ
SNIK ΣΤΟ LT
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ Ταινιών Μικρού
SNIK live στο LT κάπου μετά τις Μήκους Δράμας ταξιδεύει στα
23.00 Γιάννενα και παρουσιάζει στα
παλιά σφαγεία, υπό την αιγίδα
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Ιωαννιτών και σε συνεργασία
με την Κ.Ο.Π.Ι., τα βραβευμένα
έργα του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους για το 2019.
Οι προβολές θα διαρκέσουν
δύο μέρες και κάθε μέρα θα
προβάλλεται ένα διαφορετικό
σετ ταινιών.
Πρώτο μέρος προβολών: Πέ-
μπτη 13 Φεβρουαρίου
Δεύτερο μέρος: Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου
Ώρα: 21:30 - 00:20 (και για τις
δύο μέρες). Είσοδος: 2€/μέρα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|5

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 13-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Η «ΑΝΑΨΗΛΆ- ΕΚΤΌΣ ΤΡΌΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΜΟΥ LOOP ΝΌΡΑ,
ΦΗΣΗ» ΤΟΥ PROJECT ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ «Η ΤΡΑΓΩΔΊΑ
ΒΑΣΊΛΗ ΓΚΟΥ- ΤΩΝ ΜΟΝΤΈΡ-
ΡΟΓΙΆΝΝΗ ΤΟ ΕΚΤΌΣ Τρόπου και Τρόμου Loop Project αποτελεί την πρώτη solo δου- ΝΩΝ ΚΑΙΡΏΝ»
λειά του Νικόλα Μποντίνα. Το project αυτό έρχεται να συμπέσει με την δεύτερη
ΤΟ ΝΈΟ μυθιστόρημα του έκδοση τις ποιητικής συλλογής του Νικόλα με τίτλο «H βία της χαράς». Μαζί ΈΝΑ ΚΛΑΣΙΚΌ έργο, τη
Βασίλη Γκουρογιάννη παρου- του στα πλήκτρα ο Αλέξης Δόσης. «Νόρα» του Ερρίκου Ίψεν, σε
σιάζουν το Πνευματικό Κέντρο 22.00 τηλέφωνο κρατήσεων 2651068550 είσοδος ελεύθερη. σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγγα-
του Δήμου Ιωαννιτών, ο Δικη- νάρη, ανεβάζει η Κεντρική Σκηνή
γορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στο
και οι εκδόσεις «Μεταίχμιο» την Καμπέρειο Θέατρο
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, Ζουγανέλης, Δήμου, Η παράσταση ανεβαίνει κάθε
στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Τσακνής, Λάκης στο Stage Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββα-
Πυρσινέλλας» του Πνευματικού το στις 21:00 και κάθε Κυριακή
Κέντρου. Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Δήμου, ο Διονύσης Τσακνής, ο Λάκης Παπάδόπου- στις 19:00.
Το νέο βιβλίο του γιαννιώτη λος και η Ιωάννα Καβρουλάκη θα εμφανιστούν το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στην Πληροφορίες – κρατήσεις:
συγγραφέα και δικηγόρου έχει μουσική σκηνή του Stage Ioannina. 6955998405 (κα. Μαρία Κεβρε-
τον τίτλο «Αναψηλάφηση», και Ώρα προσέλευσης: 22:30. Προπώληση 10 €, γενική είσοδος: 12€. Τιμή ποτού 6€/ κίδου) και 2651025670 (ώρες
βασίζεται σε γεγονότα και πρό- special 7€. Φιάλη ποτό: 80€ / special 90€ (ανά 4 άτομα), φιάλη κρασί: 30€ (ανά 2 άτομα) γραφείου). Πωλήσεις εισιτηρί-
σωπα από την περίοδο της χού- Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας στα εξής σημεία: Music Shop Giorgio ων: Viva.gr και στα γραφεία του
ντας και μετά. Για το βιβλίο θα (Στοά Ορφέα). Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78), Paralimnio Ioannina Fun Park (στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζο-
μιλήσουν ο Βασίλης Νιτσιάκος, περίπτερο ψιλικά τσιγάρα Look Soko απέναντι από το Sapor), Γερμανός (Χαριλάου γλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα,
καθηγητής του Πανεπιστημίου Τρικούπη 6). 09.00-15.00).
Ιωαννίνων, και ο Φίλιππας Φίλι- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κα-
ος, τέως δήμαρχος Ιωαννίνων. νονικό), 7 ευρώ (μαθητές, φοι-
«Το Καρναβάλι των Ζώων» τητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ στο Μουσείο Αργυροτεχνίας και άτομα άνω των 65 ετών), 3
ευρώ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας
ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΑΥ- Τη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Το Καρναβάλι των Ζώων» παρουσιάζει το Πο- και ΑμεΑ). Ομαδικά εισιτήρια
ΛΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ λιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέ- (άνω των 20) για φορείς, συλλό-
ΜΠΑΝΤΊΝΑ ΤΗΣ ρι, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. γους και σωματεία: 7 ευρώ.
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉΣ Η παράσταση, που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, είναι βασισμένη στο
ομώνυμο μουσικό έργο του γάλλου συνθέτη Καμίγ Σαιν-Σανς. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
H ΝΕΟΣΎΣΤΑΤΗ Μπαντίνα Οι μικροί θεατές θα έχουν την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» σε έναν φανταστικό ζωολο-
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας γικό κήπο όπου κάθε ζώο περιγράφεται από διαφορετική μελωδία. ΔΕ LUCKIES
του Δήμου Ιωαννιτών θα κάνει «Αν και πρόκειται για την πιο γνωστή σύνθεση του Σαιν-Σανς ο ίδιος πίστευε ότι ΣΤΟ CASTILLO
την πρώτη της συναυλιακή εμ- θάμπωνε την εικόνα του ως σοβαρού συνθέτη, για αυτό και απαίτησε να ακουστεί
φάνιση το Σάββατο 15 Φεβρου- δημόσια μετά τον θάνατό του» αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα. ΟΙ ΔΕ LUCKIES στο Castillo,
αρίου, στις 20:00, στην αίθουσα Ενορχήστρωση-πνευστά: Καραγιάννης Ελευθέριος. Πιάνο: Αναστάση Γεωργία. Κεί- στις 22.00 με δωρεάν είσοδο.
«Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματι- μενα-αφήγηση: Βικτωρία Καπλάνη
κού Κέντρου του Δήμου.  Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
Το νέο αυτό μουσικό σύνολο Για δηλώσεις συμμετοχής στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο τηλ.: 2651064065 (καθη-
ξεκίνησε τη λειτουργία του το μερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00). ΕΝΩΜΈΝΑ
2019 με σκοπό να εκπαιδεύσει ΜΟΥΣΙΚΆ
και να εισάγει νέους μουσικούς ΕΜΙΡΆΤΑ ΣΤΟ
στο σύνολο της Φιλαρμονικής. ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ
Αποτελείται από 50 νέους-νέες
ηλικίας 10 έως 25 ετών. ΤΑ ΕΝΩΜΈΝΑ Μουσικά
Στο πρόγραμμα που θα παρου- Εμιράτα είναι μια μπάντα από
σιάσει η Μπαντίνα, θα ακου- καταξιωμένους μουσικούς που
στούν μουσικές από τον χώρο το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου,
του κινηματογράφου, των κινου- θα ανέβουν στο πατάρι του
μένων σχεδίων και κομμάτια με Πορτραίτου ξανά μαζί. Ώρα
συνοδεία φωνής.  έναρξης- 22.00, είσοδος 4
Την επιμέλεια και διεύθυνση της ευρώ, τηλέφωνο κρατήσεων
Μπαντίνας έχει ο αρχιμουσικός 2651068550
Χρήστος Γεωργάνος.
Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη.

6|Τηλεόραση ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Sex education: είτε είναι η πρωταγωνίστρια
που πρέπει να παλέψει περισ-
Μια καταπληκτική για σότερο από άλλους και άλλες,
την εποχή της, σειρά γιατί έχει να αντιμετωπίσει και
τον ταξικό φραγμό (που υπάρχει
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] και θα υπάρχει, τα ‘χει πει αυτά
ο Αλτουσέρ χρόνια τώρα), είτε
Πριν από πολλά χρόνια, ακόμα είναι ο συντηρητικός λυ-
μια τηλεοπτική σειρά κειάρχης, η μεσήλιξ προοδευτι-
σαν το Sex Education κή μάνα, οι καταπιεσμένοι και οι
θα επέφερε αφορι- καταπιεσμένες κ.ο.κ.
σμούς, διαμαρτυρίες και τελικά, Το καλύτερο όμως είναι ότι το
κόψιμο προβολής. Sex Education δείχνει πόσο
Σήμερα, στην εποχή που τα δι- όμορφος, αλλά και πόσο τρομα-
καιώματα ανάγονται σε προ- κτικός είναι ο έρωτας και πόσο
σωπική υπόθεση όμως, όχι. Το φτηνή και σταδιακά επικίνδυνη,
καλό είναι ότι μια σειρά διακρί- η φυλετική διάκριση, η σεξουα-
σεις που κρύβουν βαθύ ρατσιστι- λική βία, η απουσία της αλλη-
κό μίσος και επικίνδυνη αρνη- λεγγύης.
τικότητα στο διαφορετικό, σιγά Η τελευταία σκηνή δε της δεύ-
σιγά μπαίνουν στο περιθώριο. Το τερης σεζόν, είναι μια από τις
κακό είναι ότι την πολλή πολιτι- ομορφότερες σε (οριακά) εφηβι-
κή ορθότητα, τη βαριούνται και κή σειρά, με τις συμμαθήτριες να
οι καταπιεσμένοι. συμπαραστέκονται σε μια εξ αυ-
Όχι όμως στην περίπτωση του τών που έχει πέσει θύμα σεξου-
Sex Education. H αγγλική σειρά αλικής επίθεσης, αλλά και της
του Netflix που συμπλήρωσε το ίδιας της της αντίληψης για το τι
δεύτερο κύκλο της πρόσφατα, είναι όλα αυτά.
είναι γλυκιά, ρομαντική και κυ- Στην ελληνική κοινωνία που
ρίως, μιλάει για πράγματα που πάντα προσπαθεί να θάψει τις
ακόμα και σήμερα ένας εκπαι- εφιαλτικές της εκδοχές και να
δευτικός ή ένας γονιός κωλώνει καλύψει την αγριότητα στιγμών
να τα εκστομίσει, με τρόπο που όπως η δολοφονία του Ζακ Κω-
ούτε δασκαλίστικος είναι, ούτε στόπουλου, το Sex Education
εμπίπτει στο διδακτισμό. μοιάζει κυριολεκτικά με μανιφέ-
Ένας συμπαθητικός νέρντουλας στο. Πολύχρωμο, έξυπνο, αστείο
με πολύ χειριστική μανούλα, και ερωτικό.
πάει σε ένα πολυσυλλεκτικό σχο-
λείο, από αυτά που η σύγχρονη
σοσιαλδημοκρατία οραματίζεται
μεν, αλλά δεν υπάρχουν, ειδικά
για όσους δεν έχουν χρήματα, δε.
Εκεί, υπάρχουν όλα τα είδη τηλε-
οπτικού μαθητικού πληθυσμού:
οι σταρ, οι νταήδες, οι σπάστες,
οι απροσάρμοιστοι-ες… Κανείς
και καμιά όμως δεν είναι μόνο
αυτό που δείχνει.
Η σειρά διεισδύει ωραία στην
ιστορία και υιοθετεί τα ρομαντι-
κά κολπάκια στην πλοκή. Μερι-
κές φορές μοιάζει τραβηγμένη,
αλλά στην πραγματικότητα δεν
είναι. Είναι δίκαιη απέναντι σε
όλα τα φύλα και κυρίως, απένα-
ντι σε όλες τις ηλικίες. Είτε είναι
ο πρωταγωνιστής που αγωνιά σε
έναν ξέφρενο σεξουαλικό κόσμο,

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Μουσική|7

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

43 ετών το Rumors των Fleetwood Mac

Να ακούς τις Φήμες

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] μελών του συγκροτήματος. Το Rumors και η πε-
ριοδεία που ακολούθησε, προκάλεσαν το χωρισμό
Πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, οι του ζεύγους μακ Βι, τους πλακωμούς μεταξύ Μπά-
Fleetwood Mac μπαστάρδευαν οριστικά κιγχαμ και Στίβι Νικς και άλλα πολλά.
και αμετάκλητα το στυλ τους, με αντίτιμο Το Rumors, ακόμα και για αυστηρότατους κρι-
την απόλυτη και διαχρονική εμπορική τές του «ελαφρού» ροκ εν ρολ, αλλά και οπαδούς
επιτυχία. Το Rumors ήταν το 11ο άλμπουμ τους, της χρυσής μπλουζ εποχής της μπάντας επί Πίτερ
όχι όμως το πρώτο με τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ στην Γκριν, Ντάνι Κίρβαν κ.λπ. ήταν ένα σημαντικό άλ-
κιθάρα και γενικώς, δεν ήταν μια κομβική στιγμή μπουμ. Εκτός από το The Chain που δεν ήταν από
από την άποψη των εισόδων και εξόδων στη μπά- τα πιο εμπορικά κομμάτια του δίσκου, εκτός επίσης
ντα, που πάντα τη χαρακτήριζαν. από το κορυφαίο του άλμπουμ, Gold Dust Woman,
Ωστόσο, ο δίσκος έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς άλλες συνθέσεις έφτασαν να γίνουν μέχρι και υπό-
σχεδόν για τα πάντα: Για την εμπορική επιτυχία, κρουση προεκλογικών περιοδειών και γενικώς, να
για την «ανακάλυψη» του είδους που αργότερα, γραφτούν με ανεξίτηλο τρόπο στο μεγάλο βιβλίο
ονομάστηκε FM Rock, για τις ίδιες τις ζωές των της μουσικής.

8|Βιβλίο ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αυτό το ξέρεις
από τους…

Το «Άλμπουμ διασκευών»
του Μπάμπη Αργυρίου

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] «με τη μουσική» ή «από τη μουσική»,
αλλά μέσα σε ένα μουσικό σύμπαν.
Αφού έχουμε όλους τους δί- Το «Άλμπουμ διασκευών» είναι η
σκους, τώρα ήρθε η ώρα τρίτη φάση αυτού του σύμπαντος, το
και για ένα άλμπουμ δια- «τεταρτημόριο» που θα λέγανε και
σκευών. στο Star Trek.
Πέρα όμως από τις εξυπνακίστικες Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα εί-
παρατηρήσεις και τα λογοπαίγνια με ναι αλλιώς. Η ιστορία δεν είναι ενι-
τίτλους βιβλίων, ο Μπάμπης Αργυρί- αία, είναι πολλές και είναι «διασκευ-
ου, ένας «μουσικάνθρωπος» (τελευ- ές». Αυτό δηλαδή που, ενώ είναι η
ταίο λογοπαίγνιο, είναι υπόσχεση), πρώτη μουσική δραστηριότητα για
έχει αρχίσει να φτιάχνει ένα ιδιαίτερο τον περισσότερο κόσμο, αν στην πο-
σύμπαν στην ελληνική λογοτεχνία, ρεία δεν αλλάξει, τότε καταντάει ένα
με μουσικά θέματα. βαρετό αέναο tribute.
Το «Άλμπουμ διασκευών» είναι το Εδώ όμως υπάρχει κάτι διαφορετικό:
τρίτο βιβλίο του, μετά το «Έχω όλους τις διασκευές δεν τις κάνει η home
τους δίσκους τους» (Καπάνι 2013) band κάποιου κλαμπ ή το Rock Aid
Armenia κ.λπ, αλλά ο ίδιος ο συγ-
και το «Προτιμώ τα παλιά τους» γραφέας. Καταπιάνεται με γνωστούς
(Micbooks 2015). καλλιτέχνες, «φωτογραφίζει» κομμά-
Με ασύγχρονα διαστήματα ανάμεσα τια τους που επιλέγει να εξιστορήσει
στη βιβλιογραφία που παραπέμπουν από διάφορες θέσεις.
σε Wipers (δεν είναι τυχαία η ανα- Το ωραίο είναι ότι το βιβλίο προκαλεί
φορά), ο συγγραφέας φτιάχνει ήρωες παρόμοιες αντιδράσεις με ένα κανο-
που ζούνε στη μουσική. Όχι απλώς νικό live. «Άκου τι παίζει ρε», είναι
μια ατάκα που ταιριάζει σε αρκετές
από τις 40 ιστορίες, ανάλογα και με
τα γούστα, πάντα.
Κάποιες είναι ανατριχιαστικές, άλλες
έχουν πλάκα, πολλές προκαλούν και μια
μικρή έκπληξη, ειδικά σε κομμάτια που
έχεις ακούσει τόσες φορές που πλέον,
περνάνε μπροστά σου σαν τρόλεϊ.
Τώρα όμως, είναι σαν να τα ξανακούς
και αυτό, αλλάζει το παιχνίδι για μια
πιθανή μελλοντική υπερβιομηχανία
αισθαντικών βιβλίων, που θα ανοί-
γεις δηλαδή τη σελίδα και θα σε κα-
ταβάλλουν πριν καν τα διαβάσεις.
Το «Άλμπουμ διασκευών» είναι το
επόμενο μεγάλο κόλπο, μετά τη ζη-
λευτή σύλληψη της ιστορίας του φαν
που πάει να πείσει τον Γκρεγκ Σέιτζ
να επανέλθει με τους Wipers στη δι-
σκογραφία.
Και για να κλείσουμε με ένα λογοπαίγνιο
ακόμα, είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει
να λείπει από τη δισκοθήκη σας.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Βιβλίο|9

«Η κατσαρίδα»
τουΊαν Μακγιούαν

Το εφιαλτικό μέλλον
της Βρετανίας μετά το Brexit

Όταν ο Ίαν Μακγιούαν δημοσίευσε, κατά τη την οποία και εκπροσωπεί προνομιακά, θα συμμαχήσει
διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τη νουβέ- με τον Αμερικανό πρόεδρο (ένα διαπεραστικά σατιρικό
λα «Η κατσαρίδα», το Brexit δεν αποτελούσε αντίγραφο του Τραμπ) με δέλεαρ μια τεράστια δωρεά, θα
ακόμη πραγματικότητα. Το βιβλίο κυκλοφό- συκοφαντήσει τους Γάλλους, διαμέσου μιας εκστρατεί-
ρησε πολύ πρόσφατα στα ελληνικά σε μετάφραση ας διασποράς ψευδών ειδήσεων, θα σκεφτεί να τυπώσει
χρήμα για να υποστηρίξει στο εσωτερικό την οικονομική
Κατερίνας Σχινά, από τις εκδόσεις Πατάκη, και η του γραμμή και όταν θα ερωτηθεί από τη Γερμανίδα κα-
έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένω- γκελάριο για ποιον λόγο επιδιώκει να ανατρέψει όλες τις
ση είναι πλέον οριστικό γεγονός. Η κυβέρνηση παραδοσιακές συμμαχίες τής Βρετανίας, θα λάβει μιαν
της Αγγλίας γιόρτασε πριν από μερικές ημέρες εντελώς απροσδόκητη απάντηση: «Γιατί έτσι». 
το διαζύγιο, αλλά ο Μακγιούαν προβλέπει στο Με δηλητηριώδες ύφος, που πηγάζει παραδόξως από μια
μυθιστόρημά του ένα απολύτως σκοτεινό στιλπνή και γεμάτη χυμούς αφήγηση, ο Μακγιούαν θα
μέλλον, με γλώσσα ιδιαιτέρως κοφτερή και ταυτίσει τον κόσμο του Σαμς και των συνοδοιπόρων του
αναλογίες που σχεδόν σοκάρουν. με μιαν αποικία εντόμων, η οποία αναπτύσσεται στο εσω-
Ξετυλίγοντας ανάποδα τον μύθο που επινό- τερικό  της ανθρώπινης κοινότητας: ο εθνικός εγωισμός
ησε ο Κάφκα για τη «Μεταμόρφωση», ο Μα- που δεν αντιστοιχεί σε οιονδήποτε πατριωτισμό, η ασύ-
κγιούαν έχει ως κεντρικό του ήρωα όχι έναν στολη ψευδολογία, ο λαϊκισμός της Ακροδεξιάς, που
άνθρωπο που έγινε κατσαρίδα, αλλά μια κα- μπορεί αίφνης να παγιδέψει
τσαρίδα που γίνεται άνθρωπος, και μάλιστα και να εξαπατή-
στο πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού: σει την Αριστερά,
ενός πρωθυπουργού έτοιμου να οδηγήσει τη ο πόλεμος όλων
χώρα του σε σύγκρουση με τους πάντες. εναντίον όλων και,
Ο Τζιμ Σαμς, που κρατάει το τιμόνι της Βρετα- πρωτίστως, η καλ-
νίας, είναι οπαδός μιας εξωφρενικής θεωρίας λιέργεια ενός αι-
για την αντίστροφη κυκλοφορία του χρήματος, σθήματος οργής και
σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι πρέπει αγανάκτησης εναντί-
να πληρώσουν την εργασία τους, αγοράζοντας ον εχθρών αλλά και
τεράστιες ποσότητες καταναλωτικών προϊό- φίλων είναι οι αξίες
ντων. Στην πραγματικότητα, όμως, έτσι δεν που διδάσκουν τα
θα μπορέσει ποτέ κανείς να κρατήσει στα χέ- έντομα στους ανθρώ-
ρια του ούτε μία δεκάρα, κι ας πιστεύουν οι πους, ζητώντας τους
«αντιστροφιστές» ότι κάτι τέτοιο θα απογειώ- να μεταγράψουν στον
σει την οικονομία, εξασφαλίζοντας εκ παραλ- γενετικό τους κώδικα
λήλου την πλήρη απασχόληση. Το ακροδεξιό ως υπέρτατα αγαθά δύο
κυβερνών κόμμα του Σαμς έχει συνασπίσει προφανείς απαξίες: την
τους Συντηρητικούς αλλά και ένα μέρος των έναντι πάσης θυσίας επι-
Εργατικών υπό την ομπρέλα του, κι όταν ο βίωση και την υπακοή
Σαμς ξυπνάει ως κατσαρίδα, αποφασισμένος στο τυφλό τους ένστικτο -
να εφαρμόσει με σιδερένια θέληση το πολιτικό ένστικτο το οποίο εύλογα
και οικονομικό πρόγραμμα του αντιστροφισμού, καταλήγει να μετατραπεί
θα βρει μπροστά του τους «ωρολογιόστροφους», σε υπηρέτη της πιο διε-
όσους με άλλα λόγια δεν έχουν χάσει ακόμη τον φθαρμένης εξουσίας. Η «Κατσαρίδα», βεβαίως, δεν είναι
νου τους και φοβούνται πως η Αγγλία βαδίζει με πολιτικό βιβλίο, αλλά η ζωντανή πολιτική προφητεία ενός
μαθηματικά βέβαιο τρόπο προς την καταστροφή. συγγραφέα που επιζητεί να παραμείνει άγρυπνος πολίτης.
Αλλά ο Σαμς-κατσαρίδα δεν θα διστάσει μπροστά Το μέλλον θα δείξει κατά πόσο η λογοτεχνία μπορεί να
στο παραμικρό: θα αγνοήσει κάθε έννοια κοινο- πάει πιο μπροστά από την πολιτική, πληρώνοντας με το
βουλευτικής διαδικασίας, θα υπονομεύσει μέχρι βαρύ αντίτιμο της απαισιοδοξίας την αγωνία της για ένα
τελικής πτώσεως όλους τους ενδοκυβερνητι- παρόν χωρίς καμιά προοπτική και διέξοδο. 
κούς του αντιπάλους, θα πατήσει επί πτωμά-
των, μιλώντας γενικώς για τη λαϊκή βούληση, Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου 

10|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Γεωργία Βασιλειάδου

Πριν 40 χρόνια «έφυγε»
η «Ωραία των Αθηνών»

Ήταν η πιο γοητευτική άσχημη Η ηθοποιός που την ανακάλυψε πρώτη, της είχε πει «Είσαι ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ
του ελληνικού θεάτρου και του μετέτρεψε την ένα διαμάντι κρυμμένο στα κάρβουνα. Θα σε Το 1957 είναι όμως μια χρονιά σταθμός για
σινεμά. Μία δυνατή προσωπι- ασχήμια της πάρω να σε βγάλω έξω». την καριέρα της. Θα παίξει σε μία από τις
κότητα, μία θαυμάσια ηθοποιός, σε προτέρημα Το 1930 αποφάσισε να σταματήσει το θέα- καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των επο-
ένα έμφυτο ταλέντο, που κατάφερε να επισκι- και κατάφερε τρο, μετά από έναν αποτυχημένο γάμο και χών, «Το Αμαξάκι» του Ντίνου Δημόπουλου,
άσει καλλονές και δημοφιλείς ηθοποιούς με να περάσει το την απόφασή της να αφοσιωθεί στην κόρη αλλά και στις απολαυστικές κωμωδίες του
μια ματιά της, μια κουβέντα. Ο λόγος για την μήνυμα ότι ο της. Λίγο μετά, όμως, ο Αλέκος Σακελλάρι- Σακελλάριου «Η Θεία από το Σικάγο» και «Η
αξιαγάπητη, με όλη τη σημασία της λέξης, άνθρωπος δεν ος έψαχνε μια καρατερίστα για το ρόλο μιας Κυρά μας η Μαμή», δίπλα πάντα στον τερά-
Γεωργία Βασιλειάδου, που ακόμη και σήμε- κρίνεται από κουτσομπόλας, στην μουσική κωμωδία του στιο Ορέστη Μακρή. Η αναγνώρισή της φτά-
ρα λατρεύεται για τους ρόλους της γεροντο- την εξωτερική «Κορίτσια για Παντρειά». Μετά από πολλά νει στην κορυφή. Κι όμως, όπως θα παρατη-
κόρης, της καφετζούς, της θείας είτε από το εμφάνιση, αλλά την ανακάλυψε στο γνωστό καφενείο της ρήσουμε, θα μείνει ένα χρόνο μακριά από τα
Σικάγο είτε από τις φτωχογειτονιές της Αθή- από την εσωτε- Ομονοίας «Το Στέμμα», στέκι των ηθοποιών στούντιο, λέγοντας όχι σε δουλειές που δεν
νας. Η ηθοποιός που μετέτρεψε την ασχήμια ρική γοητεία, - κυρίως κομπάρσων και δευτεραγωνιστών. της ταιριάζουν.
της σε προτέρημα και κατάφερε να περάσει το την καλοσύνη, Αρχικά πίστεψε ότι είναι κάποια μητέρα Θα έρθει όμως το 1959 για να παίξει σε πέ-
μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν κρίνεται από την το μεγαλείο της ηθοποιού, μέχρι να μάθει ότι ήταν ηθοποιός ντε ταινίες και ανάμεσά τους στην κλασική
εξωτερική εμφάνιση, αλλά από την εσωτερι- ψυχής. έτοιμη να τα παρατήσει. Την πλησίασε και κωμωδία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη»,
κή γοητεία, την καλοσύνη, το μεγαλείο της παρά τους δισταγμούς της την έπεισε να παί- αυτή τη φορά δίπλα στον Βασίλη Αυλωνί-
ψυχής. ξει στο έργο του. Η επιτυχία της μοναδική. τη.
Συμπληρώνοντας σε λίγες ημέρες 40 χρόνια «Η ΚΑΦΕΤΖΟΎ» Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει
από το θάνατό της (12/2/1980), είναι η ευκαι- Την ίδια χρονιά μπαίνει και στο σινεμά. στη σάτιρα του Ροβήρου Μανθούλη «Η Κυ-
ρία να θυμηθούμε τη σπουδαία συμβολή της Εμείς όμως θα τη γνωρίσουμε από τις ταινί- ρία Δήμαρχος» και στην αξέχαστη κωμωδία
στην παραδοχή ότι η γενιά των ηθοποιών ες του 1946 «Παπούτσι απ’ τον Τόπο σου» και «Η Μαρίνα, ο Κλέαρχος και ο Κοντός», με
της εποχής της δεν θα ξαναπεράσει ποτέ στη φυσικά την κλασική κωμωδία του 1948 «Οι Αυλωνίτη και Ρίζο, δηλαδή με τους δυο συ-
χώρα μας, αλλά και σε κάποιους σταθμούς Γερμανοί Ξανάρχονται». Και οι δυο είναι του ναδέλφους της με τους οποίους θα φτιάξουν
της προσωπικής της ζωής. Σακελλάριου. Το 1952, στον «Γρουσούζη» τον θεατρικό θίασο «Αυλωνίτη, Βασιλειά-
ΚΡΥΜΜΈΝΟ ΔΙΑΜΆΝΤΙ του Γιώργου Τζαβέλλα, δίπλα στον Ορέστη δου, Ρίζου», με τον τρίτο να έχει την ικανό-
Η Γεωργία Αναστασίου, όπως ήταν το πραγ- Μακρή, θα παίξει και πάλι την κουτσομπό- τητα να αξιοποιεί το πηγαίο ταλέντο και να
ματικό όνομά της, γεννήθηκε στην Κυψέλη λα της γειτονιάς, ενώ το 1954 θα κάνει την κουμαντάρει τον... ανέμελο χαρακτήρα των
την 1η Ιανουαρίου του 1897 και μεγάλωσε σε πρώτη της πρωταγωνιστική εμφάνιση στην άλλων δύο.
μία οικογένεια με 10 αδέλφια. Υποχρεώθη- αξέχαστη κωμωδία «Η Ωραία των Αθηνών» Το 1962 θα κάνει την τελευταία τεράστια
κε να αφήσει το σχολείο και να εργαστεί από του Νίκου Τσιφόρου, δίνοντας «ρέστα» στο επιτυχία της, «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας»,
νωρίς, μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα ρόλο της γεροντοκόρης, προκαλώντας ντε- σε σκηνοθεσία Σωκράτη Καψάσκη και με
της, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Ιππικού. λίριο με την ερμηνεία της. Το 1955 θα πρω- την ίδια σύνθεση πρωταγωνιστών, ενώ στη
Την πρώτη της εμφάνιση την έκανε ως μέλος ταγωνιστήσει στην περίφημη «Καφετζού», συνέχεια θα παίξει σε αρκετές ταινίες, όχι
της χορωδίας του Θεάτρου Ολύμπια, σε έργο δίπλα πάλι στον Μίμη Φωτόπουλο, δίνοντας όμως με την ίδια επιτυχία, καθώς ο λεγό-
του Βέρντι. Τρία χρόνια μετά, το 1925, μπήκε και το στίγμα μίας ηθοποιού που όταν θέλει μενος παλιός ελληνικός κινηματογράφος
στο θέατρο, δουλεύοντας σε μεγάλα σχήματα μπορεί να υπηρετήσει αξιέπαινα το δράμα αρχίζει να παρακμάζει, ενώ και η ίδια που
της εποχής με Κυβέλη, Μαρίκα Κοτοπούλη, και να περάσει με ευκολία στην κωμωδία γνωρίσαμε μεγάλη, είχε αρχίσει να μπαίνει
Δημήτρη Μυράτ. Η Μαρίκα Κοτοπούλη, που και τούμπαλιν, μέσα σε μία σκηνή. στα βαθιά γεράματά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης


Click to View FlipBook Version