The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by typos-i.gr, 2020-02-02 02:20:18

Εξώφυλλο 088

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Εξώφυλλο

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #088

2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

H ΒΔΟΜΆΔΑ Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ, Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

Είναι ακριβό το νερό «Όπισθεν» Όταν ο Εμπράρ
στα Γιάννενα; στην εξεταστική σχεδίαζε τραμ
μετά τις καταγγελίες στα Γιάννενα
ΕΊΝΑΙ ακριβό το νερό στα Γιάννενα; Σε γενικές
γραμμές, είναι. Είναι ακριβότερο από άλλες πόλεις, ΣΥΝΈΧΕΙΑ δόθηκε στην καταγγελία για καθηγητική «ΑΠΌ ΤΟΝ BERNASCONI στον Hébrard» είναι
μεγαλύτερες ή ακόμα είναι το ίδιο ακριβό, αλλά με αυθαιρεσία στο τμήμα Ψυχολογίας. Μετά την εξαγ- ο τίτλος μιας νέας έκδοσης που φέρει την υπογραφή
τις υποδομές να είναι πολύ μεγαλύτερες αλλού, να γελία κινητοποίησης στην εξέταση του μαθήματος, του γιαννιώτη αρχιτέκτονα Θανάση Ζυγούρη. Μια
υποστηρίζεται πολύ περισσότερος πληθυσμός κ.λπ. την προσεχή Δευτέρα, η εξέταση αναβλήθηκε, σε μια έκδοση του Δήμου Ιωαννιτών και της Ζωσιμαίας
https://typos-i.gr/article/einai-akribo-nero-sta- επιχείρηση «ελέγχου ζημίων» και κατευνασμού. Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης που
giannena https://typos-i.gr/article/opis8en-sthn-e3etastikh- μελετά «γνωστούς» και άγνωστους πολεοδομικούς
meta-tis-kataggelies χάρτες των Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/otan-o-emprar-sxediaze-
tram-sta-giannena

Εργαστήρια για άτομα με αυτισμό στο 5. Το... ερείπιο
Μουσείο Αργυροτεχνίας της οδού Δομπόλη

ΕΙΔΙΚΌ κύκλο εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αυτισμό διοργανώνει το ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ του παλιού Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλη
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με Ελληνική Εταιρεία Προστασίας συνεχίζει την πορεία του στη συλλογική μνήμη της πόλης των
Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)-Παράρτημα Ιωαννίνων και με τη μουσειοπαιδαγωγό ειδικής Ιωαννίνων ως ερείπιο. Όντας πια ένα κτίριο «φάντασμα» του
αγωγής Ειρήνη Ράπτη, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. εαυτού του, με σοβαρά προβλήματα στατικότητας.
https://typos-i.gr/article/ergasthria-gia-atoma-me-aytismo-sto-moyseio-argyrotexnias https://typos-i.gr/article/ereipio-ths-odoy-dompolh

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης Email: [email protected] (σύνταξη), [email protected]

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Γιάννενα|3

Περιμένοντας τις εξελίξεις
για τους φορείς κοινωνικής οικονομίας

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] χειρήσεις είναι πολύ πίσω στις στηριότητα και δεν καταλαβαί-
προτεραιότητες της νυν κυβέρ- νει από επιχειρηματικά σχήματα
Πριν από σχεδόν μια νησης, η οποία μοιάζει περισσό- και νομικά πλαίσια.
δεκαετία, η Ελλάδα τερο διατεθειμένη να ομογενο- Ωστόσο οι ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελ-
ξεκίνησε να μπαίνει ποιήσει αυτή την κατηγορία με λάδα, παρότι έχουν αναπτύξει
στο «κλίμα» της Κοι- άλλες, παρά να τη στηρίξει. ήδη ένα ξεχωριστό «οικοσύστη-
νωνικής Οικονομίας, καθώς, Στα νομικά κομμάτια, ακολουθεί μα», μοιάζουν να βαδίζουν αργά
εκτός όλων των άλλων, έπρεπε την αναβλητικότητα και την αρ- αλλά σταθερά προς ένα (γνωστό)
να ακολουθήσει τις τάσεις (και γοπορία των προκατόχων της, σε μοντέλο ιδιωτικής οικονομίας,
επιταγές) της ΕΕ. σχέση με τους οποίους πάντως, χάνοντας και τα ελάχιστα εκείνα
Ήδη, το 2009 ήταν ενεργές έχει υποβαθμίσει σημαντικά χαρακτηριστικά που τις διαφο-
207.000 συνεταιριστικές επιχει- τους φορείς κοινωνικής οικο- ροποιούσαν. Έτσι και αλλιώς,
ρήσεις στο χώρο της ΕΕ, με 108 νομίας. Κατάργησε η σχετική σε φορολογικό επίπεδο έχουν
εκατ. μέλη και 4,7 εκατ. εργαζό- γενική γραμματεία και η δεύτε- απειροελάχιστες διαφορές από
μενους. Η Ελλάδα κλήθηκε να ρη (και μοναδική) νομοθετική τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και
αναπτύξει μια εθνική πολιτική της παρέμβαση, είναι η μεταφο- ακόμα λιγότερες ελαφρύνσεις. Η
και ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο ρά των ΚΟΙΝΣΕΠ στα ΓΕΜΗ, η ανεπίσημη δικαιολογία είναι ότι
βασίστηκε στο νόμο περί συνε- υποχρεωτική τους εγγραφή στα αυτό γίνεται «για λόγους υγιούς
ταιρισμών, ο οποίος δημιούργη- Επιμελητήρια. Παρότι υπάρχει η ανταγωνισμού»…
σε από βιομηχανίες που έχουν σχετική νομοθεσία (4635/2019), Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι
ξεφύγει προ πολλού από το συνε- μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν «με ορίζοντα το 2021» θέλει να
ταιριστικό μοντέλο και ηγούνται είχε εκδοθεί ακόμα η σχετική βελτιώσει το νομικό πλαίσιο,
οικονομικά, μέχρι… μακρές νομι- ΚΥΑ, καθώς δεν έχει ακόμα ορι- να αυξήσει τα κέντρα στήριξης
κές ιστορίες, χρεοκοπίες κ.λπ. στεί ο τρόπος με τον οποίο θα κοινωνικής οικονομίας (σήμε-
Η ενδιάμεση κατάσταση, μιας δηλώνονται μεταβολές στις επι- ρα είναι 11 σε όλη τη χώρα, ένα
επιχειρηματικής δραστηριότη- χειρήσεις κ.λπ. από αυτά και στα Γιάννενα), να
τας που θα στηριζόταν σε αρχές Εκπεφρασμένη διάθεση αυτής δημιουργηθεί «ευνοϊκό πλαίσιο
όπως «υπεροχή του ατόμου και της κυβέρνησης πάντως, είναι πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ
του κοινωνικού στόχου έναντι να καταργήσει τις διαφορετι- σε οικονομικές ενισχύσεις και
του κεφαλαίου», στην πραγμα- κές επιχειρηματικές εγγραφές, χρηματοδοτήσεις» κ.α.
τικότητα όμως θα προσπαθούσε εντάσσοντας όλες τις επιχειρή- Επί του παρόντος ωστόσο, τα
να δώσει μια διέξοδο εν μέσω σεις στο ΓΕΜΗ. Αυτό θα εξισώ- 47,8 εκατ. ευρώ που έχουν δε-
επιθετικής κρίσης, σε εργατι- σει τις ΚΟΙΝΣΕΠ με τις ιδιωτικές σμευτεί κατά την προηγούμε-
κό δυναμικό που έμενε άνεργο, επιχειρήσεις, εκτός από το επι- νη κυβερνητική θητεία (από το
πληρωνόταν λίγο ή και καθόλου, πλέον κόστος που επιβάλλει. ΕΚΤ και εθνικούς πόρους) για
έλειπε. Τον περασμένο Νοέμβριο, το τη χρηματοδότηση φορέων της
Ο νόμος 4019/2011 επί υπουργί- Υπουργείο Εργασίας απαριθ- Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
ας Λούκας Κατσέλη, ήταν αυτός μούσε τις ΚΟΙΝΣΕΠ σε 1.407 σε Οικονομίας, παραμένουν δε-
που έδωσε ένα πρώτο νομικό όλη τη χώρα. Φυσικά, όπως σε σμευμένα, χωρίς να έχει διευ-
πεδίο στο οποίο θα κινούνταν κάθε τομέα επιχειρηματικότη- κρινιστεί αν υπάρχουν ακόμα και
οι κοινωνικές-συνεταιριστικές τας, υπάρχουν και οι «αρπαχτές», αν πρόκειται να διατεθούν, αλλά
επιχειρήσεις. Ο νόμος, όπως και χαρακτηριστικό που διαπερνάει και με ποιους όρους και προϋπο-
αυτός που τον αντικατέστησε, ο οριζόντια την οικονομική δρα- θέσεις…
4430/2016, ήταν αρκετά άτολ-
μοι και παρότι όριζαν το γενικό Tο 2009 ήταν ενεργές 207.000
πλαίσιο δραστηριότητας, τους συνεταιριστικές επιχειρήσεις
φορείς αναφοράς και τις γραφει- στο χώρο της ΕΕ, µε 108 εκατ.
οκρατικές διαδικασίες, αν εξαι- µέλη και 4,7 εκατ.
ρεθεί το γεγονός ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ εργαζόµενους.
απαιτούσαν μικρότερο ή και μη-
δενικό πρακτικά κεφάλαιο για
τη δημιουργία τους, δεν στήρι-
ξαν ουσιαστικά το θεσμό.
Εννιά χρόνια μετά, τα πράγματα
είναι… ανησυχητικά ήσυχα. Οι
κοινωνικές συνεταιριστικές επι-

4|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Φεβρουάριος με ιταλικό σινεμά «ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ»
ΑΠΌ ΤΗΝ «ΕΞΑΎΔΑ»
Ένα μικρό αφιέρωμα στον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο εγκαινιάζουν οι «Κυριακές
στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Πρε- ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ κινηματογραφική μεταφορά έργου του Τζέ-
σβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Συνολικά θα προ- ιμς Έλροϊ και μια από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ‘90,
βληθούν τέσσερις ιταλικές ταινίες. παρουσιάζει η Εξαύδα, την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρί-
Η πρώτη είναι η ταινία του Ντανιέλε Τσιπρί «Ήταν ο γιος» (2012) με τον Τόνι Σερβίλο, τη Τζιζέλντα ου, στις 20:15 στην οδό Κουντουριώτη 31 (οικονομική ενίσχυση 2
Βολόντι και τον Αλφρέντο Κάστρο, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, στις 20:30, ευρώ).
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής».  Λος Αντζελες, αρχές της δεκαετίας του ‘50. Η τηλεόραση εγκαθι-
Πρόκειται για την ιστορία μιας οικογένειας στο Παλέρμο της Σικελίας, στη δεκαετία του 1970, η δρύεται θριαμβευτικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και η
οποία χάνει τη κόρη κατά τη διάρκεια πυροβολισμών μεταξύ εγκληματιών. Το κράτος δίνει στην πόλη των «αγγέλων» χαρακτηρίζεται ως η μητρόπολη του μέλλο-
οικογένεια ένα μεγάλο ποσό ως αποζημίωση, το οποίο θα ξοδευθεί για την αγορά ενός πολυτελούς ντος.
αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο γίνεται ένα σύμβολο πλουτισμού και ακόμη παραπάνω ένα σύμβολο Σκηνοθεσία: Κέρτις Χάνσον.. Παίζουν: Ράσελ Κρόου, Κέβιν Σπέισι,
της μιζέριας του πλούτου, ένα εργαλείο ήττας και καταστροφής. Γκάι Πιρς, Κιμ Μπάσινγκερ, Ντάνι Ντε Βίτο.
H είσοδος είναι ελεύθερη.

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

«Songs for a blue cloud» ΑΝΔΡΈΑΣ
στα παλιά σφαγεία ΠΑΣΠΆΤΗΣ
ΣΤΟ CASTILLO
Στις 4 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στη σκηνή του πολι-
τιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά Ο ΑΝΔΡΈΑΣ Πασπάτης σε ένα stand
σφαγεία, θα ανέβει ένα πολύ ιδιαίτερο δίδυμο: Η Κυ- up comedy με τίτλο «Διαβάστηκε» στις
βέλη Καστοριάδη, στο τραγούδι, και ο Ορέστης Καλα- 30 Ιανουαρίου στο Castillo. Προπώλη-
μπαλίκης, στην κιθάρα. ση 5 ευρώ (Γερμανός, Μάνθος οπτικά)
Η Κυβέλη Καστοριάδη, κόρη του Κορνήλιου Καστοριάδη, και και ταμείο 7 ευρώ, έναρξη 21.30.
ο Ορέστης Καλαμπαλίκης είναι δύο δημιουργοί που ζουν στη
Γαλλία, αλλά διατηρούν μια βαθιά σχέση με την ελληνική
μουσική. Οι δύο δημιουργοί θα παρουσιάσουν τραγούδια του
Μάνου Χατζιδάκι, του Γιάννη Αγγελάκα, του Leonard Cohen,
του Bob Dylan, του Kurt Weill, του Serge Gainsbourg, του
Boris Vian κ.ά., διασκευασμένα για φωνή και κιθάρα, τα οποία
περιλαμβάνονται στη δισκογραφική τους δουλειά «Songs for
a blue cloud».
Τη συναυλία αυτή διοργανώνει η Λέσχη Λάιονς Ιωαννίνων
«Σελλοί» και τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ιωαννιτών. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρω-
πικό σκοπό.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|5

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Πετρολούκας-Κώστας στο Πνευματικό Κέντρο STAND UP ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Στις 5 Φεβρουαρίου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Βα- να, είναι μέλος του μουσικού σχήματος Global Messengers ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ
σίλης Κώστας, ξαναφέρνουν το Soul of Epirus, της του βραβευμένου με grammy πιανίστα Ντανίλο Πέρεζ, από-
δουλειάς τους που «ταξίδεψε» ήδη στις ΗΠΑ, στο φοιτος του Berklee και ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ θα
Πνευματικό Κέντρο. Ήδη, ο δίσκος έχει παρουσια- της world music. είναι στα Γιάννενα, στο θέατρο
στεί για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι στη Βήσσανη. Είσοδος: 15€, 12€ (φοιτητικό, μαθητικό, ΑμεΑ, πολυτέκνων, Έκφραση, ο πιο δημοφιλής stand
Ο Πετρολούκας είναι... ο Πετρολούκας και δεν χρειάζεται ανέργων). Προπώληση στην ticketservices.gr και στο Πνευ- up comedian της Κύπρου, Λούης
συστάσεις. Ο Βασίλης Κώστας κατάγεται από τα Γιάννε- ματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. Πατσαλίδης, με την παράσταση
«Made in Cyprus».
Ώρα έναρξης: 21.15. Τιμή
εισιτηρίου: 12 ευρώ/Προπώ-
ληση 10 ευρώ. Πληροφορίες:
6907500710. Προπώληση εισι-
τηρίων: στο ταμείο του θεάτρου
και στο Sherlock coffee maker

6-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Νόρα, «η τραγωδία των μοντέρνων καιρών» «ΤΣΟΛΙΆΣ»
Ένα κλασικό έργο, τη «Νόρα» του Ερρίκου Ίψεν, ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ,
σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγγανάρη, ανεβάζει δου) και 2651025670 (ώρες γραφείου). Πωλήσεις εισιτηρίων: ΞΑΝΆ
η Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στο Viva.gr και στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζο-
Καμπέρειο Θέατρο γλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 09.00-15.00). Ο ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ Μπαρμπα-
Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάβ- Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές, φοι- γιάννης έρχεται με την Τσολιά
βατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 19:00. τητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι και άτομα άνω των 65 ετών), μπαντ και την παράσταση
Πληροφορίες – κρατήσεις: 6955998405 (κα. Μαρία Κεβρεκί- 3 ευρώ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας και ΑμεΑ). Ομαδικά εισιτή- «Πίτσες μπλε» στον Πολυχώ-
ρια (άνω των 20) για φορείς, συλλόγους-σωματεία: 7 ευρώ. ρο Αγορά, την Παρασκευή 7
Φεβρουαρίου.

6|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 7-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Κραουνάκης στο Stage ΜΙΑ «ΘΑΝΆΣΙΜΗ
ΠΑΓΊΔΑ» ΑΠΌ
ΟΣταμάτης Κραουνάκης και οι Σπείρα έρχονται στο 6948130999 ΤΟΥΣ «ΒΟΡΕΊΩΣ»
Stage στις 8 Φεβρουαρίου (Ώρα προσέλευσης: 22:30, Μαζί με τον Κραουνάκη παίζουν οι Δημήτρης Ανδρεάδης:
προπώληση 13 € , Γενική είσοδος: 15€) πλήκτρα, Χρήστος Γεροντίδης: φωνή, καχόν, Αλέξανδρος ΤΗ ΝΈΑ της παράσταση ανεβά-
Η προπώληση γίνεται στα καταστήματα Giorgio, Καμπουράκης: ακορντεόν, Σάκης Καραθανάσης: φωνή, κι- ζει η ομάδα τέχνης «βορείως». Η
Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78), Paralimnio Ioannina Fun θαρόνι, καχόν, Σταμάτης Κραουνάκης: φωνή, πιάνο, Κώστας παράσταση με τίτλο «Θανάσιμη
Park (στο περίπτερο Look Soko) και στον Γερμανό, (Χαριλάου Μπουγιώτης: φωνή, καχόν, Βασίλης Ντρουμπoγιάννης: πιά- Παγίδα» του Άιρα Λεβίν είναι ένα
Τρικούπη 6). νο, Βάιος Πράπας: φωνή, κιθάρες, μπουζούκι, Γιώργος Στιβα- θρίλερ, μια μαύρη κωμωδία, και τη
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνείτε στα 2651035370- νάκης: φωνή, μαράκες, ντέφι, Γιώργος Ταμιωλάκης - τσέλο σκηνοθετεί ο Γιάννης Σεντελές.
Παίζουν: Γιάννης Σεντελές, Γεωργία
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Παπαδημητρίου, Πάνος Σεντελές,
Χαρά Παπαδημητρίου, Γιώργος
«Γιατί είχε φτερΑ» στο Ζιώγας. Μουσική: Κώστας Χαρι-
Μουσείο Αργυροτεχνίας τάτος, βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος
Σεντελές, σκηνογραφία: Γιάννης
Μουσικοαφηγηματική παράσταση για ενήλικες, με τίτλο Σεντελές, κατασκευή σκηνικού:
«Γιατί είχε φτερΑ», διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυ- Γιάννης Μεράντζας, φωτισμοί: Βαγ-
μα Ομίλου Πειραιώς την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις γέλης Νέτης.
19:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Πα-
Η παράσταση αποτελεί μια σύνθεση σύγχρονων ιστοριών και λαϊκών ρασκευή και Σάββατο, στις 21:15,
παραμυθιών. Ιστορίες που ξεκινούν και τελειώνουν με το Α. Ιστορί- και κάθε Κυριακή στις 20:00, στο
ες που πραγματεύονται την Απουσία και την Αγάπη. Οι ιστορίες του θεατράκι της ομάδας στο ΚΕΠΑΒΙ
Αργύρη Χιόνη, της Κικής Σαραντέα, της Χριστίνας Φούσκα και της (αίθουσα 120). Πληροφορίες-κρα-
Γιάννας Κούλα «μπλέκονται» με παραμύθια από την Περσία και τη τήσεις: 6955363730.
Γαλλία καθώς και με όμορφες μελωδίες.
Κείμενο-Αφήγηση: Γιάννα Κούλα. Μουσική σύνθεση-επιμέλεια: Δη- 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
μήτρης Καραγιώργος
Η είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση «ΤΟ ΔΏΡΟ ΤΗΣ
θέσης. ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΎΣ»
Για περισσότερες πληροφορίες στο Μουσείο, στο τηλέφωνο 26510
64065, καθημερινά, εκτός Τρίτης,10:00-17:00. ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ, στο
κουκλοθέατρο «Αντράλα», θα γίνει
αφήγηση συνοδεία φλάουτου. «Το
δώρο της παπλωματούς» είναι μια
παράσταση με αφήγησ-εμψύχωση
της Βίκυς Βάββα και την Αλεξάνδρα
Μπεζεβέγκη στο φλάουτο. Γενική
είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις θέσης:,
6940045453 ή 6974291513
Μια γενναιόδωρη παπλωματού με
μαγικά δάκτυλα, φτιάχνει τα πιο
όμορφα παπλώματα του κόσμου
και τα χαρίζει στους φτωχούς. Ένας
άπληστος βασιλιάς, που μέσα στο
παλάτι του έχει μαζεμένους όλους
τους θησαυρούς του κόσμου,
ψάχνει να βρει εκείνο που θα του
χαρίσει έστω ένα χαμόγελο.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|7

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Είκοσι χρόνια εξολόθρευση
To XTRMNTR
των Primal Scream

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] γιατί οι Stone Roses έβγαζαν δίσκο όποτε τους κά- Το δε Swastika eyes γνώρισε κάμποσα ρεμίξ, γι-
πνιζε κ.λπ. νόμενο έτσι ένας ύμνος της εποχής του, αλλά και
ΟΙανουάριος είναι γενικά ένας μήνας πολ- Η σκηνή του Μάντσεστερ είχε «ξεφουσκώσει» κά- διαχρονικός.
λών κυκλοφοριών, από γνωστές μπάντες πως και φαινόταν ότι μόνο οι δυνατοί θα προχω- Σήμερα οι Primal Scream έχουν μεγαλώσει, έχουν
και καλλιτέχνες, που δεν προλαβαίνουν τα ρούσαν. Οι Primal Scream ήταν από αυτούς και χάσει μερικούς στο δρόμο, αλλά παραμένουν αυτή
Χριστούγεννα και μετά, «κρατιούνται» για το XTRMNTR ήταν ένα άλμπουμ που «άκουγε» τις η μπάντα που θες να δεις στη σκηνή. Κατά προτί-
το νέο έτος. τάσεις της εποχής, χωρίς να γίνεται φτηνό και υπο- μηση, να παίζει όλο το XTRMNTR.
Πριν από είκοσι χρόνια (πότε πέρασαν τόσα;), ένα ταγμένο στα γούστα του κοινού.
από τα σημαντικότερα αγγλικά σκωτσέζικα συγκρο- Οι PS ήταν πάντα ένα συγκοινωνούν δοχείο με τους
τήματα της νεότερης μουσικής ιστορίας, οι Primal Stone Roses, ωστόσο δεν μοιράζονταν πάντα τη χα-
Scream, κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ-σταθμό στο λαρότητα των δεύτερων. Το XTRMNTR είναι πολύ
«νέο ήχο»: Το XTRMNTR ή αλλιώς «Exterminator» ζόρικο, τόσο στιχουργικά, όπου τα βάζει με την
Το παρεάκι του Μπόμπι Γκιλέσπι, το 2000 είχε ήδη αστυνομία, τις πολυεθνικές, την εξουσία, όσο και
μια εικοσαετία στο σανίδι. Το Screamadelica είχε μουσικά. «Punk is not sexual, it’s just aggression»
βγει εννιά χρόνια πριν και ήταν ένα άλμπουμ της λέει ο soul Γκιλέσπι, ανάμεσα σε samples, «λευκό
εποχής που στην Αγγλία γινότανε χαμός, είτε γιατί ήχο», μια καλή δόση Hawkwind και κιθαριστικές
οι Happy Mondays κάνανε του κεφαλιού τους, είτε επιθέσεις σε επίκαιρα σημεία.

8|Ευρώπη ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

H EE με και χωρίς την Αγγλία

ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ

Το brexit είναι γεγονός πλέον, αποδεικνύοντας, αφενός τί- ΠΥΚΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ποτα δεν συμβαίνει ακαριαία στην πολιτική, αλλά και ότι η ΕΕ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
δεν περνάει και την καλύτερή της φάση, από καταβολής της.
Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου, οι αριθμοί 117 106
άλλαξαν:

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ κάτοικοι κάτοικοι
ανά τ.χλμ. ανά τ.χλμ.
513ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
ΕΚΤΑΣΗ
εκατ. 447 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

εκατ.
κάτοικοι κάτοικοι
4,47 4,23Τ.Μ.
Τ.Μ.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

751 705 31.000 30.000
€€
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ 3,7 9,1Βερολίνο
ΠΌΛΗ ΣΕ εκατ. Λονδίνο- εκατ.
ΠΛΗΘΥΣΜΌ:


Click to View FlipBook Version