The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by typos-i.gr, 2019-11-24 02:29:15

Εξώφυλλο 078

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Εξώφυλλο

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #078

2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ένας Γιαπωνέζος στα Γιάννενα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ [ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] Όλα τα μέλη της αποστολής σκοτώθηκαν ση της ληστείας αποκλείστηκε, καθώς τα Στους Αμπελό-
από σφαίρες. θύματα είχαν πάνω τους τα χρήματα και κηπους, κάτω
Στους Αμπελόκηπους, κάτω από το Ο Τελίνι ήταν εχθρός του Μουσολίνι, ο τα τιμαλφή τους. από το νοσοκο-
νοσοκομείο Χατζηκώστα, υπάρχει οποίος είχε επιβάλλει τη φασιστική εξου- Σε κάποια φάση κατηγορήθηκαν οι Ρε- μείο Χατζηκώ-
η οδός «Συνταγματάρχη Συμπου- σία στην Ιταλία από το 1922. Μιλούσε ντζαίοι, οι οποίοι όμως αρνήθηκαν την στα, υπάρχει η
γιά». συχνά απαξιωτικά και τον Μουσολίνι και ενοχή ακόμα και λίγο πριν την εκτέλεσή οδός «Συνταγμα-
Δεν πρόκειται για κάποιον ήρωα των την κυβέρνησή του. Ωστόσο, η δολοφο- τους. Αργότερα, μια μαρτυρία που κα- τάρχη Συμπου-
Βαλκανικών ή του Β’ Παγκοσμίου Πολέ- νία του χρησιμοποιήθηκε από την Ιταλία τέγραψαν οι ελληνικές αρχές, αναφέρει γιά».
μου, «Κωνσταντίνο», «Δημήτριο» κ.ο.κ. για να καταλάβει την Κέρκυρα και να την ως δράστη το λήσταρχο Νταούτ Χότζα. Δεν πρόκειται
συνταγματάρχη, αλλά για έναν Γιαπωνέζο κρατήσει για ένα μήνα περίπου, όταν η Οι πολλαπλές δολοφονικές επιχειρήσεις για κάποιον
που βρέθηκε στα Γιάννενα, το 1923. χούντα του Γονατά απάντησε αρνητικά κατά αντιπάλων του, φωτογραφίζουν και ήρωα των Βαλ-
Ο συνταγματάρχης Συμπουγιά (Shibuya) στα αιτήματά της, αλλά και να εδραιώσει το μουσολινικό καθεστώς, ως ηθικό αυ- κανικών ή του
ήταν ο επικεφαλής της διεθνούς ανα- την επιρροή της στην Αλβανία. τουργό και σχεδιαστή. Β’ Παγκοσμίου
κριτικής επιτροπής που συστήθηκε στα Ο Συμπουγιά όμως, πού κολλάει; Όσο για τον Συμπουγιά, έμελλε να εί- Πολέμου, «Κων-
Γιάννενα, μετά το «επεισόδιο Τελίνι», το Ο συνταγματάρχης Συμπουγιά ήταν εκεί- ναι μάρτυρας και σε ένα άλλο παράξενο σταντίνο», «Δη-
1923. νη την εποχή στρατιωτικός ακόλουθος ιστορικό γεγονός, στην άλλη άκρη του μήτριο» κ.ο.κ.
Στις 27 Αυγούστου, ο συνταγματάρχης της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα. κόσμου. Στις 18 Αυγούστου 1945, λίγο συνταγματάρχη,
Ενρίκο Τελίνι, ήταν στα Γιάννενα, επικε- To «περιστατικό Τελίνι» έφτασε μέχρι την μετά την πυρηνική βόμβα σε Χιροσίμα αλλά για έναν
φαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στις Κοινωνία των Εθνών, η οποία όρισε μια και Ναγκασάκι, ο Συμπουγιά ήταν ένας Γιαπωνέζο που
συζητήσεις για τον ορισμό των συνόρων τετραμελή ανακριτική επιτροπή, η οποία από τους δύο αξιωματούχους που βεβαί- βρέθηκε στα
Ελλάδας-Αλβανίας και την παραχώρηση έφτασε στα Γιάννενα στις 17-18 Σεπτεμ- ωσαν το θάνατο του εθνικιστική ινδού Γιάννενα, το
της Β. Ηπείρου. Στις 9 το πρωί εκείνης βρίου 1923, για να ερευνήσει την υπόθεση. ηγέτη Σουμπάς Τσάντρα Μπόσε, ο οποίος 1923.
της μέρας, η τριμελής αντιπροσωπεία Μέλη της ήταν οι συνταγματάρχες Λα- συνεργάστηκε με τους ναζί, αλλά και την
Ελλάδας (που την εκπροσωπούσε ο συ- κόμπ (Γαλλία), Χάρενς (Αγγλία), Μπω Ιαπωνία, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο
νταγματάρχης Νότης Μπότσαρης), Αλ- (Ιταλία) και ο Συμπουγιά, επικεφαλής. νοσοκομείο Ταϊχόκου.
βανίας (Ντμίτερ Μπεράτι, γραμματέας Στις 20 Σεπτεμβρίου έγινε αναπαράστα- ΠΗΓΈΣ:
ΥΠΕΞ) και Ιταλίας (Τελίνι), θα βρισκόταν ση του εγκλήματος στο Ζέπι και κατό- ■Ακρίβος, Κ. Τελευταία νέα από την Ιθά-
στην Κακαβιά. πιν, η επιτροπή ξεκίνησε συνεδριάσεις κη, Μεταίχμιο, 2016
Η ελληνική και η ιταλική αποστολή ξεκί- στα Γιάννενα. Συγκεκριμένο πόρισμα ■Δενεζάκης, Α, «Ο Μουσολίνι βομβαρδί-
νησαν νωρίς από τα Γιάννενα. Η ιταλική που να καταδεικνύει τους δράστες δεν ζει και καταλαμβάνει την Κέρκυρα», Ημε-
προπορεύτηκε και στη θέση Ζέπι, πέντε βγήκε. Ωστόσο, τα ευρήματα στον τόπο ροδρόμος
χιλιόμετρα πριν την Κακαβιά, έπεσε σε του εγκλήματος αθώωναν την ελληνική ■Terms for Greece, The Argus,
ενέδρα που είχε στηθεί από αγνώστους, πλευρά και άφηναν την εντύπωση πρά- Melbourne, 10/9/1923
με κορμό δέντρου που έκλεισε το δρόμο. ξης από αλβανικής πλευράς. Η περίπτω-

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης Email: [email protected] (σύνταξη), [email protected]

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Γιάννενα|3

Τζαμί Καλούτσιανης: 1. To τζαμί τη δεκαετία
Υπάρχουν ελπίδες; του '20, όπως το
φωτογράφισε ο γάλλος
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ] πάρει τον δρόμο προς το Κεντρικό Αρχαιολο- Όπως εξελίσσεται πια η υπόθεση, το επόμε- αρχιτέκτονας και
γικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του υπουργείου Πολι- νο βήμα, ιδιαίτερα κρίσιμο, είναι το ΚΑΣ. Αν πολεοδόμος Ernest
Το Τζαμί της Καλούτσιανης είναι ένα τισμού. Η ανάθεση της μελέτης στην ομάδα όλα πάνε καλά, θα πρέπει να ακολουθήσει η Hébrard
ιδιαίτερο μνημείο, ένα τοπόσημο. του ΕΜΠ έγινε μετά από πρωτοβουλία της μελέτη εφαρμογής, και στη συνέχεια να βρε-
Για τους Γιαννιώτες είναι «το Τζαμί», Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία είχε παρέμβει θούν κονδύλια για την αποκατάσταση του 2. Το τζαμί τη
ο πυρήνας μιας ολόκληρης, και ιστο- στο μνημείο για τη στερέωση του θόλου, και οθωμανικού μνημείου. Ο περιφερειάρχης δεκαετία του ‘90 όταν
ρικής, συνοικίας, το οικοδόμημα που έχει σε συνεργασία με τις αρχαιολογικές υπηρε- Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, με δήλωσή και συνεχιζόταν η
καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την πορεία σίες. του στον «Τύπο Ιωαννίνων», διαβεβαιώνει στέγαση εμπορικών
και τη διαδρομή της Καλούτσιανης. Σήμερα, Η συγκεκριμένη μελέτη «κινήθηκε» σε πολ- ότι «η χρηματοδότηση θα βρεθεί». καταστημάτων και
το μνημείο αυτό δεν βρίσκεται και στην κα- λά επίπεδα. Μελετήθηκαν δομικά, αρχιτεκτο- Το τζαμί της Καλούτσιανης ήταν από τα γραφείων (από το
λύτερη κατάστασή του. Εγκαταλελειμμένο, νικά και ιστορικά στοιχεία, προκειμένου να πρώτα κτίρια της πόλης των Ιωαννίνων που λεύκωμα του Αναστάσιου
με τα όποια σημάδια «ζωής» είχε μέχρι και γίνει μια ανασύνθεση των διάφορων φάσεων χαρακτηρίστηκαν μνημεία από το υπουργείο Παπασταύρου
πριν από μια δεκαετία, μοιάζει πια σαν μια του μνημείου, με απώτερο στόχο μια αποκα- Πολιτισμού. «Ιωαννίνων Εγκώμιον»)
ξεθωριασμένη ανάμνηση της πόλης. τάσταση-αναστήλωση η οποία θα βρίσκεται Συγκεκριμένα, έχει χαρακτηριστεί ιστορι-
Υπάρχει ελπίδα; Φαίνεται πως ναι. Μετά από πιο κοντά στην αρχική μορφή του τζαμιού. κός και αρχαιολογικός χώρος από το 1925
τέσσερα χρόνια (κι αφού υπήρξαν αρκετά Από τα ενδιαφέροντα νέα στοιχεία που είχαν ήδη (ΦΕΚ 306/Α/15-10-1925). Τη δεκαετία
γραφειοκρατικά κι άλλα προβλήματα), η με- δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή, είναι ότι τα του ’20, το τζαμί, μετά την ανταλλαγή των
λέτη για την αποκατάσταση του τζαμιού της θεμέλια του τζαμιού βρίσκονται σε βάθος τρι- πληθυσμών βάσει της συνθήκης της Λωζά-
Καλούτσιανης είναι έτοιμη. Η επιστημονική ών μέτρων, ότι το προστώο είχε τελείως δι- νης, πέρασε σε χέρια ιδιωτών, οι οποίοι το
ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί- αφορετική μορφή (με τη διενέργεια ανασκα- μίσθωναν για διάφορες χρήσεις εμπορικού
ου, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγή- φής να θεωρείται απαραίτητη) όπως και ότι χαρακτήρα κυρίως. Στα μέσα της δεκαετίας
τρια Ελευθερία Τσακανίκα, παρέδωσε πριν υπάρχει παλιότερη τοιχοποιία. Σημειωτέον, του ’90, το υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε
από λίγες ημέρες τη μελέτη στις αρμόδιες ως έτος ίδρυσης του τζαμιού φέρεται το 1730 τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης του τζαμιού.
υπηρεσίες των Ιωαννίνων. Την ερχόμενη (κι όχι το 1740 όπως είχε εκτιμηθεί). Όσον Το 2005, από το μνημείο αποχώρησαν και οι
εβδομάδα, αναμένεται να γίνουν οι τελικές αφορά τη στατικότητα του μνημείου, η μεγα- τελευταίες εμπορικές δραστηριότητες. Από
διορθώσεις, αν χρειαστούν, και η μελέτη θα λύτερη ανησυχία υφίσταται για τον μιναρέ. τότε, περιμένει…

4|Συνέντευξη ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

«Ουμπούντου»:
Μια ανθρώπινη δήλωση
σε καιρούς καχυποψίας

Ο συγγραφέας Μάνθος Σκαργιώτης μιλάει στο «Εξώφυλλο» για το νέο
του βιβλίο, «Ουμπούντου», ενόψει της παρουσίασης στα Γιάννενα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Συνέντευξη|5

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ] η ιστορία, το στέρεο έδαφος. Το χώμα ή το Info
Είχαμε συνηθίσει τον τίτλο σε… νερό υπερέχει;
ελεύθερο λογισμικό. Σημαίνει Δευτέρα 25
όμως (και) άλλα πράγματα, Έχετε μια ιδιαίτερη αφιέρωση Νοεμβρίου
έτσι δεν είναι; στο βιβλίο. Σε ποιον αναφέρε- στις 19:00 στα
ται ακριβώς; παλιά σφαγεία,
Για όσους ασχολούνται πιο συστηματικά με Ο Δημήτρης Τσαφέντας είναι σχεδόν άγνω- οι εκδόσεις
την Πληροφορική, ναι, είναι συνηθισμένη, στος εδώ στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στη «Διόπτρα και
όπως λέτε, λέξη. Εγώ την ανακάλυψα, κα- Μοζαμβίκη του 1918. Ο πατέρας του ήταν το βιβλιοπωλείο
θώς «περιπλανιόμουν» στην Αφρική, για από την Κρήτη και η μάνα του (πέθανε την «Αναγνώστης»
να συγκεντρώσω υλικό για τη συγγραφή ώρα της γέννας) ντόπια. Μεγάλωσε μέχρι παρουσιάζουν
αυτού του βιβλίου. Σημαίνει «είμαι, επειδή τα οχτώ του στο σπίτι της Κρητικιάς γιαγιάς το «Ουμπού-
είμαστε». Ειπώθηκε από παιδιά της φυλής του στην Αλεξάνδρεια. Ήταν ατίθασο παι- ντου» του Μάν-
Ξόζα πάνω σε παιχνίδι που τους πρότεινε δί. Όταν η γιαγιά του δεν μπορούσε άλλο θου Σκαργιώτη.
ένας ανθρωπολόγος. Συγκεκριμένα, ο αν- να τον κρατήσει, τον πήρε ο πατέρας του Για το βιβλίο θα
θρωπολόγος έβαλε κάτω από δέντρο ένα στη Νότια Αφρική, όπου ζούσε. Ο μικρός μιλήσουν ο δρ
καλάθι γεμάτο φρούτα. Όποιο παιδί έφτα- Δημήτρης όμως δεν έγινε αποδεκτός από Φιλολογίας Δη-
νε, σε αγώνα δρόμου, πρώτο στο καλάθι θα την οικογένεια που είχε ήδη δημιουργή- μήτρης Ράπτης
έπαιρνε όλα τα φρούτα. Μόλις δόθηκε το σει ο πατέρας του. Ούτε από την ευρύτε- και η αρχαιολό-
σύνθημα να ξεκινήσει ο αγώνας, τα παιδιά, ρη κοινωνία. Γιατί ήταν μιγάς. Λευκός για γος και υποψή-
αντί να τρέξουν, πιάστηκαν από τα χέρια τους Μαύρους, Μαύρος για τους Λευκούς. φια διδάκτορας
και πήγαν όλα μαζί στο καλάθι. Όταν ο Άνθρωπος δηλαδή χωρίς πρόσωπο, χωρίς Αρχαιολογίας
ανθρωπολόγος τα ρώτησε γιατί το έκαναν ταυτότητα. Αργότερα, ταξίδεψε ως ναυτερ- Κωνσταντί-
αυτό, απάντησαν: «Ουμπούντου». Δηλαδή, γάτης για είκοσι χρόνια. Ήξερε οχτώ γλώσ- να Ζήδρου.
«δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενα, αν σες. Έμεινε και στην Ελλάδα για μερικούς Θα διαβάσει
έστω και ένα από εμάς είναι λυπημένο». Ο μήνες. Το 1966 σκότωσε μέσα στο κοινο- αποσπάσματα
τίτλος, λοιπόν, αποτελεί ένα μήνυμα αλλη- βούλιο της Νότιας Αφρικής τον πρωθυ- η φιλόλογος
λεγγύης, αγάπης και ανθρωπιάς. πουργό της χώρας, Φερβούρντ, με τέσσερις Σπυριδούλα
μαχαιριές. Ουσιαστικά, ο Τσαφέντας ήταν Βασιλείου.
Τι πραγματεύεται η ιστορία του εκείνος που έδωσε το πρώτο χτύπημα –
«Ουμπούντου»; πριν από τον Μαντέλα– στο φίδι του απαρ-
Τα βασικά θέματα του μυθιστορήματος τχάιντ μέσα στη φωλιά του. Πέθανε ξεχα-
είναι το μεταναστευτικό, η προσφυγιά και σμένος στις φυλακές της Νότιας Αφρικής.
η Ελλάδα της κρίσης. Τα δευτερεύοντα Τι μπορεί να διδάξει ένα βιβλίο
είναι τα παράγωγα των προηγούμενων: με επίκεντρο την ιστορία ξενι-
Συμπεριφορές Ελλήνων και ξένων, εκμε- τεμένων, εν μέσω γενικευμένης
τάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θρύ- προσφυγιάς;
λοι, ανεργία, ξενοφοβία, ηθική διάβρωση, Δεν ξέρω αν μπορεί να διδάξει. Μπορεί
κοινωνικές εξαρτήσεις και συγκρουσιακές όμως να περιγράψει ατομικές και συλλογι-
σχέσεις, διαπλοκή του συστήματος, έρω- κές συμπεριφορές και να δώσει αφορμές,
τας υπό διωγμόν, η γοητευτική αγριότητα ώστε ο αναγνώστης να προβληματιστεί.
της Αφρικής σε συνδυασμό με την πολιτι- Από εκεί και μετά είναι στο χέρι του να
σμένη βαρβαρότητα του δυτικού κόσμου, ο καθορίσει τη στάση του απέναντι στους
κυνισμός των ισχυρών, το σκοτάδι της αν- ξένους που καταφθάνουν στη χώρα μας.
θρώπινης ψυχής, το εμπόριο των ονείρων, Αρκεί πρώτα να καταλάβει ότι αυτοί οι
η θεία δίκη, η ελπίδα. Η ιστορία εξελίσσε- άνθρωποι έρχονται όχι γιατί βαρέθηκαν τα
ται σε ένα κτήμα, κάπου στην Αιτωλοα- σπίτια τους και τις πατρίδες τους, ούτε για-
καρνανία, όπου ο κτηματίας – μετανάστης τί ζήλεψαν τα δικά μας πλούτη, τον δικό
κάποτε (στα χρόνια του απαρτχάιντ) στη μας ήλιο, τη δική μας κουλτούρα, αλλά
Νότια Αφρική – απασχολεί τώρα (στα χρό- γιατί τους κυνήγησαν από τις εστίες τους
νια της κρίσης) μετανάστες από τη Σομα- η φτώχεια και οι πόλεμοι. Καταστάσεις για
λία και το Μπανγκλαντές. τις οποίες δεν έχουν ευθύνη οι ίδιοι, αλλά
Πού κλίνει περισσότερο το βι- κυρίως ο δυτικός κόσμος. Μακάρι, διαβά-
βλίο, στην ιστορία ή στη μυθο- ζοντας κάποιος το βιβλίο να νιώσει ότι τους
πλασία; εξαθλιωμένους που περνούν έξω από την
Είναι δύσκολο να πω ποιο είναι αυτό που πόρτα μας δεν τους πετροβολούμε, αλλά
κυριαρχεί. Αυτές οι δυο έννοιες είναι τόσο τους δίνουμε ψωμί και νερό. Και ως Ευ-
αλληλένδετες μέσα στο βιβλίο, που τα όρια ρώπη (όλες οι χώρες) οφείλουμε να τους
της καθεμιάς γίνονται δυσδιάκριτα ακόμα δώσουμε και μια γωνιά για να μείνουν. Όσο
και στον δημιουργό. Πιστεύω πως τα μυ- για τους κινδύνους που επικαλούμαστε,
θιστορήματα στα οποία «συνεργάζονται» όπως αυτόν της εθνικής, πολιτισμικής και
συνεχώς η ιστορία και η μυθοπλασία θα θρησκευτικής αλλοίωσής μας, δεν είναι
μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τη παρά προφάσεις εν αμαρτίαις. Τη βεβαιό-
Μεσόγειο: Η θάλασσα είναι η μυθοπλα- τητα ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι μας
σία, ενώ οι χερσόνησοι και τα νησιά είναι την υπαγορεύει η ιστορία.

6|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

24 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

«Πουθενά στην Αφρική»
στα παλιά σφαγεία

Οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Ιωαννιτών συνεχίζουν το αφιέρωμά τους με τίτλο «Παρά-
θυρο στον Κόσμο» με την προβολή της γερμανικής ταινίας
«Πουθενά στην Αφρική» της Carole Link, την Κυριακή 24
Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία.
H υπόθεση: Λίγο μετά την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέ-
μου η γερμανο-εβραϊκής καταγωγής οικογένεια Ρέντλιχ, καταφέρνει
να ξεφύγει από τη φρίκη των Ναζί την τελευταία στιγμή. Η πεντά-
χρονη Ρεγγίνα ξεκινά μια νέα ζωή με τους γονείς της, την Τζέτελ και
τον Βάλτερ, σε μια μικρή απομονωμένη φάρμα στην Κένυα, όπου
ζουν φτωχικά αποκομμένοι από τις ρίζες τους στη Γερμανία. Όσο η
Ρεγγίνα ανακαλύπτει τη μαγεία της Αφρικής, μιας ξένης ηπείρου γε-
μάτης παράξενους ανθρώπους, οι γονείς της απελπίζονται λόγω της
φτώχειας και της απομόνωσης. Ο Βάλτερ βασανίζεται περισσότερο
από την αδυναμία του να ξεριζώσει τη Γερμανία από την καρδιά του,
παρά από την οικονομική τους κατάσταση. Αυτό δεν αλλάζει ακόμα
και όταν βεβαιώνεται πως η υπόλοιπή του οικογένεια στη Γερμανία
δολοφονήθηκε από τους Ναζί.
Το φιλμ κέρδισε πέντε βραβεία στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματο-
γράφου ενώ έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το Όσκαρ Ξενόγλωσσης
Ταινίας, το 2001.

25-26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

Ο ΖΑΡΑΛΊΚΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΌΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ Έκφραση (Αραβαντινού 14) θα εμφανιστεί ο Χριστόφορος
Ζαραλίκος για δύο παραστάσεις τη Δευτέρα, 25 και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου
με τη stand up comedy παραγωγή «Επιστροφή στην Κανονικότητα».
Ηχοληψία: Άρης Πρόδρομος. Ώρα έναρξης: 21:30. Διάρκεια: 90 λεπτά. Εισι-
τήριο: Κανονικό 12 ευρώ, μειωμένο 10 ευρώ (Άνεργοι / Φοιτητές / ΑμεΑ). Προ-
πώληση γίνεται στο Θέατρο Έκφραση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651 554505
και 6907500710.

24-25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

«Μεγαλώνοντας» στην Εξαύδα

Το Καλλιτεχνικό Σωματείο Εξαύδα συνεχίζει τις κινηματογραφικές
προβολές με μια νέα ενότητα ταινιών και τίτλο «Ιστορίες ενηλικί-
ωσης», στην οδό Κουντουριώτη 31, στις 20.15, 24-25 Νοεμβρίου
(οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ).
Πρώτη σε αυτή τη σειρά, είναι το «Μεγαλώνοντας» (Boyhood) του Ρί-
τσαρντ Λινκλέιτερ, που θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες των τε-
λευταίων ετών.
Ο μικρός Μέισον μπαίνει στην εφηβεία, πρώτες τάξεις στο γυμνάσιο, πρώ-
τες παρέες, πρώτο κορίτσι, πρώτο φιλί, πρώτος χωρισμός, πρώτη πίκρα. Η
φωτογραφική του μηχανή γίνεται η προέκταση του εαυτού του, βρίσκει το
κάλεσμά του, τη φωνή του, πειραματίζεται και αλλάζει. Μεγαλώνει.
Οι υπόλοιπες ταινίες του αφιερώματος, είναι οι εξής:
ΚΥΡ 01/12-ΔΕΥΤ 02/12 Τα πλεονεκτήματα του να είσαι στο περιθώριο 
ΚΥΡ 08/12-ΔΕΥΤ 09/12 Στάσου πλάι μου
ΚΥΡ 15/12-ΔΕΥΤ 16/12 Lady bird
ΚΥΡ 22/12-ΔΕΥΤ 23/12 Juno

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ατζέντα|7

25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

Ο ΜΆΝΘΟΣ ΣΚΑΡΓΙΏΤΗΣ «ΑΠΌ ΤΟ ΑΛΈΤΡΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΟ «ΟΥΜΠΟΎΝΤΟΥ» ΣΤΟ SMARTPHONE»

OΙ ΕΚΔΌΣΕΙΣ Διόπτρα και το βιβλιοπωλείο Αναγνώστης πα- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Πουλής παρουσιάζει το καινούργιο
ρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Mάνθου Σκαργιώτη «Ουμπούντου», του βιβλίο «Από το αλέτρι στο smartphone-sυζητήσεις με τον
τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις 19:00, στα παλιά σφαγεία. πατέρα μου» (εκδόσεις Μελάνι), σε συνεργασία με το «Μπακί-
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δρ Φιλολογίας Δημήτρης Ράπτης ρι» στο Say Yes (Μ. Αγγέλου και Δοσίου) στις 28 Νοεμβρίου,
και η αρχαιολόγος και υπ. διδάκτωρ Αρχαιολογίας Κωνσταντίνα στις 19.00. Θα μιλήσουν, εκτός του συγγραφέα, ο Γιάννης Πά-
Ζήδρου. Ανάγνωση αποσπασμάτων από τη φιλόλογο Σπυριδού- σχος (συγγραφέας) και ο Χάρης Καλαμπόκης (μεταπτυχιακός
λα Βασιλείου. Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

28 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 30 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

Συναυλία με έγχορδα SOUNDTROPE
στο Πνευματικό Κέντρο ΚΑΙ ELEPHANT
ΣΤΟ
Συναυλία της Σχολής Εγχόρδων διοργανώνουν το ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το
Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων την Πέμπτη 28 Νοεμβρί- ΟΙ ELEPHANT παίζουν στο
ου, στις 20:30, στην αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας». Πορτραίτο-Καποδιστρίου 20,
Συμμετέχουν: Ορχήστρα δωματίου, Μαθητική Νεανική Ορ- στο πλαίσιο του Soundtrope,
χήστρα Do Re Mi, μουσικά σύνολα. Το πρόγραμμα περιλαμ- στις 30 Νοεμβρίου, 21.00
βάνει έργα των Tschaikowski, Vivaldi, Wieniawski, Bach,
Jenkins. Σολίστ: Σπύρος Ζαπάντης, Ιωάννα-Ειρήνη Καρα-
μάνη, Ευριπίδης Παππάς, Θωμάς Πάσχος, Τάνια Πουρλιά-
κα, Κων/νος Χονδράλης.
Έργα των F. Mazas, Fr. Schubert, H. Kayzer, D. Shostakovich
και L. van Beethoven, θα παίξουν: Μαρί Σοφία Τολίτσα, βιο-
λί, Θεόφιλος Σκούρτης, βιολοντσέλο, Ιωάννης Δεληγιάνης,
βιολί, Χριστόφορος Πατσουρας, βιολί, Κατερίνα Σιώζου,
βιολί, Ναταλία Γκαρανάση, βιόλα, Σαββίνα Ζώη, πιάνο, Ει-
ρήνη Ζαγκλη, πιάνο, Λαμπρίνα Πρεβεζιάνου, πιάνο.
Ενορχήστρωση-διεύθυνση ο Γεράσιμος Λώλης. Διδασκα-
λία: Βάσω Αρλέτου, Μαριάνθη Καψάλη, Αλέξανδρος Λώ-
λης, Γεράσιμος Λώλης.
Είσοδος ελεύθερη.

26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 29 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 30 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

CITY OF THE THEODORE THANASIMOS- JOKER/TWO-
SUN ΣΤΟΝ LIVE ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΊΣΚΟΥ FACE ΣΤΟΝ
ΠΟΛΥΧΏΡΟ ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ ΣΤΟ CASTILLO ΠΟΛΥΧΏΡΟ
ΑΓΟΡΆ ΑΓΟΡΆ
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ του O ΘΑΝΆΣΙΜΟΣ παρουσιάζει το δίσκο
ΟΙ CITY OF THE SUN Soundtrope, ο Theodore του «Ένα παιδί ζυγίζει τ’ άστρα» στο JOKER/TWO-FACE στον
από τις ΗΠΑ, έρχονται στα επιστρέφει στα Γιάννενα και Castillo, στις 29 Νοεμβρίου, 21.00, στο Πολυχώρο Αγορά στις 30
Γιάννενα, για ένα live στον στο Θυμωμένο Πορτραίτο. Castillo. Νοεμβρίου, προπώληση και
Πολυχώρο Αγορά, στις 26 Έναρξη 21.00, προπώληση ταμείο 10 ευρώ.
Νοεμβρίου. Προπώληση 10 6 ευρώ, είσοδος 8 ευρώ.
ευρώ, special guests: Behind
the Curtain project

8|Μουσική ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

28 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ACHTUNG! BABY

Προσοχή-προσοχή, οι U2

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] ματσό, αλλά με ήδη οριοθετημένο το χώρο του ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μεταπήδησε μια
και με τρόπο πολύ αποφασιστικό: Sunday, bloody μπάντα από ένα προφίλ σε ένα άλλο, από την εποχή
Στις 19 Νοεμβρίου του 1991, οι U2 κυκλοφό- Sunday, Desire, With or without you κ.α. Επίσης, που ο Ρόμπερτ Φριπ αποφάσισε να κάνει τους King
ρησαν ένα κομβικό άλμπουμ για την πορεία είχε το Joshua Tree, ένα υπερμοσχοπουλημένο άλ- Crimson προσωπικό του μουσικό κολλέγιο.
του ροκενρολ, ένα από τα καλύτερά τους, μπουμ. Εκείνο το βράδυ της παγκόσμιας πρεμιέρας, το
καθώς και ένα από τα λίγα για τα οποία έχει Αλλά το ’91, η μπάντα αποφάσισε να πάει αλλιώς. Happening στη Χαριλάου Τρικούπη άνοιξε μεσάνυ-
ανοίξει δισκάδικο στην Ελλάδα μεσάνυχτα, για την Προσέλαβε τους Ντανιέλ Λανουά και Μπράιαν Ίνο χτα για το νέο δίσκο των U2, με ουρές οπαδών να
«παγκόσμια πρώτη» του. στην παραγωγή και το πρώτο κιόλας σινγκλ, το περιμένουν.
Το Achtung! Baby ήταν το έβδομο άλμπουμ μιας «The Fly» ήταν εντελώς τροχιοδεικτικό. Samples, Το Achtung baby ήταν ίσως και το τελευταίο
μπάντας που έψαχνε τον τρόπο να μη γίνει δεινο- οριακά βιομηχανικός ήχος, ο Μπόνο με τα γυαλιά πραγματικά καλό άλμπουμ της μπάντας, η οποία
σαυρική. Στα προηγούμενά της και ίσως, με αποκο- ηλίου παντού, glam, φωτάκια, όχι πια στακάτα ριφς προσπάθησε να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο με το
ρύφωμα το live Rattle and Hum, οι Ιρλανδοί ήταν στην κιθάρα. Zooropa και μετά, κάπου το 2000 αποφάσισε να
μια μπαντάρα που έγραφε κομματάρες, οριακά λίγο Και όμως, το Acthung baby ήταν εξαιρετικό. Ήταν παίξει FM Rock με αδιάφορα αποτελέσματα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Πρόσωπα|9

Γιώργος Φούντας: ΑΠΌ ΤΟ
Ένα αυθεντικά λαϊκό ίνδαλμα ΜΑΥΡΟΛΙΘΆΡΙ
ΣΤΗ «ΜΑΎΡΗ ΓΗ»
Για τους Έλληνες, κι-
νηματογραφόφιλους, Ο ΓΙΏΡΓΟΣ Φούντας γεννήθη-
θεατρόφιλους και μη, κε στις 3 Ιουνίου του 1924 στο
υπήρξε ένα αυθε- Μαυρολιθάρι Φωκίδας. Παιδί
ντικά λαϊκό ίνδαλμα, ένας ακόμη ήρθε στην Αθήνα, μαζί
μάγκας βγαλμένος από τις με την πολυμελή οικογένειά του.
λασπωμένες αλάνες και τις Εγκαταστάθηκαν στη Ριζούπολη,
δυσκολίες της ζωής, των στα όρια με τη Νέα Φιλαδέλφεια.
αγώνων και της αγάπης. Ο Τελειώνοντας το Δημοτικό άρχισε
Γιώργος Φούντας δεν ήταν να δουλεύει στο γαλατάδικο του
ωραίος -με την έννοια του πατέρα του στο Ψυρρή. Φοιτά
ζεν πρεμιέ-, δεν ήταν σταρ, σε νυχτερινό σχολείο, παίζει
αλλά είχε αυτό το χάρισμα ποδόσφαιρο στην ΑΕΚ και μποξ
να κερδίζει τον θεατή, να όπου εκτονώνει το νεύρο του. Ο
ταυτίζεται με τις αγωνίες κινηματογράφος τον μαγεύει. Θα
του, τους καθημερινούς λάβει μέρος στα δοκιμαστικά της
αγώνες του, την καλοσύνη. ταινίας «Χειροκροτήματα» (1943)
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Φού- που γύρισε ο Γιώργος Τζαβέλλας
ντας κέρδισε την εκτίμηση και θα πάρει ένα μικρό ρόλο. Θα
και το χειροκρότημα ακόμη μπει στη Δραματική Σχολή του
και στους κόντρα ρόλους, Ωδείου Αθηνών, με δάσκαλο τον
σε ταινίες που υποδύεται Αιμίλιο Βεάκη και θα κάνει την
τον «κακό» της ιστορίας, πρώτη του θεατρική εμφάνιση
χωρίς παράλληλα, να χάνει στο θέατρο «Περοκέ» στο έργο
και αυτή την πολύτιμη σχέ- «Νυφιάτικο Τραγούδι» του Νότη
ση αγάπης και στενής σχέ- Περγιάλη, ενώ στη συνέχεια
σης με το λαϊκό αίσθημα. θα συνεργαστεί στο θίασο της
Είναι ο Μίλτος, ο ποδο- Κυρίας Κατερίνας. Από εκεί θα
σφαιριστής που ζει για το τον τσιμπήσει ο Φρίξος Ηλιάδης
σήμερα, στην περίφημη και θα του δώσει ένα καλό ρόλο
«Στέλλα», ο «Ψαρόγιαν- στην ταινία του «Νεκρή Πολι-
νος», ο ήρωας της «Μα- τεία», ένα εξαιρετικό δράμα, που
γικής Πόλης», αλλά και ο προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ
σκληρός νταβατζής στα των Κανών (η πρώτη ελληνική
«Κόκκινα Φανάρια». Πάντα ταινία που συμμετείχε στο κορυ-
άψογος θα μεταφέρει τον φαίο ευρωπαϊκό φεστιβάλ) και
ηλεκτρισμό, αυτό το νεύρο άνοιξε το δρόμο στην πρωταγω-
που διαθέτει εκ φύσεως, θα νίστρια Ειρήνη Παππά.
δώσει ψυχή και αναπνοή Το 1952 θα πρωταγωνιστήσει
στους χαρακτήρες και θα στο νεορεαλιστικό δράμα του
τους κάνει αλησμόνητους. μαρξιστή Στέλιου Τατασόπου-
Πέρασαν κιόλας εννέα λου «Μαύρη Γη» στο ρόλο ενός
χρόνια από το θάνατό του. σμυριδωρύχου, που δεν μπορού-
Ήταν στις 28 Νοεμβρίου σε να παντρευτεί το κορίτσι που
του 2010. Σε ηλικία 86 αγαπούσε, εξαιτίας της φτώ-
ετών λυτρωνόταν από χειας του. Όπως είχε πει κάποια
ένα μαρτύριο, καθώς τα στιγμή ο Τατασόπουλος «ήταν η
τελευταία χρόνια της ζωής προσωποποίηση του ρωμαίικου
του έπασχε από τη νόσο φιλότιμου αυτός ο ηθοποιός. Το
Αλτσχάιμερ. λαϊκό παλικάρι που μπορούσε να
Ας θυμηθούμε όμως καλύ- είναι καλόκαρδο και εξαιρετικά
τερα τις σημαντικότερες άγριο ταυτόχρονα». Το 1954 θα
στιγμές της καλλιτεχνικής πρωταγωνιστήσει στη «Μαγική
του διαδρομής και της Πόλη» του Νίκου Κούνδουρου,
ζωής του. ένα συμπαθές δράμα που μιλούσε
για την απόγνωση των απόκλη-
ρων ενός τενεκεδομαχαλά και
του έδωσε άλλη αξία ο Γιώργος
Φούντας.

10|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΣΤΈΛΛΑΣ νωνικός περίγυρος. Η σχέση τους θα έχει το πιο ΑΠΌ ΤΑ ΚΌΚΚΙΝΑ ΦΑΝΆΡΙΑ
άσχημο τέλος, το θάνατό της, καθώς ο Μίλτος της ΣΤΗ... ΛΥΓΕΡΌΚΟΡΜΗ
Έχοντας αποκτήσει την αναγνώριση και λέει «Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι» κι εκείνη πέ-
κατακτήσει την αγάπη του κοινού, ο φτει πάνω στο μαχαίρι. Το 1963 θα είναι μία ξεχωριστή χρονιά για τον Γιώργο
Μιχάλης Κακογιάννης θα τον επιλέξει Ιδιαιτέρως καλογυρισμένη ταινία, πετυχημένη Φούντα. Θα πρωταγωνιστήσει στα "Κόκκινα Φανάρια"
για να παίξει δίπλα στη Μελίνα Μερ- αποτύπωση της εποχής και υπέροχα σκηνικά από του Βασίλη Γεωργιάδη, ένα δυνατό κοινωνικό δράμα
κούρη στην κλασική «Στέλλα», μια ταινία που θα τον Γιάννη Τσαρούχη, ωραία λαϊκά τραγούδια από που μιλά για τον κόσμο της Τρούμπας, μια ταινία που
σημαδέψει και τους δυο πρωταγωνιστές. Ήταν το τον Μάνο Χατζιδάκι («Αγάπη που ‘γινες Δίκοπο θα φτάσει μια ανάσα από το Όσκαρ της καλύτερης ξενόγλωσ-
1955 όταν η Ελλάδα πληγωμένη από τον πόλεμο, Μαχαίρι», «Εφτά Τραγούδια θα σου Πω»). Η ταινία, σης ταινίας, αλλά θα χάσει εύλογα από το αριστουργηματικό
την κατοχή και ίσως περισσότερο απ' τον εμφύλιο, πάντως, διακρίθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτε- «Οκτώμισι» του Φελίνι. Και μπορεί ο Γιώργος Φούντας να
περνούσε ακόμη πολύ δύσκολες στιγμές. ρης ξένης ταινίας το 1956, ήταν το φαβορί για το χάνει ακόμη μία διάκριση, αλλά κερδίζει την καρδιά της πα-
Η υπόθεση της ταινίας (σενάριο Ιάκωβος Καμπα- Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, όπως και η Μελίνα για νέμορφης λυγερόκορμης χορεύτριας και μόνιμης παρτενέρ
νέλλης) θα διχάσει την ελληνική κριτική και θα το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, τα οποία όμως του Μανόλη Καστρινού, Χρυσούλας Ζώκα. Ο κεραυνοβόλος
βρεθεί στο στόχαστρο της Αριστεράς. Ηρωίδα της πήγαν αλλού, ενώ αποτέλεσε και την επίσημη ελ- έρωτάς τους θα τους στείλει στην εκκλησία και στο δεύτερο
ιστορίας είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, η Στέλλα, μια ληνική υποβολή για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ται- γάμο του ηθοποιού. Μαζί θα αποκτήσουν έναν γιο, ενώ προ-
λαϊκή τραγουδίστρια, που έχει σχέση με ένα γόνο νίας. ηγουμένως είχε ακόμη δυο παιδιά από τον πρώτο του γάμο.
πλούσιας οικογένειας, αλλά θα τον αφήσει υπο- Έπαιζαν επίσης, Αλέκος Αλεξανδράκης, Βούλα Το 1964 θα παίξει ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στον
κύπτοντας στο πάθος και την άγρια γοητεία του Ζουμπουλάκη, Σοφία Βέμπο, Διονύσης Παπαγιαν- «Αλέξη Ζορμπά» του Κακογιάννη, ενώ θα πρωταγωνιστήσει
Μίλτου, ενός ποδοσφαιριστή που τον λατρεύει ο νόπουλος και Χριστίνα Καλογερίκου. και στον «Κράχτη». Τον επόμενο χρόνο θα παίξει στην ενδι-
κόσμος. Είναι έτοιμη να τον ακολουθήσει και στο αφέρουσα ταινία για την κατοχή «Με τη Λάμψη στα Μάτια»,
θάνατο αλλά όχι στις συμβάσεις που απαιτεί ο κοι- στον «Ψαρόγιαννο» και στην κοινωνική περιπέτεια «Πυρετός
στην Άσφαλτο» δυο ταινίες που θα του χαρίσουν και τα βρα-
βεία ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης.
Η καλλιτεχνική του παρακαταθήκη σημαντική, που συνδυ-
άζεται και με τη στάση του στη ζωή, κάτι που εκτιμήθηκε
ακόμη και απ' αυτούς που βρέθηκαν απέναντί του. Αν είχε
κατέβει για βουλευτής θα είχε εκλεγεί πανηγυρικά. Πάντα δί-
πλα στο λαό, απέφυγε να μπει σε έναν κόσμο στον οποίο δεν
ανήκε και γι' αυτό παρέμεινε απλώς ένας από τους πολλούς
αγωνιστές για μια καλύτερη Ελλάδα και θαυμαστής του Αν-
δρέα Παπανδρέου.
Με την πτώση του παλιού ελληνικού κινηματογράφου θα
αραιώσει και τις εμφανίσεις του, ενώ μπήκε και στη μικρή
οθόνη μέσα από μετρημένες στα δάκτυλα επιλογές. Έξοχος
στο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» και στο «Αργαλειό του
Φεγγαριού». Με τη σεμνότητα που τον διέκρινε σιγά- σιγά θα
αποσυρθεί και θα αφιερωθεί στην οικογένειά του, τους φί-
λους του, τους απλούς ανθρώπους. Εκεί που ανήκε πάντα...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

ΠΑΡΑΛΊΓΟ ΤΖΈΙΜΣ ΜΠΟΝΤ

Το 1956 θα συμμετάσχει στο αξιομνημόνευτο φιλμ του Βασίλη Γεωργιάδη «Οι Άσοι των Γηπέδων»
και στο «Κορίτσι με τα Μαύρα» και πάλι του Κακογιάννη, ενώ το 1960 θα συναντηθεί και πάλι με
την Μελίνα στο «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν, μια ακόμη επιτυχία του πρωταγωνιστικού
ζευγαριού, αλλά και του Χατζιδάκι, που θα κερδίσει το Όσκαρ μουσικής. Ο Γιώργος Φούντας,
έχοντας στο ενεργητικό του και την «Στέλλα», θα αρχίσει να δέχεται προτάσεις από το εξωτερικό. Μάλι-
στα θα του προτείνουν και το ρόλο του Τζέιμς Μποντ, όταν οι παραγωγοί δοκίμαζαν ηθοποιούς, μετά την
αποχώρηση του Σον Κόνερι. Θα φτάσει πολύ κοντά στο να είναι ο νέος 007, αλλά τα αγγλικά στάθηκαν
εμπόδιο, καθώς είπε στους παραγωγούς ότι δεν θα προλάβαινε να τα μάθει μέσα σε λίγους μήνες. Πραγ-
ματικά άγνωστο τι θα σήμαινε για τον ελληνικό κινηματογράφο και τον ίδιο αν προχωρούσε η συνεργα-
σία για τον Τζέιμς Μποντ, αλλά εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία μιας τέτοιας προοπτικής,
όταν και μόνο η ολιγόλεπτη συμμετοχή ενός ηθοποιού στο μακροβιότερο κινηματογραφικό φραντσάιζ
είναι λόγος για να απογειωθεί η καριέρα του.


Click to View FlipBook Version