The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by typos-i.gr, 2020-02-16 02:06:42

Εξώφυλλο 090

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Εξώφυλλο

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #090

ΝΈΑ ΤΜΉΜΑΤΑ:

2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

H ΒΔΟΜΆΔΑ Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ, Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

Διευκρινίσεις Προς οριστικό τέλος PIT STOP: Από
για το «φακελάκι» το Μηχανολόγων την Κάνιγγος στο
Μηχανικών Πνευματικό Κέντρο
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ Νοσοκομείο διευκρινί-
ζει δύο πράγματα σχετικά με το περιστατικό δωρο- ΦΑΊΝΕΤΑΙ ότι το υπουργείο Παιδείας απλά δεν ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ χώρο θα στεγαστεί τελικά η
ληψίας που ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή ήθελε να δηλώσει εξ αρχής με κάθετο τρόπο ότι τα «θερμοκοιτίδα καινοτομίας» που προσπαθεί να δη-
της. νέα τμήματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ποτέ, μιουργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών. Πέρσι, το δημοτικό
https://typos-i.gr/article/dieykriniseis-gia-fakelaki απλά δεν το έκανε για να μην υποστεί το πολιτικό συμβούλιο Ιωαννίνων είχε αποφασίσει να μισθώσει
κόστος, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Ηγουμε- ακίνητο του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης
νίτσα. Γκαστή (που ανήκει στον Δήμο) επί της οδού Κάνιγ-
https://typos-i.gr/article/oristiko-telos-sto- γος, στο ιστορικό κέντρο. 
mhxanologwn-mhxanikwn https://typos-i.gr/article/pit-stop-apo-thn-
kaniggos-sto-pneymatiko-kentro

Τσιριγώτης ή Τσαρόπουλος Ζαγόρι, μια γαστρονομική κοινό-
ή «Άραχθος» τητα «χτίζεται»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ κέντρο της πόλης, υπάρχει η οδός Τσιριγώτη, «αξιωματικού «ΑΓΑΠΆΜΕ το καλό φαγητό και το ποιοτικό κρασί, όπως και τις ιστορίες γύρω
ήρωα πολέμου 1912-13». Ο Κωνσταντίνος Τσιριγώτης ήταν υπολογαγός του πεζι- από αυτά και τους ανθρώπους που τα δημιουργούν. Το πάθος μας για τη γαστρο-
κού. Ως Κωνσταντίνος Τσαρόπουλος, ήταν ένας από τους «υπαλλήλους» του ελλη- νομία έγινε η δουλειά μας»: Αυτή είναι η πρώτη από τις 12 αρχές ενός ιδιαίτερου
νικού προξενείου στα Γιάννενα, όπου υπηρετούσε ως γραμματέας από το 1906. μανιφέστου, του Μανιφέστου των Γαστρονομικών Κοινοτήτων.
https://typos-i.gr/article/tsirigwths-h-tsaropoylos-h-arax8os https://typos-i.gr/article/zagori-mia-gastronomikh-koinothta-xtizetai

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης Email: [email protected] (σύνταξη), [email protected]

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Γιάννενα|3

Μεγαλύτερο πολυτεχνείο ΤΟ ΠΡΏΤΟ
και στο βάθος Νομική ΑΊΤΗΜΑ ΓΙΑ
«ΝΟΜΙΚΉ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] ση στα αγοραία κριτήρια, κάνοντας ακόμα δεν αποδείχθηκε ποτέ εύφορο ή ακόμα ΙΩΑΝΝΊ-
και την «αριστεία» που επαγγέλλεται, μια και οι τοπικοί φορείς διεκδίκησαν λάθος ΝΩΝ»
Προ ημερών, το Υπουργείο Παι- βασικά υποκριτική επίκληση. πράγματα κατά καιρούς, θα συνεχίσει να
δείας έκανε σαφείς τις (αρνητι- Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα επιμείνει στηρίζει τη λειτουργία του υπάρχοντος Στο μεταξύ, δεν είναι
κές) του προθέσεις για τα νέα στα νέα τμήματα, σε αυτά που θεωρεί ότι τμήματος μέχρι την τελευταία ορκωμο- η πρώτη φορά που
τμήματα, αλλά και για τον τρό- εξυπηρετούν ακαδημαϊκές ανάγκες και σία, αλλά και να προωθεί το σχέδιο των ακούγονται οι λέξεις
πο με τον οποίο θα λογίζονται ως πανεπι- είναι βιώσιμα από κάθε άποψη. Θα διεκ- summer camps. Θα πρέπει βέβαια να «Νομική Ιωαννίνων».
στημιακά τα προσόντα πτυχιούχων. δικήσει δηλαδή το τμήμα Μηχανολόγων επέλθει και… ειρήνευση, με τις τοπικές Λίγο πριν την κήρυ-
Από τη μια, αφαίρεσε το τμήμα Μηχα- Μηχανικών μέχρι το τέλος ώστε να με- αρχές που θεωρούν εαυτές «ριγμένες» ξη της χούντας, στις
νολόγων Μηχανικών Ιωαννίνων από το γαλώσει το Πολυτεχνείο Ιωαννίνων, συ- ακαδημαϊκά. 6 Μαρτίου 1967, το
επιστημονικό πεδίο, από την άλλη, ανα- ντάσσοντας τη μελέτη σκοπιμότητας. Ένα τμήμα που δημιουργείται με νόμο, δημοτικό συμβούλιο
γνώρισε πτυχίο πέντε εξαμήνων ως ισότι- Το ίδιο θα κάνει και με άλλα σχέδια που καταργείται και με νόμο, όπως προανα- Ιωαννίνων ενέκρινε
μο με πανεπιστημιακό πτυχίο πενταετούς μπήκανε από τον προηγούμενο νόμο. Για φέρθηκε. Αυτό ισχύει και για τη Νομική ομόφωνα ψήφισμα
φοίτησης. παράδειγμα, παρά την «εμπόλεμη» κατά- Πατρών για παράδειγμα, η οποία μεν είναι για την ίδρυση Νο-
Από την άλλη όμως, ένα τμήμα δεν κα- σταση με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο οποί- υπό αναστολή, αλλά είναι και υπό διεκδί- μικής στα Γιάννενα.
ταργείται με προθέσεις, ακόμα και όταν ος διεκδικεί ένα τμήμα, ακόμα και αν το κηση. Και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Στο ίδιο ψήφισμα
αυτές είναι υπουργικές, αλλά με νόμο. ακαδημαϊκό «έδαφος» στην Ηγουμενίτσα δεν είναι έξω από τη διεκδίκηση αυτή. περιλαμβανόταν η
Όπως δηλαδή δημιουργήθηκε. ολοκλήρωση της
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το γνωρίζει Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα επιμείνει Φυσικομαθηματικής
καλά αυτό και εκεί θα στηρίξει τη διεκδί- στα νέα τμήματα, σε αυτά που θεωρεί και η δημιουργία
κησή του για την εξάπλωση. Έτσι και αλ- ότι εξυπηρετούν ακαδημαϊκές ανάγκες πανεπιστημιούπολης.
λιώς, η πρυτανική αρχή γνωρίζει καλά ότι και είναι βιώσιμα από κάθε άποψη Η προσπάθεια στα-
στη νέα ακαδημαϊκή εποχή, τα ιδρύματα μάτησε εν τη γενέσει
που συρρικνώνονται ή μένουν στάσιμα θα της, σε ό,τι αφορά τη
υπολείπονται σε διάφορα κριτήρια, ακα- Νομική, όταν προ-
δημαϊκά (αλλά και αγοραία) που μπαίνουν έκυψε το καθεστώς
σε ισχύ. Και η τρέχουσα ηγεσία του υπουρ- της 21ης Απριλίου.
γείου Παιδείας έχει δείξει σαφή προτίμη-

4|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

SEXY CHRISTIANS,
ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 16 Φεβρουαρί-
ου οι Sexy Christians εμφανίζονται
για πρώτη φορά στα Γιάννενα, στο
Beatnik στα πλαίσια της παρου-
σίασης του δεύτερου τους album,
«Forbidden Fruit» που κυκλοφόρη-
σε στις 11 Νοεμβρίου 2019.
Είσοδος 5 ευρώ με μπύρα

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 16-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Ιταλικό σινεμά: «Ηρέμησε!» «Ο ΤΑΧΥΔΡΌΜΟΣ ΧΤΥΠΆΕΙ
ΠΆΝΤΑ ΔΎΟ ΦΟΡΈΣ»
Το αφιέρωμά του στον σύγχρονο ιτα- την αυτοβιογραφία της. Μεταξύ των μαθητών ΣΤΗΝ «ΕΞΑΎΔΑ»
λικό κινηματογράφο συνεχίζουν οι του είναι και ο νεαρός Λούκα, ένα παιδί έξυπνο
«Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού αλλά και υπερβολικά ατίθασο. Η μητέρα του Τζακ Νίκολσον και Τζέσικα Λανγκ, ένα κινηματογραφικό
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, σε συ- θα χρειαστεί να φύγει για έξι μήνες λόγω δου- ζευγάρι που άφησε εποχή στην ταινία «Ο ταχυδρόμος
νεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο λειάς στην Αφρική και αναθέτει στον Μπρούνο χτυπάει πάντα δύο φορές».
Αθηνών. την επιμέλεια του παιδιού της ενημερώνοντας Την ταινία του Μπομπ Ράφελσον προβάλλει το καλλι-
Σήμερα Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου, στις 20:30, τον ότι είναι ο γιος του! Μπρούνο και Λούκα, ο τεχνικό σωματείο
θα προβληθεί η ταινία του Φραντσέσκο καθένας με τις δικές του ιδιοτροπίες, θα πρέ- Ιωαννίνων «Εξαύ-
Μπρούνι «Ηρέμησε!» (2011), στον πολιτιστικό πει να μάθουν να επικοινωνούν και να συμβιώ- δα» στις 16 και 17
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη νουν διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο σμιλευ- Φεβρουαρίου, στις
είσοδο. μένο από τη μέχρι τώρα ανεμελιά τους αλλά 20:15, στον χώρο
Η υπόθεση: Ο Μπρούνο είναι ένας καθηγητής και το χάσμα γενεών μεταξύ τους. του (Κουντουριώ-
και συγγραφέας που έχει πάρει την κάτω βόλτα. Πρωταγωνιστεί το δίδυμο Φαμπρίτσιο Μπε- τη 31, οικονομική
Βγάζει τα προς το ζην με ιδιαίτερα μαθήματα ντιβόλιο και Φιλίπο Σικιτάνο στους ρόλους του ενίσχυση 2 ευρώ).
και βοηθώντας την πορνοστάρ Τίνα να γράψει πατέρα και του γιου αντίστοιχα. Η ταινία του
Ράφελσον το 1981
αποτελεί ριμέικ
ενός κλασικού φιλμ
νουάρ (είχε γυριστεί το 1946, με πρωταγωνιστές τη Λάνα
Τάρνερ και το Τζον Γκάρφιλντ), βασισμένου στο βιβλίο του
Τζέιμς Κέιν.
Η υπόθεση: Ο Φρανκ Τσέιμπερς είναι ένας περιπλανώμε-
νος που καταλήγει στο εστιατόριο του Νικ Παπαδάκη, ο
οποίος του προσφέρει δουλειά. Σύντομα, ωστόσο, δημι-
ουργεί φλογερή σχέση με τη γυναίκα του Νικ, Κόρα, και
μαζί σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον Νικ.
Ο Μπομπ Ράφελσον θεώρησε ότι το 1981, χωρίς την
παλιά λογοκρισία, μπορούσε πια να φέρει στο προσκήνιο
έναν ωμό ρεαλισμό όσον αφορά στη σεξουαλικότητα των
ηρώων. Η σκηνή στην κουζίνα αποτελεί μέχρι σήμερα
σημείο αναφοράς του κινηματογραφικού ερωτισμού.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|5

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

«ΠΙΚΡΆ ΣΤΑΦΎΛΙΑ» «Ανασαίνοντας τον αέρα
ΣΤΑ ΠΑΛΙΆ της λευτεριάς» από τη Φιλαρμονική
ΣΦΑΓΕΊΑ
Συναυλία με τίτλο «Ανασαίνο-
Η ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ Όλγα Πατσούρα ντας τον αέρα της λευτεριάς»,
Λένη και οι εκδόσεις ΑΩ παρουσιά- με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
ζουν το βιβλίο «Πικρά σταφύλια» τη του Δήμου Ιωαννιτών, διορ-
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 19:00 γανώνει το Πνευματικό Κέντρο του
το απόγευμα στην αίθουσα «Δημή- Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 17 Φε-
τρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. βρουαρίου, στις 20:30, στην αίθουσα
«Β. Πυρσινέλλας».
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Θα παρουσιαστούν έργα G. Verdi,
Jacob de Haan, Ben Haemhouts, κ.ά.
BANDITS Τη μουσική διεύθυνση της ορχήστρας
ΣΤΟ CASTILLO θα κάνει ο Δημήτρης Αμπατζής.
Η συναυλία γίνεται στο πλαίσιο του
ΟΙ BANDITS παίζουν την Τσικνο- εορτασμού των «Ελευθερίων» της
πέμπτη στο Castillo πόλης των Ιωαννίνων.
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
ΟΙ «ΚΟΎΠΕΣ»
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ Εγκαίνια έκθεσης στο Σουφαρί Σεράι

ΟΙ «ΚΟΎΠΕΣ» παίζουν στο Εγκαίνια της έκθεσης χειρογράφων και βιβλίων του Αθανάσιου Ψαλίδα με τίτλο
Castillo (στοά Πυρσινέλλα ). Ώρα: «Αθανάσιος Ψαλίδας: Αρχείου Νόστος» στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό
22.00. Είσοδος: 5 ευρώ Αρχείο Ηπείρου, στο Σουφαρί Σεράι, θα γίνουν την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου,
Προπώληση: Manthos Optical στις 13:30, στο πλαίσιο των "Ελευθέριων" της πόλης. Την έκθεση, που θα διαρκέ-
(Αβέρωφ 16) & Κατάστημα Γερμανός σει έως τις 22 Μαρτίου, διοργανώνει η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη. 
(απέναντι από το Ρολόι). Το αφιέρωμα αυτό στον Αθανάσιο Ψαλίδα αποτυπώνει τις διαδρομές της ζωής του, σκια-
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ γραφεί την προσωπικότητά του και αναδεικνύει το μεγάλο εκπαιδευτικό και συγγραφικό
του έργο, μέσα από την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών και την επιλογή και παρουσίαση
ΕΝΔΕΛΈΧΕΙΑ ενός περιορισμένου αριθμού τεκμηρίων.
ΚΑΙ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Τα εγκαίνια θα κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Το καλωσό-
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ρισμα θα κάνει η διευθύντρια των ΓΑΚ Ηπείρου Μάρθα Παπαδοπούλου. Χαιρετισμούς θα
απευθύνουν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μω-
Ο ΔΗΜΉΤΡΗΣ Μητσοτάκης και οι υσής Ελισάφ, ο πρόεδρος της Εφορείας των ΓΑΚ Νικόλαος Καραπιδάκης και ο πρόεδρος
Ενδελέχεια παίζουν στο Castillo, στις του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου. Την ξενάγηση του Προέδρου της Δημο-
22 Φεβρουαρίου στις 22.00. Προ- κρατίας θα κάνουν οι επιμελήτριες της έκθεσης Ελένη Κουρμαντζή και Αμαλία Παππά.
πώληση 8 ευρώ, ταμείο 10 ευρώ. Την ίδια μέρα, στις 18:30, θα γίνουν ομιλίες από την κ. Κουρμαντζή ("Ο Αθανάσιος Ψαλί-
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ δας μέσα από το Αρχείο του") και την κ. Παππά ("Πηγές της προεπαναστατικής και επανα-
στατικής περιόδου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους»).
ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΥΦΑΝΤΉΣ
ΣΤΟ STAGE

O ΔΗΜΉΤΡΗΣ Υφαντής πα-
ρουσιάζει «χορούς κυκλωτικούς»
στο Stage, στις 22 Φεβρουαρίου.
Είσοδος 10 ευρώ με ποτό, έναρξη
στις 22.30.

6|Σινεμά ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

«ΤΑ ΠΑΡAΣΙΤΑ»:

Μια ρεαλιστική
απεικόνιση
των κοινωνικών
ανισοτήτων

Ηνοτιοκορεατική ταινία «Παράσι- επισημαίνει ότι η Νότια Κορέα, παρότι βρί- Η ενοικίαση αυτών των «banjiha» στην αρχή Τα «Παράσιτα» του
τα», η οποία έγινε η πρώτη μη αγ- σκεται στην παγκόσμια κατάταξη ανάμεσα ήταν παράνομη, αλλά καθώς η οικονομία σκηνοθέτη Μπονγκ
γλόφωνη ταινία που βραβεύτηκε στα πλουσιότερα κράτη, έχει ελλείψεις σε άρχισε να ακμάζει με γοργούς ρυθμούς, τα Τζουν Χο, που κέρ-
με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην οικονομικά ανεκτά σπίτια, γεγονός που απο- χρόνια του 80, και μειώθηκε σημαντικά η δισαν επίσης Όσκαρ
πρόσφατη απονομή, υπογραμμίζει το διευ- τελεί ένα «σημαντικό εμπόδιο» κυρίως για προσφορά στέγης, η κυβέρνηση νομιμοποί- Καλύτερης Σκηνο-
ρυνόμενο κοινωνικό χάσμα και την έλλειψη τους νέους, τον γηράσκοντα πληθυσμό και ησε την ενοικίαση των υπογείων. θεσίας, Καλύτερης
οικονομικά εφικτής στέγης στην πρωτεύ- τους εργένηδες. Σήμερα στεγάζουν δεκάδες χιλιάδες κατοί- Ξένης Ταινίας και
ουσα Σεούλ, σύμφωνα με κοινωνιολόγους, Η αναλογία του ενοικίου προς το εισόδη- κους της Σεούλ και άλλων περιοχών, σύμ- Πρωτότυπου Σε-
αναλυτές και ακαδημαϊκούς. μα για ενοικιαστές κάτω των 35 ετών είναι φωνα με επίσημα στοιχεία. ναρίου, είναι μια
Τα «Παράσιτα» του σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν υψηλή και έχει παραμείνει στο περίπου 50% Παγκοσμίως, περίπου 1,6 δισεκατομμύριο μαύρη κωμωδία
Χο, που κέρδισαν επίσης Όσκαρ Καλύτερης την τελευταία δεκαετία, γράφει στην έκθεση άνθρωποι ζουν σε ακατάλληλους χώρους με που σατιρίζει το
Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ξένης Ταινίας και αυτή η ειδικός των Ηνωμένων Εθνών σε θέ- τους περισσότερους να ζουν σε τρώγλες και διερυνόμενο χά-
Πρωτότυπου Σεναρίου, είναι μια μαύρη κω- ματα στέγασης Λεϊλάνι Φαρχά. ανεπίσημους οικισμούς σε πόλεις, σύμφωνα σμα ανάμεσα στους
μωδία που σατιρίζει το διερυνόμενο χάσμα Τον Δεκέμβριο, εν μέσω κριτικής, η κυβέρ- με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ. φτωχούς και τους
ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. νηση ανακοίνωσε έναν μεγάλο αριθμό νέων Αυτή ακριβώς η απεικόνιση της αστικής πλούσιους
Το χάσμα αυτό παρουσιάζεται μέσα από τα κανονισμών για την αγορά ακινήτων, περι- ανισότητας στα «Παράσιτα» είναι, σύμφωνα
σπίτια των δύο οικογενειών που πρωταγω- λαμβανομένων των αυστηρότερων κανονι- με τον Τζου, αυτό το στοιχείο που άγγιξε την
νιστούν στην ταινία: το μικρό, άθλιο, ημιυ- σμών για τις υποθήκες, για να αντιμετωπίσει ευαίσθητη χορδή του παγκόσμιου κινηματο-
πόγειο σπίτι της μιας και την υπερπολυτελή την άνοδο των τιμών πώλησης και ενοικία- γραφικού κοινού.
μεζονέτα της άλλης. σης των σπιτιών. «Η στεγαστική κρίση είναι μια πολύ αποτε-
«Η έλλειψη οικονομικά ανεκτής στέγης στη Η Σεούλ αντιμετωπίζει ελλείψεις στέγης από λεσματική παρουσίαση της διάχυτης κοινω-
Σεούλ είναι ένα σοβαρό πρόβλημα», εξηγεί ο την περίοδο της ραγδαίας εκβιομηχάνισης νικο-οικονομικής ανισότητας σχεδόν σε όλες
Άντριου Εούντζι Κιμ, ένας καθηγητής Κοι- της χώρας με την αστικοποίηση που προκά- τις μεγαλουπόλεις, τόσο στην ανεπτυγμένες
νωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κορέας, λεσε την άνοδο στις τιμές των ακινήτων, λέει όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες», δήλω-
στη Σεούλ. ο Γιου-Μιν Τζου, ένας βοηθός καθηγητή στο σε η Φαρχά στο Ίδρυμα Thomson Reuters.
«Η ταινία περιγράφει το είδος των σπιτιών KDI (Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) της Σεούλ. «Το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και
που αγοράζουν ή νοικιάζουν οι φτωχοί στην Τα υπόγεια διαμερίσματα που αποκαλούνται στους φτωχούς και το αποτέλεσμα αυτού, ο
Κορέα», λέει ο καθηγητής και προσθέτει ότι «banjiha», υπάρχουν στη χώρα εδώ και δεκα- αστικός διαχωρισμός, είναι εμφανή και γίνο-
κάποιος που έχει μηνιαίες απολαβές στον ετίες. Έπειτα από την κλιμάκωση της έντα- νται έντονα αισθητά σε όλον τον κόσμο. Επο-
μέσο εθνικό όρο χρειάζεται 13 χρόνια αποτα- σης με τη Βόρεια Κορέα, η νοτιοκορεατική μένως η ταινία είχε μεγάλη ανταπόκριση στο
μιεύσεων για να αγοράσει ένα σπίτι μεσαίας κυβέρνηση το 1970 απαίτησε όλες οι πολυκα- παγκόσμιο κοινό», εκτιμά η ίδια.
αξίας. τοικίες με λίγους ορόφους να διαθέτουν υπό-
Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2018 γεια που θα χρησίμευαν ως καταφύγια. Πηγή: Thomson Reuters Foundation

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Μουσική|7

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

MANIC STREET PREACHERS - GENERATION TERRORISTS

Η μουσική γενιά των τρομοκρατών

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] καλύτερο και το χειρότερο. Συχνά, την ίδια στιγμή. σμός, περιέγραφε τα όρια ενός «μηδενιστικού μα-
Οι Manic Street Preachers λοιπόν, μια τρελή μπά- νιφέστου». Ανάμεσα τις συμμετοχές ήταν και αυτή
ΟΦεβρουάριος ήταν πάντα παραγωγικός ντα από Μπλάγκουντ, στην Ουαλία, είχαν ήδη ένα της Τρέισι Λορντς, γνωστής πορνοστάρ, που έκανε
μήνας για το ροκενρόλ. Τέτοιο καιρό βγή- EP όταν στις 10 Φεβρουαρίου 1992 κυκλοφόρησαν ένα ντουέτο στο Little baby nothing.
κε το «άσμα ασμάτων» των Sabbath, το τον Generation Terrorists, που μπορεί να ήταν και Τρία χρόνια αργότερα, ο Έντουαρτς εξαφανίστηκε.
πρώτο τους, σημαδιακό και τρομακτικό το κορυφαίο της χρονιάς. Οι υπόλοιποι ήταν εξίσου ισχυρές περσόνες (ειδικά
άλμπουμ που καθορίζει εν πολλοίς το σκληρό ήχο Η αλανοπαρέα του Τζέιμς Ντιν Μπράντφιλντ, με ο Μπράντφιλντ) για να κρατήσουν ψηλά τη σημαία
μέχρι σήμερα, 50 χρόνια μετά. τον Ρίτσι Έντουαρτς τότε στη σύνθεσή της ακό- του γκρουπ, αλλά με ορατή την αρνητική επιρροή
Τέτοια εποχή βγάλανε οι Allman Brothers Band το μα (που δεν έπαιζε πάντως, αλλά έγραψε στί- διαφόρων πραγμάτων επάνω τους.
Eat a Peach το 1972, η Καρόλ Κίνγκ το Tapestry ένα χους), έδωσε το στίγμα της με κομμάτια όπως το Το Generation Terrorists όμως, ήταν μια συγκλο-
χρόνο νωρίτερα, τέτοια και οι Death το Spiritual Motorcycle Emptiness και το You love us. νιστική μουσική παρένθεση σε μια εποχή που
Healing πριν από 30 χρόνια, το Tabula Rasa των Το άλμπουμ «έσφυζε» από τον Έντουαρτς. Είχε μέ- όλοι (μα όλοι) έμοιαζαν αρκετά μπερδεμένοι με
Einstürzende Neubatuten το ’93 κ.ο.κ. χρι και κομμάτι του σώματός του στο εξώφυλλο. τα πάντα. Και οι MSP πάντα, ακόμα και σήμερα,
Κυκλοφόρησε όμως και ένα (σχεδόν) ντεμπούτο Το άλμπουμ «τα έχωνε» σε πράγματα που όσο κοι- διατηρούν μια ικανότητα να εκλαϊκεύουν τα πράγ-
που έκανε τη σύσταση μιας μπάντας ικανής για το νότοπα και να φαίνονταν, όπως πχ ο καταναλωτι- ματα…

8|Αυτοκίνητο ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Πόσο κοστίζει η φόρτιση;

Ηηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα του σπιτιού μας στοιχίζουν από 600 έως kWh για κάθε 100 χιλιόμετρα, το λειτουρ- τεστημένους στη χώρα μας ταχυφορτι-
μεγάλο στοίχημα για τις αυτοκι- 1.200 ευρώ, ανάλογα με την μάρκα, ενώ γικό κόστος μειώνεται σημαντικά και είναι στής συνεχούς ρεύματος στο εθνικό μας
νητοβιομηχανίες και τις κυβερ- σε αυτή την τιμή θα πρέπει να βάλουμε μειωμένο περίπου κατά 30% περίπου. Αν δίκτυο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Οι τα-
νήσεις που θέλουν να μειώσουν και το κόστος εγκατάστασης που γίνεται παράλληλα αξιοποιηθεί για τη φόρτιση το χυφορτιστές είναι συνήθως ισχύος 50 kW
το ενεργειακό τους αποτύπωμα. από ειδικευμένο προσωπικό και στοιχίζει μειωμένο νυκτερινό τιμολόγιο, τότε έχου- και για να γεμίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκί-
Ο σημερινός χρήστης ενός ηλεκτρικού περίπου 300 ευρώ. με ακόμη μεγαλύτερη μείωση, ενώ δεν θα νητο που διαθέτει συσσωρευτή χωρητι-
αυτοκινήτου εξ ορισμού προβάλλεται ως Σημαντική επισήμανση αποτελεί ότι η πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι κότητας 40 kWh με αντίστοιχη αυτονομία
άτομο ευαισθητοποιημένο που πρωτοπο- απλή ολονύκτια φόρτιση στο σπίτι δεν μπορεί να επιλεγεί και άλλο πάροχος που περίπου 270 χιλιομέτρων, θα χρειαστεί
ρεί στις εξελίξεις. χρειάζεται κανένα είδους φορτιστή και ενδεχόμενα να είναι φθηνότερος, μέσα στο περίπου 45 λεπτά.
Η οικονομία της ενέργειας, η καθαρή ατμό- η κατανάλωση της ενέργειας είναι αυτή φάσμα της ελεύθερης αγοράς. Σήμερα μια συμβολική τιμή χρέωσης
σφαιρα στα αστικά κέντρα και η μείωση ακριβώς που θα «γράψει» ο μετρητής του Αυτό σημαίνει ότι η αξία της ενέργειας για κάθε kWh σε αυτούς τους ταχυφορ-
των θορύβων που βελτιώνουν την ποιότη- ηλεκτρικού παρόχου. που θα δαπανηθεί θα εντοπίζεται στην τιστές είναι περίπου 0,25 ευρώ. Έτσι για
τα της ζωής, όχι μόνο αποτελούν εθνικούς Με τις ισχύουσες τιμές να αναφέρουμε ότι αξία ενός λίτρου βενζίνης για να διανύσει να γεμίσει ο συσσωρευτής από το 20%
στόχους, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση σ' ένα οικιακό τιμολόγιο χρεώνεται 0,11 100 χιλιόμετρα. Τιμή υπερβολικά χαμηλή, της χωρητικότητας θα πρέπει να δαπα-
όλων μας στην παγκόσμια προσπάθεια ευρώ κάθε kWh, ενώ παράλληλα υπάρ- αν αναλογιστούμε ότι ακόμη και τα αυτο- νήσει περίπου 11.25 ευρώ (45λεπτά Χ0,25
προστασίας του περιβάλλοντος. χουν και άλλες επιβαρύνσεις που σχετί- κίνητα πόλης έχουν καταναλώσεις πάνω ευρώ), ενώ με το που θα μπει το καλώδιο
Όμως το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά ζονται με την κατανάλωση και αυξάνουν από τα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. φόρτισης στο αυτοκίνητο, υπάρχει πάγιο
είναι πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα την τιμή περίπου κατά 50%, ανεβάζοντας Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα υβριδικά 2,5 ευρώ. Έτσι το κόστος σε αυτή την πε-
η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; την τιμή κάθε kWh στα 0,165 ευρώ. Με αυτοκίνητα τα οποία έχουν αυτονομία πε- ρίπτωση είναι πολλαπλάσιο από το ποσό
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα περισσό- αυτά τα δεδομένα το ηλεκτρικό αυτοκίνη- ρίπου 50-60 χιλιομέτρων και μπορούν να που θα δαπανήσει ο οδηγός αν θα το φορ-
τερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φορτίζονται το που καταναλώνει 20 kWh για κάθε 100 καλύψουν τις ανάγκες μεγάλης μερίδας τίσει στο σπίτι του. Όμως και σε αυτό το
το βράδυ στο σπίτι ή στο χώρο στάθμευ- χιλιόμετρα διαδρομής θα απαιτήσει για τη οδηγών σε ημερήσιες αποστάσεις. επίπεδο τα πράγματα θα αλλάζουν σημα-
σης της επιχείρησης αν αναφερόμαστε διαδρομή αυτή ενέργεια αξίας 3,30 ευρώ. ΧΡΉΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΏΝ ντικά τα επόμενα χρόνια, αφού θα υπάρ-
για εταιρικούς στόλους. Σε αυτή την πε- Δηλαδή την τιμή δύο λίτρων βενζίνης. Σε αντίθετη περίπτωση αν χρησιμοποιη- ξουν αρκετοί πάροχοι που μέσα στο πλαί-
ρίπτωση η εγκατάσταση συστημάτων Όμως σε περίπτωση που μιλάμε για ένα θεί για ανεφοδιασμό ένας από τους εγκα- σιο της ελεύθερης αγοράς θα παρέχουν
φόρτισης Επιπέδου 2, που φορτίζουν ενεργειακά μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκί- μειωμένο κόστος ενέργειας.
λίγο πιο γρήγορα από την απλή παροχή νητο που χρειάζεται από 13 kWh έως και 16
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Click to View FlipBook Version