The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-17 23:52:06

Buku Pengurusan 2019

Buku Pengurusan 2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI
Sekolah Kluster Kecemerlangan
KOD SEKOLAH : BBA7214

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

NAMA
NO. FAIL JPNS
NO. KAD PENGENALAN
GRED JAWATAN
BANGSA
WARGANEGARA
AGAMA
TARIKH LAHIR/TEMPAT LAHIR
NO. SURAT BERANAK
TARAF PERKAHWINAN
NAMA SUAMI/ISTERI
PEKERJAAN SUAMI/ISTERI
ALAMAT MAJIKAN SUAMI/ISTERI
TARIKH PERLANTIKAN
TARIKH PENGESAHAN JAWATAN
TARIKH MASUK KE JAWATAN
PENCEN
KELULUSAN AKADEMIK
KELULUSAN IKHTISAS
OPSYEN
TARIKH PERGERAKAN GAJI
TARIKH MENGAJAR DI SEKOLAH
SEMASA
EMAIL
NO CUKAI PENDAPATAN
NO AKAUN PINJAMAN
PERUMAHAN
NO KWSP
ALAMAT RUMAH
NO TELEFON BIMBIT

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia
membuat ikrar disini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat
dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras
perkhidmatan semasa menjalankan tugas.

Ke arah ini kami :

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Berkhidmat dengan penuh Muhibah dan kemesraan
 Bekerja kearah memajukan pemikiran rakyat dan

pembangunan negara
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-

musuh negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip yang berikut:

 Kepercayaan kepada Tuhan
 Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 Keluhuran Perlembagaan
 Kedaulatan Undang-undang
 Kesopanan dan Kesusilaan

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Bahawasanya Kami ,
pelajar-pelajar

Sekolah Kebangsaan Taman Melawati ,
dengan penuh kesedaran
dan kesyukuran, berikrar ,

akan mentaati perintah agama,
kedua ibu bapa serta guru-guru kami

dan
sentiasa mematuhi peraturan sekolah

demi menjaga nama baik
Sekolah Kebangsaan Taman Melawati.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH

1. Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981, penggunaan waktu tidak mengajar / waktu terluang
(free period) seperti yang ditetapkan dalam Jadual Waktu mengajar masing-masing didapati ada
sebilangan kecil guru menganggap masa itu tidak perlu bekerja. Namun begitu, diantara waktu
terluang guru tersebutnadalah digunakan untuk membuat persediaan-persediaan untuk mengajar,
menyemak buku latihan murid dan yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran. Oleh yang
demikian, waktu terluang tersebut seharusnya guru menggunakannya dengan sebaik mungkin.

2. Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 yang menyatakan bahawa semua guru dan kakitangan
sokongan hendaklah berada di sekolah lebih awal sebelum waktu bekerja. Oleh yang demikian
semua guru sesi pagi dikehendaki berada dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya 7.10 pagi dan
balik pada jam 1.30 petang pada hari biasa dan 12.20 tengah hari pada hari Jumaat MANAKALA
guru sesi petang pula perlu berada dalam kawasan sekolah pada jam 12.40 tengah hari pada hari
biasa dan pada jam 2.00 petang pada hari Jumaat dan balik pada jam 6.20 petang. Bagi guru yang
bertugas mingguan pula perlu berada lebih awal di sekolah.

3. Guru-guru juga sentiasa tertakluk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia dari semasa kesemasa.

4. KITADAK HADIRAN guru hendaklan dimaklumkan kepada Guru Besar sebelum hari bertugas
setiap hari kecuali berlaku kecemasan.

5. Surat Cuti Sakit (MC) guru dan permohonan Cuti Rehat Khas (CRK) permohonan awal hendaklah
diserahkan sendiri kepada Guru Besar.

6. Buku Rekod Mengajar perlu dihantar kepada Guru Besar setiap hari Jumaat atau hari akhir
persekolhan sebelum cuti.

7. Guru dan kakitangan sekolah tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah kecuali dengan kebenaran
Guru Besar.

8. Setiap guru hendaklah hadir pada hari Rabu bagi menguruskan Aktivit Ko-Kurikulum ataupun Hal
Ehwal Murid setiap minggu sekurang-kurangnya 2 jam. Bagi guru yang tidak dapat hadir perlu
menggantikan hari tersebut kepada hari yang lain atau mengemukakan surat tunjuk sebab kepada
Guru Besar.

9. Adalah menjadi tanggungjawab setiap orang guru menghadiri mesyuarat dan kursus/seminar yang
dianjurkan oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD),
dan Sekolah. (sekiranya dipanggil/diarah oleh Pegawai berkenaan)

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

10. Harta milik kerajaan yang dipinjam oleh setiap orang guru TIDAK DIBENARKAN dibawa keluar dari
kawasan sekolah kecuali dengan mendapat kebenaran oleh Guru Besar. Adalah menjadi
tanggungjawab guru menggantikan segala kerosakan atau kehilangan harta tersebut.

11. Perhimpunan rasmi sekolah semua guru WAJIB berada dan bersama semasa perhimpunan.
12. Semua guru perlu bertanggungjawab, bertimbang rasa, adil dan memberi kasih sayang kepada

semua murid.
PELAWAT
1. Jangan benarkan pelawat termasu jurujual berjumpa dengan guru di dalam bilik darjah.

2. Pelawat atau jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya mereka mendapat kebenaran
daripada Guru Besar terlebih dulu.

3. Perbincangan antara murid dan guru dengan pelawat atau jurujual hanya boleh dibuat di dalam bilik
guru sahaja.

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah tepat pada masa (sebelum 7.20 pagi)

dan (12.50 tengahari bagi sesi petang).

2. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher, baju kemeja berlengan panjang dan berkot (atau pakaian
yang setara).

3. Kesemua guru bertugas dikehendaki datang 15 minit awal bagi memastikan pelajar bersedia
sebelum perhimpunan dimulakan.

4. Semua guru diminta menunjukkan perlakuan yang baik (tidak berbual-bual, tidur dan dsbnya) kerana
ketika itu tumpuan pelajar adalah pada guru yang dianggap sebagai role model.

5. Guru Bertugas mingguan dikehendaki memberi nasihat yang bernas semasa perhimpunan.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BUKU LAPORAN BERTUGAS

Pekara-pekara yang perlu dilaporkan seperti berikut:

1. Maklumat perhimpunan rasmi atau harian .
2. Pelawat yang hadir ke sekolah.
3. Nama guru yang hadir pada hari tersebut.
4. Nama guru yang tidak hadir dan sebab tidak hadir
5. Pelajar yang mendapat kebenaran keluar sekolah pada waktu persekolahan.
6. Merekod kejadian-kejadian luar jangkayang berlaku pada hari tersebut.
7. Buku laporan tidak dibenarkan dibawa keluar daripada kawasan sekolah dan mesti di simpan di

tempat yang telah disediakan.

LAPORAN KEBERSIHAN KELAS

1. Guru bertugas bertanggungjawab terhadap memantau dan menilai kebersihan keseluruhan bilik
darjah.

2. Penilaian meliputi kebersihan dan keceriaan
a. Lantai
b. Bakul sampah
c. Susunan meja dan kerusi pelajar
d. Perhiasan dinding dan meja guru.
e. Cermin tingkap.

Mengisi borang markah kebersihan kelas empat kali. Dari jumlah markah yang diperolehi “kelas yang
terbersih” dan bermaklumat dicatat dan diumum semasa perhimpunan rasmi minggu berikutnya

BUKU JADUAL KEDATANGAN

1. Guru kelas bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan mematuhi
kehendak mengenainya yang tercetak dibahagian dalam kulit hadapan.

2. Nama pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari pada waktu
pertama.Sekiranya guru tidak hadir,penyelaras aliran bertanggungjawab menanda buku kehadiran
kelas tersebut.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

3. Guru Kelas bertanggungjawab mengambil dan menanda kedatangan secara kemas dan teratur
pada setiap hari dan dikembalikan ke Pejabat sebelum Waktu Ketiga. Tugas ini tidak boleh
diberikan kepada murid kerana keselamatn buku ini adalah tanggungjawab Guru Kelas.

4. Buku Jadual Kedatamgan adalah dokumen Audit, maka ianya tidak boleh dibawa balik ke rumah
atau ditinggalkan di bilik guru. Buku ini hendaklah sentiasa disimpan dipejabat.

5. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Guru Besar/PK HEM.

6. Guru Kelas mesti menghubungi ibu bap ajika didapati ada murid yang tidak hadir selama 3 Hari
berturut-turut atau berselang seli dalam seminggu.

7. Proses tindakan oleh Guru Kelas terhadap murid tidak hadir tanpa sebab

PROSES TINDAKAN KEATAS MURID TIDAK HADIR

SURAT AMARAN TIDAK HADIR TIDAK HADIR TINDAKAN
PERTAMA BERTURUT-TURUT BERTURUTAN Surat Biasa
Pada hari ke-3 tidak hadir Surat Berdaftar
KEDUA Pada hari ke-10 tidak Daftar Akuan Terima
7 hari selepas amaran hadir Daftar Akuan Terima
KETIGA Pertama
10 hari selepas
BUANG SEKOLAH 7 hari selepas amaran amaran Pertama
Kedua
JUMLAH HARI TIDAK 20 hari selepas
HADIR 14 hari selepas amaran amaran Kedua
Ketiga
20 hari selepas
31 HARI amaran Ketiga

60 HARI TIDAK
BERTURUTAN

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Peraturan Bilik-Bilik Khas

1. Ketua Panitia/Guru yang mempunyai bilik khas seperti Bilik Kaunseling, Makmal Komputer, Bengkel,
Pusat Sumber dan lain-lain bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kebersihan, keselamatan
dan keceriaan bilik-bilik tersebut serta mestilah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai
penggunaan alat-alat dalam bilik tersebut.

2. Murid-murid tidak dibenarkan berada di bilik tersebut kecuali dengan keizinan guru.

3. Guru yang menggunakan bilik-bilik khas tersebut hendaklah memastikan bilik tersebut kemas, bersih
dan kondusif sebelum meninggalkan bilik tersebut. Hanya guru yang berkaitan dengan mata
pelajaran sahaja dibenar menggunakan bilik-bilik tersebut.

4. Kawasan sekolah dan Bilik-bilik khas ini adalah dibawah KAWASAN LARANGAN MEROKOK.

Perhubungan Guru Dengan Murid

1. Guru perlu mempunyai hubungan mesra dengan semua murid dan sentiasa bermuka manis dan
perlu memahami setiap masalah murid.

2. Semua guru adalah guru disiplin, oleh yang demikian adalah menjadi tangungjawab setiap orang
guru mengambil tindakan segera terhadap sebarang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid.
Kes-kes pelanggaran disiplin yang serius hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar atau Guru

Disiplin.

3. Setiap guru bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan disiplin. Kesalahan yang berat
sahaja hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar untuk medapat keputusan bagi pelaksanaan yang
berkesan. Guru cuba menyelesaikan masalah disiplin murid yang ringan dan sederhana.

4. Perkara-perkara tatatertib yang dianggap berat adalah seperti menganggotai pertubuhan haram,
membawa senjata mebahaya dengan tujuan tidak baik, memukul guru, mengancam keselamatan
orang lain serta melanggar peraturan sekolah. Guru dan murid juga dilarang menulis kepada akhbar
tanpa memberitahu pihak sekolah, berjudi, meminum minuman keras dalam kawasan sekolah,
membantah hukuman guru, bersifat bongkak dan menghina guru-guru atau guru besar.

5. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin murid-muridnya, catatkan nama dan
kesalahan murid yang melanggar disiplin didalam Buku Rekod Kawalan Disiplin yang disediakan di
kelas masing-masing.

6. Guru hendaklah menunujukkan teladan, sikap dan perwatakan yang sesuai untuk dihormati dan
dipandang tinggi oleh murid.

7. Jika terdapat murid sakit atau ditimpa kemalangan, guru hendaklah melaporkan kepada guru
bertugas harian atau penolong kanan dengan segera.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Sekolah Kebangsaan Taman Melawati (SKTM) telah dibuka pada 3
Januari 1983. Pada peringkat permulaan SKTM terdiri daripada
sebuah bangunan tiga tingkat. Manakala pada tahun 1986 sebuah
surau telah dib.a bagi kemudahan warga sekolah. Tahun demi tahun
bilangan murid bertambah maka pada tahun 1986 sebuah lagi
bangunan dib.a dan mula digunakan pada 5 Januari 1987. Kini
keadaan bangunan agak selesa dengan kemudahan-kemudahan yang
semakin bertambah termasuklah makmal komputer yang mula
beroperasi pada tahun 2003.

Dengan bertambahnya bilangan pelajar sebuah lagi bangunan 4
tingkat mula dib.a pada awal tahun 2002 dan telah pun digunakan pada
awal persekolahan 2004.

Pada tahun 2015 Sekolah Kebangsaan Taman Melawati telah
diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Sekolah
Kluster Kecemerlangan Fasa yang Ke-9. Dengan mengenegahkan
Kebitaraan Bahasa Inggeris dan Kriket.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI
JALAN F13, TAMAN MELAWATI
53100 KUALA LUMPUR

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

MOTO SEKOLAH : BERTEKUN BERJAYA
BUKU MEMBAWA MAKSUD MEREALISASIKAN PENDIDIKAN

BERKUALITI
WARNA KUNING MEMBAWA MAKSUD KEGEMILANGAN DAN

KEUNGGULAN SEKOLAH
WARNA BIRU MEMBAWA MAKSUD BERSATU PADU

MENCAPAI MISI DAN VISI
WARNA MERAH MEMBAWA MAKSUD BERANI MENGHADAPI

CABARAN DALAM MENCAPI MATLAMAT SEKOLAH
WARNA PUTIH MEMBAWA MAKSUD SUCI DAN IKHLAS

MELAKSANAKAN TUGAS
SLOGAN : BERILMU BERWAWASAN

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Bertekun dan Berjaya
mencapai cita-cita

berjasa untuk negara
agama bangsa dan nusa
Sekolah Taman Melawati kami sanjungi
Jasa dan bakti kami kenangi

Belajar jangan jemu
Berbudi dan bersopan
Amalkan nasihat guru

Pasti berkati Tuhan

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani,emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

 Melahirkan bangsa Malaysia yang Taat setia
dan Bersatupadu.

 Melahirkan Insan yang Beriman, Berakhlak
Mulia, Berilmu, Berketrampilan dan Sejahtera.

 Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk
Keperluan dan Kemajuan Negara.

 Memberi Peluang-Peluang Pendidikan Kepada
Semua Warganegara Malaysia.

 Melahirkan insan yang seimbang dari segi JERI
 Melahirkan insan kreatif, kritis dan dapat

mengeluarkan idea bernas
 Melahirkan perpaduan kaum di kalangan

masyarakat sekolah
 Memupuk sikap toleransi dalam mendapatkan

ilmu
 Melahirkan masyarakat yang mengamalkan

nilai-nilai murni dalam kehidupan

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Kami warga S.K. Taman Melawati komited untuk memberikan layanan yang berkualiti
kepada pelanggan seperti berikut.

1. Murid

 Setiap murid berhak mendapat tempat belajar yang bersesuaian dengan proses
pembelajaran dan pengajaran

 Menikmati segala kemudahan asas yang sempurna demi perkembangan
jasmani, emosi, rohani dan intelek.

 Memperolehi ilmu pengetahuan daripada tenaga pengajar yang berkualiti.
 Dapat mengaplikasikan ilmu teori yang diprolehi dengan dunia reality melalui

aktiviti-aktiviti yang relevan.

2. Staf.

 Setiap staf baru akan dipastikan mendapat gaji tiga bulan selepas mendaftarkan
diri.

 Mendapat peluang yang adil dalam memepertingkatkan taraf profession
 Menikmati kemudahan-kemudahan profesion selaras dengan etika Perguruan.
 Setiap staf berhak mengutarakan cadangan bernas demi mewujudkan sekolah

yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
 Memperoleh maklumat yang tepat, lengkap dan cepat dalam memahami setiap

bidang tugas yang diamanhkan oleh pentadbir.

3. Komuniti

 Memperolehi maklumat yang tepat dan telus tentang program yang dilaksanakan
demi kemajuan murid-murid.

 Memberi kerjasama yang padu dalam program yang dirancang oleh komuniti
demi kesejahteraan hidup.

 Dapat berurusan dengan pihak pentadbir secepat mungkin dalam menyelesaikan
apa jua permasalahan yang timbul.

 Menikmati impak positif daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang
cemerlang, gemilang dan terbilang.

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

Murid berkumpul di tapak perhimpunan pada jam:
7.20 pagi (Sesi Pagi)

12.50 tengahari (Sesi Petang)
Alunan Zikir Pagi / Asma ul Husna / Bacaan Surah Lazim

Bacaan Doa

Nyanyian Lagu Rasmi Perhimpunan
- Lagu Negaraku
- Lagu Negeri
- Lagu Sekolah

Ucapan Guru Bertugas Mengikut Tajuk [5 Minit]

Ucapan Guru Disiplin / Guru Bimbingan & Kaunseling

Ucapan Guru Besar

Bersurai

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

TARIKH HARI CUTI CATATAN

1 Jan Selasa Tahun Baru 2019
Hari Thaipusam
21 Jan Isnin Tahun Baru Cina
Tahun Baru Cina Hari Kedua
5 Feb Selasa Hari Pekerja
Hari Wesak
6 Feb Rabu Cuti Hari Wesak
Hari Nuzul Al-Quran
1 Mei Rabu Hari Raya Aidilfitri
Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
19 Mei Ahad Hari Raya Haji
Hari Raya Haji Hari Kedua
20 Mei Isnin Hari Kebangsaan
Awal Muharram
22 Mei Rabu Cuti Awal Muharram
Hari Keputeraan YDP Agong
5 Jun Rabu Hari Malaysia
Hari Deepavali
6 Jun Khamis Cuti Hari Deepavali
Maulidur Rasul
11 Ogos Ahad Hari Keputeraan Sultan Selangor
Hari Krismas
12 Ogos Isnin

31 Ogos Sabtu

1 Sep Ahad

2 Sep Isnin

9 Sep Isnin

16 Sep Isnin

27 Okt Ahad

28 Okt Isnin

9 Nov Sabtu

11 Dis Rabu

25 Dis Rabu

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

TAKWIM
PERSEKOLAHAN

2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: JANUARI

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
27/12 KHAMIS PERJUMPAAN GURU THN 6 MESY PENGURUSAN MESY PMS - PROGRAM MESRA SEKOLAH
BERSAMA PENTADBIR KURIKULUM PENGURUSAN HEM MESY PENGURUSAN KO-KURIKULUM PMS - PROGRAM MESRA SEKOLAH
28/12 JUMAAT
29/12 SABTU MESY AJK KBAT MESY PANITIA BIL 1 TAHUN BAHARU 2019 PMD - PROGRAM MAJU DIRI
30/12 AHAD DIALOG PRESTASI / PMD - PROGRAM MAJU DIRI
31/12 ISNIN MINGGU TRANSISI PELANCARAN AMALAN UNIT BERUNIFORM RUMAH MERAH
SELASA PLC MINGGU TRANSISI GURU PENYAYANG RUMAH BIRU
1 RABU MINGGU TRANSISI PMS THN 2 RUMAH HIJAU
2 KHAMIS
3 JUMAAT MINGGU TRANSISI PMS THN 2 RUMAH KUNING
4 SABTU MINGGU TRANSISI
5 AHAD MINGGU TRANSISI PMD THP 2 / PMS THN 3
6 ISNIN MINGGU TRANSISI
7 SELASA MINGGU TRANSISI PMD THP 2 / PMS THN 3
8 RABU
9 KHAMIS MAJLIS WTKH PLNTKN PNGWS,PSS,PRS,SPBT
10 JUMAAT PERMUAFAKATAN THN 6 KETUA & PEN
11 SABTU
12 AHAD BNGKL PENGNLN UPSR (THN RUMAH MERAH
13 ISNIN 4)
14 SELASA
15

hakmilik terpelihara @SKTM2019

16 RABU BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN SK TAMAN MELAWATI
17 KHAMIS 2019
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
18 JUMAAT PERSATUAN
19 SABTU RUMAH BIRU
20 AHAD BNGKL PENGNLN UPSR (THN RUMAH HIJAU
21 ISNIN 5) RUMAH KUNING
22 SELASA
23 RABU UJIAN DIAGNOSTIK THN 6 HARI THAIPUSAM
24 KHAMIS UJIAN DIAGNOSTIK THN 6
25 JUMAAT UJIAN DIAGNOSTIK THN 6 MERENTAS DESA /
26 SABTU UJIAN DIAGNOSTIK THN 6 1M1S
27 AHAD
PROGRAM MENTOR
28 ISNIN MENTEE 1
29 SELASA
30 RABU UNIT BERUNIFORM
31 KHAMIS

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: FEBRUARI

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM KOKURIKULUM CATATAN
HEM
1 JUMAAT
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
2 SABTU TAHUN BARU CINA
TAHUN BARU CINA
3 AHAD
PERSATUAN
4 ISNIN

5 SELASA

6 RABU

7 KHAMIS

8 JUMAAT

9 SABTU

10 AHAD

11 ISNIN BNGKL TKNK MJAWAB BM
THN 6 FASA 1

12 SELASA BNGKL TKNK MJAWAB BM
THN 6 FASA 1

13 RABU BNGKL TKNK MJAWAB BI
THN 6 FASA 1

14 KHAMIS DIALOG PRESTASI / BNGKL TKNK MJAWAB BI
PLC THN 6 FASA 1

15 JUMAAT

16 SABTU MESYUARAT
AGUNG PIBG

17 AHAD

18 ISNIN PELANCARAN BNGKL TKNK MJAWAB MT
PROGRAM SUKSeS THN 6 FASA 1

UPSR

19 SELASA BNGKL TKNK MJAWAB MT
THN 6 FASA 1

hakmilik terpelihara @SKTM2019

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN SK TAMAN MELAWATI

2019 SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

20 RABU BNGKL TKNK MJAWAB SN PRGM MOTIVASI PNGWS,PSS,PRS,SPBT 1M1S RUMAH MERAH
THN 6 FASA 1 KETUA & PEN RUMAH BIRU
21 KHAMIS RUMAH HIJAU
22 JUMAAT KUIZ KBAT BNGKL TKNK MJAWAB SN
23 SABTU RUMAH KUNING
24 AHAD THN 6 FASA 1
25 ISNIN
26 SELASA UNIT BERUNIFORM
27 RABU
28 KHAMIS

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: MAC

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
MINGGU UJIAN SEGAK KEM KEPIMPINAN
1 JUMAAT LINUS 2.0 BNGKL TKNK MJAWAB BI KEM KEPIMPINAN
SARINGAN 1 KEM KEPIMPINAN
THN 6 FASA 1
2 SABTU UJIAN 1 PRGRM ANTI JENAYAH & BULI
UJIAN 1 THP 2 - PDRM
3 AHAD
PROGRAM MENTOR
4 ISNIN BULAN PENCERAPAN DAN MENTEE 2 RAPTAI SUKAN TAHAP 1
SEMAKAN BUKU TULIS RAPTAI SUKAN TAHAP 1
PLNCRN PRTNDNGN KBRSIHN & RAPTAI SUKAN TAHAP 1
5 SELASA KCERIAAN

6 RABU PERSATUAN

7 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

8 JUMAAT

9 SABTU MAJLIS MALAM

AMAL PIBG & SUKAN TAHAP 1

ALUMNI

10 AHAD

11 ISNIN RUMAH MERAH
RUMAH BIRU
12 SELASA LADAP KBAT FASA RUMAH HIJAU
1
RUMAH KUNING
13 RABU 1M1S

14 KHAMIS

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN RUMAH MERAH
RUMAH BIRU
19 SELASA RUMAH HIJAU

20 RABU UNIT BERUNIFORM

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

21 KHAMIS BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN RUMAH KUNING
22 JUMAAT 2019
23 SABTU
24 AHAD UJIAN 1
25 ISNIN
26 SELASA UJIAN 1
27 RABU
28 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
29 JUMAAT
30 SABTU
31 AHAD

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: APRIL

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
MESY HEM BIL 2
1 ISNIN ACARA PADANG
PRGRM ANTI JENAYAH & BULI ACARA PADANG
2 SELASA THP 1 - PDRM
PERSATUAN
3 RABU SARINGAN SUKAN

4 KHAMIS MESY KURIKULUM
BIL 2

5 JUMAAT SUKANTARA

6 SABTU

7 AHAD

8 ISNIN PROGRAM MENTOR
MENTEE 3
9 SELASA MESYUARAT AJK
KBAT BIL 2 1M1S / RAPTAI SUKAN
TAHUNAN
10 RABU

11 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

12 JUMAAT

13 SABTU

14 AHAD MENYERTAI JUNIOR ASPIRATION SUKAN TAHUNAN
KARNIVAL MATHSTARI 2019

15 ISNIN CUTI PERISTIWA

16 SELASA LAWATAN KE KIDZANIA

17 RABU MENGANJURKAN PROGRAM UNIT BERUNIFORM
JALINAN BERSAMA UIAM
(ENGLISH CAMP)

18 KHAMIS HOTS ALOTS MENYERTAI ASTAR SCRABBLE
19 JUMAAT CHALLENGE INTERNATIONAL
20 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

21 AHAD BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
22 ISNIN 2019
23 SELASA
24 RABU MINGGU BIMBINGAN
25 KHAMIS KERJAYA
26 JUMAAT
PERSATUAN
27 SABTU
PERKHEMAHAN
28 AHAD PERDANA
29 ISNIN
30 SELASA PERKHEMAHAN
PERDANA

PERKHEMAHAN
PERDANA

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: MEI

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM KOKURIKULUM CATATAN
HEM AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
1 RABU
HARI PEKERJA

2 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

3 JUMAAT SAMBUTAN HARI LAHIR
BLN 1-5

4 SABTU

5 AHAD

6 ISNIN PROGRAM MENTOR
MENTEE 4

TAKLIMAT 1M1S

7 SELASA AMALAN KBAT

PDPC

8 RABU

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU LAWATAN 1
LAWATAN 1
12 AHAD

13 ISNIN

14 SELASA

15 RABU UNIT BERUNIFORM

16 KHAMIS PROGRAM DWEN HARI GURU

17 JUMAAT HARI WESAK

18 SABTU PROGRAM BUKA

PUASA WARGA

SKTM

19 AHAD

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

20 ISNIN BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
21 SELASA 2019
22 RABU
23 KHAMIS HARI NUZUL AL-QURAN
24 JUMAAT
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 MEI -9 JUN 2019)
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: JUN

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM KOKURIKULUM
HEM AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG CATATAN

1 SABTU

2 AHAD

3 ISNIN

4 SELASA

5 RABU HARI RAYA PUASA
HARI RAYA PUASA
6 KHAMIS

7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD

10 ISNIN

11 SELASA

12 RABU PERSATUAN

13 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

14 JUMAAT JOYS WITH HOTS LATIHAN KEBAKARAN

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN PROGRAM MENTOR
MENTEE 5

18 SELASA

19 RABU 1M1S

20 KHAMIS

21 JUMAAT

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

22 SABTU BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
23 AHAD 2019
24 ISNIN
25 SELASA UNIT BERUNIFORM
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: JULAI

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
PROGRAM MENTOR
1 ISNIN MENTEE 6

2 SELASA BENGKEL AMALAN MESY HEM BIL 3
KBAT DALAM VLE

3 RABU

4 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

5 JUMAAT

6 SABTU

7 AHAD

8 ISNIN MINGGU GERAK SEDAR
ANTI DARVIH

9 SELASA 1M1S
10 RABU
11 KHAMIS
12 JUMAAT

13 SABTU PERTANDINGAN BAHASA
INGGERIS MELAWATI RUSH 2019

(EXPLORACE)

14 AHAD UNIT BERUNIFORM
15 ISNIN
16 SELASA
17 RABU
18 KHAMIS
19 JUMAAT
20 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

21 AHAD PERSATUAN
22 ISNIN
23 SELASA MENYERTAI ENGLISH
24 RABU JAMBOREE 2019
25 KHAMIS
26 JUMAAT PROGRAM MENTOR
MENTEE 7
27 SABTU
28 AHAD 1M1S
29 ISNIN

30 SELASA
31 RABU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: OGOS

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM KOKURIKULUM
HEM AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG CATATAN

1 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

2 JUMAAT

3 SABTU

4 AHAD

PERTANDINGAN

5 ISNIN KREATIVITI

KBAT

6 SELASA

7 RABU UNIT BERUNIFORM

8 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10-18 OGOS 2019)
HARI RAYA HAJI
9 JUMAAT
PELANCARAN BULAN
10 SABTU KEMERDEKAAN

11 AHAD

12 ISNIN

13 SELASA

14 RABU

15 KHAMIS

16 JUMAAT

17 SABTU

18 AHAD

19 ISNIN

20 SELASA

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

21 RABU BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
22 KHAMIS 2019
23 JUMAAT
24 SABTU PERSATUAN
25 AHAD
PROGRAM MENTOR
26 ISNIN MENTEE 8

27 SELASA 1M1S
28 RABU
29 KHAMIS HARI KEMERDEKAAN
30 JUMAAT
31 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: SEPTEMBER

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM KOKURIKULUM CATATAN
HEM AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
1 AHAD
AWAL MUHARAM

2 ISNIN

3 SELASA LADAP
KBAT FASA 2

4 RABU UNIT BERUNIFORM

5 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

6 JUMAAT

7 SABTU

8 AHAD

9 ISNIN KEPUTERAAN DYMM AGONG

10 SELASA PERSATUAN
SAMBUTAN BULAN
11 RABU
KEMERDEKAAN
12 KHAMIS
HARI MALAYSIA
13 JUMAAT
1M1S
14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN

17 SELASA

18 RABU

19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

22 AHAD BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
23 ISNIN 2019
24 SELASA
25 RABU UNIT BERUNIFORM
26 KHAMIS
27 JUMAAT PROGRAM MENTOR
28 SABTU MENTEE 9
29 AHAD

30 ISNIN

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: OKTOBER

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN
AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
1 SELASA PROGRAM MINDA SIHAT
AWAL REMAJA PERSATUAN
2 RABU
MESY HEM BIL 4
3 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN PROGRAM MENTOR
MENTEE 10

8 SELASA

9 RABU 1M1S

10 KHAMIS MESYUARAT AJK
KBAT BIL 3

11 JUMAAT

12 SABTU HARI SUKAN
NEGARA

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA

16 RABU UNIT BERUNIFORM

17 KHAMIS

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

21 ISNIN BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
22 SELASA 2019
23 RABU
24 KHAMIS PERSATUAN
25 JUMAAT
26 SABTU HARI DEEPAVALI
27 AHAD
28 ISNIN PEMULNGAN B.TEKS 2019 & PENERIMAAN
29 SELASA B.TEKS 2020
30 RABU
31 KHAMIS SMBUTN HARI KANAK-KANAK & HARI LHR 1M1S
BLN 6-12

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: NOVEMBER

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN

1 JUMAAT AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
2 SABTU
3 AHAD LAWATAN 2

4 ISNIN LAWATAN 2

5 SELASA LAWATAN 2
AKTIVITI SELEPAS
6 RABU
UPSR
AKTIVITI SELEPAS

UPSR
AKTIVITI SELEPAS

UPSR

7 KHAMIS DIALOG PRESTASI /
PLC

8 JUMAAT

9 SABTU HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

10 AHAD PESTA PERMAINAN
PESTA PERMAINAN
11 ISNIN PESTA PERMAINAN
PESTA PERMAINAN
12 SELASA PESTA PERMAINAN

13 RABU

14 KHAMIS

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN

19 SELASA

20 RABU

21 KHAMIS

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

22 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN BERMULA (23 NOVEMBER 2019- 31 DISEMBER 2019)
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
30 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

BULAN: DISEMBER

TARIKH HARI PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM CATATAN

1 AHAD AKTIVITI PAGI AKTIVITI PETANG
2 ISNIN
3 SELASA KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
4 RABU
5 KHAMIS
6 JUMAAT
7 SABTU
8 AHAD
9 ISNIN
10 SELASA
11 RABU
12 KHAMIS
13 JUMAAT
14 SABTU
15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA
18 RABU
19 KHAMIS
20 JUMAAT
21 SABTU

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

22 AHAD BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
23 ISNIN 2019
24 SELASA
25 RABU HARI KRISMAS
26 KHAMIS
27 JUMAAT MESYUARAT PENGURUSAN GURU KALI PERTAMA / 2020
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
31 SELASA

hakmilik terpelihara @SKTM2019

SK TAMAN MELAWATI

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BUKU PENGURUSAN & PERANCANGAN
2019

hakmilik terpelihara @SKTM2019


Click to View FlipBook Version