The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ETIKA_DAN_PENGHAYATAN_DASAR_DASAR_KERAJAAN_KE_ARAH_PERPADUAN_NEGARA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-07 10:56:26

ETIKA_DAN_PENGHAYATAN_DASAR_DASAR_KERAJAAN_KE_ARAH_PERPADUAN_NEGARA

ETIKA_DAN_PENGHAYATAN_DASAR_DASAR_KERAJAAN_KE_ARAH_PERPADUAN_NEGARA

DASAR-DASAR

KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN
NEGARA

GROUP 5

• NUR ELLYANA BALQIS BINTI ABU BAKAR (19DPM21F1018)
• NUR SUHAILA BINTI MOHD SAUPI (19DPM21F1020)
• NUR ANIS SOFEA BINTI MOHAMAD RUSLI (19DPM21F1028)
• NUR SYAHIERA ELMYRA ROSYAHRIZAN (19DPM21F1056)

ISI KANDUNGAN

TAJUK

PENGENALAN PERPADUAN

DASAR PERPADUAN

STRATEGI JPNIN MELALUI PELAN TINDAKAN PERPADUAN DAN INTERGRASI
NASIONAL
KESIMPULAN

RUJUKAN

PENGENALAN PERPADUAN

- Proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya
setiap masyartakat dapat membentuk satu identity dan nilai Bersama serta
memiliki perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air.

- Perpaduan memainkan peranan penting untuk memacu kemajuan dan
kemahiran negara. Sejak kemerdekaan lagi kerajaan telah berusaha
memupuk semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita.
Pelbagai dasar telah dijalankan untuk mencapai proses perpaduan,
kemajua negara yang ingin dicapai tidak mungkin menjadi kenyataan
kerana Kerjasama diperlukan untuk mencapai kemajuan.

Dasar Perpaduan

Perpaduan antara kaum, kerajaan perlu menjalankan dasar
perpaduan supaya rakyat Malaysia dapat menjadikan dasar ini
sebagai pegangan mereka dalam mencapai perpaduan kaum
yang harmoni

Dasar perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu:
➢ Integrasi yang merupakan satu proses bagi menwujudkan

satu identity nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang
terpisah dari segi kebudayaan, sosial, dan lokasi dalam
sesebuah unit politik.

➢ Asimilasi ialah satu proses bagaimana kumpulan-kumpulan
minority diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan
sebagainya ke dalam kumpulan etnik.

STRATEGI JPNIN MELALUI PELAN
TINDAKAN PERPADUAN DAN
INTEGRASI NASIONAL

KESUKANAN KEBUDAYAAN

POLITIK : PERSEFAHAMAN INTERGRASI WILAYAH

STRATEGI EKONOMI KESELAMATAN

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KAWASAN

PENGGUNAAN BAHASA PENGGUNAAN TENAGA
KEBANGSAAN MANUSIA

AGAMA MEDIA MASA

DASAR WAWASAN
NEGARA

GABUNGAN TERAS KRITIKAL

PEMBANGUNAN

DPN DASAR
PEMBANGUNANNEGARA

DEB DASAR EKONOMI BARU

TUJUAN

Wujudkan bangsa Malaysia yang
dapat hidup dalam harmoni

Bersatu padu Progresif Makmur

DASAR SOSIAL
NEGARA

Dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai –
nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi
mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial

- Objektif : menjamin setiap individu,keluarga,
komuniti dapat menyertai dan memberi

sumbangan kepada arus pembangunan hidup
secara berterusan

kesimpulan

Kesimpulannya,sebagai rakyat Malaysia ,pasti kita sudah tidak
asing lagi dengan wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara
kita seperti cina,india ,melayu dan sebagainya.seperti peribahsa
“rambut sama hitam ,hati lain-lain” jelas menunjukkan walaupun
manusia mempunyai warna rambut yang sama tetapi sukma dan
keinginan manusia adalah berbeza. Dengan mewujudkan lagi
perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat, barulah
masyarakat harmoni yang mempunyai aspirasi dapat dicapai .
Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin,kita hendaklah
mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat
Malaysia,seperti peribahasa “bulat air kerana pembentuk,bulat
manusia kerana muafakat”.

THANK YOU!!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
Next Book
KELOMPOK-4 REMASTERING LINUX