The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jpn-sabah-cm31, 2021-05-10 01:48:18

RPT MATEMATIK T5 2021

RPT MATEMATIK T5 2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5
TAHUN 2021

TARIKH BERKUATKUASA : 20 JANUARI 2021 DISAHKAN OLEH:

DISEDIAKAN OLEH : PN HAZLILY SUIN EN. HENDRY ANANDAN
KP MATEMATIK PENGETUA SMK KENINGAU

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Minggu/ Aspek Standard Standard Pembelajaran Catatan
Tarikh Kandungan Murid boleh:
PERKAITAN 1.1.1 Nota:
Minggu 4 DAN ALGEBRA 1.1 Menerangkan maksud ubahan
Ubahan langsung. Situasi kehidupan sebenar perlu dilibatkan
20.01.21 1.0 Langsung bagi keseluruhan tajuk ini.
– UBAHAN 1.1.2
Menentukan hubungan antara
24.01.21 dua pemboleh ubah bagi suatu
ubahan langsung.
Minggu 5 Penerokaan yang melibatkan jadual dan
25.01.21 graf perlu dijalankan bagi keseluruhan tajuk
ini.
-
31.01.21 Kaitkan pemalar ubahan dengan konsep
kadaran dan kecerunan garis lurus.
Kes berikut perlu dilibatkan:

y ∝ xn,

Perkaitan antara pemalar ubahan dengan
konsep kadaran dan kecerunan garis lurus
perlu dibincangkan.

1.1.3 Ubahan tercantum ialah ubahan langsung di
Menentukan hubungan antara mana satu pemboleh ubah berubah sebagai
tiga atau lebih pemboleh ubah hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah
bagi suatu ubahan tercantum. yang lain.

Minggu 6 1.1.4
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan ubahan langsung.

1.2 Murid boleh:

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

01.02.21 Ubahan 1.2.1
- Songsang Menerangkan maksud ubahan
songsang
07.02.21

1.2.2 Perkaitan antara pemalar ubahan dengan
Menentukan hubungan antara konsep kadaran dan kecerunan garis lurus
dua pemboleh ubah bagi suatu perlu dibincangkan.
ubahan songsang.

1.2.3
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan ubahan songsang.

Minggu 7 1.3 Murid boleh: Nota: Cuti Tahun
08.02.21 Ubahan Ubahan bergabung melibatkan gabungan Baru Cina
Bergabung 1.3.1 ubahan langsung atau ubahan tercantum, (10-13 Feb)
- Menentukan hubungan antara dan ubahan songsang.
14.02.21 tiga atau lebih pemboleh ubah
bagi suatu ubahan bergabung.

1.3.2
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan ubahan bergabung.

Minggu 8 PERKAITAN 2.1 Murid boleh: Nota:
15.02.21
DAN ALGEBRA Matriks 2.1.1 Situasi kehidupan sebenar perlu
- Mewakilkan maklumat situasi dilibatkan bagi keseluruhan tajuk ini.
21.02.21 2.0 sebenar dalam bentuk matriks.
MATRIKS Istilah ”matriks baris”, ”matriks
lajur”, ”matriks segi empat sama”
dan ”matriks segi empat tepat” perlu
diperkenalkan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

2.1.2 Tegaskan bahawa sesuatu matriks
Menentukan peringkat matriks
dan seterusnya mengenal pasti dengan m baris dan n lajur dibaca
unsur tertentu dalam suatu sebagai ”matriks m dengan n”.
matriks.
⎛ a11 a12 ... a1n ⎞
⎜ a2n⎟⎟
A =⎜⎜ a21 a22 ... Μ⎟
Μ Μ ...

⎜ amn ⎠

⎝ am1 am2 ...

2.1.3 Tatatanda unsur perlu diberi penekanan.
Menentukan sama ada dua
matriks adalah sama. Penentuan nilai unsur dua matriks yang
sama perlu dilibatkan.
Minggu 9 2.2 Murid boleh:
22.02.21 Operasi Asas Nota:
Matriks 2.2.1 Aktiviti penerokaan yang melibatkan hukum
- Menambah dan menolak berikut perlu dijalankan:
28.02.21 matriks.
(i) Kalis tukar tertib
(ii) Kalis agihan
(iii) Kalis sekutuan.

Penentuan nilai yang tidak diketahui perlu
dilibatkan.

Syarat penambahan dan penolakan matriks
perlu dibincangkan.

Sifat matriks sifar dalam penambahan dan
penolakan perlu dibincangkan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Minggu 10 2.2.2 Pendaraban matriks dengan suatu nombor
01.03.21 Mendarab matriks dengan suatu dikenali sebagai pendaraban skalar.
- nombor.
07.03.17 Pendaraban matriks dengan suatu nombor
perlu dikaitkan dengan penambahan
berulang:

nA = A + A + A + ... + A

n kali

2.2.3 Syarat pendaraban dua matriks perlu
Mendarab dua matriks. dibincangkan.

2.2.4 Aktiviti penerokaan yang melibatkan
Menerangkan ciri-ciri matriks pendaraban pelbagai matriks termasuk
identiti. matriks identiti perlu dijalankan.

Simbol I sebagai matriks identiti perlu
diperkenalkan.

2.2.5 Aktiviti penerokaan yang melibatkan AA-1 =
Menerangkan maksud matriks A-1A = I perlu dijalankan.
songsang dan seterusnya
menentukan matriks songsang Simbol A-1 dan istilah penentu perlu
bagi suatu matriks 2 × 2. diperkenalkan.

Syarat kewujudan matriks songsang perlu
dibincangkan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Cadangan aktiviti:
Penerbitan rumus menentukan matriks
songsang boleh dilibatkan.

Minggu 11 2.2.6 Hadkan kepada matriks 2 × 2.
08.03.21 Menggunakan kaedah matriks
- untuk menyelesaikan
14.03.21 persamaan linear serentak.

2.2.7 Mewakilkan situasi kepada bentuk operasi
Menyelesaikan masalah yang asas matriks dan sebaliknya perlu
melibatkan matriks. dilibatkan.

UB 1

15 - 26 MAC 2021

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

27 MAC - 04 APRIL 2021

NOMBOR DAN 3.1 Murid boleh: Nota:
OPERASI Risiko dan
Minggu 15 perlindungan 3.1.1 Risiko ialah kemungkinan berlakunya
05.04.21 3.0 insurans. Menjelaskan maksud risiko dan musibah yang tidak dapat dielak.
- MATEMATIK kepentingan perlindungan
11.04.21 PENGGUNA: insurans, dan seterusnya Insurans bertujuan memindahkan risiko
INSURANS mengenal pasti jenis insurans daripada individu kepada organisasi
hayat dan insurans am bagi insurans.
melindungi pelbagai jenis risiko.
Kepentingan insurans adalah untuk
mengurangkan beban kewangan apabila
berlakunya kerugian atau kemalangan.

Insurans tidak boleh dijadikan alat untuk
mendapatkan keuntungan perlu
dibincangkan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Minggu 16 3.1.2 Berdasarkan Jadual Kadar Premium untuk
12.04.21 Mengkaji, mentafsir dan setiap RM1 dan Jadual Kadar Risiko seperti
- membuat pengiraan yang kesihatan, perjalanan, kemalangan,
18.04.21 melibatkan kadar dan premium rompakan dan contoh risiko lain yang
insurans. sesuai.

3.1.3 Ko-insurans juga dikenali sebagai insurans
Menyelesaikan masalah yang bersama.
melibatkan insurans termasuk
deduktibel dan ko- insurans. Menganalisis pelbagai polisi insurans, dan
seterusnya membuat keputusan yang bijak
dan memberi justifikasi perlu dilibatkan.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021

26 APR - 07 MEI 2021

CUTI HARI RAYA

10-16 MEI 2021

NOMBOR DAN 4.1 Murid boleh: Nota:
OPERASI Percukaian
Minggu 21
17.05.21 4.0 4.1.1 Aktiviti penerokaan perlu dilibatkan bagi
- MATEMATIK Menghuraikan tujuan tajuk ini.
23.05.21 PENGGUNA: percukaian. Perbincangan mengenai pembayaran cukai
PERCUKAIAN dari aspek moral dan etika perlu dijalankan.

4.1.2 Cukai yang perlu dilibatkan: Cuti Hari
Menghuraikan pelbagai cukai (i) Cukai pendapatan Pekerja
dan seterusnya kesan (ii) Cukai jalan (1 Mei)
pengelakan cukai tersebut dari (iii) Cukai pintu
aspek perundangan dan (iv) Cukai tanah
kewangan. (v) Cukai jualan dan perkhidmatan

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Minggu 22 4.1.3 Potongan cukai bulanan, pelepasan cukai,
24.05.21 Mengkaji, mentafsir dan taksiran cukai secara berasingan dan cukai
- membuat pengiraan yang bersama bagi cukai pendapatan perlu
30.05.21 melibatkan pelbagai cukai. dilibatkan.

Perbezaan antara pelepasan cukai dan
rebat perlu dibincangkan.

4.1.4
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan percukaian.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2021

29 MEI - 13 JUN 2021

Minggu 25 SUKATAN DAN 5.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti:
14.06.21 GEOMETRI Kekongruenan
-
20.06.21 5.0 5.1.1 Penggunaan perisian geometri dinamik
KEKONGRUEN Membezakan antara bentuk digalakkan bagi keseluruhan tajuk ini.
AN, kongruen dan bukan kongruen
PEMBESARAN berdasarkan sisi dan sudut. Nota:
DAN Aktiviti penerokaan perlu dijalankan bagi
GABUNGAN keseluruhan tajuk ini.
TRANSFORMA
SI 5.1.2 Aktiviti penerokaan yang melibatkan
Membuat dan menentusahkan perkara berikut perlu dijalankan:
konjektur terhadap (i) Sisi-Sisi-Sisi (Side-Side-Side - SSS)
kekongruenan segi tiga (ii) Sisi-Sudut-Sisi (Side-Angle-Side -
berdasarkan sisi dan sudut.
SAS)
(iii) Sudut-Sisi-Sudut (Angle-Side-Angle -

ASA)
(iv) Sudut-Sudut-Sisi (Angle-Angle-Side -

AAS)

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Minggu 26 5.2 5.1.3 (v) Sudut-Sudut-Sudut (Angle-Angle- Cuti Hari
21.06.21 Pembesaran Menyelesaikan masalah yang Angle - AAA) Wesak
- melibatkan kekongruenan. (26 Mei)
27.06.21 (vi) Sisi-Sisi-Sudut (Side-Side-Angle -
Murid boleh: SSA) Cuti
Pertengahan
5.2.1 Nota: Tahun
Menjelaskan maksud Perihalan pembesaran yang lengkap perlu (29 Mei-13 Jun)
keserupaan objek geometri. melibatkan faktor skala dan pusat
pembesaran. Cuti
5.2.2 Bincangkan kes apabila: Keputeraan
Membuat perkaitan antara (i) Faktor skala ialah pecahan Agong
keserupaan dengan (ii) Faktor skala < 0 (7 Jun)
pembesaran dan seterusnya
memerihalkan pembesaran
menggunakan pelbagai
perwakilan.

5.2.3
Menentukan imej dan objek bagi
suatu pembesaran.

5.2.4
Membuat dan mengesahkan
konjektur tentang hubungan
antara luas imej dan luas objek
bagi suatu pembesaran.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

5.2.5
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pembesaran.

5.3 Murid boleh: Nota:
Gabungan
Transformasi 5.3.1 Transformasi berikut perlu dilibatkan:
Menentukan imej dan objek bagi (i) Translasi
5.4 suatu gabungan transformasi. (ii) Pantulan
Teselasi (iii) Putaran
(iv) Pembesaran

5.3.2 Pemerihalan suatu transformasi tunggal
Membuat dan menentusahkan yang setara dengan gabungan transformasi
konjektur tentang sifat kalis perlu dilibatkan.
tukar tertib terhadap gabungan
transformasi.

5.3.3
Memerihalkan gabungan
transformasi.

5.3.4
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan gabungan
transformasi.

Murid boleh: Nota:

5.4.1 Contoh teselasi dalam kehidupan sebenar

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

Menjelaskan maksud teselasi. perlu dilibatkan.

Teselasi ialah pola bagi bentuk berulang
yang memenuhi suatu satah tanpa ruang
kosong atau pertindihan.

5.4.2 Langkah-langkah penghasilan teselasi perlu
Mereka bentuk teselasi yang ditunjukkan.
melibatkan transformasi
isometri. Penggunaan bahan konkrit dan perisian
geometri dinamik perlu dilibatkan.

Teselasi jenis Escher perlu dilibatkan.

Cadangan aktiviti:
Kerja projek yang melibatkan teselasi jenis
Escher.

SUKATAN DAN 6.1 Murid boleh: Nota:
GEOMETRI
Minggu 27 Nilai sinus, 6.1.1 Penggunaan perisian geometri dinamik
28.06.21 6.0 Membuat dan menentusahkan perlu dilibatkan untuk tajuk ini.
- NISBAH DAN kosinus dan konjektur tentang nilai sinus,
04.07.21 GRAF FUNGSI kosinus dan tangen sudut dalam Penerokaan yang melibatkan bulatan unit
TRIGONOMET tangen bagi sukuan II, III dan IV dengan perlu dilibatkan.
RI sudut , sudut rujukan sepadan.
Nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut
≤ 0º, 90º, 180º, 270º dan 360º perlu
dibincangkan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

6.1.2 Penentuan nilai sinus, kosinus dan tangen
Menentukan nilai sinus, kosinus bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV yang
dan tangen bagi sudut dalam sepadan dengan sudut 30º, 45º dan 60º
sukuan II, III dan IV berdasarkan tanpa menggunakan kalkulator perlu
sudut rujukan sepadan. dilibatkan.

6.1.3 Cuti Penggal 2
Menentukan sudut apabila nilai (17-25 Julai)
sinus, kosinus dan tangen sudut
tersebut diberi. Cuti Hari
Raya Haji
6.1.4 (20 Julai)
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sinus, kosinus dan
tangen.

6.2 Murid boleh: Nota:
Graf fungsi
sinus, kosinus 6.2.1 Ciri-ciri berikut perlu dibincangkan:
dan tangen. Melukis graf fungsi (i) Nilai maksimum dan nilai minimum
(ii) Bentuk graf
x≤ (iii) Pintasan-x dan pintasan-y

ciri-ciri graf fungsi tersebut.

6.2.2 Cuti Awal
Mengkaji dan membuat Muharam
generalisasi tentang kesan (10 Ogos)
perubahan pemalar a, b dan c
bagi graf fungsi trigonometri: PANITIA MATEMATIK SMKK
y = a sin bx + c
y = a kos bx + c

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

y = a tan bx + c
bagi a > 0, b > 0.

6.2.3
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan graf fungsi sinus,
kosinus dan tangen.

STATISTIK 7.1 Murid boleh: Nota:
DAN Serakan
KEBARANGKA
Minggu 28 LIAN 7.1.1 Gunakan pendekatan inkuiri statistik untuk
05.07.21 Membina histogram dan poligon tajuk ini.
- 7.0 kekerapan bagi suatu set data
11.07.21 SUKATAN terkumpul. Teknologi digital perlu digunakan dalam
SERAKAN tajuk ini.
DATA
TERKUMPUL Histogram dan histogram longgokan yang
dibina hanya melibatkan selang kelas yang
sama.

Histogram dan poligon kekerapan boleh
dibina hanya menggunakan data selanjar
perlu diberi penekanan.

Selang kelas, had bawah, had atas, titik
tengah, sempadan bawah, sempadan atas,
saiz selang kelas dan kekerapan longgokan
perlu dibincangkan.

7.1.2 Pelbagai bentuk taburan data perlu
Membanding dan mentafsir dibincangkan.
serakan dua atau lebih set data
terkumpul berdasarkan
histogram dan poligon

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

kekerapan dan seterusnya
membuat kesimpulan.

7.1.3 Pembinaan ogif perlu dikaitkan dengan
Membina ogif bagi suatu set pembinaan histogram longgokan.
data terkumpul dan seterusnya
7.2 menentukan kuartil. Persentil perlu dilibatkan. Cuti Hari
Sukatan Murid boleh: Nota: Kebangsaan
Serakan (31 Ogos)
7.2.1 Julat antara kuartil bagi data terkumpul
Menentukan julat, julat antara hanya ditentukan daripada ogif.
kuartil, varians dan sisihan
piawai sebagai sukatan untuk Pengiraan varians dan sisihan piawai hanya Cuti Penggal 3
menghuraikan serakan bagi
data terkumpul. menggunakan rumus. (11-19 Sept)

Rumus varians dan sisihan piawai:

Varians, ,di mana adalah titik Cuti Hari
Malaysia
tengah bagi selang kelas. (16 Sept)

Sisihan piawai, .

7.2.2 Ogif dan plot kotak perlu dihubungkaitkan.
Membina dan mentafsir plot
kotak bagi suatu set data
terkumpul.

7.2.3
Membanding dan mentafsir dua
atau lebih set data terkumpul,
berdasarkan sukatan serakan
yang sesuai dan seterusnya
membuat kesimpulan.

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

7.2.4
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sukatan serakan
bagi data terkumpul.

7.2.5 Laporan projek mini perlu melibatkan:
Mereka bentuk dan (i) Soalan statistik
melaksanakan suatu projek mini (ii) Kaedah pengumpulan data
yang melibatkan penyiasatan (iii) Kaedah mengorganisasi data
statistik berdasarkan sukatan (iv) Perwakilan secara grafik
kecenderungan memusat dan (v) Analisis data
sukatan serakan serta mentafsir (vi) Huraian dan rumusan yang berkaitan.
dan mengkomunikasikan
dapatan kajian. Murid perlu memberi justifikasi untuk
langkah- langkah dalam pelaksanaan
projek.

Cadangan aktiviti:
Projek mini boleh dimulakan pada awal
tajuk atau dijalankan di luar waktu PdP,
menggunakan pendekatan pembelajaran
berasaskan masalah.

PERKAITAN 8.1 Murid boleh: Nota:
DAN ALGEBRA Pemodelan
-Minggu 29 Matematik 8.1.1 Menerangkan pemodelan Aktiviti penerokaan perlu dijalankan.
12.07.21 8.0 matematik. Penerangan perlu melibatkan proses:
- PEMODELAN
18.07.21 MATEMATIK (i) Mengenal pasti dan mendefinisikan
masalah.

(ii) Membuat andaian dan mengenal pasti
pemboleh ubah.

(iii) Mengaplikasi matematik untuk

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

menyelesaikan masalah.
(iv) Menentusahkan dan mentafsir

penyelesaian dalam konteks masalah
berkenaan.
(v) Memurnikan model matematik.
(vi) Melaporkan dapatan.

8.1.2 Komunikasi boleh melibatkan secara Cuti Maulidur
Menyelesaikan masalah laporan bertulis dan pembentangan. Rasul
kehidupan sebenar melalui (19 Okt)
pemodelan matematik yang
melibatkan fungsi:
i) Linear
ii) Kuadratik
iii) Eksponen
dan mengkomunikasikan proses
pemodelan matematik yang
dilaksanakan.

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
17 - 25 JULAI 2021

MINGGU ULANGKAJI
26 JULAI - 08 OGOS 2021
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2021
11 OGOS - 03 SEPT 2021

CUTI SEMESTER 2
13 - 19 SEPTEMBER 2021

20.09.21 PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PERSIAPAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SPM 2021 Cuti Deepavali
- (04 Nov)

12.12.21

PANITIA MATEMATIK SMKK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2021

13.12.21 BERMULA CUTI AKHIR TAHUN
SPM BERMULA

DISEDIAKAN OLEH : HAZLILY SUIN ( KP MATEMATIK )

PANITIA MATEMATIK SMKK


Click to View FlipBook Version