The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nursyamimi5874, 2022-03-25 09:30:18

BMMB1124 LITERASI BAHASA TUGASAN 1

BMMB1124 LITERASI BAHASA TUGASAN 1

BMMB 1124
LITERASI BAHASA

TUGASAN 1

NAMA : NUR SYAMIMI BT
YAAKOB
KELAS : F2H
PENSYARAH : TUAN HAJI
ABDUL MALEK BIN YAAKUB

PENGENALAN

Maksud literasi menurut Kamus Bahasa Melayu adalah kebolehan membaca dan
menulis serta celik huruf . Literasi bahasa atau dalam bahasa Melayu juga pernah
disebut sebagai “kenal huruf” atau “celik huruf” bermaksud kemampuan minimum
untuk membaca dan menulis dalam suatu bahasa. Literasi ialah keupayaan
seseorang membaca dan menulis ( Mahzan Arshad , 2008) . Manakala dari segi
istilah diambil daripada bahasa Inggeris “literacy” yang bermaksud kenal huruf dan
daripada bahasa Arab dikenali sebagai “ taarub”.

PRINSIP-PRINSIP PENTING DALAM LITERASI

1 ) Kefahaman: 3 ) Faktor Sosial:
Keupayaan untuk memahami maklumat Berkongsi mesej atau maklumat
yang beredar di media. dengan masyarakat.

Século XVIII Século XX

2 ) Saling bergantung: 4 ) Kurasi:
Media saling bergantung dan saling Keupayaan untuk mengakses, memahami

berkaitan. dan menyimpan maklumat. Termasuk
kebolehan menyusun maklumat.

01.

TEORI
BEHAVORISME

MAKSUD Menerangkan tentang pemerhatian
terhadap tingkahlaku manusia merentasi
masa . Teori ini menyatakan bahawa
pembelajaran merupakan satu proses
pelaziman di mana hubungan antara
rangsangan luar dengan tindak balas
individu dapat dibina untuk menghasilkan
perubahan tingkah laku yang kekal .

TOKOH-TOKOH TEORI BEHAVORISME
01. 03.
Pavlov Thorndike

02.Skinner

PENDAPAT PELOPOR

Pendapat 1 Pendapat 2

Bahasa dikuasai melalui proses Pengajaran tatabahasa
pengulangan dan disebabkan itu berdasarkan penekanan
proses pengajaran bahasa induktif atau kaedah
menekankan latihan dan terus,dengar dan tutur serta
pengulangan yang banyak . teknik latih tubi .

PENEKANAN TEORI

01. 02.

Untuk membantu proses Sangat mementingkan aspek
pengajaran dan pembelajaran , pengukuhan supaya ilmu yang
teori ini sangat mementingkan diterima oleh murid akan
persekitaran murid . mudah untuk mereka
mengingatinya .

PERANAN

Guru Murid

▪ Menyediakan rangsangan ▪ Memberi respon yang
kepada murid agar mereka sama dengan apa yang
memberi tindak balas guru berikan.

▪ Menyediakan amalan ▪ Mempraktikkan
disiplin bilik darjah yang latihan,penggunaan
mesra. pengetahuan dan
kemahiran dengan kerap
▪ Menyediakan suasana untuk mengukuhkan
pembelajaran yang pembelajaran.
membuatkan murid selesa.

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Kekuatan

• Mudah difahami
• Memberikan penekanan kepada

tingkah laku yang boleh
dipraktikkan serta memerihalkan
beberapa peraturan tingkah lalu
yang sejagat .

Kelemahan

• Teori ini tidak dapat menjelaskan
sesetengah pembelajaran yang
berlaku contohnya apabila kanak-
kanak mengecam pola-pola
bahasa baru.

02.

TEORI MENTALIS

MAKSUD Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif
yang diasaskan Noam Chomsky. Teori ini
mengandaikan bahawa bahasa sebagai
pengetahuan yang dihasilkan melalui
proses dalam otak.Bahasa ialah aktiviti
mental yang merupakan kebolehan semula
jadi manusia.

TOKOH-TOKOH TEORI BEHAVORISME
Noa0m1. 03.

Chomsky Lakoff

02.Piaget 04.Lenneberg

CIRI-CIRI TEORI MENTALIS
01 02 03

Pemerolehan bahasa Manusia boleh mempelajari Kanak-kanak boleh menyerap
berlaku berasaskan fungsi pelbagai bahasa kerana pengetahuan yang sedia ada
dalam otaknya melalui proses
otak dan kebolehan memiliki otak dan saraf yang mental dengan data-data yang
semulajadi alat articulator tinggi. diperolehi daripada persekitaran.
seperti bibir,lidah,lelangit

dan lain-lain.

04 05 06

Manusia sudah memiliki Kanak-kanak akan memiliki Penguasaan bahasa tidak
kemampuan untuk keupayaan semulajadi akan berlaku jika tiada
memperoleh sistem untuk merumus dan
membentuk hukum pendedahan kerana Jentera
komunikasi iaitu bahasa tatabahasa jika terdedah Penguasaan Bahasa tidak
melalui Jentera kepada sesuatu bahasa. mendapat sebarang bahan
untuk diproses.
Penguasaan Bahasa sejak
lahir

TAHAP KEUPAYAAN

01 02

• Kelahiran sehingga 2 tahun • 2 hingga 7 tahun adalah tahap

sebagai sensori motor. pra-olahan.

• Kanak-kanak akan mendengar • Kanak-kanak akan mula

bunyi-bunyi sekelilingnya dan menyebut perkataan secara pelat
merakamkannya dalam otak atau senang kata tidak sempurna
mereka. tetapi masih boleh difahami
maksudnya.
03
04
• 7 hingga 12 tahun adalah tahap
• 12 tahun dan seterusnya sebagai
olahan konkrit.
olahan formal.
• Pada tahap ini kanak-kanak akan
• Kanak-kanak akan mempunyai
mula mempelajari bahasa secara
formal dan menguasai beberapa kebolehan untuk membina ayat
jumlah kosa kata serta secara lisan dan bertulis serta
berkemampuan memahami mereka memahami pertuturan
maknanya. atau pembacaan yang gramatis.

RUJUKAN

Laila Zakia . ( n.d ) . Bandingbeza Teori Pembelajaran Behaviouris dengan Teori Pembelajaran Kognitif . ACADEMIA .
https://www.academia.edu/4575873/Bandingbeza_Teori_Pembelajaran_Behaviouris_dengan_Teori_Pembelajaran_Kognitif
Nadia Yunus . ( 2013 , Mei 05 ) . Perbezaan Teori Pemerolehan Bahasa . SCRIBD.
https://www.scribd.com/doc/139561746/Perbezaan-Teori-Pemerolehan-Bahasa
Vijayaletchumysubram . ( 2013 , Februari 25 ) . Teori Mentalis . SCRIBD .https://www.scribd.com/presentation/127121679/M2

SEKIAN ,
TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version