The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KTO Karatay Üniversitesi 2021 Eylül Sayı:32

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mustafa.akgunes, 2021-10-12 10:36:37

KTO Karatay Üniversitesi 2021 Eylül Sayı:32

KTO Karatay Üniversitesi 2021 Eylül Sayı:32

2021 Eylül Sayı: 32 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ,
TEKNOFEST 2021’DEN
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ

Haberler “Dünyanın en büyük havacılık,

uzay ve teknoloji festivali olan“
TEKNOFEST 2021’den Konya
Ticaret Odası (KTO) Karatay
Üniversitesi 1.’lik ödülü ile
döndü. TEKNOFEST 2021
‘Biyoteknoloji ve İnovasyon

Yarışması Üniversite ve Üzeri
Fikir Kategorisi’nde KTO

Karatay Üniversitesi HESPEROS
Takımı 1. oldu.

2 KTO Karatay Üniversitesi bu yıl TEKNOFEST

2021’e üç takım hâlinde katılım sağladı.

Uluslararası Efficiency Challenge

Elektrikli Araç Kategorisi’nde AR-GE

Topluluğu KARATAY adlı elektrikli araç

ile; Uluslararası İnsansız Hava Aracı-

Döner Kanat Kategorisi’nde Tuğrul Takımı

HÜMA adlı drone ile; Biyoteknoloji ve

İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi’nde

ise HESPEROS Takımı Biyolojik Fotovoltaik

Güneş Hücresi Bazlı Taşınabilen

Pestisit Sensörü Kiti başlıklı projeleri

ile TEKNOFEST 2021’ne katıldı. Üç takım

final müsabakalarında yer alırken

HESPEROS Takımı, projesi ile KTO Karatay

Üniversitesi’ne 1.’lik ödülü getirdi.

Biyoteknoloji Fikir Alanında 1’lik Ödülü
KTO Karatay’ın
Danışmanlığını KTO Karatay Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin
Bekir Yıldız’ın yaptığı ve Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden
Yaren Zerrin Akıncı ile Menşure Güler’den
oluşan HESPEROS Takımı, Biyoteknoloji ve
İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri
Fikir Kategorisi’nde Türkiye 1.si oldu.
Ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk
Bilim İnsanı Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın
elinden alan HESPEROS Takımını KTO
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr.
Bayram Sade tebrik etti.

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

MİLYONLARCA 2021 Eylül Sayı: 32
ÇALIŞANI

İLGİLENDİREN
PCR TESTİ

SORULARINI,
KTO KARATAY
ÜNİVERSİTESİ

YAYINLADI

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın BOSTANCI

“PCR Test Talebi Açıklığa Kavuştu” kaybına uğramamak adına PCR testlerini 3
çalışma saatleri dışında veya hafta sonu
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel tatilinde yapmaları gerekecektir. Aşının
Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ücretsiz olduğu ve aşı olma imkânı varken,
Bostancı, İşverenler “Çalışanlarından aşı bu imkândan yararlanmayan personelin PCR
kartlarını teslim etmelerini isteyebilir mi?” testi masraflarını da kendisinin karşılaması
sorusuna açıklık getirdi. Bostancı; “Çalışma gerekecektir.” ifadelerine yer verdi.
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesi
öncesinde aşılı olan personel ile aşılı olmayan “İşveren, Çalışanlarını Bilgilendirmek Zorunda”
personelin söz konusu bilgilerinin kayıt altına
alınıp alınamayacağı, işverenin personelden aşı Bostancı, “İşverenlerin temel yükümlülüğü, aşı
kartı ve PCR testi sonucu talep edip edemeyeceği ile ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesidir.
hususları tartışmalıydı. Ancak genelge Bilgilendirmeye rağmen aşı olmayanlara yönelik
sonrasında söz konusu kayıtların tutulabileceği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından ortaya
ve personelden ilgili bilgi-belgelerin talep çıkacak sonuçların açıklanmasıdır. İşverenlerin
edilebileceği hususları açıklığa kavuştu. belirtilen bilgilendirme dışında herhangi bir
İşverenlerin söz konusu uygulamayı yaparken yükümlülüğü bulunmamaktadır” diyerek,
çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
yerinde olacaktır” diyerek iş verenlerin aşı genelgesi sonrasında ortaya çıkan işverenlerin
kartlarını talep edebileceğini teyit etti. yükümlülüklerinin de altını çizdi.

“En Sık Haftada Bir Kez, PCR Testi Talep Edilebilir” “PCR Testinin Getirilmemesi İş Sağlığı ve
Güvenliği Yükümlülüğüne Uymamaktır”
İşverenlerin çalışanlardan hangi aralıklarla
PCR testi isteyebileceği konusuna değinen Genelgede, aşı olmadığı halde talep edilen PCR
Bostancı; “PCR testinin hangi aralıklarla talep testini getirmeyen çalışanlara uygulanacak
edilebileceği konusu Bakanlığın genelgesinde yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme
açıkça düzenlenmiş olup, bilgilendirmeye olmadığını söyleyen Bostancı; “Bu konunun
rağmen aşı olmayan personelden haftada bir genelge ile düzenlenmesinden ziyade kanunla
kez olmak üzere PCR testi talep edilebilecektir. düzenlenmesi hukuk tekniği açısından
İşverenler işyerlerinde konuya ilişkin en sık daha doğru olur. Bununla birlikte; mevzuatta
haftada bir olmak üzere farklı takvimlerde de diğer hükümler çerçevesinde personelin aşı
PCR testi isteyebilirler” şeklinde konuştu. olmaması durumunda işveren tarafından talep
edilen PCR testini getirmemesi, iş sağlığı ve
“PCR Test Masrafları Personele Ait” güvenliği yükümlülüğüne uymamak olarak
değerlendirilebilecektir” diyerek PCR testi
Kafalarda soru işareti uyandıran PCR testi getirmeyen personelin davranışının diğer
için ücretli izin verilme ve PCR test maliyetini çalışanların sağlığını tehlikeye atmak ve
karşılama zorunluluğu konularına da açıklık işyerinde çalışma düzenini bozmak şeklinde
getiren Bostancı; “Konuya ilişkin mevzuatta yorumlanabileceği ve fesih dahil disiplin
açıklık bulunmamakla birlikte işverenlerin yaptırımlarının gündeme gelebileceğine dikkat
böyle bir zorunluluğunun olmadığı sonucu çekti.
çıkarılmaktadır. Bu durumda çalışanlar hak

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE
MUHAMMADİYAH SORONG ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Haberler “Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Araştırma altyapısı ve bilimsel proje alanlarının
Üniversitesi ile Endonezya’nın yanı sıra akademisyen ve öğrenci değişimlerini
önde gelen üniversitelerinden de kapsayacak olan çalışmalarımızı bu protokol
Muhammadiyah Sorong ile imza altına almış olduk. Hedefimiz hem ulusal
Üniversitesi arasında iş birliği çapta hem uluslararası arenada en iyiye ulaşmak.
protokolü imzalandı. İmzalanan Ürettiğimiz bilgi ve bilimin kampüs sınırlarımız
içerisinde kalmaması konusunda hassasiyet
protokol ile akademik, sosyal, gösteriyoruz. Toplam kalite çerçevesinde
niteliklerimizi arttıran, sınırlarımızı genişleten

kültürel alanda ortak çalışmalar“ ve topluma fayda sağlayan her iş, bizim

yürütülecek. önceliğimiz. Farklı ülke üniversitelerinden bilim

insanlarının akademik birikimlerini bir araya

getirmenin, bilim dünyasını zenginleştirmenin,

64 ülkeden 500’e yakın uluslararası öğrencinin küresel gelişim ve ilerlemenin önünü açacağına

eğitim gördüğü KTO Karatay Üniversitesi, inanıyoruz. Muhammadiyah Sorong Üniversitesi

uluslararası bilimsel ve akademik çalışma ağına ile gerçekleştireceğimiz bu protokol vesilesiyle

bir yenisini daha ekleyerek, Endonezya’nın bilimsel ve akademik dünyaya katkı sağlama

4 önde gelen üniversitelerinden Muhammadiyah noktasında iş birliğine imza atıyoruz. Bu vesile

Sorong Üniversitesi ile iş birliği protokolü ile protokolün her iki üniversitemize de hayırlı

imzaladı. olmasını diliyorum” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Güçlü Bir Bilimsel
imza törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü AR-GE Alt Yapısına Sahip
Prof. Dr. Bayram Sade, Genel Sekreter Dr. Hüseyin Yapılan iş birliği protokolü ile akademisyen ve
Ergun, Endonezya Muhammadiyah Sorong öğrencilere yeni fırsatlar sunulacağını dile getiren
Üniversitesi Rektörü Dr. Rustamadji, M.Si, Rektör Muhammadiyah Sorong Üniversitesi Rektörü Dr.
Yardımcısı Sirojjudin, M.Pd., Konya Sivil Toplum Rustamadji, M.Si; “KTO Karatay Üniversitesi’nin
Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder misafirperverliğinden ve kendileri ile iş birliği
Kutlu ve üniversite heyetleri katıldı. yapacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.
Güçlü bir bilimsel AR-GE alt yapısına sahip olan
Hedefimiz Hem Ulusal Çapta Hem Uluslararası KTO Karatay Üniversitesi ile böylesine değerli
Arenada En İyiye Ulaşmak bir protokolde yer almaktan mutluluk ve gurur
Protokol töreninde konuşan KTO Karatay duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesini
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade; sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür
“Uluslararası düzeyde iş birliği ağlarımızı ediyorum. Protokolün her iki kurum için hayırlı
genişletmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz. olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

TÜRKİYE’DE 2021 Eylül Sayı: 32
İSLAM İKTİSADI,
Prof. Dr. Hamdi Döndüren Haberler
İKTİSADİ VE
MALİ DÜZEN

VAAT
ETMEKTEDİR

İslam iktisadı ve finansının köklü bir geçmişe “İslam İktisadı ve Finans“ 5
dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Hamdi Köklü Bir Geçmişe
Döndüren; “Geleneksel yahut ana akım Dayanır
ekonomi henüz 18. yüzyılda şekillenmeye
başlarken, İslam’ın kaideleriyle kurulmuş kavramsallaşan bu alan finans ve bankacılık
devasa bir iktisadi bilgi ve uygulama sektörünün hantal yapısına karşı çevik ve
donanımı hep vardı. İş bölümü, para ve çözüm odaklı tekliflerin nispeten küçük ancak
iş ortaklıkları konularında Avrupa’nın etki itibariyle büyük işlerin çıktığı bir sektör
devşirdiği iktisadi ve finansal uygulamalar haline gelmiştir. İslam iktisadı ve finansının
İslam’ın Batı’ya olan bir armağanıdır” dedi. gelişmesi adına katılım bankalarına ek olarak
finansal aracı şirketler ile yapılabilecek
“KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve birçok yenilik İslamî Fintech kapsamında
Finans Eğitimi Veren İlk Üniversitedir” değerlendirilebilir. Ödeme sistemleri, yapay
zekâ, robot danışmanlık, akıllı sohbet robotları,
İslam iktisadı ve finans alanında alınan blok zinciri, kitlesel fonlama ve alternatif
eğitimlerin çok kıymetli olduğunu finansman yöntemleri konularında dünya
vurgulayan Döndüren; “Türkiye 1980’li çapında gelişen İslamî finansal teknolojiler
yılların başında özel finans kurumları ve mevcuttur.” ifadelerine yer verdi.
İslamî prensiplere uygun bankacılıkla
tanıştı. Ancak bugün hâlâ insan kaynağı ve “İslam İktisadı Toplum Odaklı Gelişmenin
bunun sürdürülebilir kılınması hususunda Anahtarıdır”
yetersizlikler kendini göstermektedir.
Bilindiği üzere katılım finansın toplam Kâr odağı olmayan projelerin önemine vurgu
bankacılık içindeki payının 2025 yılı yapan Döndüren; “Zekât ve karz-ı hasen, İslam
itibariyle yüzde 15’ler seviyesine çıkarılması iktisadı içerisinde oldukça önemlidir. Zira
ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi bu araçlar toplumsal adaletin, sürdürülebilir
ile ülkemizin katılım finansı alanında kalkınmanın ve faizsizliğin ön şartlarıdır.
dünyanın sayılı merkezleri arasında yer Zekât ile sağlanan adil gelir ve servet dağılımı,
alması hedeflenmektedir. Dolayısıyla İslam toplumun tabanındaki iktisadi yaraları tedavi
iktisadı ve finansı alanında alınan eğitimler etmektedir. Karz-ı hasen ise ihtiyaç sahibi
çok kıymetlidir” şeklinde konuştu. olan insanların faiz temelli banka kredilerine
başvurmalarını engellemektedir. İslam
“Dünya Çapında Gelişen İslamî Finansal iktisadı, toplum odaklı gelişmenin anahtarıdır”
Teknolojiler Mevcut” dedi.

Dünya çapında gelişen İslamî finansal
teknolojilerin altını çizen Döndüren; “Bugün
küresel finansın genel eğilimi teknoloji ile
birleşen finansal girişimlerdir. Fintech olarak

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRÜ PROF. DR. HÜSEYİN
BEKİR YILDIZ İLE RÖPORTAJ

Merhaba kısaca sizi tanıyabi- Menşure Güler ve Yaren Akın-

lir miyiz? cı) TEKNOFEST Biyoteknoloji ve

Röportaj Herkese merhaba. ODTÜ Kim- İnovasyon Yarışması Fikir Kate-
ya Bölümünde Lisans, Yüksek gorisi’nde “Biyolojik Fotovoltaik
Lisans ve Doktoramı tamamla- Güneş Hücresi Bazlı Taşınabi-
dım. Daha sonra uzun yıllar İsra- len Pestisit Sensörü Kiti” başlık-

il’deki The Hebrew University of lı proje ile 1. oldunuz ve ödülü

Jerusalem’de, ABD’deki Univer- Cumhurbaşkanımızın elinden

Prof. Dr. sity of California at Berkeley’de, aldınız. Sizin için bu süreç nasıl-

Hüseyin Bekir Almanyadaki Max-Planck Ins- dı ve 1.lik sonrası neler hisset-
6 YILDIZ titute at Berlin’de ve İsveç’deki tiniz?

KTO Karatay Lund University’de postdoc yani Bu süreç bizim için kolay ol-
Üniversitesi doktora sonrası araştırmacı ola- madı. Öğrencilerimle birlikte 1
Lisansüstü Eğitim rak çalıştım. Türkiye’ye döndük- seneyi aşan araştırma labora-
ten sonra Karamanoğlu Mehmet tuvarımızda yaptığımız zorlu
Müdürü

Bey Üniversitesi Kamil Özdağ bir çalışmadan sonra projemi-

Fen Fakültesi Kimya Bölümünde zi son haline getirdik. Menşure

Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. unvanları ve Yaren’in önerisiyle Teknofest

ile Öğretim Üyesi olarak çalıştım. 2021’e başvurduk ve orada da 4

Ocak 2015’ten beri de KTO Kara- ayrı aşamadan sonra finale kal-

tay Üniversitesi Mühendislik ve dık ve geçen hafta İstanbul’da

Doğa Bilimleri Fakültesi Meta- gerçekleştirilen Teknofest 2021

lürji ve Malzeme Mühendisliği Biyoteknoloji ve İnovasyon Üni-

Bölümünde Prof. Dr. unvanı ile versite ve Üzeri Fikir Kategorisi

öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Yarışmasında da birinci olduk.

KTO Karatay Üniversitesi Lisan- Öğrencilerim ödüllerini Cum-

süstü Eğitim Enstitüsü Müdürü hurbaşkanımız ve Nobel Ödüllü
olarak da çalışmaktayım. İletken Bilim İnsanımız Aziz Sancar’ın
polimerler, nanoteknoloji, fotoe- ellerinden aldı. 1.lik sonrası bü-
lektrokimya, biyolojik fotovoltaik yük bir rahatlama ve gurur his-
güneş hücreleri, hidrojen üreti- settim. Ben bir bilim insanıyım
mi ve özgün biyo-sensör uygu- ve öğretim üyesiyim. Görevim
lamaları konusunda da çalışma bilim yapmak ve öğrencilerimi
grubumla beraber bilimsel araş- önlerindeki bilim veya çalışma
tırmalar yapıyorum. hayatlarına hazırlamak. Aldığı-

2- Üniversitemiz Hesperos mız ödülle hem projede çalıştı-

takımı olarak (öğrencilerimiz ğımız konunun ne kadar önemli

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

olduğunu kanıtladık hem de öğrencilerim deneysel tecrübe eksiğim vardı. Onu da 2021 Eylül Sayı: 32
önemli şeyleri başarabileceklerini görmüş en kısa sürede giderdikten sonra kendime
oldular. Bundan dolayı görevlerimi yap- güvenim geldi. Onlarla aynı seviyede hatta Röportaj
manın rahatlığı ve gururunu yaşadım. Öğ- daha başarılı bir şekilde çalıştım.
rencilerim bu projede çok çalıştılar ve çok 7
büyük tecrübe edindiler. Ödülden sonra Bilime gönül veren ve öğrencilerini des-
onlara iki firmadan iş teklifi geldi ve 3 ayrı tekleyen bir akademisyen olarak gençlere
firmadan da şirketleşme için ortaklık öne- tavsiyeleriniz nelerdir?
risi aldılar. Onlar için büyük fırsatlar doğ-
du. Onlarla gurur duyuyorum, önlerinde Genç arkadaşlara tavsiyelerim şunlar:
parlak bir gelecek var. ilk önce seçtikleri dalda mutlaka dona-
nımlı olsunlar. En az bir yabancı dili güzel
ODTÜ Kimya Bölümünde lisans, yüksek bir şekilde öğrensinler. Kendilerine gü-
lisans ve doktora geçmişiniz, bunun yanı vensinler ve gerektiğinde risk almaktan
sıra yurtdışında pek çok farklı üniversite- çekinmesinler. Mutlaka bir yurt dışı dene-
de de Doktora sonrası araştırmacı oldu- yimi edinsinler, bu tecrübe onlara birçok
nuz. O yıllardan unutamadığınız ve bizler- kapı açacaktır. Son olarak da çok ama çok
le paylaşabileceğiniz bir anınız var mı? çalışsınlar.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğiti- Son olarak eklemek istedikleriniz var
mim boyunca ve doktora sonrası araştır- mıdır?
macı olarak bazı güzel şeyleri feda ederek
çok çalıştım. Yurt dışına ilk çıktığım zaman Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür
kendime güvenmiyordum ve yurtdışında- ediyorum. Bütün genç arkadaşlara kapım
ki beraber çalışacağım kişilerden kendi- açık. Ofisim C Blok Lisansüstü Eğitim Ens-
min eksik olduğumu düşünüyordum. An- titüsü Müdürlüğü. Zamanım olduğu müd-
cak sonraları gördüm ki, benim onlardan detçe onlara yardımcı olmaktan mutluluk
bilimsel olarak eksik yanım yok sadece duyarım. Bana [email protected]
tay.edu.tr e-posta adresimden veya yüz
yüze ulaşabilirler.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32

Sıkça Sorulan SorularSIKÇA SORULAN SORULAR
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK

Kimler Uluslararası Öğrenci Olarak Başvurabilir?
• Yabancı uyruklu olanlar

8 • Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan-

lar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi
olduklarını belgeleyenler
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyruklular, T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar
• KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere ka-
yıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvuruda
bulunabilir.

Uluslararası Öğrencilerin Burs Kazanması Mümkün Mü?
Kendi ülkeleri tarafından sağlananlar dışında, KTO Karatay Üniversitesi tarafından yapılan
Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı’na katılarak elde edeceği puana göre %100 veya %50
burs kazanabilir.
Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı Soru Türleri Nelerdir?
Bursluluk Sınavı Sözel ve Sayısal Bölümleri için 60 soru Türkçe, 60 soru Matematik-Mantık
konularından, Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) ko-
nularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur.

Bursluluk Sınavı Puanı Nasıl Hesaplanır?
Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, söz-
lü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları üc-
retli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diplo-
ma puanları dikkate alınır.

Türkçe Bilmeyen Öğrenciler Yine de Başvurabilir mi?
Evet. Türkçe bilmeyen öğrencilerin kaydı KTO KAR-DİL’e alınır ve bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi
almaları sağlanır. İleri düzeyde Türkçe öğrenen öğrenciler bölümlerindeki öğrenim görmeye
başlayabilir.
Lise Eğitimini Online/Çevrimiçi Alanların Başvuruları Kabul Edilir mi?
Hayır, KTO Karatay Üniversitesi’ne kaydolabilmeniz için lise eğitimini tamamen örgün / yüz
yüze alınması gerekmektedir.

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

2021 Eylül Sayı: 32

Post Köşesi

9

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 PANDEMİ SONRASI
DÜNYA DİJİTALLEŞİYOR

Akademik BakışDr. Öğr. Üyesi rinden bir araya gelip dijital
Bülent Bingöl toplantılar yapmaya başladılar.
“İletişime ayırdığımız zama- Tüm alışverişimizi sanal alışve-
KTO Karatay nımızın çoğunu dijital iletişim riş sitelerinden yapmaya başla-
Üniversitesi platformlarında geçirmeye baş- dık. Zaten yıllardır birçoğumuz
ladık” bunları yapıyordu fakat küresel
10 Sosyal ve Beşeri salgın 7’den 70’e herkesi bu du-
Bilimler Fakültesi Etkili iletişim, tüm sağlık- ruma mecbur bıraktı.
lı ilişkilerin anahtarıdır. Fakat
İletişim ve pandemi nedeniyle insanlarla Yaşam formlarımızdan, alış-
Tasarımı Bölümü daha az yüz yüze gelerek ileti- kanlıklarımıza ve hayat şekli-
şim kuruyoruz, iletişimi- mize kadar yeni dünya düze-
Başkanı mizi artık daha çok dijital nine alışmak zorunda kaldık.
platformlarda yapıyoruz Artık, torunlarına ‘Bırak artık şu
ve hatta bu duruma alış- telefonu, gel sohbet edelim’ di-
maya başladık. Yaşam yen dedeler, babaanneler yine
alanımızı paylaştığımız o torunları sayesinde e-nabız
yakınlarımız dışındaki üzerinden aşı randevusu alma-
insanlarla genel olarak ya başladı.
daha az etkileşim kuru-
yor ve zamanımızın ço-
ğunu Zoom, Skype gibi
dijital iletişim platform-
larında geçiriyoruz.

“Küresel Salgın 7’den
70’e Herkesi Dijitalleştir-
di”

Öğrenciler, oturma
odalarından sınıfları-
na online bağlanarak
derslerini takip ettiler.
Çalışanlar, internet üze-

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

“Dijital İletişim Teknolojileri Hayatımı- 2021 Eylül Sayı: 32
zı Yönlendiriyor”
Akademik Bakış
Tüm bunlar aslında hepimizin içinde
bulunduğu gerçeklerdir. Dijital teknolo- 11
jilerin ve dijital iletişim platformlarının
hayatımızı yönlendirdiği zamana, küresel
salgın nedeniyle ani ve hızlı olarak girerek
alışmak zorunda kaldık. Bu yeni dünya
düzeninde alıştığımızı iletişim ve etkile-
şim yöntemleri yerini yeni dijital dünya-
nın izin verdiği veya zorladığı şekline alış-
tırmaya başladı.

“Duygusal Anlarımızı Bile Dijital Or-
tamlarda Paylaşmaya Başladık”

Yapay zekâ hiç olmadığı kadar gelişti
ve insanların kullanımına sunuldu. Resmî
işlerimizi e-devlet üzerinden, bankacılık
işlemlerimizi mobil uygulamalar aracı-
lığıyla, iş görüşmelerimizi web kamerası
karşısında, derslerimizi sanal sınıflarda
ve hatta nikah, doğum günü gibi duygusal
anlarımızı bile dijital ortamlarda paylaş-
maya başladık.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32

12

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, 2021 Eylül Sayı: 32
ÜNİVERSİTE ADAYLARININ
"GELECEĞİNİ SİMULE ETTİ"

Tercih döneminde ailelerin ve aday öğrenci- Etkinlik 9 fakülte için ayrı ayrı ve Zoom prog- SKS Köşesi
lerin aklındaki soruları yanıtlayabilmek, doğ- ramı ile yapıldı. Her oturumda rehberlik da-
ru bilgiye ulaşabilmeleri adına SKS Direktör- nışmanı, akademisyen, lisansüstü bursiyer, 13
lüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi topluluk başkanı ve mezunların yer aldığı
önderliğinde ‘Geleceğini Simüle Et’ programı programda aday öğrencilere bölümleri farklı
gerçekleşti. yönlerinden değerlendirebilecekleri bir or-
“Geleceğini Simüle Et”, tercih döneminde öğ- tam sunularak tercih sürecinde doğru karar
renci adaylarımızın üniversite hayatı boyun- almalarına destek olundu.
ca onları nelerin beklediğini anlamalarını 9-13 Ağustos tarihleri boyunca Zoom prog-
ve zihinlerinde canlandırmalarını sağlayan, ramı üzerinden gerçekleştirilen programda
böylece okumayı düşündüğü bölüme ne ka- öğrencilere rehberlik danışmanları da eşlik
dar yatkın olduğu hakkında daha doğru karar ederek, üniversite ve tercih ile soruları ce-
almasına destek veren çevrimiçi bir etkinlik vaplandırıldı. Fakülte bazında gerçekleşen
oldu. Alacağı derslerden, staja, akademis- programlar, toplam dokuz oturum ile ta-
yenlerinden iş imkanlarına kadar gerçek bir mamlandı.
simülasyon yaşandı!

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 MEZUNLARIMIZ
DİYOR Kİ...

Seni Tanıyabilir Miyiz? için, bir stajımı Ankara’da

Merhaba, ben İbrahim Sefa TRT’de yaptım, diğer stajımı
Demir. 28.08.1996 Malatya da İstanbul’da dergi ve
doğumluyum, 4 kardeşin en prodüksiyon şirketinde yaptım.

küçüğüyüm. İlk ve ortaokulu Neden girişimcilik?

Mezunlarımız İbrahim Beyşehir’de liseyi Konya’da Bazı insanlar kendi öğrenim
Sefa Demir tamamladım. KTO Karatay gördüğü meslekler üzerinde en
Üniversitesi Grafik Tasarımı iyisi olmak ister veya bilinen
KTO Karatay Bölümü 2019 mezunuyum. işler üzerinde kendini geliştirir
Ankara TRT ve İstanbul’da onun üzerinden devam eder,
2 farklı şirkette staj eğitimi fakat bazı insanların içinde de
gördüm. 360 GREY ve İBRAHİM her zaman farklı olma farklı
DEMİR YAPIM Şirketlerinin işler başarma isteği vardır.
sahibiyim. Bu iki şirketin yanı
sıra M. Baki Gerçeker ile PPX

14 Üniversitesi CREATIVE’in ortağıyım. Neler Yapıyorsunuz?

Şuan da 360 GREY’de sosyal

Grafik Tasarımı Neden Girişimcilik? Medya Yönetimi, pazarlama
Bölümü Mezunu
Farklı olanı yapabilme, Stratejileri, markalaştırma,

sıradanlıktan kurtulma isteği sosyal medya danışmanlığı

daha lise zamanlarımdan beri tüm iletişim hizmetlerini

vardı. Daha o zamanlardan yürütüyoruz. İbrahim Demir

anlamıştım bir devlet memuru Film’de ise, reklam ve tanıtım

olamayacağımı. Bir başkasının filmi yapıyoruz, fakat şu an

bünyesinde çalışamayacağımı yaptığımız işler ilerleyen

düşünüyordum. Her zaman zamanda yerini daha büyük

genç patron olan, genç yaşta ve farklı projelere bırakacak.

büyük işler başarmış insanların Güçlü bir ekip ile beraberseniz

biyografilerini, yazılarını okur, kurduğunuz hayallerin sınırı

belgesellerini, filmlerini olmuyor. Eğer bir hayal

izlerdim. Bu yolun fazla kurmuşsanız ve bu hayale

meşakkatli olduğunu inanmışsanız, geriye sadece

biliyordum, bu yüzden çalışmak ve emek harcamak

bütün vaktimi kendimi kalıyor. İşte o zaman hayaller

geliştirmeye adamıştım. gerçeğe dönüşüyor.

Birçok farklı alanda iş yaptım,

fakat benim asıl istediğim Üniversitelilere Neler Tavsiye
Edersiniz?
yönetici pozisyonuydu.
Her sene birçok şehir ve
Öğrenim hayatımda farklı birçok bölümden çok fazla
insan mezun oluyor. Rakip
şeyler yapma isteğim çok, seçenek çok fazla, işte bu
yüzden okul bittiğinde veya
doğrultusunda, farklı bitmeye yaklaştığı zamanlarda

yerlerden bir şeyler

öğrenmem

gerektiğini

düşündüğüm

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

ne yapacağım diye gelecek 2021 Eylül Sayı: 32

korkusu olmaması

için, üniversite okuyan

kardeşlerime, arkadaşlarıma

tavsiyelerim; iş hayatında

asla yetinmeyi bilmemeli

ve hırs dolu olmalılar.

Bilmemekten çekinmemeliler,

sürekli araştırma ve

geliştirme yapmalılar, dolu

dolu üniversite hayatlarını

yaşamalılar ki son döneme Mezunlarımız

gelindiğinde onları çaresizlik

ve korku sarmamalı. ayrıca

kesinlikle staja önem

vermeliler, okulda öğrenilen

teorik bilgiyi iş hayatına

dökmeli, piyasayı ve iş

dünyasını öğrenmeliler.

KTO Karatay Üniversitesi’nde 15
Biriktirdiğin Anılar Neler?

4 sene gibi bir zamana çok
fazla anı sığdırdım, tatlı, güzel,
acı birçok şey öğrendim.
İnsanı hayata ve topluma
kazandıran bir süreç nasıl
değerlendirilirse o şekilde
meyvesini veriyor. KTO Karatay
Üniversitesi’nde sayısız birçok
anım oldu. Ama en güzel,
en tatlı anılar hocalarımızla
olan samimiyetten gelen
anılarımızdı. Hiç bir zaman bir
korkumuz olmadı, hep eğlenceli vakit geçirdik. KTO Karatay Üniversitesi ile ilgili en gurur
verici anım; İstanbul’da çalışırken beni, bu güzide okulun tanıtım filmini yapmak için
çağırmaları ve sene sonunda yapılacak olan reklam kampanyasını hazırlamamdı.

Yakın zamandaki projeleriniz nelerdir?
İbrahim Demir Film’de düğün, nişan, kına ve diğer etkinliklerde video, fotoğraf çekimleri,
düğün hikayesi ve çiftlerin dış çekimlerini gerçekleştiriyoruz.
2022 sezonu için yeni fotoğraf platosu kuruyoruz. 500 m2 büyüklüğünde 15’ten fazla
çekim alanının olacağı çok güzel bir mekân kuruyoruz. Konya’mıza ve yeni evlenecek
çiftlerimize dev bir plato kazandırıyoruz.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 Furkan
Sülükçü
Öğrenci Köşesi
İletişim ve Tasarımı Bölümü
3. Sınıf Öğrencisi

Merhaba,

16 BBbtbBhaeööööonnllllcüüüüıaşKmmmmtloaıüümüünrınnym.3waüüB.eıizTsbr%,isıcmnset7aeıaçof5rnseedöaertebkğrOruhıremnedarnnsalzıalıcsurdöbiılszaoıKkieolraıallFslartiouüaukrkratrlvakeuekayacdrniuıakÜnmlmandaSzıeiünzavnvılnbeüneerdskdsnıoyçaimitneüecn.r.sdeaiBiuİzleİmİbeallneeetyeittteştidilnşişiiy;msiibmameöadilvkevvlüeeaeembdoTTTieülaaagmmzsssiasaaiaüsmarrryzııyımmamüeannnrııı
Erasmus anlaşmaları ve staj imkânı beni kendine çekti.

2oD.liarserıaknktıöftraçlüaoğlıükşumnlduaemyahuezbmuanşkleaİlndedıtmiişmi. mi 1g0Deliiraşeytkidrtıiöryrolüçruğamülışnmdheeamkatsadiyseıtmadn.erİösllğeertrieişnmimcei
daha çok odaklanabiliyorum.

Kkiydblaeeeeenznrğkladeileenrimnmmmkteiaaeşklezukdtaretyaian.annydnBeıdımıö.anlüBovgömkeöhluraübüelymömdalüıütüşdımmmızendrüıdiszşezaddoatoeakilçanubgenıyüüdraainıykğnğülııegmakoreriklççmabateriiidvrkazarçkeşepmldagapazüreiaınymirpşacaseyionsalallednepuenıaaşnmrmytuanibkerıimkszeştolekaeenksrgridıelaydelvlsineaerı
gelişmektedir.

Tüm bunların sonucunda İletişim ve Tasarımı Bölümünü Konya
Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nde okumak, hayatımda vermiş

olduğum en doğru karar oldu. İyi ki Karataylıyım.

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

2021 Eylül Sayı: 32

YENİ HİKAYELER YAZMAK Üniversiteli Olma Yolunda
İÇİN KTO KARATAY
17
ÜNİVERSİTESİ YANINDA!

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına yeni öğrencileri ile
bambaşka hikayeler yazmak için 4 Ekim Pazartesi günü “Merhaba” diyor.

Ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle ülke genelinde üniversitelerde
eğitim öğretime ara verilmesinin ardından bir hafta gibi kısa bir sürede uzaktan eğitime
geçmeyi başaran, bu dönemde derslerin neredeyse tamamını uzaktan eğitimle canlı
(senkron) olarak yürüten, Türkiye’nin en iyi uzaktan eğitim altyapılarından birine sahip
üniversitemiz, uzaktan eğitimi başarıyla uyguladı.

Öte yandan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yaptığı başarılı çalışmalarla
Türk Standartları Enstitüsü’nden TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi
almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk üniversite olarak sosyal mesafe kurallarına uygun
bir biçimde düzenlenen sınıflarımızda, öğrenci sayısında yoğunluk olmamasına da dikkat
edilerek yüz yüze eğitim verilecek.

Bu yıl kamu otoritelerinin pandemi ve diğer doğal afetler nedeniyle değerli üniversite adayı
öğrencilerine sunduğu 2. Ek Yerleştirme Fırsatını öğrencilerimizle birlikte değerlendirerek,
tercih yapacak her bir aday öğrenciye alanında uzman rehber öğretmenlerimizle
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ek yerleştirme ile üniversiteli olma yolunda tercih yapacak öğrencilerimiz ve ailelerimiz
YKS’de geçerli olan Tercih Bursu, Ahilik Bursu, Karataylı Ol Bursu gibi burslarımızdan
da faydalanabilmektedir. Burslar, kontenjanlar, çift anadal imkanları, yurt dışı eğitim
imkanları ve KTO Karatay Üniversitesi ayrıcalıklarını yakından incelemek için https://
tanitim.karatay.edu.tr/ adresine göz atabilirsiniz.

Üniversite olarak sizlere daha kaliteli hizmet vermenin haklı gururunu yaşarken bizlere
doğrudan 0 549 551 12 51 numaralı Whatsapp hattımızdan ve [email protected]
adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğren–cilerimize,
öğretmenlerimize ve eğitim camiasına başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyoruz.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32

Üniversiteli Olma Yolunda

18

AKADEMİSYENLERİMİZİ TANIYORUZ

DOÇ. DR. EDA SEZERER ALBAYRAK

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri ve Tanıtım programlarındaki yüksek lisans
Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı bölü- eğitimlerinin ardından Selçuk Üniversitesi
münde öğretim üyesi olarak görev yapmak- Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve
ta olan Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak, Atılım Tanıtım Programında doktorasını tamamla-
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz mıştır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını
Dili ve Edebiyat bölümü mezunudur. Atılım bulunan Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak aynı
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İn- zamanda KTO Karatay Üniversitesi Erasmus
giliz Dili ve Edebiyatı ve Selçuk Üniversite- Kurum Koordinatörü görevlerini de başarıyla
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler yürütmektedir.

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

BÖLÜMLERİMİZİ TANIYORUZ 2021 Eylül Sayı: 32

GRAFİK 19
TASARIMI

SİZE NE ÖĞRETİR?

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir
düşünceyi aktarmak için metnin ve görsellerin
estetik anlamda algılanabilir bir düzlemde,
iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak tasarımını
öğrenirsiniz. Mekan ve biçim bağını anlayabilir,
tasarımları çizgi yolu ile ifade edebilir ve sanatsal
alanlara yatkın bir birey olarak yetişirsiniz.
Grafik tasarımına yönelik profesyonel tasarım
programlarını aldığınız eğitimlerle öğrenebilirsiniz.

Web tasarımı, reklam, kitap, dergi, poster, mobil
uygulamalar, ambalajlar, kurumsal kimlik,
illüstrasyon ve sosyal medya grafikleri gibi alanlara
da hâkim bireyler olabilirsiniz.

SİZİ BEKLEYEN TEMEL DERSLER

Temel Tasarım Eğitimi - Bilgisayar Destekli Çizim
Tekniği - Desen - Genel Sanat Tarihi - Bilgisayar
Destekli Görüntü İşleme Tekniği - Tipografiye Giriş
- Tipografi - Grafik Tasarım - Bilgisayar Destekli
Grafik Tasarım - İllustrasyon - Grafik Tasarım Tarihi
- Konsept Geliştirme - Sembol ve Anlam Yaratma
- Özgün Baskı - Baskı Resim Teknikleri - Görsel
Anlatım Teknikleri - Kaligrafi - Reklam Fotoğrafçılığı
- Ambalaj Tasarımı - Layout Tasarımı

MEZUN OLUNCA

Tanıtım, yayıncılık, film ve çizgi film sektöründe
geniş iş imkânı bulabilirsiniz. Reklam ajansları,
tanıtım atölyeleri, organizasyon ajanslarında grafik
tasarımcı, sanat yönetmeni ve yardımcısı olarak
çalışabilirsiniz. Gazete ve dergilerde sayfa düzenleri,
kapak tasarımı, düzenleme ve illüstrasyon
çalışmaları yaparak grafik tasarım uzmanı olarak
çalışma imkânına sahip olabilirsiniz. Uzun metrajlı,
kısa metrajlı filmlerde ve jenerik hazırlanmasında
görev alabilirsiniz. Tip oluşturmak, storyboard
hazırlamak gibi işlerle çizgi film sektöründe de iş
olanağı bulabilirsiniz.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32KARSEM İLE
HAYAT BOYU EĞİTİM
KARSEM
20

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

YEMEK BURSU 2021 Eylül Sayı: 32

İlgili yılda YKS sınavı ile Üniversitemize yerleşen Üniversiteli Olma Yolunda
öğrencilerden, liseyi okul birincisi olarak bitirenlere,

BİLSEM Sertifikasına sahip olanlara, üniversitemiz
tarafından yüz yüze yapılan Türkiye Geneli Deneme
Sınavında ilk yüze giren öğrencilere ön lisansta 3, 4
yıllık lisansta 5, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca yemek
bursu kesilmeden devam eder. Ek yerleştirmelerde
arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan
öğrenciler, güz dönemi boyunca bir defaya mahsus

faydalanır.

• Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak
duyuruları takip etmek gereklidir.

• Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan
yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez,

başkasına devredilemez.

21

TOPLULUKLARIMIZI TANIYORUZ

GRAFİK TASARIM
TOPLULUĞU

Fikir ve hayal gücünün, kalemler ve Tasarım alanındaki duayen hocalar ile bir
kağıtlarda birleştiği Grafik Tasarım araya gelip merak edilen sorulara yanıtlar
Topluluğu, bireye insanlarla verimli bulmak, tasarım ile ilgili workshoplar ve
iletişim kurmayı ve iletilmek istenen atölyeler düzenlemek, çeşitli tasarım
mesajı estetik bir şekilde yansıtabilmeyi yarışmaları ile bireyin yetenek ve hayal
öğrenmek için kurulmuştur. Var olan gücünü sergilemek, paydaş topluluklarla
gerçeği, bireyin kendi özgün tarzıyla bir birleşerek bir konu üzerindeki fikirleri
mecraya aktarmasına yardımcı olur. özgürce yansıtabilmek gibi çeşitli
Topluluk, üniversitedeki neredeyse faaliyetler gerçekleştirmektedir.
tüm öğrencilerin dikkatini çekecek
şekilde etkinlikler düzenlemeye özen Topluluğun başlıca hedefi; tasarımın her
göstermektedir. alanını günlük veya akademik hayatta
nasıl kullanacağını hem eğlenerek hem
öğrenerek deneyimlemektir.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32 KÜLTÜREL MİRASIMIZ
KAPU CAMİİ

Konya’da Odun Pazarı semtinde, Sarraf- en büyüklerinden biri olan Kapu Camii’nde

lar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan düzgün kesme taş kullanılmıştır. Caminin

bu cami, eski Konya Kalesinin kapıların- önünde on mermer sütunlu son cemaat

dan birisinin yanında bulunduğundan yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinde-

Kültürel Mirasımız Kapu Camisi ismi ile tanınmıştır. Camiyi ki sütunlar birbirlerine yuvarlak kemer-

lerle bağlanmıştır. Caminin

basık kemerli giriş kapısının

bezemesi bulunmamaktadır.

Ayrıca doğu ve batı yönlerin-

de de birer kapısı daha vardır.

İbadet mekânının üzeri içten

sekiz kubbe, dıştan da çatı ile

22 örtülüdür. Taş mihrap ve ah-

şap minberi oldukça sadedir.

Yanındaki minarenin şere-

feye kadar olan bölümü taş-

tan, üzeri de tuğladandır. Şe-

Mevlâna’nın torunlarından postnişin refe ile külah arasında da çini kuşaklara

Hasanoğlu Şeyh Hüseyin Çelebi 1658 yı- yer verilmiştir. Caminin batısındaki şadır-

lında yaptırmıştır. Yapı-

mından bir süre sonra

yıkılan camiyi 1811 yılın-

da Konya Müftüsü Esen-

lerlizade Seyyîd Abdur-

rahman Efendi yeniden

yaptırmıştır. Ancak cami

1867 yılı yangınında çev-

resindeki vakıf dükkân-

ları ile birlikte yanmıştır.

Bu olaydan sonra 1868’de

cami üçüncü kez yapıl-

mıştır. Bugünkü caminin kapı kemeri üze- vanı Müftü Seyyid Abdurrahman tarafın-

rindeki kitabesinden banisinin ismi yazılı dan 1812 yılında yaptırılmıştır

olmamakla birlikte 1868’de inşa edildiği Kaynakça: kapucamii.com
yazılıdır. Konya’daki Osmanlı camilerinin

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

DEZAVANTAJLI KARYAY 2021 Eylül Sayı: 32
ÇOCUKLAR

YAYINCILIK VE YAPIMCILIK İKTİSADI İŞLETMESİ Yayınlarımız

23

Bu kitapta dezavantajlı durumdaki çocukları tanıma
ve destek sağlama amacıyla yapılabilecek çalışma-
lar derlenmiştir. Multidisipliner bir ekip çalışmasıy-
la, farklı bilim alanlarının bakış açıları birleştirilmiş-
tir. Tüm bölümlerde zor koşullarda yaşayan çocuklar
farklı yönlerden değerlendirilmiş; her konuyla ilgili
vaka analizleri yapılarak sosyal yaşantımızda deza-
vantajlı durumdaki çocukların varlığı vurgulanma-
ya çalışılmıştır. Sunulan bilgilerle sağlık ve sosyal
bilimleri kapsayan tüm alanlara akademik kaynak
oluşturma amacı güdülmüştür. Çocukları merkeze
alan tüm bilim alanlarında öğrenim görenlerin ve
çalışanların faydalanabilecekleri bir eserdir.

https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI

2021 Eylül Sayı: 32

DETROİT: BECOME HUMAN

Detroit: Become Human’da Connor (Bryan oynanışı boyunca bilinçli ya da hatalı
24 Dechart), Kara (Valorie Curry) ve Markus kararlar verecek, kimi zaman gerektiği

(Jesse Williams) android üçlüsünün paralel kadar hızlı davranamayıp istenmeyen
hikayesi konu alınıyor. Oyun boyunca bu sonuçların yaşanmasına tanıklık edeceğiz.
karakterleri kontrol ediyoruz ancak Quantic Elbette ki pişmanlıklarımız olacak, kimi
Dream oyunlarından alışıldığı üzere birçok zaman üzülecek ve hatta sinirleneceğiz
noktada tercihler yapmamız gerekiyor ve ancak oyunun birçok farklı sonu olduğunu
vereceğimiz kararlar oyunun gidişatını unutmayalım, yani aslında hiçbir zaman
direkt olarak etkiliyor. Oyunun en sakin başarısız hissetmiyoruz. Oyunun sunduğu
anında, çok sıradan görünen bir detayı gidişat şeması, oyunu bir kez bitirdikten
zaman kaybetmemek için pas geçebiliriz sonra en kritik anları tekrar oynamamızı ve
amaenbeklenmedikandaiçinedüşeceğimiz farklıkararlaralarakfarklısonlarıgörmemizi
bir durumun olumsuz sonuçlanmasına da sağlıyor. Tabii ki oyuna sıfırdan başlamak
sırf bu yüzden sebep olabiliriz. Hal böyle ve tüm gidişatı en baştan değiştirmek çok
olunca oyun boyunca gözünüzü dört açmalı daha doğru bir tercih olacaktır.
ve karar verirken çok dikkatli olmalıyız.
Oyunun konusu ve gidişatı oyuncuyu
birçok kez vicdan ve mantık arasında
ikilemde bırakıyor ki bu sayede nasıl biri
olduğumuzu da keşfedebiliyoruz aslında.
Oyundaki karar anlarının bazılarında
geniş geniş düşünecek zamanımız oluyor
ancak kimi zaman, özellikle de olayların
alevlendiği anlarda hızlı karar almak
gerekiyor. Oyuncuyu paniğe sürükleyen
bu tip durumlarda yanlış kararlar almak
muhtemel. Oyunun sahip olduğu bir diğer
mekanikse “quick time event” olarak bilinen
ve ekranda beliren tuşlara kısa sürede
basmamızı gerektiren sistem. Özellikle
boğuşma ve çatışma gibi tehlike anlarında
devreye giren bu sistemin yine panik
yaratması ve oyuncuya hatalar yaptırması
kaçınılmaz bir durum. Eğer reflekslerine
güvenen biriyseniz bu tip durumlardan
alnınızın akıyla çıkabiliriz tabii ki. Detroit:
Become Human’ın karar ve refleks temelli

Kaynak: redbull.com/detroit-become-human-inceleme/

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html

SOSYAL Geçtiğimiz yıl Netflix’te yayın-
İKİLEM lanan ve belgesel türünde bir
film olan “The Social Dilemma”,
Filmin Künyesi o kadar sıra dışı bilgiler sunuyor
Çıkış Yılı: 2020 ki günümüzün neredeyse tama-
Yönetmen: Jeff Orlowski mını ayırdığımız sosyal medya
Oyuncular: Tristan Harris, Ethan platformlarının gerçek yüzleri-
Hawke, Bailey Richardson ni ortaya koyuyor. Sosyal medya
Tür: Belgesel, Drama platformlarını yalnızca insanları
Süre: 120 dakika takip edip, fotoğraflarına yorum
yaptığımızı, beğendiğimizi sanar-
IMDb: 7.6 ken, aslında madalyonun arka
yüzünü göremiyoruz. Film, bu tür
mecraların sosyolojik açıdan top-
lumsal etkilerini ve yaptığımız tek
bir eylemin sonucunda verileri-
mizin çok basit bir şekilde para ile
satılması konusunu ele alıyor.

Genellikle filmlerde oyuncu
kadrosu cast ajanslarından olur-
ken, bu filmimizde durum çok
daha farklı. Gerçek olaylardan
kesitler sunarak bizlere aktaran
daha önce Instagram, Twitter,
Youtube, Google, Facebook, Pinte-
rest gibi şirketlerde yönetici po-
zisyonunda görev almış kişiler yer
alıyor.

Filmde ayrıca sosyal medyanın
insanlar üzerinde oluşturduğu
psikolojik sorunlara da yer veri-
liyor. Aşırı bağımlılık, gündemde-
ki konuları kaçırma endişesi ve
özgüven eksikliği bu sorunlardan
yalnızca birkaçı.

Belgesel tadında bu seyir zevki
yüksek, belgesel tadındaki bu fil-
mi kesinlikle izlemelisiniz.

2021 Eylül Sayı: 32

26 EbpsakaitzdısaeırnnıanKdkaaupnruublCiaranfmoktiöoim’ğnrüianrfi

göönrcüMMelsdesieanüvvnldğleâdeüvnnu-îy-âkbbaaüiDkrlyla-eaüfrrşokıgıntlkâoeığrhn4irın5naidfnyaıl

Kaynak: konyabulteni.com/tarihi-fotograflar, Konya Ticaret Odası

KaratayUniversitesi ktokaratay ktokaratayuniversitesi KARATAYUNIVERSITESI https://www.karatay.edu.tr/IletisimDirektorlugu/E-Bulten.html


Click to View FlipBook Version
Previous Book
INFOGRAFIK LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19
Next Book
UK Magazine October 2021