The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebook, 2022-01-19 22:00:02

Pengurusan Pendapatan Individu

PAF3073
TEORI DAN AMALAN

PERAKAUNAN

IPNENDPDENIAGVURPUISAADNTAUN!

KUMPULAN A

MAISARAH
LAILATUL

FARAH
FAQIHAH

MASFIRAH

PENGHARGAAN

maisarah Terima kasih juga kepada ahli kumpulan saya yang
sama-sama membantu dalam membuat e-book ini.
Tidak lupa kepada ibu bapa dan juga ahli keluarga
saya yang memahami dan memberi tunjuk ajar
kepada saya. Terima kasih juga kepada sahabat baik
saya yang dikasihi yang sering di sisi saya ketika
susah dan senang.

Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi farah
kerana dengan izin kurnianya dapat saya menyempurnakan tugasan bagi subjek Teori
dan Amalan Perakaunan (PAF 3073) ini dengan jayanya.

Dengan kesempatan yang ada ini saya amat berbesar hati untuk menghadiahkan
jutaan terima kasih kepada Prof Dr Noor Lela binti Ahmad, selaku Pensyarah Teori
dan Amalan Perakaunan kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau
kepada saya dan ahli kumpulan untuk melunaskan tugasan yang diberikan. Selain itu,
saya turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah
banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha
menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya.

Sekian, terima kasih

lailatul Alhamdulillah. Syukur ke hadrat Ilahi. Akhirnya e-book ini dapat
disiapkan dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada pensyarah saya Dr Noor Lela dan rakan-rakan penerbit
e-book ini atas sokongan dan bimbingan yang diberi sepanjang
proses menyediakan e-book ini. Semoga e-book ini dapat memberi
manfaat kepada setiap pembacanya dan semoga e-book ini juga
menjadi asbab pahala kepada saya dan rakan-rakan penerbit
yang lain. Selamat membaca.

Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi di atas dengan faqihah
izin-nya kami dapat menyiapkan ebook ini. Terima
kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang
terlibat terutamanya ahli kumpulan saya kerana
berjaya menyiapkan ebook ini. Semoga ebook ini dapat
membantu orang ramai merancang perbelanjaan di
masa akan datang. Selamat membaca

masfirah Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan
kerana telah bersama-sama bagi menjayakan
ebook ini. Saya berharap ebook ini mampu
menambahkan pengetahuan serta memberi
manfaat kepada semua pembaca. Selamat
membaca.

SINOPSIS

Ebook ini menceritakan tentang

pendapatan individu dan penggunaan

pendapatan individu. Terdapat beberapa

perkara yang diterangkan di dalam E-book

ini. Sebagai contoh, jenis – jenis

pekerjaaan mengikut sektor, faktor yang

mempengaruhi pemilihan kerjaya,

pendapatan boleh guna, faktor yang

mempengaruhi corak perbelanjaan dan

yang paling utama adalah belanjawan

peribadi. Ebook ini juga mampu membantu

orang ramai merancang penggunaan

pendapatan mereka pada masa akan

datang.

ISI KANDUNGAN

1 PENGENALAN 2 JENIS PEKERJAAN

FAKTOR YANG PERKAITAN ANTARA

4 MEMPENGARUHI 7 PELBAGAI KERJAYA
PEMILIHAN KERJAYA DENGAN MATLAMAT

PENDAPATAN

PERIBADI

PERBELANJAAN 13 FAKTOR
MEMPENGARUHI
11 PENGGUNA PERBELANJAAN
INDIVIDU

16 KAEDAH 19 BELANJAWAN
PEMBAYARAN PERIBADI

33 STRATEGI SIMPANAN

PENGENALAN

Tidak kira apa-apa kerjaya yang dipilih, yang
penting ialah perancangan. Kerjaya yang baik
biasanya akan menjana pendapatan yang
lumayan dan dengan pendapatan yang
diperoleh, anda dapat mencapai matlamat
pendapatan peribadi anda. Oleh itu, individu
harus menyiapkan diri lebih awal demi masa
hadapan yang lebih cerah. Pekerjaan apa sesuai
untuk anda? Jenis pekerjaan yang dipilih oleh
individu bole diklasifikasikan mengikut sektor
ekonomi dan setiap individu memilih pekerjaan
berdasarkan pelbagai faktor seperti upah yang
diterima, minat, kelayakan akademik, dan
sebagainya. Pekerjaan individu Abad Ke-21
membolehkan individu memperoleh pendapatan.

1

JENIS
PEKERJAAN

MENGIKUT SEKTOR

2

Melibatkan
pengeluaran secara

langsung daripada
alam semula jadi
tanpa mengubah

suai bentuk barang.

Melibatkan aktiviti
pemprosesan
bahan mentah

kepada barang
separuh siap &

barang siap.

Menyediakan
perkhidmatan seperti

pendidikan,
pengangkutan,
perbankan, kesihatan

& insurans

3

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI

PEMILIHAN KERJA

4

Upah Faedah
sampingan
Ganjaran yang diterima oleh
individu yang bekerja dengan Insetif yang diberikan oleh
majikan. Perbezaan upah majikan kepada pekerja
disebabkan oleh: bertujuan untuk memberi
motivasi atau kekal
Kelayakan akademik bekerja dengannya.
Pengalaman & kemahiran
Risiko pekerjaan
Kesatuan sekerja
Faktor permintaan &
penawaran buruh

Jaminan Kerja Lokasi Tempat Kerja

Jaminan kerja yang baik akan Individu cenderung
menarik individu untuk bekerja memilih tempat kerja

di sesebuah syarikat. Pekerja yang dekat dengan
sektor awam mempunyai tempat tinggal kerana
dapat menjimatkan kos
jaminan kerja yang lebih baik
berbanding pekerja sektor & masa.
swasta

5

Suasana Tempat Kerja

Suasana tempat
kerja yang selesa &

selamat akan
menarik individu
bekerja di tempat

tersebut.

Faktor- faktor lain

Waktu bekerja
Saiz firma

Prospek pekerjaan
Kepuasan kerja
Pengalaman &
kemahiran

6

KAITAN ANTARA
PELBAGAI

KERJAYA DENGAN
MATLAMAT
PENDAPATAN
PERIBADI

PILIHAN PILIHAN
KERJAYA PENDAPATAN

KEMAHIRAN KEADAAN
EKONOMI

KEUSAHAWANAN

7

PILIHAN menentukan
KERJAYA pendapatan individu
risiko tinggi, gaji tinggi
contoh: gaji pekerja
industri minyak dan
gas tinggi kerana
tahap risiko yang
tinggi

kelayakan tinggi, PILIHAN
terima pendapatan PENDAPATAN
tinggi dan
sebaliknya
pendapatan lepasan
IPTA atau IPTS lebih
tinggi daripada
lepasan sekolah

8

KEMAHIRAN

pendapatan ditentukan oleh kemahiran
pendapatan tinggi jika mempunyai
kemahiran komunikasi dan literasi
komputer
contoh kemahiran:

1. KEMAHIRAN SUMBER

pengurusan masa, kewangan

2. KEMAHIRAN INFORMASIONAL

atur & pelihara maklumat
terjemah dan sebar maklumat

3. KEMAHIRAN INTERPERSONAL

komunikasi
keupayaan kepimpinan

4. KEMAHIRAN SISTEM & TEKNOLOGI

fahami sistem
pantau & perbaiki pelaksanaan

9

ekonomi melambung, permintaan
barang tinggi dan peningkatan
pengeluaran firma
menyebabkan permintaan buruh
tinggi & majikan sanggup
membayar tingkat upah yang lebih
tinggi

KEADAAN EKONOMI

pendapatan peribadi yang tinggi
dapat dijana jika mempunyai sifat
keusahawan (berani tanggung
risiko, kreatif & inovatif)
berupaya mencari peluang
pekerjaan baharu untuk menambah
pendapatan

KEUSAHAWANAN

10

perbelanjaan
penggunaan
individu

11

PERBELANJAAN TERHADAP
BARANG LAMA

Tempoh penggunaan melebihi setahun
Melibatkan perbelanjaan yang besar
Contoh: kereta dan perabot

PERBELANJAAN TERHADAP
BARANG TIDAK LAMA

Tempoh penggunaan tidak melebihi setahun
Melibatkan perbelanjaan yang kecil
Contoh: makanan

PERBELANJAAN TERHADAP
PERKHIDMATAN

Penggunaan perkhidmatan seperti
perkhidmatan internet, perubatan,
pelancongan dan pengangkutan

12

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI CORAK

PERBELANJAAN
PENGGUNA

13

PENDAPATAN

Peningkatan pendapatan akan
memberikan kesan positif kepada kuasa

beli dan perbelanjaan individu akan
meningkat

HARGA

Harga barang meningkat apabila
permintaan melebihi penawaran dan
sebaliknya harga barang akan menurun
apabila penawaran melebihi permintaan

PENGIKLANAN DAN PEMASARAN

Pemasaran dilakukan melalui pelbagai
saluran seperti pemborong dan peruncit.
Manakala, pengiklanan pula mempunyai
sifat pujukan yang dilakukan melalui media

14

BARANG PENGGANTI

Barang pengganti merupakan barang yang
mempunyai fungsi penggunaan yang sama

seperti teh dan kopi

CITA RASA DAN SEGMEN PASARAN

Cita rasa pengguna berbeza mengikut
kaum, umur, jantina, saiz pendapatan dan

juga lokasi. Manakala segmen pasaran
mmerupakan pemgahaguan pasaran
kepada subunit kecil berdasarkan
pengguna tertentu

15

KAEDAH
PEMBAYARAN
UNTUK PEMBELIAN

BARANG

16

bayaran secara
tunai

bayaran tunai bermaksud pelanggan membayar
dengan wang tuani sebaik sahaja menerima barang
atau perkhidmatan

kelebihan kelemahan

Tanpa faedah risiko kehilangan
Berdisiplin tunai
Diskaun tunai terlibat dengan
Diterima meluas inflasi
tidak dapat
menikmati barang
mewah kerana
kekurangan wang

17

bayaran secara
kredit

bayaran tunai bermaksud bayaran yang ditangguh untuk suatu
tempoh masa tertentu, namun pengguna boleh menggunakan
barang sebelum menjelaskan harga penuh

kelebihan kelemahan

meringankan beban dikenakan faedah
peningkatan taraf berbelanja melebihi
hidup kemampuan
menggalakkan barang boleh ditarik
perancangan semula jika gagal
pembelian membayar

18

belanjawan
peribadi

19

Kepentingan
Belanjawan

Peribadi

20

MEMBOLEHKAN
INDIVIDU

MENDAHULUKAN
PERKARA
PENTING

barang keperluan diutamakan terlebih
dahulu daripada barang kehendak

KEPERLUAN

makanan
minuman

KEHENDAK

21

MEMBANTU INDIVIDU MENABUNG mengagihkan sebahagian
daripada pendapatan untuk

tujuan tabungan.

tabungan sangat berguna pada
masa hadapan untuk menghadapi
saat-saat kecemasan, tujuan
pendidikan dan menghadapi
perkara di luar jangka.

22

PENYEDIAAN BELANJAWAN PERIBADI
individu dapat merancang perbelanjaannya

mengikut pendapatan yang ada.

PENYEDIAAN BELANJAWAN PERIBADI
individu sukar mengawal perbelanjaan mereka

dan menyebabkan perbelanjaan melebihi
pendapatan.

MEMBANTU
MENYELARASKAN

PERBELANJAAN
MENGIKUT

PENDAPATAN

23

individu dapat
mengimbangkan antara

perbelanjaan dengan
pendapatan.

MENGELAKKAN
HUTANG

perbelanjaan melebihi
pendapatan tidak
berlaku.

individu dapat mengelak
daripada berhutang
24

MENGELAKKAN
KENAIKAN HARGA
BARANG (INFLASI

dapat mengawal
individu daripada
berbelanja terhadap
barang yang tidak

diperlukan.
keadaan ini dapat
membantu mengawal
harga di pasaran

daripada terus
meningkat.

25

Langkah Menyediakan
Belanjawan Peribadi

100% Mengimbangkan anggaran pendapatan
boleh guna dan perbelanjaan.

80% Menyusun
perbelanjaan
mengikut keutamaan.

60%

40% Mencatat semua
perbelanjaan yang
hendak dilakukan.

20% Mengenal pasti
punca pendapatan
dan potongan
wajib.

26

LANGKAH 1:
MENGENAL
PASTI PUNCA
PENDAPATAN
DAN
POTONGAN
WAJIB

Pendapatan individu merujuk kepada ganjaran
berbentuk wang yang diterima oleh individu
dalam tempoh masa tertentu.

UPAH

SEWA BAYARAN
PINDAHAN

JENIS
PENDAPATAN

INDIVIDU

FAEDAH DIVIDEN

UNTUNG

27

Potongan wajib ialah bayaran yang ditetapkan
oleh undang-undang atau yang diwajibkan
dalam rukun Islam (untuk umat Islam).

Caruman Caruman
Kumpulan PERKESO

Wang
Simpanan

Pekerja

Bayaran Cukai
Zakat Pendapatan
Perseorangan

Potongan
Wajib

28

Contoh:
Berikut adalah pendapatan dan potongan
wajib bagi En Z.

Gaji RM 8 000

Sewa diterima RM 1 000

Dividen ASB RM 600

Cukai pendapatan RM 600

Zakat RM 300

Caruman KWSP RM 880

Pendapatan En Z adalah seperti berikut:

Gaji RM 8000
Sewa diterima RM 1000
Dividen ASB RM 600

Jumlah Pendapatan RM 9600

Potongan Wajib En Z adalah seperti berikut:

Cukai pendapatan RM 600
Zakat RM 300
Carumah KWSP RM 880

Jumlah Perbelanjaan RM 1 780

29

LANGKAH 2:

MENCATAT
SEMUA
PERBELANJAAN
YANG HENDAK
DILAKUKAN

Bagi mencatat perbelanjaan, kita perlu mengenal pasti
perbelanjaan seperti perbelajaan tetap, perbelanjaan

boleh ubah dan perbelanjaan pilihan.

Contoh perbelanjaan tetap, boleh
ubah dan pilihan

PERBELANJAAN PERBELANJAAN PERBELANJAAN
TETAP BOLEH UBAH PILIHAN
Makanan
Yuran Keahlian Baju Menonton
Sewa Rumah Barang keperluan Wayang
Sewa Kereta
Langganan TV
Beli Pakaian

Berjenama

Untuk membuat
belanjawan tunai, kita

perlu mengetahui
perbelanjaan yang akan
kita lakukan. Kita perlu
menyenaraikan semua
perbelanjaan tersebut.

30

LANGKAH 3:

MENYUSUN
SEMUA
PERBELANJAAN
MENGIKUT
KEUTAMAAN

Bagi menyusun semua perbelanjaan mengikut keutamaan,
kita perlu mengetahui keperluan dan kehendak. Di mana,

keperluan ini perlu diutamakan terlebih dahulu.

KEPERLUAN KEHENDAK

K​ eperluan merupakan Kehendak adalah
kepentingan asas yang keinginan terhadap barang
diperlukan oleh setiap perkhidmatan untuk hidup

manusia untuk dengan lebih selesa dan
meneruskan kehidupan. mewah daripada keadaan

asal, serta dapat
meningkatkan taraf hidup.

Contoh:

En K menganggarkan perbelanjaan bulan hadapan sebanyak RM 2000

sahaja. Di antara perbelanjaan yang telah disenaraikan, perbelanjaan

manakah yang perlu diutamakan dahulu.
Ansuran Rumah RM 800

Ansuran Kereta RM 500

Makanan RM 600

Pelancongan RM 800

Perubatan RM 100

Perbelanjaan yang perlu diutamakan adalah ansuran rumah, ansuran kereta,
makanan dan perubatan. Perbelanjaan pelancongan adalah kehendak jadi
boleh ditangguhkan dahulu.
31

LANGKAH 4:

MENGIMBANGKAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
BOLEH GUNA DAN
PERBELANJAAN

Pendapatan Boleh Guna
= Pendapatan Individu - Potongan Wajib

Contoh
Maklumat berikut merupakan pendapatan, potongan wajib dan
pendapatan seseorang individu.

Gaji RM 7 000

Elaun RM 300

Caruman KWSP RM 600

Perbelanjaan RM 4000

BELANJAWAN PERIBADI

Pendapatan: RM 7000
Gaji RM 300
Elaun
Tolak Potongan wajib: (RM 600)
Caruman KWSP RM 6700
Pendapatan Boleh Guna (RM 4000)
Tolak Perbelanjaan RM 2700
Simpanan

Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat
jumlah pendapatan boleh guna adalah lebih

banyak daripada jumlah perbelanjaan
sebanyak RM 4000. Ini menunjukkan satu
belanjawan yang sangat baik kerana masih
mempunyai simpanan sebanyak RM 2 700.

32

STRATEGI
SIMPANAN

33

strategi

simpanan

bank bank bank
perdagangan islam simpanan
nasional

unit lembaga
amanah tabung haji koperasi

syarikat insurans simpanan

kewangan nyawa lain

34

bank perdagangan

Individu boleh memilih untuk menyimpan dalam akaun semasa, akaun
tabungan atau akaun simpanan tetap.
Faedah dibayar kepada pemegang akaun tabungan dan akaun tetap.
Pemegang akaun simpanan tetap dibayar faedah yang lebih tinggi.

bank islam

Menyediakan Akan Simpanan-i Wadiah, Al-Awfar, dan Deposit
Bertempoh-i (Tawarruq) kepada pelanggan.
• Bank akan berkongsi keuntungan dengan pelanggan berdasarkan
perjanjian.

bank simpanan nasional

Individu boleh memilih untuk menyimpan dalam akaun GIRO, akaun
tabungan, akaun simpanan tetap, akaun SEDAR, akaun CHESS atau
membeli sijil simpanan premium.
Pemegang akaun menerima pulangan berbentuk faedah atau dividen.

unit amanah

Terdiri daripada unit amanah saham.
Contohnya, Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputra
(ASB), dan Public Mutual.
Pemegang unit amanah dibayar dividen dan bonus saham.

lembaga tabung haji

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia beragama Islam.
Dibayar bonus dan dividen berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki.

35

koperasi

Individu perlu menjadi ahli untuk menyimpan dalam sesebuah
koperasi.
Contohnya koperasi nelayan, koperasi polis, dan koperasi guru.
Ahli koperasi dibayar dividen.

syarikat kewangan

Menyediakan kemudahan simpanan Islamik dan konvensional.
Contohnya Malaysian Building Society Berhad (MBSB).
Membayar pulangan berbentuk faedah atau dividen

insurans nyawa

Individu boleh menabung dengan membeli polisi insurans nyawa seperti
insurans nyawa endowmen dan insurans nyawa seumur hidup.
Terdapat dua jenis insurans di Malaysia, iaitu insurans konvensional dan
insurans takaful.

simpanan lain

Pembelian bon simpanan.
Pembelian emas

36

PERSEDIAAN

SEBELUM PELABURAN

pastikan cashflow
bulanan ada lebihan

jangan usik simpanan
kecemasan

tahu risiko setiap
pelaburan

setiap pelaburan ada
kelebihan dan
kekurangan

37

strategi
pelaburan

terdapat dua strategi yang boleh dipilih
dalam membuat pelaburan

1. 2.

net worth cash flow
strategy strategy
kumpul dan keuntungan
melalui dividen
tunggu
kenaikan nilai

aset

38

jenis pelaburan
peribadi

1. 2.
pelaburan pelaburan
hartanah
saham

3. 4.
pelaburan unit ASB

amanah

5. 6.
pelaburan emas simpanan

tetap

39

pelaburan
hartanah

untung dengan
pelbagai cara

untung yang besar

lebihan cashflow

setiap bulan

aset tidak mudah 40
cair

modal yang besar

proses jual beli
memakan masa

ada kos lain
perlu ditanggung

risiko tiada
penyewa &
kerosakan rumah

pelaburan saham

boleh dilakukan secara
online

boleh beli saham di dalam
dan luar negara

bebas buat keputusan
sendiri

mudah dicairkan
dua jenis keuntungan:
capital dan dividen gain

perlu ada ilmu dan
pengalaman untuk

memahami
pergerakan

pasaran

risiko kerugian
ketika harga turun

41


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Peluang Usaha Produk BarangJasa (6)
Next Book
อีบุ๊กช่วยฝึกการทำงานอย่างไร