The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hazrin Ishak, 2021-11-08 00:48:21

RPT PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1

RPT Pendidikan Muzik Ting 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN MUZIK (TINGKATAN 1) 2018

MINGGU & TARIKH BIDANG STANDARD STANDARD CATATAN
Minggu 1 1.0 Ensembel Nyanyian KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Minggu 2 1.0 Ensembel Nyanyian
Minggu 3 1.0 Ensembel Nyanyian MINGGU TRANSISI
Minggu 4 5.0 Membaca dan menulis notasi muzik
Minggu 5 2.0 Ensembel Muzik 1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
2.0 Ensembel Muzik pelbagai repetoir ●.1.1 Bernyanyi secara unison dengan;
Minggu 6 2.0 Ensembel Muzik
Minggu 7 i. Pic yang betul
Minggu 8 5.0 Membaca dan menulis notasi muzik
1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
Minggu 9 1.0 Ensembel Nyanyian pelbagai repetoir ●.1.2 Bernyanyi secara unison dengan;

Minggu 10 i. Pic yang betul
ii. Dinamik yang betul

1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
pelbagai repetoir ●.1.3 Bernyanyi secara unison dengan;

5.1 Membaca dan menulis notasi muzik i. Pic yang betul
ii. Dinamik yang betul
2.1 Memainkan muzik secara iii. Tempo yang betul
ensemble Murid boleh;
5.1.1 Membaca dan menulis jenis not serta
(Ensembel pilihan sekolah) tanda rehat mengikut nilai
i. Semibrif
ii. Minim
iii. Krocet

Murid boleh:
2.1.1 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan betul.

2.1 Memainkan muzik secara Murid boleh:
ensemble 2.1.2 Memainkan muzik secara

(Ensembel pilihan sekolah) ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan betul.

2.1 Memainkan muzik secara Murid boleh:
ensemble 2.1.3 Memainkan muzik secara

(Ensembel pilihan sekolah) ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik

5.1 Membaca dan menulis notasi muzik Murid boleh;
5.1.2 Membaca dan menulis not serta tanda
1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada rehat berdasarkan meter;
pelbagai repetoir
i. 2
4

ii. 4
4

Murid boleh:

1.1.2 Bernyanyi dengan teknik yang
i. betul;

Postur

Minggu 11 1.0 Ensembel Nyanyian 1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
Minggu 12 2.0 Ensembel Muzik pelbagai repetoir 1.1.3 Bernyanyi dengan teknik yang
Minggu 13 2.0 Ensembel Muzik
2.1 Memainkan muzik secara ensemble betul;
Minggu 14 (Ensembel pilihan sekolah) i. Postur
ii. Pernafasan
Minggu 15 2.1 Memainkan muzik secara ensemble
Minggu 16 (Ensembel pilihan sekolah) 2.1.1Memainkan muzik secara ensemble berdasarkan skor:
iii. bermain alat muzik dengan irama yang betul mengikut tempo.
2.0 Ensembel Muzik 2.1 Memainkan muzik secara ensemble
(Ensembel pilihan sekolah) iv. mengamalkan cara
penjagaan alat
5.0 Membaca dan menulis notasi muzik 5.1 Membaca dan menulis notasi muzik Murid boleh:
2.1.1 Memainkan muzik secara
ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan
betul.
ii. Bermain alat muzik dengan
pic yang betul atau ton yang
baik
iii. Bermain alat muzik dengan
irama yang betul mengikut
tempo
iv. Mengamalkan cara penjagaan
alat

Murid boleh:
2.1.2 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan

pic yang betul atau ton yang
baik
iii. Bermain alat muzik
deKLKngan irama yang betul
mengikut tempo
iv. Mengamalkan cara penjagaan
alat

Murid boleh;
5.1.6 Membaca, memahami dan menulis not
dalam klef treble sehingga 1 garisan lejer.

5.0 Membaca dan menulis notasi muzik 5.1 Membaca dan menulis notasi muzik Murid boleh;

5.1.6 Membaca, memahami dan menulis not
dalam klef treble sehingga 1 garisan lejer.

Minggu 17 3.0 Penghasilan Muzik 3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif Murid boleh;
2.0 Ensembel Muzik 2.1 Memainkan muzik secara ensemble 3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
(Ensembel pilihan sekolah) meter 4
Minggu 18 3.0 Penghasilan Muzik
2.0 Ensembel Muzik 3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif 4
2.1 Memainkan muzik secara ensemble Murid boleh:
Minggu 19 1.0 Ensembel Nyanyian (Ensembel pilihan sekolah) 2.1.3 Memainkan muzik secara

Minggu 20 1.0 Ensembel Nyanyian 1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada ensemble berdasarkan skor;
pelbagai repetoir i. Bermain alat muzik dengan

1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada betul.
pelbagai repetoir ii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Murid boleh;
3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
meter 4

4

Murid boleh:
2.1.4 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Murid boleh:
1.1.1. Bernyanyi secara unison dengan;

i. Pic yang betul
ii. Dinamik yang betul
iv. Tempo yang betul

1.1.3 Mengamalkan etika persembahan
dan nilai murni dalam aktiviti muzik:

i. sebelum, semasa dan selepas
latihan.

ii. sebelum, semasa dan selepas
persembahan

Murid boleh:
1.1.1 Bernyanyi secara unison dengan;

i. Pic yang betul
ii. Dinamik yang betul
iii. Tempo yang betul

Minggu 21 5.0 Membaca dan menulis notasi muzik 5.1 Membaca dan menulis notasi muzik 1.1.3 Mengamalkan etika persembahan
dan nilai murni dalam aktiviti muzik:
Minggu 22 4.0 Apresiasi Muzik 4.1 Menghayati muzik daripada pelbagai genre.
Minggu 23 i. sebelum, semasa dan selepas latihan.
Minggu 24 4.0 Apresiasi Muzik 4.1 Menghayati muzik daripada pelbagai genre. ii. sebelum, semasa dan selepas
Minggu 25 persembahan
Minggu 26 3.0 Penghasilan Muzik 3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif
Murid boleh;
3.0 Penghasilan Muzik 3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif 5.1.3 Membaca, memahami dan menulis
terminologi
5.0 Membaca dan menulis notasi muzik 5.1 Membaca dan menulis notasi muzik dinamik:
i. piano (p)
ii. forte (f)

5.1.4 Membaca, memahami dan menulis
terminologi
tempo:
i. Andante
ii. Allegro

Murid boleh;
4.1.1 Memberi ulasan tentang muzik Malaysia
yang didengar atau ditonton dari aspek:

i. Genre muzik
ii. Alat muzik
iii. Fungsi muzik
iv. Cara persembahan
v. Latar belakang muzik

Murid boleh;
4.1.1 Memberi ulasan tentang muzik Malaysia
yang didengar atau ditonton dari aspek:

i. Genre muzik
ii. Alat muzik
iii. Fungsi muzik
iv. Cara persembahan
v. Latar belakang muzik

Murid boleh;
3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
meter 4

4

Murid boleh;
3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
meter 4

4

Murid boleh;
5.1.3 Membaca, memahami dan menulis
terminologi
dinamik:
i. piano (p)

ii. forte (f)

5.1.4 Membaca, memahami dan menulis
terminologi
tempo:
i. Andante
ii. Allegro

Minggu 27 1.0 Ensembel Nyanyian 1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
pelbagai repetoir 1.1.1 Bernyanyi secara unison dengan;

2.1 Memainkan muzik secara ensemble i. Pic yang betul
(Ensembel pilihan sekolah) ii. Dinamik yang betul
iii. Tempo yang betul
3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif
2.1 Memainkan muzik secara ensemble 1.1.2 Mengamalkan etika persembahan
(Ensembel pilihan sekolah) dan nilai murni dalam aktiviti
muzik:
1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada
pelbagai repetoir i. sebelum, semasa dan selepas latihan.
ii. sebelum, semasa dan selepas persembahan

2.0 Ensembel Muzik Murid boleh:
2.1.4 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik
iii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Minggu 28 3.0 Penghasilan Muzik Murid boleh;
2.0 Ensembel Muzik 3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
meter 4

4

Murid boleh:
2.1.5 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik
iii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Minggu 29 1.0 Ensembel Nyanyian Murid boleh:
●.1.4 Bernyanyi secara unison dengan;

i. Pic yang betul
ii. Dinamik yang betul
iii. Tempo yang betul

Minggu 30 2.0 Ensembel Muzik 2.1 Memainkan muzik secara ensemble 1.1.3 Mengamalkan etika persembahan dan
(Ensembel pilihan sekolah) nilai murni dalam aktiviti muzik:
Minggu 31 3.0 Penghasilan Muzik
3.0 Ensembel Muzik 3.1 Menghasilkan idea muzik kreatif i. sebelum, semasa dan selepas latihan.
2.1 Memainkan muzik secara ensemble ii. sebelum, semasa dan selepas
Minggu 32 4.0 Apresiasi Muzik (Ensembel pilihan sekolah) persembahan

Minggu 33 4.0 Apresiasi Muzik 4.1 Menghayati muzik daripada pelbagai genre. Murid boleh:
2.1.6 Memainkan muzik secara
4.1 Menghayati muzik daripada pelbagai genre.
ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik
iii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Murid boleh;
3.1.1 Mencipta corak irama berdasarkan
meter 4

4

Murid boleh:
2.1.7 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik
iii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Murid boleh;
4.1.1 Memberi ulasan tentang muzik Malaysia
yang didengar atau ditonton dari aspek:
i. Genre muzik
ii.Alat muzik
iii. Fungsi muzik
iv. Cara persembahan
v. Latar belakang muzik

Murid boleh;
4.1.1 Memberi ulasan tentang muzik Malaysia
yang didengar atau ditonton dari aspek:
i. Genre muzik
ii.Alat muzik
iii. Fungsi muzik
iv. Cara persembahan
v. Latar belakang muzik

Minggu 34 1.0 Ensembel Nyanyian 1.1 Menyanyikan lagu secara ensemble daripada Murid boleh:
pelbagai repetoir ●.1.5 Bernyanyi secara unison dengan;
2.0 Ensembel Muzik
2.1 Memainkan muzik secara ensemble i. Pic yang betul
Minggu 35 2.0 Ensembel Muzik (Ensembel pilihan sekolah) ii. Dinamik yang betul

2.1 Memainkan muzik secara ensemble i. Tempo yang betul
(Ensembel pilihan sekolah) 1.1.3 Mengamalkan etika persembahan dan
nilai murni dalam aktiviti muzik:
i. sebelum, semasa dan selepas latihan.
ii. sebelum, semasa dan selepas persembahan

Murid boleh:
2.1.8 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan pic

yang betul atau ton yang baik
iii. Bermain alat muzik dengan

irama yang betul mengikut
tempo

Murid boleh:
2.1.9 Memainkan muzik secara

ensemble berdasarkan skor;
i. Bermain alat muzik dengan

betul.
ii. Bermain alat muzik dengan

pic yang betul atau ton yang
baik
iii. Bermain alat muzik dengan
irama yang betul mengikut
tempo
iv. Mengamalkan cara penjagaan
alat


Click to View FlipBook Version