The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mastina Ramli, 2019-12-31 09:30:18

SKBM Manual Pengurusan 2020

SKBM Manual Pengurusan 2020

1

2

3

4

Salam Sejahtera, Salam Sehati Sejiwa dan Salam Malaysiaku Harmoni.

Guru-guru dan warga SK Bukit Mutiara yang saya muliakan.

Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan
inayahNya, Perancangan Pengurusan dan Takwim Sesi Persekolahan 2020
dapat disiapkan sebelum sesi persekolahan bermula. Semoga kita semua
diberi olehNya kekuatan untuk mencapai setiap matlamat yang telah
dirancangkan oleh unit masing-masing dengan lebih cemerlang.

Transformasi Manual Pengurusan bagi tahun 2020 ini adalah sebagai
acuan utama dan referensi bagi semua guru dan warga SK Bukit Mutiara.
Justeru itu, saya berharap agar perancangan ini dapat dimanfaatkan oleh
semua guru dan staf sokongan untuk meningkatkan lagi integriti dan
akauntabiliti dalam pengurusan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid dan
kokurikulum sepanjang tahun ini. Semoga disiplin dijadikan pembentuk
generasi cemerlang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah
diberikan.

Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
yang telah menggariskan panduan untuk semua pendidik dan warga sekolah
bagi menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan bagi mencapai
hasrat mentransformasikan Pendidikan Negara ke arah Pendidikan Berkualiti
Bertaraf Dunia. Ini adalah cabaran yang amat besar buat kita semua bagi
merealisasikan Naratif Baharu Amalan Pendidikan yang memfokus terhadap
gerak kerja profesional. Insya Allah, berkat kegigihan dan ketabahan, kita
mampu mengharungi bersama persaingan yang mencabar untuk
“Melestarikan Pendidikan Terbilang” dalam pendidikan abad ke-21 (PAK21)
kini lebih mencabar kerana terdapat banyak perubahan dalam Naratif Baharu
Amalan Pendidikan serta 12 inisiasif terbaharu peringkat sekolah yang harus
dilaksanakan.

Marilah kita sama-sama mendokong cita-cita murni dengan menggariskan
5 Aspirasi Sistem, 6 Aspirasi Murid, 9 Keberhasilan Utama, 11 Anjakan

5

Utama dalam 3 Gelombang yang bermula 2013 hingga 2025. Sejajar dengan
perkembangan ICT dan media baru masa kini, dengan kewujudan
Transformasi Manual Pengurusan ini dapat memberikan inovasi, motivasi
dan peluang kepada semua warga pendidik agar dapat mendalami dengan
lebih telus struktur organisasi sekolah ini untuk terus unggul dan gemilang.

Akhir kata, ingin saya merakamkan sekalung penghargaan dan
setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua Jawatankuasa Perancangan
Pengurusan dan Takwim Sesi Persekolahan 2020 atas usaha gigih dan
komitmen yang begitu tinggi dalam memastikan perancangan ini dapat
disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan.

Saya percaya, kita pasti dapat mengharungi segala cabaran yang

bakal mendatang dengan adanya semangat dedikasi, sikap bertanggungjawab

dan profesionalisme dalam kalangan guru-guru sekalian. Selamat bertugas

dengan penuh BERINTEGRITI, BERDEDIKASI dan

BERTANGGUNGJAWAB. Semoga terus cemerlang dan dipermudahkan

jua oleh ALLAH SWT. dan melonjakkan prestasi kecemerlangan pada masa

akan datang serta memacu hala tuju pendidikan 2018-2023.

Last but not least, to all my teachers and staffs.......

Segala perancangan serta kesungguhan dan keiltizaman kita dalam
menzahirkan sesuatu yang baik hendaklah diserapkan sebagai satu budaya
organisasi yang mampan agar kejayaan yang hendak dicapai menjadi teras
bagi mencetuskan penjenamaan dan membentuk organisasi yang bermakna.

Setiap warga SKBM mempunyai kekuatan dan keistimewaannya yang
tersendiri berdasarkan kepada 4 tunjang menerusi tagline ‘We will be the
Heroes’ iaitu ‘Together We Achieve The Extraordinary’, ‘Everyone Is An
Achiever’, ‘Learn Today Lead Tomorrow’ dan ‘The Race for Excellence
Has No Finish Line’ sentiasa menjadi hala tuju dan momentum untuk

mengecapi kecemerlangan.

“Satu Suara, Satu Hati”
SKBM, Sekolah Berbudaya

NOOR HUDA BINTI HAMID
GURU BESAR
SK BUKIT MUTIARA,
JOHOR BAHRU

6

7

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

8

9

10

INTERVENSI PENDIDIKAN

11

HALA TUJU PENDIDIKAN

12

13

14

15

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera”

MISI

“Melestarikan sistem pendidikan
yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu
bagi memenuhi aspirasi negara”

16

PROFIL SEKOLAH

17

SEJARAH SEKOLAH

18

LENCANA SEKOLAH

Warna Merah
Warga SKBM berani menyahut apa jua cabaran pendidikan yang

datang
Warna Kuning
Kedaulan warga SKBM yang harus dipertahanan.
Warna Hitam
Berdisiplin dan berhemah tinggi
Warna 4 Gelung
Warna rumah sukan SKBM

Obor
Melambangkan semaraknya semangat warga SKBM untuk mendapat

ilmu.
Komputer
Kehidupan warga SKBM yang celik ICT tanpa sempadan.

Gear
Melambangkan dunia sains dan teknologi menjadi teras kejayaan warga

SKBM

19

OBJEKTIF SEKOLAH

Mengaplikasikan konsep dan amalan PdPc
terbaik

Membangunkan kepakaran dalaman melalui
latihan yang komprehensif dan berstruktur
kepada pembimbing pedagogi serta
pembimbing kepimpinan

Membangunkan persekitaran pembelajaran yang
berkesan dengan mengutamakan kemenjadian
murid

matlamat SEKOLAH

20

FOKUS SEKOLAH

MOTO SEKOLAH
Disiplin Pembentuk Generasi

Cemerlang
"We will be the Heroes"
SLOGAN SEKOLAH
Sekolah Unggul Warga

Gemilang

21

PIAGAM PELAGGAN22

PIAGAM KUALITI

IKRAR MURID

23

LAGU SEKOLAH

24

PRINSIP UTAMA ETIKA KERJA
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Etika Kerja Perkhidmatan Awam hendaklah dilaksanakan
berlandaskan prinsip-prinsip berikut :-

 Memanifestasikan keyakinan dan keimanan
 Berasaskan keimanan
 Ikhlas
 Adil
 Menepati larangan dan suruhan
 Ukuran Kecemerlangan
 Mesyuarat dan muafakat
 Memelihara prinsip kesepaduan
 Menghayati martabat kerja
 Memelihara martabat kerja

BUDAYA KERJA SEKOLAH

Memahami dan menghayati : Falsafah Pendidikan Kebangsaan
& Matlamat, Objektif dan Fokus Sekolah
Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, jabatan dan
Kementerian Pendidikan pada setiap masa
Mementingkan mutu kerja dan kesan pendidikan
Menentukan objektif pada setiap tugasan
Mengamalkan kerja sepasukan dan bermesyuarat
Sentiasa bekerja dengan berintegriti, berdedikasi dan
bertanggungjawab
Mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap yang positif
Mengamalkan budaya penyayang
Kepimpinan melalui teladan
Sentiasa pemimpin dan menilai diri sendiri
Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran
Kerja adalah satu ibadah

25

2

26

PELAN KEDUDUKAN KELAS

3/5 BLOK A 3/5
CERDIK 3/5 3/5 3/5
TANDAS MSLC 2 TANDAS
TANDAS CERDAS CEKAP CERIA CEKAL TANDAS
TANDAS TANDAS
MSLC 1 6 666 6
CERDIK
CERDAS CEKAP CERIA CEKAL

BENGKEL BILIK DEWAN/KELAS SERBAGUNA
MUZIK
RBT

2/4 2/4 2/4 BLOK B 1 BILIK TANDAS
CERDIK CERDAS CEKAP TANDAS
2/4 2/4 CENDEKIA FAIL TANDAS
1 1 1 CERIA CEKAL
CERDIK CERDAS CEKAP KEDAI BILIK
11
PRA 1 PRA 2 STOR CERIA CEKAL BUKU PEMULIHAN
PRA
MAKMAL MAKMAL
SAINS 1
SAINS 2

BLOK BILIK GURU
PUSAT BILIK
TAYANG
SUMBER
BILIK
TANDAS (GP) BILIK PSV
TANDAS (GL)
GURU

*KELAS* SUDUT
PAK

BILIK BILIK MAKMAL BLOK PENTADBIRAN
PEPERIKSAAN AKSES PEJABAT BILIK BILIK BILIK BILIK
FAIL BBM KAUNSELING
BILIK BILIK KOMPUTER PENTADBIRAN MESYUARAT
ELEKTRIK RAWATAN STOR SUKAN BILIK
BILIK FOYER TANDAS BILIK PERSALINAN
SPBT KURU-
KURU

27

2

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

39

CUTI PERAYAAN 2020

40

CUTI UMUM NEGERI JOHOR 2020

41

UNJURAN KEPUTUSAN UPSR 2012 HINGGA 2019

TAHUN BIL BIL PERATUS PERATUS GPS
CALON CALON
HADIR MENGUASAI CEMERLANG

2015 162 62.96 7.41 2.37

2016 151 149 59.73 0.67 3.14

2017 154 149 67.79 2.68 2.93

2018 153 151 60.93 0.00 3.16

2019 166 166 69.88 0.00 3.00

ANALISIS PENCAPAIAN 5 TAHUN UPSR

TAHUN TOV AR1 AR2 AR3 ETR UPSR

GPS 2.79 3.05 2.76 2.46 2.06 2.37

2015 %LULUS 50.63% 31.88% 50.93% 59.76% 80.00% 62.96%

BIL. 2 0 1 5 17 12
CEMERLANG

GPS 3.91 3.78 3.26 3.22 2.16 3.14

2016 %LULUS 11.49% 13.69% 31.79% 35.76% 80.00% 59.73%

BIL. 0 0 2 3 18 1
CEMERLANG

GPS 3.54 3.59 3.28 3.25 2.58 2.93

2017 %LULUS 32.68% 22.52% 30.92% 40.13% 80.00% 67.79%

BIL. 0 1 3 3 5 4
CEMERLANG

GPS 3.41 3.88 3.72 3.13 2.50 3.16

2018 %LULUS 35.29% 18.83% 28.95% 48.03% 75.00% 60.93%

BIL. 0 0 0 0 5 0
CEMERLANG

GPS 3.89 3.40 3.49 3.18 2.85 3.00

2019 %LULUS 14.55% 27.71% 31.33% 42.17% 69.83% 69.88%

BIL. 0 0 0 4 5 0
CEMERLANG

42

PERBANDINGAN PRESTASI UPSR
BERDASARKAN SUBJEK

PERATUS ‘A’ PERATUS LULUS (ABCD) /
TAHUN
MATA
PELAJARAN

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

BM 22.82% 20.81% 18.54% 27.71% 94.63% 97.32% 93.38% 96.39%

(PEMAHAMAN) (34) (31) (28) (46) (141) (145) (141) (160)

BM 29.53% 42.95% 33.11% 27.72% 98.66% 98.00% 91.39% 94.58%

(PENULISAN) (44) (64) (50) (46) (147) (146) (138) (157)

BI 5.37% 16.78% 9.93% 9.64% 81.88% 84.60% 78.15% 86.14%

(PEMAHAMAN) (8) (25) (15) (16) (122) (126) (118) (143)

BI 3.36% 8.05% 10.60% 13.25% 76.51% 73.20% 71.52% 78.31%
(PENULISAN) (5)
(12) (16) (22) (114) (109) (108) (130)

MATEMATIK 7.38% 8.05% 1.99% 7.23% 65.77% 77.20% 72.19% 75.30%
(11)
(12) (3) (12) (98) (115) (109) (125)

SAINS 3.36% 10.74% 3.31% 1.20% 92.62% 95.30% 90.73% 90.96%

(5) (16) (5) (2) (138) (142) (137) (151)

GRAF UNJURAN KEPUTUSAN UPSR 2016 HINGGA 2019

PERATUS lULUS 120
100
BM 011 BM 012 BI 013 BI 014 MT SN
80 94.63 98.66 81.88 76.51 65.77 92.62
60 97.32 84.6 73.2 77.5 95.3
40 93.38 98 78.15 71.52 72.19 90.73
20 96.39 91.39 86.14 78.31 75.3 90.96
94.58
0

2016
2017
2018
2019

43

SENARAI GURU & STAF

BIL NAMA CATATAN

1 NOOR HUDA BINTI HAMID GB

2 JALILAWATI BINTI JAMIAN GPK KURI

3 SYED ZAINAL ABIDIN BIN TUAN ZAKIR GPK HEM

4 MOHD AMIR BIN AMZAH GPK KOKU

5 ANUAR BIN BEJO GPK PTG

BIL NAMA BIL NAMA

6 SESI PAGI SESI PETANG
7
8 AHMAD FAHIMI BIN MOHAMAD 43 ABDUL HADI BIN HJ. MAZLAN
9
10 AZHANI BINTI MOHD. SALLEH 44 DHARSHAN KUMAR A/L KANAN SEEN
11
12 AZWANNIE HILDA BINTI ABU HASSAN 45 HAFIZA BINTI MAK SARI @ MD SARI
13
14 CHELLAM A/P SUBRAMANIAM 46 INTAN ADURA BINTI JUMAAT
15
16 FAUZIAH BINTI AHMAD APPANDI 47 MOHAMMAD SYUHAIL AZMIN BIN OMAR
17
18 HELMI BIN ALI 48 MOHD FAHMI BIN MOHD ZAID
19
20 ISMADE BIN ABBAS 49 MOHD FAZLI BIN MOHD GHAZI
21
22 JAZARIAH BINTI SEKIN 50 MOHD ZIKRILHAKIM BIN RAMLY
23
24 MASTINA BINTI RAMLI 51 NADIA BINTI HARROON
25
26 MAZ ABDULLAH BIN MOKHTER 52 NANTHINI A/P APPALASAMY
27
28 MOHAMAD FAUZAN BIN RAMLI 53 NAZIFAH BINTI MOHAMAD
29
30 MOHD HAZRY BIN KHAIRUDDIN 54 NOOR FATIN FAZLINDA BT MUHAMMAD YAIDIN @ RAMLI
31
32 MOHD KHAIRIL AMRI BIN MOHD. MOKHTAR 55 NOOREEN BINTI MOHD ESA
33
34 MOHD LUTFI BIN BAHARUM 56 NOORUL IZZA BINTI PUAT
35
36 MOHD NIZAM BIN OMAR 57 NUR AQILAH BINTI ALIAS
37
38 MOHD SYAZWAN BIN AB RAHMAN 58 NUR IZZAH BINTI SAUTI
39
40 MUAZAN BIN MUHAMMAD 59 NUR ZURIANI BINTI CHE SUPLI@AB. RAHMAN
41
42 MUHAMAD SHAZWAN BIN MOHAMED SHUKRI 60 NURHAIDA BINTI MISDAN

BIL NANTHINI A/P ANANTHAN 61 RAHISYAM BIN ISMAIL

1 NOR IDAYU BINTI MOHD YUNOS 62 SITI NOOR AIN BINTI JEMIN
2
3 NORAHIMAH BINTI ABD RAHMAN 63 SITI NUR LIYANA BINTI MAT RIFIN
4
NORAINI BINTI MOHAMAD 64 THURGA A/P MAGINDERIN

NORFARAHIN BINTI IZAHAR 65 TUAN NOR WAHIDA BINTI TUAN MAHMUD

NORKHAIRIL BIN MOHAMAD 66 ZAFIRAH BAHIAH BINTI HASSAN

NUR AMALINA BINTI NORISHAM 67 ZURAIDA BINTI BASHARI

TENGKU INA SAKINAH BINTI KU ISMAIL

NURUL SAKINAH BINTI HASSAN

R. MALAVILLI A/P U. RAJANDRAM

SAADAH BINTI ABU BAKAR

SAFFURA BINTI KHALID

SITI AISHAH BINTI MUTAZAH

SITI FAZILAH BINTI ARSHAD

SITI KHAFIZAH BINTI MD. ONZER

SITI KHATIJAH BINTI ARIS

SUNNARI A/P KRISHNAN

SYAHIRAH BINTI MOHD SAHAR

SHANMUGAWALLI A/P LETCHUMANAN

SENARAI STAF SOKONGAN

NAMA BIL NAMA

ROSMAYATI BINTI OTHMAN - KPT 5 RABIATUL ADAWIYAH BINTI JAMIL - PPM
MARIAH BINTI MOHD KAMSO - PT 6 MUHAMMAD FAHMI BIN ABDUL SALIM - TEK
NORHALIDA BINTI LASMIN- PT 7
RAFEAH BINTI HUSIN - PPM NORASHIKIN BINTI JAMALUDDIN - PO

44

TAKWIM BULAN : DISEMBER 2019
PERANCANGAN PROGRAM

M TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI TINDAKAN

1.12.2019 Ahad GPK
GPK
2.12.2019 Isnin GPK
GPK
3.12.2019 Selasa Persiapan Buku Manual GPK
GPK
4.12.2019 Rabu Persiapan Buku Manual
GPK
5.12.2019 Khamis Persiapan Buku Manual GPK
GPK
6.12.2019 Jumaat Persiapan Buku Manual GPK
GPK
7.12.2019 Sabtu Persiapan Buku Manual GPK

8.12.2019 Ahad GPK
GPK
9.12.2019 Isnin Persiapan Buku Manual GPK
10.12.2019 Selasa Persiapan Buku Manual GPK
11.12.2019 Rabu Persiapan Buku Manual GPK
12.12.2019 Khamis Persiapan Buku Manual GPK
13.12.2019 Jumaat Persiapan Buku Manual
14.12.2019 Sabtu GPK
15.12.2019 Ahad Persiapan Buku Manual
16.12.2019 Isnin Persiapan Buku Manual GPK
17.12.2019 Selasa Persiapan Buku Manual Semua Guru
18.12.2019 Rabu Persiapan Buku Manual Semua Guru
19.12.2019 Khamis Persiapan Buku Manual Semua Guru
20.12.2019 Jumaat Guru Kelas
21.12.2019 Sabtu Persiapan Buku Manual Semua Guru
22.12.2019 Ahad Krismas
23.12.2019 Isnin Persiapan Buku Manual
24.12.2019 Selasa Persiapan Buku Manual
25.12.2019 Rabu Mesyuarat Pengurusan HEM & KOKO (1)
26.12.2019 Khamis Mesyuarat Pengurusan Kurikulum (1)/LDP
27.12.2019 Jumaat Semakan PSV
28.12.2019 Sabtu Kutipan Bayaran Tambahan / Dialog Prestasi UPSR
Mesy. Ketua Panitia (1)
29.12.2019 Ahad

30.12.2019 Isnin
31.12.2019 Selasa

45

M TARIKH HARI TAKWIM BULAN : JANUARI 2020 TINDAKAN
Rabu Bulan: Penerapan Budaya Sekolah
1.1.2020 Semua
1 PROGRAM / AKTIVITI Guru,Penyelaras&

2.1.2020 Hari Pertama Sesi Persekolahan 2019 / Program Prasek
3.1.2020 Transisi T1&Prasekolah/KOKO Semua Guru,
Penyelaras&Prasek
Khamis Program Transisi T1&Prasekolah
Jumaat

4.1.2020 Sabtu Perhimpunan Rasmi / Pelancaran Program Guru Semua Guru SN
Penyayang/KIK SN/ Program Transisi Semua Guru BI
5.1.2020 Ahad T1&Prasekolah Semua Guru BM
2 English Day/KIK BI/PLC/ Program Transisi
Isnin T1&Prasekolah/Mesy. PSS(1) Semua Guru MT
6.1.2020 Selasa KIK BM/ Program Transisi T1&Prasekolah
7.1.2020 Rabu
8.1.2020 Khamis Mesy. Tahun 6 (1)/ Program Transisi
9.1.2020 T1&Prasekolah/ KOKO

KIK MT/ Program Transisi T1&Prasekolah

10.1.2020 Jumaat

11.1.2020 Sabtu

3 12.1.2020 Ahad Majlis Watikah Pelantikan Pengawas&Unit Semua Guru SN
13.1.2020 Isnin Khas/Perhimpunan Rasmi /KIK SN Semua Guru/BI
Semua Guru BM
English Day/KIK BI/PLC

14.1.2020 Selasa KIK BM

15.1.2020 Rabu KOKO

16.1.2020 Khamis KIK MT Semua Guru MT

17.1.2020 Jumaat

18.1.2020 Sabtu

4 19.1.2020 Ahad Perhimpunan Rasmi /Majlis Permuafakatan Tahun Semua Guru SN
20.1.2020 Isnin 6/ KIK SN Semua Guru/BI
Semua Guru BM
English Day/KIK BI/PLC

21.1.2020 Selasa KIK BM / SEMAKAN FAIL REKOD MENGAJAR GURU
KESELURUHAN/

22.1.2020 Rabu Cuti Tahun Baru Cina

23.1.2020 Khamis Cuti Tahun Baru Cina

24.1.2020 Jumaat

25.1.2020 Sabtu Cuti Tahun Baru Cina

5 26.1.2020 Ahad Cuti Tahun Baru Cina Semua Guru/BI
27.1.2020 Isnin English Day/KIK BI/PLC Semua Guru BM

28.1.2020 Selasa KIK BM

29.1.2020 Rabu KOKO

30.1.2020 Khamis KIK MT Semua Guru MT

31.1.2020 Jumaat

46

TAKWIM BULAN : FEBRUARI 2020
Bulan: Pembentukan Sahsiah

M TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI TINDAKAN

1.2.2020 Sabtu

6 2.2.2020 Ahad
3.3.2020 Isnin English Day/KIK BI/PLC/Mesy. Nilam(1)

4.2.2020 Selasa

5.2.2020 Rabu Ujian Pengesanan 1T6 SU Peperiksaan

6.2.2020 Khamis Ujian Pengesanan 1T6 SU Peperiksaan

7.2.2020 Jumaat

8.2.2020 Sabtu Cuti Thaipusam

7 9.2.2020 Ahad Perhimpunan Rasmi /KIK SN/ Kursus Kepimpinan Semua Guru
10.2.2020 Isnin PSS Semua Guru/BI

Mesyuarat Pengurusan 2/English Day/KIK BI/PLC

11.2.2020 Selasa Mesyuarat Guru (Bil.2)/KIK BM Semua Guru BM

12.2.2020 Rabu KOKO

13.2.2020 Khamis KIK MT Semua Guru MT

14.2.2020 Jumaat

15.2.2020 Sabtu Mesy. Agong PIBG & Hari Anugerah
Kecemerlangan

8 16.2.2020 Ahad Perhimpunan Rasmi /KIK SN/Semakan Buku Semua Guru
BM/Pelancaran NILAM SN/BM

17.2.2020 Isnin English Day/KIK BI/PLC/Semakan Buku BM/ Semua Guru/BI
Latihan Sukan
Semua Guru BM
18.2.2020 Selasa KIK BM/Semakan Buku BM

19.2.2020 Rabu Semakan Buku BM/ KOKO Semua Guru BM

20.2.2020 Khamis KIK MT/Semakan Buku BM Semua Guru MT

21.2.2020 Jumaat

22.2.2020 Sabtu

23.2.2020 Ahad Perhimpunan Rasmi /Program Guru Semua Guru SN/BI
9 Penyayang&Pelancaran Mentor-Mentee/KIK
SN/Semakan Buku BI/Watikah Pelantikan PSS Semua Guru/BI
Semua Guru BM
24.2.2020 Isnin English Day/KIK BI/PLC/Semakan Buku BI/
25.2.2020 Selasa Latihan Sukan/ PKSR 1
KIK BM/Semakan Buku BI/ PKSR 1

26.2.2020 Rabu Semakan Buku BI/Dialog Prestasi UPPM1/ KOKO Semua Guru BI
27.2.2020 Khamis KIK MT/Semakan Buku BI
28.2.2020 Jumaat Semua Guru
MT/BI

29.2.2020 Sabtu

47

TAKWIM BULAN : MAC 2020
BULAN : Ceria Bersama SKBM

M TARIKH HARI PROGRAM / AKTIVITI TINDAKAN

Perhimpunan Rasmi /KIK SN/Semakan Buku

1.3.2019 Ahad MT/Program Basmi Ponteng/ Bicara Akademik T6 Siri Semua Guru SN/MT

10 1

2.3.2019 Isnin English Day/KIK BI/PLC/Semakan Buku MT/ Latihan Semua Guru/BI/MT
Sukan

3.3.2019 Selasa KIK BM/Semakan Buku MT/Ujian Segak 1 Semua Guru BM

4.3.2019 Rabu KOKO

5.3.2019 Khamis KIK MT Semua Guru MT

6.3.2019 Jumaat Kursus Kepimpinan PSS

7.3.2019 Sabtu Kursus Kepimpinan PSS

11 8.3.2019 Ahad Perhimpunan Rasmi /Pelancaran Minggu Bahasa/KIK Semua Guru SN
SN/Semakan Buku SN Semua Guru/BI/SN

9.3.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan 3/English Day/KIK Semua Guru BM
BI/PLC/Semakan Buku SN/ Latihan Sukan

10.3.2019 Selasa Mesyuarat Guru (Bil.3)/KIK BM/Semakan Buku SN/
Latihan Sukan

11.3.2019 Rabu KOKO

12.3.2019 Khamis KIK MT/Sukan Tahunan Semua Guru MT

13.3.2019 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1

14.3.2019 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1

15.3.2019 Ahad Cuti Pertengahan Penggal 1

16.3.2019 Isnin Cuti Pertengahan Penggal 1

17.3.2019 Selasa Cuti Pertengahan Penggal 1

18.3.2019 Rabu Cuti Pertengahan Penggal 1

19.3.2019 Khamis Cuti Pertengahan Penggal 1

20.3.2019 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal 1

21.3.2019 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1

12 22.3.2019 Ahad Perhimpunan Rasmi Semua Guru
Semua Guru BM
23.3.2019 Isnin Hari Keputeraan Sultan Johor

24.3.2019 Selasa KIK BM

25.3.2019 Rabu KOKO

26.3.2019 Khamis KIK MT Semua Guru MT

27.3.2019 Jumaat

28.3.2019 Sabtu

13 29.3.2019 Ahad Perhimpunan Rasmi /KIK SN/Semakan Buku Semua Guru SN/BA
30.3.2019 Isnin BA/Pelancaran PPDa/Teknik Menjawab BM1(1) Semua Guru/BI
Semua Guru BM
English Day/KIK BI/PLC

31.3.2019 Selasa KIK BM

48


Click to View FlipBook Version