The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kaharuddinspdi87, 2022-05-10 11:38:01

Alhamdulillah, Aku bisa Salat

PAI KELAS 2 SD
oleh : Kaharuddin

Alhamdulillah

AkuBisaSalat
Pelajaran PAI

kelas 2 SD Oleh : Kaharuddin,S.Pd.I

Assalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

"Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah
aku kemampuan untuk memahaminya.
Aaamiiin.....

Coba Kalian amati Gambar
dibawah ini!

Setelah mengamati gambar tersebut

Gambar apa yang telah
kalian lihat?

Adakah di antara kalian yang
sudah bisa salat sendiri ?

Sudahkah kalian melaksanakan
salat lima waktu?

Salat artinya do’a. Salat diartikan pula sebagai
serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam

Salat adalah rukun Islam yang kedua.
Salat merupakan tiang agama.

Barang siapa mengerjakan salat,
ia telah menegakkan agamanya.
Sebaliknya, barang siapa meninggalkannya,
maka, sungguh ia telah merobohkan agamanya

HUKUM SALAT

Salat hukumnya wajib. Wajib adalah jika dilakukan
mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa.

Salat adalah perintah Allah Swt.
Setiap muslim wajib melaksanakan salat lima waktu.

Firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah berikut.
Dan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa berikut.

SYARAT WAJIB SALAT

Muslim

Hanya orang Islam yang wajib mengerjakan sholat. Orang non-muslim
tidak berkewajiban menjalan Islam.

Berakal

Syarat ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang tidak
berakal dia tidak diwajibkan mengerjakan salat. Keadaan tidak

berakal ini misalnya tidur atau gila.

Baligh

Baligh artinya seorang yang telah mencapai kedewasaan

SYARAT SAH SALAT

Suci dari haid dan nifas.
Dalam keadaan sadar (tidak tidur).
Menutup aurat
Menghadap kiblat
Masuk waktu salat

MEMHBAAL-THAALKL AYANNSGALAT

MELAKUKAN BANYAK GERAKAN
(YANG BUKAN GERAKAN SALAT)

MENINGGALKAN SALAH SATU RUKUN
SALAT, DIKARENAKAN TIDAK KHUSYUK
DALAM MENGERJAKAN SALAT.

DENGAN SENGAJA BERKATA-KATA
(YANG BUKAN BACAAN SALAT).

MAKAN DAN MINUM
YANG DISENGAJA.

SSMEAEHBNANIBNYAGKEGSNAALTLKUAATT,NASTAEUPSAEYLRAATNHI GBALASTIAANLT.UWUSDYUANRYAAT

RUKUN SALAT

1.Niat (boleh diucapkan dan boleh dalam hati) sesuai dengan salat yang akan dikerjakan.
2.Berdiri tegak bagi yang mampu,
3.Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar
4.Membaca Surah Al Fatihah.
5.Ruku’ dengan tuma’ninah (diam sebentar).
6.I’tidal dengan tuma’ninah.
7.Sujud dua kali dengan tuma’ninah.
8.Duduk di antara dua sujud (duduk iftirasy) dengan tuma’ninah.
9.Duduk akhir (duduk tawaruk).
10.Membaca tasyahud akhir.
11.Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. ketika duduk akhir atau duduk tasyahud akhir.
12.Mengucap salam sambil menoleh ke kanan.
13.Tertib atau menertibkan rukun, artinya meletakkan tiap-tiap rukun sesuai urutannya.

HIKMAH SALAT

Salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan
dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyu’ dan ikhlas
karena Allah Swt. Hikmah salat di antaranya seperti berikut :

Selalu mengingat Allah Swt. Hidup damai dan menyebarkan
Mendekatkan diri kepada Allah Swt. keselamatan.
Disiplin waktu. Hati menjadi tenang dan tenteram.
Hidup bersih. Membina kebersamaan, persatuan dan
Hidup tertib dan teratur. persaudaraan.
Bersikap rendah hati. Memelihara diri dari perbuatan dosa.

Ayo Bernyanyi
Sebelum kita mempelajari tata cara salat,
marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu berikut ini!

JaGaLaH saLaT

Nada Lagu: Jagalah HatiJagalah salat
Jangan kau terlambat
Jagalah salat
Hidup pun jadi nikmat

Tata Cara dan Bacaan Salat

Sudahkah kalian melaksanakan salat dengan benar?
Mari kita pelajari tata cara dan bacaan salat berikut.

1.Berdiri tegak bagi yang mampu dengan menghadap kiblat;
2. Berniat;

Berniat dapat dilakukan dalam hati dan dapat juga
dilafalkan dengan lisan2. Niat

Bacaan pada tasyahud akhir sama dengan
bacaan pada tasyahud awal. Kemudian

dilanjutkan dengan membaca salalawāt nabi
sebagai berikutTerimakasih

Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakutuh


Click to View FlipBook Version