The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ringkasan Khatib Baghdadi dan kitab Tarikh Baghdad

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fikrikhalefah96, 2022-04-09 11:36:15

TARIKH BAGHDAD

Ringkasan Khatib Baghdadi dan kitab Tarikh Baghdad

Keywords: tarikh baghdad

Ruwath Al-Hadith 1(BHQ 4093)

Tarikh Baghdad
Khatib Al-Baghdadi

NAMA MATRIK PROGRAM
MUHAMMAD ZULFIKRI BIN ABU HASSAN 0201133007 IJAZAH SARJANA MUDA

HADITH DENGAN
KEPUJIAN

PENSYARAH
MUAZ BIN MOHD GHANI BASRI

BIBLIOGRAFI

Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin
Tsabit bin Ahmad bin Muhdi
bin Abi al-Hasan al-BahghdadI

NAMA

BAGHDAD, IRAQ TINGGAL LAHIR Khamis, 25 Jamadil Akhir
tahun 392 H/1002 M
BERMAZHAB HANBALI
TUKAR MAZHAB SYAFIE MAZHAB WAFAT

RAMADHAN 463 H

Halal Abdullah bin Muhammad (402 Hijrah)
Guru pertama yang mengajar Hadis

Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn
Rizq yang dikenal dengan Ibn Rizquwaih (320-412 Hijrah

Imam Abi Hamid Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-
Isfirani.

Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-
Khawarizmi

Abu Umar al-Qasim ibn Ja’far ibn Abdul Wahid al-
Hasyimi (412 Hijrah)

Abu Hasan Ali ibn Qasim ibn Hasan al-Syahid (412 Hijrah)

Muhammad ibn Salamah ibn Ja’far al-Qudha’i al-Mishri,

Abu al-Qasim Abdul ‘Aziz ibn Bandar al-Syairazi

Tarikh Baghdad (Tarikh Madinatussalam) Latar belakang
Perawi, Sejarah, Geografi, Kedudukan, Suasana, Kurun,
Musim yang terdapat di Kota Baghdad .

Tarikh Baghdadi juga merupakan karya perjalanan
pengembaraan mencari ilmu Khatib Baghdadi

Ringkasan Namanya, keturunanya, tempat lahirnya, mata
pelajaranya, pengembaraan ilmu ke Iraq,Ashbahan, Baghdad,Haji
melalui Syam, fitnah di Baghdad pada 450 Hijrah,ke Syam (Tinggal

10 tahun),ke Baghdad dan wafat.

Perbincangan kedudukan ilmu, tabiat- tabiat karangan beliau,
aqidahnya, mazhabnya, hafalanya, tulisanya, kecepatanya dalam
membaca, kecekapannya dalam bahasa dan akhlak, tawadhu dan
kekaromahannya, agamanya, kezuhudannya, dan murid-muridnya

kemudian dinasabkan dari kesepakatan para ulama.

ketajaman Al Khatib dalam menukil riwayat, mengetahui aspek-
aspek panjang pendeknya dalam menukil biografi dan yang sering
diulang dalam kitabnya, membicarakan tentang Tadlis al Khatib.

Jilid 1 Biografi dan karya-karya Al-Khatib Al-Bagdadi
Jilid 2
Jilid 3 Nama rawi yang bermula Muhammad dari 1 – 615 ulama, salah satu contoh yaitu Muhammad bin
Jilid 4 Ishaq bin Yasir bin Khiyar
Jilid 5
Jilid 6 Nama rawi bermula Muhammad dari 616 – 1202 ulama, salah satu contoh yaitu Muhammad bin
Jilid 7 Husain
Jilid 8
Jilid 9 Nama rawi bermula Muhammad dari 1203 – 1847 ulama, salah satu contoh yaitu Muhammad bin
Umar bin Waqad Abu Abdillah Waqad Madini.

Nama rawi bermula Ahmad dari 1848 – 2478 ulama salah satu contoh yaitu Ahmad bin Ahmad bin
Muhammad bin Ubaidillah Abu Umar Thalqani.

Nama rawi bermula Ahmad – Ibrahim dari 2479 – 3088 ulama salah satu contoh yaitu Ahmad bin
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Khalaf Al Qathii.

Nama rawi bermula Ibrahim – keluarganya dari 3089 – 3534 ulama salah satu contoh yaitu Ibrahim
bin Syamash Abu Ishaq Assamaraqandi.

Nama rawi bermula Talid – Husain dari 3535 = 4202 ulama salah satu contoh yaitu Talid bin
Sulaiman Abu Idris Muharobi Al Kuufi.

Nama rawi bermula Talid – Husain dari 3535 = 4202 ulama salah satu contoh yaitu Talid bin
Sulaiman Abu Idris Muharobi Al Kuufi.

Jilid 10 Nama rawi bermula Sulaiman – Dhafran dari 4564 – 4897 ulama salah satu contoh yaitu Sulaiman
Jilid 11 bin Mihran Abu Muhammad Al-A’mas Maula bin Kahal.
Jilid 12
Jilid 13 Nama rawi bermula Abdullah- Abdurrahman dari 4898 – 5405 ulama salah satu contoh yaitu
Jilid 14 Abdullah bin Ahmad bin Harbi, Abu Hifan Al-Mihzamiyu Al-Syair
Jilid 15
Jilid 16 Nama rawi bermula Ubaidillah – Isa dari 5406 – 5845 ulama salah satu contoh yaitu Ubaidillah bin
Jilid 17 Abi Rofi Maula.
Jilid 18
Nama rawi bermula Umar, Usman, dan Ali dari 5846 – 6532 ulama salah satu contoh yaitu Umar
bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar Al Khatabb al adawi

Nama rawi bermula Abbas – Lathifullah dari 6533 – 6932 ulama salah satu contoh yaitu Abbas bin
Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib.

Nama rawi bermula Musa – Wasil dari 6933 – 7297 ulama salah satu contoh yaitu Musa bin
Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib.

Nama rawi bermula Harun – Khadijah dari 7298 – 7783 ulama salah satu contoh yaitu Harun bin
Musa Abu Abdullah

Penutup dari Al-Khatib Al-Bagdadi

Penutup dari Al-Khatib Al-Bagdadi

Memfokuskan Sketsa Kota Bibliografi
nama Baghdad Ulama Hadis

“Muhammad”

Mempelajari Tarikh
Baghdadi adalah

mengetahui para ulama
yang berada di Baghdad

pada ketika itu.

Sekian,
Terima Kasih


Click to View FlipBook Version