The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-22 02:37:43

PEMBENTANGAN BUNGA TULIP

PEMBENTANGAN BUNGA TULIP

KONSEP DAN PEMBENTUKAN
NEGARA BANGSA DALAM
ACUAN MALAYSIA

NAMA PENSYARAH = PUAN FARAHANIZA BINTI
JAAFAR
NAMA KUMPULAN= BUNGA TULIP
AHLI KUMPULAN=

1)NORFARA ELLIEYANA BINTI NORAZHAM
(14DAT21F1041)

2)NUR AMIRA AQILA BINTI ZULKARNAIN
(14DAT21F1055)

3)DINESHWARI A/P AOSUTHA
(14DAT21F1039)

4)VANISREE A/P ARULDAS
(14DAT21F1061)

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN M/S

PENGENALAN 3
USAHA KE ARAH PEMBENTUKAN
NEGARA BANGSA: 4-5
-PENDIDIKAN 6-7
-RAKYAT 8
-POLITIK 9
-KERAJAAN 10
KESIMPULAN 11
PANTUN PENUTUP 12
SUMBER RUJUKAN

PENGENALAN

● Usia kemerdekaan yang telah melebihi
60 tahun tetapi masih gagal dalam
menjayakan proses pembentukan
bangsa negara.

● Bangsa Malaysia wujud dan bersatu
dalam suasana yang aman dan harmoni.

● Keamanan negara bangsa perlu dikawal
supaya peristiwa seperti 13 mei 1969
tidak berulang lagi.

● Pembinaan identiti negara bangsa
merupakan sudut sisi yang penting
dalam memahami negara bangsa yang
beridentitikan Malaysia.

● Wajar setiap warganegara memahami
dan mengenali negara bangsa yang
beridentitikan Malaysia.

● Tanah Melayu diisytiharkan
kemerdekaan pada 31 ogos 1957,apa
yang lahir ialah sebuah negara dan
bukannya sebuah bangsa.

USAHA KE ARAH PEMBENTUKAN
NEGARA BANGSA

PENDIDIKAN

1.Melaksanakan sistem pendidikan yang
menggunakan satu kurikulum dan satu
penilaian peperiksaan.

2.Memperkasakan sekolah kebangsaan agar
menjadi teras dasar perlaksanaan negara bagi
merealisasikan matlamat dalam memupuk
perpaduan.

CONTOH ● Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)
kepada Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR)

● Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM)
kepada Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM)

3.Menerapkan nilai jati diri, budi bahasa,
dan seni budaya dalam tajuk mata
pelajaran.

4. Memperkenalkan mata pelajaran
berkaitan negara bangsa di peringkat
sekolah rendah dan menengah.

CONTOH MATA PELAJARAN
● Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan
● Pendidikan Moral
● Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu
● Geografi

RAKYAT

-Melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerap
semangat patriotisme.

CONTOH

● Perhimpunan bulanan.
● Menghiasi rumah dengan jalur gemilang.
● Menyertai pertandingan kemerdekaan.
● Menonton filem patriotik seperti Bukit

Kepong.

Pandangan Ku Hasan Ku Halim , 2018

● Membentuk negara bangsa menurut
acuan Malaysia.

● Penekanan diberi untuk mengurus isu
perpaduan negara dan integrasi
nasional.

● Acuan ini diguna untuk menyusun
atur, merancang dan melaksanakan
pembangunan serta pemerintahan di
Malaysia.

POLITIK

- Penubuhan parti perikatan
UMNO-MCA-MIC dan semangat
permuafakatan kaum

● Tujuan : berjuang mendapatkan
kemerdekaan dan kebebasan daripada
penjajah inggeris.

● Penubuhan parti politik ini pada
awalnya juga bermaksud untuk
membela nasib kaum masing masing
sama ada dalam bidang ekonomi, politik
dan sosial.

● Parti-parti ini berjuang bersama agar
semua kaum dapat mengetahui
kepentingan kebebasan dan kesusahan
yang perlu dilalui untuk mendapatkan
kemerdekaan itu sendiri.

● Berjaya memperoleh kemerdekaan dan
menjalankan pemerintahan secara
demokrasi.

● Permuafakatan politik terus kekal dan
menjadi teras masyarakat.

KERAJAAN

- Negara diikat dengan falsafah
pembangunan ekonomi yang adil antara
kaum miskin dan kaya, kawasan desa
dan bandar.

- Menjamin kestabilan sosial politik dan
pembangunan ekonomi di Malaysia.

- Isu perkauman dan agama dalam bentuk
pentadbiran negara dapat diurus dengan
baik

- Matlamat akhir : memastikan masalah
sosial dan setiap perubahan dalam
masyarakat dapat diurus dalam proses
kerangka negara dan bangsa.

KESIMPULAN

● Peradaban majmuk adalah gabungan
atau campuran pelbagai bentuk
peradaban yang menyerap masuk ke
dalam peradaban Melayu.

● Dalam peradaban majmuk, pastinya
ada masyarakat yang berbilang kaum.

● Peradaban majmuk juga merapatkan
hubungan masyarakat pelbagai kaum
di Malaysia dengan berinteraksi antara
satu sama lain.

● Negara adalah suatu wilayah yang
kekuasaannya diatur oleh kerajaan
yang berada di wilayah tersebut.

● Bangsa pula merupakan satu
kelompok manusia yang mempunyai
satu ikatan yang kuat.

● Pembinaan negara bangsa amat
penting bagi memastikan identiti
nasional yang dihasratkan tercapai.

● Semangat bersatu padu, cinta dan setia
akan negara perlulah difahami dan
diamalkan antara kaum supaya dapat
membentuk negara bangsa dalam
acuan malaysia.

PANTUN PENUTUP

Gunung Dato’ tidak bercucu,
Gunung Daik bercabang tiga,

Segala info diharap membantu,
Semoga menjadi panduan semua.

SUMBER RUJUKAN

● https://online.fliphtml5.com/dhytd/vyom/#
p=15

● https://www.scribd.com/presentation/50638
7968/Konsep-Dan-Pembentukan-Negara-Ba
ngsa-Dalam-Acuan-Malaysia

● https://anyflip.com/mvrpq/ncbj/basic
● https://images.app.goo.gl/X6ykSTzdMEEim

spr7
● http://pmalaysia2014.blogspot.com/p/penub

uhan.html
● https://www.slideshare.net/DidiyOtto/prose

s-kemerdekaan-tanah-melayu-1957

TERIMA KASIH.


Click to View FlipBook Version