The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-26 09:25:52

Laporan Program Kecemerlangan Akademik

Unit Kurikulum SMK Lembah Keramat

Keywords: Laporan

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ KELAS TAMBAHAN SEMASA CUTI (PT3 & SPM)
PROGRAM/ AKTIVITI

TARIKH PERLAKSANAAN 23.03.19, 25.03.19 dan 26.03.19
MASA 8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari
TEMPAT Kelas Tingkatan 3 dan Kelas Tingkatan 5 (yang terlibat sahaja)

GURU TERLIBAT Guru-guru mata pelajaran PT3 dan SPM yang berminat untuk menggantikan kelas
sahaja

BIL. PESERTA 1. Murid-murid 5 Al-Razi, 5 Al-Jazari, 5 Al-Farabi, 5 Al-Idrisi, 5 Al-Hariri
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan 2. Murid-murid 3 Cemerlang 1, 3 Cemerlang 2, 3 Taqwa, 3 Nilam, 3 Intan

bilangan murid yang ramai) 1. Memberikan ruang kepada guru-guru yang berminat untuk menggantikan kelas
disebabkan banyak terlibat dengan pelbagai tugasan yang diarahkan seperti kursus,
OBJEKTIF bengkel, program, pertandingan, mengiringi murid dan sebagainya.
2. Memberikan peluang kepada guru-guru yang ingin menghabiskan sukatan pelajaran.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN Pdpc

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )
KEKUATAN
1. Ada guru yang mengambil peluang untuk menghabiskan sukatan pelajaran
terutamanya bagi mata pelajaran yang terlalu banyak silibus.

KELEMAHAN 1. Jumlah murid yang tidak ramai kerana musim cuti sekolah.
2. Guru-guru juga terikat dengan tugas untuk memeriksa kertas ujian 1 kerana perlu
CADANGAN UNTUK memulangkan semula kertas jawapan murid selepas tamat cuti sekolah.
PENAMBAHBAIKAN
1. Kelas tambahan hanya dibuka untuk kelas dan guru yang berminat dan berkeperluan
sahaja.
2. Digantikan dengan pemberian Modul Cuti Terancang untuk disiapkan oleh murid-murid
PT3 dan SPM semasa cuti.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……
(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Murid-murid tingkatan 3 - Kelas 3 Cemerlang 2

Murid-murid tingkatan 5 - Kelas 5 Al-Razi

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ PERKAMPUNGAN ILMU PT3
PROGRAM/ AKTIVITI

TARIKH PERLAKSANAAN 29.06.19 dan 30.06.19
MASA 8.15 pagi hingga 3.45 petang
TEMPAT Pusat Sumber, Dewan Angsana dan Makmal Komputer

GURU TERLIBAT 1. Guru Mata Pelajaran PT3
2. Penceramah Jemputan

BIL. PESERTA Semua murid tingkatan 3 (rujuk rekod kehadiran murid)
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan
1. Memberi pendedahan teknik menjawab mata pelajaran PT3 berformat baharu.
bilangan murid yang ramai) 2. Melatih murid-murid menjawab soalan mengikut kehendak sebenar peperiksaan ujian
bertulis PT3.
OBJEKTIF 3. Mempelbagaikan kaedah memahami isi kandungan mata pelajaran.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN 1. Ceramah teknik menjawab oleh penceramah jemputan/guru mata pelajaran.
2. Bengkel teknik menjawab dengan bimbingan guru-guru mata pelajaran.

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )
KEKUATAN
1. Pihak sekolah masih dapat menggunakan khidmat penceramah luar walaupun masih
KELEMAHAN kekurangan penceramah yang sanggup memberikan teknik menjawab memandangkan
format ujian bertulis yang masih terlalu baharu.
2. Guru-guru mata pelajaran bersedia memberikan teknik menjawab bagi mata pelajaran
yang tidak dapat penceramah luar.

1. Keadaan ruang yang agak sempit kerana jumlah murid yang ramai seperti di Pusat
Sumber menyukarkan penceramah untuk mendekati murid.
2. Dewan Angsana tidak mempunyai kelengkapan siaraya yang diperlukan seperti
mikrofon dan lcd.
3. Keadaan di makmal komputer tidak sesuai untuk menempatkan jumlah murid yang
ramai.

CADANGAN UNTUK Jadual Perkampungan Ilmu dijadikan dua siri seperti SPM (tetapi pastinya akan
PENAMBAHBAIKAN melibatkan penambahan kos terutamanya untuk menampung kos perbelanjaan makan
minum peserta sedangkan mata pelajaran yang terlibat tidak sebanyak SPM).
Disediakan oleh,
Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……

(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Teknik Menjawab RBT di Makmal Komputer oleh En. Ahmad Latfi bin Safin (GMP RBT)

Teknik Menjawab Bahasa Melayu PT3 oleh Pn. Durasni binti Abdullah (GMP Bahasa Melayu)

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Teknik Menjawab Sejarah PT3 oleh Pn. Norhashimah Nawawi dari daerah Petaling Perdana

Teknik Menjawab Geografi PT3 oleh Pn. Noor Azmarina binti Shafii (GMP Geografi)

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ PERKAMPUNGAN ILMU SPM
PROGRAM/ AKTIVITI
06.07.19 dan 07.07.19 - Kumpulan A : 5AR, 5AJ, 5AF
TARIKH PERLAKSANAAN 13.07.19 dan 14.07.19 - Kumpulan B : 5AK, 5AI, 5AH
13.07.19 dan 14.07.19 - Kumpulan C : 5AG, 5AT
MASA 8.15 pagi hingga 4.30 petang
TEMPAT
Pusat Sumber dan Sanggar Interaktif

GURU TERLIBAT 1. Guru Mata Pelajaran SPM
2. Penceramah Jemputan

BIL. PESERTA Semua murid tingkatan 5 (rujuk rekod kehadiran murid)
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan
1. Memberi pendedahan teknik menjawab mata pelajaran SPM.
bilangan murid yang ramai) 2. Melatih murid-murid menjawab soalan mengikut kehendak sebenar peperiksaan.
3. Mempelbagaikan kaedah memahami isi kandungan mata pelajaran.
OBJEKTIF

AKTIVITI YANG DIJALANKAN 1. Ceramah teknik menjawab oleh penceramah jemputan.
2. Bengkel teknik menjawab dengan bimbingan guru-guru mata pelajaran.

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )

KEKUATAN 1. Kebanyakan teknik menjawab mata pelajaran SPM disampaikan oleh penceramah luar
dan juga guru-guru mata pelajaran. Ada dalam kalangan mereka merupakan pemeriksa
KELEMAHAN kertas SPM dan juga JU bagi mata pelajaran masing-masing.

CADANGAN UNTUK 1. Peratus kehadiran murid dari kelas 5AG dan 5AT tidak begitu memuaskan.
PENAMBAHBAIKAN 2. Murid-murid juga cenderung hadir lewat daripada waktu yang ditetapkan menyebabkan
Disediakan oleh, mereka ketinggalan banyak perkara yang telah disampaikan penceramah.
3. Kos yang terlalu tinggi untuk makan minum murid sedangkan ada murid yang tidak
masuk semula terutamanya bagi slot selepas makan tengah hari.

Pembahagian slot seperti ini diteruskan pada tahun akan datang. Beberapa tindakan
perlu diambil untuk memastikan kehadiran murid 5AG dan 5AT sesi 2020 lebih
memuaskan.

Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……

(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Teknik Menjawab GKT di Bilik Jahitan oleh penceramah jemputan

Teknik Menjawab Bahasa Inggeris Kumpulan A di Pusat Sumber oleh Cik Tan Wan Ying

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Teknik Menjawab Sejarah oleh Pn. Yusnizan binti Yunan - sesi pembentangan

Sesi Mentor Mentee bagi mata pelajaran Matematik di Sanggar Interaktif
- Cik Norsiah binti Jamil dan Pn. Noranizah binti Aliyudin

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ KELAS TAMBAHAN INTENSIF DAN SUKSeS PT3 & SPM
PROGRAM/ AKTIVITI
08.07.19 hingga 08.08.19 (Isnin, Selasa dan Khamis)
TARIKH PERLAKSANAAN Selepas waktu persekolahan sesi pagi (rujuk jadual)
MASA Kelas Tingkatan 3, Kelas Tingkatan 5, Makmal (Kelas Intensif)
TEMPAT Pusat Sumber (SUKSeS SPM) dan 3C1 (SUKSeS PT3)

GURU TERLIBAT Guru-guru mata pelajaran PT3 dan SPM kelas masing-masing

BIL. PESERTA Semua murid tingkatan 3 dan tingkatan 5 (rujuk rekod kehadiran)
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan
1. Memberikan peluang kepada guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran.
bilangan murid yang ramai) 2. Mengadakan latih tubi dan ulang kaji mata pelajaran sebagai persediaan sebelum
peperiksaan percubaan.
OBJEKTIF

AKTIVITI YANG DIJALANKAN Pdpc

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )

KEKUATAN 1. Guru-guru begitu komited menyediakan bahan dan mengajar murid.

KELEMAHAN 1. Jumlah kehadiran yang tidak begitu baik terutamanya daripada kalangan murid 5AG
dan 5AT.
CADANGAN UNTUK 2. Masalah kekurangan kelas kerana kebanyakan kelas berkongsi dengan murid petang
PENAMBAHBAIKAN menyebabkan proses pdpc tidak lancar.
Disediakan oleh, 3. Makmal juga penuh untuk aktiviti pdpc kerana ada kelas yang jadualnya berakhir lewat
disebabkan keperluan elektif.
4. Makmal 3 digunakan sebagai bilik rawatan pergigian dan pengurusan kesihatan.

Pihak pentadbir perlu mencari solusi bagi mengatasi masalah kekurangan tempat dan
masalah kehadiran murid yang agak serius terutamanya daripada kelas yang sangat
memerlukan bimbingan guru.

Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……

(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Murid-murid tingkatan 5 Al-Farabi sewaktu kelas tambahan Bahasa Inggeris - Pn. Lim Lay Mien

Murid-murid tingkatan 3 Intan sewaktu kelas tambahan Sains

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT
JADUAL KELAS INTENSIF DAN SUKSeS PT3 2019

TARIKH KELAS INTENSIF PT3 SUKSeS PT3
(1.15 – 2.15 PETANG) (1.15 – 2.15
ISNIN
(8.7.19) BILIK MAKMAL 3 MAKMAL 4 MAKMAL KELAS PETANG)
SELASA B.ARAB BIOLOGI 3C2 KELAS
(9.7.19) 3 ZAMRUD 3 BERLIAN 3C1
KHAMIS 3TQ BI / WSR MAT / NAY 3 NILAM 3C2 BM / DA
(11.7.19) BM/SHI 3 DELIMA 3 BAIDURI BM / ZZ BI / KZ
ISNIN BM / SHI 3 INTAN MAT / AYA
(15.7.19) 3TQ 3 ZAMRUD BI/ HAH MAT NH 3C2 PI/NAR
SELASA MAT/NAY BM / MK 3 BERLIAN 3 NILAM SEJ/SHI
(16.7.19) 3 DELIMA GEO / MFO PI/NAR BI/KZ
KHAMIS 3TQ BI / KZ 3 BAIDURI 3 INTAN 3C2 SNS/RZ
(18.7.19) SEJ/NIK 3 ZAMRUD GEO / NAS BM/MFI ASK / NIM
ISNIN SEJ/NIK 3 BERLIAN 3 NILAM SEJ/NIK
(22.7.19) 3TQ 3 DELIMA GEO/MFO 3C2 BM/DA
SELASA RBT - BA/AL SN/NFA SEJ/SHI 3 INTAN PI - NMA
(23.7.19) 3 ZAMRUD 3 BAIDURI PI/NMA ASK/NIM
KHAMIS 3TQ RBT-AL/ASA SEJ/KNA 3 NILAM 3C2 RBT/BA
(25.7.19) BI/WSR 3 DELIMA 3 BERLIAN SEJ/KNA BM/MFI GEO/MFI
ISNIN PI/NAR SNS/NAI 3 INTAN
(29.7.19) 3TQ 3 ZAMRUD 3 BAIDURI SEJ /NIK 3C2 BI/KZ
SELASA PI/RA GEO/MFO MAT/NH GEO/AYA
(30.7.19) 3TQ 3 DELIMA 3 BERLIAN 3 NILAM
KHAMIS GEO/NAS MAT/AYA 3C2
(1.8.19) 3 ZAMRUD BI/WSR RBT - HMS/BA MAT/NAY
ISNIN 3TQ 3 BAIDURI
(5.8.19) SNS/NAI PI/RA SNS/MM 3 INTAN
SELASA 3 DELIMA 3 BERLIAN GEO/MFI
(6.8.19) 3TQ SEJ/KNA PI/NMA 3 NILAM
KHAMIS BA/NMA 3 ZAMRUD 3 BAIDURI BI/HAH
(8.8.19) SNS/MM BM/MFI 3 INTAN
3 BERLIAN SNS/NFA
3 DELIMA 3 NILAM
BM/ZZ MAT/AYA
RBT-HMS/ASA 3 BAIDURI 3 INTAN
PI/NMA BI/AAA
3 ZAMRUD 3 BERLIAN 3 NILAM
MAT/NAY RBT-BA/AL SNS/MM

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10 HINGGA 18 OGOS 2019)

 Kelas PREP mengikut jadual asal seperti di dalam jadual waktu

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT
JADUAL KELAS INTENSIF DAN SUKSeS SPM 2019

KELAS INTENSIF SPM 2019 SUKSeS SPM
5AR, 5AJ, 5AF,
HARI/ 1.15 - 2.15 1.30 - 2.30 2.00 - 3.00 2.30 - 3.30
TARIKH 5AR 5AK, 5AH
BI
5AG 5AT 5AI 5AJ 5AJ 5AF 5AK 5AH LLM 2.45 - 3.45

BM PUSAT SUMBER/
NAZ MAKMAL/KELAS
SEJ
ISNIN PI BM SEJ MAT SRT YY
8.7.19 MS MMS BJ AG MY
MAT
SELASA SEJ SEJ SNS MAT EKO NA BM
9.7.19 SHI NAS SA NOJ NY KIM MH
SHN MT BIS
KHAMIS BI SNS TSW SEJ MKI ASA SEJ
11.7.19 AAA NAM KZ YY PI YY
SS
ISNIN BM BIS FIZ MT BI MT
AG
15.7.19 MH HMS MKJ MM TWY
BIO
SELASA PSV PI GEO MT MAT NAM MAT
16.7.19 MK RA NAS MKI NOJ FIZIK NA
MKJ FIZ SNS
KHAMIS SNS PI BIS PI MKJ SA
18.7.19 SFR MS ASA SS SK
NIM
ISNIN SEJ SEJ GKT BM PSV

22.7.19 SHI NIK ZL MMS NNA

SELASA MAT MAT BI KIM BM SEJ
23.7.19 NOJ NA LLM SHN MH YY
BI
KHAMIS BM PA SEJ SNS TWY
25.7.19 BJ NAZ NAS NAM

ISNIN BI MAT BI EKO SRT
MKI KZ NY MY
29.7.19 TWY

SELASA TSW BI PSV BM PI PI
30.7.19 KNA AAA MZM MH MS SS
KIM EKO
KHAMIS TSW BM SNS SEJ SHN NY SEJ
1.8.19 NAR MMS SFR YY YY

ISNIN SNS PI MT BI MAT

5.8.19 SA RA MKI LLM AG

SELASA BM PSV SNS PI BI BIO STUDY
6.8.19 MH MZM SA SS TWY NAM GROUP
SK GKT PA
KHAMIS MAT SEJ BM BM ZEA ZL NAZ
8.8.19 NA NAS MH BJ

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
(10 HINGGA 18 OGOS 2019)

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ JADUAL ANJAL SPM
PROGRAM/ AKTIVITI
30.09.19 hingga 24.10.19 (Minggu 36 hingga Minggu 39)
TARIKH PERLAKSANAAN 7.55 pagi hingga 1.15 tengah hari (3 slot sehari)
MASA Kelas Tingkatan 5
TEMPAT

GURU TERLIBAT Guru-guru mata pelajaran tingkatan 5

BIL. PESERTA
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan Semua murid tingkatan 5 (244 orang)

bilangan murid yang ramai)

OBJEKTIF 1. Membuat latih tubi soalan-soalan peperiksaan percubaan SPM dari negeri-negeri.
2. Membincangkan jawapan mengikut kehendak skema permarkahan.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN 1. Latih Tubi Soalan Percubaan SPM
2. Perbincangan jawapan

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )
KEKUATAN
KELEMAHAN 1. Guru-guru dapat membuat latih tubi soalan daripada pelbagai negeri dan membuat
perbincangan jawapan.
2. Murid lebih berfokus.

1. Ada slot yang terpaksa dikosongkan kerana peperiksaan SPM siri 1 dan juga memberi
laluan kepada program penting sekolah.

CADANGAN UNTUK 1. Murid-murid diharapkan lebih aktif melakukan perbincangan berbanding mengharapkan
PENAMBAHBAIKAN daripada guru semata-mata. Kaedah mentor mentee bagi mata pelajaran tertentu sangat
digalakkan di dalam kelas.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……

(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Sesi mentor mentee bagi mata pelajaran Sejarah - Kelas 5 Al-Razi

Murid-murid 5 Al-Hariri menjawab set soalan percubaan negeri secara berkumpulan
- mata pelajaran Sejarah

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

JADUAL ANJAL LATIH TUBI SPM 2019
UNIT KURIKULUM SMK LEMBAH KERAMAT

MINGGU 36 (30 September hingga 4 Oktober 2019) Ujian Bertulis PT3 (30 September hingga 8 Oktober 2019)

HARI MASA 5AR 5AJ 5AF 5AK 5AI 5AH 5AG 5AT
ISNIN
30.9.19 7.25-7.55 BI BM MAT PERHIMPUNAN BI
W2-W5 LLM MH AG TWY
SELASA 7.55-9.55 EKO MAT MAT SN
1.10.19 SEJ KIM PI SRT NOJ SFR
9.55-10.15 YY SHN MS NY MKI MY
RABU W7-W9 SK MT SEJ SRT
2.10.19 ZEA/NIM MKI NAS REHAT MY
10.15-11.45
KHAMIS MAT FIZ EKO BIS BM MAT PSV BM
3.10.19 W10-W12 NA MKJ NY AG MK BJ/NNA
11.45-1.15 ASA MMS SEJ
JUMAAT PI/PM MAT SN BM NIK/KNA MAT
4.10.19 7.25-7.55 SS/SA NOJ NAM SN SN BJ NA
W2-W5 GKT PA SEJ
7.55-9.55 FIZ ZL/FAF NAZ SFR SA YY
MKJ
9.55-10.15 BI SEJ SOLAT HAJAT PI
W7-W9 BI KZ NAS SS
LLM BM BI PSV TSW
10.15-11.45 BM SN BM MK NAR
SEJ MH NAM MH LLM BJ
W10-W12 YY MT BM PSV
11.45-1.15 KIM MKI MMS REHAT NNA
SHN
7.25-7.55 SEJ BI PI/PM BM SEJ BI PI/PM
W2-W5 BM BJ LLM YY TWY RA/SA
7.55-9.55 NAZ MS/SA MMS
PI EKO BI TSW SEJ
9.55-10.15 MT SS NY BIS PSV TWY KNA NAS/NIK
W7-W9 AG KIM PA BM
BIO SHN NAZ ASA MZM
10.15-11.45 NAM BJ
BI BM SOLAT HAJAT
W10-W12 BM KZ MMS SN
11.45-1.15 NAZ BI SN NAM PI MAT
SEJ MT MS NA
7.25-7.55 PI/PM BJ MM TWY SA
W2-W5 SS/SA FIZ MAT
7.55-9.55 KIM MKJ AG REHAT
SHN
9.55-10.15 EKO SEJ MAT PSV
W7-W9 NOJ MZM
NY NIK BI BI
10.15-11.45 TWY AAA/AA
SN GEO
W10-W12
11.45-1.15 SFR NAS

7.25-7.45 SOLAT HAJAT
W2-W5
7.45-9.45 BM PI SN PSV
SA MZM
9.45-10.05 MH RA

W7-W9 REHAT
10.05-11.35
TSW SEJ PI TSW
W10-W11 MS NAR
11.35-12.35 KZ NIK BM BI
MH/MMS AAA/AA
SEJ BI

NAS LLM

BACAAN YASIN

MAT GEO SEJ SN
NIK/KNA SFR
NOJ NAS

REHAT

PI/PM MAT SRT BM PI/PM
MS/SA MKI MY MH/MMS RA/SA
BIS SRT TSW BM
SEJ HMS MY KNA BJ/NNA
NAS

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

JADUAL ANJAL LATIH TUBI SPM 2019
UNIT KURIKULUM SMK LEMBAH KERAMAT

MINGGU 37 (7 hingga 11 Oktober 2019) Ujian Bertulis PT3 (30 September hingga 8 Oktober 2019)

HARI MASA 5AR 5AJ 5AF 5AK 5AI 5AH 5AG 5AT
ISNIN
7.10.19 7.25-7.55 BI BM PERHIMPUNAN BM
W2-W5 LLM MH BJ/NNA
SELASA 7.55-9.55 MAT EKO GEO SRT MAT
8.10.19 SK KIM SN
9.55-10.15 ZEA/NIM SHN AG NY NAS MY NOJ SFR
RABU W7-W9 MT MAT
9.10.19 SK MKI REHAT NA
10.15-11.45 ZEA/NIM
KHAMIS FIZ PI BIS SEJ MAT PSV TSW
10.10.19 W10-W12 MAT MKJ NAR
11.45-1.15 NA MS ASA NIK AG MK
JUMAAT MAT PI/PM
11.10.19 7.25-7.55 PI/PM NOJ SEJ MAT SN SN BM RA/SA
W2-W5 SS/SA BI
7.55-9.55 KZ NAS NOJ SA NAM MH/MMS SEJ
FIZ NAS
9.55-10.15 MKJ GKT SOLAT HAJAT
W7-W9 ZL/FAF MAT
BI EKO BM BI MAT PSV NA
10.15-11.45 LLM GKT
ZL/FAF NY MH LLM AG MK SEJ
W10-W12 SEJ NAS/NIK
11.45-1.15 YY GKT REHAT
KIM ZL/FAF BI
7.25-7.55 SHN SN PI/PM BM BM SEJ AAA
W2-W5 SEJ
7.55-9.55 BM BJ NAM MS/SA MMS BJ NIK/YY PSV
NAZ MZM
9.55-10.15 PA BI PSV PSV TSW
W7-W9 SK
ZEA/NIM NAZ TWY MZM NNA KNA
10.15-11.45
SK SOLAT HAJAT
W10-W12 ZEA/NIM
11.45-1.15 SEJ BIS BIS PI PI

7.25-7.55 NAS ASA HMS SS MS
7.55- 8.55
W2-W5 REHAT
8.55-9.55
SN BIS BIS BM MAT
9.55-10.15
W7-W9 NAM ASA HMS BJ NOJ

10.15-11.45 BM BIS BIS SRT BI
W10-W12
11.45-1.15 MMS ASA HMS MY TWY
7.25-7.45
SOLAT HAJAT
W2-W5
7.45-9.45 PROGRAM BERSAMA YPC DAN SESI TEMUDUGA

9.45-10.05 MT SN PI SEJ SN

W7-W9 MM SFR RA YY SA
10.05-11.35
REHAT
W10-W11
11.35-12.35 PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN BILIK PEPERIKSAAN SPM SIRI 1

BACAAN YASIN

TAKLIMAT PEPERIKSAAN SPM SIRI 1 &
MAJLIS RESTU ILMU SPM
REHAT

SEJ BI PI/PM MAT SRT TSW PI/PM

BJ LLM MS/SA MKI MY KNA RA/SA

FIZ MAT SEJ BIS SEJ BM BM

MKJ AG NAS HMS YY MH/MMS BJ/NNA

9.10.19 (RABU) BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PERNIAGAAN DI PUSAT SUMBER - 5AK & 5AI

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

JADUAL ANJAL LATIH TUBI SPM 2019
UNIT KURIKULUM SMK LEMBAH KERAMAT

MINGGU 38 (14 hingga 18 Oktober 2019) PEPERIKSAAN SPM SIRI 1

HARI MASA 5AR 5AJ 5AF 5AK 5AI 5AH 5AG 5AT
MAT BM
ISNIN 7.25-7.55 PERHIMPUNAN NOJ BJ/NNA

14.10.19 W2-W5 BI MAT EKO MAT PSV BI
7.55-9.55 LLM AG NY MKI MK AAA
BM MAT
9.55-10.15 REHAT MH NA

W7-W9 SEJ PI BIS BM PI MAT
10.15-11.45 YY MS ASA MMS MS NA

W10-W12 SK SEJ SN SN MAT PSV
11.45-1.15 ZEA/NIM NAS SFR SA NOJ MZM
BI
SELASA 7.25-7.55 SOLAT HAJAT TWY BI
AAA
15.10.19 W2-W5 MAT FIZ EKO BM SN
7.55-9.55 SA PSV
NA MKJ NY MH MZM
PI
9.55-10.15 REHAT MS SN
BI SFR
W7-W9 PI/PM MAT SN PI/PM TWY BI
10.15-11.45 SS/SA NOJ NAM MS/SA AAA
TSW
W10-W12 FIZ MT MT SEJ KNA PI/PM
BM RA/SA
11.45-1.15 MKJ MKI MM NAS MH/MMS
BM
RABU 7.25-7.55 SOLAT HAJAT BJ/NNA

16.10.19 W2-W5 BI BI SN BI SN PI
7.55-9.55 SS
LLM KZ NAM TWY SA

9.55-10.15 REHAT

W7-W9 SEJ BM SEJ EKO SEJ BM
10.15-11.45 YY MH NAS NY NIK BJ

W10-W12 KIM MT BM SN BIS SN
11.45-1.15 SHN MKI MMS SFR HMS NAM

KHAMIS 7.25-7.55 SOLAT HAJAT

17.10.19 W2-W5 BM SEJ BI BM MAT
7.55-9.55 AG
NAZ BJ LLM MH

9.55-10.15 REHAT

W7-W9 BIO PI EKO BIS SEJ
10.15-11.45 NAM SS NY ASA YY

W10-W12 MT KIM PA TSW PSV
NNA
11.45-1.15 AG SHN NAZ KZ

JUMAAT 7.25-7.45 BACAAN YASIN

18.10.19 W2-W5 MAJLIS ANUGERAH KOKURIKULUM
7.45-9.45 REHAT
9.45-10.05

W7-W9 PI/PM SEJ BI PI/PM MAT SEJ
10.05-11.35 SS/SA BJ YY
LLM MS/SA MKI

W10-W11 KIM FIZ MAT SEJ PI PI
RA SS
11.35-12.35 SHN MKJ AG NAS

PEPERIKSAAN SPM SIRI 1:

14/10/19 - SRT (5AH), GKT (5AJ)

15/10/19 - BAHASA PUNJABI, PENDIDIKAN SENI VISUAL K1 (5AI,5AH,5AG,5AT)

16/10/19 - BAHASA ARAB

17/10/19 - GEOGRAFI (5AI), ENGLISH LITERATURE

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

JADUAL ANJAL LATIH TUBI SPM 2019
UNIT KURIKULUM SMK LEMBAH KERAMAT

MINGGU 39 (21 hingga 25 Oktober 2019)

HARI MASA 5AR 5AJ 5AF 5AK 5AI 5AH 5AG 5AT
ISNIN PERHIMPUNAN
21.10.19 7.25-7.55 SEJ
W2-W5 YY MAJLIS ANUGERAH HEM
SELASA 7.55-9.55 SK
22.10.19 9.55-10.15 ZEA/NIM REHAT
W7-W9
RABU 10.15-11.45 MAT KIM PI BIS BM MAT PSV BI
23.10.19 NA MK AAA
W10-W12 SHN MS ASA MMS AG BI MAT
KHAMIS 11.45-1.15 PI/PM TWY NA
24.10.19 SS/SA MT SEJ SN SN SN
7.25-7.55
JUMAAT W2-W5 FIZ MKI NAS SFR SA NAM
25.10.19 7.55-9.55 MKJ
SOLAT HAJAT
9.55-10.15 BI
W7-W9 LLM FIZ EKO BM BI MAT PSV TSW
MK NAR
10.15-11.45 SEJ MKJ NY MH LLM AG
YY
W10-W12 KIM REHAT
11.45-1.15 SHN
MAT SN PI/PM BM BM SEJ PI/PM
7.25-7.55 BM NIK RA/SA
W2-W5 NAZ NOJ NAM MS/SA MMS BJ
7.55-9.55 TSW SEJ
MT KIM MT BI PSV SEJ KNA NAS
9.55-10.15 AG
W7-W9 BIO SHN MM TWY MZM YY
NAM
10.15-11.45 SOLAT HAJAT

W10-W12 BI SN BI SN PI PI MAT
11.45-1.15 MS NA
KZ NAM TWY SA SS
7.25-7.55
W2-W5 REHAT
7.55-9.55
BM SEJ EKO SEJ BM MAT PSV
9.55-10.15 NOJ MZM
W7-W9 MH NAS NY NIK BJ BI BI
TWY AAA
10.15-11.45 MT BM SN BIS PSV

W10-W12 MKI MMS SFR HMS NNA
11.45-1.15
SOLAT HAJAT

SEJ BI BM PI SEJ SN PSV
SA MZM
BJ LLM MH RA YY

REHAT

PI EKO SEJ SEJ BI PI SN
MS SFR
SS NY NAS NIK TWY
BM BI
MAT PA TSW SN PSV MH/MMS AAA

NOJ NAZ KZ SA NNA

CUTI SEMPENA PERAYAAN DEEPAVALI

MINGGU 40 (28 Oktober hingga 1 November 2019) PDPC seperti biasa
PEPERIKSAAN SPM 2019 SIRI 2 : 4 HINGGA 28 NOVEMBER 2019

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ PECUTAN AKHIR SPM
PROGRAM/ AKTIVITI
Minggu SPM bermula (hari Jumaat dan hari-hari yang tiada peperiksaan)
TARIKH PERLAKSANAAN 7.30 hingga 1.15 tengah hari
MASA Pusat Sumber, Sanggar Interaktif, Makmal Biologi, Makmal Fizik
TEMPAT

GURU TERLIBAT Guru-guru mata pelajaran tingkatan 5

BIL. PESERTA Semua murid tingkatan 5
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan
1. Membuat latih tubi secara optimum di samping panduan menjawab yang menepati
bilangan murid yang ramai) skema permarkahan.
2. Perbincangan bersama-sama guru mata pelajaran.
OBJEKTIF 1. Teknik menjawab
2. Latih Tubi soalan tudingan
AKTIVITI YANG DIJALANKAN 3. Simulasi Kertas 3 Sejarah

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )

KEKUATAN 1. Guru-guru sangat komited membantu murid.
2. Murid-murid juga berminat menghadiri kelas pecutan akhir.

KELEMAHAN Ada murid yang lewat hadir.

CADANGAN UNTUK Diteruskan.
PENAMBAHBAIKAN

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……

(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Pecutan Akhir Sejarah di Pusat Sumber
- Puan Yusnizan binti Yunan dan Cik Bahiyah binti Jaafar

Simulasi Sejarah Kertas 3 di Sanggar Interaktif
- Puan Nik Norni Shahlawati binti Mat Nor dan Pn. Noor Azmarina binti Shafii

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT

LAPORAN UNIT KURIKULUM BAGI TAHUN 2019

(PERTANDINGAN/PROGRAM/AKTIVITI)

NAMA PERTANDINGAN/ BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PT3 dan SPM
PROGRAM/ AKTIVITI

TARIKH PERLAKSANAAN Mac hingga Oktober 2019
MASA
TEMPAT 8.00 hingga 10.00 pagi
11.00 hingga 1.00 tengah hari

Pusat Sumber, Surau Al-Falah

GURU TERLIBAT 1. Ketua Panitia
2. Guru-guru mata pelajaran yang bertugas

BIL. PESERTA Semua murid tingkatan 3 dan 5
(Guna Lampiran 1 jika melibatkan
1. Memberi pendedahan teknik menjawab soalan mengikut kehendak peperiksaan
bilangan murid yang ramai) sebenar
2. Memberi panduan cara memahami kandungan pelajaran
OBJEKTIF

AKTIVITI YANG DIJALANKAN 1. Ceramah
2. Bengkel secara individu atau berkumpulan

PENCAPAIAN PERTANDINGAN/ Tidak Berkenaan
PROGRAM/ AKTIVITI

(Guna Lampiran 2 jika percapaian
melebihi 2)

HASIL Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )

KEKUATAN 1. Panitia begitu komited menjemput penceramah dan menyediakan bahan untuk
membantu murid menguasai mata pelajaran.
KELEMAHAN
1. Kawalan disiplin terutamanya dalam kalangan murid dari kelas tertentu seperti 5AG,
CADANGAN UNTUK 5AT, 3 Berlian dan 3 Baiduri. Murid-murid ini tidak fokus semasa ceramah malah ada
PENAMBAHBAIKAN yang tidak hadir.
2. Kesesakan di Pusat Sumber kerana terpaksa menempatkan jumlah murid yang ramai
terutamanya bagi mata pelajaran teras.

Teknik menjawab diadakan secara berfokus dengan mengelompokkan murid agar
masalah kesesakan ruang dapat diatasi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................ ...........................................................……
(YUSNIZAN BINTI YUNAN) (PN. MARIATUL KABTIAH BINTI JAMIL)
Setiausaha Kurikulum Penolong Kanan Pentadbiran

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

Bengkel Teknik Menjawab Tugasan Sejarah PT3 di Surau Al-Falah

Bengkel Teknik Menjawab Pendidikan Islam SPM di Pusat Sumber

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]

SMKLK/PK21-1

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
01 1 JANUARI 2019 00 00 1 JANUARI 2019

[email protected]


Click to View FlipBook Version