The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2020-01-31 03:39:15

PECUTAN AKHIR SEJARAH PTRS

CIKGU YUSNIZAN YUNAN

Keywords: SEJARAH SPM

PECUTAN AKHIR SPM
PROGRAM TUISYEN RAKYAT SELANGOR

PTRS 2019 - SUK NEGERI SELANGOR

TARIKH PENTING:
18 NOV 2019 / ISNIN:
KERTAS 1 (1249/1) : 8.00 - 9.00
KERTAS 2 (1249/2) : 10.00 - 12.30

19 NOV 2019 / SELASA:
KERTAS 3 (1249/3) : 2.00 - 5.00

APAKAH TINDAKAN ANDA SEBELUM MENGHADAPI
PEPERIKSAAN?

1. KUASAI TEMA SEJARAH
- 6 tema, 19 Bab, Tingkatan 4 & 5

2. KUASAI ISTILAH @ KATA KUNCI PADA SOALAN
- kenal pasti tema, bab dan sub topik

3. MEMAHAMI KATA TUGAS PADA SOALAN
- fahami kehendak soalan

4. KENAL PASTI SOALAN FAKTA @ KBAT
- lihat pada peruntukan markah dan kata kunci soalan

5. BUAT LATIH TUBI SOALAN (BERTERUSAN)
- Jawab soalan sebenar SPM K1
- Latih tubi soalan struktur dan esei
- Latihan menjawab secara holistik (KBAT)
- Simulasi Kertas 3

Latih tubi soalan topikal setiap bab
Latih tubi soalan tahun-tahun lepas

(SPM 2004 – SPM 2018)
Cari jawapan menggunakan buku teks
Latihan secara berterusan
Pastikan anda garis KATA KUNCI soalanSPM 2008 SPM 2009

25 M e n g a p a k a h C o u n t 27 Tokoh berikut mengamalkan konsep
Camillo Benso di Cavour realpolitik serta politik darah dan
menyanjung amalan besi semasa memerintah Jerman
realpolitik? pada abad ke-19.

A Kestabilan politik Mengapakah beliau mengamalkan
terjamin
konsep tersebut?
B Kejayaan menyatukan
Itali √ A Menyatukan negara √

C Kerjasama dengan B Melicinkan pentadbiran
negara lain
C Menghapuskan sistem beraja
D Kemakmuran ekonomi
negara D Menggubal perlembagaan moden

TEMA TINGKATAN 4

TEMA TINGKATAN 5

ANALISIS 1249/2 SPM 2004 – SPM 2018 (TINGKATAN 4)

BAB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
(U) (U) (U) (U) (U)

B1 5   5   11   1151 5  1 1 5

B2 1 1,5 11           1 5 1  1 2

B3     5     1 5 2   511 22 1

B4 1   6   5   22  6 2  56

B5 2 2   2         65   6 5 6  3 5

B6 5 6 2   6   55   27 6 2, 4 6 6 2
B7 5   2     


67  7

B8 6     1   2     6    

B9 7 6   2 6   6   7 7 2 7   7 8

B10 6 3 2   8     4,6   7 828   877

JUM 4 6 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6

ANALISIS 1249/2 SPM 2004 – SPM 2018 (TINGKATAN 5)
TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
BAB (U) (U) (U) (U) (U)

B1 3,7   3   3     383 3 8   3 8 9 3

B2 4     7   7   7 3 8 3 9 3 10 8 3

B3   7   4 3     9 9 4 3 3 8

B4 7   3 7   8 8   4 3 9 9 9

B5 3     8         9 9 9

B6 8   4           10 89

B7 8         834   10 4 4 10 4 10 4

B8 4 8 8 9   4     4 10 4 10 10 4 10 4 10 11 10

B9 9 9 4,9 9 4 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11

JUM 5 3 5 5 4 5 5 3 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5

FAHAMI ISTILAH PADA KATA KUNCI SOALAN

KATA TUGAS

KATA TUGAS

KATA TUGAS

Sistem pemerintahan Mesir Purba ialah diterajui oleh raja iaitu firaun.
Beliau dibantu oleh golongan bangsawan untuk menjalankan pentadbiran
dan menjaga keamanan negara. Golongan bangsawan ialah pembesar yang
terdiri daripada pegawai dan gabenor. Para rahib dipertanggungjawabkan
untuk mentadbir hal keagamaan. Urusan pentadbiran dibantu oleh jurutulis
yang terdiri daripada orang awam.

Negara-negara Islam dapat mengatasi masalah penindasan yang

dihadapi oleh umat Islam dengan yang

menghimpunkan negara-negara Islam seluruh dunia. Isu-isu yang berkaitan

umat atau negara Islam boleh dibincangkan bersama-sama dalam

persidangan tersebut. Ketua-ketua negara menyusun tindakan bersama

bagi menghadapi musuh-musuh Islam yang sering menindas dan bertindak

sewenang-wenangnya terhadap masyarakat Islam. Contohnya, bersepakat

menangani isu Palestin dan peristiwa serangan di Christchurch. Melalui

persidangan ini juga negara-negara Islam boleh mengetepikan perbezaan

pendapat dalam hal-hal yang melibatkan umat Islam. Jelaslah, kesepakatan

bersama antara negara-negara Islam di dunia akan membina kekuatan

dalam menangani masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

AYAT FAKTA/ISI AYAT HURAIAN AYAT CONTOH AYAT INFERENS
Click to View FlipBook Version