The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-25 20:04:46

MODUL DTP SEJARAH K3T4

JURULATIH UTAMA SEJARAH PPD GOMBAK

Keywords: SEJARAH T4

PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)

DAERAH GOMBAK 2018

PENASIHAT MODUL SEJARAH:
EN. JEFREE BIN DOLLAH HUMARI
PENOLONG PPD SAINS KEMASYARAKATAN

GURU SUMBER DAN JURULATIH SEJARAH DAERAH GOMBAK

BIL NAMA SEKOLAH
1 MOHD YUSWIRA BIN MD YUSOFF SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
2 YUSNIZAN BINTI YUNAN SMK LEMBAH KERAMAT
3 HAZLINA BINTI HASAN SMK TAMAN SELAYANG
4 JAMALIAH BINTI ABIDIN SMK SELAYANG BHARU
5 NORIDAH BINTI AWANG SMK HILLCREST
6 MOHAMAD KHAIRUL HISAM BIN MAT HUSSIN SMK DARUL EHSAN
7 MAJIDAH BINTI OMAR SMK HULU KELANG
8 NOOR SABRI BIN MOHD NOR SMK BANDAR BARU SG. BULOH
9 SH. MAIZATUL ASNO BINTI TUAN KECHIK SMK TAMAN MELAWATI
10 LYE KAI YIN SMK TAMAN EHSAN
11 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SG. PUSU
12 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
13 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
14 NORANIZAH BINTI ABD KADIR SMK GOMBAK SETIA
15 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
16 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
17 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
18 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
19 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
20 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

1 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

TEMA SEJARAH TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5

TINGKATAN 4:

TEMA 7: TAMADUN AWAL MANUSIA
Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara

TEMA 8: TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
Bab 4 : Islam dan Perkembangan Makkah
Bab 5 : Kerajaan Islam Madinah
Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangan
Bab 7 : Islam di Asia Tenggara
Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia

TEMA 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Bab 9 : Perkembangan di Eropah
Bab 10 : Dasar British dan Kesan Terhadap Ekonomi Negara

TINGKATAN 5:

TEMA 10: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG
DUNIA KEDUA
Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

TEMA 11: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA
MALAYSIA YANG BERDAULAT
Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Bab 4 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

TEMA 12: MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA
Bab 9 : Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

2 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

FORMAT KERTAS SEJARAH 1249

Bil Perkara Kertas 1 (1249/1) Kertas 2 (1249/2) Kertas 3 (1249/3)

1 Jenis Ujian Objektif Ujian Subjektif Tugasan
Instrumen Open Book Test

2 Jenis Objektif Bahagian A: Struktur Esei berpandu
Item Aneka Pilihan Bahagian B: Esei
Aneka Pelengkap

3 Bilangan 40 soalan Bahagian A 1 soalan
Tema umum
Soalan (Jawab semua soalan) (40 markah) dimaklumkan 6
minggu sebelum
4 soalan peperiksaan.
Tugasan spesifik
Soalan 1 – 20 : T4 (Jawab semua) diberi pada hari
peperiksaan
Soalan 21 – 40 : T5 Soalan 1 – 2 : T4

Soalan 3 – 4 : T5

Bahagian B
(60 markah)
7 soalan
(Pilih 3 soalan)

4 Jumlah _ / 40 x 30 _ / 100 x 50 _ / 100 x 20
Markah (wajaran 30 %) (wajaran 50 %) (wajaran 20 %)

5 Tempoh 1 Jam 2 Jam 30 Minit 3 Jam
Ujian

6 Wajaran 30 % 50 % 20 %
Markah

7 Cakupan Mencakupi semua Mencakupi semua Mencakupi semua

Konteks bidang pembelajaran bidang pembelajaran bidang pembelajaran

dari Tingkatan 4 dari Tingkatan 4 hingga dari Tingkatan 4

hingga Tingkatan 5 Tingkatan 5 hingga Tingkatan 5

8 Aras R:S:T = 5:3:2 R:S:T = 5:3:2 Pengenalan
Kesukaran Isi dan Huraian
R:S:T Rumusan
9 elemen (3:6 KBAT)
R:S:T = 5:3:2

3 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

KATA TUGAS

BIL KATA TUGAS TINDAKAN CONTOH SOALAN
1 Apakah Memberi maklumat yang khusus Apakah matlamat Gerakan Islah?
2 Bagaimanakah atau spesifik
Memerihalkan / memberi Bagaimanakah kedudukan British di
3 Bezakan penerangan tentang cara /
keadaan / langkah / kejadian Perak selepas peristiwa pembunuhan
4 Buktikan
Menyatakan kelainan / J.W.W. Birch? Kemukakan alasan
5 Cadangkan kesamaan antara dua atau lebih
perkara anda.
6 Hubungkaitkan
7 Huraikan Menyatakan kebenaran dengan Bezakan sistem pemerintahan beraja
8 Jelaskan dalil / contoh / fakta sebagai
9 Mengapakah sokongan pada zaman Kesultanan Melayu
10 Nyatakan
11 Ramalkan Memberi pandangan / idea / Melaka dengan sistem pemerintahan
pendapat dengan
12 Terangkan mempertimbangkan perkara berjaya yang diamalkan di Malaysia
13 Wajarkah positif atau negatif
Membuat sesuatu pertalian pada masa ini.
berdasarkan beberapa ciri /
faktor. Kecemerlangan ilmu pengetahuan
Memperihalkan / menceritakan
sesuatu dengan panjang lebar / merupakan asas kemajuan sesuatu
terperinci.
Memberi penerangan tentang bangsa. Buktikan kebenaran
sesuatu sokongan supaya
mudah difahami. pernyataan tersebut.
Memberi sebab
Cadangkan tiga langkah berkesan
Memberi jawapan yang spesifik
tanpa memerlukan penerangan untuk memelihara sesebuah
lanjut / huraian / sokongan.
Memberi sesuatu nilai yang monumen.
dijangka munasabah
berdasarkan pola atau corak Hubungkaitkan gerakan penentangan
tertentu. dengan gerakan nasionalisme.
Menyatakan fakta sokongan
atau menjelaskan sesuatu Huraikan cara Islam disebarkan di Asia
dengan sebab. Tenggara.
Membuat pertimbangan
terhadap sesuatu perkara Jelaskan kesan sesuatu peperangan.
dengan mengambil kira pelbagai
aspek sama ada kebaikan, Mengapakah perpaduan negara
keburukan, kelebihan atau difokuskan dalam Penyata Razak?
kekurangan. Nyatakan proses pilihan raya yang
dilaksanakan di negara kita.

Berdasarkan perkembangan teknologi
persenjataan masa kini, ramalkan
masa depan dunia.

Terangakan sumbangan Kerajaan
Turki Uthmaniyah kepada tamadun
dunia.
Terdapat parti politik yang
mencadangkan agar Indonesia dan
Filipina turut serta dalam Persekutuan
Malaysia.
Wajarkah cadangan tersebut?
Berikan ulasan anda.

4 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

PANDUAN MENJAWAB SECARA HOLISTIK UNTUK STRUKTUR DAN ESEI

ARAS 4
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh sangat sesuai
❖ Membuat inferens yang tepat
❖ Jawapan sangat mendalam / terperinci
❖ Komunikasi / pengolahan sangat menarik
❖ Menunjukkan kematangan

ARAS 3
❖ Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas
❖ Bukti / contoh yang sesuai
❖ Membuat inferens
❖ Jawapan mendalam
❖ Komunikasi / pengolahan menarik

ARAS 2
❖ Pengetahuan dan pemahaman jelas
❖ Jawapan kurang mendalam
❖ Menyatakan hujah secara ringkas

ARAS 1
❖ Pengetahuan dan pemahaman terhad
❖ Jawapan secara umum

PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBAT:
❖ Calon perlu memahami isu yang diketengahkan oleh sesuatu item (soalan) yang

dikemukakan.
❖ Jawapan calon perlu relevan dengan isu atau kehendak item (soalan) yang dikemukakan.
❖ Jawapan yang diberikan oleh calon mestilah mengandungi idea atau cadangan yang

relevan berkaitan dengan kehendak soalan atau isu yang dikemukakan.
❖ Jawapan calon mestilah mengandungi fakta dan huraian serta contoh jika berkaitan.

Jawapan dalam bentuk fakta tanpa huraian akan menyebabkan calon kehilangan markah
penuh.
❖ Jawapan untuk soalan KBAT adalah berdasarkan pengetahuan calon tentang sesuatu isu
dan relevan dengan isu tersebut. Calon boleh mengemukakan jawapan berdasarkan
pembacaan buku-buku ilmiah, akhbar, majalah, maklumat melalui media elektronik dan
sebagainya.
❖ Calon-calon tidak perlu risau sekiranya jawapan yang diberi hampir sama dengan
jawapan bagi soalan terdahulu, kemungkinan jawapan yang berulang adalah tidak
mustahil.
❖ Perlu ditegaskan, jawapan untuk soalan KBAT memerlukan calon berfikir dengan lebih
mendalam dan mengemukakan idea-idea baharu yang munasabah atau relevan di luar
daripada yang dipelajari dalam bilik darjah. Jawapan yang diberikan juga perlu menepati
kehendak soalan.

5 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

SENARAI KANDUNGAN

ARAHAN KEPADA GURU DAN CALON 7

A TINGKATAN 4 9
BAB 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia 10
BAB 2 Peningkatan Tamadun 11
BAB 3 Tamadun Awal Asia Tenggara 13
BAB 4 Islam dan Perkembangan Makkah 15
BAB 5 Kerajaan Islam Di Madinah 16
BAB 6 Pembentukan Kerajaan Islam 17
BAB 7 Islam Di Asia Tenggara 19
BAB 8 Pembaharuan dan Pengaruh Islam Di Malaysia 21
BAB 9 Perkembangan Di Eropah 22
BAB 10 Dasar British dan Kesan Terhadap Ekonomi Negara
24
PERATURAN PEMARKAHAN 86
LAMPIRAN: RUBRIK PENSKORAN HOLISTIK

GURU SUMBER DAN JURULATIH PEMBINAAN MODUL SEJARAH SPM 2018
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP) DAERAH GOMBAK 2018

PEMBINA MODUL 1249/3

BIL NAMA SEKOLAH
1 ZALINAH BINTI ABDUL AZIZ SMK BANDAR TASIK PUTERI
2 ROSIDA BINTI MOHAMED ZAIN SMK SERI KUNDANG
3 RAHIMAH BINTI MOHD KHALID SMK BUKIT GADING
4 ROSMANI BINTI MAT YAACOB SMK SUNGAI PUSU
5 NOORANIZAH BINTI ABDUL KADIR SMK GOMBAK SETIA
6 ZURINA BINTI SHAIR SMK RAWANG
7 KHAIRIAH BINTI ABDUL HADI SMK BUKIT INDAH
8 NORHANINI BINTI FADZIL SMK TUN PERAK
9 KANNIGA A/P RAMA KRISHAN SMK TAMAN DESA
10 SANTHI A/P SAMINATHAN SMK SERI GARING

6 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

ARAHAN KEPADA GURU

1. Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu
sebelum tarikh peperiksaan.

2. Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon
membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah
1249/3 yang akan diberikan pada hari peperiksaan.

3. Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan
rujukan sebelum hari peperiksaan.

4. Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai, mengenal pasti
kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk
mencari maklumat pada hari peperiksaan.

5. Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa bentuk
sekali pun.

6. Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan
yang diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan
ruang di atas meja pada hari peperiksaan.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal
sebelum hari peperiksaan.

2. Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan
mengumpulkan maklumat berkaitan.

3. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema
Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam
Sejarah 1249/3.

4. Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah,
akhbar, internet dan bahan-bahan yang berkaitan.

5. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah,
nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik
peperiksaan.

6. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam
dewan/bilik peperiksaan.

7. Penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan hendaklah tidak mengganggu calon
lain.

8. Calon dinasihatkan supaya memperluaskan bahan bacaan agar tidak hanya bergantung
kepada maklumat daripada buku teks semata-mata untuk menghasilkan jawapan yang
mantap.

7 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

TEMA 7 :Tamadun Awal Manusia
Tajuk 7.1 : Tamadun Awal Dunia

Tema Umum
Tamadun awal manusia yang berkembang di lembah Sungai Tigris dan Sungai Tigris
Euphrates, Sungai Nil, Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan
keistimewaan tersendiri. Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia
tersebut masih tetap relevan dan wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah
negara pada masa kini.

Tugasan Spesifik
Berdasarkan pernyataan tersebut, huraikan kecemerlangan tamadun Indus dan
hubungkaitkan sumbangannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
5 markah
Pengenalan 1 (a) Lokasi tamadun Indus.

(b) Kerangka masa tamadun Indus.

Isi dan 2 Proses pembentukan tamadun Indus. 10 markah
huraian 20 markah
3 Ciri-ciri tamadun Indus. 20 markah

4 (a) Sumbangan tamadun Indus. (10 markah)
(b) Sifat keterbukaan tamadun Indus. (10 markah)

5 Sejauh manakah sifat keterbukaan tamadun awal dunia

menyumbang terhadap perkembangan pembangunan 10 markah
Malaysia pada hari ini?

6 Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan

pembangunan terancang. 10 markah

7 Merealisasikan matlamat Wawasan 2020 untuk

menjadikan Malaysia sebagai negara maju. 10 markah

8 Nilai murni dan iktibar daripada kecemerlangan

tamadun Indus demi kegemilangan Malaysia. 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan

(a) Pengetahuan yang diperoleh.

(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan negara. 5 markah
(c) Harapan menjadikan masa depan Malaysia yang

lebih cemerlang.

9 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

TEMA 7 :Tamadun Awal Manusia
Tajuk 7.1 (b) : Peningkatan Tamadun

Tema Umum
Peningkatan pemikiran dan kemahiran menghasilkan idea-idea baru telah menyumbang
kepada perkembangan peningkatan tamadun seperti Tamadun Yunani.

Tugasan Spesifik
Berdasarkan pernyataan di atas anda dikehendaki menjawab soalan/tugasan berikut.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Jelaskan konsep peningkatan tamadun secara umum. 5 markah

Isi dan 2 Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan
huraian
dan pentadbiran Tamadun Yunani. 20 markah

3 Terangkan matlamat sistem pendidikan Tamadun

Yunani. 10 markah

4 Terangkan perkembangan sains dan teknologi tamadun

Yunani. 10 markah

5 Terdapat perbezaan sistem pemerintahan demokrasi

tamadun Yunani dengan Malaysia. 20 markah
Huraikan pernyataan tersebut.

6 Jelaskan sumbangan Malaysia terhadap ketamadunan

dunia. 10 markah

7 Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan bagi

mengekalkan kedaulatan dan meningkatkan kemajuan 10 markah
negara.

8 Iktibar yang diperoleh daripada perkembangan

peningkatan tamadun terhadap Malaysia pada masa 10 markah
kini.

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan

(a) Pengetahuan yang diperoleh.

(b) Nilai patriotisme yang diperoleh melalui

perkembangan sistem pemerintahan dan 5 markah

pentadbiran.

(c) Harapan menjadikan masa depan Malaysia kekal

unggul di mata dunia.

10 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

TEMA 7 :Tamadun Awal Manusia
Tajuk 7.2 : Tamadun Awal Asia Tenggara

Tema Umum
Mulai abad ke-3 Masihi, setelah wujud perhubungan dengan kerajaan India, masyarakat
Asia Tenggara mula menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan kerajaan
tersebut.

Tugasan Spesifik
Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan
menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-

Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. 5 markah

Isi dan 2 Aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha
huraian dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh 20 markah
Hindu-Buddha di Asia Tenggara.
(a) Sistem pemerintahan (10 markah)
(b) Bahasa dan kesusasteraan (10 markah)

3 Pengaruh Hindu-Buddha dalam senibina.

Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur 20 markah
melambangkan pengaruh Hindu-Buddha?

4 Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara.

Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar 10 markah
dapat menjana kemajuan negara?

5 Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap
pengaruh luar.

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang 10 markah
dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan
terhadap pengaruh luar.

6 Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur
budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah

11 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa 10 markah
dalam aspek kesenian dan kebudayaan?

7 Cabaran yang dihadapi negara dalam usaha

mempertahankan warisan kesenian dan kebudayaan 10 markah
negara kita pada hari ini.

8 Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang
diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat
Malaysia.
10 markah
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh
daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia.

Kesimpulan 9 Rumusan

(a) Pengetahuan yang diperoleh

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara 5 markah
(c) Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia

yang lebih cemerlang

12 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

TEMA 8 : Tamadun Islam dan Perkembangannya
Tajuk 8.1 : Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Tema Umum
Kemunculan agama Islam di Semenanjung Tanah Arab telah mencorakkan tamadun baharu
bagi masyarakat Arab Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab.

Tugasan Spesifik:
Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap
masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
5 markah
Pengenalan 1 Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang

pembentukan Tamadun Islam di Makkah.

Isi dan 2 Maksud Masyarakat Arab Jahiliah 20 markah
huraian (i) Terangkan maksud Jahiliah (10 Markah)
(ii) Mengapa dianggap Zaman Kegelapan? (10 Markah)

3 Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah 20 markah
Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah.

4 Sistem kabilah telah diamalkan oleh masyarakat 10 markah
Arab Jahiliah
Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut
kepada masyarakat Arab Jahiliah.

5 Nabi Muhammad s.a.w mempunyai keperibadian yang 10 markah
mulia.
Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam
kalangan masyarakat Malaysia hari ini.

6 Kepentingan untuk meningkatkan keperibadian unggul 10 markah
dalam kalangan rakyat Malaysia.
Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kepentingan
membentuk keperibadian unggul dalam kalangan rakyat
Malaysia.

7 Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia. 10 markah
(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk
mengurangkan gejala sosial. (5 markah)
(b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran
di atas. (5 markah)

13 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

8 Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara 10 markah
Kesimpulan 9 yang baik. 5 markah
Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat
mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian?

Rumusan
(a) Pengetahuan yang diperoleh.
(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara.
(c) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih

cemerlang.

14 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Tema 8 : Tamadun Islam dan Perkembangannya
Tajuk 8.2 : Kerajaan Islam di Madinah

Tema Umum
Peristiwa hijrah pada 12 September tahun 622 M merupakan peristiwa penting yang
mempunyai implikasi kepada perkembangan tamaduan Islam selanjutnya.

Tugasan Spesifik
Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan faktor berlakunya peristiwa hijrah serta
kesannya dan hubungkaitkan dengan perkembangan Malaysia pada masa kini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Berikan maksud hijrah. 5 markah

Isi dan 2 Jelaskan kepentingan peristiwa hijrah 20 markah
huraian

3 Huraikan kandungan Piagam Madinah yang menjadi

asas kepada pembentukan negara Islam Madinah. 10 markah

4 Kejayaan Piagam Madinah dalam membentuk negara

Islam yang berdaulat dan ummah yang bersatu. 20 markah
Jelaskan.

5 Huraikan cara Nabi Muhammad s.a.w mentadbir

kerajaan Madinah boleh diaplikasikan dalam 10 markah
pentadbiran negara kita.

6 Apakah kesan sekiranya perlembagaan Malaysia tidak

dipatuhi oleh rakyat? 10 markah

7 Jelaskan cabaran dan langkah-langkah untuk menjadikan

Malaysia sebuah negara yang aman dan makmur dalam 10 markah
menghadapi dunia globalisasi.

8 Apakah iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang

dikaji? 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai/unsur patriotisme berdasarkan tajuk 5 markah
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia

cemerlang dan terbilang

15 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Tema 8 : Tamadun Islam dan Perkembangannya
Tajuk 8.3 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Tema Umum
Pemerintahan zaman Khulafa al-Rasyidin telah berjaya membentuk pemerintahan dan
pentadbiran yang cemerlang.

Tugasan Spesifik
Pembentukan Kerajaan Islam dan sumbangannya.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Syarat atau kriteria yang perlu dipenuhi untuk menjadi

khalifah. 5 markah

Isi dan 2 Nyatakan kaedah pemilihan khalifah. 15 markah
huraian

3 Jelaskan tugas khalifah. 15 markah

4 Kejayaan Khalifah Umar Al-Khatab sehingga digelar

Amirul Mukminin. 20 markah

5 Kepentingan menggunakan konsep syura dalam

pelantikan pemimpin pada masa kini. 10 markah

6 Apakah cabaran yang dihadapi negara kita sebagai salah

sebuah negara Islam? 10 markah

7 Hubung kait pentadbiran Islam dengan ketokohan

pemimpin Malaysia. 10 markah

8 Iktibar yang diperoleh daripada pemerintahan Khulafa

al-Rasyidin. 10 markah

Kesimpulan 9 Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai patriotisme berdasarkan tajuk 5 markah
(c) Harapan menjadikan negara Malaysia kekal unggul

di mata dunia

16 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

Tema 8 : Tamadun Islam dan Perkembangannya
Tajuk 8.4 : Islam di Asia Tenggara

Tema Umum
Secara umumnya sejarawan telah mengemukakan tiga teori atau pendapat tentang
kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Tugasan Spesifik
Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di
peringkat antarabangsa.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
5 markah
Pengenalan 1 Pengenalan

Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara.

Isi dan 2 Penyebaran Islam di Asia Tenggara.
huraian Huraikan penyebaran Islam di Asia Tenggara.
(a) Perdagangan (4 markah)
(b) Perkahwinan (4 markah) 20 markah
(c) Pengislaman raja dan golongan bangsawan (4 markah)
(d) Kelahiran Kerajaan Islam (4 markah)
(e) Peranan pusat kebudayaan (4 markah)

3 Aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara. 20 markah
Jelaskan aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara.
(i) Pemerintahan dan pentadbiran (4 markah)
(ii) Sistem pendidikan (4 markah)
(iii) Bahasa dan kesusasteraan (4 markah)
(iv) Cara hidup (4 markah)
(v) Kesenian (4 markah)

4 Kecemerlangan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara kesan
pengaruh Islam.
Bincangkan kecemerlangan kerajaan-kerajaan di Asia 10 markah
Tenggara kesan pengaruh Islam.

5 Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat
kegiatan ekonomi Islam antarabangsa.
Cadangkan langkah-langkah bagi mengukuhkan Malaysia 10 markah
sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam.

6 Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam
contoh.
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan 10 markah

17 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh.

7 Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21.

(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada

abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara.

(5 markah) 10 markah

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di

atas. (5 markah)

8 Nilai-nilai murni daripada perkembangan Islam di negara
kita.
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh 10 markah
daripada perkembangan negara Islam.

Kesimpulan 9 Rumusan

(a) Pengetahuan yang diperoleh

(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara 5 markah
(c) Harapan untuk masa depan Islam di Malaysia yang

lebih cemerlang

18 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Tema 8 : Tamadun Islam dan Perkembangannya
Tajuk 8.5 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia sebelum Kedatangan Barat

Tema Umum
Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah memperkenalkan beberapa unsur baharu kepada
amalan pentadbiran dan pemerintahan di Tanah Melayu. Keadaan ini turut berlaku dalam
bidang sosioekonomi masyarakat Islam di Tanah Melayu.

Tugasan Spesifik
Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam aspek politik dan pendidikan
sebelum kedatangan Barat dan mengaitkan dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian latar belakang Markah
Pengenalan 1 Jelaskan secara ringkas tentang 5 markah
pertapakan Islam di Tanah Melayu.

Isi dan 2 Huraikan pengaruh Islam di Malaysia sebelum
huraian kedatangan Barat.

(i) Pentadbiran (10 markah) 20 markah
(ii) Perundangan (10 markah)

3 Jelaskan kesan pengaruh Islam dalam sistem pendidikan

di Tanah Melayu. 20 markah

4 Jelaskan pengaruh kedatangan Islam terhadap bahasa

dan kesusasteraan. 10 markah

5 Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang

telah dicapai oleh negara kita dalam mengembangkan 10 markah
pendidikan Islam.

6 Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia pada hari ini adalah

melalui sistem perundangan dan ekonomi yang adil. 10 markah
Huraikan pernyataan tersebut.

7 Jelaskan cabaran dan langkah-langkah untuk

memajukan pendidikan Islam di Malaysia. 10 markah

8 Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme

daripada pengaruh Islam yang diterapkan demi 10 markah
kemajuan negara.

19 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Kesimpulan 9 Sediakan kesimpulan berdasarkan perkara berikut:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Iktibar kepada diri, bangsa dan negara 5 markah
(c) Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia

yang lebih cemerlang.

20 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

Tema 9 : Perkembangan di Eropah dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara
Tajuk 9.1 (c) : Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Tema Umum
Perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah melonjakkan negara-
negara Eropah menjadi negara maju.

Tugasan Spesifik
Revolusi Pertanian dan Perindustrian yang berlaku di Britain telah memberi impak terhadap
negara kita. Bincangkan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah

Pengenalan 1 Jelaskan konsep revolusi. 5 markah

Isi dan 2 Bincangkan sistem pemilikan tanah yang wujud sebelum
huraian
Revolusi Pertanian di Britain. 15 markah

3 Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Revolusi

Perindustrian di Britain. 20 markah

4 Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah

membawa perubahan kepada masyarakat Britain dari

aspek kemunculan golongan buruh dan majikan. 15 markah

Huraikan pernyataan tersebut.

5 Jelaskan kejayaan kerajaan Malaysia dalam menjadikan

pertanian sebagai punca ekonomi negara kita. 10 markah

6 Kemajuan sektor perindustrian menjadi syarat untuk

menjadi negara maju. 10 markah
Berikan penjelasan.

7 Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia bagi menjamin

kelangsungan bekalan sumber makanan yang 10 markah
mencukupi dan langkah-langkah mengatasinya.

8 Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji. 10 markah
Kesimpulan 9 5 markah
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai-nilai murni dan patriotisme yang diperoleh ke

arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia
(c) Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,

gemilang dan terbilang

21 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Tema 9 : Perkembangan di Eropah dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara
Tajuk 9.2 : Dasar British terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya

Tema Umum
Kedatangan British ke Tanah Melayu mengubah corak ekonomi tempatan ke arena
antarabangsa. Malah kegiatan ekonomi komersil yang diperkenalkan itu menyebabkan
masyarakat pribumi semakin ketinggalan. Namun demikian, dasar ekonomi British memberi
impak yang besar terhadap ekonomi negara Malaysia pada hari ini.

Tugasan Spesifik
Bincangkan perubahan kegiatan ekonomi semasa pemerintahan British di Tanah Melayu dan
hubungkaitkannya dengan kemajuan ekonomi negara Malaysia pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka soalan di bawah.

Aspek Perincian Markah
5 markah
Pengenalan 1 Jelaskan maksud ekonomi dagangan.
20 markah
Isi dan 2 Terangkan perkembangan ekonomi berikut:
huraian
(a) Perusahaan Getah
(b) Perusahaan Perlombongan Bijih Timah

3 Dalam usaha British untuk mengaut keuntungan di

Tanah Melayu, mereka telah memperkenalkan undang-

undang berhubung tanah. 20 markah

Jelaskan.

4 Huraikan kesan perkembangan ekonomi British

terhadap perbandaran dan pembentukan masyarakat 10 markah
berbilang kaum di Tanah Melayu.

5 Nyatakan cadangan anda untuk menjadikan ekonomi

Malaysia terus berdaya saing dalam era globalisasi. 10 markah

6 Jelaskan sikap yang perlu diamalkan oleh rakyat

Malaysia bagi menjadikan hasil kejayaan negara tidak 10 markah
dikuasai oleh orang asing.

7 Jelaskan cabaran dan langkah-langkah untuk menjadikan

Malaysia sebuah negara yang maju dan berpendapatan 10 markah
tinggi.

8 Apakah iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang

dikaji? 10 markah

22 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Kesimpulan 9 Sediakan kesimpulan berdasarkan perkara berikut:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai patriotisme berdasarkan tajuk 5 markah
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia

cemerlang dan terbilang

23 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

24 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan (a) BAB 1 : TINGKATAN 4 Markah
1 F1 Perincian
F2 1
Lokasi tamadun Indus. 1
F3 Terbentuk di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus
berpunca daripada Pergunungan Himalaya dan mengalir ke laut 1
F4 Arab 1
Dikenali sebagai Tamadun Harappa bersempena nama bandar
F5 utamanya 1
Dikelilingi Banjaran Makran, Pergunungan Baluchistan, Rajasthan
(b) dan Punjab di Timur dan Kathiawar serta Gujerat di Tenggara 1
F1 Sungai Indus dipilih sebagai kawasan petempatan kerana terdapat 1
F2 sumber bekalan air dan kesuburan tanah 1
F3 Kerangka masa tamadun Indus. 1
F4 Tamadun Indus muncul kira-kira 2500 S.M [5m]
Mula merosot pada tahun 1800 S.M
Berpunca daripada serangan orang Aryan
Bencana Alam seperti kemarau,banjir dan gempa bumi

[mana-mana 5 x 1m]

2 Proses pembentukan tamadun Indus.

F1 Bermula di bahagian Barat Laut India 1

F2 Penduduk mengamalkan kehidupan secara nomad 1

F3 Menyara diri dengan aktiviti berburu dan mengumpul makanan 1

F4 Wujud petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus 1

F5 Sungai Indus menyediakan sumber air dan tanahnya subur 1

F6 Penduduk bijak menyesuaikan diri dengan alam sekitar 1

F7 Peningkatan pengeluaran hasil pertanian 1

F8 Berlaku pertambahan penduduk 1

F9 Pertambahan penduduk menyumbang kepada kemunculan bandar 1

F10 Muncul bandar Harappa dan Mohenjo-Daro di Lembah Indus 1

F11 Bandar Lothal dan Sutkagen Dor merupakan bandar pelabuhan 1

utama

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

3 Ciri-ciri tamadun Indus 1
Petempatan kekal 1
1
F1 Pembentukan bandar terancang 1
F2 Terbahagi kepada dua bahagian 1
F3 Dikelilingi oleh tembok 1
F4 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan 1
F5 Terdapat bangunan pentadbiran dan keagamaan 1
F6 Bahagian kedua ialah kawasan perumahan 1
F7 Sudut susun aturnya sistematik 1
F8 Dibantu oleh kemajuan ilmu geometrid an pembinaan 1
F9 Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba 1
F10 Bandar disusun berdasarkan blok-blok berbentuk segi empat 1
F11 Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus 1
F12 Mempunyai sistem kumbahan terancang
F13 Setiap bandar dihubungkan dengan sungai

25 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Organisasi sosial 1
F14 Terbahagi kepada dua golongan, iaitu atasan dan bawahan 1
F15 Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang 1
F16 Golongan kelas atasan yang utama ialah pendeta 1
F17 Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar 1
F18 Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta 1
F19 Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh 1
F20 Petani menjalankan aktiviti pertanian 1
F21 Menyalurkan sebahagian hasil tersebut kepada pihak berkuasa 1
F22 Golongan buruh menjaga kebersihan bandar, membina tembok di 1

benteng dan membina terusan

Pengkhususan pekerjaan 1
F23 Menjalankan kegiatan ekonomi 1
F24 Perdagangan, pertanian, pertukangan dan pembuatan 1
F25 Membabitkan perdagangan luar dengan Mesopatamia 1
F26 Dibuktikan melalui penemuan cap mohor 1
F27 Perdagangan emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian 1
F28 Menjalankan aktiviti bercucuk tanam 1
F29 Menanam tanaman makanan seperti barli dan kacang 1
F30 Menjadi artisan 1
F31 Terlibat dalam pembinaan 1
F32 Menghasilkan barangan logam dan barangan tembikar 1

Agama dan kepercayaan 1

F33 Dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiran 1

F34 Penemuan patung proto-Siva 1

F35 Patung stail yoga dan tiga tanduk di kepala 1

F36 Melambangkan Dewa Brahma,Vishnu, dan Siva 1

F37 Berkait dengan agama Hindu 1

F38 Kepercayaan kepada Tuhan Ibu 1

F39 Diwarisi daripada kebudayaan yang lebih awal 1

F40 Melambangkan kesuburan 1

F41 Bahasa dan tulisan 1

F42 Sistem tulisan berbentuk piktograf 1

F43 Tulisan pada mohor yang dijumpai di tapak arkeologi tamadun 1

Indus

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

4 (a) Sumbangan Tamadun Indus 1
F1 Perancangan bandar 1
H1a Mewujudkan bandar terancang 1
C1a Mohenjo Daro dan Harappa 1
H1b Keupayaan masyarakat mengeksploitasi kelebihan Sungai Indus 1
F2 Gabungan kepakaran (sudut letak bandar dan pengisiannya) 1
H2a Pemahaman ilmu geometri,kesenian dan matematik 1
H2b Pemahaman geometri hasil pertembungan dengan tamadun
Mesopatamia dan Mesir Purba 1
F3 Bandar disusun berasaskan blok berbentuk segi empat

26 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F4 Membina jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama 1

lain

F5 Sistem saliran di bandar terancang 1

H5a Rumah-rumah di bandar mempunyai bilik mandi dan tandas 1

H5b Air dan kumbahan disalir keluar ke longkang bawah tanah 1

H5c Longkang tidak ditutup untuk memudahkan kerja pembersihan 1

dan mengelak tersumbat

H5d Bahan buangan disalur ke pusat pembuangan di luar bandar 1

F6 Setiap bandar dihubungkan dengan sungai 1

F7 Meningkatnya mutu bahan binaan 1

H7a Teknologi pembakaran batu bata 1

H7b Batu bata dibakar dengan suhu yang tinggi 1

[mana-mana 10 x 1m]

(b) Sikap keterbukaan tamadun Indus

F1 Membuat hubungan dengan tamadun lain 1

F2 Tidak mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan 1

F3 Bertukar pandangan dengan pihak lain 1

F4 Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba 1

F5 Pertukaran teknologi 1

F6 Teknologi membuat batu bata 1

F7 Ilmu geometri,kesenian,matematik dan pembinaan 1

F8 Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba 1

F9 Pembentukan bandar terancang 1

F10 Bandar berbentuk segi empat dan jalan raya yang lurus 1

F11 Pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan 1

F12 Masyarakat mengutamakan keamanan 1

F13 Kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara 1

F14 Sebuah tamadun yang matang 1

F15 Pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang 1

F16 Menjadi contoh untuk membentuk tamadun yang cemerlang 1

F17 Memudahkan kehidupan 1

F18 Peningkatan kreativiti masyarakat 1

F19 Pemacu kepada kejayaan 1

F20 Hal-hal positif menjadi ikutan manusia sepanjang zaman 1

[mana-mana 10 x 1m]

[ 20 m ]

5 Sejauh manakah sifat keterbukaan tamadun awal dunia 1
menyumbang terhadap perkembangan pembangunan Malaysia 1
pada hari ini? 1

F1 Sedia menjalin hubungan dengan tamadun lain 1
F2 Bertukar pandangan dengan masyarakat lain 1
F3 Memanfaatkan hubungan dengan negara-negara lain dalam
1
bentuk pertukaran teknologi
F4 Kematangan dalam hubungan luar
F5 Bijak menyesuaikan unsur-unsur luar dengan keadaan dan suasana

tempatan
F6 Sentiasa meletakkan keamanan dan kedamaian sebagai tunjang

kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kecemerlangan

27 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F7 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar 1

F8 Menganggotai pertubuhan-pertubuhan dunia 1

F9 Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara 1

F10 Berbaik sangka / tidak bersikap prejudis 1

F11 Menghormati kedaulatan negara lain 1

F12 Menentang sebarang pencerobohan dan penindasan terhadap 1

manusia

F13 Mengamalkan hak asasi manusia 1

F14 Mengimport kepakaran dari negara luar 1

F15 Mengadakan perjanjian persefahaman / perdagangan dengan 1

negara lain

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan

pembangunan terancang.

F1 Kemudahan infrastruktur untuk keselesaan rakyat 1

H1a kemudahan dibina di setiap bandar dan petempatan masyarakat 1

C1a Kerajaan membina jalan raya, hospital, sekolah 1

F2 Kemajuan sistem pendidikan yang sistematik dan moden 1

H2b Membolehkan masyarakat mendapatkan ilmu dengan mudah 1

dan bermanfaat

C2a lebih banyak universiti awam dan swasta disediakan 1

F3 Kemajuan ekonomi menjadikan kehidupan masyarakat lebih 1

berkualiti

H3c membekalkan peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat 1

C3a dalam bidang perindustrian dan pertanian 1

F4 Keamanan negara dan kestabilan politik terpelihara 1

H4a membolehkan pelabur-pelabur asing lebih berminat untuk 1

melabur dalam negara kita

H4b dapat meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat 1

H4c dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara 1

F5 Perpaduan kaum dan keharmonian masyarakat 1

F6 Kemajuan dalam bidang pengangkutan awam yang cekap 1

F7 Jaringan sistem perhubungan yang bersepadu 1

F8 Pemodenan bandar 1

F9 Perkembangan perindustrian 1

F10 Perkembangan teknologi 1

F11 Pelaksanaan k-ekonomi 1

F12 Perkembangan e-pendidikan 1

F13 Tumpuan pelancong asing 1

F14 Keselamatan negara terjamin 1

F15 Peningkatan hubungan diplomatik 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Merealisasikan wawasan negara menjadi sebuah negara maju. 1
F1 Meningkatkan penguasaan ilmu dan memajukan sistem
pendidikan

28 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H1a Kemudahan pendidikan disediakan oleh kerajaan 1

H1b menjamin kesejahteraan rakyat pada masa hadapan 1

C1a penubuhan universiti awam dan swasta 1

F2 Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) 1

H2a terumatamanya dalam bidang sains dan teknologi 1

C2a inovasi dalam bidang perubatan 1

F3 Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat negara kita 1

H3a Menjamin kedaulatan dan kesejahteraan negara terpelihara 1

C3a bersama-sama meraikan sambutan kemerdekaan negara 1

F4 Mengukuhkan jati diri dengan menyertai PLKN 1

H4a Pendedahan modul-modul dalam PLKN akan menambahkan rasa 1

bangga dan cinta kepada negara

H4b melahirkan masyarakat yang sanggup berkorban untuk negara 1

Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan menggunakan konsep 1 1

Malaysia

F5 Meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi maklumat 1

F6 Memperkenalkan Koridor Raya Multimedia 1

F7 Menggalakkan pelaburan asing 1

F8 Meneruskan Dasar Ekonomi Baru / Dasar Pembangunan Nasional 1

F9 Mengurangkan gejala sosial 1

F10 Pemberian Biasiswa Pendidikan atau PTPTN 1

F11 Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal 1

F12 Meneroka bidang dan pengetahuan baharu 1

F13 Menjadikan minda rakyat kelas pertama 1

F14 Menjadi pusat kecemerlangan ilmu dan pendidikan 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Kecemerlangan Tamadun Indus yang boleh diterapkan untuk 1
kegemilangan Malaysia. 1

F1 Memanfaatkan kurniaan Tuhan dengan amanah 1
H1a Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersyukur dan menjaga segala 1

yang kita miliki untuk mengekalkan kedaulatan negara 1
C1a Rakyat bersatu membangunkan ekonomi negara
F2 Berwawasan tinggi untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam 1
1
bidang yang diceburi 1
H2a Kejayaan tidak akan diraih tanpa semangat dan kesungguhan
1
yang tinggi 1
C2b Pelajar berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa
F3 Kepentingan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran 1
H3a dapat melahirkan masyarakat yang lebih berinovatif dan
1
berkemahiran
C3a Masyarakat yang mengamalkan budaya mereka cipta / inovasi
F4 Melahirkan masyarakat kreatif dan inovatif dalam pelbagai bidang

kepakaran
H4a rakyat mempunyai kepakaran untuk menghasilkan idea-idea

baharu dalam meningkatkan taraf hidup
F5 Membentuk masyarakat bersatu padu dan saling menghormati

antara satu sama lain

29 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F6 Mengekalkan keamanan negara 1

F7 Meningkatkan hubungan antarabangsa 1

F8 Memajukan ekonomi negara bagi bersaing dengan negara lain 1

F9 Melakukan pertukaran teknologi dan ilmu dengan negara maju 1

F10 Bersedia menerima perubahan yang membawa kemajuan 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan

P1 Menjadikan kegemilangan tamadun Indus sebagai teladan dan 1

rangsangan untuk membina masa depan negara yang lebih

cemerlang

P2 Mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan menjadi tunjang 1

kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan

kecemerlangan

Iktibar

I1 Mengamalkan nilai kreativiti dan inovatif untuk mencapai 1

kemerlangan diri,bangsa dan negara

I2 Berusaha mengeksploitasi kelebihan alam semulajadi untuk 1

memajukan kehidupan

I3 Mempercayai bahawa setiap kejadian Yang Maha Esa mempunyai 1

hikmah dan faedah

Harapan

H1 Berusaha menambah ilmu dan meningkatkan kemahiran atau 1

meneroka bidang baharu untuk mempertingkat kemajuan diri,

bangsa dan negara

H2 Masyarakat Malaysia akan terus hidup dalam harmoni dan saling 1

menghormati antara satu sama lain

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

30 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 2 TINGKATAN 4 Markah
1 Perincian
1
F1 Jelaskan konsep peningkatan tamadun. 1
H1a Kemampuan manusia menggunakan pemikiran mereka 1
H1b Mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam persekitaran
Membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks daripada 1
F2 yang sebelumnya
Berkait secara langsung dengan kemahiran menghasilkan idea-idea 1
H2a baru 1
F3 Memajukan dan meningkatkan cara hidup 1
H3a Dapat diukur melalui pencapaian manusia dalam tiga aspek utama 1
F4 Sosial, politik dan ekonomi
Politik merujuk pada sistem pemerintahan dan pentadbiran, 1
F5 perundangan serta perluasan kuasa 1
H5a Ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan hidup
Seperti bertani, berdagang dan menghasilkan barang untuk 1
F6 diniagakan
Sosial lebih menekankan aspek pendidikan, falsafah, kesenian, [5m]
kesusasteraan, seni bina serta sains dan teknologi

[mana-mana 5 x 1m]

2 Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan 1
pentadbiran Tamadun Yunani.
1
F1 Telah wujud beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh
sebuah negara kota 1

H2a Mengalami pelbagai perubahan daripada monarki, oligarki, 1
aristokrasi, diktator (tirani) dan akhirnya demokrasi 1
1
H2b Menunjukkan orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan
aspek pemerintahan dan pentadbiran negara kota mereka 1
1
F2 Athens mengamalkan sistem pemerintahan beraja 1
H2a Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsul
H2b Raja berperanan sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua 1
1
agama 1
H2c Apabila kuasa konsul menjadi kuat, peranan raja merosot 1
H2d Lahirlah sistem raja yang dipilih tetapi kuasanya amat terhad 1
H2e Kerana pemerintahan dikuasai oleh konsul yang terdiri daripada 1

golongan kaya 1
F3 Sistem pemerintahan oligarki
H3a Sistem pemerintahan oleh beberapa orang konsul 1
H3b Daripada kalangan konsul ini lahir golongan aristokrat yang kuat
H3c Memiliki kuasa yang besar 1
F4 Sistem pemerintahan aristokrasi
H4a Pemerintahan oleh golongan aristokrat / golongan bangsawan yg

kaya
H4b Rakyat tidak puas hati terhadap pemerintahan berbentuk

aristokrasi
H4c Muncul golongan yang menuntut hak dan menyebabkan

berlakunya rampasan kuasa
F5 Sistem pemerintahan tirani

31 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H5a Pemerintahan zalim yang memperlihatkan kekuasaan digunakan 1

dengan sewenang-wenangnya

H5b Diketuai oleh diktator iaitu pemerintah berkuasa mutlak 1

H5c Diktator bukan daripada golongan aristokrat tetapi daripada 1

golongan kaya atau tentera

H5d Walaupun rakyat biasa menyokong rampasan kuasa tersebut 1

tetapi tindakan itu ditentang oleh golongan aristokrat

F6 Sistem pemerintahan demokrasi 1

H6a Pemerintahan atau kerajaan yang ditabdir oleh wakil yang dipilih 1

oleh rakyat melalui pilihan raya

H6b Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis 1

H6c Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi 1

anggota Dewan Perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun

H6d Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak 3 kali dalam sebulan 1

H6e Setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar 1

kerajaan

H6f Segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis 1

H6g Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan 1

H6h Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya 1

H6i Sistem demokrasi ini tidak berlaku di negara kota yang 1

mengamalkan sistem beraja berkuasa mutlak

H6j Sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens telah diwarisi oleh 1

hamper seluruh negara di dunia pada hari ini namun berbeza

antara negara-negara

F7 Di Sparta, sistem pemerintahan tentera diamalkan 1

H7a Sistem pertahanan diberikan perhatian yang penting 1

H7b Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik 1

H7c Sparta berjaya melahirkan tentera yang mempunyai semangat 1

patriotik yang tinggi lagi handal

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

3 Terangkan matlamat sistem pendidikan Tamadun Yunani.

Athens 1
F1 Untuk melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya 1
H1a Rohani dan jasmani 1
F2 Manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat memenuhi
1
tuntutan mental dan fizikal
H2a hanya manusia yang cemerlang yang dianggap dapat memberikan 1

sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia 1
F3 Pendidikan, sukan, muzik, kesusasteraan berpidato, membaca, 1
1
menghafal dan menulis dititikberatkan
F4 Sekolah falsafah telah tumbuh dan berkembang 1
H4a di negara kota seperti Athens, Thebes, Elea, Miletus 1
H4b Athens dikenali sebagai pusat cendikiawan Yunani yang penting

semasa pemerintahan Pericles
H4c melahirkan sejarawan seperti Thucydides dan Herodotus
H4d melahirkan pemikir sains dan teknologi seperti Thales,

Anaximander, Heraclitus dan Anaxgoras

32 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Sparta

F1 Matlamat pendidikan melahirkan warga tentera 1

H1a yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kota 1

F2 Pendidikan Sparta lebih mementingkan latihan fizikal 1

H2a kemahiran menggunakan senjata 1

H2b berbanding dengan pendididkan mental 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

4 Terangkan perkembangan sains dan teknologi tamadun Yunani.

F1 Thales 1

H1a tokoh Matematik 1

H1b mengembangkan ilmu geomateri Mesir Purba 1

F2 Pythagoras 1

H2a Memperkenalkan teoram Phythagras 1

H2b Mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon 1

H2c Mengasaskan gerakan saintifik dan bergelar Pythagorean 1

F3 Hyppocrates 1

H3a Terkenal sebagai Bapa Perubatan 1

H3b Dikaitkan dengan profesion perubatan moden iaitu Sumpah 1

Hippocrates

H3c Pakar dalam bidang anatomi 1

F4 Archimedes 1

H4a Terkenal sebagai ahli matematik dan fizik 1

H4b Memperkenalkan teori berhubung isipadu dan graviti 1

F5 Ptolemy 1

H5a Merupakan tokoh utama astronomi Yunani 1

F6 Memperkenalkan sistem angka 1

H6a herodianic dan ionic 1

F7 Penciptaan layar perahu 1

H7a Yang lebih kuat dan besar telah meningkatkan ilmu pelayaran 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

5 Terdapat perbezaan sistem pemerintahan demokrasi tamadun 1
Yunani dengan Malaysia. Huraikan pernyataan tersebut.
1
F1 Sistem demokrasi yang diamalkan oleh negara Kota Athens sejak 1
3000 tahun dahulu
1
H1a dicontohi oleh kebanyakan negara dunia termasuk Malaysia
F2 Demokrasi yang diamalkan oleh Malaysia berbeza dengan 1
1
demokrasi yang diamalkan oleh Athens 1
F3 Di Athens terdapat badan-badan utama yang mendasari sistem 1
1
pemerintahan
H3a Dewan Perhimpunan, Majlis,Majistret dan Juri 1
F4 Di Malaysia bahagian penting dalam sistem pemerintahan
H4a Badan Pelaksana, Perundangan dan Kehakiman
F5 Di Athens hanya orang lelaki yang terlibat dalam politik
F6 Di Malaysia, warganegara lelaki dan perempuan diberi hak yang

sama untuk menentukan kerajaan yang dibentuk
H6a Lelaki dan wanita mempunyai peluang yang sama rata untuk

menjadi perwakilan di Parlimen

33 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F7 Di Malaysia sistem pilihan raya diadakan 1
H7a diadakan 5 tahun sekali oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 1
H7b Warganegara lelaki dan perempuan yang berusia 21 tahun ke atas 1
layak mengundi dalam pilihan raya
F8 Di Malaysia wujud parti-parti politik 1
H8a bertanding dalam pilihan raya 1
H8b Parti politik yang memenangi majoriti mudah membentuk 1
kerajaan
F9 Parlimen di Malaysia terdiri daripada dua dewan 1
H9a Dewan Rakyat dan Dewan Negara 1
H9b Bertanggungjawab membahaskan dan meluluskan rang undang- 1
undang
H9c Persidangan disertai oleh ahli parlimen yang dilantik 1
F10 Di Athens terdapat satu dewan 1
H10 Dewan Perhimpunan yang membincangkan dan meluluskan dasar 1
pemerintahan negara
H10b Persidangan disertai oleh semua warganegara lelaki dewasa 1
[mana-mana jawapan munasabah] 1
[ 10 m ]
[mana-mana 10 x 1m]

6 Jelaskan sumbangan Malaysia terhadap ketamadunan dunia. 1
F1 Membantu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengekalkan
keamanan dunia 1
H1a Menyertai pasukan pengaman/pasukan pemerhati PBB dalam
usaha mendamaikan dunia 1
H1b Menjadi negara perantara menyelesaikan peperangan Iran-Iraq 1
H1c Bekerjasama dengan negara dunia dalam membanteras kegiatan
pengganas di peringkat global 1
H1d Menjadi anggota Majlis Keselamatan PBB 1
F2 Melindungi hak asasi manusia sejagat 1
H2a Menentang dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan 1
H2b Menentang kegiatan pemerdagangan manusia 1
F3 Sebagai negara hab Kewangan Islam 1
H3a Memperkenalkan sistem perbankan Islam dan sistem ekuiti
Islam 1
H3b Berlandaskan prinsip syariah 1
H3c Menjadi negara model sistem perbankan Islam 1
F4 Rancangan pembukaan tanah FELDA 1
H4a Menjadi contoh kepada negara sedang membangun 1
H4b Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan masyarakat luar
bandar 1
F5 Bidang sukan 1
H5a Menganjurkan Sukan Komanwel / Sukan SEA dalam usaha
memupuk semangat kesukanan 1
H5b Mengeratkan hubungan antara negara 1
H5c Menganjurkan Formula 1 1
F6 Sumbangan ekonomi 1
H6a Petroleum Nasional (PETRONAS) adalah syarikat petroleum
antarabangsa

34 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H6b Perkongsian kepakaran aktiviti cari gali, menapis/ pemasaran gas 1

H6c Teknologi getah dan kelapa sawit turut menjadi contoh 1

negara-negara lain dunia

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan bagi

mengekalkan kedaulatan dan meningkatkan kemajuan negara.

F1 Mengamalkan sistem demokrasi 1

H1a Rakyat ada hak untuk pilih pemimpin 1

C1a Melalui sistem pilihan raya yang diadakan lima tahun sekali 1

F2 Memperkuat sistem pertahanan negara 1

H2a Tentera darat, udara dan laut yang terlatih 1

H2b Tentera memiliki peralatan senjata yang moden dan terkini 1

C2a Jet pejuang 1

H2c Menjalin hubungan kerjasama pertahanan dengan negara lain 1

C2b Negara Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura dan 1

Indonesia untuk mengawal perairan Selat Melaka

C2c Menjalankan latihan ketenteraan dengan negara lain seperti 1

Australia dan Amerika Syarikat

F3 Memastikan keamanan negara 1

H3a Pasukan keamanan negara yang profesional dan terlatih 1

C3a Polis, JPAM, APMM 1

F4 Membentuk kedamaian sesama rakyat 1

H4a Rakyat berkerjasama dan bersatu padu 1

C4a F3 Rakyat hidup bersama-sama dalam satu kelompok 1

H4b Menguatkuasa undang-undang mencegah tindakan pihak 1

tertentu yang mencetuskan isu yang menyentuh sensitiviti

kaum-kaum tertentu

C4b Akta Hasutan 1

F5 Memastikan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi 1

terhadap pemerintah

H5a Mewujudkan semangat sayang akan negara 1

C5a Rukun Negara 1

F6 Rakyat perlu sanggup berkorban demi negara 1

F7 Perpaduan rakyat dijaga 1

F8 Memastikan rakyat berusaha memajukan negara 1

F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama/Tuhan 1

F10 Bersifat penyayang 1

F11 Adil dan saksama 1

F12 Pertahankan maruah bangsa dan negara 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Iktibar yang diperoleh daripada perkembangan peningkatan 1
tamadun terhadap Malaysia pada masa kini. 1
1
F1 Bertoleransi
F2 Sedia menerima perubahan
F3 Memelihara perpaduan kaum

35 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F4 Kepentingan menguasai ilmu pengetahuan 1

F5 Mengekalkan keamanan negara 1

F6 Patuh kepada undang-undang 1

F7 Hormat kepada pemerintah 1

F8 Menjaga nama baik negara 1

F9 Memastikan negara sentiasa aman 1

F10 Berbangga kepada negara 1

F11 Belajar bersungguh-sungguh 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan

P1 Mengetahui bagaimana sistem demokrasi mula dibentuk 1

P2 Mengetahui bagaimana sistem demokrasi berparlimen 1

dilaksanakan di Malaysia

Unsur Patriotisme

UP1 Taat pada pemimpin 1

UP2 Menjadi insan yang berilmu 1

UP3 Sanggup berkorban untuk negara 1

Harapan

H1 Perpaduan kaum terpelihara 1

H2 Kestabilan politik berkekalan 1

H3 Kebijaksanaan pemimpin untuk memajukan negara 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

36 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 3 TINGKATAN 4 Markah
1 Perincian
1
F1 Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha 1
F2 dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. 1
F3 Golongan Ksyatria atau tentera 1
F4 Golongan penakluk dari India 1
F5 Golongan pedagang atau Vaisya 1
F6 Golongan Brahmin atau pendeta [5m]
Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik
Disesuaikan dengan budaya tempatan

[mana-mana 5 x 1m]

2 Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha
di Asia Tenggara.

(a) Sistem pemerintahan 1
F1 kerajaan awal di Asia Tenggara mengamalkan sistem
pemerintahan yang diketuai oleh seorang ketua 1
H1a gelaran Raja digunakan 1
F2 sistem pemerintahan beraja kerajaan awal di pengaruhi oleh
agama Hindu-Buddha 1
F3 raja menjadi ketua kerajaan/kuasa mutlak 1
H3a raja dibantu oleh kerabat diraja, pembesar, ahli agama dan
golongan Brahmin 1
F4 raja mempunyai kuasa dalam aspek pentadbiran/ hubungan
luar/ketenteraan/ khazanah negara 1
F5 raja berkuasa membuat undang-undang untuk mengukuhkan
kedudukannya 1
H5a rakyat tidak berhak mempertikaikan setiap undang-undang dan
perlu mematuhi undang-undang tersebut 1
F6 raja dikehendaki menjalankan pemerintahan yang adil untuk
rakyatnya 1
H6a rakyat takut untuk menderhaka walaupun raja tidak berlaku adil 1
F7 rakyat percaya raja adalah bayangan tuhan mengikut konsep dewa
raja 1
H7a raja dikatakan mempunyai kuasa kesaktian yang menyebabkan
lahirnya unsur mitos /lagenda tentang asal usul raja 1
F8 pelbagai adat istiadat telah diwujudkan 1
H8a adat istiadat dijalankan oleh golongan brahmin 1
H8b membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah 1
F9 raja di Asia Tenggara bercita-cita untuk menjadi raja yang terulung 1
F10 raja mendirikan kompleks kota 1
H10a konsep alam semester atau orde kosmos 1
H10b mengikut konsep orde kosmos negara di anggap sebagai suatu
alam semesta /raja dan ibu kota di anggap pusat 1
F11 alam/pemerintahan
raja bertanggungjawab mengatur kesejahteraan negara dan
rakyat/selaras dengan darma

37 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(b) Bahasa dan kesusasteraan

F1 Bahasa Sanskrit adalah bahasa sarjana/terdapat pada buku-buku 1

agama/batu bersurat

F2 digunakan untuk mencatat keagungan kerajaan 1

F3 salasilah raja /batu bersurat kerajan Kutei di Kalimantan 1

F4 sebahagian besar inskripsi di Palembang adalah ditulis dalam 1

bahasa Melayu Kuno berkaitan dengan pemerintahan

F5 dipahat pada batu yang memerlukan kemahiran yang 1

tinggi/disamping kemampuan menguasai bahasa Sanskrit

F6 penduduknya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam seni 1

memahat tulisan pada batu agar tidak pecah dan dapat dibaca

F7 bahasa Sanskrit menambahkan perkembagan kesusateraan di Asia 1

Tenggara melalui epik Ramayana/Mahabrata/Puranas

F8 menyumbangkan kepada unsur mitos yang terdapat dalam 1

kesusateraan klasik Asia Tenggara

F9 Bahasa Sanskrit telah digunakan bagi tujuan arahan dan 1

pemberitahuan ditujukan kepada rakyat

F10 merupakan bahasa keagamaan seperti yang terdapat dalam kitab- 1

kitab berkaitan keagamaan

F11 pengaruh epik ini dapat dikesan dalam kesusateraan jawa kuno 1

iaitu dalam bentuk puisi /prosa

F12 cerita-cerita lisan dan teater seperti Wayang kulit banyak di 1

pengaruhi oleh cerita yang terdapat dalam epik Ramayana /

Mahabrata

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

3 Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur
melambangkan pengaruh Hindu-Buddha?

Angkor Wat 1
F1 dibina untuk agama Hindu 1
F2 dibina ke utara Siem Reap dan melambangkan orde kosmos 1
F3 mempunyai tempat pemujaan dibahagian tengah 1
F4 binaan teres bertingkat empat / setiap sudut mempunyai menara 1
F5 bahagian luar terdapat tembok batu laterit dan batu pasir 1
F6 tembok mempunyai ukiran yang menggambarkan epik Ramayana
1
dan Mahabratha 1
F7 merupakan monumen keagamaan terbesar di dunia 1
F8 melambangkan ketinggian nilai seni dan kepakaran pengukirnya
F9 pintu besar Angkor wat mengarah ke barat di kaitkan dengan 1

tuhan Vishnu
F10 dianggap sebagai Candi dan juga kubur

Borobudur 1
F11 dibina pada zaman kerajaan Sailendra di Jawa 1
F12 mewakili agama Buddha Mahayana 1
F13 terbahagi kepada 3 tingkat 1
F14 setiap tingkat mewakili 1 tahap kehidupan yang diwakili oleh

patung dan stupa

38 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F15 Tingkat 1, terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha 1
F16 tiga tingkat itu melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu 1
Sila,Samadhi dan Panna seperti ajaran Buddha
F17 nama candi ini berasal daripada nama Bsumisambarabhudana 1
F18 nama ini bermaksud “Gunung timbunan kebaikan di atas sepuluh 1
peringkat Bodhisattva”
F19 candi terdiri daripada 9 tingkat dengan pagar langkah relief lukisan 1
Buddha
F20 bahagian atas di anggap tertinggi dan lambang pencapaian 1
nirwana
H20a Panna –aspek kebijaksanaan 1
H20b Samadhi-aspek penumpuan 1
H20c Sila- aspek moral 1
[ 20 m ]
[mana-mana 20 x 1m]

4 Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat

menjana kemajuan negara?

F1 Melahirkan insan yang kreatif 1

F2 Melahirkan insan yang berdaya saing 1

F3 Melahirkan insan yang inovatif 1

F4 Melahirkan insan yang berfikiran terbuka 1

F5 Meningkatkan pemikiran 1

F6 Meningkatkan kemahiran 1

F7 Menambah ilmu yang sedia ada 1

F8 Meneroka bidang baru 1

F9 Mempunyai kebolehan menjangka perubahan baru 1

F10 Penciptaan dan penemuan baru/ pertanian / perindustrian / 1

Pembuatan

F11 Pembinaan bangunan Menara Berkembar Petronas 1

F12 Kelahiran kereta nacional keluaran PROTON dan PERODUA 1

F13 Kemajuan sistem pengangkutan seperti LRT, MRT, ERL 1

F14 Melahirkan ahli sukan cemerlang seperti Datuk Lee Chong Wei 1

F15 Melahirkan angkasawan negara yang pertama 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

5 jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat 1
keterbukaan terhadap pengaruh luar. 1
1
F1 Pertukaran teknologi 1
F2 Peningkatan ilmu 1
F3 Kelahiran negara demokrasi 1
F4 Kepelbagaian senibina 1
F5 Kepelbagaaian budaya 1
F6 Memperkayakan bahasa 1
F7 Memperkayakan kesusasteraan 1
F8 Kepelbagaian makanan
F9 Kecemerlangan dalam sukan
F10 Mengendalikan pelbagai bentuk perniagaan ke peringkat

antarabangsa

39 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

[mana-mana jawapan munasabah] 1
[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah

generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam

aspek kesenian dan kebudayaan?

F1 Memelihara bangunan bersejarah 1

F2 Memulihara bangunan bersejarah 1

F3 Menjaga bangunan antik 1

F4 Mempromosi tempat-tempat bersejarah kepada pelancong 1

F5 Mempromosi kebudayaan bangsa 1

F6 Menyertai pertandingan kebudayaan di peringkat luar negara 1

F7 Memperagakan pakaian tradisional kepada pelancong luar 1

F8 Menaik taraf Muzium Negara 1

F9 Mengadakan Program Citra Warna 1

F10 Menubuhkan kelab warisan di sekolah 1

F11 Mewujudkan sudut / galeri / bilik warisan di sekolah 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Cabaran yang dihadapi negara dalam usaha mempertahankan

warisan kesenian dan kebudayaan negara kita pada hari ini.

F1 kekurangan kesedaran daripada semua masyarakat 1

F2 kekurangan maklumat berkaitan tapak-tapak sejarah negara 1

F3 kurang pendedahan terutama golongan muda 1

F4 sikap mementingkan diri sendiri dan kaum masing-masing 1

F5 setiap kaum dan etnik masih kuat menyuarakan dan meminta hak yang 1

berbeza

F6 penyebaran budaya dari Barat yang tidak terkawal 1

F7 tiada kepakaran dan kecekapan pengurusan dalam mengendalikannya 1

F8 masalah kewangan 1

F9 sikap penduduk yang tidak menitik beratkan budaya 1

F10 tidak berminat untuk mengamalkan warisan tersebut 1

F11 tekanan budaya daripada masyarakat negara maju 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

8 Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat 1
keterbukaan masyarakat Malaysia. 1
1
F1 Kerjasama 1
F2 Inovatif 1
F3 Kreatif 1
F4 Berdaya saing 1
F5 Positif 1
F6 Optimis 1
F7 Berani 1
F8 Gigih
F9 Yakin diri
F10 bangga sebagai rakyat Malaysia

40 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1
[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Pengetahuan

P1 Daripada tamadun India diterima agama Hindu dan agama Buddha 1

P2 Kemasukan agama Hindu Buddha telah melahirkan kepelbagaian 1

agama di Asia Tenggara

Iktibar

I1 Mempunyai sifat keterbukaan 1

I2 Pengetahuan yang diperoleh 1

I3 Kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia 1

Harapan

H1 Memilih pengaruh luar yang positif 1

H2 Mempertahankan warisan bangsa 1

H3 Mempunyai jati diri 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah) 1

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

41 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 4 TINGKATAN 4 Markah
1 Perincian
1
F1 Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pembentukan 1
H1a Tamadun Islam di Makkah. 1
H1b Unik kerana lahir dan berkembang di tempat yang terpencil 1
F2 Di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang 1
F3 Di Hijaz 1
F4 Berasaskan pemikiran dan ajaran agama 1
F5 Merupakan anugerah Allah kepada umat manusia
Tamadun Islam berkembang di Makkah [5m]
Tamadun Parsi dan Rom juga berkembang pesat di utara
Semenanjung Tanah Arab

[mana-mana 5 x 1m]

2 Maksud Masyarakat Arab Jahiliah

(i) Terangkan maksud Jahiliah 1
F1 Berasal daripada perkataan Jahala 1
H1a Jahil 1
H2b Tidak mempunyai ilmu 1
H3c Tidak mengetahui 1
F2 Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab 1
H2a jangka masa selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak 1
H3b sehingga turunnya wahyu Allah 1
F3 jangka masa 1
H3a lebih kurang 310 tahun 1
H3b iaitu dari tahun 300 Masihi-610 Masihi 1
F4 Masyarakat Arab digelar masyarakat Jahiliah 1
H4a tidak menerima kebenaran 1
H4b tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya

(ii) Mengapa dianggap Zaman Kegelapan?

F1 Tidak menyembah Allah 1

H1a mereka menyembah berhala 1

H1b mempercayai animisme 1

F2 Kehidupan kucar-kacir 1

H2a Tiada nabi dan rasul 1

H3b Tiada kitab suci sebagai petunjuk 1

F3 Mempunyai akhlak yang rendah 1

H3a kejam / angkuh / degil 1

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

3 Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. 1
F1 terbahagi dua golongan / badwi / hadari 1
H1a masyarakat badwi di gurun dan pedalaman 1
H1b masyarakat hadari di pesisiran pantai 1
F2 Ciri masyarakat Arab dapat dilihat dari segi sosial 1
H2a perbuatan tidak bermoral 1
C2a Berjudi, berzina, minum arak

42 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

F3a kedudukan wanita rendah 1

H3a wanita menjatuhkan maruah 1

H3b wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa 1

H3c pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan 1

H3d tiada peraturan khusus dalam perkahwinan 1

F4 Ciri masyarakat dapat dilihat dari segi ekonomi 1

H4a aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan 1

H4b kegiatan merompak / merampas barangan kabilah 1

H4c golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin 1

F5 Terdapat empat bentuk kepercayaan agama 1

H5a agama wathani / menyembah berhala 1

H5b animisme / memuja alam 1

C5a spt pokok 1

H5c agama samawi 1

C5b kristian / yahudi 1

H5d kepercayaan khurafat 1

C5c tilik nasib, sihir, mempercayai roh orang mati menjadi burung 1

H5e agama hanif 1

F6 Nilai hidup 1

H6a mengamalkan sistem kabilah iaitu cara hidup berpuak-puak dan 1

berkelompok

H6b syeikh mengetuai kabilah 1

H6c kabilah mempunyai identiti / peraturan sendiri 1

H6d kemunculan semangat assabiah / semangat kesukuan yang 1

melampau

H6e peperangan / persengketaan 1

H6f tidak aman / kucar-kacir 1

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

4 Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada

masyarakat Arab Jahiliah.

F1 kemunculan semangat assabiah / semangat kesukuan 1

F2 struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan 1

F3 tercetus peperangan 1

F4 setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing 1

F5 terikat kepada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah 1

F6 menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal 1

F7 sanggup menuntut bela 1

F8 mempertahankan maruah diri dan kabilah 1

F9 keadaan hidup kucar-kacir dan tidak aman 1

F10 Sering kali menjadi punca persengketaan dalam kalangan

masyarakat Arab Jahiliah

F11 peperangan Al-Basus 1

H11a peperangan antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar 1

H11b peperangan disebabkan tindakan ahli Bani Bakar membunuh ahli 1

Bani Taghlib

H11c peperangan memakan masa selama 40 tahun 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

43 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

5 Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam kalangan

masyarakat Malaysia hari ini.

F1 pemaaf jika berlaku sengketa 1

F2 berkata benar 1

F3 amanah menjalankan tugas 1

F4 adil dalam agihan ekonomi 1

F5 menyampaikan perkara yang benar 1

F6 bijaksana menyelesaikan masalah 1

F7 bertoleransi dengan kaum lain ketika menyusun Piagam Madinah 1

F8 Bertimbang rasa dengan tawanan perang 1

F9 berbaik sangka terhadap orang bukan Islam 1

F10 seorang pemimpin yang penyayang kepada keluarga 1

F11 tabah/ sabar dalam menghadapi cabaran dan dugaan ketika 1

menyebarkan Islam

F12 rendah hati dalam menerima cadangan orang lain 1

F13 menghormati semua kaum yang ada di Malaysia 1

F14 cekap dalam pentadbiran dan mampu membuat keputusan yang 1

tepat

F15 saling membantu dalam perkara kebaikan 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

6 Kepentingan untuk meningkatkan keperibadian unggul dalam

kalangan rakyat Malaysia.

F1 Amanah menyebabkan kita dipercayai masyarakat 1

H1a Orang yang amanah akan bekerja dengan bersungguh-sungguh 1

H1b Tidak akan menerima rasuah 1

H1c Menyebabkan negara menjadi maju 1

F2 Keadilan dalam pekerjaan 1

H2a membawa kepada kemajuan ekonomi 1

C2a contohnya seorang yang adil membahagikan tugas secara sama 1

rata

C2b tidak memilih kasih 1

F3 setia kepada negara 1

H3a tidak akan mebocorkan rahsia negara kepada musuh 1

F4 Patuh pada undang-undang 1

H4a tidak melanggar undang-undang negara 1

C4a seperti tidak mencuri/merogol/membunuh sesuka hati 1

F5 taat kepada pemerintah 1

H5a bersedia melakukan kerahan tenaga untuk negara 1

H5b menyertai pasukan keselamatan negara 1

C5a seperti polis/ tentera/ JPAM 1

H5c menjamin keselamatan negara 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

7 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk 1
mengurangkan gejala sosial.

F1 pengaruh media elektronik / cetak

44 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H1a unsur-unsur negatif yang ditayangkan oleh media elektronik 1

C1a tayangan filem yang memaparkan unsur kekejaman 1

F2 lambakan warganegara asing 1

H2a dibawa masuk untuk bekerja di pelbagai sektor yang membawa 1

pelbagai budaya negatif

C2a pergaulan bebas 1

F3 kurang didikan agama 1

H3a ibu bapa tidak memberikan didikan agama yang mencukupi 1

kepada anak-anak

C3a tidak menghantar anak ke sekolah agama 1

F4 institusi kekeluargaan longgar 1

H4a ibu bapa mementingkan karier masing-masing 1

C4a anak dibesarkan oleh pembantu rumah 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.

F1 mengukuhkan institusi keluarga 1

H1a setiap keluarga harus memastikan mereka melakukan aktiviti 1

berkualiti bersama-sama

C1a beriadah / berkelah/ menonton wayang 1

F2 menyediakan asas didikan agama yang kukuh 1

H2a didikan awal anak-anak di rumah 1

C2a mengajar anak asas-asas fardu ain 1

F3 penguatkuasaan undang-undang 1

H3a kerajaan harus menguatkuasakan undang-ungang lebih tegas 1

C3a larangan remaja mengunjungi pusat-pusat hiburan/ membeli 1

rokok

F4 meningkatkan ilmu pengetahuan 1

H4a memastikan semua pelajar menamatkan pelajaran peringkat 1

minimum SPM

C4a tidak membenarkan pelajar bawah umur 16 tahun bekerja 1

C4b memperbanyak pusat latihan kemahiran bagi memberi peluang 1

kepada pelajar yang tidak berminat dalam bidang akademik

F5 menyekat kemasukan warga asing 1

H5a syarikat-syarikat memberi tumpuan kepada pengambilan pekerja 1

tempatan

C5a sektor perladangan/perindustrian 1

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 5 x 1m] [ 5 m ]

[ 10 m ]

8 Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan 1
nilai murni dalam kehidupan seharian? 1
1
F1 rajin berusaha 1
H1a rajin mengulangkaji pelajaran 1
C1a membentuk kumpulan belajar
F2 bertoleransi
H2a saling bertolak ansur dalam menjalankan aktiviti di sekolah

45 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

C2a menceriakan bilik darjah bersama-sama 1

F3 bekerjasama antara rakan 1

H3a membantu rakan untuk memahami sesuatu tajuk pelajaran 1

C3a menjadi guru muda 1

F4 berani menghadapi cabaran 1

H4a menyertai aktiviti/ pertandingan 1

C4a robotik/ exsplorace 1

F5 memanfaatkan kurniaan tuhan 1

H5a menggunakan kemahiran yang ada pada diri 1

C5a seni lukis/ membuat mural/ seni pertukangan/ seni khat 1

F6 berdikari dalam kehidupan 1

H6a boleh mengurus diri dengan baik 1

C6a pengurusan masa/ belajar kendiri 1

F7 Tidak berputus asa 1

H7a cekal hati dalam segala dugaan 1

C7a berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu bidang walaupun 1

pernah gagal

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

9 Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh

P1 kepentingan sifat terpuji berdasarkan sifat Nabi 1

P2 kedatangan agama Islam boleh mengubah kehidupan masyarakat 1

Arab Jahiliah secara amnya dan masyarakat Malaysia khususnya.

Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

I1 Nilai murni sangat penting untuk membentuk masyarakat yang 1

hidup secara harmoni

I2 Sifat negatif perlu dihindari agar masyarakat sentiasa berfikiran 1

positif

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

H1 Mengekalkan kehidupan masyarakat yang sejahtera 1

H2 Hubungan masyarakat akan lebih erat untuk kemajuan negara 1

H3 Menjadikan nabi Muhammad s.a.w sebagai ‘role model’ untuk 1

menjadi insan yang terbilang

H4 Kebijaksaanaan dan kewibawaan perlu untuk menjadikan Malaysia 1

sebuah negara yang maju

[mana-mana jawapan munasabah] 1

[mana-mana 10 x 1m] [ 10 m ]

46 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

Soalan BAB 5 TINGKATAN 4 Markah
1 Perincian
1
F1 Berikan maksud hijrah. 1
F2 Perkataan Arab yang bermakna berpindah 1
F3 Perpindahan berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain 1
F4 Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah 1
F5 Dalam usaha untuk memperkukuh kedudukan Islam 1
F6 Strategi baru untuk menyebarkan Islam 1
F7 Mempunyai pengertian yang lebih luas dan mendalam
Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan 1
F8 keburukan dan kejahatan 1
F9 Dilambangkan dengan semangat ingin berubah 1
F10 Perubahan berlaku dalam pelbagai keadaan [5m]
seperti perubahan dari segi sikap, cara berfikir dan tingkah

[mana-mana 5 x 1m]

2 Jelaskan kepentingan peristiwa hijrah. 1
F1 Dakwah Islamiah dilaksanakan dengan aman 1
H1a Dilakukan secara terbuka tanpa berselindung 1
F2 Menyatupadukan penduduk Madinah 1
H2a Yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama 1
H2b Mendamaikan suku arab di Madinah 1
H2c Yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj 1
H2d Melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah 1
F3 Menjalinkan hubungan persaudaraan 1
H3a Antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah 1
H3b Gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke
Madinah 1
H3C Gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberikan
bantuan 1
H3d Terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama 1
F4 Pembinaan masjid di Madinah 1
H4a Masjid Quba’ 1
H4b Diikuti oleh masjid al-Nabawi 1
H4C Tempat beribadat, belajar, bertemu dan membincangkan masalah
yang dihadapi oleh orang Islam 1
H4d Kawasan persekitaran masjid dibolehkan untuk aktiviti harian
seperti jual beli 1
F5 Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah (kota
bercahaya) 1
H5a Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam 1
F6 Penubuhan negara Islam Madinah 1
H6a Merangka Perlembagaan yang dinamakan Piagam Madinah 1
H6b Untuk mentadbir Madinah 1
F7 Kiraan tahun Hijrah dalam Takwim Islam 1
H7a Digunakan semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab 1
H7b Digunakan di negara Islam seperti Malaysia 1
F8 Agama Islam menjadi cara hidup 1
H8a Merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial

47 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H8b Memupuk sikap sedia berkorban, bekerjasama dan tolong- 1
menolong
H8c Untuk membangunkan negara 1
F9 Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad 1
s.a.w
H9a Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk 1
melindungi baginda semasa berhijrah
H9b Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda pada 1
malam penghijrahan untuk mengelirukan orang arab
H9C Abdul Rahman b Auf menyumbangkan hartanya demi membantu 1
umat Islam
F10 Peranan wanita untuk menggerakkan kemajuan sesebuah negara 1
H10a Asma’ membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w 1
H10b Menghantar makanan dan menyampaikan berita 1
F11 Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi 1
Muhammad s.a.w
H11a Sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup 1
H11b Tidak berputus asa 1
F12 Kebijaksanaan strategi perjuangan Nabi Muhammad s.a.w 1
H12a Tidak terus berangkat ke Madinah 1
H12b Bersembunyi dahulu di gua Thur 1
H12C Memilih jalan ke seletan menuju ke Tihamah berhampiran Laut 1
Merah
H12d Berpendapat jalan ke Madinah menerusi Utara Makkah kurang 1
selamat
[ 20 m ]
[mana-mana 20 x 1m]

3 Huraikan kandungan Piagam Madinah yang menjadi asas 1
kepada pembentukan negara Islam Madinah. 1
1
F1 Politik 1
H1a Nabi Muhammad s.a.w pemimpin kerajaan Madinah 1
H1b Semua masyarakat menerima baginda sebagai ketua negara 1
H1C sebagai ketua hakim 1
H1d Menyelesaikan masalah antara orang Islam dengan bukan Islam 1
H1e Berasaskan semangat musyawarah dan keadilan 1
F2 Agama 1
H2a Masyarakat Madinah bebas memilih agama 1
H2b Menghormati agama yang dianuti oleh individu lain 1
H2C Melarang sikap buruk sangka dari segi agama 1
H2d Tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam 1
H2e Orang Yahudi bebas mengamalkan ajaran agama mereka 1
F3 Sosial 1
H3a Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah 1
H3b Hidup bersatu padu, tolong-menolong dan kerjasama 1
H3C Perasaan benci membenci dan pentingkan diri dielakkan 1
H3d Tidak boleh bermusuh sesama sendiri 1
F4 Undang-undang Islam
H4a Digunakan secara menyeluruh
H4b Peraturan kekeluargaan yang sesuai dengan Islam diamalkan

48 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018

H4C Hukuman terhadap pesalah dilakukan secara adil 1

H4d Hukuman bukan untuk menzalimi 1

H4e Untuk mengingatkan pesalah dan orang lain 1

H4f Syarat menjatuhkan hukuman seperti ada saksi 1

F5 Ekonomi 1

H5a Tiada diskriminasi untuk memperoleh peluang ekonomi 1

H5b Melarang amalan riba, penindasan dan penipuan 1

H5C Kerjasama masyarakat dituntut untuk memajukan negara 1

F6 Kedudukan orang Yahudi 1

H6a Diakui sebagai rakyat Madinah 1

H6b Hak yang sama dengan masyarakat lain 1

H6C Dibenarkan tinggal di Madinah 1

H6d Menikmati keselamatan dan kebebasan 1

H6e Kedudukan terjamin dsan selamat selagi mematuhi Piagam 1

Madinah

H6f Tidak dibenarkan menimbulkan huru-hara 1

F7 Pertahanan 1

H7a Mewajibkan masyarakat mempertahankan Madinah daripada 1

aancaman musuh luar

H7b Masyarakat bertanggungjawab menjaga negara 1

[mana-mana 20 x 1m] [ 20 m ]

4 Kejayaan Piagam Madinah dalam membentuk negara Islam 1
yang berdaulat dan ummah yang bersatu.
1
F1 Kerajaan Islam di Madinah merupakan model kerajaan Islam yang
unggul 1
1
H1a Dijadikan panduan bagi menjalankan pemerintahan berasaskan 1
Islam
1
H1b Dilengkapi dengan perlembagaan 1
H1C Diterima pakai oleh semua golongan 1
H1d Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sesebuah negara yang 1
1
terdiri daripada berbilang bangsa dan agama 1
H1e Mengatur pemerintahan yang lengkap 1
H1f Merangkumi peraturan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat 1
F2 Ekonomi 1
H2a Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan 1
H2b Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan 1
H2C Mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan 1
H2d Ekonomi Madinah meningkat 1
F3 Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah 1
H3a Masyarakat hidup bersatu-padu dan aman 1
H3b Nilai hidup berasaskan semangat ukhuwah Islamiah
H3C Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama 1
H3d Konsep keadilan social dipraktikkan
H3e Menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam
H3f Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat
H3g Memupuk semangat perpaduan, bantu-membantu dan rela

berkorban
F4 Pembentukan kerajaan berbeza daripada pemimpin lain di dunia

49 MODUL SEJARAH SPM DTP GOMBAK 2018


Click to View FlipBook Version