The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stevevenes, 2019-01-01 00:03:52

BUKU PENGURUSAN SKTMR 2019

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

KETERANGAN PERIBADI


Nama Guru : ……………………………………………………………

Alamat Sekolah : SK Taman Megah Ria

No Tel/Fax Sekolah : ……………………………………………

Alamat Rumah : : ……………………………………………

No Telefon : ……………………………………………

No Kad Pengenalan : ……………………………………………

Tarikh Lahir : …………………………………………..

Nama Bank Gaji : …………………………………………….

No Pendaftaran kereta/motosikal : …………………………….

Nama Skim Perkhidmatan Sekarang : ………………………….

Tarikh mula berkhidmat : ……………………………

Tarikh mula berkhidmat di sekolah ini : …………………………

Tarikh disahkan dalam jawatan : ………………………….

Tarikh dimasukkan ke dalam perkhidmatan sekarang :
Bulan Naik gaji : ………………………No Gaji : …………………………..

Taraf Jawatan : ……………………… Gred jawatan :
No Fail JPNJ : ………………………………

No Cukai Pendapatan : ……………………..

Kumpulan darah : …………………………….

Waris Terdekat:. …………………Hubungan:………………………………….

No.Tel Waris Sekiranya Berlaku Kecemasan:…………………………………..
Alamat Waris:. ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………..

1
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

AMANAT GURU BESAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh….
Buku Pengurusan merupakan suatu inisiatif untuk membantu meningkatkan kualiti pengurusan
sekolah dan kerjaya guru-guru/staf Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria dalam merealisasikan
usaha ke arah mempertingkatkan pengetahuan guru-guru dalam bidang pengurusan sekolah dan
tugasan guru-guru / staf.
Tugas dan tanggungjawab guru kini amat menarik dan mencabar. Ia menarik kerana memberi ruang
dan peluang kepada seseorang individu untuk menabur khidmat dalam satu kerjaya yang disifatkan amat
murni nilai baktinya. Sekali bergelar guru selamanya kekal sebagai guru atau ‘cikgu’ kepada anak murid
yang suatu hari mungkin memegang pelbagai peranan dan kedudukan penting dalam masyarakat.
Sehubungan itu, kerjaya ini semakin mencabar dan amat dinamik dari segi pelaksanaan tugasnya dan
amat kompleks dari aspek ekspektasi masyarakat terhadap peranannya.
Sudah menjadi lumrah, dalam inisiatif untuk kita menggapai sesuatu yang murni pastinya menagih
pelbagai komitmen yang jitu dan padu daripada semua pihak. Pelbagai pendekatan diaplikasi dalam
menjana kecemerlangan ini. Oleh itu, saya berharap agar semua guru dan pihak yang terlibat dapat
merujuk buku pengurusan ini dalam melaksanakan segala tanggungjawab yang diamanahkan dengan
lancar untuk menjana kecemerlangan sekolah ini dalam semua bidang selaras dengan pertambahan
prasarana yang memerlukan kualiti kerja dan komitmen yang tinggi bagi merealisasikan program
memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan masyarakat serta ke arah Sekolah Kluster
Kecemerlangan. Justeru, program-program yang kemaskini dan mampan seperti yang digariskan dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2025 serta sub-NKRA ( National Key Result Areas )
perlulah diteliti oleh setiap pentadbir dan warga pendidikan iaitu memperkasakan prasekolah dan
kemahiran 3M dalam program LINUS ( Literacy and Numeracy Screening ),Sekolah Berprestasi Tinggi
serta Tawaran Baru Pengetua/ Guru Besar.(Baiah )
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih kepada Ahli-ahli Jawatankuasa dan semua yang terlibat dalam menghasilkan Buku
Pengurusan Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria.
Marilah kita sama-sama memohon petunjuk daripada Allah S.W.T, mudah-mudahan usaha
murni yang kita lakukan bagi mencapai visi dan misi sekolah ini diberkati serta mendapat
kejayaan dan keredhaan-Nya jua. Kita hanya mampu berusaha tetapi kejayaan adalah milik-Nya.
Akhir kata, kepada semua guru dan staf Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria
“ Selamat Bertugas Dengan Penuh Komitmen, Ikhlas Dan Dedikasi ”.
“ 1 Malaysia.... Murid Didahulukan, Pencapaian Diutamakan….”
Saya yang menurut perintah,
.....................................................
(MISKIAH BINTI JALALUDIN )
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANFalsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal

pada 1988 dan disemak semula pada 1996, termaktub dalam
visi kementerian dan kerajaan yang berhasrat melahirkan

generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.


“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.”


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

VISI & MISI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAVISIPendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI


Melestari Sistem Pendidikan

Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara
MOTO JPNJ


KERJA BERKUALITI, IBADAH DIHAYATI

MOTO PPD PASIR GUDANGTEKAD PENERAJU GEMILANG

MOTO SEKOLAH


BERILMU BERAMAL
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

PIAGAM PELANGGANKami warga Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria dengan penuh tekad dan iltizam ,
kepada
1. MURID

1.1 Data maklumat peribadi murid dikemaskini dalam APDM seminggu selepas
persekolahan bermula.

1.2 Menerima kemasukan murid warga asing setelah dokumen permit belajar, yuran
dijelaskan, buku disediakan oleh penjaga berkenaan.

1.3 Menyambut kehadiran murid pada setiap hari persekolahan.

1.4 Mengadakan sambutan hari lahir pada setiap bulan.
1.5 Buku tulis dikembalikan selewat-lewatnya 3 hari setelah diterima.

1.6 100% pendidikan berkualiti diberikan kepada murid-murid
1.7 Keputusan peperiksaan dapat dimaklumkan kepada murid selepas 7 hari peperiksaan

berakhir.

2. GURU

2.1 Guru lantikan baru akan memperolehi gaji selepas 45 hari berdasarkan kelengkapan
dokumen.

2.2 Proses sah jawatan akan dibuat selepas 6 bulan perlantikan.
2.3 Ganjaran diperolehi pada hari terakhir bertugas berpandukan kelengkapan dokumen.3. IBUBAPA DAN PENJAGA
3.1 Dilayan dalam masa 5 minit sampai di pejabat.

3.2 Dimaklumkan sahsiah secara telus murid semasa hari bertemu pelanggan.
3.3 Dihubungi serta merta sekiranya murid melakukan kesalahan disekolah.

3.4 Memastikan keselamatan murid dalam kawasan sekolah.


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

4. PPD, JPN dan KPM

4.1 Mengambil tindakan setiap arahan PPD,JPN dan KPM mengikut tempoh yang ditetapkan.
4.2 100% bersedia melaksanakan arahan pendidikan daripada PPD,JPN dan KPM

4.3 Bersedia membenarkan guru mengikuti program PPD,JPN dann KPM mengikut arahan
yang diterima.
5. Persatuan Ibu Bapa dan Guru

5.1 100% bekerjasama dengan PIBG sekolah
5.2 Memaklum dan melibatkan AJK PIBG dalam setiap program sekolah yang seperti

akademik, sahsiah, mencari dana pendidikan dan program pembangunan sekolah.


OBJEKTIF SEKOLAH
 Memupuk minat belajar yang tinggi dan berkekalan di kalangan murid-murid.

 Menghapuskan sikap cepat mengalah terhadap pelajaran, sebaliknya mewujudkan
semangat berlumba-lumba dan sensiviti yang tinggi terhadap pencapaian yang

cemerlang dalam pelajaran.
 Mewujudkan golongan pelajar yang peka kepada perubahan.

 Menerapkan nilai-niai murni di kalangan pelajar.
 Memupuk minat pelajar dalam bidang kebudayaan.

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

PANDUAN PENTING UNTUK SEMUA GURU

1. GURU DENGAN MURID

1.1. Semua guru hendaklah seberapa daya memberi perhatian kepada murid-murid secara individu (mereka
hendaklah dianggap sebagai orang perseorangan yang berbeza antara satu sama lain.)
1.2. Semua guru adalah pembimbing. Sebarang masalah murid hendaklah diberi perhatian yang bersungguh-
sungguh dan sedaya upaya diatasi segera.
1.3. Semua guru hendaklah sentiasa menggunakan setiap kesempatan untuk menyedarkan murid tentang
tanggungjawab mereka sebagai seorang murid mementingkan budaya ilmu dan budaya IT, menggalakkan
mereka menggunakan masa dan tenaga dengan betul, mendorong mereka berfikir dan mengeluarkan
pendapat dan tanamkan semangat kepimpinan, kesedaran sivik yang tinggi, budaya penyayang,akhlak
yang baik serta membimbing mereka mengamalkan budaya cemerlang dalam semua bidang.

2. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (e-RPH)

2.1. Isikan semua butiran dengan lengkap dan kemaskinikan
2.2. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun sebelum sekolah dibuka bagi Penggal Pertama serta mendapatkan pengesahan Guru
Besar.
2.3. Rancangan pengajaran penggal / tahunan hendaklah ditulis dan diserahkan kepada Guru Besar untuk
disemak. Seelok-eloknya diprint daripada computer BUKAN difotostat.
2.4. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian sehari lebih awal bagi mata pelajaran yang diajar.
2.5. Buku ujian bulanan/peperiksaan penggal 1 dan 2 hendaklah disertakan bersama dengan Buku Rekod P &
P
2.6. Menghantar e- RPH setiap hari Khamis untuk pengesahan Guru Besar @ penyelia.
2.7. E-RPH hendaklah dibawa ke kelas dengan menggunakan HP untuk rujukan semasa proses pengajaran
dan pembelajaran.
2.8. Guru-guru juga dikehendaki mengisi ruang : Senarai Tugas, Sasaran Pencapaian mata pelajaran
Tahunan,Rekod Aktiviti,Pertemuan/ Perbincangan Profesional bersama Guru Besar/GPK termasuk semua
mesyuarat peringkat sekolah,zon ,daerah dan negeri.

3. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

3.1. Mengemaskinikan dan menyempurnakan semua butiran murid, nombor masuk sekolah dan lain-lain
perkara berkaitan.
3.2. Menanda kedatangan murid setiap hari persekolahan pada waktu pertama dan hantar ke pejabat sebelum
jam 9.00 pagi bagi membolehkan pengisisn e-kehadiran mengisi data.
3.3. Sila bawa kepada perhatian GPK HEM sekiranya murid tidak hadir selama 3 hari atau lebih untuk tindakan
menghantar surat peringatan kepada ibu bapa atau penjaga murid berkenaan.
3.4. Murid tidak dibenarkan sama sekali menanda kehadiran murid bagi pihak guru.
3.5. Tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair/getah pemadam jka berlaku kesilapan (garis yang salah
dan tandatangan).
3.6. Tidak dibenarkan membawa balik buku Jadual Kedatangan .
3.7. Menutup Jadual Kedatangan pada setiap penghujung bulan dan menyerahkan kepada GPK HEM untuk
penyemakan/pengesahan.
3.8. Buku Jadual Kedatangan Murid adalah salah satu dokumen penting perlu dijaga dengan baik dan
disampulkan dengan sempurna.
3.9. Guru e-kehadiran perlu mengisi data selewat-lewatnya pada pukul 9.00 pagi.


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

4. KEHADIRAN DAN BUKU KEDATANGAN GURU

4.1. Semua guru hendaklah sampai ke sekolah sebelum 7.10 pagi. Ketepatan masa hendaklah diberi
keutamaan.
4.2. Semua guru perlu mengimbas jari kemudian catatan kehadiran guru dalam buku tersebut. Ini adalah
penting bagi rujukan serta memudahkan Guru Bertugas/Guru Besar/GPK mengesan dengan segera guru
yang tidak hadir.Catatkan juga masa pulang untuk hari tersebut.
4.3. Guru-guru yang bercuti (sakit) hendaklah memaklumkan ke sekolah dengan kadar segera.

5. GURU BERTUGAS MINGGUAN

5.1. Guru bertugas hendaklah hadir paling awal dan pulang paling lewat daripada guru-guru lain.
5.2. Membuat catatan dalam e- pelaporan guru bertugas, serta buat cetakan dan menyerahkan kepada GPK
HEM setiap hari Khamis untuk tujuan penyemakan/ pengesahan tindakan.
5.3. Guru yang bertanggungjawaab dalam siayara perlu bersedia lebih awal.
5.4. Semua guru bertugas hendaklah memastikan Pengawas dan murid-murid yang bertugas,aktiviti murid
sebelum perhimpunan disediakan lebih awal.
5.5. Guru bertugas hendaklah berada di tempat-tempat berikut setiap hari bertugas :
a) Bersama murid semasa perhimpunan
b) Memastikan murid tidak berada dalam bilik darjah, di dalam tandas, di perpustakaan, di bilik-bilik khas dan
dibelakang bangunan sekolah.
c) Mengawasi murid-murid di kantin semasa rehat
i) Amalan nilai murni sebelum,semasa dan selepas makan.
-Membaca doa sebelum/selepas makan
-Membasuh tangan sebelum/selepas makan
-tidak menumpahkan makanan/minuman ke atas meja/lantai
-sentiasa diingatkan/dilatih supaya meletakkan pinggan mangkuk dan gelas ke tempat yang
disediakan.
ii) Disiplin murid semasa membeli makanan, beratur dan senyap
iii) Tahap kebersihan kantin sebelum, semasa dan selepas waktu rehat.
iv) Mengawasi murid-murid yang dapat makan RMT.

d) Mengawasi murid semasa balik, pastikan murid beratur dari kelas sehingga ke pintu pagar.
e) Memastikan pengawas-pengawas berugas.
f) Selepas perhimpunan, mengambil tindakan terhadap murid-murid yang melakukan salah laku disiplin-
datang lambat, bercakap, bergurau, dan tidak mematuhi peraturan semasa perhimpunan.

6. REKOD KELUAR/MASUK

6.1. Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memohon kebenaran sebelum keluar semasa bertugas
daripada Guru Besar atau GPK semasa ketiadaan Guru Besar.
6.2. Catatkan dalam Buku Rekod Keluar semasa bertugas yang diletakkan di Pejabat. Masa pulang hendaklah
dicatatkan juga.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

7. CUTI

7.1. CUTI REHAT / CUTI PENGGAL :
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP)004 SJ/A/(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan
tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

7.2. CUTI SAKIT :
7.2.1. Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
7.2.2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15
hari dalam setahun.
7.2.3. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau
putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan
Kementerian Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji.

7.3. CUTI TANPA GAJI :
7.3.1. Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji boleh di pohon di atas
sebab-sebab persendirian yang mustahak.
7.3.2. Cuti tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi
selepas habis semua cuti rehatnya.
7.3.3. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.
7.3.4. Cuti Tanpa Gaji tujuan keluar negeri hanya boleh diambil kira sekali
dalam masa 4 tahun.
7.3.5. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun oleh
Pengarah Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan hendaklah
dihantar ke JPN 10 minggu sebelum tarikh mula cuti.

7.4. CUTI KELUAR NEGERI :
7.4.1. Semua guru yang hendak bercuti ke luar negeri mesti mendapat kelulusan dari jabatan. Sila isikan
borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 6 minggu sebelum tarikh bercuti.

7.5. CUTI ISTERI BERSALIN (SUAMI) :
7.5.1 Mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bil 9/2002. Kerajaan telah bersetuju tempoh cuti isteri bersalin
dipanjangkan dari 3 hari kepada 7 hari (PP berkuatkuasa mulai 1 Jan 2003).


7.6. CUTI BERSALIN 5 KALI SAHAJA :
7.6.1 Guru Wanita yang bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin sebanyak lima (5) kali
sepanjang tempoh perkhidmatan. Layak diberi cuti selama 60 @ 90 hari dikira mulai dari tarikh ia
bersalin. PP bil. 5 / 2017 berkuatkuasa mulai 1.1.2019 kelayak cuti bersalin adalah sebanyak 360
hari sepanjang perkhidmatan.

7.7. CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
7.7.1 Mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bil 10 Tahun 2002. Kemudahan cuti untuk urusan kematian ahli
keluarga terdekat selama 3 hari sebagai Cuti Tanpa Rekod (PP Berkuatkuasa mulai 1 Jan 2003). *
Ahli keluarga terdekat iaitu ibu bapa, pasangan, anak kandung, anak angkat yang diiktiraf, ibu
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019
bapa mertua, ibu bapa angkat yang sah.

7.8. CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH :
7.8.1 Seorang pegawai yang disahkan mengidap penyakit tibi, kusta dan barah akan diberi
keistimewaan mendapat rawatan perubatan percuma termasuk pengecualian bayaran wad dalam
hospital kerajaan (mengikut pembekalan Perintah AM Bab F) (Rujuk Perintah Am Bab C).

7.9. CUTI HAJI :
7.9.1 Boleh diluluskan sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan dengan
syarat telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun dan telah disahkan dalam jawatan.
7.9.2 Jumlah cuti tidak melebihi 40 hari.

7.10. CUTI UMRAH :
7.10.1 Boleh diluluskan sekali sahaja (one-off) dalam tempoh perkhidmatan
7.10.2. Jumlah cuti 7 hari tidak termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan
dan hari kelepasan am;7.11 CUTI REHAT KHAS.


7.11.1 Dirancang dan diisi secara atas talian dalam hrmis seminggu sebelum dipohon7.11.2 Kelulusan cuti adalah hak Guru Besar.


7.11.3 Hanya hal yang mustahak seperti:
(a) menziarahi ahli keluarga dan sanak saudara rapat yang sakit tenat atau
meninggal dunia;
(b) mengiringi ahli keluarga untuk mendapatkan rawatan;
(c) menghadiri upacara keagamaan yang dianuti oleh pegawai;
(d) dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti
kebakaran, banjir dan sebagainya;
(e) menghadiri majlis konvokesyen bagi pegawai atau ahli keluarga;
(f) mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi (di dalam atau di
luar negara);
(g) menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak mencukupi;
(h) menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus; dan
(i) perkahwinan pegawai atau anak pegawai.
8. PAKAIAN SEMASA BERTUGAS (SPI 6/1985)

8.1. Guru hendaklah berpakaian kemas. Seluar panjang dan berbaju kemeja (digalakkan bertali leher atau
bush jacket atau longe suit. Jika berlengan panjang, tangan baju hendaklah jangan dilipat dan baju
hendaklah dimasukkan ke dalam.
8.2. Kasut kulit bertali atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya.
8.3. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
8.4. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.
8.5. Guru yang mengajar PJ dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

8.5.1. Guru Lelaki - Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T,
kemeja sukan, baju trek @ jersi, kasut getah tanpa tumit.
8.5.2. Guru Perempuan
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

- Seluar trek @ seluar panjang yang sesuai, kemeja T,

kemeja sukan, baju Trek, kasut sukan @ kasut getah tanpa tumit.

9. KEHADIRAN KE KELAS

9.1. Semua guru dikehendaki mematuhi Jadual Waktu Pengajaran.
9.2. Semua guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas lebih awal sebelum waktu pengajaran berakhir.
9.3. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas untuk sesuatu tempoh tertentu dalam masa pengajaran kecuali
dengan kebenaran Guru Besar.
9.4. Semua guru dikehendaki memanfaatkan sepenuh masa dalam kelas bagi memastikan proses PdPc
berjalan dengan lancar dan mencapai objektif serta penerapan nilai-nilai dan lain-lain pendidikan dapat
dilaksanakan secara maksimum.
9.5. Waktu ‘free’ hendaklah digunakan untuk menyemak buku, merancang PdPc dan tugas-tugas lain yang
dipertanggungjawabkan secara efektif.
9.6. Semasa mengajar dalam kelas guru hendaklah sentiasa berdiri (kecuali dalam keuzuran)
9.7. Semasa murid-murid membuat latihan bertulis, guru hendaklah menyelia dan menunjuk ajar dari seorang
murid ke murid yang lain bukan duduk atau menanda buku tulis.
9.8. Guru tidak dibenarkan mengajar sambil duduk atau bertenggek atas meja guru/murid. Sentiasa menjaga
adab sopan serta imej seorang pendidik di hadapan murid-murid dalam kelas. Semua guru hendaklah
menghayati kata-kata ‘Selangkah guru berjalan seribu mata memandang, dan sepatah guru bercakap
seribu telinga mendengar’.
9.9. Dalam 5 minit pertama guru hendaklah memastikan kebersihan dan susunan atau kerusi meja murid di
dalam kelas di tahap yang terbaik serta iklim bilik darjah yang kondusif untuk PdPc yang berkesan.

10. KEHADIRAN MESYUARAT

10.1. Semua mesyuarat akan diadakan di perpustakaan/bilik mesyuarat/bilik darjah/bilik khas.
10.2. Semua guru wajib hadir mesyuarat dari awal hingga ditangguhkan.
10.3. Maklumat berkenaannya akan dimaklumkan kepada guru sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat .
Semua guru hendaklah memastikan mereka sedia maklum tentang perkara ini.
10.4. Semua guru digalakkan sama-sama melibatkan diri dalam perbincangan agenda mesyuarat sebagai
‘active member’
10.5. Guru tidak dibenarkan sama sekali membuat kerja penyemakkan buku latihan murid atau kerja-kerja lain.
Beri tumpuan sepenuhnya kepada mesyuarat
10.6. Minit mesyuarat lalu akan dibentangkan dan dibincangkan dalam agenda perkara-perkara berbangkit. Sila
pastikan tindakan segera diambil sebaik sahaja mesyuarat berakhir.
10.7. Semua guru hendaklah mematuhi adab/ tatatertib mesyuarat.

11. PERHIMPUNAN SEKOLAH
11.1. Perhimpunan rasmi diadakan setiap hari Ahad dan hari Khamis (Program Membudayakan Al-Quran)
11.2. Program Membudayakan Al-Quran diadakan pada 7.20 pagi.
11.3. Semua guru wajib hadir ke perhimpunan dari awal hingga akhir kecuali guru-guru yang mendapat
kebenaran Guru Besar.
11.4. Semua guru dikehendaki menjaga imej seorang guru dengan memberi perhatian kepada hal-hal berikut:
a) Tidak bercakap/berborak bersembang dsb.
b) Berdiri tegak dan menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat patriotik
c) Mengangkat tangan kanan semasa membaca ikrar Rukun Negara.
d) Bersurai dan masuk ke kelas yang telah ditentukan sebaik sahaja perhimpunan
berakhir.BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

12. KELAS RELIEF
12.1. Semua guru “Free period” dikehendaki masuk ke kelas yang telah ditentukan jika ada guru yang tidak
hadir.
12.2. Guru relief bertanggungjawab ke atas kelas yang direliefkannya. Jika didapati guru tidak masuk ke kelas
berkenaan, sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku maka mereka adalah bertanggungjawab
sepenuhnya atas kejadian tersebut.

13. TANGGUNGJAWAB SEMUA GURU TERHADAP BILIK DARJAH.
13.1. Semua guru adalah bertanggungjawab ke atas kelas yang diajarnya dari segi kebersihan,kekemasan dan
kecerian kelas.
13.2. Ambil masa 5 minit pertama untuk memastikan kelas dalam keadaan yang ‘conducive’ sebelum P & P
dijalankan. Beri perhatian kepada perkara-perkara berikut:-
a) Tingkap dan daun pintu dibuka untuk pengudaraan/cahaya.
b) Tutup lampu jika bilik darjah telah terang oleh pancaran cahaya matahari.
c) Meja murid diluruskan.
d) Lantai dan koridor bilik darjah telah disapu /tiada sampah sarap termasuk di dalam meja murid-
murid.
e) Bakul sampah sudah dikosongkan.
f) Peralatan pembersihan seperti penyapu, pengaut sampah telah disimpan pada tempatnya.
g) Papan hitam dan pemadam telah dibersihkan.
h) Kapur tulis mengcukupi.
i) Peralatan/bahan/carta kemas dan teratur.
13.3. Memastikan semua murid sudah bersedia untuk belajar sebelum memulakan pengajaran.
13.4. Semua guru kelas bertanggungjawab terhadap keselamatan, kebersihan dan kecerian kelas mereka.
Mereka digalakkan mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif dalam pengurusan kelas bagi
memastikan kelas mereka ditahap yang terbaik.
13.5. Semua kelas digalakkan menubuhkan ‘tabung kelas’ masing-masing, kutipan tidak membebankan murid
boleh dibuat secara harian, mingguan, bulanan.Kutipan tersebut boleh digunakan untuk perkara-perkara
berikut:-
a) Membeli majalah, akhbar dan lain-lain bahan bacaan untuk sudut bacaan kelas.
b) Menyediakan langsir dan alas meja guru dan murid-murid.
c) Keindahan dan kecerian kelas.
14.6 Cenderamata/jamuan kelas.


14. JADUAL WAKTU
Jadual waktu yang telah disiapkan hendaklah dipatuhi dan tidak boleh dipinda.Sebarang pindaan


hendaklah dirujuk kepada JawatanKuasa Jadual Waktu Sekolah / GPK Pentadbiran dan Kurikulum dan

memaklumkan kepada Guru Besar.


15. DISIPLIN MURID.
15.1. Semua guru adalah guru disiplin dan bertanggungjawab mengawal disiplin semua murid. Memastikan
disiplin murid di tahap yang terbaik di dalam dan di luar bilik darjah.
15.2. Semua guru hendaklah memastikan amalan nilai-nilai murni ditingkatkan di kalangan sesama mereka dan
semua murid seperti berikut:-
a) Memberi dan menjawab salam kepada semua warga sekolah mahupun pelawat.
b) Hormat menghormati antara satu sama lain.
Bersifat jujur, amanah dan bersyukur.
c)
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

d) Rajin dan mengutamakan kebersihan fizikal dan mental.
e) Mengucapkan terima kasih selepas menerima sesuatu.
f) Bantu membantu antara satu sama lain.

15.3. Guru hendaklah sentiasa menegur dan menasihatkan murid-murid yang melakukan salah laku disiplin.
Perkara-perkara berikut penting diberi perhatian:-
a) Mengawal pengerakan murid keluar masuk kelas, ke tandas dan lain-lain dengan menggunakan
pas keluar masuk.
b) Murid yang datang lambat dan tidak membuat/menyiapkan kerja rumah diberi nasihat dan amaran
dan merekodkan ke dalam Buku Salah Laku Murid.

16. KETENTERAMAN SEKOLAH
17.1 Semua guru adalah bertanggungjawab memastikan iklim dan budaya sekolah sentiasa
tenteram dan terkawal.


17.2 Tidak ada seorang murid pun yang dibenarkan meninggalkan sekolah atau bilik darjah
semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Murid yang hendak keluar


mestilah mendapatkan kebenaran dan Pas Kebenaran Keluar terlebih dahulu daripada


guru.


17.3 Murid dikehendaki beratur semasa masuk atau meninggalkan kelas dan semasa membeli makanan di
kantin.
17.4 Murid tidak dibenarkan berlari semasa balik mahupun ketika berada di kawasan sekolah. Guru-guru
diminta memastikan murid-murid beratur bersama sewaktu balik untuk mengawal disiplin.
17.5 Guru-guru tahap 1 diminta membawa murid-murid beratur ke pintu pagar sekolah.
17.6 Kenderaan ibu bapa dan penjaga murid tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah untuk
mengambil murid-murid kecuali semasa hujan.
17.7 Murid-murid tidak dibenarkan balik awal tanpa kebenaran Guru Besar atau GPK.

18 HUKUMAN
Elakkan daripada memukul murid. Sebarang masalah hendaklah diselasaikan secara waras dan dengan


fikiran yang terbuka oleh guru berkenaan. Sekiranya ada masalah serius yang tidak dapat diatasi, sila rujuk

kepada Buru Besar atau GPK.19 SURAT-MENYURAT :
Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan.
20 SURAT YANG DITERIMA :
20.1 Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru-guru untuk diambil
tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.
20.2. Jika surat ditujukan kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar, surat itu
boleh disimpannya sendiri setelah mengambil tindakan.
20.3. Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya untuk tindakan guru yang
berkenaan, maka guru itu hendaklah :
20.3.1 Mengambil fail yang berkenaan dipejabat jika fail itu tidak ada dalam simpanannya.
20.3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan dan memulangkan semula fail itu ke pejabat
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

21 PERGI KE JPN / PPD
Guru-guru tidak digalakkan ke JPN / PPD untuk urusan peribadi.

22 PELAWAT
Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Penolong
Kanan terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual
kecuali dengan kebenaran Guru Besar / Penolong Kanan.

23. MEMBELI BARANG
Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan menggunakan borang yang boleh
diperolehi dipejabat.
23.1 Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Pania / Penolong Kanan
sebelum diluluskan oleh Guru Besar.
23.2 Semua pesanan yang lebih RM100.00 mesti dibuat melalui Borang Pesanan
Tempatan.
23.3 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan
dalam buku stok dengan kemas.

24 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK MENGAJAR WAKTU LUANG (FREE PERIODS) SPI 3/1981
24.1.1 Masa tidak mengajar adalah masa bekerja dan diminta guru-guru menggunakan masa itu
antara lain :
24.1.2 Menggantikan guru yang tidak hadir bertugas di sesebuah
darjah.
24.1.3 Membuat persediaan untuk mengajar seperti membaca buku tambahan, membuat nota
mengajar, memeriksa buku latihan murid, menyediakan aktiviti gerakerja kokurikulum atau
lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar / PK.

25 TANDA NAMA
Guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah / luar sekolah.

26 KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG
26.1. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG
Sekolah.
26.2. Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.


27 PENGGUNAAN ALAT-ALAT
27.1. Penggunaan alat-alat hendakah betul serta mengikut peraturan.
27.2. Mesti mendapat kebenaran daripada Penyelaras/ Penjaga Stok.
27.3. Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan
memulangkan kembali dengan segera seta berkeadaan baik.

28 ARAHAN DAN PEKELILING
28.1. Setiap arahan dan surat pekeliling (SP) yang dikeluarkan oleh Guru
Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
28.2. Sekiranya arahan dan SP ini diberi terus, hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas.
28.3. Sekiranya SP itu dari Kementerian, JPN / PPD guru hendaklah
mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan
diambil.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

29 TELEFON DAN FAX
Penggunaan telefon / fax hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru
hendaklah menggunakan telefon sendiri atas urusan peribadi.


30 KUNCI
30.1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
30.2. Kalau ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu,
mestikah mendapat kebenaran dari Guru Besar / Penolong Kanan.
Guru tersebut bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.

31. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
31.1. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara Rasmi
sekolah tanpa keuzuran.
31.2. Pihak sekolah boleh meminta surat tunjuk sebab sekiranya guru
terbabit tidak hadir ke majlis tersebut tanpa sebab yang munasabah.


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

JENIS CUTI GURU-GURU LAYAK MOHON CUTI BUKAN HAK
TIDAK MENJEJASKAN PENCEN / GANJARAN TETAPI SATU KEISTIMEWAAN


Jenis Cuti Jumlah Cuti Rujukan Kelulusan Catatan
Khas 1 hari Pekeliling Perkhidmatan Guru Besar
Bil 4/1977
Sakit Swasta – 15hari Perintah AM Bab C para Guru Besar,
Kerajaan – 90 hari 31 (a) JPN / JPA
+ 90 hari
Kusta/barah - 24 bulan
Haji Jangkamasa yang Perintah AM Bab C 34 / JPN *Disahkan / Tetap
diperlukan tidak melebihi 35 *Sementara 6
40 hari bulan
Mengambil Tempoh peperiksaan Perintah AM Bab C Guru Besar Hari Peperiksaan
Peperiksaan
Bersalin 60 @ 90 hari Pekeliling Perkhidmatan Guru Besar 5 kali
Bil 2/1998-26.4.1998
Perintah AM
Bab c 25/26
Tanpa rekod 30 hari KP (BB) 06/01/4 jld (48) JPN
PJJ 5.6.1998 Hanya di ITP
Awam 50 tahun
(Bukan Kolej Swasta)
Aktiviti NUTP/ 14 hari Perintah AM JPN Dalam Malaysia
Ko-operasi (2 hari perjalanan) Bab C 42(a)
Isteri Bersalin Tujuh (7) hari Bil. 9 Tahun 2002 Guru Besar

Kematian Ahli Tiga (3) hari Bil. 10 Tahun 2002 Guru Besar
Keluarga
Terdekat


CUTI YANG MENJEJASKAN PENCEN / GANJARAN


Jenis Cuti Jumlah Cuti Rujukan Kelulusan Catatan
Separuh Gaji 180 hari Perintah AM JPN
Bab C 51 (a)
*Kesihatan guru/sanak
saudara
*Lawatan sambil belajar di
seberang laut
Tanpa Gaji 360 hari Perintah AM 30 hari *Dalam Malaysia 6
Bab C 52 setahun bulan sahaja
berkhidmat *Cuti tidak boleh
diambil sekali
sehingga 4 tahun
telah berlalu selepas
cuti yang pertama.


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

TUGAS GURU BESAR / PENGETUA

1. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran pengurusan dan ikhtisas sekolah.
2. Setiausaha Jemaah Lembaga Pengelola/Lembaga Pengurus Sekolah.
3. Bertanggungjawab terhadap polisi dan objektif sekolah mengikut Polisi Kementerian Pelajaran dan
Objektif Pendidikan Negara.
4. Perancang semua bidang tugas dan gerak kerja sekolah.
5. Ketua penilai perancangan dan hasil-hasil usaha kakitangan dan pelajar sekolah.
6. Ketua bimbingan kepada semua anggota kakitangan,guru dan bukan guru.
7. Pengerusi Jawatankuasa kurikulum sekolah.
8. Pengerusi Lembaga Tatatertib Kakitangan Sekolah.
9. Pengerusi Lembaga Tatatertib Pelajar Sekolah.
10. Pengerusi Jawatankuasa Ko Kurikulum Sekolah.
11. Bertanggungjawab terhadap kewangan dan akaun sekolah.
12. Pendaftar Persatuan/Kelab yang wujud dan diluluskan oleh sekolah.
13. Ketua Pegawai Perhubungan diantara sekolah dan orang ramai, Jabatan-jabatan Kerajaan, antara
anggota kakitangan, antara kakitangan dan pelajar dan diantara mana-mana kumpulan bawah
bidang kuasa sekolah.
14. Ketua protokol bagi semua acara sekolah.
15. Bertanggungjawab atas peraturan keselamatan, harta nyawa di sekolah.
16. Penyelaras semua surat-menyurat antara sekolah-sekolah dan pihak luar.
17. Ex-office Persatuan Ibubapa dan Guru-guru sekolah.
18. Mewakili sekolah secara rasmi.
19. Bertanggungjawab terhadap pembangunan fizikal sekolah, ketenteraman, keselamatan dan lain-
lain.
20. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri Johor
dan Kementerian dari masa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1 (KURIKULUM)

MUKADIMAH

Penolong Kanan bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pelajaran
Kebangsaan.Dengan itu, Penolong Kanan bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran,
mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat
Bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pelajaran Negara tercapai.

1. BIDANG TUGAS
1.1. Menjalankan tugas-tugas Guru besar semasa ketiadaan Guru Besar.
1.2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
1.3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan
masyarakat dan keselamatan.
1.4. Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sekolah-sekolah yang mempunyai sidang
petang.
1.5. Membantu Guru Besar menyelau dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
1.6. Membantu Guru Besar dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

2. SENARAI TUGAS
2.1. KURIKULUM
2.1.1. Menentukan perlaksaan Kursus Pengajian.
2.1.2. Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.
2.1.3. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran.
2.1.4. Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan
pusat sumber.
2.1.5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan.
2.1.6. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih dan
guru-guru baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.
2.1.7. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan kurikulum serta mencadangkan
tindakan susulan.
2.1.8. Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal berkaitan dengan
peperiksaan dan penilaian dan mencadangkan tindakan susulan.
2.1.9. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan.
2.1.10. Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,
Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.
2.1.11. Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan
serta kesesuaiannya.
2.1.12. Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu
Gantian.

2.2. PENTADBIRAN
2.2.1. Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

2.2.2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru
dan kakitangan bukan guru.
2.2.3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat dan
perangkaan.
2.2.4. Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwim sekolah.
2.2.5. Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.
2.2.6. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
2.2.7. Menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
2.2.8. Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.
2.2.9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
2.2.10. Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.

3. TUGAS-TUGAS LAIN
3.1. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa
ke semasa.
3.2. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru
Besar dari masa ke semasa.
3.3. Mengkaji dan menganalisis keputusan pelajar-pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan
berasaskan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan
mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan
pembelajaran.
3.4. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal
dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan “ad-hoc” bila dan jika perlu.
3.5. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal dan tidak
formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang
berkaitan seperti masalah-masalahyang berhubung dengan kaedah mengajar serta
mencari penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut.
3.6. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikut
kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain.
3.7. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan
menjalinkan hubungan kerja yang bolehmembantu bagi mencapai matlamat pengajaran
dan pembelajaran.
3.8. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-
panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan dengannya.
3.9. Bekerjasama dengan lain-panitia dan membantunya dalam usaha kearah memajukan
pelajar-pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran yang tertentu.
3.10. Melantik seseorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan
minit mesyuarat dan mengedarkan minit mesyuarat itu kepada ahli
panitia
3.11. menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan
mesyuarat, surat-menyurat dan rekod-rekod yang tertentu.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

TUGAS GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Mukadimah
Penolong Kanan HEM bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan
murid, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni.

1. BIDANG TUGAS
1.1. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru
Penolong Kanan 1.
1.2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
1.3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal-hal Pendidikan Jasmani, Ko
Kurikulum, Disiplin dan kaunseling, Keselamatan dan Kebajikan Murid, Buku Teks,
Biasiswa dan Bantuan Kewangan, Penerbitan dan Percetakan, Perayaan Sekolah,
Koperasi Sekolah, kantin sekolah dan Pengawasan asrama jika ada.
1.4. Membantu Guru Besar dalam Pentadbiran siding petang bagi sekolah-sekolah yang
mempunyai sidang petang.
1.5. Membantu Guru Besar menyelia dan menilai seperti dalam 1.3 di atas.
1.6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

2. SENARAI TUGAS
2.1. Disiplin
2.1.1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.
2.1.2. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.
2.1.3. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar
peraturan tatatertib dan salahlaku.
2.1.4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.
2.1.5. Guru Penasihat lembaga Pengawas sekolah.

2.2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2.2.1. Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling
bersama-sama guru bimbingan dan kaunseling.
2.2.2. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan
menyediakan laporan yang disediakan.
2.2.3. Merancang dan melaksanakan program kebajikan murid dan orentasi bagi
murid-murid baru.

2.3. PROGRAM PERLINDUNGAN MURID
2.3.1. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah
dan program-program lain di peringkat sekolah.
2.3.2. Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah
dilaksanakan.

2.4. PENTADBIRAN
2.4.1. Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019
2.4.2. Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid.

2.4.3. Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
2.4.4. Mengurus pertukaran murid.
2.4.5. Mengurus surat akuan, sijil-sijil pelajar , pengesahan dan penggredan berhenti
sekolah.
2.4.6. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.
2.4.7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
2.4.8. Membantu merancang takwim sekolah.

2.5. KESIHATAN
2.5.1. Mengurus kemudahan rawatan murid.
2.5.2. Memastikan program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti
mengurus kad 001R, Rekod kesihatan dan Kad Tenaga Asas.
2.5.3. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah.
2.5.4. Menyelaras segala aktiviti kesihatan murid.

2.6. KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH
2.6.1. Membantu di dalam merancang dan menyela program bagi keindahan dan
kebersihan dan kebersihan sekolah.

2.7. KESELAMATAN
2.7.1. Merancang langkah-langkah keselamatan bersama Guru Besar.
2.7.2. Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan
Mencegah Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpanya.

2.8. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
2.8.1. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira.
2.8.2. Mengurus kutipan-kutipan data dan mengawal buku-buku stok dan Bilik Buku
Bantuan.
2.8.3. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks.

2.9. BIASISWA DAN BANTUAN
2.9.1. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.
2.9.2. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.
2.9.3. Mengurus tuntutan dan bayaran biasiswa murid.

3. TUGAS-TUGAS LAIN
3.1.1. Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar
dari masa ke semasa.
3.1.2. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan.


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

TUGAS GURU PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

MUKADIMAH

Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat
Dasar Pendidikan Kebangsaan, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum bertanggungjawab
meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti ko-kurikulum.

4. BIDANG TUGAS
4.1. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar, GPK 1 dan GPK
11.
4.2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
4.3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan Ko-
Kurikulum.
4.4. Menyelia dan menilai aktiviti Ko-Kurikulum di sekolah.
4.5. Membantu Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

5. SENARAI TUGAS
5.1. Ko-Kurikulum
5.1.1. Sukan dan permainan
5.1.1.1. Merancang Takwim kegiatan sukan dan permainan.
5.1.1.2. Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan.
5.1.1.3. Menyelia kegiatan sukan dan permainan.
5.1.1.4. Menyeras aktiviti-aktiviti pertandingan sukan dan permainan di
dalam dan di luar sekolah.

5.1.2. Pakaian Seragam
5.1.2.1. Merancang kegiatan pakaian seragam.
5.1.2.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian seragam.
5.1.2.3. Menyelia kegiatan pakaian seragam.
5.1.2.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti pertandingan pakaian seragam di
dalam dan di luar sekolah.

5.1.3. Persatuan dan Kelab
5.1.3.1. Merancang kegiatan Persatuan dan Kelab.
5.1.3.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan Persatuan dan
Kelab.
5.1.3.3. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab.
5.1.3.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di
luar sekolah.

5.2. Pentadbiran
5.2.1. Menyusun dan menyelaras kegiatan Ko-Kurikulum.
5.2.2. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan Ko-Kurikulum.
5.2.3. Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegitan Ko-kurikulum telah
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019
diambil.

5.2.4. Membantu didalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal ko-kurikulum.
5.2.5. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran sekolah.
5.2.6. Menyelaras pembahagian murid-murid kedalam kelab/persatuan/pasukan
pakaian seragam dan sebagainya.
5.2.7. Menentukan penglibatan semua murid di dalam kegiatan ko-kurikulum serta
meningkatkan tahap pencapaian.
5.2.8. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan ko-kurikulum.
5.2.9. Memastikan rekod dan data ko-kurikulum diselenggarakan.
5.2.10. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan ko-
kurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka.

6. KO KURIKULUM
6.1. SUKAN DAN PERMAINAN
6.1.1. Membantu, merancang, melaksana, dan menyelia kegiatan sukan dan
permainan di semua peringkat sekolah.
6.1.2. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan Sekolah.

6.2. KELAB DAN PERSATUAN
6.2.1. Menyelaras dan menyediakan aktiviti-aktiviti Persatuan dan kelab yang bercorak
akademik.

6.3. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM
6.3.1. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian
seragam.
6.3.2. Menyelaras perlaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

6.4. KOPERASI SEKOLAH DAN SEBAGAINYA
6.4.1. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah, galakan
simpanan/tabungan dan sebagainya.7. TUGAS-TUGAS LAIN
7.1. Membantu mengenalpasti guru-guru yang berpotensi dalam kegiatan ko kurikulum dan
mengadakan latihan untuk mereka.
7.2. Merancang kegiatan-kegiatan ko kurikulum untuk murid-murid semasa cuti sekolah.
7.3. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru
Besar dari semasa ke semasa.

GURU BERTUGAS

1. Masa Bertugas
i. 15 minit sebelum waktu sekolah dimulakan dan balik 30 minit selepas sekolah berakhir.
ii. Guru bertugas dikehendaki menjalankan aktiviti panitia yang telah ditetapkan. ( rujuk jadual
bertugas ).
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

2. Pengawasan.
i. Guru bertugas dikehendaki meronda sekitar kawasan sekolah untuk memastikan bahawa
semua dalam keadaan bersih dan tenteram.
ii. Rekodkan / catatkan segala kerosakan / kehilangan yang terdapat di bangunan sekolah /
kawasan sekolah.
iii. Mengelolakan perhimpunan dengan lancar dan penuh disiplin.
iv. Mengawas murid waktu rehat dan balik.
v. Memastikan semua bilik darjah / pejabat / bilik guru / PSS dan lain-lain berkunci sebelum balik.
vi. Memastikan murid mematuhi peraturan sekolah semasa berada di kawasan sekolah.

3. Kebersihan
3.1 Pastikan tempat-tempat tersebut sentiasa bersih.
i. Semua bilik darjah.
ii. Perpustakaan
iii. Kantin.
iv. Tandas.
v. Kawasan sekolah.

4. Laporan
Setiap kumpulan hendaklah melengkapkan
i. Laporan Harian.
ii. Laporan perhimpunan
iii. Pertandingan keceriaan kelas
iv. Laporan kantin

5. Pengumuman.
i. Dalam masa perhimpunan, guru bertugas hendaklah berucap berdasarkan topik yang telah
ditetapkan serta mengumumkan perkara-perkara yang diperlukan.

6. Perhimpuan.
i. Perhimpuan akan diadakan setiap hari Isnin jam 7.30 pagi.
( rujuk aturcara perhimpuan sekolah ).


TUGAS GURU DARJAH

1. Merekod semua butiran murid dalam dafar kedatangan terutamanya bahagian, nombor masuk
sekolah dan keterangan diri murid. Ejaan nama murid betul mengikut dalam surat beranak.

2. Menandakan kedatangan murid setiap hari.

3. Menutup Jadual Kedatangan pada setiap akhir bulan.

4. Mencatatkan pertukaran murid masuk / keluar dalam buku daftar kedatangan

5. Menghubungi ibu bapa murid melalui Guru Besar jika ada murid yang tidak hadir ke sekolah lebih
daripada 3 hari berturut-turut atau lebih 6 hari dalam sebulan.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

6. Meminta murid membawa surat ibu bapa / penjaga/ doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah.

7. Menyedaiakn rekod keputusan peperiksaan Ujian Bulanan, setengah tahun dan Akhir tahun
dalam e-BRM dan SAPS.

8. Memastikan papan kenyataan dalam kelas digunakan secara berfaedah, seperti menampal
pekeliling sekolah, jadual waktu ,jadual bertugas mingguan, peraturan sekolah, contoh-contoh
karya dan artikel-artikel yang baik untuk rujukan murid. Bahan-bahan hendaklah sentiasa
dikemaskinikan.

9. Mengadakan sudut bacaan di dalam kelas.

10. Melantik ketua dan penolong murid pada awal persekolahan.

11. Memastikan profil dan dokumen murid yang berkaitan seperti kad gigi, rekod kesihatan, rekod
kemajuan murid ada.

12. Memastikan kelas sentiasa dalam keadaan bersih dan kerusi meja teratur.

13. Menguruskan pemberian buku teks mengikut peraturan mengenainya.

14. Melaporkan murid-murid yang perlu bimbingan / kaunseling kepada guru Bimbingan &
Kaunseling serta memberikan kerjasama yang diperlukan.

15. Bertanggungjawab diatas kebajikan murid di dalam kelasnya.

16. Memunggut semula pinjaman buku teks pada akhir tahun persekolahan.

17. Daftar kedatangan murid.
17.1 Jadual kedatangan murid hendaklah diisi sendiri oleh Guru Kelas pada setiap hari. Guru
hendaklah menghubungi murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut melalui surat atau
telefon. Gunakan borang khas yang boleh didapati di pejabat sekolah. Rekodkan semua surat
menyurat dengan ibu bapa / penjaga.

17.2 Buku daftar adalah dokumen penting. Ia hendaklah diisi dengan cermat, betul dan kemas.
Gunakan dakwat warna hitam.

17.3 Buku kedatangan tidak boleh dibawa balik. Ia mesti diletakkan di pejabat sebelum jam
9.00 pagi. Pastikan semua buku Kedatangan telah diisi.


TUGAS KETUA PANITIA

1. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang terkini
2. Menentukan penggunaan bahan bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan
3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan.

4. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman
5. Menganalisa keputusan peperiksaan bagi matapelajaran berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan
untuk meningkatkan taraf pencapaian dari masa ke semasa.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

6. Bertanggungjawab untuk menentukan buku panduan guru yang digunakan oleh guru mata pelajaran
masing-masing.

7. Menentukan jenis buku yang perlu diadakan oleh sekolah untuk perpustakaan sekolah
8. Bertanggungjawab untuk menentukan pembelian alatan / bahan-bahan ABM

9. Mengkaji dan menentukan jenis buku kerja bagi setiap aliran jika diperlukan.
10. Membuat anggran perbelanjaan tahunan serta mendapat persetujuan pihak sekolah
11. Bersama-sama bertanggungjawab mengekalkan dan meningkatkan prestasi murid.

12. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 2 kali sepenggal
13. Mengadakan tindakbalas bagi setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran baru,
pengkaedahan pengajaran pembelajaran baru jika ada.

14. Menjalankan lain-lain tugas yang ditentukan dan diarah oleh Guru Besar.

ATURCARA PERHIMPUNAN SEKOLAH
Hari : Isnin
Masa : 7.20 hingga 7.50 pagi
Aturcara : Loceng dibunyikan
Perhimpunan : a) Nyanyian
i. Lagu Negaraku
ii. Lagu Bangsa Johor
iii. Lagu Patriotik
iv. Bacaan ikrar
v. Rukun Negara
vi. Ikrar Sekolah
vii. Bacaan Doa
viii. Laporan guru bertugas
ix. Penyampaian sijil/hadiah/pengumuman
x. Laporan Guru Besar/GPK
xi. Lagu Sekolah
xii. Masuk ke kelas.
Panduan

1. Lagu Negaraku / Bangsa Johor / Lagu Sekolah / Lagu Patriotik
i. Murid menyanyi diiringi dengan muzik dibawah kelolaan guru muzik.
ii. Murid hendaklah berdiri tegak.

2. Ikrar Murid
i. Semua guru dan murid hendaklah mengangkat tangan kanan dan membaca ikrar bersama-sama.


3. Bacaan doa.
i. Murid atau ustaz membaca doa untuk keselamatan dan kesejahteraan semua guru dan murid.
ii. Murid Islam dikehendaki mengangkat ke dua-dua belah tangan dan mengaminkan doa, manakala murid-
murid bukan Islam bertafakur sejenak sambil berdiri tegak sebagai tanda hormat.

4. Ucapan guru bertugas.
i. Menyampaikan ucapan ringkas mengenai peraturan sekolah atau pengumuman penting dalam
perhimpunan sekolah.
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

5. Ucapan Guru Besar atau GPK
i. Guru Besar atau GPK membuat pengumuman dan ulasan berkaitan dengan akademik, ko-kurikulum,
disiplin dan sebagainya.

6. Panduan Am Bagi Guru-guru.
i. Semua guru hendaklah duduk di hadapan ketika perhimpunan mingguan dijalankan, berhadapan dengan
murid.
ii. Semasa perhimpunan, semua guru dikehendaki berpakaian kemas dan guru lelaki dikehendaki bertali
leher.

7. Kedudukan Ketua Darjah dan Pengawas.
Ketua darjah berdiri di barisan hadapan kelas masing-masing.

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

HALA TUJU SEKOLAH


NKRA DAN KURIKULUM


UNJURAN UPSR
PERATUS LULUS
UPSR 2018 TOV ETR (2019)

93.62 95.0
PERATUS CEMERLANG
UPSR 2018 TOV ETR (2019)

2.13 2.0


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

HALA TUJU SEKOLAH


HEM DAN KOKURIKULUM

HALA TUJU SEKOLAH


HAL EHWAL MURID

PERATUS KEHADIRAN MURID
TOV ETR (2019)

92.25 93
PERATUS DISIPLIN MURID
TOV ETR (2019)


RINGAN 8 6

SEDERHANA 6.3 5

BERAT 0.3 0.1

PERATUS ADUAN

TOV ETR (2019)
0.7 0.5

PERATUS BANTUAN
TOV ETR (2019)

BAP 63.83 63
RMT 9.22 9

SPBT 99.29 99.65KOKURIKULUM
SUKAN DAN PERMAINAN
TOV ETR (2019)
100 % 100 %
UNIT BERUNIFORM
TOV ETR (2019)
40 % 60 %
KOAKADEMIK
TOV ETR (2019)
94 % 95 %


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

11 ANJAKAN DALAM PPPM 2013-2025


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Taman Megah Ria
Kod Sekolah : JBA 1091
Gred Sekolah : A
Alamat Sekolah : Jalan Api-Api 1, Tmn Megah Ria 81750,
Masai Johor
No. Tel : 07-3866700
No. Fax : 07-3862700
Pejabat Pendidikan : Pasir Gudang
Daerah /Mukim : Johor Bahru
Kawasan DUN : Permas Jaya
e-Mail : [email protected]
Kawasan Parlimen : Pasir Gudang
Kategori Sekolah : Bandar
Pihak Berkuasa Tempatan : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah.
Luas Kawasan : 2.5 HEKTAR
Tarikh Ditubuhkan : 1.11.2000
Tarikh Beroperasi :
Status Tanah : Hak Milik Kerajaan
Jarak Daripada PPD : 4 km
Nama Guru Besar : PUAN MISKIAH BINTI JALALUDIN
PERKARA BILANGAN

JUMLAH KELAS 17


JUMLAH GURU 33


JUMLAH AKP 6

JUMLAH MURID PERDANA 282


JUMLAH MURID PRA SEKOLAH 50


JUMLAH MURID PENDIDIKAN KHAS 21


BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

HARI KELEPASAN AM 2019
HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

5.2.2019 SELASA
Tahun Baru Cina
6.2.2019 RABU

Hari Thaipusam ** 21.1.2019 ISNIN


Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Johor 23.3.2019 SABTU
**


Hari Pekerja 1.5.2019 RABU

Hari Wesak 19.5.2019 AHAD

Awal Ramadan * 5.5.2019 AHAD

Hari Keputeraan Seri Paduka Yang 9.9.2019 ISNIN

DiPertuan Agong

5.6.2019 RABU
Hari Raya Aidilfitri *
6.6.2019 KHAMIS

Hari Kebangsaan 31.8.2019 SABTU

11.8.2019 AHAD
Hari Raya Aidiladha
12.8.2019 ISNIN

Hari Malaysia 16.9.2019 ISNIN


Awal Muharram 1.9.2019 AHAD

Hari Deepavali* 6.11.2019 SELASA

15.10.2019 ISNIN
Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar **Hari Keputeraan Nabi Muhammad 27.10.2019 AHAD
S.A.W (Maulidur Rasul)

Hari Krismas 25.12.2019 RABU

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019
MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 21.03.2019 15
JUMLAH HARI 58
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22.03.2019 30.03.2019 9 1

31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22 8
01.05.2019 23.05.2019 17
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
1 2
24.05.2019 08.06.2019 16

2 09.06.2019 30.06.2019 16 9
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 08.08.2019 6
JUMLAH HARI 45
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
09.08.2019 17.08.2019 9 1

18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23 14
01.11.2019 21.11.2019 15
JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN
5
22.11.2019 31.12.2019 40
Jumlah hari persekolahan termasuk Cuti Am :
Jumlah hari Cuti Penggal

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

ANALISIS CUTI PERAYAAN 2019


35

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

JADUAL PEPERIKSAAN AWAMPEPERIKSAAN TARIKH


UPSR 19/9/2019 – 26 / 9 /2019JADUAL PEPERIKSAAN DALAMAN
PEPERIKSAAN TARIKH


UJIAN 1 11– 13 MAC 2019

SETENGAH TAHUN 13 – 16 JUN 2019
PERCUBAAN UPSR 8 – 11 JULAI 2019

AKHIR TAHUN 21 – 24 OKTOBER 2019


*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN


36

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

PENTADBIRAN
37

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

CARTA ORGANISASI PENTADNBIRANPENGERUSI
MISKIAH BINTI JALALUDINNAIB PENGERUSI
ROSLI BIN ABUN. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3
ENGKU NORANI BINTI SYED RABUNAH BINTI
ABDULLAH SALIKAN

AHLI JAWATANKUASA


JK PENGURUSAN JK PENGURUSAN DATA &
TERTINGGI SEKOLAH DASHBOARD SEKOLAH
JIHAN BT ABD GHANI

JK KEWANGAN & AUDIT JK LATIHAN DALAM
SEKOLAH PERKHIDMATAN
JK PEMBANGUNAN JK PEMBANGUNAN FIZIKAL
ASET DAN STOR & PERABOT SEKOLAH
UNIT KURIKULUM

JK PIBG JK PIBK


JK PBPPP / e-PRESTASI JK SKPMG2JK BUKU PENGURUSAN JK SPSK
SEKOLAH


JK KAJIAN TINDAKAN & JK PROGRAM PGB
INOVASI


JK KELAB GURU & STAF JK LEMBAGA TATATERTIBJK LAWATAN MASUK & JK BENCANA SEKOLAH
KELUAR/NGO/PROJK CATATAN MESYUARAT &
TAKLIMAT GURU
38

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

Pengerusi
JAWATAN KUASA INDUK Timbalan Pengerusi MISKIAH BINTI JALALUDIN (GURU BESAR)
ROSLI BIN ABU ( GPK PENTADBIRAN & KURIKULUM)

Naib Pengerusi 1
ENGKU NORANI BINTI SYED ABDULLAH (GPK HEM)
RABUNAH BINTI SALIKAN ( GPK KOKURIKULUM )
Naib Pengerusi 2
Kurikulum
JAWATAN KUASA PENGURUSAN TERTINGGI Kokurikulum NADIA SHAQILLA BT OTHMAN
HEM
NORSIAH BINTI MAMAT

EN.SHAFIE BIN NGATEN

Sukan

Setiausaha MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI
STEVEN A/L ABRAHAM

Naib Setiausaha
RAJA MUHAMMAD AQIL BIN RAJA MOHAMED
PENGURUSAN DATA & DASHBOARD SEKOLAH AJK ROSMANIZA BINTINUR QUISTINA BINTI MOHD NAWAWI

NOR ZULIAILNAYANTY BINTI MOHD JUSOH
MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI

Setiausaha NURUL SYAMIMI BINTI RAMLI


RAJA MUHAMMAD AQIL BIN RAJA MOHAMED

MOHD ZAINUL ABIDIN BIN JUSOH@YUSOFF
JAWATANKUASA KEWANGAN & AUDIT SEKOLAH AJK NURUL NADZIRAH BINTI MOHD AZAM
NORSHAHEERA BINTI MOHD SHUKRI
LIANA BINTI PAIRIN


Semua Ketua Panitia

Semua Guru Kelas

STEVEN A/L ABRAHAM
Juru Audit Dalaman
39

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

SKPMG2 Setiausaha UMI KALSOM BINTI ABDULLAH

AJK

Setiausaha NUR QUISTINA BINTI MOHD NAWAWI

Pengurusan Panitia (PK 01) NOR HAYATI BINTI MAT SEMAN
Pengurusan Jadual Waktu (PK 02) SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN

Pengurusan PdPc (PK 03) WAN MOHD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD
STANDARD PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
Pengurusan Pencerapan (PK 04) NORISHAH BINTI JAMALUDIN
Pengurusan Peperiksaan (PK 05) STEVEN A/L ABRAHAM
Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
(PK06) SHARIFAH BINTI BASRI
Pengurusan Mesyuarat (PK 07)

Pengurusan Aduan Pelanggan (PK 08) ROSMANIZA BINTI HASSAN
Pengurusan Pusat Sumber (PK 09) NURUL NADZIRAH BINTI MOHD AZAM

Pengurusan Perkembangan Staf (PK 10) NOORLIZAH BINTI MOHD TAMIN
Pengurusan Perolehan / Pembelian (PK 11) SITI HASNI BINTI ABDUL RAHMAN

Pengurusan Kawalan Dokumen (PK 12) GURU X
Pengurusan Bimbingan (PK 13) NORSHAHEERA BINTI MOHD SHUKRI

Pengurusan Audit Dalaman (PK 14) STEVEN A/L ABRAHAM

Perkhidmatan Yang Tidak Akur (PK 15) JPN
Pencegahan/Pembetulan/Penambahbaikan
(PK 16) JPN

Kajian Semula Pengurusan (PK 17) JPN
Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum LIANA BINTI PAIRIN
(PK18)
Pengurusan Sukan Dan Permainan (PK19) MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI
Setiausaha PUNITHAWATHI A/P V.NACHIMUTHOO
PBPPP / E PRESTASI
AJK SITI HASNI BINTI ABDUL RAHMAN
Setiausaha ROSLI BIN ABU
LEMBAGA TATATERTIB
AJK SITI HASNI BINTI ABDUL RAHMAN
Pegawai Aset
MUHAMAD AZWAN BIN ABD AZIZ
JAWATA NKUASA PEMBAN GUNAN ASET DAN STOR Pegawai Pemeriksa Harta ROSLI BIN ABU

Modal & Inventori
WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD40

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

RAJA MUHAMMAD AQIL BIN RAJA
Lembaga Pemeriksa MOHAMED
Pelupusan Aset Alih Kerajaan
SHAHRUL HISHAM BIN ZULKIPLI
SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN
Pegawai Pemverikasi
MUHAMMAD ZULFADHLI AKMAL BIN MUZZAFAR
SITI HASNI BINTI ABDUL RAHMAN

Stor NARIMA BINTI ZAINAL
SURAYATI MAHANUM BINTI ABU BAKAR

MUHAMMAD ZULFADHLI AKMAL BIN
JAWATANKUASA Setiausaha MUZZAFAR
PEMBANGUNAN
FIZIKAL DAN PERABOT AJK MOHD ZAINUL ABIDIN BIN
JUSOH@YUSOFF

JAWATANKUASA Setiausaha NOORLIZAH BINTI MOHD TAMIN
LADAP AJK NORISHAH BINTI JAMALUDIN

JAWATANKUASA Setiausaha PUNITHAWATHI A/P V. NACHIMUTHOO
PROGRAM
PEMBANGUNAN GURU AJK NORSIAH BINTI MAMAT
BAHARU SHADATON ZARAH BINTI ABDULLAH

JAWATANKUASA Setiausaha
CATATAN MESYUARAT
DAN TAKLIMAT GURU AJK Pencatat Mengikut giliran dalam senarai guru
MUHAMMAD ZULFADHLI AKMAL BIN
JAWATANKUASA Setiausaha MUZZAFAR
BENCANA SEKOLAH
Ahli Jawatankuasa SHAHRUL HISHAM BIN ZULKIPLI


PIBK Setiausaha SHARIFAH BINTI BASRI
JAWATANKUASA Setiausaha HERNEY 'AQILAH BINTI MUHAIMIN
KAJIAN TINDAKAN &
INOVASI AJK WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD

JAWATANKUASA Setiausaha MUHAMMAD ZULFADHLI AKMAL BIN
LAWATAN MASUK & MUZZAFAR
KELUAR/ NGO/ PRO AJK NUR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN

Setiausaha Kurikulum NADIA SHAQILLA BT OTHMAN
JAWATANKUASA BUKU
PENGURUSAN Setiausaha HEM NORSIAH BINTI MAMAT
SEKOLAH
Setiausaha Kokurikulum SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN
41

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

Setiausaha


Penolong Setiausaha


Bendahari


JAWATANKUASA PIBGAJK

Pengerusi

Naib Pengerusi
Setiausaha

Bendahari
JAWATANKUASA
KELAB GURU & STAF


AJK42

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

SENARAI NAMA GURU, JAWATAN, GRED DAN OPSYENBIL NAMA JAWATAN/GRED OPSYEN


1 MISKIAH BINTI JALALUDIN DG44 PM

2 ROSLI BIN ABU DG36 AM

3 ENGKU NORANI BINTI SYED ABDULLAH DG42 BI/PS

4 RABUNAH BINTI SALIKAN DG32 MT/MZ


5 NOORLIZAH BINTI MOHD TAMIN DG44 BI/PJPK

6 NORISHAH BINTI JAMALUDIN DG44 MT/KH

7 PUNITHAWATHI A/P V.NACHIMUTHOO DG44 BI/PS


8 NORHAYATI BINTI MAT SEMAN DG44 P.KHAS

9 NORSIAH BINTI MAMAT DG44 BM/KH

10 RAJA MUHAMMAD AQIL BIN RAJA MOHAMED DG44 BA


11 MOHD ZAINUL ABIDIN BIN JUSOH@YUSOFF DG44 PEMULIHAN

12 NOR ZULIAILNAYANTY BINTI MOHD JUSOH DG41 P.KHAS

13 SHADATON ZARAH BINTI ABDULLAH DG 41 MT/PS

14 SHAFIEI BIN NGATTEN@NGADENAN DG41 BI/MZ


15 UMI KALSOM BINTI ABDULLAH DG41 BA/USULUDIN

16 HERNEY 'AQILAH BINTI MUHAIMIN DG41 BM/PJ/RBT

17 NORSHAHEERA BINTI MOHD SHUKRI DG41 PSOSIAL/BM

18 NUR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN DG41 BM/PJ/MZ


19 SHAHRUL HISHAM BIN ZULKIPLI DG41 GPI/BA
20 SHARIFAH BINTI BASRI DG41 GPI

21 MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI DG41 SN/PJ

22 MUHAMAD AZWAN BIN ABD AZIZ DG41 P.KHAS
23 NURUL NADZIRAH BINTI MOHD AZAM DG41 TSEL

43

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

24 NURUL SYAMIMI BINTI RAMLI DG41 TSEL
25 WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD DG41 BM/MZ/RBT

26 STEVEN A/L ABRAHAM DG41 MT/ PK
MUHAMMAD ZULFADHLI AKMAL BIN
27 DG41 GPI
MUZZAFAR

28 ROSMANIZA BINTI HASSAN DG34 GPI
29 NOOR HAYATI BINTI MUHAMMAD DG32 SN/KT

30 NUR QUISTINA BINTI MOHD NAWAWI DG32 SN/BM
31 NADIA SHAQILLA BT OTHMAN DG41 TSEL

32 LIANA BINTI PAIRIN DG44 PRA

33 AARON DG41 BI

34 GURU Y


SENARAI NAMA STAF SOKONGAN

BIL NAMA JAWATAN


1 SITI HASNI BINTI ABDUL RAHMAN PT KEWANGAN

2 OTHMAN BIN HASSAN PEMBANTU OPERASI

3 SITI HAJAR BINTI KASMIN PPM PEN.KHAS


4 FASEHA BINTI SOKHIMI PPM PEN.KHAS

5 SURAYATI MAHANUM BINTI ABU BAKAR PPM PRA SEKOLAH

6 NARIMA BINTI ZAINAL PPM PRA SEKOLAH


44

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

SENARAI NAMA GURU KELAS 2019

KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS
NUR HAFIZAH BINTI ABDUL SHAFIEI BIN
1 RIA 1
RAHMAN NGATTEN@NGADENAN
WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN
1 RIA 2 NADIA SHAQILLA BT OTHMAN
CHE MOHD
HERNEY 'AQILAH BINTI
2 RIA 1 ROSMANIZA BINTI HASSAN
MUHAIMIN
NUR QUISTINA BINTI MOHD MUHAMMAD ZULFADHLI
2 RIA 2
NAWAWI AKMAL BIN MUZZAFAR
NORSHAHEERA BINTI MOHD PUNITHAWATHI A/P
3 RIA 1
SHUKRI V.NACHIMUTHOO
NOORLIZAH BINTI MOHD SHAHRUL HISHAM BIN
3 RIA 2
TAMIN ZULKIPLI
4 RIA 1 NORSIAH BINTI MAMAT AARON

UMI KALSOM BINTI MOHD ZAINUL ABIDIN BIN
4 RIA 2
ABDULLAH JUSOH@YUSOFF
MUHAMMAD DZULFIKAR BIN
5 RIA 1 NURUL SYAMIMI BINTI RAMLI
MOHD LAILI
NOOR HAYATI BINTI
5 RIA 2 NORISHAH BINTI JAMALUDIN
MUHAMMAD
SHADATON ZARAH BINTI RAJA MUHAMMAD AQIL BIN
6 RIA 1
ABDULLAH RAJA MOHAMED
NURUL NADZIRAH BINTI
6 RIA 2 STEVEN A/L ABRAHAM
MOHD AZAM RAJA
SURAYATI MAHANUM BINTI
PRA PINTAR GURU X
ABU BAKAR
PRA CERDIK LIANA PAIRIN NARIMA BINTI ZAINAL

NORHAYATI BINTI MAT
PK AKTIF FASEHA BINTI SOKHIMI
SEMAN
PK BIJAK SHARIFAH BINTI BASRI SITI HAJAR BINTI KASMIN

MUHAMAD AZWAN BIN ABD NOR ZULIAILNAYANTY BINTI
PK CERDIK
AZIZ MOHD JUSOH45

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

46

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2019PENGERUSI
MISKIAH BINTI JALALUDINTIMBALAN PENGERUSI KAUNSELOR
ROSLI BIN ABUN. PENGERUSI 1 N. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3
ENGKU NORANI SYED RABUNAH BINTI -

ABDULLAH SALIKAN


SETIAUSAHA 1
NADIA SHAQILLA BT OTHMAN


AHLI JAWATANKUASAKP BM KP PEND JASMANI PENYELARAS LINUS
NORSIAH BINTI MUHD DZULFIKAR NUR HAFIZAH
MAMAT

KP BI KP PEND KESIHATAN GURU PENYELARAS
MEDIA
VCV NADIA SHAQILLA NOORLIZAH M.TAMIN SHAHRUL HISHAM BIN
ZULKIPLI

KP RBT MBMMBI

KP SAINS
NUR QUISTINA HERNEY AQILAH AARON
MUHAIMIN

KP TMK JADUAL WAKTU
KP MATEMATIK NORISHAH JAMALUDIN STEVEN
SHADATON ZARAH

KP PEND.SENI PRA SEKOLAH
KP PENDIDIKAN ISLAM PUNITHAWATHI A/P LIANA PAIRIN
M.ZULFADHLI AKMAL V. NACHIMUTHOO

SU PEPERIKSAAN UPSR PENYELARAS JQAF
KP BAHASA ARAB MUHD ZAINUL ABIDIN ROSMANIZA HASSAN
UMI KALSOM

SU PEP DALAMAN PENYELARAS BESTARI/ICT
STEVEN ABRAHAM RAJA MOHD AQIL
KP PEN MORAL
NORSHAHEERA
PEMULIHAN KHAS
PBD
KP SEJARAH SHAFIEI NGATTEN MUHD ZAINUL
ABIDIN
NOOR HAYATI
PENDIDIKAN KHAS PENYELARAS

NOR ZULIAILNAYANTY NKRA/LINUS
KP PEND MUZIK NUR HAFIZAH
WA. AHMAD HAFIZ
47

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

UNIT KURIKULUM 2019Pengerusi (GURU BESAR) MISKIAH BINTI HJ JALALUDIN


Timbalan
Pengerusi (PK PENTADBIRAN) ROSLI BIN ABU


Naib (PK HEM) ENGKU NORANI BINTI SYED ABDULLAH
Pengerusi

(PK KOKURIKULUM) RABUNAH BINTI SALIKAN
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
Setiausaha NADIA SHAQILLA BT OTHMAN


SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


PENYELARAS BESTARI RAJA MOHD AQIL BIN RAJA MUHAMAD


S/U PEPERIKSAAN UPSR ZAINUL ABIDIN BIN MOHD JUSOH


S/U PEPERIKSAAN DALAMAN STEVEN ABRAHAM


GURU PENYELARAS MEDIA
NURUL NADZIRAH BINTI MOHD AZAM
Ahli Jawatankuasa GURU JADUAL WAKTU STEVEN A/L ABRAHAM
ZAINUL ABIDIN BIN MOHD JUSOH
PEMULIHAN KHAS

PRASEKOLAH LIANA PAIRIN


PENDIDIKAN KHAS NOR ZULIAILNAYANTY BINTI MOHD JUSOH


PENYELARAS TAHUN 6 SHADATON ZARAH BINTI ABDULLAH

PENYELARAS J-QAF ROSMANIZA BINTI HASSAN


PENYELARAS PBD SHAFIE BIN NGATTEN @ NGADENAN48

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

Pengerusi GURU BESAR MISKIAH BINTI HJ JALALUDIN

Timbalan PK
Pengerusi PENTADBIRAN ROSLI BIN ABU

PK HEM ENGKU NORANI SYED ABDULLAH

Naib Pengerusi
(PK RABUNAH BINTI SALIKAN
KOKURIKULUM)

Setiausaha NADIA SHAQILLA BT OTHMAN
PANITIA JAWATAN NAMA GURU

KETUA PANITIA NORSIAH BINTI MAMAT

SETIAUSAHA NUR HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN
BAHASA MELAYU
PENGURUSAN PANITIA
AHLI JAWATAN
KUASA SEMUA GURU BAHASA MELAYU
KETUA PANITIA NADIA SHAQILLA BT OTHMAN

BAHASA SETIAUSAHA NURUL NADZIRAH BINTI MOHD AZAM
INGGERIS
AHLI JAWATAN
KUASA SEMUA GURU BAHASA INGGERIS

KETUA PANITIA SHADATON ZARAH BINTI ABDULLAH
SETIAUSAHA NORISHAH BINTI JAMALUDIN
MATEMATIK
AHLI JAWATAN
KUASA SEMUA GURU MATEMATIK

KETUA PANITIA NUR QUISTINA BINTI MOHD NAWAWI

SETIAUSAHA NOOR HAYATI BINTI MUHAMMAD
SAINS
AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU SAINS
KETUA PANITIA MUHD ZULFADHLI AKMAL BIN MUZAFAR

SETIAUSAHA SHAHRUL HISHAM BIN ZULKIPLI
AGAMA ISLAM
AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU AGAMA ISLAM

KETUA PANITIA UMI KALSOM BINTI ABDULLAH
BAHASA ARAB
SETIAUSAHA RAJA MOHD AQIL BIN RAJA MUHAMAD

PENDIDIKAN KETUA PANITIA PUNITHAWATHI A/P V.NACHIMUTHOO
KESENIAN ( SETIAUSAHA SHADATON ZARAH BINTI ABDULLAH
49

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019

PENDIDIKAN AHLI
SENI) JAWATANKUASA SEMUA GURU PEND. SENI

KETUA PANITIA WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD
PENDIDIKAN
KESENIAN ( SETIAUSAHA SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN
PENDIDIKAN SEMUA GURU PEND. MUZIK
MUZIK) AHLI
JAWATANKUASA
KETUA PANITIA MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI

PENDIDIKAN SETIAUSAHA HERNEY ‘AQILAH BINTI MUHAIMIN
JASMANI
AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU PEND. JASMANI

KETUA PANITIA NOORLIZAH BINTI MOHD TAMIN
PENDIDIKAN SETIAUSAHA MUHAMMAD DZULFIKAR BIN MOHD LAILI
KESIHATAN
AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU PEND. KESIHATAN

KETUA PANITIA NOOR HAYATI BINTI MUHAMMAD
SETIAUSAHA GURU X
SEJARAH
AHLI JAWATAN
KUASA SEMUA GURU SEJARAH
KETUA PANITIA HERNEY AQILAH BINTI MUHAIMIN

REKA BETUK SETIAUSAHA STEVEN AL ABRAHAM
TEKNOLOGI
AHLI JAWATAN
KUASA SEMUA GURU RBT

KETUA PANITIA NORISHAH BINTI JAMALUDIN
TEKNOLOGI
MAKLUMAT & SETIAUSAHA WAN AHMAD HAFIZ ADRI BIN CHE MOHD
KOMUNIKASI AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU TMK

KETUA PANITIA NORSHAHEERA BINTI MOHD SHUKRI
PENDIDIKAN SETIAUSAHA NOOR HAYATI BINTI MUHAMMAD
MORAL
AHLI
JAWATANKUASA SEMUA GURU PENDIDIKAN MORAL
PENGURU SAN PENILAIA N DAN JAWATANKUASA Peperiksaan Awam MOHD ZAINUL ABIDIN BIN JUSOH @ YUSOF
Setiausaha
PENTAKSI
RAN
Setiausaha
PENILAIAN
Peperiksaan Dalaman
STEVEN ABRAHAM
Penyelaras PBS/KSSR SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN

50

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2019


Click to View FlipBook Version