The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

téli Gyógyító magazinunk

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bethesda, 2018-12-21 04:45:32

Gyógyító 2018. tél

téli Gyógyító magazinunk

A Bethesda Gyermekkórház Magazinja 2018 • TÉL

IRÁNYTŰ A SÜRGŐSSÉGIRE

Mikor menjünk és mikor ne a kórházba?

HA NAGY LESZEK, BACILLUS LESZEK

Lackfi Jánossal beszélgettünk

NEM CSAK FELFÁZÁS!

Húgyúti fertőzésekről

ÍGY NEVELD A LEGNAGYOBBAT!

Bethesda Kórház Alapítvány

Alapítványunkon keresztül támogassa Ön is kórházunkat, hogy
minél több gyermeket gyógyíthassunk jobb körülmények között!

Sokan keresik meg a kórházat azért, mert valamilyen formában
szeretnének segíteni a beteg gyerekeken, vagy az intézményen.
Van, aki a pénzét adja. Van, aki az idejét, erejét áldozza ránk.
Nem győzzük felsorolni, hogy milyen sokan és sokféleképpen
segítettek már nekünk. Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek!

Rengeteg eszközre és műszerre van szükségünk ahhoz,
hogy mindenben a legtöbbet és legjobbat tudjunk adni.
Bátorítjuk, hogy legyen Ön is támogatónk!

Kísérje figyelemmel honlapunkon a jótékonysági rendezvényekről,
projektekről,támogatási akciókról szóló beszámolóinkat!

www.bethesda.hu | www.bka.hu

PÉNZADOMÁNY TÁRGYI ADOMÁNY

Ha anyagilag szeretné Különféle eszközökkel,
gyógyító munkánkat segíteni: játékokkal, ruha-és
élelmiszeradományokkal
• banki átutalással is tud segíteni.
• rendszeres átutalási megbízással
• postai „sárga csekkel”
• kórházi gyűjtőládák segítségével
• online adományozással

TÁMOGATÁSHOZ SZÁMLASZÁM:

10300002-20350699-70073285

SZJA 1% ADÓSZÁM:

180 425 39-1-42

Bejegyzési szám: Pk.70093/1992/3©

Beköszöntő | 3

Őrizzük a tükröt

Bese Nóra
főszerkesztő

Adventben elemi erővel tör fel a vágy, hogy jók akarunk lenni!
Adni, rászorulónak, beteg gyereknek, jó ügynek. Mert az ember
belül jó és ilyenkor ki is akarja fejezni azt.

Az év utolsó hónapjában fantasztikus embe- nak kisbetegeink. De jó lenne megadni mindig,
rek keresnek meg minket, akik segíteni akar- mindenkinek azt, amitől szebb lehet az élete...
nak, rengeteg jó szándékkal, tenni akarással
találkozunk. Van, akinek extravagáns ötle- Tükörként is szemlélhetjük a karácsony előtti
tei vannak az adományozásra, van, aki nem felfokozott jóságvágyunkat. Amelybe érdemes
ragaszkodik semmihez, van, aki határozottan időnként belepillantanunk az ünnepi fények
megszabja az időpontot, hogy mikor és mit csillogása után is. Ha most tudunk képesla-
akar adni és van, aki csendesen megkérdezi, pot írni a nagymamának, akkor évközben is
mire is van szükségünk. Kórházként minden megpróbálhatjuk. Ha most ki tudjuk találni
kis dolog segítség lehet, hogy jobbá, komfor- egymás vágyait, gondolatait, akkor máskor is
tosabbá tehessük az ellátást, és szebbé a gyer- örömet szerezhetünk nekik. Ha most tudunk a
mekek bent töltött napjait. rászorulóknak, betegeknek adakozni, jövőre is
gondolhatunk rájuk. Ha most tudunk gyertya
De ilyenkor mégis elgondolkodom azon, hogy mellé leülni és megállni, akkor mindig igazi
vajon miért csupán a december szól a segítség- feltöltődés lehetne ez.
nyújtásról, az adományozásról, miért csak az Őrizzük magunknál ezt a tükröt,biztosan
ekkor betegeskedő gyerekek roskadoznak az hasznos lesz a jövő évben...
ajándékoktól... Hiszen az év többi 11 hónapjá- Mi most írásainkat, tippjeinket, személyes
ban ugyanúgy emberfeletti munkával gyógyí- történeteinket tudjuk adni ezeken a lapokon.
tanak gyógyítóink, ápolnak ápolóink, gyógyul- Forgassák haszonnal a várakozás ideje alatt!

4 | Tartalom

Tartalom

3 ŐRIZZÜK A TÜKRÖT 24 ÍGY NEVELD A LEGIDŐSEBBET!
BESE NÓRA, FŐSZERKESZTŐ BESE NÓRA

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
5 27 APÁK A KÓRTEREMBEN
6 FUUSUNK EGYÜTT!
SZALAI ÁDÁM A BETHESDÁBAN DR. BOGNÁR ZSÓFIA

IRÁNYTŰ A SÜRGŐSSÉGIRE 28 MESE
8 DR. SCHLICK-SZABÓ ANNA
30 SÁRI CSAK PISLOGNI TUD
NEMCSAK FELFÁZÁS! MÁTHÉ ZSUZSA INTERJÚJA
DR. KOLLÁK ZITA
10
SZEMÜNK FÉNYE
DR. DREXLER DONÁT 33 JÁTÉK

13 BEMUTATJUK: DR. MIKOS BORBÁLA 34 ITT GYÓGYULTAM
INTENZÍV OSZTÁLYUNK VEZETŐ FŐORVOSA KOPPÁNY TÖRTÉNETE

AMI ELVESZETT
16 RIDEG GYULA, KÓRHÁZLELKÉSZ 36 HOGYAN ÖLTÖZTESSÜNK TÉLEN?

A KÉSZSÉGRŐL 38 VÖRÖS LENCSESALÁTA
DR. VELEY GYÖRGY, FŐIGAZGATÓ SZEKERES ANITA RECEPTJE
18
HA NAGY LESZEK, BACILLUS LESZEK!
LACKFI JÁNOSSAL BESZÉLGETTÜNK

20



22



Impresszum Ebben a számban közreműködtek:
Bese Nóra, Dr. Bognár Zsófia, Rideg Gyula, Loós Anita,
Bethesda Gyógyító Magazin dr. Schlick-Szabó Anna, Szekeres Anita, dr. Velkey György
Kapcsolat: [email protected]
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Nyomda: Vareg Produkció
Bethesda Gyermekkórháza és a Bethesda 1117 Budapest, Kondorosi út 2/a
Kórház Alapítvány.
Következő számunk márciusban jelenik meg.
Szerkesztőség címe: 1146, Bethesda u. 3. Kiadványunk ingyenes, a Bethesda Kórház
Főszerkesztő: Bese Nóra Alapítvány és szponzoraink támogatásával jelenik
Olvasószerkesztő: dr. Rácz Anikó,Németh Sándor meg.
Kiadványterv: Sosity Beáta
Képek: Németh Sándor, Tokai Gábor, 123RF
Címlap: 123RF
Mese illusztráció: Sorompó Anett

Alapítványi hírek | 5

6 | Alapítványi hírek

FUSSUNK EGYÜTT!
Szalai Ádám a Bethesdában

Bese Nóra
főszerkesztő

Hűvös novemberi délelőtt, szemerkélő eső… Sok Az ingerszegény kórházi környezetből kiszaba-
minden eszébe jut a kórházban dolgozóknak, dulni a ligetbe, és közösen „sportolni”, ez olyan
csak az nem, hogy futni induljanak a ligetbe, élmény, amely életerőt, motivációt ad a gyógyu-
pláne a gyógyuló gyermekekkel. Fél óra múlva láshoz, rehabilitációhoz. Ezt látjuk a kis arcukon,
hangos, önfeledt nevetés veszi át a főszerepet, itt ezen a novemberi délelőttön is.
senkit nem érdekel már a szürke égbolt, egy „Kötelességünk, hogy a legmagasabb színvonalon
furcsa kis csapat rója a köröket a városligeti gyógyítsuk ezeket a súlyos beteg gyermekeket. De
futópályán. kötelességünk és hivatásunk az is, hogy a nálunk
fekvő gyermekek és családjaik jól-létéért tegyünk.
Orvosok, ápolók, gyógytornászok, terapeuták, Kezdetben az egészségmegőrzés, a közösségépí-
futóbabakocsiban a kórházunkban hosszan fekvő tés miatt futottunk a kórház munkatársaival, de
gyermekek és egy hatalmas lelkű csapat, Szalai régóta tervezzük, hogy a nálunk fekvő gyere-
Ádám válogatott focista és Játékidő alapítványá- keknek is élményt nyújtsunk a közös sport által”
nak képviselői. – fogalmazza meg dr. Velkey György, a Bethesda
Mert az ő adományuk tette lehetővé, hogy hat Gyermekkórház főigazgatója, aki maga is részt
speciális futóbabakocsit kapjon a kórház, s így vesz ezekben a közösségi futásokban.
lehetőség legyen kimozdulni azokkal a sokszor A futás olyan kapocs, ahol az egészséges és a beteg
mozgásképtelen gyerekekkel, akik a kórház égési, közös élményt tapasztal meg, s a speciális futóba-
bakocsik biztonságos módon teszik ezt lehetővé.
rehabilitációs „Kórházunkban a beteg gyermek és családja van a
és neuroló- középpontban, akik számára motiváló, ha kimoz-
giai osztályán dulhatnak a kórházi falak közül, és a gyógyulást
gyógyulnak. segíthetik azok az új ingerek, amelyeket a sport és
Hiszen a a kezelőorvossal való közvetlen kapcsolat által kap
közös élmény, a beteg gyermek”- avat be Dr. Fogarasi András, a
a terapeu- neurológiai osztály osztályvezető főorvosa.
táikkal való A babakocsik beszerzését a Játékidő Alapítvány
kapcsolat vállalta fel, s alapítójukkal, Szalai Ádám váloga-
már önmagá- tott futballistával maguk is részt vettek az első
ban fejlesztő közösségi bethesdás futáson a Városligetben.
hatással bír.

Alapítványi hírek | 7

„Hálás vagyok az életnek, a sorsnak és
a kitartásomnak a sikereimért. Utunk
azonban nem teljes attól, hogy elvégez-
zük a saját feladatunkat, nagyon sokan
vannak, akik támogatásra szorulnak.
Hiszem azt, hogy nagyobb összefo-
gással megkönnyíthetjük az életét
azoknak, akik igazán nehéz helyzet-
ben vannak, és mosolyt csalhatunk az
arcukra”- vallja Szalai Ádám, válogatott
futballista, a TSG 1899 Hoffenheim csa-
tára, a Játékidő Alapítvány alapítója.
„Csapatunk minden tagja több szálon
kötődik a sporthoz, és célunk, hogy
az ebből merített élményeket és meg-
szerzett kitartást összeadva, a pozitív
energiákat megsokszorozva tegyünk
azért, hogy a világ minden nappal egy
kicsit élhetőbb legyen.”
A gyerekeknek különösen fontos, hogy
egy híres focista, akire felnéznek, fon-
tosnak tartja az ő gyógyulásukat, spor-
tolásukat. Kórházunk ehhez hasonló
külső adományok nélkül a legtöbbször
nem tudná megvalósítani azt a pluszt,
amit hivatása szerint tenni szeretne a
gyermekekért.
Maradnánk még, mert jó együtt, jó
futni, jó látni a mosolyokat. De egyre
jobban szemerkél az eső. Na majd
legközelebb!

8 | Iránytű a sürgősségire

IRÁNYTŰ A SÜRGŐSSÉGIRE

mikor menjünk és mikor ne a kórházba?

Dr. Schlick-Szabó Anna
gyermekgyógyász szakorvosjelölt

Napjainkban -sajnálatos módon- a sür- egy sürgősségi osztályon többet várakozhatunk,
gősségi ellátáshoz sok téves ismeret mint a háziorvosnál vagy a szakrendelőkben.
és negatív képzettársítás tartozik. Ez
az ellátásforma igen hatékony, azonban Merre induljunk, ha baj van?
ismerni kell a helyes „használatát”.
Természetes, hogy egy laikus nehezen tudja eldön-
Mi a sürgősségi ellátás? teni, mekkora az adott baj, főleg, ha közeli hozzá-
tartozója, például gyermeke a páciens. A beteg-
Az ember azt gondolhatná, ha gyermekét vagy más utak szervezése és irányítása emiatt, és a szakmai
hozzátartozóját sürgősségi osztályra viszi, ott más tapasztalat miatt is a háziorvos feladata. Forduljunk
ellátóhelyeknél gyorsabb kivizsgálásban fog része- bizalommal háziorvosunk felé, hiszen az ő segít-
sülni. A sürgősségi ellátás a valóságban nem ezt ségével értékes időt spórolhatunk meg magunk és
takarja; hanem a betegek hirtelen fellépő, rövid családtagjaink számára. Növeli az ellátás biztonsá-
időn belül potenciálisan súlyos egészségkárosodást gát, hogy a felkereshető egészségügyi személyzet
okozó kórképeit hivatott kizárni, vagy megerősí- közül a gyermek saját háziorvosa ismeri az adott
teni és kezelni. Magában foglalja a diagnosztikus beteget a legjobban, így az apró változásokat is
vizsgálatokat és az elsődleges kezelést. A végleges éles szemmel észreveszi. Tisztában van emellett a
betegellátás sokszor további osztályok bevonását család és a lakókörnyezet egyedi sajátosságaival is.
igényli, vagy szerencsés esetben a beteg a terápia Amennyiben a háziorvos nem elérhető (munkaidőn
után otthonába távozhat. A kórházi ellátáson kívül kívül vagyunk vagy szabadságon van), helyette-
része a mentőszolgálat, a háziorvosi és a háziorvosi sítésére az egész országban elérhető (helyenként
ügyeleti rendszer. A kezelés megkezdéséig eltelt vegyes praxisban, mely felnőtt és gyermek bete-
időt a betegség súlyossága és a beteg aktuális álla- geket egyaránt ellát) a háziorvosi ügyelet.
pota alapján jól képzett egészségügyi személyzet A fenti két ellátó segít az iránydiagnózis felál-
határozza meg. Ez a betegek közt szigorúan szak- lításában, annak eldöntésében, hogy az eset
mai szempontok alapján felállított sorrend a többi mennyire sürgető, és ha további kivizsgálásra
várakozó páciens betegségei miatt is pillanatról vagy kezelésre van szükség, merre induljunk.
pillanatra képes változni.
A sürgősségi ellátásban történő várakozást jelen- Területi ellátási kötelezettség, ügyeletei
tősen befolyásolja a nem sürgősségi ellátást igénylő rend
kórképekkel várakozók száma. Így eshet meg, hogy
Országunkban az ellátás területi alapon működik,

melyet a beteg lakhelye szerint határoztak meg. gyermekbetegségek otthoni kezeléséről (pl. láz,
Megkönnyebbülten felsóhajthatnánk, hogy akkor kiütések, stb.). Minden szülőnek fontos tudni,
elég csak a legközelebbi kórházat megjegyezni, és hová tudja vinni a gyermekét háziorvosi ügye-
oda bármikor mehetünk, sajnos a kép azonban letre, ugyanitt telefonos segítségnyújtás is kérhető.
ennél árnyaltabb. Az ellátási kötelezettség esetén Ha nagy a baj, ne felejtkezzünk el a mentő hívás
nem feltétlen a legközelebbi kórházhoz tartozik az lehetőségéről sem!
adott település vagy kerület. Budapest és környéke
különleges ebből a szempontból, hiszen bizonyos Jó tanácsok
kórképekre (pl. traumatológia, sebészet, kardioló-
gia, stb.) nem minden nap ugyanaz a kórház ügyel. Mielőtt a sürgősségire indulunk, próbáljuk meg
Aznap azonban, amikor az adott kórház ügyeletes, mérlegelni, hogy valóban halaszthatatlan prob-
egész Budapestet vagy akár több megyét is ellát. lémával állunk-e szemben? Ha úgy véljük igen,
Ilyenkor érthető módon rendkívül megnövekszik akkor elsőként ne habozzuk a háziorvosunk vagy
a betegforgalom. a háziorvosi ügyelet segítségét kérni. Ne hagyjuk
Jó példa erre kórházunkban a gyermeksebészeti és gyermekeink, hozzátartozóink panaszait az utolsó
-traumatológiai ellátás, mely Budapest bizonyos pillanatokig fokozódni! Amennyiben a háziorvos
kerületeire és a környező települések egy részére vagy a háziorvosi ügyelet kórházi beutalót ad, ne
hétfőn, szerdán és pénteken ügyel. Speciális felejtsük el gyermekünk iratai mellett a fontosabb
esetben (erre példa kórházunk égéscentruma) az orvosi ellátások dokumentációját, valamint a kis
ügyelet folyamatos, tehát a hét minden napján beteg állandó gyógyszereit is magunkkal vinni!
rendelkezésre áll. Sebészeti vagy traumatológiai ellátás előtt gyer-
mekünknek ne adjunk enni, inni hiszen ez műtéti
Iránytű beavatkozás esetén jelentősen meghosszabbítja a
várakozási időt (altatáshoz éhgyomor szükséges)!
Szerencsére az útvesztőhöz akad megfejtés is. Jó szívvel ajánlom a laikusoknak elérhető külön-
Iránytű lehet a gyermeksos.hu weboldal, melyen böző könyveket (pl. Semmelweis Kiadó- Mit tegyek,
szemléletes útmutató és a konkrét ügyeleti ha beteg a gyermekem?) és az ingyenes vagy jutá-
rend is olvasható. Kórházunk honlapján számos nyos árú képzéseket (Gyermekmentő Alapítvány,
lényegre törő és közérthető írás található a tipikus Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat).

10 | Nemcsak felfázás!

NEMCSAK FELFÁZÁS!

HÚGYÚTI FERTŐZÉSEK GYERMEKKORBAN

Dr. Kollák Zita
gyermeknefrológus szakorvos

Gyermekkorban a húgyúti fertőzés úknál gyakrabban fordulnak elő. Ebben szerepet
a légúti fertőzések után a második játszik az is, hogy ebben az életkorban a fityma
leggyakoribb baktérium okozta megbe- még le van tapadva, a külső húgycsőnyílás
tegedés, ahogy az utóbbit laikusként nehezebben tartható tisztán, ezért a kórokozók
sokszor megfázásnak, az előbbit egy- könnyebben megtelepedhetnek. A későbbi életkor-
szerűen felfázásnak tituláljuk, és talán ban a lányoknál fordul gyakrabban elő a betegség,
nem is vesszük komolyan. mivel a húgycső rövidebb, tágabb, így a kórokozók
felszálló fertőzés révén könnyebben feljuthatnak
A tünetek a szülő számára nem mindig felismerhe- a húgycsőbe és a felsőbb húgyutakba.
tők, a betegségnek viszont maradandó következ-
ményei is lehetnek. Ezért fontos betartani néhány HONNAN LEHET ÉSZREVENNI?
egyszerű higiénés szabályt, ha pedig gyanús
tüneteket észlelünk, orvoshoz fordulni és komo- Csecsemőkorban a tünetek nem specifikusak,
lyan venni a kezelést. Az orvoshoz forduló lázas nem utalnak egyértelműen húgyúti fertőzésre.
gyermekek 7-10%-a húgyúti fertőzésben szenved. Leggyakrabban hőemelkedés vagy láz mellett
bágyadtság, ingerlékenység, sápadtság, étvágy-
A húgyúti rendszer a vesékből, a ve- talanság és hányás jelentkezhet, a vizelet szúrós
sevezetékekből, a húgyhólyagból és a szagúvá válik.
húgycsőből álló szervrendszer, amely- Gyerekeknél húgyhólyaggyulladás esetén a már
nek bármelyik részében előfordulhat kialakult szobatisztaság után újbóli bevizelések
gyulladás. Ezeket a baktériumok vagy jelentkezhetnek. Mindemellett gyakori, fájdal-
ritkábban vírusok, gombák, paraziták mas vizelési inger van, és sokszor csak pár csepp
által okozott megbetegedéseket nevez- vizeletet tud üríteni a gyermek.
zük húgyúti fertőzésnek.
A vesemedence gyulladása esetén a gyermeknek
Ezt leggyakrabban az Escherichia coli nevű, magas láza van, bágyadt, elesett, sápadt, az érin-
normálisan a székletben is meglévő baktérium tett oldalon a derék fájdalmas, a vizelet zavaros.
okozza. Ilyen fertőzések csecsemőkorban kisfi- A diagnózis felállításában mindenek előtt a gyer-
mek vizsgálata és a szülő gondos kikérdezése az
elsődleges. A has vizsgálatakor húgyhólyag gyulla-

dás esetén a hólyagtájék, a szeméremtest feletti HA MEGVAN A DIAGNÓZIS…
terület nyomásra érzékeny, míg vesemedence
gyulladásakor a vesetájék ütögetésre fájdalmas. A húgyhólyaggyulladás otthoni kezeléssel megold-
A diagnózis pontosításában a vizeletvizsgálat ható, melynek során 5-7 napos antibiotikus keze-
nyújt segítséget, amely a reggeli első vizelet- lés, bő folyadékfogyasztás, gyakori vizeletürítés
ből történik. Ehhez a reggeli felkelés után a javasolt.
gyermek húgycsőnyílását alaposan szappanos Ezt követően az antibiotikus kezelés befejezése
vízzel le kell mosni, majd egy kifertőtlenített után ismét vizeletvizsgálat javasolt.
üvegbe kell a gyermeknek a vizeletét ürítenie.
Ennek a vizeletnek a laboratóriumi -, üledék-, A vesemedence-gyulladás kezelése mindig kórház-
illetve bakteriológiai vizsgálata segít a beteg- ban történik, mivel ebben az esetben vénásan adott
ség okának a feltárásában. A vizeletüledékben antibiotikum szükséges, általában 7-10 napig.
húgyúti fertőzés esetén sok baktérium, fehér- Nagyon fontos az ágynyugalom, illetve a bő folya-
vérsejt, vörösvértest látható. Az antibiotikus dékfogyasztás és a gyakori vizeletürítés, mert így
kezelés megkezdése előtt kell a vizeletet bakte- meg lehet akadályozni, hogy a húgyutakban lévő
riológiai vizsgálatra küldeni, az antibiotikumok baktériumok tovább szaporodjanak. A kórház-
ugyanis a bakteriológiai tenyésztést jelentősen ból történő elbocsátást követően az antibiotikus
befolyásolják, az így kapott negatív lelet érté- kezelést a beteg szájon át kapja további 4-6 héten
kelhetetlen. keresztül. A hosszan tartó antibiotikus kezelés
Vesemedence - gyulladás esetén a vérvétel során azért szükséges, hogy a húgyutakat sterilen tartsuk,
emelkedett gyulladást jelző értékek észlelhetők. és megakadályozzuk az ismételt fertőzést.
Ha a hasi ultrahang vizsgálat a vesék érintett- A vesemedence-gyulladáson átesett gyerme-
ségét igazolja, a továbbiakban egyéb kiegészítő kek nefrológiai gondozása a lehetséges szövőd-
képalkotó vizsgálatokra is sor kerülhet az eset- mények elkerülése miatt fontos. A gondozás
leges szövődmények felderítése érdekében. során rendszeresen történik vizeletellenőr-
zés, vizelettenyésztés, illetve egyéb kiegészítő

Maradandó szövődmények:
A legtöbb húgyúti fertőzés szerencsére gyorsan és nyomtalanul gyógyul. Néha azonban
a fertőzés krónikussá válik. Ennek következménye lehet a vesék károsodása, veseelég-
telenség, magas vérnyomás, főleg, ha a felső húgyutak gyulladását elégtelenül kezelik.

12 |

vizsgálatok (vérnyomásmérés, a vesék izotó- • Strandolás után célszerű a vizes fürdőruhát

pos vizsgálata, hólyagfeltöltéses vizsgálat). - alapos mosakodás után- szárazra cserélni.

Visszatérő húgyúti fertőzések esetén mindenképpen • Visszatérő húgyúti fertőzések esetében a

ki kell vizsgálni a gyermeket, hogy milyen hajla- habos meleg vizes fürdés helyett a zuhanyo-
zást válasszuk!
mosító tényező (például fejlődési rendellenesség,
• A felnőtt életre való felkészítéssel
bélférgesség, lányoknál például hüvelygyulladás)
összekötve, serdülőkorú lányoknál a
húzódik meg a háttérben. szexuális felvilágosításba kell bele-
csempészni a nemi aktus higiénés
Mire kell ügyelni? vonatkozásait, hogy aktus előtt és után tisz-
tálkodással egybekötve, menjenek el pisilni.
• Szoktassuk a gyerekeket megfelelő mennyiségű
„Pár napja ijedten szaladt hozzám
folyadékfogyasztásra, vizelési inger esetén pedig
a kislányom, hogy barnát pisilt. Először
minél gyorsabb vizeletürítésre. azt gondoltam, hogy szabadban volt
edzésen, biztos felfázott, valami húgy-
• Fontos a higiénés rendszabályok betartása és úti baktériumfertőzés lehet, amitől
véreset pisilt. A háziorvos doktorné-
megtanítása. nink rögtön laborvizsgálatra küldött,
ami negatív lett. De azt mondta, ezzel
• A kislányok vizelés alatt a lábaikat tartsák tovább kell foglalkozni, ki kell deríteni,
nincs-e valami kis ciszta a hólyagjában,
minél nagyobb terpeszben, székelés után pedig amitől vérezhetett. Ráadásul a csalá-
dunkban többször előfordult vesebe-
a végbél területének gondos tisztítása szükséges tegség, az egyik barátnőmnek pedig
nem kezelték ki a húgyúti fertőzését,
(elölről hátrafelé). amitől leállt a veseműködése, és pár
naponta dialízisre kell járnia, hogy élet-
• Kisfiúknál az előbőr hátrahúzása vizelés előtt ben maradhasson.

csökkenti a fertőzés veszélyét. A székrekedés is

hajlamosító tényező, ezért ennek megelőzése,

kezelése is javasolt.

• A hideg nem oka a fertőzésnek, de a lehűlés

segíti a kórokozók elszaporodását, ezért a gyer-

mekek öltözéke mindig az időjárásnak megfelelő

„legyen. Természetes anyagú alsóneműk viselése
javasolt.

11 hónaposan nagyon magas láza
volt öt napig a kislányomnak, ezért
a háziorvosunk rögtön ide küldött
a Bethesdába. A pisiből, vérvételből
rögtön kiderült, hogy vesemedencegyul-
ladása volt Blankának. Több, mint egy
hetet voltunk a csecsemőosztályon,
ahol kapta vénásan az antibiotikumot.
Azóta minden hónapban le kell adnunk
vizeletet, hogy nincs-e fertőzése, és a
nefrológus doktornénivel is rendsze-
resen találkozunk. Nem egyszerű egy
pelenkás kislánytól vizeletet venni,
nagyon sokszor üres a ráragasztható
zacskó reggel, mert melléfolyt minden.
Alig várom, hogy két éves legyen és
végre teljesen egészségesnek nyilvá-
nítsák.

Szemünk fénye | 13

SZEMÜNK FÉNYE
gyermekszemészeti problémák

Dr. Drexler Donát
szemész szakorvos

A Bethesda Gyermekkórházban néhány olyan rejtett hibák, amelyek, ha rejtve marad-
hónapja szemészeti szakrendelés nak, maradandó károsodáshoz vezethetnek.
indult. Dr. Drexler Donáttal, szemész Budapesten azt tapasztalom sajnos, hogy a házi-
szakorvosunkkal beszélgettünk a orvosok nem küldik a gyerekeket ilyen életkor-
leggyakoribb szembetegségekről, ban automatikusan szemészeti vizsgálatra.
szűrővizsgálatokról, tévhitekről, képer-
nyőidőről. Érdemes tisztán látni ezek- Mit szűrtök ezeken a vizsgálatokon?
ben a kérdésekben…
Az egyévesek még nem tudják kommunikálni,
Nagyon kevés a szemész szakorvosok hogy valójában mit látnak, így azt nézzük,
száma. Te miért választottad ezt a hogy követi-e a fényt, az ujjakat, megvan-e a
hivatást? párhuzamos szemállás. Ilyenkor a legfontosabb,
hogy kiszűrjük a kancsalságot. Az 5 fok alatti
Mindig is vonzó volt, hogy a szemészetben sok kancsalság nem látható a szülő számára, esetleg
a gyerekorvos számára sem. Azonban ha a gyer-
a műszeres vizsgálat, ez érdekelt. De be kell mek két szeme nem egyfelé néz, akkor az egyik
szemét nem használja, így azon az oldalon a
vallanom azt is, hogy az emberi drámákat nehe- látóközpont nem fog úgy fejlődni, ahogy kellene.
Ha ezt nem tárjuk fel időben, hatéves kor után
zebben viselem, mint a kollégáim zöme, és a ezzel nem tudunk mit tenni, ez egy csökkent
értékű szem marad. Amit a szülő figyelni tud a
szemészetben szerencsére ezek nem gyakoriak. kancsalság kiszűrése érdekében, egyrészt, hogy
a gyermeke pupilláin a tükröződő fénypötty
Mindkettő hozzájárult, hogy ezt a szakirányt ugyanott van-e, másrészt, hogy a fényképeken a
vörös visszfény egyforma-e mindkét szemen. Ha
választottam. nem ezt tapasztaljuk, szemészhez kell fordulni.

Beszéljünk a gyerekekről, akik nap Mi a leggyakoribb
mint nap megfordulnak a rendelődben! gyermekszembetegség?
Mikor kell egy gyermekkel szemészhez
fordulni? Csak ha baj van? A kötőhártya gyulladás, amelynek több fajtája

Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy-, három-

és hatéves korban csináltassunk szemészeti

vizsgálatot minden kisgyereknek, még akkor is,

ha jól működik a védőnői szűrés, és nem mutat

semmi látásproblémát a gyermek. Lehetnek

14 | Szemünk fénye

Az időskori makuladegeneráció (macula degeneratio) az éleslátásért
felelős sárgafolt sorvadásos betegsége, mely típusosan 50 éves kor
felett jelentkezik. Vezető vakági ok, a vakok 22-25 százaléka emiatt
veszíti el látását.

van, az egyik az allergiás kötőhártya gyulla- lesz egy gyermek szemüveges, örököl-
dás, általában pollen- vagy porallergia okozza. hető-e ez?
Másrészt lehet fertőzéses eredetű a kötőhártya
gyulladás, ha valamilyen baktérium kerül a A szemüveg szükségességének oka a szem
szembe. Ez általában egy oldalon indul, aztán fénytörési hibája, ezt nem is tekintjük valódi
válik kétoldalivá, mert a kórokozó könnyen betegségnek. Olyan, mint amikor egy távcső
átjut a másik szembe is. Harmadrészt ritkán, vagy fényképezőgép életlenre van állítva.
de előfordulnak vírus által okozott kötőhártya Ilyenkor a szem fénytörő ereje és a szemtengely
gyulladások, jellegzetesen egyszerre két oldalon hossza között aránytalanság van, a fókuszpont
jelentkeznek erős könnyezéssel. Szerencsére nem a látóhártyára esik. Ilyen fénytörési hibák a
ezek a gyulladások nem mennek mélyebbre, rövidlátás, túllátás és a cilinderes hibák. Ezeket
mindegyiket helyi kezeléssel, szemcseppel jól korrigáljuk a szemüveggel. Mindegyik a szem
tudjuk kezelni. Fontos, hogy az antibiotikumos alakjával, nagyságával függ össze. Ez öröklődhet,
kezelést soha ne hagyjuk abba korábban, mindig hiszen nemcsak a hajunk színét, a fülünk formá-
használjuk az orvos által előírt időtartamig. ját, de a szemünk alakját is örököljük szüleinktől.
Ha a szülők szemüvegesek, a gyermek nagyobb
Leggyakrabban talán látásproblémák eséllyel válik szemüvegessé. Emellett a rövidlátás
miatt keresnek fel téged a szülők. Miért egy civilizációs betegség, egy evolúciós előrelé-
pés. A génjeinkben ősidőktől hordozzuk a

Szemünk fénye | 15

rövidlátás lehetőségét, de ez egyre gyakoribb Szemüveg készítésekor kérhetünk
gyerekeknél, különösen, ha nagyon sokat képernyőhöz való kék fényszűrő réte-
néznek közelre. Régen azok a gyerekek váltak get. Ez valóban jót tesz a szemnek?
leginkább szemüvegessé, akik sokat tanul-
tak, ma jellemzően azok is, akik állandóan a A mesterséges fény, amelyben élünk és amit
telefont nyomkodják. A túl sok közel nézéshez a monitorok sugároznak, különbözik a ter-
alkalmazkodik a szem, kicsit jobban növekszik, mészetes fénytől, amelyhez évmilliók során
hosszabbodik a szem tengelye, és rövidlátóvá hozzászoktunk. Túl sok benne a hideg, kék
válik a gyermek. komponens. Az új okostelefonok és operációs
rendszerek már lehetővé teszik a kék fény
Mit tanácsolsz a szülőknek a lézeres csökkentését. A kék fény szűrése lecsökkenti a
szemműtétről? makuladegeneráció kialakulásának esélyét, és
lassítja annak lefolyását. De azt tapasztaljuk,
Lézerrel a rövidlátást lehet jól korrigálni. A hogy aki állandóan ilyen kékszűrős lencsét
rövidlátás dioptriájának kialakulás a biológiai használ, depressziósabbá válik. Ahhoz, hogy a
növekedés teljes befejeződéséig tart, kb. 24 hormonháztartásunk, amely a napi ritmusért
éves korig. Ezt meg kell várni, teljen el 1-2 év felel, egyensúlyban legyen, minden napszakban
úgy, hogy semmit nem változik a szem fénytörő megfelelő fényviszonyok kellenek. Ezért nem
ereje, akkor érdemes megcsináltatni a műté- javaslom állandóra a kékszűrő használatát.
tet. Annak szoktam javasolni, aki esztétikai, Legjobb beállítani a monitoron, hogy napnyug-
sportolási vagy más okból semmiképp nem akar tától napkeltéig kékszűrőt használjon, azaz
szemüveget hordani, s a hosszú távú kontak- sárgásabbá váljon, napközben viszont a rendes
tlencseviselésnél, amelynek évtizedek alatt fehér fényt adja.
lehetnek káros következményei, jobb megol-
dás a lézer. De akit nem zavar a szemüveg, az Gyermekeinknek mi a jobb, ha telefont,
inkább azt hordja. tabletet vagy monitort néznek?

Van alapja a népi bölcsességnek, hogy Ha mindenképp monitor előtt ül a gyermek,
ha sötétben olvas valaki, elromlik a inkább minél távolabbról nézze azt. Míg a szá-
szeme? mítógép képernyőjét mondjuk 70 centiről nézi,
addig az okostelefont vagy tabletet viszont 30
Igen. Világosban a szűk pupilla miatt minden centiről. A 70 cm helyett 30 cm-re való fókuszá-
éles. Ha sötétben, kitágult pupillával olvasunk, lás között 2 dioptria különbség van, ezért sokkal
csökken a mélységélesség, egy távolságban fokozottabban hívja elő a gyermek rövidlátását.
látunk csak élesen. Ilyenkor sokkal többet kell Tehát inkább a számítógép képernyőjét nézze,
dolgoznia a szemlencsének és a sugárizom- azt is minél távolabbról.
nak, hogy közelre fókuszáljon. Ha ez gyakori,
akkor hat a szem növekedésére, és kialakítja a A szemet hogyan tudjuk pihentetni?
rövidlátást. Tehát olvasáskor figyeljünk a kellő
megvilágításra és a kellő távolságra! Rendszeresen álljunk fel a géptől! A könnyter-
melés egyensúlyának a helyreállításához ez
Ez azt jelenti, hogy a mai világban, ahol feltétlenül szükséges. Normálisan percenként
az életünk a telefon, a számítógép, a akár tízet is pislogunk, míg számítógép előtt
képernyő körül zajlik, egyre több lesz a mérhetően percekig nem pislogunk. A szem
szemüveges gyerek? kiszárad, így megfelelő oxigénellátása sincs a
szaruhártyának, másrészt a könny nem védi a
Ez így van. Ázsiában vették észre először, ahol baktériumoktól. Estére már piros a szemünk,
ez nagyon erősen megfigyelhető. Japánban, fejünk megfájdul. Természetesen a gyermekeink
Kínában több mint a gyerekek fele szemüveges. is minél többet legyenek szabad levegőn, termé-
Nálunk még nem ilyen az arány, de sokkal több szetes fényben, nyitott térben és ne a szobában a
a rövidlátó, mint régebben. monitor előtt.

16 | Bemutatjuk: Dr. Mikos Borbála

BEMUTATJUK:

Dr. Mikos Borbála

Intenzív osztályunk osztályvezető főorvosa

1. Milyen tanuló voltál általános legnagyobb, de több „kisebb” példaképem is. A
iskolában? példakép kettős érzéseket ébreszt bennem: jó,
hogy van, hiszen általa tudom, milyenné szeret-
Kitűnő tanuló voltam, bár nem kivételes tehet- nék válni, hogyan szeretnék élni…és rossz, ami-
ségből adódóan, sokkal inkább kötelességtudás és kor tükörként látom benne magamat, hogy nem
szorgalom állt mögötte. Féltem, hogy szomorú- tudok felnőni hozzá. A sok „kicsi példaképem”
ságot okozok a szüleimnek, ha jelesnél rosszabb közül van olyan, akit az önzetlenségéért, akit
jegyet viszek haza, ezért nagyon igyekeztem jól az önérvényesítő képességéért, akit a hitelessé-
tanulni, pedig soha nem várták el a maximális géért, akit a sokoldalúságáért, akit szelídségéért,
teljesítményt a gyermekeiktől. Az emberi értékek akit a szenvedélyes lelkesedni tudásáért, vagy
sokkal fontosabbak voltak számukra. Persze, a éppen halkszavú fegyelmezettségéért tisztelek.
csupa ötös bizonyítványhoz a tanító néni jósága Különösen nagyra értékelem azokat, akik a mély-
is hozzájárult, mert énekhangom nem volt egyál- ből fel tudnak állni, a veszteségeikből hitükben
talán, és mindig „kegyelem” ötöst kaptam nála... megerősödve erőt meríteni, és megsemmisülés,
összeomlás helyett sorstársaik segítőivé válni.
2. Miért ezt a hivatást választottad?

Pontos okát nem tudom felidézni. Valószínű,
több élmény is meghatározó volt. Ezek közül
egyik, hogy a kis falunkban a védőnénit min-
dig csodáltam, ahogy biciklijével sárban-hóban
fáradhatatlanul ment egyik faluból a másikba a
gyerekekhez. Repesett a lelkem, amikor megen-
gedte, hogy elkísérjem. Attól kezdve nyaranként
és is mentem vele a kis piros biciklimmel. Aztán
nagyon szerettem az elsősegélynyújtó szakkörbe
is járni- én csináltam a legszebb kalászkötést.
Bekerültem a versenycsapatba, és országos 2.
helyezést értünk el. Nagy elismerést váltottunk
ki, hiszen egy aprócska Vas megyei kis faluból
ez nem mindennapi esemény volt. Csapatunk
sikerének megkoronázásaként kijutottunk
Würtzburgba az első európai elsősegélynyújtó
olimpiára. Felejthetetlen élmény volt.

3. Ki a legnagyobb példaképed?

Neveket azért nem említenék, mert bár van egy

Egy ilyen színes emberi közösség tagjának lenni Barcelona. Haiti természeti szépsége is elragadó
nagyon izgalmas és tartalmas. Köszönöm, hogy volt, bár amikor onnan hazaértem, egyik barátom
immár tíz éve közéjük tartozhatom. …és azok a a lelkesedésemre csak annyit válaszolt: „Itthon
Szülők, akik otthonukban ápolják lélegeztetőgép- is megtalálhatod Haitit”. ..és azt kell mondanom,
pel élő gyermeküket. Félretéve bánatukat, félel- igaza volt: az Alpokból lezúduló és meglágyuló
meiket, példaértékű áldozatvállalással megtesznek Rába folyónak a szomorú fűzekkel kísért partja
mindent, hogy együtt legyen a család. Ezúton is abban a kis faluban, ahol gyermekként éltem,
mély nagyrabecsüléssel kívánok erőt és áldást ugyanolyan szép nekem, és még ma, több évtized
ehhez a nehézségeivel is csodálatos küldetésükhöz. után is elcsendesíti a lelkemet.Álmaimban még
jártam valahol: és ez Tibet. Nem tudom megfejteni,
4. Hol dolgoznál máshol, ha nem miért, de nagyon vonzó és titokzatos számomra.
a Bethesdában?
8. Mi a kedvenc sportod?
Amikor 2010-ben kórházunk és munkatársaim
segítségével részt vehettem a haiti földren- Nem sportoltam rendszeresen és versenyszerűen
gés áldozatainak megsegítésére a Református soha. Volt idő, amikor balett táncos szerettem
Szeretetszolgálat által szervezett önkéntes orvos- volna lenni, de az orvosi hivatás ezt a vágyamat
csoportban, nagyon meghatározó élmény volt csak teljesen elsöpörte. Amióta Budapesten élek, fiam
úgy névtelenül segíteni a nincstelenné és kiszol- unszolására elkezdtem futni. Hónapokig nem bír-
gáltatottá vált embereken. Ha el kell majd válnom a tam tovább 5 percnél, és többször feladtam. De a
Bethesdától, szeretnék így önkénteskedni valahol. futócipőt nem tettem el a szekrénybe, hogy min-
den nap lássam, és kezdjem újra. Így eljutottam a
5. Mi életed fő alkotása, amelyre 3 és fél kilométerig, és mindig azt reméltem, én
a legbüszkébb vagy? is a futócsapat tagja leszek valamikor, de sajnos
megint történt egy kis visszaesés. Ilyenkor a „Nem
Önálló „művet” nem alkottam. Amire büszke lehe- adom fel” csapatra gondolok, és próbálok erőt
tek, nem egyéni siker, hanem azé a közösségé, meríteni tőlük.
melynek én is tagja lehettem illetve lehetek. A
halál torkából megmentett gyermekek felejthe- 9. Melyik könyvet olvastad utoljára?
tetlen tekintete közös örömünk és büszkeségünk. Hessetől a Demiant, és a Csaba testvér életé-
A legnagyobb büszkeségem a fiam. Veszteségeim
átvészelését Neki köszönhetem. Megtanított és ről szóló „Ki a szívét osztja szét” című könyvet.
segített másképp látni a világot, és új értékrendet, Visszatérő olvasmányom a „Beszélgetések Istennel”.
életet felépíteni. Írásai megrendítőek és mélyen
elgondolkodásra késztetők, sokszor szolgálnak 10. Mi volt életed legjobb döntése?
lelki táplálékként is számomra.
Utalni szeretnék a Beszélgetések Istennel című
6. Szoktál-e főzni? könyvre, ami talán nem véletlenül van mindig
a kezem ügyében. Ebben az író megfogalmazza,
Közel 25 éven át szorgalmas, és talán elég ügyes hogy lépj ki azoknak az életéből, akiknek már
is voltam a főzésben. Amióta egyedül élek, ritkáb- nem lehetsz ajándéka… és akik megengedik, hogy
ban nyúlok a fakanálhoz, inkább sütök. A sütés belépj az életükbe, azoknak válj ajándékává. ..és ez
számomra az „önmegvalósítás”, a kreativitás és a az ajándék a szeretet. Nincs is nagyobb aktualitása,
kihívás, mivel mindig eltérek az eredeti recepttől, mint a közelgő Karácsony idején. Nem könnyű,
így mindvégig izgulni lehet, amíg nem sül meg, de meg kell próbálnunk szeretni azt is, aki kilép
hogy ehető lesz-e egyáltalán. az életünkből, és azt is, aki szeretne belépni. A
legjobb döntés talán az életünkben, ha szeretet
7. Melyik a kedvenc helyed, ahol jártál? vezérel minden cselekedetünket… és én is próbálok
ezen az úton járni.
Nagy turisztikai élményem volt Kuba, művészeti
élmény Párizs, építészeti és festészeti kuriózum

18 | Lélekemelő

„…azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa, ami elveszett.” (LK 19, 10)

Rideg Gyula
kórházlelkész

Nem olyan családban nőttem fel, ahol csak férfiak, pillanatok alatt felmérve a helyzetet,
úgy el lehetett veszteni a dolgokat. Gondos, a térdig érő szennyes vízbe vetették magukat,
tervezett tempóban éltünk. Sok munka, és kimentették az elázott, hínárral borított
spórolás után lett a miénk, ami a birtokba iskolatáskát. Gyorsan megkerült, ami elve-
került, és ami oda került, arra vigyázni szett. De én azóta őrzöm ezt az eseményt
kellett. Nagyon! – Így emlékezem felnőtt mint emléket, és gondolkodom rajta ma is.
fejjel, és már tudom, hogy évszázados családi Nem hagy nyugodni a kérdés, hogy miért
tapasztalat állt az életmód mögött. - De olyan fontosak a tárgyak, amiket birto-
becsúszott egy-két hiba a részemről is a kolunk, de ha elvesztünk, vagy elveszteni
rendszerbe akkoriban. Eszembe jut egy tör- vélünk, akkor annyira kétségbeesünk?
ténet. Úgy 8 éves lehettem, amikor a srácok,
az iskolás haverok elcsábítottak tanítás után Vittem magammal ezt a kérdést jó sokáig,
egy kis patakparti kődobálásra. Nem gyerek közel ötven évig, és igyekeztem vigyázni,
a talpán, aki el nem csábul. A vége az lett, hogy ne vesszen el semmi, amit kaptam.
hogy a meredek patakpartról a szép bor- Aztán történt, hogy egy tömegközlekedési
júbőr iskolatáskám, amit apukám szerzett be eszközön lecsúszott a vállamról egy szatyor
nekem nagy nehezen, rengeteg utánajárással néhány hét előtt. És ott is maradt. Nem
és odaadással, különös tekintettel a gerinc- nyughattam, írtam a talált tárgyak osztá-
kímélő adottságaira, pont a patak közepébe lyára, és hamarosan jött a válasz: „Tisztelt
csobbant és úszott, úszott a Duna felé. Már Uram, az Ön által elvesztett szatyor, melynek
sötétedett. Elvesztettem a józanságomat tartalma két zsemle, egy kis üveg cékla-
és üvöltve rohantam a part mentén utána, saláta, egy pár fekete kötött téli kesztyű
mert hát hogy számolok el vele otthon? meg a felesége által évek előtt Önnek ado-
Annyira sikerült vinni az üvöltést, hogy a mányozott bojtos sísapka, mely Önnek oly
közeli tűzoltó őrsön is hallani lehetett. Ki is fontos, hogy vállalatunknak emiatt írt, nem
vonult spontán egy esetkocsi. Bátor tűzoltó került leadásra osztályunkon.” Magam is
jót nevettem a válaszon. Hiszen én dobtam

Lélekemelő | 19

fel a magas labdát az ügyintézőnek, amire küldetésnek, a hivatásnak adtuk. És nem
ő aztán kedvtelve lecsapott. De általa szóltunk egy szót sem még az elvesztett
értettem meg, hogy azért fontosak a tárgyak, álmokról, melyek valaha célt, távlatot adtak
bizonyos tárgyak, amiket elveszthetünk, a létünknek, és nem szóltunk az elvesztett,
mert életünk egy darabját fejezik ki. Az a elhanyagolt kapcsolatokról, melyek utánunk
sapka csak egy ócska vacak, de a feleségemtől vágyakoztak. És nem szóltunk az elvesz-
kunyeráltam el, akkor, amikor ő vidékre tegetett képességekről és készségekről,
járt vonattal a téli hidegben, hogy egy szí- melyek miatt ma hitványnak érezzük
vünknek kedves rokonunkat egy vidéki kór- magunkat, mint egy eltékozolt élet túlélői.
házban látogassa, és megvédje a magánytól.
De karácsony jön megint! És most is újra
Nem, nem az elvesztett tárgyak a fontosak, hallgatjuk az evangéliumot, hátha most
hanem az életünkből kiszakított idő, a biz- összeszed bennünket! Fontos a jászolban
tonság, a hűség, az állandóság érzete, ami a gyermek, az angyalok dicshimnusza, a
hozzájuk köt. De leginkább a szeretett pásztorok, az ajándékok, a tárgyak, amiket
személy, akitől származik. A fontos tár- azután el lehet veszteni, a családi talál-
gyakkal őket veszítjük el magunkban kicsi kozók, a nagy ebédek és vacsorák. De még
részletekben, és magunkat is velük, mert fontosabb, hogy a világ Megváltója azért
nem tudtuk megőrizni őket. És akkor még jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami
egy szót sem szóltunk az időkről, amiket elveszett! Inkább úgy mondanám, hogy
elveszítettünk: mert nem a családnak, a megtartsa azt, aki elveszettnek érzi magát!

20 | Várakozásról

Készségről

Az advent lelket mozgatóan meghatároz: miről írhatnék a Gyógyítóba, ha
nem a karácsony előtti várakozásról, a születés előtti belső vajúdásról, a
csodához való viszonyunkról. Tudom, hogy ugyanezt a lapszámot fogják
olvasni januárban, mikor „Elmúlnak az ünnepek, fába szorulnak a férgek”,
vagy februárban, amikor azzal buzdítjuk magunkat a kilátástalanul hosszú
téli estéken, hogy „Február – jön a nyár!” – de talán a várakozás örök
kérdése akkor is érvényes marad. „Várj emberfia készen” – énekeljük
készülődve a koszorú gyertyái mellett. Most nem a megérkezés, a csillogó
karácsonyfa, a bejgli vagy a családi összetartozás tűnik fontosnak, hanem
az éber figyelem, ami ezt, és általában az életet pezsgővé, valóságosabbá
emeli.
A legszebb karácsonyi emlékeim a gyógyítással vannak kapcsolatban:
amikor a karácsonyfa mellől vagy az éjféli mise bevezető énekéről hívtak
sürgősen a betegek mellé. Jólesik tudni, hogy akkor és ott zsörtölődés
nélkül készen voltam és mentem; tudtam, hogy mi a legfontosabb abban a
pillanatban. És egyszerűbb helyzetekben hányszor nem mozdultam, vagy
kelletlenül léptem, akár csak a konyháig egy étel megmelegítésére vagy a
kiságyig egy pisis pelenka kicserélésére, beleragadva a kellemes ünnepi
érzésbe. A jézusi születés körüli kétféle reakció, a szállásra be nem foga-
dás kelletlensége és a pásztorok készséges felserkenése, a háromkirályok
útra kelése egymás mellett szívbe markoló figyelmeztetés. Ne csak az
Adventben tudjunk lemondani, jótékonykodni, ne csak az ünnepi vásár-
láskor keressük izgatottan, hogy ki milyen ajándéknak örülne, ne csak
Szenteste legyen erőnk mosolyogni és a családunknak a kedvenc ételeket
megfőzni! Legyen nyitott készség bennünk az ünnepen, és maradjon ez
meg Karácsony után is!
A kórházban ez különösen érvényes, mert élesek a helyzetek, kiszolgálta-
tottak vagyunk mindkét oldalon. Meg kell tanulnunk készséggel keresni,
hogy mivel segíthetünk orvosként, asszisztensként a betegnek, vagy
mivel tehetjük könnyebbé a munkáját beteg gyermekünk kísérőjeként a
kimerülten dolgozó ápolónak. Nehéz lecke, készüljünk rá adventben és
advent után…

Dr. Velkey György
főigazgató

Várakozásról | 21

22 | Ha nagy leszek, bacillus leszek!

Ha nagy leszek, bacillus leszek!

Lackfi Jánossal beszélgettünk

Bese Nóra
főszerkesztő

Aki ezt a cikket olvassa, valószínűleg hiszen a várakozáshoz nagy adag szorongás
az ambulancián várakozik és talán is társul. Érzi a gyerek is, szülő is, hogy itt
hamarosan sorra is kerül. Várakozni valami lesz, ami ismeretlen, bizonytalan,
az ismeretlenre, a diagnózisra, szem- így félelmetes. Egyik gyerekünk dongalábbal
benézni saját félelmeinkkel és közben született, vele is sok teendő volt, de voltak
türelmetlen gyermeket nyugtatni, egyéb műtétes történetek, amelyek utólag
mindez szülőt próbáló feladat. Erről már viccesnek tűnnek, akkor talán kevésbé.
(is) beszélgettünk a Bethesda folyosó- Amikor a gyermekem mandulaműtétje volt
ján Lackfi János költővel, hat gyermek például, s épp a gyerek ágya mellett próbál-
édesapjával, aki maga mesélt a gyere- tam valahogy tölteni az éjszakát, odajött az
keknek sebészeti ambulanciánkon egy egyik nővér, és azt mondta, hogy ne haragud-
borongós-vidám péntek délelőtt. jak, de az egyik anyuka nem bír úgy aludni,
hogy én itt vagyok, mert ki tudja, hogy mi fog
Sokgyermekes édesapaként mit jelent vele történni… Ugyan fele akkora nem vol-
Neked a kórházi közeg? Voltatok-e már tam, mint ő, de ő tartott tőlem… Hajnali 4-kor
korábban a Bethesdában? aztán finoman kitessékeltek a gyerek mellől.

- Persze, hogy voltunk… Ez kicsit az élet része. Mostantól ez a kórházi folyosó össze-
Ha össze kéne számolnom az időt, amit kór- fonódik a te neveddel, meséiddel is,
házi folyosókon töltöttünk, biztosan hetek, hiszen egy olyan könyvkölcsönző
hónapok jönnének ki. Szülőként leginkább ez polcot kapott a kórház adományba, ahol
a közeg az aggodalmat jelenti, meg a türel- a te könyveid is helyet kaptak. Hogyan
metlenséget, vagdosod a centit, hogy mikor lehet megérinteni még a mesével a mai
kerülsz sorra… megértek minden szülőt. gyerekeket?

Hogy lehet ezt jól megélni? Vannak - Egyszer jelentkeztem önkéntes meseolva-
bevált módszereitek? sónak egy kórházba. Nagyon mókás történet
volt, mert persze púp voltam mindenki hátán,
- Ebben a feleségem, Juli, a nagymester. Van egyik kórteremben hánytak-fostak, a másikba
persze mindenféle módszere, matricák, rajzo- más miatt nem mehettem, na de végül leültem
lókönyvek, de itt nemcsak az időről van szó, egy fiú mellé, s megkérdeztem, hogy miről

| 23

meséljek neki. Ő erre egy számomra teljesen Szülőként mesélsz még esténként a

ismeretlen nevű online játékot mondott, hogy gyerekeidnek?

meséljek arról. Végül az lett belőle, hogy ő - Klasszikusan van az a korszak, hogy „apa,

mesélt nekem arról a virtuális valóságról, ahol mesélj”, aztán jön a „fater, ne mesélj”. A

ő játszik, ahol elfoglalja a másik birodalmát, legkisebb gyerekem nagyon szereti még a

ahol terjeszkedik, s ő vonzott klasszikus meséket, a nagyob-

be abba a képi világba, amely- „Ha nagy leszek, bak meg érdeklődve hallgat-
ben élt. Itt a kórházi folyosón bacillus leszek, ják, ha érdekes sztorikról
is azon van a hangsúly, hogy a hetedhét világon számolok be nekik. Legutóbb
szülőnek mennyire van kedve, legjobban terjedek! Ausztráliában jártam, na
idege belevágni ebbe a törté- azután volt mit mesélni. De a

netbe, s levenni egy könyvet Ha nagy leszek, legnagyobb sláger mindig az

a polcról, hogy elmerüljön fekvőrendőr leszek, volt esténként, amikor fejből
benne a gyerekével. Mert köz- lesz lassulás, tengelytörés meséltem, ehhez mindenki
ben persze figyelni kell a sor- megállnak az eszek! bedobot t eg y-eg y f ig urát
számot, mikor mondják, hogy
– igyekeztek a leglehetetle-

Kovács Gábor, meg nehogy Ha nagy leszek, nebbeket kitalálni-, azoknak
elszalasszuk a doktorbácsit, mikroprocesszor leszek, kellett szerepelni a történet-
most akkor tudják, hogy itt meghajtom én a világot, ben, rendkívül élvezték, párat-
vagyunk, vagy nem tudják, mint hashajtó szeszek!” lan meseműfaj. Erre biztatok
ők meg utánunk jöttek, s már minden szülőt, még akkor is,
bent vannak… Szóval nem (Lackfi János) ha azt gondolja valaki magá-

egyszerű ez a történet, de a ról, hogy ő biztos nem tud

fikció menedék lehet akár tíz percre, fél órára, fejből mesélni. A g yerek nek biztosan

s akkor működhet a mese, a vers, a szöveg. páratlan és tökéletesen megfelelő lesz.

24 | IGY NEVELD A LEGIDŐSEBBET! Bese Nóra
főszerkesztő
Így neveld a
legidősebbet!

szakértő:
Dr. Jeanné Loós Anita
klinikai szakpszichológus

Akárhány gyereke is van egy figyelme csak a szülőre irányul, neki akar meg-
szülőnek, az elsőnek, vagy épp felelni, fel akar nőni anyához, apához. Amikor a
egyetlennek mindenképp különle- kisgyerek olyan embert akar ugyanis utánozni, aki
ges helyzete van. Általa válunk sokkal idősebb és nagyobb nála, ösztönösen úgy
anyává, ő tesz minket családdá. érzi, hogy neki is olyan „tökéletesnek” kell lenni.
Vannak bevált gyakorlatok, De ez lehetetlen célkitűzés számára. Így ebből
amelyek segítenek kihozni a később olyanfokú maximalizmus származik, ami-
legtöbbet a gyermek elsőségéből! vel nehéz megbirkózni. Épp ezért az elsőszülöttet
(vagy egykét) óvatosan kritizáljuk, tudatosan kell
Ha többgyerekes családok találkoznak, érdekes belé nevelni, hogy nem kell tökéletesnek lennie,
megfigyelni, mennyire hasonlóak a kérdéseik, nem azért szeretjük. Ez kicsi dolgokban kezdődik,
problémáik elsőszülöttükkel kapcsolatban. Persze ha kitereget, ne igazgassuk meg utána a ruhákat,
nagyon sok minden múlik a genetikán, nemek hogy tökéletes legyen, elégedjünk meg az elég
arányán, korkülönbségen, de vannak olyan tulaj- jóval. Ha folyton korrigáljuk, csak még erősebb
donságaik, erősségeik és hátrányaik, amelyek csak lesz a már úgyis beléivódott maximalizmus.
a legidősebb gyermekre jellemzőek. A születési
rangsoron nem tudunk változtatni, de jó felismerni, tipp: Mutassuk meg neki minél gyakrabban, hogy
miért is viselkednek másképp az elsők, és hogyan mi is tökéletlenek vagyunk, akár néha egy bocsá-
tudjuk őt segíteni, hogy ez előnyére váljon. natkéréssel is. Ne vegyük mindig túl komolyan
magunkat és a nevelést, kell néha ellazulni és a
A maximalista gyereken kívül másra is figyelni.

Anyaként mindent az első gyermeken tanulunk A született vezető
meg, az összes bizonytalanságnak, próbálkozásnak
ő az alanya. Meg akarunk felelni a tökéletes anya Kevin Leman, Születési sor(s)rend című könyvében
képének, így ő is ezt a maximalizmust szívja az olvasható az az érdekes kutatás, hogy a nagyválla-
anyatejjel. Mivel az elsőszülött nem tudja (még) a latok, országok vezetői mennyire nagy arányban
testvéreit figyelni, életének első részében a legfőbb az elsőszülöttek közül kerülnek ki. A 44 amerikai
elnök közül 28 elsőszülött volt családjában. Mivel

az elsőszülött maximalista, felelősségteljes, precíz összes BKV járatát, megállóját és kinyomtattatta
és mindig bizonyítani akar, így könnyen kezébe velem, hogy lefűzze a mappájába. Mi mindenki-
veszi az irányítást. Ez társulhat szolgálatkészséggel nek mutogattuk, hogy milyen okos, zseni a gye-
is, hiszen gyerekkora óta meg akar felelni a szülei- rekünk és a felnőttek figyelmének kereszttüzébe
nek, és felelősségteljes rangidősként rá lehet igazán állítottuk. Határozottan meg voltunk győződve
számítani. De megjelenhet agresszív formában is, róla, hogy nincs még egy ilyen gyerek a földön…
amikor az elsőszülött erőszakkal is meg szerzi az És tény, a többi testvére valóban nem produkált
irányítást, mások figyelmét. később ilyesmiket, nekik már más stratégiáik voltak
és vannak a figyelem kivívására. Minden, amit az
tipp: Ne rakjunk gyermekünk nyakába nagyobb elsőszülött tesz, szenzációszámba megy, ezért a
felelősséget, mint amennyit elbír. Ha túlságosan folytonos figyelem tényleg jobb teljesítményre is
irányítani akarja társait, segítsünk neki, hogy ne sarkallja. A nagyfokú figyelem, az állandó elis-
váljon hatalmaskodóvá, agresszívvé. merés, a rivaldafény nagy terhet ró a legidősebb
gyermekre, szülőként ezt fontos ellensúlyozni, egy
A mini felnőtt kicsit kívülről látni.

A legtöbb elsőszülött egy kicsit koraérett, vagyis tipp: Hagyjuk, hogy megtalálja a kortársait, és
értelmileg szokatlanul korai fejlettséggel rendelke- nyugodtan, felszabadultan gyerekként viselkedjen.
zik. Őszintén, nem érezzük néha úgy, hogy a gyere- Ne hangoztassuk állandóan az okosságát.
künk azért igazán különleges, okos, majdhogynem
zseni?! A kisebbeknél már ritkábban érzi ezt a szülő. A trónfosztott
Nem véletlen, hogy az elsőszülöttek többnyire
hamarabb is tanulnak meg járni, beszélni. Mivel Hacsak nem egykéről van szó, az elsőszülöttek
csak felnőttek veszik körül, egy kicsit ők is mini előbb vagy utóbb lekerülnek a trónról, és ez akár-
felnőtté válnak. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy milyen idősen is következik be, mindenképp trauma
az első gyermekem ötévesen betéve tudta Budapest számukra. Ezért nem lehet se őket, se magunkat

26 |

tipp: Ne ajnározzuk túl
a legidősebbet, de az
elsőbbségét ne kérdője-
lezze meg senki, a plusz
felelősség mellé plusz
jogok is járnak.

A jótestvér

hibáztatni, hosszútávon mindenképp nyer az új Szülőként hatalmas szo-
testvér érkezésével, még ha megélnie fájdalmas is. rongást jelent, hogy a
A kicsik „életstílusa” az első hat évben alakul ki, testvérek szeressék egy-
ennek sokszor felét, kétharmadát a család egyetlen mást, ne veszekedjenek,
szemefényeként töltik, ez az ő életében hatalmas vallja pszichológusunk.
idő- mutat rá Dr. Jeanné Loós Anita, a Bethesda Ezzel az illúzióval előbb
Gyermekkórház klinikai szakpszichológusa. Ekkora vagy utóbb érdemes
életstílusváltásra jól fel kell készíteni a kicsit, és leszámolni, mert nagyon
később is meg kell találni azokat az időket, tevé- megkeseríti a hétközna-
kenységeket, amikor újra megélheti az egyetlensé- pokat. Nincs olyan, hogy a gyerekek ne legyenek
gét – csak ő, egyedül. A pszichológusunk szerint itt féltékenyek egymásra. A „szeretni kell a testvéredet”
olyan egyszerű trükkök is sokat segíthetnek, hogy ki nem mondott parancsa bűntudatot kelthet az
a gyermek saját szobát, zugot, szekrényt kap a kicsi idősebben, hiszen ez is az ő felelőssége lesz. Ha
érkezésével, vagy tovább fennmaradhat este, de a a gyerekek viszonylag közel vannak egymáshoz,
nagyobb bevonása a kicsi ellátásába is oldhatja a nagy a kísértés, hogy azonos szintre emeljük őket,
feszültséget. A gyereknevelés egyik nagy kihívása, de ezáltal a nagy sem tud kibontakozni, a kicsi meg
hogy hogyan készítjük fel az elsőszülöttet erre a nem tud megfelelni a nagy szintjének.
trónfosztottságra. És hogyan készítjük fel magun-
kat az eddig ismeretlen állandó hatalmi harcokra, tipp: Próbáljunk a köztük lévő konfliktusba csak
amely során mindenki a szülő figyelméért és sze- olyan módon beavatkozni, hogy mindkét felet
retetéért küzd. egyenlő figyelemmel meghallgatjuk, de ne tegyünk
igazságot. Vannak mondatok, amelyeket lehetőleg
mindig kerüljünk: „Te vagy az okosabb, értsd meg,
neked kell engedned…”

Gondoljuk végig, milyen is az elsőszülöttünk, mi
illik rá a fent felsoroltakból és ez hogyan válhat az
előnyére. Ha inkább teher neki, hogy ő a legidő-
sebb, az anyai hozzáállás sokat segíthet a hátrány
ledolgozásában.

| 27

APÁK A BETEGÁGY MELLETT

dr. Bognár Zsófia
gyermekgyógyász szakorvosjelölt

Hétköznap este van. Lázgörcsöt követően mentő A nemi szerepek alakulása aktuális és forrongó
hoz egy kislányt a Bethesda utcába. Apukája kíséri. téma. Jelen írásomban nem is ezzel szeretnék
Amikor a kikérdezésnél a születés körülményei- foglalkozni, csupán arra világítanék rá, hogy a
hez érünk, pontosan diktálja az adatokat: hánya- “nő” és a “férfi” társadalomban elfoglalt helye az
dik hétre, hány grammal született a kislány, mi utóbbi időben változóban van.
minden történt vele az első napokban. Tudja, hisz
ott volt ő is. A korábbi betegségek tárgyalásánál Ez a folyamat lehetőséget ad arra, hogy a férfiak a
kicsit elgondolkodik. “Felhívjuk Anyát telefonon?” klasszikus családfenntartó szerepen túl, nagyobb
kérdezem. Azonban nincs rá szükség, a kezelőor- részt vállalhassanak a családi élet szervezésében
vos nevén gondolkodott, akihez a légúti panaszok is. Erre jó példa, hogy (a nyilvánvalóan anyához
miatt járnak, de beugrott neki, az állandó gyógy- köthető csecsemőkor után) már apák is marad-
szer adagot is fejből mondja. A vizsgálatkor Apa nak otthon GYES-en. A nemek közötti bérkü-
rutinosan vetkőztet-öltöztet, a vérvételnél pedig lönbség miatt ez nem mindig megoldható, ugyan-
tudja, hogy a kedvenc plüssmajom segítsége nélkül akkor lehet már találni előre mutató példákat:
nem érdemes nekikezdeni. A kórteremben másnap- Nyugat-Európában előfordul, hogy a teljes családi
ra előkerül a mesekönyv és a kártyajáték is. A fenti támogatás csak abban az esetben jár, ha az apa is
történet nem egyedi. Szerencsére. tölt otthon időt. Ilyenkor megtanulja, amit neki
is tudnia kell, és megtanítja a gyereknek, amit
Bár még mindig általános, hogy kis betegeink Apától kell megtanulni.
Anyával érkeznek, sokszor együtt jön a család.
Ilyenkor nagy örömmel látom, hogy Apa nem Ha ebbe belegondolunk, egyáltalán nem arról
csak kísér. Apa ott van, Apa mesél, Apa kérdez. A van szó, hogy anya és apa szerepe felcserélhető
beszélgetéskor a történteket kicsit más szemszög- lenne. Azonban azt gondolom, fontos, hogy egy
ből mondja el, más dolgokra kíváncsi, mint Anya, olyan, (klasszikusan női) feladatban, mint a gyer-
amikor kérdez. Egészségügyi dolgozóként részünk- mekek gondozása, mindkét szülő érezze otthon
ről ilyenkor különösen fontos, hogy egyformán magát, a mindennapi tennivalókat tudják megosz-
figyeljünk mindkét félre. Mindenki kapjon választ, tani. Így lesz a két különböző félből egy egész.
az otthoni teendők megbeszélését követően mind-
két szülő tudja, mi a tennivaló. Mert igaz, hogy anya csak egy van, de apa is.

28 | Mese

A próbálkozás bátorságáról

perzsa mese

Egy király meg akarta tudni, hogy az udvarában élő
emberek közül ki a legalkalmasabb arra, hogy megvá-
lassza maga mellé tanácsadónak. Azt találta ki, hogy
próbára teszi a bölcseket és a lovagokat, és azt vá-
lasztja meg a fontos posztra, aki a legbátrabb közülük.
Összehívta hát az udvari népet. Erős és bölcs férfiak
sokasága állt körülötte.
- Halljátok, ti bölcsek és bátrak - szólt a király -, adok
nektek egy feladatot: hadd lám, ki olyan ügyes közüle-
tek, hogy meg tud birkózni vele.
Odavezette őket egy irdatlan nagy lakathoz, amely
akkora volt, amekkorát még egyikük se látott.

Mese | 29

- Itt látjátok a legnagyobb és legsúlyosabb lakatot,
ami országomban valaha létezett - mondta a király.-
Ki képes rá közületek, hogy kinyissa?
Az udvaroncok legtöbbje tagadólag csóválta a fejét.
Néhányan - akiket bölcsnek tartottak - szemügyre
vették közelebbről a lakatot, de bevallották, hogy
nem tudnak megbirkózni vele.
- Ez a lakat túl nagy és erős- mondták.
Mikor pedig a bölcsek így vélekedtek, a többiek is
mind egyetértettek abban, hogy a feladat túl nehéz,
nem tudják megoldani.
Csak egy vezír mert odamenni a lakathoz. Szem-
ügyre vette jobbról, szemügyre vette balról, körbe-
tapogatta ujjaival is, próbált mozdítani rajta erről
is, meg arról is, míg végül elszánta magát, és nagyot
rántott rajta. És lám, a lakat kinyílt. Ugyanis nem
volt bekattintva, csak a helyére illesztve, és csupán
bátorság meg elszántság kellett ahhoz, hogy ezt
valaki észrevegye, és bátran cselekedni merjen.
- Reád bízom az udvari hivatalt - szólt a király -, mert
te nem éred be azzal, amit látsz vagy hallasz, hanem
használod a saját tudásodat is, és megvan benned a
bátorság, hogy próbát merj tenni.

30 | Sári csak pislogni tud

Sári csak pislogni tud, de
érezzük a szeretetét

Máthé Zsuzsa amit visszajelzésként várhatunk tőle. De itt van
Képmás magazin közöttünk, és érezzük a szeretetét, azt, hogy ő
akar erősíteni bennünket.
„Amilyen nehéz az életünk, annyi öröm forrása Amióta ilyen nehéz élethelyzetbe kerültünk,
is!” – mondták el annak a sződligeti fiatal lány- megszűnt számomra a külvilág, csak Sári
nak a szülei, aki két és fél éve szenvedett sú- létezett. Ennek a két kötetnek a megszületése
lyos balesetet, és azóta is folyamatos ápolásra az első bizonytalan lépésem a világ felé, de ez is
szorul. A falu plébániáján egy megrendítő és kü- sok vergődéssel járt: jó-e egyáltalán, ha mással
lönleges, kettős könyvbemutatón jártunk, ahol is foglalkozom, mint vele? De aztán rájöttem
a lány szüleivel, Balkovics Sándorral és Mártá- arra, hogy mi ezt a lehetőséget Sáritól kapjuk,
val beszélgettünk. ő segít bennünket még ebben az állapotban is
– a tőle jövő ajándékokat pedig el kell tudnunk
– Milyen volt a világotok a 2016-os nyár előtt, fogadni. A férjemmel, Sanyival úgy hisszük, a
és hogyan fordult fel ebben a tragikus évben? maga néma, tehetetlen állapotában is megmu-
Márti: 2016. július 4-ig éltük a kétgyermekes tatta számunkra, hogy merre lépjünk tovább.
családok boldog mindennapjait, dolgoztunk, a Így kerülhetett sor erre a könyvbemutatóra is.
gyerekek iskolába jártak. Aztán egy váratlanul
bekövetkezett baleset következtében nagyon – Most pedig itt van az asztalon ez a két gyö-
nehéz élethelyzetbe kerültünk. Kislányunk, Sári nyörű kötet, amelyeknek a megjelenése ennek
a tizedik osztályt járta ki a Váci Piarista Gim- a tragédiának az egyik – áldott – következmé-
náziumban. A nyári szünetben a szomszédos nye. Hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen közös vál-
település egyik zebráján ment át, amikor egy lalkozáson kezdjetek dolgozni?
autó elütötte. Onnantól kezdve minden megvál- Sándor: Karosszéria-lakatosként végeztem, de
tozott. Mentőhelikopterrel szállították a Hon- voltam szakács, cipőkészítő és műszaki eladó
véd Kórházba, nagyon komoly fejsérüléseket is. Mielőtt Sárival a baleset történt, művezető
szenvedett. Csókay András idegsebész-főorvos voltam, de fel kellett adnom a munkámat, mert
úr műtötte, aki közben bennünket is támoga- naponta haza kellett sietnem Sárihoz, akinek
tott lelkileg, nagyon sokat köszönhetünk neki. epilepsziás rohamai voltak, a feleségem az
Többször műtötték Sárit, de az állapota orvosi ellátását nem tudta volna egyedül megoldani.
értelemben nem ígért javulást. Később hazahoz- Márti ápolási szabadságon van itthon, de én is
hattuk, az otthonunkban – támogatás segítsé- arra kényszerültem, hogy elhagyjam a munka
gével – alakítottunk ki számára egy „kórházi” világát, egyszerűen muszáj volt más elfoglaltság
szobát, amelyben gépek, speciális eszközök után nézzünk…
segítik az életét. Azóta mi gondozzuk. Ellátása
két ember folyamatos jelenlétét igényli. – Hogy lettetek író-illusztrátor házaspárrá?
Amíg nem történt velünk ilyesmi, el sem tudtuk Sándor: Annak idején a vagongyárban dolgoz-
képzelni, mit jelent ez: látni, hogy a gyerme- tam, és amikor egy olyan hajlítógépre kerültem,
künk szenved, és hogy nem képes mozdulni,
beszélni, kommunikálni, a légzését is kön�-
nyítenünk szükséges. A pislogás a legtöbb,

Sári csak pislogni tud | 31

amelyiken egyedül kellett tevékenykednem, volna, ha ő is részt vesz ebben a munkában,
hirtelen nagyon sok időt töltöttem egymagam- ami, úgy érzem, terápiának sem utolsó, ezért
ban. Akkor jutott eszembe, hogy hangosköny- vontam be őt a munkába.
veket fogok hallgatni – ez a műfaj huszonéve
még nem létezett, csak a vakok számára voltak – Saját kiadásban jelent meg a két kötet, de
kazettára felvéve olvasmányok. Ezeket kezdtem nehéz helyzetetek mellett másoknak is segí-
hallgatni, és újra közelebb kerültem az iroda- tetek a bevétel egy részével. Kinek szól ez a
lomhoz. Rengeteget kölcsönöztem könyvtá- felajánlás?
rakból, a „Háború és béke” például 72 kazettán Sándor: Márti anyukája érezte a bennünk mun-
volt meg. Aztán magam is megpróbáltam írni káló alkotókedvet, ezért segítve minket kiadta
egy nyáron, amikor kevés munka volt, először a könyveket. De mindenképp szerettünk volna
csak unalomból. Egy barátomnak olvastam fel a Bethesda Kórháznak visszaadni valamit abból
mindig műszak vége előtt, tetszett neki, amit a sok jóból, amit az ott dolgozó orvosoktól,
írtam. Ez tizenhárom éve volt. Aztán jöttek ápolószemélyzettől kaptunk, amíg Sárikánk ott
más munkahelyek, építkezés, gyerekek – fe- feküdt. Ezért ajánlottuk fel a bevétel 25 száza-
ledésbe merült az egész. Úgy terveztem, hogy lékát a kórháznak, mi ezzel tudjuk viszonozni
majd nyugdíjas koromban visszatérek rá. Ez valamennyire az áldozatos munkájukat.
most előre jött, kényszernyugdíjban vagyok…
Részint a szellemi elfoglaltság miatt, részint – A regény olvasmányos és humoros, a verses-
a motiváció miatt veselkedtem neki újra az kötet kedves és vicces, a remek illusztrációk
írásnak. Így született meg a P.G. Wodehouse pedig azonnal szembeötlenek. Márti, ezek a Te
stílusától ihletett „Ásó, kapa, varánusz” című műveid. Csak így, a semmiből?
könnyed, angol miliőben játszódó regény, Márti: Bőrdíszművesnek tanultam, gyerekként
amelyben a fiatalkori, romantikus énemet is mindig fúrtam-faragtam, de nem igazán
írtam ki magamból, és egy gyermekvers kötet, rajzoltam. Apai nagymamám varrónőként jó
„Csillagnyuszi” címmel. Tudtam, hogy Már- kézügyességgel volt megáldva, ezt a nővérem
tinak nagyon jó a kézügyessége, és szerettem is örökölte, az unokatestvérem pedig hivatásos

32 |

illusztrátor lett. Egyébként Sárikánk is nagyon ügyes, valóban. Országos sikerei voltak kilen-
szépen rajzolt, rajzszakkörbe is járt. Amikor cévesen asztaliteniszben, de lépett már fel az
Sanyi nekiveselkedett az írásnak, elkezdte Operaház színpadán is bűvészprodukcióval,
rágni a fülemet, hogy próbáljak rajzolni mellé. most pedig gitározni tanul. A Váci Vigalomban
Még nem is olvastam a könyvet, csak elmesélt egy Deep Purple-számot el is játszott már szín-
belőle egy-egy jelenetet, amikhez leskicceltem padon. Hogy mi lesz belőle, nem tudjuk még, de
rajzokat. Megszenvedtem, amíg kitaláltam a fel-felcsillan a tehetsége.
karaktereket, de Sanyinak tetszett, és mások-
nak is. Ez nagy erőt adott nekem, és belendül- – A regény főszereplőjének, egy romantikus
tem. A verseskönyvnél már sokkal könnyebben fiatalembernek a könyvbeli szerelme Martha –
ment, különösen azért, mert a rajzokból Sárika gondolom, nem véletlen… A kapcsolatotoknak
köszönt vissza, ami nagyon jó érzés. Volt adott valami pluszt ez a közös alkotó tevé-
neki egy kedvenc nyuszija, az is ott látható a kenység?
lapokon, és a kötet címe is Sárit idézi. Mindig Márti: Az ápolás lassan két és fél éve rettentően
becézgetjük őt, a Csillag és a Nyuszikám meg- kimerítő fizikailag és lelkileg is. Az ember per-
szólítás összeolvadásából született a cím. Apa sze mindig a hozzá legközelebb állókra zúdítja
fel is szokta olvasni neki a verseket, talán eljut a benne lévő feszültséget. Vannak hullámvöl-
hozzá a hangunk… gyek a kapcsolatunkban, de túllendülünk rajta,
és húsz év után most lettem végképp bizonyos
– Van kedvenc versed közöttük? abban, hogy akármilyenek is vagyunk, ha meg-
Márti: Igen. A legutolsó, amely szomorú na- bántjuk is olykor egymást, Sanyi az én másik
gyon, mert arról szól, hogy mi lesz, ha már nem felem, és csak együtt, összekapaszkodva tudjuk
lesz Sárika… De a többi vers vidám, tele van ezt az egészet végigcsinálni. A könyvben nem-
humorral, kedvességgel. csak a főhősnőt mintázta rólam, hanem több
szereplőből is visszaköszönök – az életünk ezer
– Nemcsak nektek van művészi vénátok, ha- szállal olvadt össze. Embert próbáló sors jutott
nem nyolcadikos fiatok, Áron is nagyon tehet- nekünk, de – a Jóisten kegyelméből – amilyen
séges. nehéz az életünk, annyi öröm forrása is.
Sándor: Amihez csak nyúl, abban nagyon

A könyvek megvásárlása komoly segítséget jelent nemcsak a Balkovics családnak, de a Bethes-
da Kórház kis betegeinek is. A Charlotte Kiadó gondozásában megjelent „Ásó, kapa, varánusz” és
a „Csillagnyuszi” című kötetek megvásárolhatók a Líra és a Libri könyvesboltokban, vagy megren-
delhetők awww.charlottekonyv.hu weboldalon.

Játé| k33 | 33

Találd meg a 7 különbséget!

34 | Szülők írták

ITT GYÓGYULTAM

Elsőként engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek: Dezső
vagyok, a Bethesda Kórház egyik állandó lakója. Még mielőtt
bárki sajnálni kezd, elárulom, hogy nem, nem vagyok beteg,
nekem a kórház az otthonom. Azt sajnos nem tudom, hogy
mikor születtem, de a történet szempontjából ez nem is érdekes.
Sokkal inkább az, hogy hol lakom. Szűkebb lakásom a gyógy-
tornateremben található egy fehérke dobozban a nagy barna
szekrényben. Volt idő, amikor egész nap csak heverésztem, nem
csináltam semmit, és minden egyes ajtónyitáskor arra vágytam,
hogy segíteni tudjak végre. Egy szép márciusi napon meg is
történt a csoda, találkoztam egy kisfiúval, Koppánnyal. Őrület,
hogy egy fiúnak hogy lehet ekkora szempillája! Na és, hogy
milyen bátor! Mindent kibírt, még ha kicsit félt is. Még azt is
nyugodtan végignézte, ahogy a dréncsövet kihúzzák a karjából.

És én ENNEK a kisfiúnak lettem pár hónapra a legjobb barátja.
Na, ez az igazi bátorság. Koppánnyal való első találkozásunk
az első emeleti kórteremben történt. Feküdt a fehér rácsos
ágyban, és egyáltalán nem látszott rajta, hogy egy nappal
azelőtt műtötték, immáron másodjára. Sajnos ekkor hiába
tekergette a potmétereimet Sára néni és Csilla néni, Koppány
keze nem mozdult. Ahogy megtudtam, azért kellett találkoz-
nunk, mert Koppányt lelökték az óvodájában egy kötélről,
ennek okán eltört a csuklója és a könyöke. A könyöke olyan
nagyon széttört, hogy a törtvégek elvágták az idegszálait,
ami miatt nem tudta megmozdítani a csuklóját és az ujjait.
Ekkor jöttem én, hogy tornázzak az izmai helyett, hogy
emeljem a kezét, az ujjait addig, amíg ő ezt nem tudja. Igen,
egy elektroterápiás készülék vagyok, s nevemet Koppánytól
kaptam. Hogy miért? Mert folyton azt mondom Dzs, Dzs, Dzs.

Szülők írták | 35

16 héten át minden reggel vártam őt, ahog y a róka a Kis herce-
get, hogy belépjen a gyógytornaterembe. Először Sári néni és Csilla
néni türelemmel, kitartóan a viccet és a humort mindig megőrizve
tornáztatták Koppányt. Majd jöttem én, aki napi 1000 áramü-
téssel gyógyítgattam őt. Tűrte a csípést, a vizes vattapamacsai-
mon leadott rázásokat, és közben hol a Sün Balázst mondta, hol
pedig az Állatkert a hátizsákban-t nézte rendületlenül. Volt,
hogy ő maga mondta, hogy hova tegyék a pontelektródáimat,
s volt, hogy ő nyomkodta a gombot, hogy rázzam meg a kezét.

Egy hatéves kisfiú ahelyett, hogy a társai között változott volna
sünivé, vonatvezetővé, vagy éppen legyőzhetetlen nem gonosz kalózzá,
tudta, mikor ügyeletes a kórház, ismerte az alagsori gépek hang-
ját, tudta a bent fekvő gyerekek nevét, imádta a ropit a büfében,
megtanult olvasni, és az első szó, amit összeolvasott ez volt: Beteg-
felvétel. Minden nap Zita doktor néninek akarta bebizonyítani, hogy
szét tudja nyitni az ujjait, Sárának, hogy megy a felfele cuppogás,
és Csillának, hogy a kis pötyit is be tudja dugni a helyére. Ugye
nem csodálkoznak, hogy ő lett a legjobb barátom. Kitartó volt, erős
és bátor. Saját magának, a gyógytornászoknak, az orvosoknak és
a szüleinek köszönhetően meggyógyult. Csuklóját felemeli, ujjait
megmozdítja és ma már csak a vágások helye emlékezteti arra, hogy
valaha én is a barátja voltam. De ez így van rendjén. Most várok, hogy
legyen újra egy barátom, akinek segíthetek visszaadni azt, ami az övé.
Hogy szomorú vagyok? Nem. Tudom, hogy az anyukájának minden
este eszébe jutok, amikor Koppány úgy alszik el, hogy bal kezével
szorítja meg az ujját. Tudom, abban a szorításban minden benne van.

dezső, az elektroterápiás készülék

Koppány és Dezső barátsága nem mese, hanem egy kisfiú kemény
harca a gyógyulásért. Koppány kezének gyógyulásában nagyon fontos
szerepe volt annak a rengeteg körmönfont technikával készült karkö-
tőnek, amelyet hatalmas küzedelemmel készített egyre ügyesedő
ujjaival. A karkötőkből kórházunk javára jótékonysági vásárt tartot-
tak, ahol Koppány árulta hatalmas érdeklődés közepette műveit.

36 | Támogatott tartalom

Praktikum és funkcionalitás..
Így öltöztesd gyermeked a hidegben!

Sok szülő esik abba a hibába, hogy nem az időjá- öltöztetnénk fel rendesen. A gyermek ugyanúgy
ráshoz, hanem az évszakhoz öltözteti gyermekét. megfázik, mivel a rohangálás közben megiz-
Alul- vagy túlöltöztetjük, féltjük, hogy meg ne fáz- zad, majd nekivetkőzik, és másnapra már be-
zon. Szülőként hajlamosak vagyunk leginkább té- teg is. Ezért fontos a réteges öltözködés, mert
len túlöltöztetni gyermekünket, pedig ez ugyan- így mindig van mit levenni róla, ha például
olyan következményekkel járhat, mintha nem szaladgál, és visszaadni rá, amikor abbahagyja.

A szervezetből a hő hetven százaléka a fejen ke- Nagyon sokan, szintén aggódásból vastag, bun-
resztül árad ki. Éppen ezért is az immunrendszer dás béléses csizmában, bakancsban küldik a
két legfontosabb védelmi vonala a fej és a láb. Érde- gyerekeket az iskolába, akár kemény hideg, akár
mes ezért ezekre a területekre kiemelten gyelni. enyhe, már-már meleg, tavaszias idő van. Sok
Bár a sapka a legtöbb gyereknél nem ked- gyerek nem veszi át a váltócipőt, így nem csak
venc ruhadarab és ez az, amitől a leghama- különböző bőrbetegségeket lehet összeszedni,
rabb meg is szabadul, ha rohangálás közben de jelentősen rontja a gyermek komfortérzetét
kimelegszik. Célszerű ezért kisgyereknél olyan és így a koncentrációját is. Egy jól megválasztott
sapkát választani, amit nem tud egy mozdu- váltócipő, amit a gyerek szívesen visel, legyen
lattal levenni. Nagyobb gyerekeknél, pedig jó akár egy szandál vagy edzőcipő sokat segíthet.
ötlet velük együtt megvenni a sapkát, így talán Kisgyermekeknél, különösen bölcsödében, óvo-
majd jobban szereti viselni, ha ő választotta. dában fontos a praktikum. Egy praktikus ove-
Téli lábbelinél a legfontosabb hogy ké- rál megkönnyíti az öltöztetést a napközbe és a
nyelmes, meleg legyen és ne ázzon be.

Támogatott tartalom | 37

gyerekek is könnyebben tudnak benne játsza- szabadban töltsünk egy-két órát, hiszen
ni. Ezekből különböző vastagságúak kapha- ilyenkor is rengeteg dolgot lehet a szabad-
tóak, így ősztől tavaszig praktikus és kényel- ban csinálni, csak öltözzünk fel jó rétegesen!
mes viselet lehet minden kisgyermekeknek.
Nem kell aggódni, hogy a gyermek dere- Az Asti baba- és gyerekruházat, az idén funk-
ka szabadon marad, ráadásul könnyen szá- cionális ruháival elnyerte az „Érték és mi-
radnak és a legtöbb gyerek szívesen viseli. nőség nagydíjat”. Újszülött kortól egészen
kiskamasz korig praktikus és divatos ru-
Az időjárás mellett fontos az is, hogy milyen kin- hákat kínál. Mese gurás ruháival az öltöz-
ti tevékenységet tervezünk a gyerekkel. Ha még ködés a gyermekek számára is öröm lesz!
babakocsiból szemléli a gyermekünk a világot
és sétálni megyünk, akkor célszerű vastagabban Nézz szét webáruházunkban vagy látogass
öltöztetni és beszerezni egy bundazsákot vagy el boltjainkba! Ismerd meg az Asti baba- és
lábzsákot. Ha játszótéri játszadozásra készülünk, gyerekruházatot, mely minőségi alapanya-
akkor célszerű vékonyabban öltöztetni és olyan gokból, Magyarországon készül a tervezés-
ruhákat választani, amiben könnyen mozoghat. től a gyártásig. Termékei több rangos díjat,
többek között a Magyar Termék Nagydíjat és
A gyerekeknek télen is kell a friss levegő. A az Érték és Minőség Nagydíjat is elnyerte.
hideg idő ne tartson minket vissza, hogy a

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Nyerj 20.000 Ft értékű ruhavásárlási
utalványt az Asti baba- és gyerekáruház-

tól!

Válaszolj kérdésünkre és iratkozz fel hír-
levelünkre!

„Hány éves az ASTI ?”

www.astibababolt.hu/bethesda-jatek ASTI BABABOLT
Sorsolás időpontja: 2019.03.30. 1095. Budapest, Soroksári út 110-112.

www.astibababolt.hu

38 | Útravaló az uzsonnásdobozba

Vöröslencse saláta

RECEPT NEM CSAK ÚJÉVRE

Recept: HOZZÁVALÓK
Szekeres Anita
dietetikus • 10 dkg vöröslencse
• 5 dkg zöldbab
TÁPANYAGTARTALOM • 3 dkg sajt (vegyesen, pl. fűszeres

1 adag kalóriatartalma: 847 kcal kecskesajt)
szénhidrát tartalma: 54,4 g • 1 db magas hústartalmú virsli
• negyed fej lilahagyma (vagy snidling)
• fél ek mustár
• 3 ek extra szűz olívaolaj
• fél citrom leve
• néhány csepp folyékony stevia
• 1 csipet só
• f él kk szárított oregánó
• kevés ecet
• 3 db babérlevél

ELKÉSZÍTÉS

Egy lábasban forraljunk vizet, adjunk hozzá
kevés ecetet, sót és babérlevelet. Főzzük
benne a lencsét 10-12 percig, aztán szűrjük
le. Főzzük puhára a zöldbabot is. Végül külön
főzzük meg a virslit és karikázzuk fel. A sajto-
kat vágjuk kockára.
Egy külön tálban keverjük össze az olíva-
olajat, mustárt, citromlevet, steviát, sót, és
oregánót. Az öntetet keverjük a vöröslen-
cséhez és zöldbabhoz, vágjunk hozzá apróra
lilahagymát (vagy snidlinget), majd tegyük
hozzá a virslit és a sajtkockákat.

Bethesda hírek | 39

ÁLL ÁSA JÁNLAT

Kórházunk új munkatársak jelentkezését várja
az alábbi pozíciók betötésére:

• diplomás ápoló
• OKJ végzettséggel rendelkező Gyermekszakápoló
• Aneszteziológiai és Intenzív terápiás szakasszisz-
tens, szakápoló
• Műtéti szakasszisztens, műtősfiú
• Pulmonológiai-allergológiai szakaszisztensek,
légzőszervi szakápoló
• konyhai kisegítő

A jelentkezéseket, szakmai önéletrajzokat
a [email protected] címre küldjék!

BETHESDA PATIKA BETHESDA ÉTTEREM

Váltsa ki gyógyszereit helyben! Válassza napi menünket!

NYITVA TARTÁS LEVES +
Hétfő: 9.00–18.00 FŐÉTEL
Kedd, Csütörtök: 9.00–15.30
Szerda, Péntek: 9.00–22.00 Éttermünk a kórházunk
udvaráról nyíló gazdasági
ELÉRHETŐSÉG épületben található.
Bethesda igazgatási- Bejárat a játszótér mellett!
gazdasági épület, földszint
(1146 Budapest, Bethesda utca 3.)
Tel.: +36/1 422-2780


Click to View FlipBook Version