The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2. Sınıf Veli Bülteni (23-27 ARALIK) Bülten No_15

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neslihanamuk, 2019-12-21 07:45:43

2. Sınıf Veli Bülteni (23-27 ARALIK) Bülten No_15

2. Sınıf Veli Bülteni (23-27 ARALIK) Bülten No_15

2. Sınıf

VELİ BÜLTENİ

23-27 Aralık 2019

Dinleme –İzleme

Öğrencilerimizle,dinleyip izledikleri olayların gelişme ve sonuç
bölümlerini tahmin etmiş ve olayları oluş sırasına göre
anlatmıştık.

Mekan ve olaya yönelik “Kim,Ne Nerede?” sorularına cevap
vermelerini sağlayacağız.

Konuşma

Belirlediğimiz yerli malı ürünleri hakkında konuşmalar
yapmıştık.Konuşmalarda nezaket kurallarına uymaya gayret
göstereceğiz. Anlamlı ve sıralı konuşmaya çalışacağız.

Okuma

Seli ve sessiz metin ve şiir okumalarına devam edeceğiz.

Sözlük kullanmaya devam edeceğiz.

Görsellerle ilgili sorulara cevap vereceğiz. Okuduğu metinlerle
ilgili sorulara cevap vereceğiz.Metinlere başlık bulabileceğiz.

Yazma

Öğrendiği yazma stratejilerini uygulamaya çalışmıştık.

Öğrendiğimiz yeni kelimeleri ayrı yerlere not edeceğiz. Bu
kelimelerin anlamlarını sözlükten bulmaya çalışacağız.

MORPA KAMPÜS

TÜRKÇE

Dinleme> Olayları oluş sırasına göre anlatalım.

Konu anlatımı>KKT

Konuşma> Olayları ve yerleri anlatal

Konu Anlatımı> KKT

Okuma > Okuduğumuz metin ile ilgili sorurla cevap verelim

Konu Yazma > Yazma çalışmaları yapalım

Konu Anlatımı >KKT

Prizma çeşitlerini görmüştük.

Geometrik şekilleri tanıtacağız. Prizmatik şekillerin yer ve konumları
değiştiğinde biçimsel özelliklerin değişmediğini fark edeceğiz.

Yer ve yön belirtmek için matematiksel ifadeler kullanmayı
öğreneceğiz.

MORPA KAMPÜS

Matematik

3.Ünite> Geometri şekillerin değişmeyen biçimsel özellikleri

Konu Anlatımı >KKT

Yer ve Yön Hareketlerini belirtelim

KKT

Vocabulary: castle, cinema, museum, station, hospital, park, library, shop,
restaurant, swimming pool.
Prepositions: Next to ,between ,in front of,behind, opposite, above.
Structure: “Where is the castle?” “ The castle is next to the shop. “
This week, the learners will continue the same vocabulary and structure. They
will practise places in a town vocabulary. The learners will present and practise
asking and answering about places. E.g:” Is there a…? Are there any...? ”The
students will develop critical-thinking and communication skills by talking about
places in town. They will present and practise preposition items vocabulary.They
will exercise by asking where places are.They will play a flashcard game to
practise vocabulary and prepositions.
Speaking
We will start on topic 6 ‘My Face and Body’ and as the topic suggests it is about body parts, and we will learn these by
repeating these with our listening and speaking book with flashcards. Within Unit 12 there is also a new listening story
called ‘Tim Tiger and Friends’. We will also look at the words ‘long’ and ‘big’.
Vocabulary:
• Body,
• Head,
• Legs, and,
• Teeth.

Günlük planlamalar yapmaya çalışmıştık.
Sağlıklı büyüme ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark ettireceğiz. Spor yapma ve hareketli yaşamın hayatımızdaki yerini
anlamaya çalışacağız.
Yemek yerken nezaket kurallarına uymaya gayret göstereceğiz.

Bu hafta Müzik Serüveni kitabımızdaki etkinliklere devam
ederek ardından “Merhaba Neşe” adlı şarkıyı öğreneceğiz.

Bu haftaki sanat etkinliğimizde küçük kutuların içine mekan
tasarlayacağız. Öncelikle mekanın içini boyayarak başlayıp
sonrasında çizgisel olarak mekanın elemanları ile
tamamlayacağız.

Bu hafta yaratıcı drama dersimize Stephen Hawking'i konuk edeceğiz. Hawking'in “Ceviz Teorisi” bizim için çıkış noktası
olacak. Oyunlarımız ve canlandırmalarımız ile evreni keşfetmeye ömrünü adamış dahiyi anlamaya çalışacağız

Quarto oyununa devam edeceğiz. Nitelik, ortak payda ve tehlike
kavramlarını öğreneceğiz. Soru sorma becerilerini arttırmak
amacıyla, bir durumun ayrıntılarını anlayabilmemize yarayan sorular
oluşturabilme becerisi kazanacağız. Hem durumların hem de
nesnelerin detaylarını ve özelliklerini tanımlayabilme becerisi
kazanacağız.

Öğrencilerimiz ile bu hafta mevsimlerde meydana gelen değişiklikleri ve
termometre yapımını öğreneceğiz.

Taşların hareketlerini tahtahaya dizilişini, her taşla sadece bir hamle yapma
hakkının olduğunu, taşların hareketlerine uygun bir şekilde oynanması
gerektiğini öğreneceğiz. Kurallara uygun bir şekilde oynamadığımız zaman
kural dışı hamle yapacağımızı öğreneceğiz.

IŞIK SAYESİNDE LAMBAYI YAKMAK
Bu etkinliğin sonunda etkinlik devre kuracağız ve ışık sensörü ile
lambayı yakacağız.

Basketbol branşında uygun olan potaya topu atma(basket atma)
becerisini çalışacağız. Uygulama sırasında çift elle atma kuralına
en yakın şekilde öğreneceğiz. Oyunlarla geliştireceğiz

Kardeş kıskançlığı çocuğumu nasıl etkiler?

Bazen çocuğumuz için yeni bir kardeşinin doğması kabullenmesi zor bir
durum olabilir. Çocuğumuzun yaşı, bizim ona karşı olan tutumumuz ve onun
kişiliği bu duruma etkendir. Kardeş kıskançlığı doğal bir durumdur ama bu
durumda kıskançlık derecesi ve çocuklarımızın birbirlerine karşı olan
davranışları önemlidir. Çocuğumuzu bir kardeşe alıştırmaya ve onu
kabullenmeye hazırlamak için biz anne-baba olarak önlemler alabiliriz.

Öncelikle ailemize yeni bir bebek geldiğinde, anne-baba olarak çocuğumuza öncesinde nasıl bir hayat sunduysak sonrasında da
aynısını sunmaya devam etmeliyiz.Örneğin, haftasonları ilk çocuğumuzla birlikte gezmeye gidiyorsak, bebek doğduktan sonra da
bunu devam ettirmeye özen göstermeliyiz. Mümkün olduğu kadar az değişiklik yapmalıyız. Değişiklik yapmak istiyorsak bunu
mümkün olduğu kadar bebek doğmadan önce yapmalı ve çocuğumuzun bu duruma alışması için ona zaman tanımalıyız. Örneğin,
bebek geldiğinde çocuğumuzun odasını değiştirmek zorunda kalacaksak bunu mümkünse bebek gelmeden birkaç ay önce
yapmalıyız. Çocuğumuzun kendi odasını düzenlemesine izin vermeliyiz.

Çocuğumuzun yaşı küçükse doğum öncesinde yeni bir bebeğin geleceğini anlaması zor olabilir, çünkü bu yaşta çocukların soyut
düşünme becerileri tam gelişmemiştir. Bu yüzden küçük çocuklarda kardeşi olduktan sonra ona karşı olan davranışlarımız daha
önemlidir. Örneğin,bir hikaye anlatarak onlara aile sevgisini, kardeş sevgisini, yeni bir kardeşin geleceğini açıklayabiliriz.
Çocuğumuzun verdiği tepkilere göre onunla bu konu üzerine konuşup kardeşini sevmesini öğretebiliriz. Eğer çocuğumuzun yaşı
büyükse, hikaye yerine kardeşi geldiğinde nelerin olacağını, onun için neler yapabileceğini anlatabiliriz. Çocuğumuzun yaşı küçük
de olsa büyük de olsa kardeşinin hazırlık sürecinde onunda fikrini mutlaka almalıyız.

Doğum sonrasında annelerin bir yardımcıya (baba, teyze, hala, arkadaş) ihtiyacı olabilir. Yardımcı,siz bebekle ilgilenirken,
çocuğumuzla ilgilenip kardeşinin gelişine daha kolay alışmasını sağlayabilir. Yeni doğan bebeğimiz bakıma muhtaç olduğu ve
onunla ilgilenmek zorunda kaldığımız için, çocuğumuz onu sevmediğimizi, onunla artık ilgilenmediğimizi düşünebilir. Bu yüzden bu
durumda anne-baba arasında görev paylaşımı önemlidir. Anne bebekle ilgilenirken, baba çocukla ilgilenebilir. Anne olarak
bebeğimiz uyuduğunda çocuğumuzla zaman geçirmeliyiz, onu ne kadar çok sevdiğimizi hem sözlü hem de davranışlarımızla
göstermeliyiz.

Çocuğumuza onun da bir zamanlar küçük olduğunu ve neler yapıp yapamadığını anlatmalıyız. Küçük bebeklerin bakıma muhtaç
olduklarını, konuşamadıklarını ve bu yüzden ona yardım edebileceğini anlatmalıyız. Ona yapabileceği basit görevler
vermeliyiz.Örneğin: Kardeşinin uyanıp uyanmadığını kontrol etmesini isteyebiliriz. Bunu yaptıktan sonra onu takdir etmeliyiz.

Çocuğumuza kesinlikle kıskançlığı tetikleyen şakalar yapmamalıyız.’’Kardeşini daha çok seviyorum.’’ veya ‘’Sen yaramazlık
yapıyorsun bak kardeşin akıllı beni dinliyor.’’ gibi cümleler kurmamalıyız.

Anne- baba olarak bir bebeğimiz dünyaya gelecek ve çocuğumuz kendini kötü hissedecek diye üzülmemeliyiz. Bazen bu yüzden
çocuğumuza çok fazla ilgi gösterip onun her istediğini yapabiliyoruz. Bunu yapmamalıyız. Bu olması gereken doğal bir süreç ve
çocuğumuz bunu kabullenmek zorundadır. Bazı çocuklar hemen kabul eder, bazıları daha zor kabul eder. Doğumumuzdan belirli bir
zaman sonra her şey yoluna girecektir ve çocuğumuz bir kardeşi olduğu için mutlu olacaktır.


Click to View FlipBook Version