The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by im_mariaaa, 2021-10-20 01:54:40

buku PIBG 2020

buku PIBG 2020

SMK TANJONG LUMPUR MESYUARAT AGUNG PIBG
KEMPADANG, 25150 KUANTAN SMK TANJONG LUMPUR

PAHANG DARUL MAKMUR. KALI KE-37
Laman web : www.smktglumpur.edu.my SESI 2019/ 2021

e-mel:[email protected] 22 FEBRUARI 2020
Tel: 09-5341416 Faks : 09-5341689 SABTU
56
DEWAN SMKTL

Dirasmikan oleh:
ENCIK MUHAMMAD KHAIRUDDIN BIN HUSIN

Pegawai Hal Ehwal Islam
Majlis Ugama Islam Pahang

(MUIP)

1

ISI KANDUNGAN PENGHARGAAN

BIL KANDUNGAN M/S Ahli jawatankuasa PIBG SMKTL sesi 2019/2021 mengucapkan
sejuta penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terli-
1 Kata Aluan Daripada Yang Dipertua PIBG SMKTL 4 bat dalam menjayakan aktiviti persatuan sepanjang sesi ini. Jutaan
sesi 2019/2021 terima kasih kepada;
5 1. Encik Muhammad Khairuddin Bin Husin, Pegawai Hal
2 Kata Aluan Penasihat PIBG SMKTL sesi 2019/2021 7
Ehwal Islam Majlis Ugama Islam Pahang (MUIP)
3 Atur cara Mesyuarat Agung PIBG SMKTL 8-9 2. ASP Abdul Jalil Bin Abd Aziz, Pegawai Perhubungan
kali ke-37
11-12 Sekolah
4 Senarai Ahli jawatankuasa PIBG SMKTL sesi 3. Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
2019/2021 14-20
21 (MUIP)
5 Notis Mesyuarat Agung PIBG SMKTL kali ke-37 4. Pejabat Parlimen Daerah Kuantan
23-29 5. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang
6 Minit Mesyuarat Agung PIBG SMKTL kali ke-36 30-31 6. Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan
32-33 7. Multimedia Sains Universiti (MSU)
7 Senarai Kehadiran AJK dalam mesyuarat 34-37 8. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Jawatankuasa PIBG 39-41 9. Kolej Komuniti Kuantan
43-52 10. Qariah Masjis Tg Abdullah, Kampung Peramu
8 Laporan Aktiviti PIBG SMKTL tahun 2019 11 Qariah Masjid AsSyakirin Kota SAS
54 12. Individu yang menyumbang kepada tabung PIBG
9 Laporan Hal Ehwal Murid 2019 55 13. Pengusaha kantin SMK Tanjong Lumpur
10 Laporan Kokurikulum 2019 14. Bekas pelajar SMK Tanjong Lumpur
11 Laporan Pendidikan Khas 2019 15. Ibu Bapa
16. Guru-guru dan pelajar SMK Tanjong Lumpur
12 Album aktiviti PIBG sepanjang tahun 2019
13 Laporan Kewangan PIBG SMKTL tahun 2019 55
14 Usul dan Cadangan
15 Penghargaan

2

USUL DAN CADANGAN

Bil USUL PEMBAWA USUL NAMA ANAK

1 Menambahkan aspek Azila Bt Hasan Muhammad
keselamatan Danish Andrian
(1KR)

2 Aspek kebersihan Syaidatul Nurul Afani Nurul Syafiyuni
makanan kantin
Bt Mohd Lela Nadirah (1KR)

3 Menyediakan cermin 1. Fatimah Bt Mamat 1. Nurul Ain Bt KATA

di tandas pelajar 2. Hasnidah Bt Idris Mohd Basri(5PA) KAALUTAAN
ALUAN
perempuan dan di
3
surau 2.Puteri Nur Aqila

Bt Mohd Sani

4 Mencadangkan agar Pn Hajah Faridah

bayaran sumbangan Bt Osman

PIBG ditetapkan RM50

untuk satu keluarga.

Yuran Kecemerlangan

bagi tingkatan 1,2 dan

4 adalah sebanyak

RM50 manakala

tingkatan 3 dan 5

adalah sebanyak

RM100. Pendidikan

Khas untuk tabung

aktiviti RM100 seorang.

54

KATA ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PIBG SMK TANJONG
LUMPUR

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.Bersyukur
saya kehadrat Illahi kerana dengan rahmat dan izin-Nya
dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang ceria ini
untuk meneruskan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali
ke-37 SMK Tanjong Lumpur. Saya amat berbesar hati dan
berterima kasih atas kesudian para ibu bapa hadir ke
mesyuarat kita pada tahun ini. Kehadiran ini menunjukkan bahawa kita sentiasa
memberi sokongan dan semangat kepada barisan pentadbir dan para guru sekolah ini
untuk sama-sama menjayakan agenda pendidikan demi kecemerlangan anak-anak kita
pada masa depan baik dalam bidang pendidikan mahupun sahsiah diri. Tanpa
sokongan padu daripada ibu bapa tidak mungkin pihak sekolah berjaya melahirkan
modal insan berminda kelas pertama.

Syabas diucapkan kepada ibu bapa yang sanggup meluangkan masa untuk bersama- USUL DAN
sama pada hari ini bagi menunjukkan keprihatinan dan melaksanakan tanggungjawab CADANGAN
sebagai ahli PIBG. Perjalanan persatuan ini adalah didokong sepenuhnya oleh ahli
PIBG. AJK yang diamanahkan melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan 53
adalah sebagai pelaksana dan perantara antara pihak sekolah dengan semua ahli PIBG.
Sumbangan dari segi kepakaran, kebolehan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap ahli
amat dialu-alukan selaras dengan sarana ibu bapa yang diperkenalkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Walaupun PIBG beroperasi atas dasar sukarela,
namun konsep permuafakatan akan membolehkan kita melaksanakan apa-apa sahaja
yang terbaik untuk kecemerlangan anak-anak kita. Oleh itu, saya menyeru agar setiap
ahli sama-sama memberi komitmen dan bersatu-hati menjadi penggerak dalam
memacu persatuan ini menjadi lebih dinamik.

Akhir kata saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua
pihak yang terlibat dalam menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke-37 SMK
Tanjong Lumpur. Saya berisan AJK PIBG Sesi 2019/2021 yang dilantik dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan sebaik mungkin. Sekali lagi
saya menyeru kepada semua ibu bapa agar tampil untuk menyalurkan idea-idea yang
bernas mahupun tenaga untuk digembeleng sebagai inspirasi kepada PIBG supaya
sentiasa bertindak atas landasan yang cemerlang.

Sekian, Terima kasih

………………………………………………
(En.Mohd Amran Bin Abd Hamid)

Yang Dipertua PIBG

SMK Tanjong Lumpur sesi 2019/2021

4

Nota 12 PIBG KECEMERLANGAN
MAJLIS RESTU ILMU PT3 DAN SPM 280.00
400.00 KATA ALU-ALUAN PENGETUA
Jamuan Makan (Majlis Restu Ilmu SPM) 906.50 SMK TANJONG LUMPUR
Makan Minum (Program Solat Hajat & Majlis Rertu Ilmu PT3) 123.70
96.00 Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.
Alat Tulis Calon SPM
Alat Tulis Calon PT3 20.00 96.00 ALHAMDULILLAH, syukur ke hadrat Allah S.W.T dengan izin dan limpah kurnia rah-
Banner (Program Solat Hajat,Restu Ilmu dan Interaksi Akademik SPM) 20.00 1,902.20 matNya, kita dapat bersama-sama berkumpul dan berbincang untuk kejayaan anak-anak
dalam Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-37. Kehadiran para ibu bapa amat dihargai dan
Banner (Majlis Solat Hajat, Restu Ilmu & Interaksi Akademik PT3) SUMBANGAN PIBG disanjung tinggi serta besar ertinya kepada pihak sekolah sebagai tanda sokongan dan
637.00 komitmen terhadap sekolah ini. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas
Polisterin (Majlis Izin Ilmu PT3) 40.00 dan tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan ihklas dan dedikasi untuk
JUMLAH 64.00 meningkatkan prestasi sekolah ini. Pihak sekolah akan memastikan visi dan misi sekolah
741.00 tercapai pada tahap yang ditetapkan. SMK Tanjong Lumpur sentiasa berusaha
Nota 13 merancang dan mengadakan pelbagai aktiviti pada setiap tahun demi memastikan pem-
BELANJA MAKAN MESYUARAT bangunan sekolah ini meningkat dan membawa kebaikan kepada warga sekolah.

Jamuan Makan Mesyuarat AJK PIBG Selain itu, kewujudan Sarana PIBG ini merupakan gabungan usaha, kerjasama dan
Makan minum Staf Kolej Komuniti (melukis mural) komitmen daripada semua pihak untuk kejayaan sesebuah sekolah mencapai objektif
Makan Minum AJK KSIB utama iaitu KPM ingin memastikan bahawa ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta
JUMLAH terlibat sebagai rakan Pendidikan. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dalam kalangan
ibu bapa dan masyarakat tentang peranan mereka. Selanjutnya, mengupayakan PIBG
Nota 14 untuk memastikan peranan yang lebih besar dalam penglibatan ibu bapa
BELANJA PBD dan masyarakat. Oleh itu,sokongan dan sumbangan PIBG sekolah ini dari segi material
mahu pun idea-idea yang bernas , sokongan moral yang merupakan nadi penggerak
Fail PBD Ting 1 KECEMERLANGAN dalam semua aktiviti pendidikan dan pembangunan prasarana sekolah telah banyak
Fail Poket Ting 3 memberi peranan dalam meningkatkan prestasi dan kecemerlangan sekolah dalam pel-
Fail Poket (Program Kelompok Pelajar SPM) 340.00 bagai bidang. Pihak sekolah akan sentiasa menerima teguran, bimbingan, sokongan dan
129.50 kerjasama daripada pihak JPN,PPD, PIBG dan masyarakat setempat untuk meningkatkan
Kertas Kajang& Kertas Graf Ting 3 105.00 lagi sekolah ini ke tahap yang lebih membanggakan.
128.00
JUMLAH 702.50 Terima kasih kepada semua guru atas usaha gigih mereka dan penghargaan kepada
AJK PIBG Sesi 2019/2021 dan semua ibu bapa yang telah memberikan sokongan dalam
52 menyumbangkan tenaga dan buah fikiran dalam menjayakan Mesyuarat Agung PIBG
SMK Tanjong Lumpur Kali Ke–37. Semoga komitmen yang ditunjukkan akan dapat
mewujudkan kerjasama yang berterusan antara sekolah dan masyarakat luar. Semoga
usaha kita akan direstui dan mendapat keredhaan Allah S.W.T. Saya juga berharap pem-
ilihan AJK PIBG yang baru ini dapat member kerjasama yang padu antara ibu bapa dan
guru.

Sekian, Selamat Maju Jaya
‘Muafakat membawa Berkat”

…………………………………………………………………
(Tn.Haji Mohamad Azhar Bin Mohamad Ishak)
Pengetua SMK Tanjong Lumpur

5

Nota 9 PIBG
BELANJA SAMBUTAN HARI RAYA 4,000.00
4,000.00
Sate & Banner
JUMLAH

Nota 10

TEMPAHAN BANNER PROGRAM

KECEMERLANGAN KECERIAAN SUMBANGAN
PIBG

ATUR CARA Banner Hari Penetapan Target 80.00 50.00 134.00
MESYUARAT 64.00 48.00 134.00
Banner Karnival Akademik 2019 96.00 225.00
6 100.00
Banner Hari Interaksi Akademik 323.00
340.00
Banner Hari Interaksi Akademik Ting 1, 2 & 4 dan
Penyerahan Keputusan PT3
Banner "Daulat Tuanku"

Banner Ucapan Tahniah

Banner Surah Al-Kahfi

Banner Majlis Persaraan Guru
JUMLAH

Nota 11 KECEMERLANGAN
MAKAN & MINUM CALON PT3 DAN SPM
2,277.00
Makan minum Calon PT3 (Program Pecutan) 1,620.00
Makanan Calon PT3 (Nasi) 1,745.00
Makanan Calon SPM (Roti) - (12 hari) 2,975.00
Makanan Calon SPM (Nasi) -(8 hari) 1,080.00
Air Mineral (Calon PT3 dan SPM) 9,697.00
JUMLAH

51

Nota 7 PIBG SUMBANGAN PIBG ATUR CARA MESYUARAT
BELANJA MESYUARAT AGUNG PIBG 2019 AGUNG PIBG KALI KE-37
2,910.00 80.00
Jamuan Makan Ibu Bapa 450.00 864.00 8.00 pagi ; Ketibaan Ibu bapa dan Pendaftaran
Banner Mesyuarat Agung PIBG 944.00 8.30 pagi; -Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
Hadiah cabutan bertuah/ Pembalut 1,000.00
Door Gift Ibu Bapa 57.00 -Bacaan Doa
Fotostat Buku Mesyuarat Agung PIBG 668.00 -Taklimat Pengurusan Sekolah Amanah SMK Tanjong
Beg Kertas & Goddies Beg Ibu Bapa 380.00
Cenderahati Perasmi Lumpur oleh Pengetua
Cenderahati AJK PIBG 5,465.00 - Taklimat oleh ASP Abdul Jalil bin Abd Aziz,
JUMLAH
(Pegawai Perhubungan Sekolah)
Nota 8 - Taklimat oleh Kolej Komuniti Kuantan
BELANJA MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN - Cabutan bertuah 1

PIBG KECEMERLANGAN SUMBANGAN PIBG 10.00pagi ; Mesyuarat Agung PIBG kali ke-37
5,880.00 - Ucapan YDP PIBG
Hadiah wang tunai 64.00 - Ucapan Penasihat PIBG
Hadiah PLAK 180.00 - Pelantikan pengerusi mesyuarat
Hadiah kain sembahyang 1,592.50 - Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung
Hadiah tuala mandi/tuala muka/ multipurpose bag 130.00 Tahunan PIBG Kali ke-36
232.85 - Memaklum dan mengesahkan laporan Aktiviti Tahunan
Hadiah kain pelikat 510.60 PIBG tahun 2019
Hamper buah/ makanan 219.00 - Memaklum dan mengesahkan Laporan Kewangan PIBG
Bahan-bahan/ alatan hadiah 228.00 tahun 2019
Buku Program - Membentang dan membahas usul
Banner 386.30 - Ucapan penangguhan YDP PIBG sesi 2019/2021
Persiapan Pentas 1,505.00 - Cabutan Bertuah 2
Jamuan makan Ibu bapa dan pelajar
Hadiah kain pasang (guru) 1,968.00 11.30 pagi: Perasmian Penutup Mesyuarat Agung PIBG kali ke-
Hadiah jam tangan (guru) 160.00 37
Jamuan makan guru 285.00
Jamuan makan tetamu jemputan 120.00 - Nyanyian Koir
Frame Perasmi 56.00 - Ucapan aluan pengerusi majlis
- Bacaan doa
JUMLAH 1,891.30 9,036.95 2,589.00 - Ucapan YDP PIBG sesi 2019/2021
- Ucapan Perasmian Penutup oleh ;
50
Encik Muhammad Khairuddin Bin Husin
(Pegawai Hal Ehwal Islam, MUIP)

- Nyanyian Koir
- Cabutan bertuah 3
- Penyampaian cenderahati perasmi
- Jamuan makan tengahari

7

CARTA ORGANISASI AHLI JAWATANKUASA Nota 5
SESI 2019/2021
SUMBANGAN PENCERAMAH
KECEMERLANGAN
Penceramah Hari Penetapan Target
Tn.Hj Muhamad Azhar Penceramah Program Perjumpaan Kelompok Ting 5 150.00
PENASIHAT 150.00
Penceramah Teknik Menjawab Biologi 250.00
Penceramah Teknik Menjawab Sains 200.00
Penceramah Teknik Menjawab Perniagaan 250.00
Penceramah Program Restu Ilmu Tingkatan 5 200.00
Penceramah Teknik Menjawab Kimia 200.00

JUMLAH 1,400.00

En. Mohd Amran En. Zailan Nota 6
YDP PIBG NYDP PIBG LAIN-LAIN SUMBANGAN

Sumbangan peserta Hoki PIBG KECERIAAN SUMBANGAN
Sumbangan pasukan Olahraga PIBG
Sumbangan Peserta Catur 440.00
Pn. Rashiha Pn. Norehan Pn. Nurhafizah Pn Natrah Sumbangan Duit Raya 388.00
Setiausaha Kehormat Pen.Setiausaha Bendahari Pen.Bendahari Sumbangan Pendidikan Pelajar Miskin- (As Atiqah) 180.00
Sumbangan Kek Hari Jadi Pelajar 200.00
Sumbangan Kek (Sambutan Bulan Kemerdekaan) 200.00
Jambangan Bunga Pelajar Cemerlang SPM 725.00
Sumbangan Jamuan SVG 100.00
Sumbangan (Papan Kenyataan Bercermin) 280.00
Sumbangan (Paparan Sejarah Bandar Kuantan) 100.00
Sumbangan Naik Taraf Papan Kenyataan Koko
En.Mohd Nazri Pn. Hjh. Faridah En.Zainurin En. Abu Bakar Kerusi batu (4set) 880.00
Pengerusi Biro Akademik Setiausaha Biro Akademik Setiausaha Biro Bina Insan Sumbangan Pembinaan Laluan Berbumbung Blok Pend 465.00
Khas 500.00
2,200.00
Bahan pembinaan Tempat Istirahat (depan SBC)
Kerusi & Meja Kelas SBC 1,500.00
Sumbangan Pembelian Kerusi Batu Pendidikan Khas
1,621.60
Cenderahati Masjid Kota Sas
En. Saaban En. Mohd Samsudin En. Rodwan En. Ruslan Cenderamata (Lawatan Kepimpinan SVG - SMK Semen- 6,800.00
Pengerusi Biro Setiausaha Biro Kokurikulum Pengerusi Biro Keceriaan chu) 550.00
Kokurikulum 47.00
Sumbangan Majlis Persaraan Guru (Bunga telor) 150.00
En. Pauzi Anuwar Pn. Aziah Pn Suzana Pn.Ramlah Pn. Nor Hidayu Belanja (Aktiviti Gotong-royong) 2,613.00 1,000.00 60.00
Juru Audit 1 Juru Audit 2 Setiausaha Biro Pengerusi Biro EX-Officio Air mineral (Gotong-royong Pend Khas) 45.00
JUMLAH 8,211.60 7,607.00
Maklumat Maklumat

8 49

Nota 4 SENARAI AHLI JAWATANKUASA
SUMBANGAN PROGRAM PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

SMK TANJONG LUMPUR
SESI 2019/2021

YANG DIPERTUA PIBG
EN MOHD AMRAN BIN ABD HAMID

PIBG KECEMERLANGAN SUMBANGAN PIBG

Majlis Jamuan Akhir Tahun Guru & Staf 500.00 NAIB YANG DIPERTUA PIBG
Bengkel Skor A Mate Tambahan (pendaftaran EN ZAILAN BIN ZAHARI
pelajar) 500.00
Jamuan Akhir Tahun Ting 5 60.00 1,000.00 SETIAUSAHA KEHORMAT PEN.SETIAUSAHA KEHORMAT
Seminar POLUS Sains SPM (Pendaftaran) 500.00 PN RASHIHA BT SAHELAN PN NOREHAN BT ABD MUBIN

Bengkel Kecemerlangan P.Islam SPM (Pendaftaran) 230.00 40.00 BENDAHARI KEHORMAT PEN.BENDAHARI KEHORMAT
Kursus Asas Pengawas 200.00 70.00 PN NATRAH BT YUSOF@DAHLAN
Kem Pengawas 200.00 PN NURHAFIZAH BT IBRAHIM
132.00 670.00
Jamuan Akhir Tahun Pengawas 300.00 BIRO PIBG
Kursus Kepimpinan SVG (Makan minum peserta) 200.00
300.00 BIRO AKADEMIK BIRO BINA INSAN
Merentas Desa (Makan minum sukarelawan) 175.00 Pengerusi : En Mohd Nazri Bin Mohd Nasir Pengerusi : En.Zainurin Bin Mohd Nor
Program Minggu Anti Dadah 200.00 Setiausaha : Pn Hajah Faridah Bt Osman
300.00 Setiausaha : En. Abu Bakar Bin Pin
Program Guru Penyayang 50.00 (GPK Pentadbiran) ( GPK HEM)
50.00
Program Latihan Kadet Bomba 150.00 BIRO KO-KURIKULUM BIRO KECERIAAN DAN
200.00 Pengerusi : En Saaban Bin Awang PEMBANGUNAN
Program Lambaian Kaabah 500.00 Setiausaha : En.Samsudin Bin Awang Yahya
500.00 Pengerusi :En Mohamed Rodwan
Pertandingan Rero Robotik dan Coding (GPK Ko-kurikulum) Setiausaha : En.Ruslan Bin Osman
500.00
Kejohanan Olahraga 200.00 BIRO MAKLUMAT
500.00 Pengerusi : Pn. Ramlah Bt Razak
Karnival Pemilihan & Sambutan Kor Kadet Polis 800.00 Setiausaha : Pn.Suzana Bt Ibrahim
(Yuran Pendaftaran) 360.00
Kejohanan MSSD sepak takraw 150.00 JURU AUDIT
400.00 1. EN PAUZI ANUWAR BIN MUDA
Sambutan Hari Guru (penceramah) 300.00
2. PN AZIAH BT OTHMAN
Majlis Khatam al-Quran 6,897.00
Program Pemantapan Sahsiah Peningkatan Akhlak
Pelajar

Aktiviti Bulan Kemerdekaan
Perkhemahan PBSM
Jamuan Akhir Tahun Ting 5
Majlis Pengiktirafan & Penghargaan KoKo
Program Smart Solat

Program Maulidul Rasul
Program Amali Pengurusan Jenazah
Program Smart Solat Ting 3 (Fasilitator)
Kolokium Sekolah Amanah
JUMLAH

48 9

Nota 3 KECEMERLANGAN
FOTOSTAT SOALAN LATIH TUBI/ MODUL
NOTIS 189.00
MESYUARAT Fotostat Modul Fizik Ting 5 348.60
AGUNG PIBG Fotostat Modul Latihan BM Ting 1 701.40
Fotostat Modul Latihan BM Ting 2
10 Fotostat Modul Latihan BM Ting 3 332.00
Fotostat Modul/Nota/ Bahan Relief Sej Ting 5 250.60
Fotostat Modul Sej Ting 4 148.20
Modul B.Inggeris 188.00
Buku PRO Inspirasi Seni SPM 400.00
Buku Latihan Mate Ting 3 320.00
Buku Gerak Gempur PI Ting 3 386.00
Buku Gerak Gempur Geo Ting 1 236.00
Buku Gerak Gempur Geo Ting 2 236.00
Buku Gerak Gempur Geo Ting 3 236.00
Fotostat Nota BI T4
Fotostat Modul Perhalus BM ting 4 23.00

Fotostat Modul Geografi & Nota Ting 5 374.00
Buku Gerak Gempur B.Inggeris Ting 3 728.00
Buku Gerak Gempur RBT Ting 1 188.00
Buku Gerak Gempur RBT Ting 2 376.00
Buku modul RBT Ting 3 376.00
840.00
Fotostat Modul Smart Score Mate Ting 4 547.00
Buku Kerja Topikal Pend Islam Ting 4 360.00
Buku Kerja Topikal Pend Islam Ting 5 435.00
Buku GerakGempur Mate Ting 1 400.00
Buku GerakGempur Mate Ting 2 400.00
Buku GerakGempur Mate Ting 3 386.00
Fotostat Modul RBT Ting 3 233.00
Fotostat Latihan BM Ting 3 224.00
255.76
Fotostat soalan JUJ Biologi Ting 5 223.20
Fotostat Modul Sejarah Ting 5 330.00
Buku Soalan Koleksi Perc SPM Fizik 156.00
Fotostat Soalan Percubaan BI 340.00
Fotostat Modul Percubaan Sejarah K2 196.68
Fotostat Soalan Percubaan Matematik 116.20
Fotostat Modul Ekonomi Ting 5 301.60
Fotostat Modul Koleksi SPM Sains 154.44
Fotostat Modul Mate Tambahan Ting 4 216.00
Fotostat Modul Sejarah SPM K3
12,151.68
JUMLAH

47

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
TANJONG LUMPUR
25150,KEMPADANG, KUANTAN
PAHANG, DARUL MAKMUR.
e-mel:[email protected]

Nota 1 Ruj. Kami : CEA 4074.100-8/1/5 ( )
PENERIMAAN SUMBANGAN Tarikh : 4 Februari 2020

Sumbangan PA System SUMBANGAN PIBG Semua ibu bapa/penjaga dan guru
Lain-lain sumbangan
JUMLAH 5,000.00 Tuan/Puan,
4,500.00
9,500.00 NOTIS MESYUARAT AGUNG PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
SMK TANJONG LUMPUR KALI KE-37
Nota 2 KECEMERLANGAN SUMBANGAN PIBG
Dengan segala hormatnya, merujuk kepada perkara di atas.
KEM PENGUKUHAN AKADEMIK 1,200.00
2. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali
Bayaran penceramah 2,850.00 Ke-36 akan diadakan sebagai mana ketetapan di bawah:
Yuran penyertaan
Cenderahati 40.00 Tarikh : 22 Februari 2020 (Sabtu)
File peserta Masa : 8.00 pagi
98.00 Tempat : Dewan SMK Tanjong Lumpur
Air mineral
140.00 3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:
JUMLAH 3.1 Ucapan Aluan YDP PIBG
3.2 Ucapan Penasihat PIBG
4,288.00 40.00 3.3 Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung
Tahunan Kali Ke-36
3.4 Perkara Berbangkit
3.5 Memaklum dan mengesahkan Laporan Aktiviti Tahunan
PIBG tahun 2019
3.6 Memaklum dan mengesahkan Laporan Kewangan PIBG
Tahun 2019
3.9 Membentang dan membahas usul
3.10 Ucapan Penangguhan YDP PIBG Sesi 2019/2021

4. Bersama-sama ini disertakan lampiran jawapan kehadiran mesyuarat
dan penyataan usul. Pihak tuan/puan diminta memberi jawapan kehadiran
serta penyataan usul (jika ada) sebelum atau pada 10 Februari 2020 (Isnin).

5. Kerjasama dan kehadiran tuan/puan amat diharapkan bagi menjayakan
mesyuarat agung kali ini bagi kecemerlangan sekolah ini.

Sekian terima kasih.

46 11

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Disahkan oleh: __________________________
Saya yang menjalankan amanah, (EN MOHD AMRAN BIN ABD HAMID )
YDP PIBG
…………………………… SMK TANJONG LUMPUR
Rashiha Binti Sahelan
Setiausaha Kehormat PIBG Disemak oleh: ____
(EN PAUZI ANUWAR B MUDA)
(KERTAS JAWAPAN KEHADIRAN) JURUAUDIT DALAMAN PIBG
Kepada: SMK TANJONG LUMPUR.
Setiausaha Kehormat,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Disediakan oleh: (PN NOR HAFIZAH IBRAHIM )
SMK Tanjung Lumpur BENDAHARI KEHORMAT PIBG
SMK TANJONG LUMPUR.
Saya ………………………………………………………………………………
ibu/bapa/penjaga kepada………………………………………….Tingkatan 45
…………………….
akan hadir / tidak hadir bersama isteri/suami ke Mesyuarat Agung PIBG
SMK Tanjong Lumpur kali ke - 37 pada 22 Februari 2020 (Sabtu)

Saya ingin membangkitkan usul berikut untuk dipertimbang dan
dibahaskan:
…………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………...
Terima kasih,
……………………………………
Tarikh: ……………………….
()
# Cabutan bertuah disediakan untuk ibu bapa yang hadir.

12

PENERIMAAN PEMBAYARAN

BIL PERKARA PIBG KECEMER- KECERIAAN SUMBANGAN BIL PERKARA PIBG KECEMER- KECERIAAN SUMBANGAN
LANGAN PIBG LANGAN PIBG
JUMLAH
PENERIMAAN RM RM RM RM RM RM RM RM

11 Belanja Majlis Restu Nota 12 20.00 1,902.20
Ilmu PT3 dan SPM Nota 13
Nota 14
12 Belanja Makan 741.00
Mesyuarat

13 Belanja PBD 702.50
7,552.20
14 Alat Tulis & Bahan PdPc
(Kelas SBC) 5,000.00

MINIT 15 Public Address System 350.00
MESYUARAT (PA SIstem)
AGUNG PIBG 750.00
KALI KE-36 16 Jamuan makan peserta 1,500.00
rombongan Penanda
44 13 Aras SMK Kijal 209.80
60.00
17 Jamuan Kesyukuran 20.50
Kecemerlangan SPM dan
PT3

18 Derma Surau
(Tumpang Akaun)

19 Fotostat borang soal
selidik

20 Ink Printer
21 Caj Bank

42,534.60 65,032.51 12,728.60 26,081.00 JUMLAH 21,176.60 47,740.53 8,534.60 20,655.00
42,534.60 65,032.51 12,728.60 26,081.00 PEMBAYARAN 21,358.00 17,291.98 4,194.00 5,426.00
42,534.60 65,032.51 12,728.60
31 BAKI AKHIR 26,081.00

MINIT MESYUARAT AGUNG KECERIAAN SUMBANGAN RM RM RM RM 40.00 1,000.00 944.00 134.00
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU PIBG 8,211.60 7,607.00 2,589.00

SMK TANJONG LUMPUR 323.00
KALI KE-36

SESI 2018/2019

Tarikh : 23 Februari 2019 (SABTU) PEMBAYARAN KECEMER- 4,288.00 12,151.68 1,400.00 9,036.95 340.00 9,697.00
Masa : 10.00 pagi LANGAN 670.00
Tempat : Dewan SMK Tanjong Lumpur AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PIBG SMK TANJONG LUMPUR
Kehadiran : 354 orang BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019 PIBG 6,897.00 2,613.00 5,465.00 1,891.30 4,000.00

AGENDA MESYUARAT Nota 2 Nota 3 Nota 7 Nota 9 Nota 10 Nota 11
1.Ucapan aluan YDP PIBG Nota 4 Nota 8
2.Ucapan Penasihat PIBG Nota 5
3.Pelantikan Pengerusi Mesyuarat Nota 6
4.Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung
PERKARA 1 Kem Pengukuhan Akade- 3 5 Lain-lain Sumbangan 6 9 10
PIBG Sesi 2017/2018 (Kali ke-35) mik Sumbangan Program Belanja Mesyuarat Tempahan Banner Makan & Minum Calon
5.Memaklum dan mengesahkan Laporan Aktiviti Tahunan BIL Agung PIBG 2019 Program PT3 dan SPM
2 4 Sumbangan Penceramah
PIBG Sesi 2018/2019 Fotostat Soalan Latih 7 Belanja Majlis Anugerah
6.Memaklum dan mengesahkan Laporan Kewangan PIBG Sesi Tubi/ Modul Kecemerlangan 2019

2018/2019 8
7.Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2018/2019 Belanja Sambutan Hari
8.Pemilihan Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020 Raya
9.Membentang dan membahas usul
10.Ucapan penangguhan YDP PIBG Sesi 2019/2020 SUMBANGAN RM 9,500.00
PIBG 16,581.00

KECERIAAN RM 5,804.00
6,614.60 310.00

PENERIMAAN KECEMER- RM RM 15,038.60 21,812.51 41,620.00 1,240.00 1,600.00
LANGAN Nota 1

1.0 Ucapan Aluan Yang Dipertua PIBG Sesi 2018/2019 PIBG 23,216.00 3,040.00
1.1.Yang Dipertua PIBG, Encik Mohd Amran bin Abd
Hamid selaku Pengerusi Mesyuarat mengucapkan ribuan PERKARA 1 Baki Awal PIBG 2019 4 Keceriaan 2019 5 Tunggakan 2018 Sumbangan
terima kasih kepada semua guru dan ibu bapa yang telah Kecemerlangan 2019 Hibah (Pertandingan
menjayakan Mesyuarat Agung PIBG sesi 2018 / 2019. Robotik Kebangsaan)
1.2 Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Ahli
Jawatankuasa PIBG dan juga ibu bapa yang telah memberi BIL 2 6
kerjasama dan sumbangan demi kecemerlangan anak- 3 7

14 43

LAPORAN 1.3 Beliau mengharapkan setiap ahli PIBG dapat
KEWANGAN memberikan pandangan serta kerjasama bagi
TAHUN 2019 memastikan kejayaan dapat dikecapi oleh semua
pelajar di SMK Tanjong Lumpur.
42 1.4 Beliau berharap agar sumbangan PIBG yang
tertunggak dapat dijelaskan supaya aktiviti-aktiviti
sekolah yang dirancang dapat berjalan dengan lancar
2.0 Ucapan Penasihat PIBG
2.1 Tuan Haji Mohamad Azhar bin Mohamad Ishak selaku
Penasihat mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua
guru dan ibu bapa.
2.2 Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua
Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2018/2019 yang banyak
membantu dan bekerjasama dalam melancarkan semua
program sekolah yang telah dirancang untuk anak-anak
SMK Tanjong Lumpur.
2.3 Beliau juga berharap agar semua ahli dapat memberikan
kerjasama dan sokongan kepada ahli jawatankuasa baru
yang akan dilantik bagi sesi 2019/2021.
2.4 Beliau turut melaporkan Matlamat Strategik 4 dalam
Program Penambahbaikan Sekolah Amanah iaitu
penglibatan ibu bapa,komuniti dan pihak berkepentingan
bagi menyokong usaha membangunkan pelajar secara
holistik dan mengekalkan pencapaian sekolah. Peratus
pencapaian Matlamat Strategik 4 dari tahun 2016 hingga
2018 telah mengalami peningkatan. Namun perlu
ditambahbaik pada tahun 2019.Matlamat Strategik 4
mengandungi 3 perancangan iaitu memperluaskan
perbincangan kemajuan murid kepada ibu bapa tentang
strategi meyokong pembelajaran murid di rumah melalui
perjumpaan berfokus,mewujudkan strategi menyokong
pembelajaran di rumah dan program outreach bersama ibu
bapa yang keberatan untuk hadir ke sekolah.

15

Seterusnya,perancangan kedua adalah penglibatan 70% ibu KHIDMAT BANTU KOLEJ KOMUNITI MEMBAIKI LAMPU ROSAK
bapa dalam acara sekolah dan 70% ibu bapa berpuas hati
dengan operasi sekolah.Melalui kehadiran ibu bapa dalam 4 SOLAT HAJAT PERDANA
acara utama sekolah ,menggerakkan Kumpulan Sokongan SOLAT HAJAT
Ibu bapa (KSIB) untuk menyokong program sekolah dan
melibatkan ibu bapa dalam memberi pendapat dan 41
cadangan dalam perancangan penambahbaikan
sekolah.Selain itu, menggerakkan ibu bapa dalam program
Khidmat Bantu Ibu bapa dalam program
keceriaan,infrastruktur sekolah dan kewangan.Perancangan
ketiga adalah penglibatan komuniti tempatan dan
organisasi korporat melaui program bersama
komuniti,pengedaran buletin Sekolah Amanah kepada
komuniti luar,mewujudkan Kumpulan Suara Komuniti dan
perkongsian pintar bersama agensi awam dan swasta
3.0 Pelantikan Pengerusi Mesyuarat
3.1 Encik Mohd Amran bin Abd Hamid selaku YDP PIBG
Sesi 2018/2019 telah mempengerusikan Mesyauarat Agung
PIBG kali ke-36.
4.0 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
Agung Kali ke-35
4.1 Setiausaha Agung PIBG Sesi 2018/2019, Puan Rashiha
bt Sahelan membentangkan minit Mesyuarat Agung PIBG
kali ke-35 untuk disahkan.
4.2 Encik Mohd Shafie bin Sahar mencadangkan agar Minit
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-35 disahkan.
4.3 Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-35 diterima dan
disokong sebulat suara

16

GOTONG-ROYONG PIBG MEMBINA GAJAH MENYUSUR 5.0 Memaklum dan mengesahkan laporan Aktiviti
Tahunan PIBG Sesi 2018/2019
GOTONG-ROYONG MELUKIS MURAL OLEH KOLEJ KOMUNITI 5.1 Setiausaha Kehormat PIBG Sesi 2018/2019, Puan
MAJLIS SAMBUTAN Rashiha binti Sahelan membentangkan aktiviti yang telah
AIDILFITRI dijalankan sepanjang sesi 2018/2019.
5.2 Puan Ramlah binti Razak mencadangkan laporan Aktiviti
40 Tahunan PIBG Sesi 2018/2019 disahkan.
5.3 Laporan PIBG Sesi 2018/2019 diterima sebulat suara.
6.0 MEMAKLUM DAN MENGESAHKAN LAPORAN
KEWANGAN PIBG SESI 2018/2019
6.1 Bendahari Kehormat PIBG Sesi 2018/2019, Puan
Norhafizah binti Ibrahim membentangkan penyata kewangan
yang berakhir pada 31 Disember 2018.
6.2 Puan NorAzahan binti Abdul Manaf mencadangkan agar
penyata kewangan sesi 2018/2019 disahkan.
6.3 Penyata Kewangan PIBG Sesi 2018/2019 diterima sebulat
suara.
.
7.0 PEMBUBARAN AHLI JAWATANKUASA PIBG SESI
2017/2019
7.1 Encik Mohd Amran b Abdul Hamid Yang DiPertua PIBG
Sesi 2017/2019 mengucapkan ribuan terima kasih kepada
semua ahli jawatankuasa PIBG Sesi 2017/2019 yang telah
memberikan komitmen yang amat tinggi dalam melaksnakan
tugas masing-masing.
7.2 Beliau seterusnya membubarkan Jawatankuasa PIBG sesi
2017/2019.

17

8.0 PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA PIBG SESI MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-36
2019/2021
MESYUARAT PENUBUHAN KSIB
8.1 Encik Mohd Shafie bin Sahar mencadangkan Penasihat MOTIVASI OLEH KSIB BERSAMA PELAJAR KAYUHAN ILMU
PIBG SMK Tanjung Lumpur, Tuan Haji Mohamad Azhar bin
Mohamad Ishak dilantik menjadi Pengerusi sementara. 39

8.2 Ahli mesyuarat bersetuju memilih ahli jawatankuasa
berikut:

BIL NAMA JAWATAN

1 ENCIK MOHD AMRAN BIN ABD Yang DiPertua PIBG ALBUM AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2019
HAMID

2 ENCIK ZAILAN BIN ZAHARI Naib Yang DiPertua PIBG

3. PUAN RASHIHA BINTI SAHELAN Setiausaha Kehormat

4. PUAN NOREHAN BINTI ABD Penolong Setiausaha
MUBIN

5. PUAN NORHAFIZAH BINTI Bendahari Kehormat
IBRAHIM

6. PUAN NATRAH BINTI YUSOFF Penolong Bendahari

7. PUAN HJH FARIDAH BINTI OSMAN Ahli Jawatankuasa Guru

8. ENCIK ABU BAKAR BIN PIN Ahli Jawatankuasa Guru

9. ENCIK MOHD SAMSUDIN BIN Ahli Jawatankuasa Guru
AWANG YAHYA

10. PUAN SUZANA BINTI IBRAHIM Ahli Jawatankuasa Guru

11. ENCIK RUSLAN BIN OSMAN Ahli Jawatankuasa Guru

12. ENCIK ZAINURIN BIN MOHD NOR Ahli Jawatankuasa Ibu bapa

13. ENCIK SAABAN BIN AWANG Ahli Jawatankuasa Ibu bapa

14. PUAN RAMLAH BT RAZAK Ahli Jawatankuasa Ibu bapa

15. ENCIK RODWAN BIN RAZALI Ahli Jawatankuasa Ibu bapa

16. ENCIK MOHD NAZRI BIN MOHD Ahli Jawatankuasa Ibu bapa
NASIR

17. ENCIK PAUZI ANUWAR BIN MUDA Juru Audit Dalaman

18. PUAN AZIAH BINTI OTHMAN Juru Audit Dalaman

18

ALBUM 9.0 MEMBENTANG DAN MEMBAHAS USUL
AKTIVITI 9.1 Encik Mohd Samsudin bin Awang Yahya mencadangkan
penerbitan Majalah Sinaran bagi tahun 2019 dihentikan
2019 kerana kekangan kewangan dan mencadangkan
penerbitannya dalam bentuk buletin sahaja. Usul diterima
38 sebulat suara.
9.2. Beliau juga mencadangkan agar sumbangan PIBG
ditetapkan RM50 untuk satu keluarga. Sumbangan tabung
kecemerlangan untuk tingkatan 3 dan 5 sebanyak RM100
dan RM50 untuk tingkatan 1, 2 dan 4, manakala RM100
untuk tabung aktiviti kecemerlangan pelajar Pendidikan
Khas.Usul diterima sebulat suara.
9.3 Puan Norulhuda binti Abd Halim mencadangkan agar
wakil ibu bapa dilantik mengikut zon atau kawasan
kampung untuk bersama-sama menangani masalah ponteng
bersama pihak sekolah seperti Ziarah Cakna. Ahli
Jawatankuasa akan dilantik kemudian.
9.4 Puan Nor Azahan binti Abd Manaf mengusulkan agar
lampu dipasang dari jalan besar menuju ke kawasan pintu
pagar sekolah untuk keselamatan murid yang sampai awal
ke sekolah. Usul diterima dan tindakan selanjutnya diserah
kepada pihak sekolah.
9.5 Puan Mariani binti Yaso mencadangkan agar dipercepat-
kan kerja-kerja membaikpulih surau sekolah. Encik Mohd
Amran memaklumkan usaha membaikpulih surau
memerlukan dana yang besar dan usaha untuk mengumpul
dana sedang giat dijalankan. Ibu bapa digalakkan untuk turut
menyumbang tabung surau.

19

No NAMA PROGRAM/AKTIVITI TARIKH LAPORAN PELAKSANAAN
21 Perkhemahan Pengakap PKPK
10.0 UCAPAN PENANGGUHAN 4-5 Melibatkan semua murid
10.1 Encik Mohd Amran bin Abdul Hamid, Yang Dipertua Sept di Camp Ville,
PIBG Sesi 2019/2021 mengucapkan ribuan terima kasih atas
pandangan yang diberikan oleh ahli PIBG. Beliau berharap Kempadang, Kuantan.
agar semua ahli dalam PIBG dapat memberikan kerjasama
yang jitu untuk kecemerlangan anak-anak khasnya dan SMK 22 Lawatan Penanda Aras ke 18 Sept Melibatkan semua murid
Tanjung Lumpur amnya. Projek Cendawan ke PKPK SMK Beserah,
10.2 Beliau juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan Kuantan.
terima kasih kepada ibu bapa dan guru yang hadir pada
mesyuarat kali ini. 23 Lawatan sambil belajar luar 24-26 Melibatkan 34 orang
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.15 pagi . negeri Ke Melaka Sept murid

24 Jemputan Hari Terbuka SM 2 Melibatkan semua murid
Pendidikan Khas Vokasional, Oktober di SMPKV, Kuantan.
Kuantan

25 Jemputan Temuduga Kekerjaya 4 Melibatkan 5 orang murid
Terbuka MBK Oktober di SMPKV, Kuantan.

26 Majlis Tilawah Al-Quran 17 Okt Penyertaan 4 orang murid
. Peringkat Daerah
di SK Tanah Puteh Baru,
Kuantan

Disediakan oleh: Disahkan oleh: Pencapaian:

Johan Azan Subuh (BL)

………………………………….. ………………………………………. Naib Johan Tilawah
RASHIHA BINTI SAHELAN MOHD AMRAN BIN ABD HAMID AlQuran (BP)
Setiausaha Kehormat PIBG
SMK Tanjong Lumpur Yang Dipertua PIBG 25 Karnival Kemahiran Pendidi- Naib Johan Khat Jawi
SMK Tanjong Lumpur . kan.Khas Peringkat Daerah (BP)

7 Penyertaan 7 orang murid
Nov di Kolej Yayasan Pahang,

Kuantan.

Pencapaian

Naib Johan Gubahan
Hantaran

26 Special Olympics Negeri Pa- 16 Nov Tempat ke 3 Solekan
. hang Pengantin

Penyertaan 8 orang murid
di SMPKV

Pencapaian

27 Bengkel Pramusaji Saguhati
.
13 Nov Melibatkan semua murid
28 Terapi Boling di Megaview, Kuantan
.
19 Nov Melibatkan semua murid
20 di Megalane, Pusat Beli
Belah Megamall Kuantan

37

10. Karnival Akademik SMKTL 19 -Penyertaan semua murid SENARAI KEHADIRAN AJK DALAM MESYUARAT
April JAWATANKUASA PIBG SESI 2019/2021
11. Pertandingan Chef Junior -PKPK menyediakan
sempena Hari Kesedaran Au- 23 booth semaian tanaman Bil Nama Jawatan 1 2 34 JUM
tisme April dan khat terbuka untuk 4
semua murid SMKTL 1 En Mohd. Amran b YDP // // 3
12. Bengkel Bijak Berbelanja 30 Penyertaan 2 orang murid Abd Hamid NYDP
April di SMK Gudang Rasau, // /x 4
13 Bengkel Dekorasi Kek Cawan 27Jun Kuantan. 2 En Zailan bin Zahari 4
. // // 4
10 Pencapaian 3 Pn. Rashiha bt Sahelan S/U Kehormat // //
14. Tayangan Amal sempena Hari Julai // 3
Kesedaran Autisme anjuran Saguhati (Western 4 Pn. Norehan bt Abd Pen. S/U // x/ 2
PPD & Pianis 11 Food) Mubin x/
Julai Melibatkan semua murid Bendahari // // 3
15. Saringan Pertandingan Nyany- di Jaya Grocer, Kuantan 5 Pn. Norhafizah Kehormat /x
ian Karnival Kesenian dan Ke- City Mall, Kuantan. Ibrahim Pen. Bendahari // 4
budayaan P.Khas daerah Melibatkan semua murid kehormat /x Berpindah 1
dan 20 orang ibu bapa di 6 Pn Natrah Yusof //
16. Perkhemahan Pengakap PKPK Dewan SMKTL Pengerusi Biro // 3
Melibatkan semua murid 7 Encik Mohd Nazri Bin Akademik / Mesyuarat Bersara 2
di Magic Cinema, Mohd Nasir Setiausaha Biro
Megamall, Kuantan Akademik /X x/ 3
Penyertaan 2 orang murid 8 Pn Hajah Faridah Bt // 4
di SK Wira, Kuantan. Osman // 0
(GPK Pentadbiran // XX 4
SMKTL) /
/
9 En. Zainurin Bin Mohd Pengerusi Biro /
Nor Bina Insan /
xX
4-5 Melibatkan semua murid 10 En Abu Bakar Bin Pin Setiausaha Biro
Sept di Camp Ville, Kempa- (GPK HEM SMKTL) Bina Insan //
dang, Kuantan.

17. Lawatan Penanda Aras ke Projek 18 Melibatkan semua murid 11 Biro
Cendawan Sept ke PKPK SMK Beserah, En. Saaban bin Awang Kokurikulum
Kuantan.
12 En Samsuddin Bin Setiausaha Biro
Awang Yahya (GPK Kokurikulum
Ko-kurikulum
18. Lawatan sambil belajar luar 24-26 Melibatkan 34 orang SMKTL)
negeri Ke Melaka Sept murid
13 En. Mohamed Rodwan Pengerusi
19. Jemputan Hari Terbuka SM Pen- 2 Okt Melibatkan semua murid
didikan Khas Vokasional, di SMPKV, Kuantan. bin Mohamad Razali keceriaan &
Kuantan
Pembangunan

14 En. Ruslan Bin Osman Setiausaha
Keceriaan
&Pembangunan

20. Jemputan Temuduga Kekerjaya 4 Okt Melibatkan 5 orang murid 15 Pengerusi Biro
Terbuka MBK di SMPKV, Kuantan. Pn. Ramlah Bt Razak Maklumat

16 Setiausaha Biro
Pn Suzana Bt Ibrahim Maklumat

36 21

Bil NAMA PROGRAM/ TARIKH LAPORAN
AKTIVITI PELAKSANAAN
2 Januari
1. Orentasi dan ujian Melibatkan semua murid
diagnostik
9 Januari Melibatkan 60% ibubapa
2. Majlis Pemuafakatan
Ibubapa PKPK

3. Kejohanan Merentas Desa 25 Januari Penyertaan 24 orang
peringkat sekolah murid PKPK

LAPORAN 4. Demostrasi Pertanian 30 Januari Melibatkan 10 murid di
AKTIVITI Bandar Pejabat Pertanian
27 Febru- Kuantan.
2019 5. Terapi Boling ari
Melibatkan semua murid
22 di Megalane, Pusat Beli
Belah Megamall Kuantan

6. Lawatan sambil belajar ke 19 Mac Melibatkan semua murid
Petrosains di Perpustakaan Awam
Kuantan

7. Pemilihan Olahraga 21 Mac Penyertaan 10 orang
Pendidikan Khas Peringkat 2-3 April murid di SMPKV
Daerah 11 April
Pencapaian:
8. Kejohanan Olahraga
Pendidikan Khas Peringkat 6 murid mewakili
Negeri Pahang
daerah Kuantan ke
9. Bengkel Khat Peringkat Negeri

Penyertaan 6 orang
murid di SMK Jengka
Pusat, Maran.

Pencapaian

Tempat ke 4 (Lompat
Jauh L)
Melibatkan 21 orang
murid dan 7 orang ibu
bapa di Dewan SMKTL.

35

AKTIVITI PERINGKAT CATATAN LAPORAN AKTIVITI PIBG

ZON DAERAH NEGERI KEBANGSAAN TAHUN 2019

BAHASA √ -Bicara Berirama: Penyertaan PIBG SMK Tanjong Lumpur telah melaksanakan pelbagai aktiviti membantu
MELAYU √ kecemerlangan sekolah dari aspek akademik, ko kurikulum, bina insan dan
KARNIVAL √ -Naib Johan Karnival pembagunan sekolah. Berikut adalah aktiviti yang telah dijalankan oleh PIBG
KESENIAN √ keseneian yang melibatkan Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti sepanjang sesi 2019/2021
PENDIDIKAN √ 1.1 Status Penglibatan Ibubapa dan Komuniti dalam 6 aktiviti utama:
KHAS Kejohanan Olahraga Pendidikan
OLAHRAGA √ Khas : MSSP: Naib Johan RUMUSAN PERATUS
PENDIDIKAN PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI SEKOLAH(SG 4)
KHAS √ - 6th Taekwando Championship :
TAEKWANDO Johan Acara Individu Poomsae TAHUN 2019

KEBUDAYAAN √ -Pertandingan Kebudayaan Pering- BIL PROGRAM TARIKH % KEHADIRAN
kat Kebangsaan: Pingat Perak
PBSM Acara Semarak Tari 1. MAJLIS 11 FEB 2019 56.0%
-Pertandingan Kebudayaan PENETAPAN TARGET 52.09%
SAINS Hari Kebangsaan Peringkat (SPM DAN STPM)
Negeri: Wakil Persembahan
PENGAKAP - Persembahan Kebudayaan 2. MESYUARAT AGUNG PIBG 23 FEB 2019
Bahasa Melayu Peringkat KALI KE-36
Kebangsaan-wakil Persembahan
-Kejohanan Tari Kanak- 3. MAJLIS ANUGERAH 24 APRIL 2019 75.45%
kanak Peringkat Kebangsaan: KECEMERLANGAN 44.05%
Penyertaan 15.3%
-Perkhemahan PBSM: Johan HARI INTERAKSI 21 JUN 2019 51.3%
Pertandingan Persembahan 4. AKADEMIK PEPERIKSAAN 24.4%
Kebudayaan
PERTENGAHAN TAHUN
√ -Perkhemahan Sains Alam
Semulajadi (Sekolah Amanah): 5. HARI INTERAKSI 20 SEPT 2019
Johan Pertandingan Persembahan AKADEMIK PT3
Kebudyaan
6. HARI INTERAKSI 10 OKT 2019
√ -Jamboree Orientaring Pengakap AKADEMIK PERCUBAAN
Sekolah Amanah:
-Sprint Distance Foot O SPM
Orienteering: ke-2 dan ke-3
-Middle Distance Foot O 7. PROGRAM KAYUHAN ILMU 11 JULAI 2019
Orienteering: ke-4,ke-7 dan ke-10
- Night Spring Foot O Orienteering 8. BENGKEL KSIB BERSAMA 13 OKT 2019 17.6%
ke-7 dan ke-9 IBU BAPA UNTUK PROGRAM
-2 peserta dipilih sebagaii AJK KAYUHAN ILMU 10 OKT 2019 51.3%
Kepegawaian Relay Sprint
Orieteering(Layak ke Kebangsaan) 9. SOLAT HAJAT DAN MAJLIS
RESTU ILMU SPM
41.92%
PURATA PENGLIBATAN IBU BAPA

SENI DAN √√ -Pertandingan kreativiti Doodle :
KHAT Seorang layak ke peringkat negeri

34 23

AKTIVITI PERINGKAT CATATAN

ZON DAERAH NEGERI KEBANGSAAN

BOLA SEPAK √ √ √ -Zon Jaguh: B18 :Johan Kum-
pulan
MEMANAH √
-MSSD: B18 Naib Johan
AKTIVITI SILAT √√ (3 murid B18 ke MSSP, 1 murid
SEKRETARIAT B15 ke MSSP)
-MSSP: B-18 tempat ke-3, B15
PIBG tempat ke-2.
- Liga bola sepak Negeri Pahang:
24
U15:Johan

√ -MSSP:Perempuan B15
Tempat ke-3 individu keseluruhan
Tempat ke-2 olimpik round
Johan berpasukan
(LAYAK KE MSSM)
Lelaki B15 ke-8 individu
keseluruhan Lelaki B15 Johan
berpasukan.
-MSSM: Tiada Pencapaian

√ -MSSD: Lelaki Kategori E : Johan,
Perempuan Kategori A :ke-2 Per-
empuan Kategori C: ke-3
-MSSP: Kategori B Lelaki tempat
ke-2 (layak ke kebangsaan)
-Kebangsaan: Tiada pencapaian

PERKHEMA- √√ -Perbarisan Hari Kebangsaan Per-
HAN KADET √√ ingkat Negeri: Tempat ke-4 acara
BOMBA
perbarisan
KADET
REMAJA √ - Anugerah Kadet Putera
SEKOLAH Terbaik 3 murid telah ke per-
ingkat Negeri
- Peringkat Negeri: 2 orang
murid layak ke peringkat
Kebangsaan

KELAB √ - Majlis Tilawah Al-Quran :
AGAMA √ Penyertaan
ISLAM
√ √ -Robotic RAC 2019: Naib Johan
ROBOTIK (layak ke kebangsaan)
-Robotic RAC 19 National Level
Arduinomaker Uno Chellange:
Tempat ke-3
- Robotic RAC 19 National Level
Arduinomaker Uno Challenge–
Tiada pencapaian

33

AKTIVITI SEKRETARIAT
PIBG

AKTIVITI PERINGKAT CATATAN
BOLING
ZON DAERAH NEGERI KEBANGSAAN
HOKI
TAKRAW √√ √ MSSD sirkit 1: B15 tempat ke-3 BIL AKTIVITI TARIKH
OLAHRAGA MSSD sirkit 2; B15 dan B18 layak 1 Mesyuarat Agung PIBG kali ke-36 23 Februari 2019
√√ ke MSSP
√√ Sirkit pembangunan boling Daerah Mesyuarat Jawatankuasa PIBG
√ B14: Tempat ke-2
MSSP: Tempat ke-4 2. 2.1 Mesyuarat Jawatankuasa PIBG kali pertama 15 MAC 2019
MSSM: B15 tempat ke-2 ber-
pasukan 2.2 Mesyuarat Jawatankuasa PIBG kali ke - 2 19 JULAI 2019
Sirkit Terbuka MSSP :
Perempuan B14-tempat ke-8 2.3 Mesyuarat Jawatankuasa PIBG kali ke- 3 10 Jan 2020
Lelaki B17– tempat ke-10
MSSD: Tempat ke-4(Perempuan)
Layak ke MSSM
MSSP: B18 Lelaki tempat ke-4,
Perempuan B18-Johan

√ MSSD : B15 tempat ke-2
MSSP : B15 Tempat ke-3
MSSM: B15 tempat ke-2
berpasukan

Penyertaan

BOLA JARING √ Penyertaan 2.4 Mesyuarat Jawatankuasa PIBG kali ke-4 14 FEBRUARI 2020
√ Pembentukan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 10 SEPTEMBER 2019
MERENTAS MSSD: Lelaki B15 tempat ke-11 3. (KSIB)
DESA √ √ Lelaki B18 tempat ke-8

CATUR Zon Jaguh: tempat ke-15,ke-12, ke
-8 (layak ke MSSD)
GIMNASTIK √√ MSSD: Lelaki B15 tempat ke-8 4. Motivasi KSIB bersama pelajar Kayuhan Ilmu 24 SEPTEMBER 2019

MSSP: Perempuan B15 5. Bengkel Keibubapaan KSIB bersama ibu bapa 13 OKTOBER 2019
32 Balance beam- Johan
FUTSAL √ Floor Exercise- Johan
Uneven bar- Johan
Vault- Johan
Keseluruhan Individu- Johan

-Kejohanan Futsal U18 Terbuka
KPTM Kuantan: B18-tempat ke-4
-Futsal Karnival Rahmah Daerah
Kuantan: Kump A:Johan, Kump B:
Tempat ke-4
-Futsal Sek Amanah: Kump
A:Johan, Kump B: tempat ke-4
-Kejohanan Futsal Karnival Sukan
Remaja Muslim: Johan

25

KES DISIPLIN STATIST IK KES DISIPLIN TAHUN 2 018 PERATUSAN
Kes Ringan 8.86%
BILANGAN 0.32%
Kes Sederhana 84 orang 0.01%
Kes Berat 3 orang
1 orang

LAPORAN LAPORAN TINDAKAN DISIPLIN BAGI TAHUN 2019
BIRO
2019 Tindakan Bil Peratus
- 0%
26 Gantung Sekolah - 0%

Dibuang sekolah 46 orang 4.85 %
(Kes Disiplin)

Dibuang sekolah
(Kes Ketidakhadiran)

31

PURATA KEDATANGAN MURID SEBELUMNYA 2.0 PIBG telah menubuhkan empat biro bagi membantu kelancaran
aktiviti dalam PIBG. Biro-biro tersebut adalah Biro Akademik, Biro
Kokurikulum, Biro Bina Insan dan Biro Keceriaan.
Berikut adalah laporan aktiviti setiap biro.

2.1 BIRO AKADEMIK

Bil TAHUN PURATA (%)

1 2017 87.71% BIL AKTIVITI TARIKH
1 Hari Pemuafakatan dan Penetapan Target SPM 15 Jan 2019
2 2018 88% Februari-Oktober
2 Kelas tambahan
3 2019 87.97% 3 Majlis Anugerah Kecemerlangan 2019 24 April 2019
4 Mac 2019
-Kedatangan murid menunjukkan trend meningkat. 4 Ujian 1 tingkatan 1 hingga 5
-Berlaku penurunan purata kehadiran sebanyak 0.09% iaitu dari 88% pada 11 Mac 2019
5 Program peningkatan Prestasi BM tingkatan 3 15 April 2019
tahun 2018 ke 87.97% pada tahun 2019. 6 Karnival Kurikulum 19 Ogos - 22 Ogos

PERATUS KEHADIRAN MURID TAHUN 2019 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019
7 Peperiksaan Percubaan PT3 dan SPM
12 Julai 2019
Perjumpaan Ibu Bapa program Peningkatan BM dan
8 Sejarah Tingkatan 5 27 Julai 2019

9 Kem Pemantapan Akademik di Kem Batu 12 17 Julai –21 Julai
Tingkatan 5 2019

10 Bengkel Pecutan Akhir PT3 30 Oktober—5
Oktober 2019
Bengkel Pecutan Akhir SPM 20 Sept 2019
11
23-24 Sept 2019
12 Solat Hajat dan Interaksi Akademik Tingkatan 3 1 Okt—9 Okt 2019

13 Ujian Mendengar BM dan BI PT3 5 Nov –26 Nov
14 Pentaksiran Tingkatan 3 2019

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 8 Okt—24 Okt
15. 2019
16 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1,2 dan 4

-Peratus kehadiran tertinggi adalah pada bulan Januari iaitu sebanyak 96%. 27
-Peratus kehadiran terendah adalah pada bulan November sebanyak 71%.

30

2.2 BIRO KO-KURIKULUM 2.4 BIRO BINA INSAN

BIL AKTIVITI TARIKH Bil Program Tarikh

1 Kejohanan Merentas Desa tahun 11 Jan 2019 1 Bacaan Yasin Jan-Nov2019
2019
27 April 2019 2 Remaja Hebat bersama Akhi 21 Mac 2019
2 Kejohanan Padang Dan Balapan
10 Nov 2019 Fairuz
3 Kursus Pemantapan Sukan 12-13 Julai 2019
3 Ceramah Israk Mikraj 5 April 2019
5 Perkhemahan Bersepadu Unit Februari, Mei &
Beruniform– Kem Sakinah Ogos 2019 4 Ceramah AwalRamadan 16 Mei 2019
Mac, Jun &
6 Perjumpaan Kokurikulum Sukan 5 Iftar Jamaie 23 Mei 2019
dan Permainan September 2019
April, Julai & 6 Majlis Khatam Quran 22 Mei 2019
7 Perjumpaan Kokurikulum Badan Oktober 2019
Berunifrom 30 Oktober 2019 7 Motivasi bersama Daie Izhar 24 Julai 2019

8 Perjumpaan Kokurikulum Kelab
dan Persatuan

9 Penilaian 10% Markah
Kokurikulum

8 Program Aman Palestin 26 Julai 2019

9 Restu Ilmu dan Solat Hajat PT3 20 Sept 2019

2.2 BIRO KECERIAAN DAN 10 Solat Hajat SPM 10 Okt 2019
PEMBANGUNAN

11 Kursus SMAR Solat Ting 3 7 Nov 2019

BIL AKTIVITI TARIKH

12 Motivasi bersama PU Fakhrul 20 Nov 2019

1 Pembinaan laluan Gajah Menyusur 24-25 Ogos 2019

blok Pendidikan Khas bersama

PIBG

2 Lukisan Mural kerjasama oleh Kolej 24-25 Ogos 2019

Komuniti

3 Projek kerusi rehat pelajar sekitar Feb 2019

blok Pendidikan Khas dan blok C

28 29


Click to View FlipBook Version