The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khairulrafaal, 2019-11-25 00:40:44

brocure PRASEKOLAH SKDK 201

brocure PRASEKOLAH SKDK 201

KEMUDAHAN YANG PERATURAN-PERATURAN
DISEDIAKAN PRASEKOLAH SK DATO KRAMAT

 Kemudahan Fizikal Kelas 1. Kelas prasekolah bermula pada
Bilik darjah yang selesa, pusat pembelajaran, dapur pukul 8.00 pagi setiap hari. Murid
dan tempat penyediaan makanan, bilik air, tandas diminta tiba awal sebelum 7.30
dan tempat wuduk. pagi untuk menghadiri
perhimpunan dan sarapan pagi.
 Perbekalan
Perabot, alatan permainan luar dan bahan pengajaran 2. Semua murid diwajibkan
dan pembelajaran. berpakaian seperti yang
ditetapkan dengan berkasut
 Peruntukan PCG sekolah (bertutup).
RM 100 bagi seorang murid setahun.
3. Waktu pulang / tamat kelas
 Bantuan Makanan prasekolah adalah pada pukul
RM 2.00 bagi seorang murid sehari. 12.00 tengah hari. Ibu bapa
diminta menjemput murid
 Kemudahan Guru Khas mengikut masa yang ditetapkan.
Guru opsyen Prasekolah lulusan Diploma / Ijazah
Pendidikan Prasekolah. 4. Murid yang terpilih di dalam
sesuatu aktiviti yang dianjurkan
 Pembantu Pengurusan Murid oleh pihak sekolah / PPD / JPN
Berkelulusan SPM dan ke atas. perlulah menghadirkan diri seperti
yang ditetapkan. Surat akan
 Kurikulum dikeluarkan mengikut keperluan.
Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK) semakan 2017 SEK. KEB. DATO KRAMAT
JALAN PERAK

10150 PULAU PINANG

PENDIDIKAN MATLAMAT JAWATANKUASA PRASEKOLAH 2018
PRASEKOLAH Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi
SEK. KEB. DATO KRAMAT murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kema- PENGERUSI : EN. MOHD KAMAL BIN MOHD NOOR (GURU BESAR)
hiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan ma- N. PENGERUSI : EN. PN NORAFRIZA BINTI AHMAD(PK 1)
PENGENALAN suk ke sekolah rendah. N. PENGERUSI 1: PN ERINA BINTI ELIAS (PK. HEM)
N. PENGERUSI 2: PN NORAFRIZA BINTI AHMAD (PK. KOKU)
Program Pendidikan Prasekolah di Sekolah Kebangsaan OBJEKTIF SETIAUSAHA : PN. KHAIRUL RAFAAL BINTI BOKHARE
Dato Kramat telah ditubuhkan pada tahun 1992 di 1. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri N. SETIAUSAHA : PN. HANISAH BINTI RAMLY
bawah tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia. AJK : 1. PN SHAHMILA BINTI ISMAIL
Beroperasi dengan sebuah kelas pada mula awalnya, yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.
memandangkan permohonan kemasukan ke kelas pra- 2. PN SYAZWANA BINTI NAJMIN
sekolah SK Dato Kramat semakin meningkat maka 2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan mem- 3. CIK KUSNORDIANA BINTI KASSIM
pada tahun 2011 sebuah lagi kelas prasekolah telah perkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomu- 4. PN MASLINA BINTI AHMAD
dibuka. Prasekolah SK Dato Kramat sekarang terdiri nikasi.
daripada dua buah kelas prasekolah iaitu Prasekolah Sri SEK. KEB. DATO KRAMAT
Anggerik dan Prasekolah Sri Cempaka. Prasekolah SK 3. Mengunakan Bahasa Cina dan Tamil dengan betul untuk JALAN PERAK
Dato Kramat terpilih sebagai kelas rintis bagi program berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa
Flipped Classroom untuk PPD Timur Laut. pengantar Bahasa Cina dan tamil. 10150 PULAU PINANG
No. Telefon : 04 - 2281025
MOTO 4. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian
selaras dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kedua.
Berilmu, Disiplin dan Unggul
5. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
VISI
6. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan
Prasekolah SK Dato Kramat Cemerlang Daerah Timur kemahhiran menyelesaikan masalah.
Laut
7. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.
MISI
8. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mem-
1. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang praktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.
kondusif.
9. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai
2. Memantapkan lagi pentaksiran murid prasekolah. keindahan alam dan warisan budaya.

3. Memantapkan lagi pelaksanaan program utama
dan sampingan bagi memastikan murid gembira
datang ke sekolah.

4. Bagi memperkembangkan potensi murid ke arah
pembentukan insan yang cemerlang, berilmu,
beriman dan bertakwa, berbudi bahasa serta
berdisiplin tinggi bagi melahirkan insane kamil
yang berguna di dunia dan akhirat.


Click to View FlipBook Version