The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marwiyah2021, 2021-12-24 02:39:42

BUKU MESY PIBG KE-24

BUKU MESY PIBG KE24

TARIKH : 20 JAMADILAWAL 1443H
25 DISEMBER 2021

MASA : 9.30 PAGI
MEDIUM : APLIKASI ZOOM

DIRASMIKA: N OLEH :

YM HAJI ENGKU RAJHAN BIN ENGKU ISMAIL

PENGARAH
YAYASAN ISLAM KELANTAN

Kandungan

BIL PERKARA MUKA SURAT
1 Falsafah Dan Matlamat Pendidikan YIK 3
2 Visi Dan Misi Maahad Muhammadi 4
3 Kata Alu-aluan 5
4 Atur Cara Majlis Perasmian 8
5 Jawatankuasa Penyelenggara 9
6 Notis Penerimaan Usul dan Mesyuarat Agung Kali Ke-24 11
7 Agenda Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-24 12
8 Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-23 14
9 Laporan Tahunan PIBG 2019 dan 2020 19
10 Penyata Kewangan PIBG 2019 dan 2020 26
11 Usul Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-24 32

LAMPIRAN 34
12 Pengetua Maahad Muhammadi 1937- sekarang 35
13 Sejarah JPKS dan PIBG 36
14 Jawatankuasa Majlis Kerja Sekolah 37
15 Data Guru dan Kakitangan 38
16 Rekod Enrolmen Pelajar dan Guru 1980-2021 39
17 Analisis Peperiksaan 2019 dan 2020 54
18 Tokoh Pelajar 55
19 Pencapaian Kokurikulum 2019 dan 2020 57
20 Selayang Pandang Sejarah Maahad Muhammadi 1937-2019

Falsafah Dan Matlamat Pendidikan Yik

FALSAFAH PENDIDIKAN
YAYASAN ISLAM KELANTAN
Pendidikan Islam sebagaimana yang diterangkan dalam istilah-
istilah tarbiah iaitu ta’lim, ta’dib, irsyad, dan tadris adalah satu
usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu
Muslim sebagai hamba Allah dan khalifahNya di bumi secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dari segi rohani, ‘akliah, emosi, ‘akidah, dan jasmani
berdasarkan ajaran Islam.

MATLAMAT PENDIDIKAN
YAYASAN ISLAM KELANTAN
Matlamat Pendidikan Yayasan Islam Kelantan ialah melahirkan
Muslim yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan,
beramal soleh, dan layak berkhidmat untuk membangun keluarga,
masyarakat, negara dan umat.

3

Visi dan Misi Maahad Muhammadi Lelaki

VISI

Merealisasikan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Yayasan Islam
Kelantan.

MISI
Maahad Muhammadi Lelaki Beriltizam Untuk Mencapai Model
Sebuah Institusi Ilmu (Mithali) Terulung Yang Membangunkan
Sektor Pendidikan Sepadu Dan Menawarkannya Untuk Menggerak
Seluruh Potensi Pelajarnya Bagi Melahirkan Generasi Rabbani
Melalui Program Pendidikan Terancang Berteraskan Islam Dan
Tradisi Ilmunya.

Maahad Muhammadi Lelaki
Gemilang

Membangun Bersama Islam

4

Seindah Kata

Alhamdulillah,bersyukur kita ke hadrat Illahi atas taufik dan hidayah-Nya kepada kita
semua. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang dan
kepercayaan untuk merakamkan sepatah dua sempena Mesyuarat Agung PIBG Kali
Ke-24 tahun 2021 yang diadakan secara atas talian.

PIBG merupakan sebuah jambatan unik yang menghubungkan antara
ibubapa/penjaga dengan warga sekolah. Justeru, peranannya amat penting untuk
saling bekerjasama, berganding bahu bagi menjayakan aspirasi dan hala tuju sekolah.

Saya berharap agar permuafakatan antara ibu bapa dan guru dapat dieratkan supaya
apa yang dirancang dan dianjurkan oleh pihak sekolah dapat dilaksanakan dengan
jayanya, seterusnya akan memberi manfaat yang besar kepada anak-anak kita. Oleh
itu, Mesyuarat Agung PIBG sangat penting kepada guru, pelajar, dan ibu bapa kerana
perjumpaan seperti ini akan dapat merapatkan hubungan yang berpanjangan di
samping dapat menimba pelbagai ilmu melalui pertukaran pendapat untuk memBina
kecemerlangan anak-anak.

Seperti yang kita semua maklum bahawa sekarang ini kita sedang berada dalam
ancaman pandemik yang belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, hal
demikian banyak cabaran dan halangan yang terpaksa kita tempuhi dalam
meneruskan pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita. Oleh itu kerjasama semua
pihak amat penting dan perlu dalam mengharungi fasa yang amat mencabar ini.

Sekian, terima kasih.

“RAJA BERDAULAT, RAKYAT SEPAKAT, NEGERI BERKAT”
“MEMBANGUN BERSAMA ISLAM”
“MAAHAD MUHAMMADI LELAKI GEMILANG”

YM HAJI ENGKU RAJHAN BIN ENGKU ISMAIL
Pengarah Yayasan Islam Kelantan.

5

Coretan Bicara

Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melahirkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala
atas taufik dan hidayah-Nya kerana PIBG telah berjaya mengadakan Mesyuarat Agung Kali Ke-24
tahun 2021.

Hari ini, masyarakat telah meletakkan PIBG sebagai ejen yang sangat penting dalam usaha
memperkasakan kemajuan sekolah sama ada dalam pembangunan kurikulum, kokurikulum, sahsiah,
atau fizikal. Oleh itu, saya mengajak ibu bapa dan guru hendaklah memupuk nilai kerjasama dan
semangat bermasyarakat untuk melaksanakan tugas yang semakin mencabar ini agar matlamat
pendidikan untuk melahirkan insan yang sempurna dapat dicapai dengan jayanya.

Guru dan ibu bapa memainkan peranan penting sebagai institusi masyarakat untuk membangunkan
rakyat dan negara. Guru dan ibu bapa berupaya mendidik akal budi, penyucian jiwa, harga diri,
kejujuran, dan istiqamah dalam kalangan anak-anak di sekolah. Oleh itu, semasa berada di rumah, ibu
bapa mestilah berganding bahu bersama ahli keluarga menjaga anak-anak dengan memberi didikan
agama yang secukupnya. Pergerakan anak-anak hendaklah dipantau agar tidak terpengaruh dengan
rakan sebaya dan terlibat dengan pelbagai gejala yang tidak sihat. Anak-anak hendaklah dilatih
menunaikan solat berjemaah, menghormati orang tua, menghargai masa, menuntut ilmu, dan
menjaga tatasusila menurut kaca mata agama Islam. Kadang-kadang ibu bapa hanya melepaskan
tanggungjawab terhadap anak-anak kepada pihak sekolah sahaja tanpa mempedulikan semasa
berada di rumah.

Kenakalan dan keruntuhan moral anak-anak sudah menjadi bahan percakapan masyarakat di mana-
mana. Hal ini demikian, telah menandakan bahawa masyarakat semakin bimbang terhadap gejala liar
yang melanda anak-anak. Sesungguhnya dunia ini akan menjadi gelap tanpa suluhan ilmu
pengetahuan dan pancaran cahaya keimanan jika tiada guru yang mengajar dan mendidik manusia ke
arah keimanan. Kita mestilah bersepakat dalam setiap gerak kerja supaya matlamat kita untuk
melahirkan pelajar yang beramanah, bertanggungjawab, jujur, menghormati guru dan ibu bapa, akan
tercapai.

Terima kasih. Wassalam.

“RAJA BERDAULAT, RAKYAT SEPAKAT, NEGERI BERKAT”
“MEMBANGUN BERSAMA ISLAM”
“MAAHAD MUHAMMADI LELAKI GEMILANG”

YB SF DATO’ HAJI NIK ABDUL KADIR BIN NIK MUHAMAD,
Yang Dipertua PIBG Maahad Muhammadi Lelaki

6

Selarik Kata

Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala atas taufik
dan hidayah-Nya kepada kita semua kerana PIBG Maahad Muhammadi Lelaki berjaya
mengadakan Mesyuarat Agung Kali Ke-24 tahun 2021.

Pada era globalisasi ini, para guru dan ibu bapa terpaksa menempuh pelbagai cabaran
dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan semakin berubah dan berkembang pesat
sehingga kita terpaksa mengejarnya dengan cepat agar tidak tercicir dan tertinggal di
belakang. Kadang-kadang pelajar lebih cepat matang dan sentiasa ke depan daripada para
pendidik dan ibu bapa kerana mereka terlalu kreatif dan dinamis dalam dunia ICT. Tetapi ada
pula sesetengah daripadanya jatuh tersungkur apabila terlibat dengan gejala negatif ekoran
daripada terlalu mengongkongkan diri dengan perkembangan laman sosial. Oleh itu
bukannya mudah untuk mendidik anak-anak supaya mereka menjadi cemerlang dalam
pelajaran dan juga sahsiah.

Saya sentiasa berpegang kepada prinsip di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Oleh
sebab dunia pendidikan semakin mencabar maka guru dan ibu bapa mestilah mempunyai
nilai keberanian, kesabaran dan rasional menghadapi kerenah pelajar yang semakin kritikal.
Suasana kehidupan pelajar pada masa kini jauh berbeza dengan suasana pelajar pada
zaman dahulu. Dalam hal ini maka wajar guru dan ibu bapa meningkatkan elemen
kecerdasan emosi, banyak menimba ilmu, lebih bertimbang rasa, sentiasa bekerjasama, dan
bijak menyelesaikan konflik anak-anak.

Oleh itu semua pihak iaitu guru, ibu bapa, dan pelajar mestilah sentiasa menerima
perubahan dari segi cara bekerja, cara berfikir, dan cara bertindak kalau hendak mencapai
kejayaan. Kita hendaklah sentiasa sepakat dalam pasukan kerja dari segi idea, tenaga, dan
kewangan jika mahu melonjak kecemerlangan selaras dengan peribahasa kalau tak
pecahkan ruyung manakan dapat sagunya dan yang berat sama dipikul, yang ringan sama
dijinjing.

“RAJA BERDAULAT, RAKYAT SEPAKAT, NEGERI BERKAT”
“MEMBANGUN BERSAMA ISLAM”
“MAAHAD MUHAMMADI LELAKI GEMILANG”

HAJI KAMARJAN BIN ABDUL RAHMAN
Pengetua Maahad Muhammadi Lelaki

7

Atur Cara Majlis

09.00 Pagi : Pendaftaran Guru

09.30 Pagi : Pendaftaran Ibu Bapa

10.00 Pagi : Majlis perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PIBG MML
Kali ke-24 dimulakan.

: Kata Alu-aluan Pengerusi Majlis.

: Ucapan Alu-aluan Tuan Pengetua Maahad Muhammadi Lelaki
(Tuan Haji Kamarjan Bin Abdul Rahman)

: Ucapan Alu-aluan Dato’ Yang Dipertua PIBG MML
(YB Dato’ Haji Nik Abdul Kadir Bin Nik Mohamad)

: Ucapan Perasmian Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-24
(YM Haji Engku Rajhan Bin Engku Ismail)
(Pengarah Yayasan Islam Kelantan)

: Bacaan Doa

: Mesyuarat Agung Tahunan PIBG MML Kali ke 24 dimulakan.

: Bersurai.

8

Jawatan kuasa Kerja
Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-24

Penaung : YM Haji Engku Rajhan Bin Engku Ismail
Pengarah Yayasan Islam Kelantan

Penasihat :YB Dato’ Haji Nik Abdul Kadir Bin Nik Mohamad
YDP PIBG Maahad Muhammadi Lelaki

Pengerusi : YBrs Dr. Nazmi Bin Ghazali Azmi
Timbalan YDP PIBG Maahad Muhammadi Lelaki

Pengerusi Bersama : YBrs Tuan Haji Kamarjan Bin Abdul Rahman
Pengetua Maahad Muhammadi Lelaki

Timbalan Pengerusi : YM Ku Amazon Bt Tuan Yusoff
Penolong Kanan Pentadbiran

: YBrs Tuan Haji Mohd Baharuddin Bin Mohd Noor
Penolong Kanan HEM

: YBrs Ust Mohd Adnam Bin Abdullah
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Tuan Haji Razali B. Haji Umar

Penolong Setiausaha : En. Khairul Abidin Bin Mohamad Yasim

Bendahari : Tuan Haji Hakam Adli Bin Muhammad Saleh

9

Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-24

1. BUKU PROGRAM/MESYUARAT 6. PENCATAT MINIT

En Khairul Abidin B.Mohd Yasim Pn Norhayati Munirah Bt Abdullah
Ust Hakam Adli Mohd Salleh Ustz Zulinawati Bt Abdullah
Ust Razali B. Haji Umar Pn Maimun Bt Ibrahim
Pn Farah Wahidah Bt Abd Aziz
2. ADMIN G.MEET/ZOOM Pn Sakinah Bt Abdul Rahman

Ust Nik Mohd Munir B.Nik Abd Kadir 7. e-PENDAFTARAN/USUL
En Mohd Adlifadhly B.Afandi Zaman
Ust Ahmadu Zikri B. Ar Azmi Ustz Nur Syahirah Bt Mat Zain
Ustz Nur Asilah Bt Ibrahim
3. TEKNIKAL ONLINE
8. BACAAN DOA
Pn Wan Noor Farhani Bt Wan Omar
Pn Fazia Izzattie Bt Lukman Ust Mohd Azhar B. Abd Ghani
Ust Hambali B. Ismail
4. SLAID/TAYANGAN
9. DATA DAN DOKUMEN
Pn Marwiyah Bt Hj Perwira
Pn Wan Nuurun Nadwa Bt Wan Mohd Zaki En Muhd Nazlel B. Yusof
Pn Azilah Zainal Bt Rashid
5. PENGACARA MAJLIS Ust Zulkarnain B. Ismail

Ust Hafizuddin B. Nokman (Umum) 10. e-FOTOGRAFI/IMEJ
Ust Wan Noh B. Hamzah (Mesyuarat)
En Wan Mohamad Arifuddin B. Che Bakar En Ahmad Akram Zaki B. Ahmad Tarmizi
Ust Wan Ahmad Bukhari B. Razali

11. JEMPUTAN DAN TEKS UCAPAN

Ust Razali B. Haji Umar
Ust Nik Mohd Munir B.Nik Abd Kadir
En Khairul Abidin B. Mohd Yasim

10

Notis Mesyuarat

11

Agenda Mesyuarat Agung Tahunan
PIBG MML kali ke-24

AGENDA 1 Kata Alu-aluan Pengerusi Mesyuarat
AGENDA 2 Membentang dan Mengesahkan Minit

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali Ke-23
AGENDA 3 Membentangkan Laporan Aktiviti PIBG 2020
AGENDA 4 Membentang dan Meluluskan Penyata

Kewangan Yang Berakhir Disember 2020
AGENDA 5 Membentang dan Membincang Usul.
AGENDA 6 Ucapan Penangguhan

12

Agenda 1
Kata Alu–aluan Pengerusi Majlis

Agenda 2
Membentang dan mengesahkan minit

mesyuarat Agung PIBG ke 23

13

Minit Mesyuarat

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI-23 TAHUN

2019

TARIKH : 4 MEI 2019
MASA : 9.00 PG
TEMPAT : DEWAN ALMUHAMMADI MML

14

15

16

17

18

Agenda 3
Membentangkan Laporan
Aktiviti Tahunan Sesi 2019 dan

2020

19

20

21

22

23

24

25

Agenda 4
Membentang dan Meluluskan

Penyata Kewangan

26

27

28

29

30

31

Agenda 5
Membentang Dan Membincangkan Usul

32

lampiran

Senarai Pengetua MML (1937-2021)

Bil Nama Pengetua Kelulusan Tempoh
1. Tuan Haji Sayid Abu Bakar Bin Abdullah (Madrasah Al-Attas (1 Mac 1937-
Johor) 17 Dis 1937)
Bin Ab. Rahman Al-Attas (Madrasah Khairiyah (1 Oktober 1945-
2. Tuan Haji Wan Ab. Rahman Daud Al- Makkah) 30 Mei 1946)
(Universiti Al-Azhar) (1 Jun 1946-
Makki 31 Ogos 1947)
3. Tuan Haji Shaikh Mohd.Fadhlullah Bin (Madrasah Khariyah
Makkah) (1 September 1947-
Muhammad Bin Abdullah Suhaimi Al- (BA Al-Azhar dan Dip. 30 September 1969)
Azhari Pend)
4. Tuan Haji Wan Ab. Rahman Daud Al- (M.A Al-Azhar) (1 Oktober 1969-
Makki 30 November 1970)
5. Tuan Haji Hassan Bin Haji Muhammad (1 Disember 1970-
Bin Osman 30 November 1973)
6. Dato’ Haji Mohammad Bin Che Wok (1 Disember 1973-

7. Dato' Haji Nik Abdul Kadir Bin Nik (B.A Al-Azhar dan Dip 30 Jun 1982
Muhamad Pen.) (1 Julai 1982-
(B.A Al-Azhar dan Dip. 31 Disember 1983)
8. Tuan Haji Yusoff Bin Yaakub Bin Haji Pen) (1 Januari 1984-
Ibrahim (B.A Uni. Baghdad) 15 Julai 1984)
(1 Januari 1985-
9. Tuan Haji Abdullah Bin Sulaiman 31 Januari 1994)
(1 Februari 1994-
10. Dato' Haji Nik Abdul Kadir Nik Muhamad (B.A Al-Azhar dan 15 Ogos 1994)
Diploma Pen.) (16 Ogos 1994-
30 September 1995)
11. Tuan Haji Ashaari Bin Ishak Bin Awang (B.A Nilam Puri) (1 Oktober 1995-
31 Disember 1998)
12. Tuan Haji Mohd. Ghazali Bin Ismail Bin (B.A Nilam Puri) (3 Januari 1999-22 Julai
Ibrahim
(B.A Al-Azhar dan 2004)
13. Tuan Haji Nik Razi Bin Haji Nik Mat Bin Diploma Pen) (22 Julai 2004-20 Disember
Raja Banjar (B.A Hons UM dan
Diploma Pen) 2005)
14. Tuan Haji Wan Roslan Bin Wan Hamat (BA Baghdad dan Dip 20 Disember 2005- 15
Pendidikan)
15. Tuan Haji Tajuddin Bin Mamat (BA Hons Syariah November 2007
Kuwait) 26 November 2007-14
16. Tuan Haji Mohd. Roseli Bin Ismail (B.A Hons Al-Azhar &
Dip Pen) November 2009
17. Tuan Haji Zainuddin Che Ismail (B.A Hons Al-Azhar & 15 November 2009-
Dip Pen) 15 Disember 2011
18. Tuan Haji Azhar Haji Salleh (B.A Hons Madinah & 16 Disember 2011-
Dip Pen, Master UM)
19. Tuan Haji Che Kamarudin Kamel Che (B.A Hons Al-Azhar & 30 Mac 2014
Muhammad Dip Pen) 1 April 2014 - 15 Disember
(B.A Hons Universiti
20 Tuan Haji Zakaria Bin Mohammad Malaya & Dip Pen) 2016
15 Disember 2016 hingga
21 Tuan Haji Kamarjan Bin Abdul Rahman
sekarang

34

Sejarah JPKS dan PIBG

JPKS MULA DITUBUHKAN PADA SABTU 22 JUN 1962
PIBG MULA DITUBUHKAN PADA JUMAAT 25 APRIL 1997

Bil Pengerusi JPKS/ Tahun
Yang Dipertua PIBG
22 Jun 1962-8 Julai 1962
1. Tuan Haji Muhammad Bin Ahmad (JPKS) 7 Julai 1962-7 Mac 1963

2. Tuan Haji Salleh b. Haji Mahmud Dubah (JPKS) 11 April 1963-1964
1964-1966
3. Tuan Haji Abu Bakar Bin Al Ahmadi (JPKS) 1966-1970
1970-1974
4. Dato’ Haji Yusoff Zaki Hj. Yaacob (JPKS)
1974-20 November 1981
5. YB. Haji Abdullah Arshad (JPKS) 3 Julai 1982-7 April 1983

6. En. Abdul Rahim Bin Qassim (JPKS) 7 April 1983-1987
1987-1989
7. Dato’ Haji Muhammad Che Wook (JPKS)
1989-24 April 1992
8. Tuan Haji Abdul Aziz Bin Omar (JPKS) 24 Apr 1992-25 Apr.1997
25 April 1997-sekarang
9. Tuan Haji Mohd. Alwi Bin Yusoff (JPKS)

10. Tuan Haji Abdullah Al-Qari b. Hj. Salleh (JPKS)

11. Tuan Haji Abu Bakar Al-Ahmadi (JPKS)

12. Dato’ Haji Mohd. Ariffin Bin Daud (JPKS)

13. Dato’ Haji Nik Abd. Kadir Nik Muhamad(PIBG)

Bil Mesyuarat Agung Tarikh Perasmian
Tahunan PIBG
25 /04/ 1997 Pengarah YIK
1. Kali Pertama 27 /06/ 1998 YB Mohamed Daud Iraqi
07 /08/ 1999 YB.Tn.Hj Ab. Halim Ab. Rahman, TMB
2. Kali Ke-2 15 /07/ 2000 YAB. MB Kelantan
04 /08/ 2001 YAB. MB Kelantan
3. Kali Ke-3 03 /08/ 2002 YAB. MB Kelantan
02 /08/ 2003 YB TMB Kelantan
4. Kali Ke-4 18 /09/ 2004 YAB MB Kelantan

5. Kali Ke-5

6. Kali Ke-6

7. Kali Ke-7

8. Kali Ke-8

9. Kali Ke-9 17 /09/ 2005 YAB MB Kelantan

10. Kali Ke-10 09 /09/ 2006 YAB MB Kelantan

11. Kali Ke-11 20 /10/ 2007 YAB MB Kelantan
12. Kali Ke-12 01 /11/ 2008 YB Tn Hj Mohd Amar Bin Nik Abdullah Exco Kelantan

13. Kali Ke-13 25 /07/ 2009 YAB MB Kelantan
14. Kali Ke-14 02 /10/ 2010 YB Ustaz Muhammad Mustapha
15 Kali Ke-15 29 /10/ 2011 YB Dato’ Hj W. Abd. Rahim b. W. Abdullah
16 Kali Ke-16 08 /09/ 2012 YB Ustaz Muhammad Mustapha
17 Kali Ke-17 28 /09/ 2013 YB Dato’ Che Abdullah Bin Mat Nawi

18 Kali Ke 18 30 /10/ 2014 YB Dato’ Dr Fadzli Bin Dato’ Haji Hassan
19 Kali Ke 19 24 /10/ 2015 YB Dato’ Mohd Amar Nik Abdullah
20 Kali Ke-20 01 /10/ 2016 YB Dato’ Haji Mohd Nasuruddin Daud
21 Kali Ke-21 18 /11/ 2017 YB Dato’ Haji Takiyuddim Hasan

22 Kali Ke-22 14 /04/ 2018 YB Dato’ Dr. Ramli Bin Mamat

23 Kali Ke-23 04 /05/ 2019 YB Hj Mohd Huzaimy Bin Che Hussin

35

Ahli Majlis Kerja Sekolah 2021

Pengerusi : Tn. Hj Kamarjan Bin Haji Abdul Rahman
(Pengetua)

Timbalan Pengerusi 1 : YM Ku Amazon Bt Tuan Yusof
(Penolong Kanan Pentadbiran)

Timbalan Pengerusi 2 : Tn Hj Mohd Baharuddin Bin Mohd Noor
(Penolong Kanan HEM)

Timbalan Pengerusi 3 : Ust. Mohd Adnam Bin Abdullah
(Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha Pentadbiran : Pn. Marwiyah Bt Hj Perwira.
(SU Majlis Kerja Sekolah)
Bendahari : Pn. Irmaniza Bt Ibrahim.
Setiausaha Kurikulum : Ust Haji Abd Aziz Bin Musa
Setiausaha Kokurikulum : En. Mohd Adlifadhly Bin Afindi Zaman.
Setiausaha Balkis : Ust Muhammad Zuhairi Bin Zainal Abidin.
Setiausaha Pembangunan : En. Helmi Fariz Bin Ab Kadir
Setiausaha Peperiksaan : En. Muhammad Nazlel Bin Yusof
Setiausaha HEM : Ustaz Adnan Bin Wazir
Setiausaha Data & IT : Tn Hj Abdul Ghafar Bin Sulaiman
Setiausaha Disiplin : En. Safuan Bin Mohd Sahimi.
Setiausaha Asrama : Tn Hj Wan Noh Bin Wan Hamzah
Setiausaha Kecemerlangan : Pn.Hjh. Azilah Bt Zainal Rashid.
Setiausaha Kebersihan
& Keceriaan : Pn. Hjh Sharifah Hatijah Bt Tengku
Ismail.

36

Data Guru dan Kakitangan MML 2021

KATEGORI GURU GURU YIK GURU KPM JUMLAH

GRED DG 54 0 0 0
GRED DG 52 1 2 3
GRED DG 48 0 6 6
GRED DG 44 5 4 9
GRED DG 41 13 5 18
GRED DG 34 0 0 0
GRED DG 32 5 0 5
GRED DG 29 1 0 1
DC 41 (Siswazah & Bukan Siswazah) 35 0 35
DC 29 1 0 1
E1 9 0 9
DGK 41 2 0 2
LELAKI=41 PEREMPUAN=48
72 17 89
JUMLAH KESELURUHAN

KATEGORI STAF BUKAN GURU LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

PEMBANTU TADBIR KUP 1 0 1
PEMBANTU TADBIR 0 2 2
PENYELIA ASRAMA 1 0 1
PEMBANTU MAKMAL C22 2 0 2
PEMBANTU OPERASI N11 2 0 2
PELAYAN MAKMAL 1 0 1
PEMBANTU AWAM 5 0 5
PENGAWAL KESELAMATAN 2 0 2
PEKERJA ASRAMA 2 3 5
PEKERJA SEKOLAH 1 1 2
PIBG 1 0 1

JUMLAH KESELURUHAN 18 6 24

37

Enrolmen Pelajar dan Guru (1980 – 2021)

TAHUN JUMLAH JUMLAH TAHUN JUMLAH JUMLAH
PELAJAR GURU PELAJAR GURU
1980 2001 99
1981 1806 90 2002 1890 98
1982 2180 90 2003 1830 97
1983 2406 93 2004 1888 106
1984 1149 60 2005 2016 107
1985 849 42 2006 1985 107
1986 1229 61 2007 1862 102
1987 1293 69 2008 1694 103
1988 1386 66 2009 1675 105
1989 1448 68 2010 1614 105
1990 1615 90 2011 1656 108
1991 1848 90 2012 1450 108
1992 2129 93 2013 1450 108
1993 2215 93 2014 1350 106
1994 2400 95 2015 1330 106
1995 2411 96 2016 1280 94
1996 2555 106 2017 1192 89
1997 1857 97 2018 1241 88
1998 1927 84 2019 1296 88
1999 1757 85 2020 1098 88
2000 1660 87 2021 1198 88
1850 95 990

38

Analisa Peperiksaan PT 3 2019

39

Senarai Pelajar Cemerlang PT 3
10 A

Bil. Nama Calon
1 ABDUL AZIM BIN ZAMZURI
2 AHMAD AIZAT BIN OTHMAN
3 AHMAD AMIRUL MUKMININ BIN ROSMADI
4 AHMAD THAQIF ZIKRY BIN KHAINEYSIRFAN
5 AMIR MUSLIM BIN AZMEE
6 MOHAMAD ADAM BIN ROZANI
7 MOHAMAD SYAHIR BIN SUFFIAN
8 MOHAMED FIRDAUS BIN MOHD FADZIR
9 MOHD AMIRUDDIN BIN MOHD NAJMUDDIN
10 MUHAMAD IQBAL HAKIM BIN MOHD YUSOF
11 MUHAMMAD AFIQ JAZIMIN BIN MD NAZRUN
12 MUHAMMAD AIDIL BIN MOHD ZAMRI
13 MUHAMMAD AIMAN BIN YAAKOP
14 MUHAMMAD FAIQ SYAZWAN BIN ZAMRI
15 MUHAMMAD FAWWAZ BIN SHAFWAN
16 MUHAMMAD HARITH BIN YA'ACOB
17 MUHAMMAD HAZIM BIN HUSSIN
18 MUHAMMAD NAJWAN BIN MOHD NIZAM
19 MUHAMMAD NURFIKRI BIN NORUDDIN
20 NAIM ZUHAIR BIN MOHAMAD SENUSI
21 NASRUL RUSYAIDI BIN KHAIRIL ANUAR
22 NIDHAL BIN MOHD NAZRI
23 NIK MOHAMMAD SHAFIQ BIN ABD.RAHMAN
24 UMAR HAZIM BIN ABDUL AZIZ
25 WAN MUHAMMAD ADIB ARSYAD BIN WAN MUHAMMAD JAZMI
26 AHMAD AL-RAZI BIN AZHAN
27 AHMAD NABIL BIN BADRUL HISHAM
28 AIMAN ASIF BIN NOORIMAN
29 HARITH SHAH HAKIM BIN Z YUSSERY EFFENDY
30 MUHAMAD AMIRUL 'AFIF BIN HASHIM
31 MUHAMMAD AIMAN BIN AZAHARIM
32 MUHAMMAD AIMAN NAZRAN BIN ZAINUDDIN
33 MUHAMMAD AQIL FITRI BIN AZHAN
34 MUHAMMAD FARHAN BIN WAN MOHD NOR
35 MUHAMMAD HAZIM BIN NIDZAM
36 MUHAMMAD IRFAN WAIZ BIN ISMAIL
37 MUHAMMAD IYAD BIN SUHAIMI
38 MUHAMMAD NASHIF KHAN BIN NAZRUL ALI KHAN
39 MUHAMMAD NASRIN BIN MOHD NAWAN

40

ASneanlaisraai PPeelpaej1rai0rksCAaemanerPlaTn3g P2T0139

40 MUHAMMAD SAIFUL DANIAL BIN SAIFUDDIN
41 MUHAMMAD SYAMIM BIN MOHD FADZLI
42 NIK MUHAMMAD SHAHMIE BIN NIK MOHD YUSLANS
43 UMAR MALIK BIN MOHD SAFUAN
44 WAN MUHAMAD AQIL BIN WAN MOHD ROSLI ZANI
45 ABDUL AZIZ BIN HAMAN
46 ABDUL WAFI BIN MOHAMAD
47 AHMAD ASHRAF BIN MOHD RAFI
48 AHMAD HAFIDZUDDIN BIN MANSOR
49 AHMAD MU'IZZUDDIN BIN RUZLAN
50 AHMAD MUMTAZ NAJMI BIN ROSLIMIN
51 HASBULLAH BAHRI BIN MOHAMMAD
52 MOHAMAD FAKRUL BIN MOHAMAD BAKRI
53 MUHAMAD AFIQ BIN MOHD AZIZAN
54 MUHAMAD AMAN FAIZ BIN SUKRI
55 MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN AHMAD
56 MUHAMMAD ABDUL AZIZ BIN AZEMI
57 MUHAMMAD FAIZ HAZIM BIN CHE NAZZRAN
58 MUHAMMAD RIDHWAN BIN ROSLI
59 MUHAMMAD SYAHIR BIN MOHD SABERI
60 NIK AHMAD FARIS BIN MANIYAMI
61 WAN MUHAMMAD MU'IZ BIN WAN KAMA ISMAIDEY
62 WAN MUHAMMAD SYAHMI BIN WAN UBAIDILLAH
63 MUHAMAD MUIZ BIN MOHD HASAZLI
64 MUHAMMAD DANIEL HAIQAL BIN ROSLAN
65 MUHAMMAD HAFIS BIN ABDUL KAMAL
66 MUHAMMAD SYAHMI BIN MOHD SALLEHIN

41

Analisa Peperiksaan SMU 2019

42

Senarai Pelajar Cemerlang SMU 2019

PELAJAR CEMERLANG SMU 2019
10 MUMTAZ

BIL NAMA
1 ABDULLAH AZZAM BIN AHMAD
2 AHMAD ASEEF ASSAIFUDDEEN BIN SHAMSUL KAMAR
3 AHMAD HAFIZULLAH BIN IBRAHIM
4 AHMAD MUTTAQIN BIN KAMAL BAHRI
5 AHMAD NAQIUDDIN ABID BIN AHMAD ZAFRI
6 LUT BIN MOHD SHUKRI
7 MOHAMAD IKHMAL BIN MOHAMAD ZAMRI
8 MUHAMAD AMIR BIN ZAMRI
9 MUHAMMAD AMAR ZIKRY BIN MOHD FAUZI
10 MUHAMMAD AQEEL BIN KHAILANI
11 MUHAMMAD AQIF BIN ABDULLAH
12 MUHAMMAD FARHAN BIN AZHAN
13 MUHAMMAD FATHUL `ALIM BIN AHMAD ZAWAWI
14 MUHAMMAD HAIKAL BIN MUHAMMAD GHAZALI
15 MUHAMMAD HARIRI BIN HAZIZI
16 MUHAMMAD IRFAN BIN ROSLAN
17 MUHAMMAD IRFAN ILHAMI BIN AZIZ
18 MUHAMMAD JUHAIDI BIN MUHAMMAD JAUHARI
19 MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MAT GHANI
20 NIK AHMAD FARHAN BIN NIK AIZAM
21 TUAN AMIR FAUZAN BIN TUAN SOH
22 AATEEF BIN MOHD ZAWAWI
23 AHMAD NAZIF BIN AZNAM
24 AHMAD SYUIB HAKIMI BIN HOSSIN
25 MOHAMAD HAMIZAN AZRI BIN DAROS
26 MOHAMMAD ALIFF AIZAT MAKHETAR
27 MUHAMMAD 'AMMAR HAFIZI BIN AZMI
28 MUHAMMAD DARWISY WILDAN BIN CHE ABD HAMID
29 MUHAMMAD EZZAT EZZUDDIN BIN RAZMI
30 MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM BIN AZMI
31 NIK HASIF BIN NIK AHMAD YANI
32 WAN MUHAIMIN BIN WAN ADNAN
33 WAN MUHAMMAD HAKIMI BIN WAN HANAPI
34 WAN MUHAMMAD SUHAIDI BIN WAN RUSLI
35 MUHAMMAD HAZIQ DANISH BIN MOHD ROZI

43

Analisa Peperiksaan SMU 2020

44

Senarai Pelajar Cemerlang SMU 2020

PELAJAR CEMERLANG SMU 2020

10 MUMTAZ

BIL NAMA
1 ABDUL AZIM B ZAMZURI
2 AHMAD AIZAT B OTHMAN

3 MUHAMAD HAFIZUDDIN B AHMAD

4 MUHAMMAD HAZIM B HUSSIN

5 MUHAMMAD NAJWAN B MOHD NIZAM

6 MUHAMMAD SYAZWAN B ROSLAN

7 NIDHAL B MOHD NAZRI

8 NIK MOHAMMAD SHAFIQ B ABD.RAHMAN

9 NIK MUHAMMAD AYYUB SIDQI B NIK MOHD YUSOFF

10 NIK MUHAMMAD NABIL B NIK AZHAN

45

Analisa Peperiksaan SPM 2019

46

Senarai Pelajar Cemerlang SPM 2019

PELAJAR CEMERLANG SPM 2019

BIL NAMA PELAJAR KEPUTUSAN

1 AHMAD NAZMI BIN MAZLAN 11A
2 MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD ROSLI 11A
3 MUHAMMAD IMTIAAZ AZIMAN BIN ROSDI 10A
4 NIK MUHAMMAD SYAHMI BIN NIK ASBULLAH 10A
5 MUHAMMAD ILHAM SYAKIR BIN DUNYA 10A
6 MUHAMMAD ADIB BIN AMIR 10A
7 MUHAMAD HANIF NAJMI BIN SUHAIRI 10A
8 MUHAMMAD 'IZZAT NAUFAL BIN MUHAMMAD IMRAN 10A
9 MUHAMMAD A'LIMU AL-SSALAM BIN MOHD YUSOFF 9A
10 MUHAMMAD FATHULLAH BIN ABDUL HADI 9A

11 MUHAMMAD HAFIDZUDDIN HANIF DANIAL BIN NORIZAL 9A

12 WAN AHMAD NAJIB BIN WAN MOHD NAZIRIN 9A
13 MUHAMMAD IQHUAN HARIIRIE BIN SUHAIMI 8A
14 AHMAD AIDIL BIN MOHD AMIN 8A
15 NIK MUAZ NAQIB BIN NIK MUZA 8A
16 MUHAMAD AMNAN HAZIMI BIN CHE MAT 8A
17 MUHAMMAD SYAUQI BIN MOHD SABRI 8A
18 MUHAMMAD HAFIZ KHUZAIFIZ BIN ILIAS 8A
19 MOHAMAD FIRKRI FIRHAQ BIN AB GHANI 8A
20 WAN MOHAMAD FAHMI BIN WAN MOHD BADRIN 8A
21 MUHAMMAD AIZAD WAJDI BIN MUHAMAD GHAZALI 8A

47

Analisa Peperiksaan SPM 2020

48

Senarai Pelajar Cemerlang SPM 2020

PELAJAR CEMERLANG SPM 2020

BIL NAMA PELAJAR KEPUTUSAN

1 TUAN AMIR FAUZAN BIN TUAN SOH 12A

2 MUHAMMAD HAIKAL BIN MUHAMMAD GHAZALI 11A

3 WAN MUHAIMIN BIN WAN ADNAN 11A

4 MUHAMMAD AQIF BIN ABDULLAH 11A

5 MUHAMMAD FATHUL 'ALIM BIN AHMAD ZAWAWI 11A

6 AHMAD MUTTAQIN BIN KAMAL BAHRI 11A

7 AHMAD HAFIZULLAH BIN IBRAHIM 11A

8 WAN MUHAMMAD SUHAIDI BIN WAN RUSLI 11A

9 NIK AHMAD FARHAN BIN NIK AIZAM 10A

10 MUHAMMAD AQEEL BIN KHAILANI 10A

11 AHMAD SYUIB HAKIMI BIN HOSSIN 10A

12 'AATEEF BIN MOHD ZAWAWI 10A

13 MUHAMMAD 'AMMAR HAFIZI BIN AZMI 9A

14 MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN MUHD AFFENDY 9A

15 AHMAD FAHMI BIN MOHD ZAKI 9A

16 LUT BIN MOHD SHUKRI 8A

17 MOHAMAD HANIF BIN HASWADY 8A

18 MUHAMMAD MUSTAQIM BIN MAT GHANI 7A

19 ABDULLAH AZZAM BIN AHMAD 7A

20 MOHAMMAD HAKIM BIN CHE AZIS 7A

21 MUHAMMAD ABDUL HADI BIN ISMAIL 7A

22 MOHAMAD HAZIM BIN MOHD NAWI 7A

23 EMRAN EMADY BIN ABDULLAH 7A

24 WAN MUHAMMAD HAKIMI BIN WAN HANAPI 7A

25 AHMAD NAQIUDDIN ABID BIN AHMAD ZAFRI 7A

26 MUHAMMAD HASIF BIN LOKMAN 7A

49

Analisa Peperiksaan STAM 2019

50


Click to View FlipBook Version