The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

NOTA RINGKAS PENDIDIKAN ISLAM PPKI TING 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ahmad Mishkat, 2020-11-28 04:45:58

NOTA RINGKAS PENDIDIKAN ISLAM PPKI TING 1

NOTA RINGKAS PENDIDIKAN ISLAM PPKI TING 1

TILAWAH

AKIDAH HADIS
IBADAH

SIRAH

AKHLAK

1

BAB 1

Surah Al- Baqarah
ayat 1-5

2

MAKSUDNYA

1. Alif, Laam, Miim.

2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak
padanya (tentang datangnya dari Allah dan
tentang sempurnanya); ia pula menjadi
petunjuk bagi orang-orang yang (hendak)
bertaqwa;

3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada
perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan
(mengerjakan) sembahyang serta
membelanjakan (mendermakan) sebahagian
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada
Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu
(Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang
diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka
yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan
sepenuhnya).

5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk
dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-
orang yang berjaya.

3

Jom Sebut Kalimah

4

BAB 2

Surah Al- Baqarah
ayat 201

Maksudnya : Dan di antara mereka ada
yang berdoa : ( Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari azab api neraka).

5

Jom Sebut Kalimah

6

BAB 3

Surah Al- Fatihah
ayat 1-7

7

MAKSUDNYA

8

SURAH AL FATIHAH DAN TERJEMAHANNYA

9

Jom Sebut Kalimah

10

BAB 4

Surah Al- Ikhlas
ayat 1-4

11

Jom Sebut Kalimah

12

BAB 5

Surah Al- Falaq
ayat 1-5

13

Jom Sebut Kalimah

14

BAB 6

Surah Al- Nas
ayat 1-6

15

Terjemahan Ayat

16

Jom Sebut Kalimah

17

BAB 7

Mentaati Ibu Bapa

Maksudnya
Dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-
dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan
menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal
mengandung hingga akhir menyusukannya) dan tempoh
menceraikan susunya dalam tempuh dua tahun. (dengan
yang demikian) bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua-
dua ibu bapa kamu dan (ingatlah) kepada akulah jua tempat
Kembali (untuk menerima balasan).

18

Berbuat baik kepada Kita sentiasa dituntut

ibu bapa merupakan supaya berbuat baik

suatu ibadah kepada ibu bapa

Ibu telah bersusah Berakhlak mulia
payah menanggung terhadap ibu bapa
rasa sakit dan letih
ialah kewajipan
semasa setiap anak
mengandung,
melahirkan,
membesarkan dan
mendidik kita

19

Meminta izin Meminta Memohon
serta izin untuk maaf

membongkok keluar kepada Ibu
kan badan rumah
ketika Mentaati
berjalan di Contoh perintah
perbuatan Ibu Bapa
hadapan Ayah mentaati
dan Ibu Ibu bapa

Bersalam Mengucap
dengan terima kasih

Ibu kepada
sebelum Ayah
keluar
rumah

20

BAB 8

Mari Mengenal Hadith

21

Maksud Hadith :

Bahasa Percakapan atau Perkhabaran

Istilah Perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat
yang datang daripada Nabi Muhammad SAW.

kita perlu Memudahkan Menjadi
beramal kita beramal rujukan bagi
dengan perkara yang
hadith kerana dengan tidak ada nas
hukum-hakam
dalam al-
dalam al- Quran
Quran
Menghuraikan
Mentafsir ayat-ayat al-
ayat-ayat al- Quran yang
Quran dengan umum kepada
yang lebih
lebih
terperinci khusus

22

Perbezaan Hadith dengan Al-Quran

HADIS Perbezaan AL-QURAN
antara
Sumber perundangan Islam Hadis Sumber perundangan Islam
kedua dengan pertama

Lafaz daripada Rasulullah Al-Quran Lafaz dan makna daripada
SAW, makna daripada Allah Allah SWT

SWT Dinisbahkan kepada Allah
SWT dengan lafaznya
Dinisbahkan kepada
Rasulullah SAW dengan Boleh dijadikan ayat bacaan
dalam solat
lafaznya

Tidak boleh dijadikan ayat
bacaan dalam solat

Boleh disentuh dalam Boleh disentuh apabila suci
keadaan berhadas daripada hadas

Diperolehi daripada mimpi, Diturunkan melalui Malaikat
ilham dan ijtihad Jibril a.s

Tidak dijamin terpelihara Dijamin terpelihara
daripada diubah daripada diubah

Mendapat pahala bagi Mendapat pahala bagi
setiap hadith yang dipelajari setiap huruf yang dibaca

23

BAB 9

Menjaga Kebersihan Amalan Hidupku

24

Alat-alat untuk kebersihan diri, pakaian, dan tempat tinggal:

Sabun Berus gigi
mandi

Ubatugbiagit

syampu Pemotong Tuala
Kuku
Pencuci Pencuci
Pakaian Pelembut Lantai
Pakaian
Penyapu Plastik
Sampah Sampah
Penyodok

25

BAB 10

Kenali Rukun Islam

Lafaz Syahadataiin :

Menunaikan Mengucap Solat 5
Haji di dua waktu
sehari
Mekah bagi kalimah semalam
yang mampu syahadah
Berpuasa
RUKUN pada bulan
ISLAM Ramadhan

Mengeluarkan
zakat

26

Waktu Solat dan Rakaatnya :

Subuh 2 Rakaat

Zuhur 4 Rakaat

Asar 4 Rakaat

Maghrib 3 Rakaat

Isyak 4 Rakaat

27

Maksud Perbuatan menahan
Puasa diri daripada perkara
yang membatalkan
Zakat puasa bermula dari
terbit fajar sehingga
Maksud terbenam matahari
Haji
Zakat Fitrah
Zakat Ternakan
Zakat Pertanian
zakat Pendapatan

Kemampuan
dari segi
kewangan
dan
kesihatan

28

Menyuburkan Memiliki Terhindar
sifat kasih keimanan daripada
sayang kejahatan
yang
sesama insan sempurna dan
maksiat
Mengelakkan sebagai
diri daripada seorang Hati
melakukan muslim menjadi
tenang dan
rasuah Faedah khusyuk
beramal mengingati
dengan Allah SWT
Rukun Islam

Mendapat
ganjaran
pahala dan
syurga
daripada
Allah SWT

29

BAB 11

Yakini Dua Kalimah Syahadah

• Nabi Muhammad SAW merupakan rasul terakhir dan
penutup para nabi yang menjadi pilihan Allah SWT.

1 Tiada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW

• Rasulullah SAW mengajak manusia mentauhidkan
Allah SWT. Baginda membawa manusia mengenali

2 Allah SWT berdasarkan bukti-bukti kewujudan dan

keesaannya.
• Rasulullah SAW diutus untuk memberikan khabar
gembira dengan balasan syurga bagi orang yang

3 beriman dan balasan neraka bagi orang yang ingkar.

• Sebagai khatimul anbiya' wal mursalin. Allah SWT
mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan
dan memperelokkan akhlak manusia. Keperibadian

4 Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah bagi semua

umat manusia.

30

BAB 12

Solat Tiang Agama

Solat Fardu Rakaat Masuk Waktu Akhir Waktu

Subuh 2 Terbit fajar Sodik Terbit matahari
Zuhur 4 di ufuk timur
Asar 4
4 Gelincir matahari Bayang sesuatu
Maghrib 4 ke arah barat benda lebih Panjang
Isyak sedikit daripada
Bayang sesuatu yang sebenar
benda lebih Panjang
sedikit daripada Terbenam
yang sebenar seluruh bulatan

matahari

Terbenam Hilang cahaya
seluruh bulatan merah di kaki

matahari langit

Hilang cahaya Terbit fajar
merah di kaki sodik

langit

31

Mencegah diri

daripada

melakukan

perkara yang

Jiwa mungkar dan Membina
menjadi dosa keperibadian
tunduk akhlak yang

mulis,

dan patuh kepentingan mendidik hati
pada untuk bersifat

perintah sabar dan
Allah SWT tenang

Solat Fardu

Bersopan

Melahirkan dan
manusia yang berlemah
lembut
sentiasa

memelihara, ketika
memulihara berinteraksi

dan dengan
menghargai orang lain
alam ciptaan

Allah SWT

32

BAB 13

Hukum- hukum dalam Islam

Harus Sunat
Makruh

Wajib

Haram

Lima Jenis hukum
dalam Islam

33

HUKUM / PENGERTIAN CONTOH

WAJIB Solat Fardu
Berpuasa di
Suatu perkara yang mesti bulan Ramadhan
dilakukan oleh seorang
muslim yang mukallaf. Membaca Al-
Jika dilakukan mendapat Quran
Bersedekah
pahala dan apabila
ditinggalkan akan Makan
mendapat dosa. Mandi
Tidur
SUNAT
Suatu perkara yang baik
dilakukan. Jika dilakukan
medapat pahala dan jika

ditinggalkan tidak
berdosa

HARUS
Hukum asas bagi semua
perkara. Boleh dilakukan

dan boleh juga
ditinggalkan.

34

MAKRUH Makan
menggunakan
Suatu perkara yang tidak
disukai oleh Allah SWT. tangan kiri
Makan makanan
Jika dilakukan, tidak
mendapat dosa dan jika yang berbau

ditinggalkan, akan
mendapat pahala.

HARAM Minum arak
Berjudi
Suatu perkara yang Berzina
dilarang dalam Islam. Jika

dilakukan, akan
mendapat dosa dan jika

ditinggalkan akan
mendapat pahala.

35

MARI AMALKAN

WAJIB SUNAT

❖Solat Fardhu ❖Solat Tahajjud

❖Berpuasa pada bulan ❖Berzikir kepada Allah

Ramadhan SWT

❖Mengeluarkan Zakat ❖Membaca Al-Quran

❖Menunaikan Haji jika ❖Bersedekah

mampu

❖Berbuat baik kepada ❖Ihsan kepada

Ibu Bapa binatang

❖Menutup Aurat ❖Memberi Salam

❖Menunaikan Janji ❖Membuang halangan

di jalan

MARI TINGGALKAN

HARAM MAKRUH

❖ Syirik kepada Allah SWT ❖ Memakai pakaian

bergambar semasa

Solat

❖ Minum Arak ❖ Melewat-lewatkan

berbuka Puasa

❖ Berzina ❖ Makan terlalu kenyang

❖ Berjudi ❖ Melepak

❖ Bercakap Bohong ❖ Makan atau minum

dengan tangan kiri

❖ Mengumpat ❖ Makan makanan berbau

❖ Mencuri ❖ Tidur selepas Solat

Subuh

36

BAB 14

Cara Bersuci Dalam Islam

Pengertian Bersuci

Bahasa Istilah
Bersih atau Suci
Menyucikan badan,
pakaian, dan tempat
daripada hadas dan najis
dengan cara yang telah
ditetapkan oleh syariat

Islam

Hukum Bersuci
Wajib

37

Kepentingan
Bersuci

Terhindar Ibadah sah dan
daripada diterima Allah
penyakit
SWT

Mendapat ganjaran
pahala daripada
Allah SWT

38

CARA-CARA BERWUDUK

39

CARA-CARA BERTAYAMMUM

40

HADAS KECIL BERLAKU APABILA

Keluar angin ( kentut )
Buang air kecil
Buang air besar

Hilang akal

Menyentuh kemaluan
dengan telapak
tangan tanpa lapik

41

CARA MANDI WAJIB

Bersihkan kotoran
dan najis yang

melarang air sampai
ke kulit

Disunatkan
berwuduk sebelum

mandi wajib

Berniat mandi wajib
ketika air sampai ke

anggota badan

Meratakan air
ke seluruh

anggota badan

Disunatkan
menggosok seluruh

badan dengan
menyelat jari kaki,
tangan dan rambut

42

BAB 15

Jenis Najis dan Cara Mencucinya

NAJIS MUKHAFFAFAH

PENGERTIAN
Najis mukhaffafah islah najis yang ringan pada
hukumnya.

CONTOHNYA
Air kencing bayi lelaki berumur kurang dua tahun
yang hanya minum susu ibu sahaja.

CARA PENCUCIAN
Hilangkan (dilap) ain najis terlebih dahulu.
Renjis air mutlak pada tempat najis itu.
Lap dengan kain bersih sehingga kering.

43

NAJIS MUTAWASSITOH

PENGERTIAN
Najis mutawassitoh ialah najis yang sederhana pada
hukumnya.

CONTOHNYA
▪ Muntah
▪ Darah
▪ Najis manusia
▪ Nanah bangkai
▪ Air kencing

CARA PENCUCIAN
Buang ain najis mutawassitoh terlebih dahulu.
Basuh tempat najis itu sehingga hilang bau,
warna dan rasa dengan air mutlak.

44

NAJIS MUGHALLAZOH

PENGERTIAN
Najis mughallazoh ialah najis yang berat pada
hukumnya.

CONTOHNYA
Anjing dan babi serta keturunannya.

CARA PENCUCIAN (SERTU)
Buang ain najis mughallazoh terlebih dahulu.
Basuh tempat yang terkena najis itu, dengan air
yang bercampur tanah.
Basuh dengan air mutlak enam kali sehingga
hilang bau, warna dan rasa.

45

BAB 16

SERUAN DAKWAH RASULULLAH SAW

SERUAN DAKWAH RASULULLAH SAW
1. Berdakwah secara rahsia
• Baginda menyampaikan seruan Islam kepada

kaum keluarga dan para sahabat yang terdekat
• Hal ini demikian kerana seruan baginda

bertentangan dengan tradisi menyembah berhala
yang masih kuat diamalkan oleh masyarakat Arab
jahiliah pada Ketika itu.

46

• Rasulullah SAW menjalankan seruan dakwah
secara rahsia bermula di rumah al-Arqam bin Abi
al-Arqam.

• Dakwah ini dijalankan selama tiga tahun, lebih
kurang 40 orang telah menerima seruan
Rasulullah SAW dalam tempuh itu.

• Individu yang terawal menerima seruan ini ialah :
Khadijah binti Khuwailid – isteri Rasulullah
SAW.
Zaid bin harithah – anak angkat Rasulullah SAW
Ali bi Abi Talib – sepupu Rasulullah SAW.
Abu Bakar as-Siddiq – teman rapat Rasulullah
SAW.

• Turunlah ayat Allah SWT yang meminta
Rasulullah menjalankan dakwah secara terangan-
terangan.

47

2. Dakwah secara terang-terangan

• Dakwah secara terang-terangan dilakukan secara
terbuka. Baginda rasul telah mengumpulkan Bani
Hasyim umtuk melaksanakan tanggungjawab ini.

• Perhimpunan di kaki Bukit Safa juga diadakan
untuk mengajak masyarakat Arab jahiliah
menerima ajaran Islam.

• Bapa saudara Rasulullah SAW. Iaitu Abu Lahab
telah menentang dan mengejek Rasulullah SAW
serta menghasut masyarakat Arab supaya tidak
menerima seruan baginda.

• Walau bagaimana pun, Rasulullah SAW tetap
meneruskan perjuangan untuk menegakkan syiar
Islam.

48

PERBEZAAN DAKWAH SECARA RAHSIA DAN SECARA
TERANG-TERANGAN

Dakwah secara Aspek Perbezaan Dakwah secara
rahsia terang-terangan

Dijalankan secara Cara Dakwah Dijalankan secara
tertutup dan tersembunyi terbuka di khalayak

ramai.

Disampaikan hanya Sasaran Disampaikan
kepada keluarga dan kepada seluruh
sahabat yang terdekat masyarakat Arab.

Di rumah al-Arqam bin Tempat Seruan Mengumpulkan
Abi al-Arqam kaum Quraisy di
kaki Bukit Safa.

Untuk melaksanakan Tujuan Meneruskan
tanggungjawab tanggungjawab
dakwah yang
menyebarkan Islam diperintahkan

Allah.

( Kesimpulan )

Kebijaksanaan Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah telah
melahirkan masyarakat Arab yang mentauhidkan Allah SWT dan
mengamalkan ajaran Islam.

49

BAB 17

PERKEMBANGAN ISLAM DALAM MASYARAKAT ARAB
JAHILIAH

Masyarakat Arab dan Masyarakat Arab dan
cara hidup mereka cara hidup mereka
sebelum kedatangan selepas kedatangan
Islam Islam

❖Masyarakat Arab ❖Islam agama
suka berperang. perdamaian

❖Sebelum kedatangan ❖Menepati janji dan
Islam masyarakat menghormati tetamu
Arab dikenali sebagai
masyarakat jahiliah.
Mereka hidup
berpuak-puak dan
berpecah belah serta
suka berperang

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ebook (download) House on the Harbor: A Birch Harbor Novel (Book 1) for ipad
Next Book
2. KRP SK BANTAYAN TAMPARULI