The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chua Lee Ming, 2020-02-19 20:32:23

Buku Program PIBG - 2020

Buku Program PIBG - 2020

8.30 AM

KANDUNGAN

PERKARA MUKASURAT

1. UCAPAN ALU-ALUAN PENGETUA SMK METHODIST 2

2. UCAPAN ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PIBG SMK 3

METHODIST

3. ATUR CARA 4

4. JAWATANKUASA PELAKSANA MESYUARAT AGUNG 5–7

PIBG SMK METHODIST KALI KE-42, TAHUN 2020

5. NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KALI 8–9

KE-42, TAHUN 2020

6. AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST 10

KALI KE-42, TAHUN 2020

7. MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KALI 11 – 14

KE-41, TAHUN 2019

8. SENARAI KEHADIRAN IBUBAPA DAN GURU KE Lampiran 1

MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KALI KE-41, 44 – 45

TAHUN 2019

9. CARTA ORGANISASI AJK PIBG 2019/ 2020 15

10. LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2019 16

11. KEHADIRAN AJK PIBG SETIAP MESYUARAT PADA 17

TAHUN 2019/ 2020

12. LAPORAN KEWANGAN PIBG TAHUN 2019/ 2020 18 – 21

13. USUL DAN CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG SMK 23 – 29

METHODIST KALI KE-42, TAHUN 2020

14. LAPORAN UNIT AKADEMIK, HEM DAN KOKURIKULUM 30 – 42

TAHUN 2019

15. SENARAI AJK PIBG SMK METHODIST TAHUN 2020/ 2021 43

16. USUL DAN CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG SMK Lampiran II

METHODIST KALI KE-41, TAHUN 2019 46 – 57

17. SEKALUNG PENGHARGAAAN 58

1

UCAPAN ALU-ALUAN
PENGETUA, SMK METHODIST

Selamat sejahtera

Bersyukur saya kepada Tuhan kerana diberi kesempatan untuk saya menyampaikan sepatah
dua kata dalam ruangan ini. Kehadiran ibu bapa amat dihargai dan disanjung tinggi serta besar
ertinya kepada pihak sekolah sebagai tanda sokongan dan komitmen terhadap sekolah ini.

Saya mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah
berusaha dengan ikhlas dan dedikasi untuk meningkatkan prestasi sekolah ini. SMK Methodist
sentiasa berusaha merancang pelbagai aktiviti pada setiap tahun demi memastikan
pembangunan sekolah ini meningkat dan membawa kebaikan kepada warga sekolah.

Dalam usaha sekolah meningkatkan kualiti murid, saya amat mengharapkan agar kita dapat
berganding bahu agar pencapaian sekolah meningkat dan menjadi sekolah terbaik di daerah
Kuala Langat. PIBG sekolah ini telah banyak membantu dalam memberi sokongan dana dan juga
komitmen ke arah kecemerlangan sekolah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepda setiap
ahli PIBG yang telah banyak menyumbangkan tenaga kepada SMK Methodist.

Sekolah ini mempunyai potensi daripada guru-guru yang mahir. Tidak dinafikan, kita juga
mempunyai anak didik yang mempunyai potensi yang tinggi dalam akademik dan bakat yang
menyerlah dalam kokurikulum. Saya juga optimis sekolah ini mempunyai potensi dan mampu
melangkah lebih jauh jika mendapat kerjasama dan sokongan daripada semua pihak.

Pihak sekolah berpegang kepada asas pendidikan untuk melahirkan insan yang berfungsi di
tengah-tengah komuniti dan masyarakat. Justeru hala tuju mengembalikan cinta ke dalam
pendidikan dengan memberi tumpuan kepada empat nilai dan budaya teras iaitu cinta (love),
kegembiraan (happiness), saling menghormati (mutual respect) dan bertanggungjawab mampu
untuk melahirkan insan yang mencintai satu sama lain, mencintai masyarakat dan akhirnya
mencintai negara.

Akhir kata, saya menaruh harapan yang tinggi agar hubungan erat yang kita bina ini mampu
dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah dan komuniti setempat. Marilah kita bersama-sama
membulatkan tekad dan membina semangat jitu dalam melonjakkan kualiti kecemerlangan
pendidikan anak didik kita seiring dengan aspirasi negara.

‘ORA ET LABORA’

Sekian, terima kasih.

PN. SANGEETAJIT KAUR A/P JAG SINGH
PENGETUA, SMK METHODIST

2

UCAPAN ALU-ALUAN
YANG DIPERTUA PIBG

Salam sejahtera,

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan rasa bertuah dan terima kasih kerana diberi
peluang untuk mengucapkan sepatah dua kata dalam buku program Mesyuarat Agung PIBG Kali
Ke-42, Tahun 2020.

Pada kesempatan ini ingin saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin PIBG sekolah ini dan memberi
kerjasama yang amat erat sehingga persatuan dapat menjalankan kewajipan yang sepatutnya
sepanjang tahun 2019.

Terima kasih dan tahniah kepada semua yang dapat melapangkan masa dan hadir dalam
mesyuarat agung ini. Saya mengharapkan semua yang hadir akan dapat menjalankan
tanggungjawab kepada kemajuan persatuan dan sekolah dengan memberikan kerjasama yang
erat, membantu serta menyokong semua program yang dirancang agar kajayaan yang diimpikan
menjadi kenyataan.

Sepanjang tahun 2019, kami telah cuba untuk menjalankan tugas kami dengan cara yang
terbaik. Dalam segala tindakan kami, kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak-
anak kita di sekolah ini khasnya. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan telah digunakan dengan
sebaik-baiknya untuk membantu program-program sekolah bertujuan meningkatkan pencapaian
pendidikan dan sahsiah anak-anak kita di sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melihat
buku aturcara mesyuarat agung kali ini yang terkandung di dalamnya aktiviti-aktiviti PIBG dan
juga sumbangan PIBG kepada sekolah. Pihak PIBG telah menambah baik tandas-tandas murid
dan guru demi kebajikan mereka di sekolah ini. Pihak PIBG juga berasa bersyukur kerana
bumbung di Dataran Vincent Daniel berjaya disiapkan dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Pada tahun ini, pihak PIBG juga memberi sokongan sepenuhnya untuk pembangunan unit
kokurikulum sekolah dan unit ini berjaya meraih banyak kejayaan dan meningkatkan prestasi
sekolah. Bantuan untuk pembangunan akademik juga diteruskan seperti tahun-tahun
sebelumnya. Sesungguhnya gabungan mantap AJK PIBG dan pihak sekolah diterajui dengan
kepimpinan yang berkaliber telah menunjukkan perubahan yang besar di sekolah ini.

Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada
semua pihak khasnya kepada Jawatankuasa PIBG yang telah melibatkan diri secara langsung
dalam menjayakan matlamat persatuan dan mesyuarat agung kali ini. Semoga segala kerjasama
dan sumbangan yang dihulurkan akan berterusan demi anak-anak kita di SMK Methodist.

Sekian, terima kasih.

VARGHESE A/L ONNY
YANG DIPERTUA PIBG

3

MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KALI KE 42, 2020

Tarikh : 22 Februari 2020 (Sabtu)
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Dewan Emkay, SMK Methodist

ATUR CARA

MASA AKTIVITI

8.00 pagi  Ketibaan Ibu Bapa
8.20 pagi
8.30 pagi  Ketibaan Tetamu Jemputan

9.00 pagi  Ketibaan Perasmi
 Sarapan (untuk semua tetamu yang hadir)

 Gimik Persembahan
Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG

 Nyanyian NegaraKu
 Nyanyian Lagu Negeri Selangor
 Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis

 Bacaan Doa
 Persembahan multimedia

 Ucapan Pengetua SMK Methodist
 Penyampaian Sijil AJK PIBG 2019/ 2020

 Ucapan Yang Dipertua PIBG SMK Methodist

 Ucapan Perasmian Oleh:
YBhg. Dato’ Sri Tew Kim Thin

 Penyampaian Cenderamata

10.00 pagi Mesyuarat Agung PIBG SMK Methodist Kali Ke-42
(rujuk senarai Agenda di muka surat 10)

Bersurai

4

JAWATANKUASA PELAKSANA
MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KE-42, TAHUN 2020

PENGERUSI : PN. SANGEETAJIT KAUR A/P JAG SINGH
Timbalan Pengerusi : Pn. Norhidayah binti Rosni
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Mahadi bin Muhammad

Naib Pengerusi II : Pn. Hjh. Wan Ainzun binti Wan Ismail
Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Rosmawati binti Ayob

Setiausaha : Pn. Surayah binti Salim
Bendahari : Pn. En. Thiruchelvam a/l S. Thangaveloo

PENYELARAS : PN. NORHIDAYAH BINTI ROSNI, PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

i) KAWALAN DISIPLIN DAN 1. Puvaneswari a/p Harikrishnan (K)
KESELAMATAN
2. En. Adam Brian Wemyss
3. En Jenih Zapit

ii) PENUNJUK ARAH / LALU LINTAS 1. En. Mohd Rodzi bin Zakaria (K)
2. Pn. Nor Azimah Binti Hassan
3. Madunil bin Manahan

4. Kadet Polis

iii) LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN / 1. En. Thiruchelvam a/l S. Thangaveloo
KEWANGAN PIBG

iv) PENGERUSI SEMENTARA 1. En. Gopalan a/l Mutihah

v) KIRA UNDI 1. En. Chia Siow Kim (K)

2. En. Mohd Saufian bin Mohamad Saad
3. Har Chee Keong

4. Ahmad Ahmani bin Muhammad Afik

vi) PENCATAT UNDI 1. Tn Hj Azni bin Misran

vii) PENCATAT MINIT MESYUARAT 1. Pn. Idrin Lee Su Yee (K)
2. Pn. Syarifah Mazura binti Selamat
3. Pn. Mohanambigai a/p Mohanakrisnan

4. Pn. Rosidah binti Oried

PENYELARAS : TN. HJ. MAHADI BIN MUHAMMAD, PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

i) JEMPUTAN 1. Sri Mohana a/p Karuppiah (K)

ii) PENDAFTARAN 1. Kalaiselvi a/p Maniam (K)
2. Pn. Ang Gen Pooi
3. Pn. Kalaimamani a/p Karuppiah
4. Pn. Kanniga Devi a/p Batunipah

5. Pn. Siti Norhafisah binti Hussin

iii) BACAAN DOA 1. Ustaz Zaman bin Dullah

5

PENYELARAS : PN. HJH. WAN AINZUN BINTI WAN ISMAIL, PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

i) PROTOKOL 1. Pn. Hjh Wan Ainzun binti Wan Ismail
2. Pn. Amiza binti Muhamed

iii) SAMBUTAN 1. Cik Liew Mei Woon
2. Uma Davi A/p S. Krishnan
3. Siti Noorul Arafah binti A Wahab

4. Semua G9

PENYELARAS : PN. HJH. ROSMAWATI BINTI AYOB, PENOLONG KANAN PETANG

i) JAMUAN 1. Pn. Norlina binti Tarmaji (K)
ii) PERSIAPAN PENTAS 2. Cik. Lim lily
iii) PERSIAPAN DEWAN 3. Pn. Noorhayati binti Saarin @Sairin
iv) KEBERSIHAN 4. Pn. Halimatun Sa’adiah binti Hamidun
5. Pn. Yokammal a/p Mariasomalia
6. Pn. Halimatun Saadiah binti Jamhari

1. Pn. Hjh. Nor Azah binti Mohd Hashim (K)

2. Cik Zalina binti Mashod
3. Norzairi bin Rohmat
4. Pn. Arizan binti Mohamed
5. Wilfred bin Dunian

1. En. Zulkarnian bin Salleh (K)
2. En. Suresh a/l Vartarajoo
3. En. Muhammad Hafifi bin Mustapha
4. En. Mohammad Iqbal bin Azmi
5. En. Muniandy a/l Govindasamy

1. Pn. Puvanambigai a/p Balakrishnan (K)
2. Lok Lay Cheng

PENYELARAS : PN. RUZAITI BINTI MD NOR, GKMP BAHASA

i) TEKS UCAPAN 1. Pn. Ruzaiti binti Md Nor : Ucapan
Pengetua

2. Pn. Arniza binti Hamzah : Ucapan VIP
3. Pn. Khatijah binti Kosin : Ucapan YDP

PIBG

ii) KATA ALU- ALUAN 1. 1. Pn Nor Bazura binti Othman

iii) PENGACARAAN 1. Pn. Sreedevi a/p Krishnan (K)
2. Ahmad Noorazizi bin Noor Kamar
3. Pn. Wan Nurhidayah binti Nasir

PENYELARAS : PN. JAMAAYAH BINTI ABD WAHAB, GKMP SAINS MATEMATIK

i) BUKU PROGRAM 1. Pn. Surayah binti Salim
2. Pn Chua Lee Ming
3. Cik Nurul Izuana binti Abd Rahim

ii) FOTOGRAFI 1.Pn Norliza binti Sapatanoh (K)
2. Pn. Nor Ma’izatul Akmam binti Sulaiman

iii) DOKUMENTASI 1. Koay Chiew Hooi (K)
2. Pn. Normasuziana binti Che Yo

6

PENYELARAS : DR. HJH HAMIZUL BINTI HAMID, GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

i) HADIAH 1. Pn. Che Noorrella binti Ladin

ii) PERSEMBAHAN MULTIMEDIA 1. Dr Hamizul binti Hamid

2. Pn. Tham Pow Yin
3. Pn. Nurafika binti Mohamad

ii) SIJIL 1. Pn Kalai Selvi a/p Bashkaran (K)
2. Pn. Umadhevy a/p Ananda

PENYELARAS : PN. RATHANAM A/P MICHAEL, GKMP KEMANUSIAAN

i) SIAR RAYA 1. En. Mohd. Nazri Md. Sari (K)
2. En. Johari Manan

iii) PUBLISITI/ BANNER 1. Pn. Nurul Ain binti Nor Effenday

7

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KALI KE-42, TAHUN 2020

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU Tel : 03-31871532
Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Fax : 03-31818708

Telok Datok Banting,
42700 Banting

Ruj. Kami : SMKM.100-7/1/7
Tarikh : 8 Januari 2020

Tuan / Puan,

JEMPUTAN MESYUARAT AGUNG PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU KALI KE-42

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Berhubung dengan perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Ibu Bapa dan Guru
akan mengadakan Mesyuarat Agung PIB-G kali ke-42 yang akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 22.02.2020

Masa : 8.30 PAGI

Tempat : Dewan Emkay SMK Methodist

Pakaian : Berpakaian kemas dan sopan.

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:

3.1 Ucapan Penasihat
3.2 Ucapan YDP
3.3 Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung yang lalu

3.4 Membentangkan dan Menerima Laporan Tahunan
3.5 Membentangkan dan Menerima Penyata Kewangan yang berakhir 31 Disember 2020
3.6 Membahaskan Usul-usul
3.7 Memilih Jawatan Kuasa

3.8 Memilih 2 orang JuruAudit
3.9 Ucapan Penangguhan

4. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan adalah dijemput hadir bagi memberi sokongan
kepada kecemerlangan sekolah. Sila isi borang usul yang dilampirkan dan kembalikan pada atau
sebelum 22 JANUARI 2020.

5. Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

YDP PIBG
SMK METHODIST TELOK DATOK

s.k. : 1. Pengetua SMK Methodist, Telok Datok
2. Yang DiPertua PIBG

8

BORANG USUL MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-42

Saya………………………………………… No.K/P…………………..…………………
Ibu/ Bapa/ Penjaga kepada…………………………..………… Tahun……………..akan HADIR / TIDAK
HADIR dalam mesyuarat tersebut.

Saya mencadangkan usul-usul berikut untuk diketengahkan semasa Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 :
………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Adalah diharapkan agar tuan/puan dapat mempertimbangkan usul-usul yang dinyatakan di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

…………………………………
()

Catatan:
1. Semua usul yang dikemukakan akan dipertimbangkan oleh pihak pengurusan sekolah. Usul akan

diperbahaskan hanya dengan kehadiran pencadang dan tidak menyentuh sensitiviti.
2. Potong yang tidak berkenaan.
3. Sila kembalikan helaian pada atau sebelum 22 JANUARI 2020

9

MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST KE 42, 2020

AGENDA MESYUARAT

Tarikh : 22 Februari 2020 (Sabtu)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Dewan Emkay, SMK Methodist

1.0 UCAPAN PENASIHAT PIBG – PENGETUA
2.0 UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG
3.0 MEMBENTANG DAN MENERIMA MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI

KE-41 TAHUN 2019

4.0 MEMBENTANG DAN MENERIMA LAPORAN TAHUNAN PIBG TAHUN 2019

5.0 MEMBENTANG, MENERIMA DAN MELULUSKAN PENYATA KEWANGAN
BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2019

6.0 MEMBENTANGKAN/MEMBAHASKAN USUL-USUL DAN CADANGAN PIBG
2020

7.0 PEMBUBARAN JAWATANKUASA PIBG 2019/2020

8.0 PELANTIKAN PENGERUSI MESYUARAT SEMENTARA

9.0 PELANTIKAN PENCATAT MESYUARAT SEMENTARA

10.0 PEMILIHAN/PELANTIKAN AJK PIBG BAGI TAHUN 2020

11.0 PEMILIHAN JURUAUDIT

12.0 HAL-HAL LAIN

13.0 UCAPAN PENANGGUHAN YANG DIPERTUA PIBG 2020

10

PERSATUAN IBU BAPA-GURU
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST, TELOK DATOK

42700 BANTING No. Tel : 03-31871532
No. Fax: 03-31818708

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG SMK METHODIST TELOK DATOK
KALI KE-41

Tarikh : 9 Mac 2019

Hari : Sabtu

Masa : 10.15 pagi

Tempat : Dewan Emkay, SMK Methodist

Kehadiran : Seperti di Lampiran I.

1.0 UCAPAN PENASIHAT PIBG

1.1 Penasihat menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran ibu bapa dan guru
PIBG dalam mesyuarat pada kali ini. Beliau juga memohon maaf kerana
mesyuarat agak lewat dari waktu yang ditetapkan atas sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan. Beliau berharap agar mesyuarat dapat berlangsung dengan
tenang dan pemilhan yang tepat dapat dibuat.

2.0 UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG

2.1 Yang Dipertua (YDP) mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG SMK
Methodist 2018/ 2019.

2.2 Perancangan seterusnya ialah membaik pulih tandas guru dan membina sebuah
makmal komputer untuk murid.

2.3 Sebarang keputusan yang dibuat oleh AJK PIBG yang lepas ialah berdasarkan
keputusan bersama .

2.4 Majlis Makan Malam Gala Night yang dirancang pada tahun lepas tidak dapat
diteruskan kerana kurangnya sambutan daripada alumni sekolah dan ibu bapa.

2.5 YDP mengingatkan semua agar semua perancangan atau program yang hendak
dijalankan hendaklah dihantar kepada pihak PIBG lebih awal.

2.6 Dataran Perhimpunan Berbumbung akan siap dalam masa terdekat dan Dewan
Emkay bakal dibaiki bumbungnya serta akan dipasang pendingin hawa.

11

3.0 MEMBENTANGKAN DAN MENERIMA MINIT MESYUARAT KALI KE-41

3.1 Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-40 dibentangkan untuk diterima oleh ahli
mesyuarat yang hadir.

Pencadang : En Mohd Ali Bin Hassan
Penyokong : Pn Eva Valeri Ningrie

Makluman

4.0 MEMBENTANGKAN DAN MENERIMA LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2018

4.1 YDP telah membentangkan Laporan Aktiviti Tahunan PIBG 2018 .

Pencadang : Dr. Jeyarajah a/l Kandiah
Penyokong : En Mohd Ali Bin Hassan

4.2 Bendahari membuat satu pembetulan iaitu:
Pada muka surat 28 buku program AGM kali ke-41 baki simpanan ialah
RM93,256.47.
Makluman

5.0 MEMBENTANGKAN, MENERIMA DAN MELULUSKAN PENYATA KEWANGAN
BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2018.

5.1 Penyata Kewangan PIBG berakhir pada 31 Disember 2018 dibentangkan oleh
Bendahari Kehormat untuk diterima dan diluluskan oleh ahli mesyuarat yang
hadir.

5.2 Penyediaan Penyata Akaun

5.2.1 Encik Riversunther tidak berpuas hati terhadap penyata akaun, beliau
mencadangkan agar penyata akaun ditambah baik dan disertakan dengan
kelulusan AJK PIBG.

5.2.2 Beliau juga menyatakan rasa tidak berpuas hati terhadap kos perbelanjaan
AGM Kali Ke-40 (tahun 2018) berkaitan persiapan dewan dan jamuan
makan.

5.2.3 Bendahari Kehormat memaklumkan bahawa jika penyata akaun yang
standard hendak disediakan maka Juruaudit Profesional boleh dilantik
dengan kos yang tinggi.

5.2.4 Bendahari Kehormat juga memaklumkan bahawa kos perbelanjaan yang
tinggi untuk persiapan dewan semasa AGM yang lepas adalah disebabkan
pembelian beberapa gulung kain yang boleh diguna pakai dan ditukar
pada bila-bila masa serta dapat digunakan untuk pelbagai acara di dewan
sekolah.
Makluman

5.3 Penganjuran Makan Malam Gala Night

5.3.1 YDP PIBG memaklumkan mesyuarat bahawa deposit sebanyak
RM10,000 telah diserahkan kepada Hotel Sama-Sama untuk tempahan

12

penganjuran Makan Malam Gala Night namun program berkenaan tidak
dapat diteruskan kerana tidak mendapat sambutan.

5.3.2 Sehubungan itu, keseluruhan deposit tidak akan dipulangkan tetapi akan
dipindahkan kepada program KGKT. Walau bagaimanapun perkara ini
tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak. Pemberian peruntukan
kepada KGKT memang sentiasa diamalkan sebagai penghargaan kepada
guru-guru.

5.4 Penyata Kewangan PIBG berakhir pada 31 Disember 2018 telah diterima seperti
cadangan dan sokongan berikut:

Pencadang : Dr. Jeyarajah a/l Kandiah
Penyokong : Subramaniam a/l Thangiah

6.0 MEMBENTANGKAN DAN MEMBAHASKAN USUL-USUL DAN CADANGAN

6.1 YDP membentangkan usul mesyuarat untuk dibahaskan.

6.2 Encik Mohd Ali bin Hassan mencadangkan agar semua usul diterima tanpa
dibahas.

6.3 Mesyuarat memutuskan bahawa semua usul diterima dan tindakan hendaklah
diambil oleh pihak yang berkenaan seperti di Lampiran II.

Tindakan : Seperti di Lampiran

7.0 PERKARA BERBANGKIT

7.1 Pembinaan Susur Gajah

7.1.1 Encik Mohd Ali bin Hassan mencadangkan agar struktur susur gajah
ditambah baik supaya ianya lebih praktikal dan selesa.

7.1.2 YDP PIBG bersetuju dengan pandangan berkenaan dan perkara ini akan
dibawa kepada Lembaga Pengelola Sekolah bersama pihak Sekolah
Menengah dan Sekolah Kebangsaan Methodist.

7.2 Usul baharu : Penerbitan Majalah Sekolah
Penerbitan majalah akan bermula pada tahun ini. Jumlah bayaran bagi majalah
ialah RM 15.00. Mesyuarat bersetuju sebulat suara dengan keputusan
menerbitkan majalah sekolah ini.

8.0 HAL-HAL LAIN

8.1 Encik Ali mencadangkan agar AJK PIBG dilantik 2 kali setahun. Namun begitu
Puan Sanggetajit Kaur memaklumkan perkara ini tidak akur dengan
perlembagaan persatuan.

9.0 PEMBUBARAN AJK PIBG SESI 2018/2019
Pengerusi membubarkan AJK PIBG sesi 2018/2019.
13

10.0 PENGERUSI SEMENTARA

Encik Lian Hua Min dilantik sebagai Pengerusi Sementara.

11.0 PELANTIKAN PENCATAT MESYUARAT SEMENTARA

Puan Siti Nur Hafisah Binti Hussain, Puan Tham Pow Yin dan Puan Kalaimamani a/p
Karuppiah dilantik sebagai pencatat sementara.

12.0 PELANTIKAN AJK PIBG BAGI TAHUN 2019/2020

Yang Dipertua : Encik Varghese Onny
Encik Thiruselvam a/l Ramalingam
Naib Yang Dipertua : Puan Surayah Binti Salim
Encik Thiruchelvam a/l S. Thangaveloo
Setiausaha : Encik Yong Ken Chyn
Encik Mohd Ali Bin Hassan
Bendahari : Encik Maarutitasan a/l Sittam Balam
Puan Valerie Eva Andrew Ngirie
AJK : Puan Sharon MM Sree GAnesh
Puan Ros Melati Binti Sutomah @ Sutarmo

Puan Halimatun Saadiah Binti Jamhari
Puan Tee Ley Kian
Tuan Haji Johari Bin Manan
Puan Kalaiselvi A/P Maniam

13.0 PELANTIKAN JURUAUDIT LUAR DAN DALAMAN

Juruaudit : Puan Meenareka a/p Maniam
Cik Hajah Zalina Binti Mashod

14.0 UCAPAN PENANGGUHAN YANG DIPERTUA PIBG 2019/2020

Pengerusi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak dalam
menjayakan mesyuarat kali ini dan mohon AJK baharu dapat meneruskan program
yang dirancangkan. Beliau juga mengalu-alukan sebarang cadangan untuk
pembaharuan dan penambahbaikan demi kebaikan sekolah, murid-murid dan guru.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.00 tengahari.

DDiciactaattaot loelhe,h: DisDemiseamk oalkehO:leh, DisahDkiasnahokleahn: Oleh

................................ ........................... ((SV(…aSAnA…RgNGgG…eEH…tEaETj…SiAtaEJ…/IpTO…K)NA…NUYR…)A…/P…JAG
.............................. 14
SINGH)
(SURAYAH BINTI SALIM) Pengetu /Penasihat
…………………………… Persatuan Ibu Bapa-Guru
SMK Methodist Telok Datok
(SURAYAH BINTI SALIM)
Setiausaha kehormat

Persatuan Ibu Bapa-Guru
SMK Methodist Telok Datok
42700 Banting

CARTA ORGANISASI PIBG SMK SMK METHODIST 2019/2020

PENASIHAT/ PENGETUA
PUAN SANGEETAJIT KAUR A/P JAG SINGH

YANG DIPERTUA
ENCIK VARGHESE ONNY

NAIB YANG DIPERTUA
ENCIK THIRUSELVAM A/L RAMALINGAM.

SETIAUSAHA
PUAN SURAYAH BINTI SALIM

BENDAHARI
ENCIK THIRUCHELVAM A/L S. THANGAVELOO

AJK IBUBAPA AJK GURU
i. PUAN SHARON SREE GANESH
ii. PUAN VALERIE EVA ANDREW NGIRIE i. PUAN HALIMATUN SAADIAH
iii. ENCIK YONG KEN CHYN BINTI JAMHARI
iv. ENCIK MUHAMMAD ALI BIN HASSAN
v. ENCIK MAARUTITASAN A/L SITTAM ii. TUAN HAJI JOHARI BIN MANAN
iii. PUAN ROSMELATI BINTI
BALAN
SUTOMAH @ SUTARMO
PEMERIKSA KIRA-KIRA(IBUBAPA) iv. PUAN TEE LEY KIAN
i. PUAN MEENAREKA A/P MANIAM v. PUAN KALAISELVI A/P MANIAM

PEMERIKSA KIRA-KIRA (GURU)

i. CIK ZALINA BINTI MASHOD

15

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2019

PROGRAM/PROJEK UTAMA YANG DIJALANKAN/DIBIAYI OLEH PIBG 2019:

1. Sumbangan Untuk Unit Ko-Kurikulum Untuk Menyertai Pertandingan Peringkat
Daerah Dan Negeri Serta Kem Perdana Sekolah

2. Pemasangan Tambahan Kamera CCTV Di Kawasan Sekolah
 Sebanyak 5 Buah Kamera Tambahan Dipasang Di Tempat-Tempat Yang
Strategik
 CCTV Bertujuan Untuk Mengurangkan Masalah Disiplin Serta Memantau
Kejadian Yang Berlaku Sepanjang Masa

3. Pembelian Kerusi Dewan Emkay Dan Bilik Darjah
 Sebanyak 200 Kerusi Dibeli
 Kerusi-Kerusi Ini Digunakan Untuk Tujuan Peperiksaan Dan Pdpc

4. Sumbangan 83 Voucher “High Tea” Hotel Sama-Sama
 Jamuan Akhir Tahun Untuk Guru Dan Kakitangan Dibiayai Sepenuhnya Oleh
PIBG

5. Seminar Bagi Pelajar Pt3 Dan Spm
 Seminar Yang Melibatkan Hampir Semua Subjek Di Dalam Dan Luar Sekolah
Dibiayai Sepenuhnya Oleh PIBG

6. Modul Dan Latihan Bagi Pelajar Peralihan Hingga Ting 5
 Pibg Mengeluarkan Sejumlah Wang Yang Banyak Untuk Persediaan Modul Dan
Latihan Dalam Kelas Dan Juga Semasa Cuti Sekolah

7. Kerja Penyelenggaraan Elektrik
 Kerja Berkaitan Dengan Pendawaian Serta Papan Suis Banyak Dilakukan
 Penukaran Lampu Dan Kipas Di Buat Di Dalam Kelas Dan Dewan Emkay

8. Hari Kecemerlangan Akademik Pelajar
 Pelajar-Pelajar Cemerlang Sekolah Diiktiraf Dengan Pemberian Sijil, Hadiah Dan
“Baucar Hotel”

9. Sumbangan Kepada Pelajar Yang Kematian Ibubapa
 RM 100 Diberi Pada Pelajar Yang Kematian Ibu Atau Bapa

10. Pembinaan Bumbung Tapak Perhimpunan
 Kerja-Kerja Pembinaan Bumbung Bermula Akhir 2018 Dan Siap Bulan Jun 2019

11. Pemasangan ‘Water Dispenser” - Membekalkan Air Minum
Untuk Semua Pelajar Dan Warga Mes

12. Pengubahsuaian Tandas Guru Lelaki Dan Perempuan
 Dibiayai Sepenuhnya Oleh PIBG
 Tandas-tandas Ini Mempunyai Kemudahan Baik

13. Hari Kecemerlangan Kokurikulum Pelajar
 Pelajar-Pelajar Cemerlang Sekolah Diiktiraf Dengan Pemberian Sijil, Hadiah

14. Hadiah Bagi Guru-Guru Yang Bersara

16

KEHADIRAN AJK PIBG SETIAP MESYUARAT PADA TAHUN 2019/ 2020

1. Sepanjang sesi 2019/ 2020, AJK PIBG SMK Methodist telah mengadakan 7 kali
mesyuarat. Senarai mesyuarat dan tarikh adalah seperti berikut:

BIL. NAMA MESYUARAT TARIKH
1. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 1 6.4.2020
2. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 2 21.6.2020
3. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 3 27.7.2020
4. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 4 4.10.2020
5. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 5 16.11.2020
6. Mesyuarat AJK PIBG SMK Methodist Bil. 6 6.2.2020

2. Kehadiran bagi setiap mesyuarat melibatkan AJK PIBG adalah seperti berikut:

BIL MESYUARAT 123456

NAMA

1. Pn. Sangeetajit Kaur a/p Jag Singh HHHHHH

2. En. Varghese Onny HXHHHH

3. En. Thiruselvam a/l Ramalingam HHHHHH

4. Pn. Surayah bt Salim HHHHHH

5. En. Thiruchelvam a/l S.Thangaveloo HXHHHH

6. Encik Yong Ken Chyn HXHHHH

7. Encik Mohd Ali Bin Hassan HHXHHH

8. Puan Sharon MM Sree Ganesh HHHHHH

9. Puan Valerie Eva Andrew Ngirie HHHHHH

10. Puan Ros Melati Binti Sutomah @ HHHHHH
Sutarmo

11. Puan Halimatun Saadiah Binti Jamhari H X H H H H

12. Puan Tee Ley Kian HHXXX x

13. Tuan Haji Johari Bin Manan HHHXHH

14. Puan Kalaiselvi A/P Maniam HHXXHH

15. Encik Maarutitasan a/l Sittam Balam HXXHXX

17

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2019

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN AKAUN PIBG

SMK METHODIST, TELOK DATOK, BANTING
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN AKAUN PIBG
DARI 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2019

RM

Baki Pembukaan 63,114.91
29,901.93
1 Baki Pembukaan (1.1.2019)
87,830.00
2 Akaun simpanan tetap CIMB
5,000.00
PENDAPATAN 568.54

3 Sumbangan Tahunan Ibu bapa DermaTabung 20,000.00
PIBG 2019 15,000.00

4 Sumbangan YB Tuan Hj Hasnol b. Hj 7,085.00
Baharuddin (DUN Morib) 100.00

5 Sumbangan Ikhlas Penderma Luar 2,000.00
32,076.80
6 Sumbangan Dato' Ei Kim Hock
1,625.00
7 Sumbangan Kerajaan Negeri Selangor
1,600.00
8 Deposit "Gala Nite"(109 Voucher "High Tea"
Hotel Sama-Sama) 36,000.00

9 Tunggakan Derma PIBG Tahun 2018 3,500.00
945.34
10 Sumbangan YB Lau Weng San (DUN Banting)

11 Pembayaran Balik Wang Pendahuluan oleh
Lembaga Pengelola

12 Jualan Voucher Hotel Sama-Sama (25
Voucher)

13 Bayaran Penggunaan Premis Tuisyen Rakyat
oleh Kerajaan Selangor

14 Pembayaran Balik Wang Pendahuluan oleh
Lembaga Pengelola

15 Cek Tumpang daripada Badan-badan Swasta
Saguhati Pertandingan

16 Pendapatan dari simpanan tetap

JUMLAH 306,347.52

18

PERBELANJAAN 32,076.80

1 Bayaran Pendahuluan Pembinaaan Bumbung 1,000.00
Tapak Perhimpunan (Lemb Peng)
200.00
2 Bayaran kpd Kaunselor (Pertandingan 400.00
Anjuran Electric Board) 765.00
3,000.00
3 Bayaran kpd KGKT MES (Sumbangan 1,000.00
Koperasi Sri Cheeding) 4,600.00
4,200.00
4 Bayaran Tunggakan Ceramah 2018 293.00
5 Bayaran Cetakan Tiket dan Banner Gala Nite 160.00
6 Bayaran Pemulangan Sumbangan Gala Nite 6,000.00
900.00
(Pn Tee) 400.00
7 Bayaran Pembelian Meja Ping Pong (2 buah)
8 Bayaran Pembelian 200 buah kerusi pelajar 7,514.00
9 Bayaran Penyelenggaraan Kerja Elektrik 1,800.00
10 Bayaran Minuman Merentas Desa 2,490.00
11 Bayaran Jamuan Mesyuarat AJK PIBG
12 Bayaran bagi Penyertaan / Program 36,000.00
1,549.50
Kokurikulum 2,880.00
13 Bayaran Sistem Automasi Pusat Sumber 1,500.00
14 Pembelian Cenderamata Persaraaan 2 orang
420.00
guru/staf 4,375.00
15 Bayaran Photostat Bahan PdPc /Program 1,551.00

PPP 170.00
16 Bayaran Pemasangan “Water Dispenser”
10.00
17 Bayaran Pemasangan Kipas, Lampu dan 15.00
Penyelenggaraan Kantin 1,500.00

18 Bayaran Pendahuluan Pembinaan Bumbung
AHE Fabricator Sdn. Bhd. (Lem Peng)

19 Perbelanjaan Mesyuarat Agung PIBG

20 Bayaran Sanitary Services 1 tahun

21 Bayaran Pengangkutan Kem Perdana
Kokurikulum

22 Bayaran Jamuan Hari Kecemerlangan
Kurikulum

23 Bayaran Gaji Guru Ganti Tahun 2019

24 Bayaran Hadiah Hari Kecemerlangan
Kurikulum

25 Bayaran Penyertaan Karnival Bahasa Tamil
Daerah

26 Bayaran Bank untuk Pembatalan Rubber
Stamp

27 Bayaran Stamp Duty
28 Pemulangan wang kepada Kaunselor (Cek

Tumpang – STAR Media)

19

29 Pemulangan wang kepada Guru SPBT - 180.00
Pelupusan buku lama 583.75
260.00
30 Bayaran Penyelenggaran Sekolah (HEM)
2,000.00
31 Bayaran Hamper Hari Kecemerlangan 300.00
Kurikulum 250.00

32 Bayaran kepada PK KoKu Sumbangan YB 3,000.00
Hasnol
1,536.00
33 Bayaran Pembaikan Bumbung 5,050.00

34 Bayaran Pembaikan Tandas Pelajar 720.00
3,290.00
35 Bayaran Pemasangan Papan Tanda Dewan
EMKAY 200.00
380.00
36 Bayaran Pemasangan Sistem Talian 1,860.00
Komputer Di Makmal Komputer 2,000.00
2,280.00
37 Bayaran PPP Ceramah SPM 10,400.00
800.00
38 Bayaran kepada Pasukan Kabaddi 1,100.00
(Kokurikulum) 1,300.00

39 Bayaran bagi Program Unit HEM 200.00

40 Bayaran Pengangkutan Ceramah SPM 200.00
Bahasa Cina
570.00
41 Bayaran Kerja Penyelenggaraan Paip 120.00
199.00
42 Bayaran Pembelian Meja & Kerusi Bilik
Komputer 800.00
38.00
43 Bayaran Majlis Anugerah Kokurikulum
5,395.00
44 Bayaran Pemasangan "Smart Board" Makmal 1,690.00
Komputer
163,471.05
45 Bayaran Pembelian Mesin Cetak Riso

46 Bayaran Pembaikan Tandas Guru Perempuan

47 Bayaran Pemasangan Langsir Bilik Komputer

48 Bayaran Jamuan Majlis Hari Graduasi Pelajar
SPM

49 Sumbangan kepada pelajar kematian ibubapa
(Tunai)

50 Sumbangan kepada pekerja yang selamatkan
pelajar (Tunai)

51 Sumbangan hadiah persaraaan 3 orang guru
(Tunai)

52 Bayaran PPP Persatuan Pengetua (Tunai)

53 Bayaran Pemasangan "Smart Board" Makmal
Komputer (Tunai)

54 Bayaran Penyelenggaraan Pendingin Hawa
(Tunai)

55 Bayaran Proses Cek

56 Sumbangan Hi Tea Guru (83 vouchers)

57 Sumbangan Hari Kecemerlangan (26
Vouchers)

JUMLAH

20

BAKI PADA 31.12.2019 112,029.20
BAKI AKAUN PIBG SMK METHODIST PADA 30,847.27
31.12.2019
BAKI AKAUN SIMPANAN TETAP PIBG 142,876.47
PADA 31.12.2019

JUMLAH SIMPANAN

Penyata Kewangan ini disediakan berasaskan penyata akaun bank CIMB

Disediakan oleh:

………………………………………..
EN. THIRUCHELVAM A/L S THANGAVELOO
Bendahari
PIBG SMK METHODIST 2019

Dengan ini kami mengesahkan penyata tahunan ini adalah betul dan berasaskan penyata akaun
CIMB bank.

……………………………………………….. ………………………………………………..
( PN MEENAREKA A/P MANIAM ) (CIK HJH ZALINA BT MASHOD)
JURUAUDIT JURUAUDIT

21

22

USUL DAN CADANGAN ME
SMK METHODIST KAL

(i) USUL IBU BAPA HADIR/ NAMA ANAK KELAS
TIDAK 1. M
BIL. PEMBAWA USUL
4 Smith
1 Patmanathan Hadir Loogha Shree 4 Smith
Vengu Lalithambigai
Tidak 2. T
2 Malini A/P Pasti 4 Smith
Kuppusamy 4 Smith

3 Santhi A/P Hadir Sangkari 4 Smith
Letchumanan Hadir Loogha Shree
4 Newton
4 Patmanathan 3.
Vengu
5 Pacioli
5 Santhi A/P Hadir Sangkari 5 Pac
Letchumanan

6 Tan Huey Tze Tidak Ang Chin Yao
Hadir

7 Lim Soo Ching Tidak Gan Zhe Yee
8 Tan Hua Siong Hadir Tan Zhi Shin

Tidak
Hadir

ESYUARAT AGUNG PIBG
LI KE-42, TAHUN 2020

USUL ULASAN

Majalah Akan diberi pada bulan Mac.

Majalah sekolah belum diterima. Bayaran adalah untuk majalah
Pada tahun ini juga perlu yang akan diterbitkan pada
membayar untuk majalah. tahun ini.

Tandas Tandas di blok D adalah dalam
Mohon baiki tandas Blok D keadaan baik.

Mohon tambah baik tandas di Pekerja sudah diminta untuk
blok D kerap membasuh dan
Tandas tidak bersih menambahkan pewangi.
Pintu telah dibaiki.
n Pintu tandas hendaklah dibaiki di
blok C Dalam pertimbangan.

Almari
i Menyediakan almari/lokar

sda

9 Goh Yok Chu Tidak Chew Ai Qin 4. Kipa
Pasti Ng Xin Ru 5 Marshal
10 Tan Siew Chern Kwoh Victor
Tidak 5 Marshal
11 Ng Mooi Kiat Hadir 3 Awesom

Hadir

12 Veloo A/L Hadir Vivega 4 Curie
Sinnasamy

13 Phan Ching Hock Tidak Phan Pei Shuang 5 Marshal
Hadir Muhd Zul Jezman 5 Marshal
14 Baharuddin Bin
Arshad Tidak
Hadir

15 Agnes Ongir Hadir Suvarna Maya 4 Newton
Previn

16 Lim Tau Pei Tidak Chang Yen Ni 7.
17 Phan Ching Hock Hadir Phan Pei Shuang 5 Curie

Tidak 5 Marshal
Hadir

18 Semah Binti Ah Tidak Hasmie Lee 5 Marshal
Leong Hadir

19 See Khon Huey Tidak Tiew Yonn Lin 5 Marshal
Hadir

24

as Di Kelas Kipas akan ditambah pada
ll Menambah kipas dalam kelas tahun ini.

ll
me

ll

all

Kerosakan kipas di kelas 4 Telah diganti dengan kipas
n newton belum diambil tindakan baharu.

semenjak sekolah bermula. Mesyuarat dengan pengelola
kantin akan diadakan pada 3
. Kantin Mac 2020 dan perkara ini akan
dipertimbangkan.
Tidak ada jualan buah-buahan
dan sayur-sayuran

ll Menambah menu berkhasiat di
kantin

Pengusaha kantin cina perlu
menyediakan menu yang
all pelbagai dan kurangkan
kandungan minyak dalam
masakan.

Banyakkan menu berkhasiat dan
ll kurangkan ayam goreng yang

berminyak

4

20 Norasiah Safie Tidak Ajmal Haziq 5 Smith
21 Agnes Ongir Hadir

Hadir Suvarna Maya 4 Newton
Previn

22 Tee Lay Chin Tidak Er Zi Xin 8. Ker
23 Hong Choon Huat Hadir 4 Newton

Tidak Hong Yong Jian 4 Newton
Hadir

9. Hari Apresia

24 Siti Zahrah Binti Tidak Aisyah Nur Ain Bt 5 Marshal
Resad Hadir Ahmad Faizal

11. Menukar Kata Homew

25 Veloo A/L Hadir Vivega 4 Curie
Sinnasamy

26 Veloo A/L Hadir Vivega 12. K
Sinnasamy 4 Curie
13. Gela
27 Tee Peck Yea Tidak Lim Jia Pei 3 Awesom
28 Ong Teng Kiang Hadir Oon Ka Chun
4 Curie
Tidak
Hadir

25

Pihak kantin perlu menjual Kerusi dan meja baharu
makanan yang berkhasiat sedang diganti secara
brperingkat.
Pihak kantin hendaklah
n mengurangkan penggunaan

plastik.

rusi Dan Meja

n Kerusi dan meja baharu di kelas

n Sda

asi Murid Tingkatan 5 Bkan semua murid
berkemampuan membayar kos
Hari apresiasi murid tingkatan 5
ll disambut di hotel.

work Kepada Self Revision Work

Pihak sekolah hendaklah Telah dimaklumkan kepada
menukar ‘homework’ kepada semua guru semasa sesi
‘self revision work’ refleksi.

Kelas Tambahan Guru akan membuat kelas
tambahan mengikut keperluan.
Mengadakan kelas tambahan
bagi tingkatan 3,4 dan 5. Penyediaan gelanggang dalam
proses pelaksanaan.
anggang

me Menyediakan gelanggang bola
keranjang

5

29 Lim Yong Lee Tidak Lim Shin Yeo 5 Pacioli
30 Tee Kian Leong Hadir
Tidak Tee Zhi Hong 3 Brilliant
31 Lim Yong Lee Hadir
32 Yeoh Lih Yun 14. Waktu tama
33 Nah Kim Su Tidak
34 Justin Vincent Hadir Lim Shin Yeo 5 Pacioli
Tidak
Hadir Ng Hui Lin 5 Smith
Tidak
Hadir Ang Kwee Fen 5 Smith

Tidak Shaline Lavine 5 Newton
Hadir

15. Kesesakan Di

35 Hooi Cheong Mei Hadir Clarisse Hooi 3 Awesom

36 Ishak Bin Yaakob Tidak Norhana
hadir

26

i

t

at persekolahan

i Waktu tamat menengah atas Subjek bagi menengah atas
sama dengan tingkatan 3. adalah lebih banyak
berbanding menengah rendah.

Waktu balik 1.40 pada hari rabu
n ditukar ke pukul 1.00 seperti

sebelum ini.

Zon Turun Murid

Triple parking di drop zone Pihak sekolah akan meletak
kon di zon turun murid-murid.
me menyebabkan kesesakan lalu
lintas dan mengancam

keselamatan murid.

Memohon agar pihak pibg
sekolah membuat permohonan
daripada pihak majlis agar
meletakkan kon keselamatn kekal
di zon turun murid agar
keselamatn murid terjamin. Hal ini
perlu diambil kira kerana banyak
ibu bapa suka membuat u-turn di
Kawasan ini

6

16. Meniru/Menipu S

37 Hooi Cheong Mei Hadir Clarisse Hooi 3 Awesom

17. Pusat Sum

38 Chew Soh Hua Tidak Giam Yong Zheng 4 Newton
Hadir

18. Char

39 Patmanathan Hadir Loogha Shree 4 Smith
Vengu

19. Aktiviti Gotong

40 Patmanathan Hadir Loogha Shree 4 Smith
Vengu

20. Lampu Jalan Di

41 Patmanathan Hadir Loogha Shree 4 Smith
Vengu

27

Semasa Peperiksaan

Pihak sekolah wajib megawal dan Kawalan yang lebih ketat akan

me mengetatkan pengawasan dibuat untuk peperiksaan yang
semasa peperiksaan untuk akan datang.

megelakkan murid meniru

mber Sekolah

Membatalkan yuran kemasukan RM 2.00 ialah bayaran untuk
dan membuka PSS setiap hari membuat kad keahlian yang
untuk murid merupakan kad imbas
automasi. PSS dibuka setiap
n hari.

rity Run Akan dipertimbangkan

Pibg Hendaklah Menganjurkan Sekolah sudah ada skuad
Larian Amal 5km Untuk kesihatan dan antidenggi yang
Menambah Dana PIBG bertugas.

g-Royong Sekolah PIBG akan menghubungi
pihak TNB berhubung perkara
Gotong royong perlu dijalankan ini.
agar kebersihan terjamin dan
pembiakan nyamuk Aedes
dicegah

i Hadapan Sekolah

Pihak sekolah hendaklah
memohon agar lampu jalan yang
berwarna kuning ditukar kepada
lampu berwarna putih demi
keselamatan murid

7

21. Bum

42 Ang Soh Liang Tidak Ang Hui San 4 Newton
Hadir

22. Ceramah

43 Inohumathi Tidak Joshua Nash 1 Glory
Hadir

23. Guru Mengadakan Kelas

44 Hooi Cheong Mei Hadir Clarisse Hooi 3 Awesom

28

mbung

Pihak sekolah hendaklah Akan dibincangkan dengan
pihak PIBG yang baharu.
membina bumbung di sekitar

n pondok jaga, dihadapan sekolah
dan sekitar pondok di hadapan

sekolah untuk murid-murid

berteduh.

h Kesihatan

Untuk Kesedaran Murid Tentang Ceramah / taklimat kesihatan
Penularan Penyakit Influenza telah dibuat pada 29 Januari
pihak sekolah hendaklah 2020 yang secara khusus
mengadakan ceramah kesihatan membincangkan tentang
kepada murid-murid sekolah mes. COVID19.

s Tambahan berbayar di luar

Guru tidak seharusnya Guru yang membuat tuisyen di
mengadakan tuisyen berbayar di luar adalah dengan
me luar kerana hal tersebut akan kebenaran.
menyebabkan berlakunya
conflict of interest.

8

(ii) USUL SEKOLAH

Bil USUL
1. Pihak sekolah mengusulkan agar aktiviti kokurikulum

dijalankan pada hari Rabu pada pukul 7.30-8.40 pagi (pada
hari persekolahan).
2. Pihak sekolah mengusulkan agar penerbitan majalah sekolah
diteruskan.

29

ULASAN
Kehadiran murid lebih menggalakkan pada hari persekolahan. Murid
sentiasa memberi alasan ada kelas tuisyen pada hari Sabtu.
Majalah sekolah merupakan satu dokumentasi yang sangat penting
dan wajarditerbitkan oleh pihak sekolah. Majalah sekolah bukan
sekadar merakam peristiwabagi setiap warga sekolah malah lebih
utama dilihat sebagai satu identiti sekolahyang merakamkan misi dan
visi sekolah serta segala peristiwa, maklumat, data danprestasi
sekolah. Majalah sekolah juga merupakan oleh-oleh kenangan yang
dibawa balik oleh murid.

9

LAPORAN UNIT AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN KOKURIKULUM
TAHUN 2019

1. LAPORAN UNIT AKADEMIK (KURIKULUM) 2019

PIBG bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kurikulum
demi meningkatkan tahap pencapaian akademik sekolah. Melalui Tabung Program
Peningkatan Prestasi, PIBG telah dapat menyalurkan sumber kewangan untuk
menjayakan pelbagai program akademik yang telah dirancang oleh pihak sekolah.
Antara program yang telah dijalankan adalah seperti berikut :

a. Majlis Pelancaran Target SPM 2019
b. Program SUKSES 2019
c. Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik
d. Hari Bertemu Ibu Bapa .
e. Bengkel Teknik Menjawab PT3 2019
f. Bengkel Teknik Menjawab SPM 2019
g. Modul Latihan Berfokus
h. Program Tugasan Cuti Sekolah untuk semua tingkatan
i. Pecutan Akhir PT3 2019
j. Pecutan Akhir SPM 2019
k. Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS)

ANALISIS PRESTASI PT3 2019
SMK METHODIST, TELOK DATOK, 42700 BANTING, SELANGOR

MATA BM 0 BI SEJ GEO BC BT PI MM SN RBT
PELAJARAN
Kod M/P 23 12 21 23 32 33 45 50 55 71
GRED A 10 64 62 8 11 13 27 0 39 5 24
GRED B 15 30 8 16 16 17 2 2 16 10 30
GRED C 31 30 14 30 24 15 7 0 26 18 48
GRED D 36 38 56 20 31 14 2 4 17 21 32
GRED E 46 25 50 18 21 14 2 4 30 29 27
GERD F 82 37 26 132 121 4 0 0 92 135 64
T (th) 51 9110 0 0 570

%A 4.55 28.57 28.70 3.57 4.91 16.88 67.50 0.00 17.73 2.29 10.67
Jum. Lulus
% Lulus 138 187 190 92 103 73 40 10 128 83 161
% Gagal
GPMP 62.73 83.48 87.96 41.07 45.98 94.81 100.00 100.00 58.18 38.07 71.56

Jum. Ambil 37.27 16.52 12.04 58.93 54.02 5.19 0.00 0.00 41.82 61.93 28.44
Tidak Hadir
Jumlah 4.54 3.18 3.47 4.88 4.78 3.14 1.75 4.00 4.18 5.13 3.89

220 224 216 224 224 77 40 10 220 218 225
51911 0 0 0 570
225 225 225 225 225 77 40 10 225 225 225

ANALISIS PENCAPAIAN PRESTASI MATA PELAJARAN MENGIKUT BIDANG SPM 2018

BIDANG MATA CALON BIL. A %A BIL. % GPMP
PELAJARAN AMBIL LULUS LULUS
25.5 4.19
BAHASA B. TAMIL 43 11 26.7 42 97.67 3.49
20.0 71 100 5.71
B. CINA 71 19 15.2 192 80.0 5.72
25.0 182 75.2 4.63
B. INGGERIS 240 48 7 87.5
0 0 9
B. MELAYU 242 37 19.3 494 0 2.99
30 60 81.65 4.05
KES. TAMIL 82 28.3 60 100 3.83
23.3 59 100 4.47
B. PUNJABI 10 28.4 169 98.3 5.51
27.8 65 70.7 5.40
KESELURUHAN 605 117 7.95 126 67.0 6.60
22.8 539 71.5 5.41
SAINS & BIOLOGI 60 18 11.1 6 77.8 6.22
MATEMATIK FIZIK 60 17 34.0 170 66.6 4.86
16.0 152 74.2 6.30
KIMIA 60 14 5.88 93 64.1 5.84
15 91.1 7.97
MATEMATIK 239 68 0 436 46.8 5.77
20.2 47 71.59 6.27
MATEMATIK T 97 27 19.2 49 60.2 7.72
3.81 96 46.6 5.77
SAINS 176 14 23.0 52.45

KESELURUHAN 692 158

KEMANUSIAAN PEND. ISLAM 9 1

PEND.MORAL 229 78

SEJARAH 237 38

PSV 102 6

GEOGRAFI 32 0

KESELURUHAN 609 123

TEKNIK & P.PERAKAUNAN 78 15
VOKASIONAL EKONOMI 105 4

KESELURUHAN 183 192

PENCAPAIAN KESELURUHAN SPM MENGIKUT TAHUN

TAHUN BIL BIL BIL % LULUS BIL CALON % BIL GPS
CALON CALON LAYAK SEKOLAH CEMERLANG CALON SEKOLAH
2015 DAFTAR AMBIL DAPAT CEMERLANG
2016 (Layak (Semua A) (Semua A) 5.72
2017 194 184 SIJIL Dapat Sijil) (↑0.41)
2018 2 1.09
225 214 118 64.13 (↓1.13) 5.68
(↑1.54) 14 (↑0.04)
254 247 133 6.54
62.15 7 (↑5.45) 5.35
246 242 172 (↓1.98) (↑0.33)
3 2.83
152 69.64 (↓3.71) 5.54
(↑7.49) (↑ 0.19)
1.24
62.81 (↓1.59)
(↓6.83)

31

2. LAPORAN UNIT HAL EHWAL MURID (HEM) 2019

Berikut adalah beberapa aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2019:

AKTIVITI TARIKH SASARAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

• Orentasi Peralihan Dan Tingkatan 1 2-4 Januari 2019 Semua Murid Tingkatan
Peralihan Dan Ting. 1
• Orentasi Tingkatan 4 2-4 Januari 2019 Semua Murid Ting. 4
• Program Maju Diri 3-4 Januari 2019 Semua Murid
• Kursus Kemahiran Belajar Tingkatan 4 3 Januari 2019 Semua Murid Ting. 4
• Kursus Kemahiran Belajar Tingkatan 5 4 Januari 2019 Semua Murid Ting. 5
• Ujian Urin (Tiada Murid Positif) 16 Januari 2019 Murid Dipilih Secara
Rawak
• Taklimat Keselamatan Murid Pergi Dan 24 & 25 Januari Semua Murid
Balik Sekolah
2 Februari 2019 Semua Murid Ting. 4
• Bengkel Kerjaya Tingkatan 4 18 Februari 2019 Semua Murid Ting. 4
• Pelancaran Jom Ke Sekolah 26 Februari 2019 PRS Dan Ahli Badan
• Penyampaian Watikah Pelantikan PRS Perkhidmatan
26 Februari 2019 Semua Murid
Dan Badan-Badan Khas
• Pelancaran Mentor-Mentee, Guru Feb - Julai Mengikut Ketetapan KPM

Penyayang Dan Amalan Baik Dan Feb - September Semua Murid
Dwen 2019
• Ujian Psikometrik Tingkatan 1, 3, 4 Dan Murid Tingkatan 5
5 9 Mac 2019 Semua Murid
• Ujian Minda Sihat 1-5 April 2019 Semua Murid Tingkatan 4
2 Julai 2019 Dan Tingkatan 5
• I-Discovery Ke Inti University Murid Terpilih
• Nasional Kindess Week 6 Ogos 2019
• Pameran Pendidikan Dan Kerjaya Murid Sesi Petang
21 Ogos 2019 Murid Sesi Petang
• Lawatan Ke Dewan Undangan Negeri 21 Ogos 2019 Semua Murid
Selangor 27 September
Semua Murid Tingkatan 3
• Klinik Motivasi Murid (Akademik) 2019 Dan PRS
• Klinik Motivasi Murid Sesi Petang 1-9 Oktober 2019 Semua Murid Ting. 3

(Disiplin) 14-31 Oktober Murid Tingkatan 5 Dan
• Majlis Restu Ilmu 2019 PRS
Murid Tingkatan 5
• Projek Anakku Sayang (PT3) 15-17 Oktober
2019 Murid Terpilih
• Program Pasca PT3 Murid Terpilih
19 Oktober 2019
• Projek Anakku Sayang (SPM) – Fasa 1
Sepanjang Tahun
• Majlis Restu Ilmu Kejayaanku Sepanjang Tahun
Tingkatan 5

• Program Ziarah Cakna
• Program Help For Poor & Deserve

Studens (HPADS)

32

UNIT DISIPLIN DAN LEMBAGA
PENGAWAS

• Majlis Perlantikan Pengawas 14 Januari 2019 Pengawas Sekolah
• Ops Check Kemas Diri Berkala Semua Murid
Berkala Semua Murid
• Spot Check Januari Semua Murid
Semua Murid
• Taklimat Disiplin Sepanjang Tahun Murid Yang Berminat
September
• Ops Ponteng
Sepanjang Tahun Semua Murid
• Temuduga Pemilihan Pengawas 7 November 2019 Semua Pengawas
Baharu

• Pembinaan Sahsiah
• Jamuan Akhir Tahun Pengawas

PENDAFTARAN MURID 29 Dis. 2018 Semua murid tingkatan
• Pendaftaran murid tingkatan peralihan peralihan dan ting. 1

UNIT 3K 23 Februari 2019 Murid tingkatan satu
Dan 18 Mac 2019
Kesihatan Murid tingkatan satu
• Suntikan HPV (dos 1) 2-3 April 2019 Semua murid
Januari – Mei ‘19 Semua murid sesi pagi
• Suntikan HPV (dos 1) Semua murid sesi pagi
• Rawatan pergigian 7 Mac 2019 Semua murid sesi ptg
• Ceramah kebihan diri 20 Februari 2019 Murid yang mempunyai
• Ceramah kebersihan diri masalah gigi
• Ceramah kesihatan 6 Mac 2019 Murid tingkatan 3
• Ceramah pergigian April 2019 Murid tingkatan 4
-
• Suntikan titanus 8-9 Mei 2019
• Saringan thalesimia 22-23 Jan. 2019
• Pemantauan aedes
18 Julai 2019
Keselamatan
• Pengantian alat pemadam api 8.7.2019 -

Kebersihan Februari-Ogos Semua murid
• Pertandingan kebersihan dan kecerian 2019

kelas

UNIT KEBAJIKAN

Bantuan awal persekolahan Februari 2019 Murid yang layak
Kematian ibubapa Sepanjang tahun 2 orang murid

UNIT BIASISWA Mengikut jadual Murid yang layak
(BKP/EMK/KWAMP dan eDamak) 33

UNIT SPBT Januari 2019 Semua murid
Feb-Mac 2019 Semua murid
Penyerahan buku teks Semua murid
Program menjaga buku teks Berkala Semua murid
Ops balut buku November 2019
Pemulangan buku teks

3. LAPORAN KOKURIKULUM

3.1 Matlamat

Kokurikulum pada dasarnya merupakan pelengkap kepada kurikulum. Aktiviti-aktiviti
kokurikulum yang bersepadu dan mempunyai tujuan khusus perlu dilaksanakan bagi mencapai
matlamat yang dirancang. Bagi mencapai matlamat ini beberapa pendekatan dan kaedah
dijalankan. Antara pendekatan dan kaedah yang dilaksanakan adalah seperti berikut:-

a) memastikan penyertaan aktif semua pelajar;
b) memastikan aktiviti ke arah kecemerlangan;
c) menjalankan aktiviti sepanjang tahun;
d) murid melakukan aktiviti dengan bimbingan guru;
e) perkhemahan untuk semua.

3.2 Objektif

a) untuk menyeimbangkan di antara emosi, jasmani, intelek dan rohani;
b) membantu mengembangkan potensi dan memantapkan pelajar ke arah tahap optimum;
c) melahirkan murid berbuat sendiri dan memajukan diri sepanjang hayat.

3.3 Pelaksanaan

Setiap murid di sekolah ini diwajibkan mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu daripada
setiap unit yang berikut:-

a) sukan/ permainan.
b) kelab/ persatuan.
c) diwajibkan mengambil pasukan pakaian seragam.

3.4 Penerima Pingat Kecemerlangan Kokurikulum 2019
a) Badan Beruniform

BIL NAMA TINGKATAN UNIT PENCAPAIAN
1 Sarvina A/P Karunakaran
1 Awesome Choral Speaking Pp Anugerah
2 Michelle Choo Jia Ling Remaja (Pandu Puteri) Gangsa

3 Abirami A/P Kanasen 1 Awesome Choral Speaking Pp Anugerah
Remaja (Pandu Puteri) Gangsa

1 Awesome Choral Speaking Pp Anugerah
Remaja (Pandu Puteri) Gangsa

34

4 Adrienna Vinnie Goon 1 Brilliant Choral Speaking Pp Anugerah
Binti Mohd Amzari 1 Brilliant Remaja (Pandu Puteri) Gangsa
Anugerah
5 Saahthanaah Naresh Choral Speaking Pp Gangsa
Remaja (Pandu Puteri) Anugerah
6 Yochana Sunil 1 Brilliant Gangsa
Choral Speaking Pp Anugerah
7 Maeythri A/P 2 Awesome Remaja (Pandu Puteri) Gangsa
Bathmanathan 2 Awesome Anugerah
2 Awesome Choral Speaking Pp Gangsa
8 Maeythra A/P 2 Brilliant Remaja (Pandu Puteri) Anugerah
Bathmanathan Gangsa
Choral Speaking Pp Anugerah
9 Haemavathi A/P Remaja (Pandu Puteri) Gangsa
Berabakkaren
Choral Speaking Pp Anugerah
10 Vindhya Jeevanantham Remaja (Pandu Puteri) Gangsa
Anugerah
11 Raeshawna Priyanka A/P 1 Awesome Choral Speaking Pp Gangsa
Ruben Raj 4 Pacioli Remaja (Pandu Puteri) Anugerah
Gangsa
12 Uma Dewi Uthamanan Public Speaking Pp
Ranjer (Pandu Puteri) Anugerah
13 Moniishaa Ravindran 4 Smith Gangsa
Public Speaking Pp
14 Sim Pei Fen 4 Smith Ranjer (Pandu Puteri) Anugerah
Gangsa
15 Prinitha 4 Pacioli Mereka Cipta Patches
Thiyagarajan Pp Ranjer (Pandu Anugerah
Puteri) Gangsa
16 Keerthy A/P 4 Pacioli
Supramaniam Mereka Cipta Patches Anugerah
Pp Ranjer (Pandu Gangsa
17 Merosheni A/P Kumaraiah 4 Pacioli Puteri)
Anugerah
18 Jerra Jerricca Carol A/P 4 Marshall Mereka Cipta Patches Gangsa
Ganesan Pp Ranjer (Pandu
Puteri) Anugerah
19 Yuhgitha Sree A/P 4 Newton Gangsa
Pathmanathan 5 Newton Mereka Cipta Patches Anugerah
5 Smith Pp Ranjer (Pandu Gangsa
20 Eikiesha Devi A/P Puteri) Anugerah
Subramaniam Gangsa
Mereka Cipta Patches
21 Reshmitra A/P Pp Ranjer (Pandu
Balamuruku Puteri)

Mereka Cipta Patches
Pp Ranjer (Pandu
Puteri)

Cross Word Puzzle
(Pandu Puteri)

Cross Word Puzzle
(Pandu Puteri)

Cross Word Puzzle
(Pandu Puteri)

35

b) Kelab Dan Persatuan

BIL NAMA TINGKATAN UNIT PENCAPAIAN

1 Ang Yi Xuan 4 Newton Kaligrafi Cina SMK Anugerah
(Bahasa Cina) Gangsa

2 Debra Gayle Kenneth 3 Brilliant Poetry Recitation Anugerah
Gangsa

3 Ang Yi Xuan 4 Newton Kaligrafi Cina Smk Anugerah
(Bahasa Cina) Gangsa

4 Yap Jie Qi 4 Newton Kaligrafi Sempena Anugerah
Tahun Baru Cina Perak

5 Tee Yee Xue 2 Dynamic Kaligrafi Bahasa Cina Anugerah
Perak

6 See Chan Sing 3 Awesome Pertandingan Anugerah
Penulisan Kreatif Perak
Bahasa Cina Kali Ke-
13

7 Inthuja A/P Balu 1 Awesome Singapore & Asian Anugerah

Schools Math Olympiad Emas

8 Tiveyaa A/P 1 Brilliant Singapore & Asian Anugerah
Umaparam
Schools Math Olympiad Emas

9 Arulnathan A/L 1 Awesome World Invention Anugerah
Subramaniam Competition And Emas
Exhibition 2019 (Iysa
Special Award)

10 Kabileshwaran A/L Ganash 1 Awesome World Invention Anugerah
Competition And Emas
Exhibition 2019 (Iysa
Special Award)

11 Kiren Raj A/L 1 Awesome World Invention Anugerah
Tamotaran Competition And Emas
Exhibition 2019 (Iysa
Special Award)

12 Niranjan A/L 1 Awesome World Invention Anugerah
B. Saravanan Competition And Emas
Exhibition 2019 (Iysa
Special Award)

13 Roeswaran A/L 1 Brilliant World Invention Anugerah
Sandarasagaran Competition And Emas
Exhibition 2019 (Iysa
Special Award)

14 Ariana Carmel Ravi 3 Awesome National Kindness Anugerah
Week Emas

36

15 Thanushri A/P 3 Awesome National Kindness Anugerah
Saravanan 3 Awesome Week Emas
3 Awesome
16 Thiviya A/P Mayandy 3 Awesome National Kindness Anugerah
3 Awesome Week Emas
17 Trisha A/P 3 Awesome
Paranthaman 3 Awesome National Kindness Anugerah
5 Newton Week Emas
18 Kaamistra Lawrence 1 Awesome
1 Brilliant National Kindness Anugerah
19 Adriana Binti 1 Awesome Week Emas
Ahmad Kamarudin
National Kindness Anugerah
20 Subha Abirami A/P Week Emas
Subramaniam
National Kindness Anugerah
21 Tee Ming Cher Week Emas

22 Lim Yi Jing National Kindness Anugerah
Week Emas
23 Inthuja A/P Balu
National Kindness Anugerah
24 Tiveyaa A/P Week Emas
Umaparam
Singapore & Asian Anugerah
25 Arulnathan A/L
Subramaniam Schools Math Olympiad Emas

Singapore & Asian Anugerah

Schools Math Olympiad Emas

26 Kabileshwaran A/L Ganash 1 Awesome World Invention Anugerah
Competition And Emas
27 Lee Wei Zheng 5 Newton Exhibition 2019 (Iysa
28 Yap Chuin Pern 5 Newton Special Award) Anugerah
29 Yiw Qing Shan 5 Newton Emas
30 Ng Bee Tien 5 Newton World Invention
31 Lim Xiao Jun 5 Curie Competition And Anugerah
32 Tan Su Xian 5 Curie Exhibition 2019 (Iysa Emas
Special Award) Anugerah
Emas
National Kindness Anugerah
Week Emas
Anugerah
National Kindness Emas
Week Anugerah
Emas
National Kindness Anugerah
Week Emas

National Kindness
Week

National Kindness
Week

National Kindness
Week

37

c) Sukan Permainan TINGKATAN UNIT PENCAPAIAN

BIL NAMA 4 Smith Kabbadi Anugerah
1 Gokulan A/L Selvaraju Gangsa
4 Marshall Kabbadi Anugerah
2 Luven Raj A/L Gangsa
Manivannan 5 Ford Kabbadi
5 Ford Kabbadi Anugerah
3 Vinod Kumar A/L Gangsa
Selvamani 2 Glory Kabbadi
Anugerah
4 Vimalarasan A/L 3 Excellent Kabbadi Gangsa
Murugandran
1brilliant Kabbadi Anugerah
5 Laurence A/L 1brilliant Kabbadi Gangsa
Anthonysamy 1fabulous Kabbadi
Anugerah
6 Jerry Vinod A/L 2 Awesome Kriket Gangsa
Swaminathan
5 Newton 2nd Eighteen-One Anugerah
7 Devinaa A/P Kumaran Putrajaya Age-Group Gangsa
Chess Tournament
8 Loshini A/P Loganathan 2019 (Bawah 18) Anugerah
Gangsa
9 Yassveena A/P
Balachandran Anugerah
Gangsa
10 Roveeth Ethan A/L
Kunarajah Anugerah
Gangsa
11 Sivesh A/L Surendran
Augerah
Perak

3.5 Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2019

UNIT UNIFORM/ KELAB PERINGKAT PENGLIBATAN DAN PENCAPAIAN
BIL PERSATUAN/ SUKAN

PERMAINAN

1 BAHASA CINA  Bengkel Penulisan kreatif Bahasa Cina Sek. Men.
Daerah Kuala Langat
Kelab/Persatuan
(Koakademik)  Kem Kebudayaan Tionghua ke-16 Peringkat
Kebangsaan

 Kem Motivasi Bahasa Cina SPM
 Program Kecemerlangan SPM Bahasa Cina Daerah

Kuala Langat
 Kem Penulis Muda dan Majlis Penyampaian Hadiah

Pertandingan Penulisan Kreatif Bahasa Cina peringkat
kebangsaan
 Ceramah Jati Diri Sek. Men. daerah Kuala Langat

38

2 GREEN RANGER  Pencapaian Daerah: 6 Johan dan 5 Naib Johan dalam
Kelab/Persatuan pertandingan Kaligrafi Sempena Tahun Baru Cina

3 KABBADI  1 Johan dan 1 saguhati dalam pertandingan
Kelab Permainan Deklamasi Sajak Bahasa Cina

4 CATUR  6 Cemerlang, 6 Kepujian dan 4 Saguhati dalam
Kelab Permainan (Elit) pertandingan Penulisan Kreatif Bahasa Cina

 1 Johan, 1 Naib Johan, 1 tempat ketiga dan 1 saguhati
dalam pertandingan Pidato

 2 Johan, 1 Naib Johan, 1 tempat ketiga dan 1 saguhati
dalam pertandingan Mengarang Negeri:

 1 Cemerlang, 1 Kepujian dan 1 saguhati dalam
pertandingan Kaligrafi Cina

 2 Johan dan 4 Naib Johan dalam pertandingan
Penulisan Kreatif Bahasa Cina

 Naib Johan dalam pertandingan Deklamasi Sajak
 Saguhati dalam pertandingan Pidato Bahasa Cina
 Kebangsaan: 4 Saguhati dalam pertandingan Kaligrafi

sempena Tahun Baru Cina
 Tempat ketiga dalam pertandingan Penulisan Kreatif

Bahasa Cina
 Saguhati dalam pertandingan Kaligrafi

 Mengumpul bahan kitar semula peringkat daerah
(Johan)

 Penjimatan tenaga elektrik peringkat kebangsaan
 Mengumpul bahan kitar semula peringkat kebangsaan
 National Kindness Week, UNICEF peringkat

antarabangsa (Top 20)

 Daerah: Johan kategori lelaki 18 dalam Kejohanan
Kabbadi MSSD

 Tempat Ketiga kategori lelaki 15 dalam Kejohanan
Kabbadi MSSD

 Negeri: Johan kategori lelaki 18 dalam Kejohanan
Kabbadi MSSS

 Johan kategori perempuan 15 dalam Kejohanan
Kabbadi MSSS

 Tempat ketiga kategori lelaki 15 dalam Kejohanan
Kabbadi MSSS

** Vinod Kumar A/L Selvamani juga dinobatkan sebagai
"BEST DEFENDER" L18 dan membawa balik trophy. Dua
orang murid MES Berjaya dipilih ke MSSM iaitu Gokulan
A/L Selvaraju dan Luvenraj A/L Manivannan.

 Arbiter untuk Pertandingan Catur (swasta) peringkat
daerah

 Daerah: Johan-pasukan lelaki 18 dalam Kejohanan
Catur MSSD

 Naib Johan-individu lelaki 18 dalam Kejohanan MSSD
Negeri: Tempat ke-6 berpasukan lelaki 18 dalam
Kejohanan Catur MSSS

 Pemain top 10 dalam kejohanan Catur MSSS

39

4 PANDU PUTERI  Kebangsaan: Naib Johan kategori lelaki 18 dalam 2nd
Badan uniform Eighteen One Putrajaya Age Group Chess
Tournament

 Lawatan Penanda Aras dan Perkongsian Pintar PPP
Brunei.

 Majlis Renjer Kebangsaan
 Pertandingan Sambutan Hari Peringatan Sedunia

(WTO) cawangan daerah dan negeri Selangor
 Kursus Pemantapan Pemimpin
 MAT PPPM cawangan Selangor
 Majlis Pra Persetiaan
 Bengkel Penerapan Nilai Murni
 Perkhemahan Perdana
 Pertandingan Pertolongan Cemas
 Perkhemahan PPPM daerah Kuala Langat
 Daerah: Johan-Crossword Puzzle, Seni Kain Anduh,

Reka Cipta Patches, Gadjet, Public Speaking, Choral
Speaking dan Public Speaking
 Naib Johan-Word Search, Seni Kain Anduh, Gubahan
Bunga dan Action Song.
 Negeri: Johan-Choral Speaking, Ketiga - Crossword
Puzzle, Public Speaking, Patches

3.6 Anugerah Pingat Kecemerlangan Kokurikulum

BIL NAMA BIDANG PENCAPAIAN
1 Eikiesha Devi A/P
Subramaniam Badan uniform  Johan dalam kejohanan WTD
(5 Newton) (Pandu Puteri) Daerah Kuala Langat dalam
pertandingan Crossword Puzzle.
2 Ariana Carmel Ravi
(3 Awesome)  Penglibatan dalam Majlis Pra
Pelantikan dan Istiadat Panji-panji
peringkat daerah

 Tempat ketiga dalam kejohanan
WTD Negeri Selangor dalam
pertandingan Crossword Puzzle.

Kelab/  Johan dalam pertandingan Poetry
persatuan Recitation

(Bahasa  Naib johan dalam pertandingan
Inggeris) Bahas Bahasa Inggeris peringkat
daerah

 Tempat ketiga dalam
pertandingan Poetry Recitation
peringkat negeri.

 Tempat ketiga dalam
pertandingan Sunway-Oxbridge
Essay Competition peringkat
kebangsaan

40

3 Tee Hong Sheng Sukan  Top 20 dalam pertandingan
(3 Brilliant) National Kindness Week peringkat
antarabangsa

 Johan dalam acara 100 dan 200
meter lelaki

 Naib johan dalam acara lompat
jauh

 Tempat ketiga dalam acara
4 x 400 meter dalam peringkat
MSSD.

 Penyertaan dalam acara 100, 200
meter dan lompat jauh peringkat
MSSS.

 Penyertaan sukses Kuala Langat
dalam acara 4 x 100 meter, 100
meter dan lompat jauh

 Tempat ketiga dalam kejohanan
bola keranjang peringkat MSSD

3.7 Anugerah Kokurikulum

Perkara : Tokoh Sukan

Nama : Sivesh A/L Surendran
Tingkatan : 5 Newton

PENCAPAIAN:
 Johan dalam kategori berpasukan lelaki 18
 Naib johan dalam kategori individu lelaki 18, peringkat MSSD.
 Tempat ke-enam dalam kategori berpasukan lelaki 18
 Pemain top 10 dalam kejohanan catur peringkat MSSS
 Naib johan dalam kategori bawah 18 individu dalam kejohanan 20 Eighteen one Putrajaya

Age Group Chess Tournament peringkat kebangsaan.
 Kapten pasukan kriket MSSD sekolah - tempat ketiga dalam kejohanan MSSD kriket.

Perkara : Tokoh Murid

Nama : Yap Chuin Pern
Tingkatan : 5 Newton

PENCAPAIAN:
 Penyertaan bola tampar, olahraga dan pertandingan Forum Remaja peringkat MSSD.
 Penyertaan dalam Pesta Pantun Kebangsaan sebagai unit pertolongan cemas
 penyertaan dalam Energy Efficiency Challenge peringkat kebangsaan.
 Johan dalam pertandingan Pidato Bahasa Cina
 Johan dalam pertandingan Deklamasi Saiak Bahasa Cina
 Naib Johan dalam pertandingan Public Speaking
 Johan dalam pertandingan Kaligrafi Sempena Tahun Baru Cina
 Johan secara berkumpulan dalam pertandingan Kitar Semula, peringkat daerah.
 Naib Johan dalam pertandingan Deklamasi Sajak
 Kepujian dalam pertandingan Pidato Bahasa Cina .
 Saguhati dalam pertandingan Kaligrafi Tiong Hua, peringkat negeri.

41

 Hadiah kecemerlangan dalam pertandingan Kaligrafi Sempena Tahun Baru Cina 2019
peringkat kebangsaan

Antara jawatankuasa yang dipegang:

 Pengerusi badan uniform St. John
 Naib Pengerusi kelab/persatuan Green Ranger
 Ketua kelas tingkatan 5 Newton
 Ketua Pembimbing Rakan Sebaya.

3.8 Pencapaian Kokurikulum, Sukan dan Permainan Bagi Tahun 2020
(Januari – Februari)

BIL UNIT/PERSATUAN/SUKAN PENCAPAIAN
1 Merentas Desa Ke 16 & 17
2 Catur MSSD L15, P15 Naib Johan
3 Catur MSSD P18 Keempat
4 Badminton MSSD Perseorangan P18 Johan
5 Badminton MSSD Beregu P18, L15 Johan
6 Badminton MSSD Perseorangan P18, L18, P15, L15 Ketiga

42


Click to View FlipBook Version