The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-62062452, 2021-10-22 13:16:28

Perkongsian Amalan Terbaik PDPr Pn.G.Malathy

SJKT ARUMUGAM PILLAI,

JALAN KELAB CINTA SAYANG,


08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

BAHASA TAMIL6 KAVERI
MALATHY
GNAUSELAM BULAN OGOS/2021


KETUA PANITIA

BAHASA TAMIL

Kaedah pelaksanaan PdPr

 PdPR dilaksanakan mengikut jadual terkini dan dikongsikankepada murid – murid menggunakan pelbagai aplikasi seperti


whatsapp, telegram, classpoint, myviewboard, canva, blooket,


quizziz, wordwall, liveworksheet, whiteboat fi dan sebagainya.


 PdPR bagi mata pelajaran Bahasa Tamil dilaksanakan pada setiap


hari Isnin, Selasa dan Khamis Sasaran ialah murid – murid tahun 6 Kaveri


 Bilangan murid ialah 25 orang

Satu Pengajaran Yang Baik Mempunyai Lima Komponen

Perancangan
Refleksi Penyampaian


Semakan Penilaian

Satu Matriks Bimbingan Guru

*Objektif Pembelajaran

*Rancangan Pengajaran
*Pengajaran Berasaskan Aktiviti*Komunikasi

*Tumpuan & Perhatian Murid

Refleksi *Pengurusan Kelas
*Bahan Bantu Mengajar

*Pengetahuan Kanduangan*Penilaian Secara Lisan
*Kesimpulan Pelajaran
*Penilaian Secara Bertulis

Contoh PdPR Bahasa Tamil

Penyampaian kandungan pembelajaran

Penyediaan video

pembelajaran


Murid juga disediakan


nota yang boleh dicapai.

Aktiviti dan tugasan muridMenjawab soalan dalam modul
Murid juga disediakan latihan tambahan
seperti quizziz, wordwall,liveworksheet dan
sebagainya

Bimbingan Kepada Murid

Pdpr melalui Permainan

Paparan kedudukan murid

Pemberian Ganjaran

Kursus Peningkatan Profesional

 Telah menghadiri pelbagai kursus atas talian untuk meningkatkan tahap profesional

Penglibatan murid dalam kelas online
20% 80% murid melibatkan

diri dalam kelas online

20% murid membuat


80% kerja melalui modul

Refleksi


 Murid kurang berminat untuk membuat latihan bertulis.
 Penggunaan pelbagai aplikasi dalam pdpr menyababkan murid aktif melibatkan diri dalam
kelas atas talian.
 Murid seronok belajar apabila aktiviti dijalankan secara permainan.
 Minat murid untuk mengambil bahagian dalam kelas atas talian bertambah.
 Murid mula bertungus lumus menyiapkan kerja untuk mendapatkan ganjaran.

Cadangan Penambahbaikan
Mempelbagaikan teknik dan mediumpengajaran dan perkongsian bahanMeningkatkan rapport dengan ibu bapa agardapat terus memberi bimbingan sekiranya perlu

Sekian Terima KasihPihak Admin STAP
atas sokongan & bimbingan yang diberi
EN.S.NAGENDRAN PN.S.SARATHAMANI PN.P.GEETHA PN.P.NANTAH
GURU BESAR P.K. PENTADBIRAN P.K. HEM P.K. KOKURIKULUM


Click to View FlipBook Version