The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

We Nurse is een uitgave van het EFS College COVAB. Het magazine werpt een scherpe blik op de nieuwste
ontwikkelingen binnen de Surinaamse zorgsector.
Ook wordt er telkens de opleidings-mogelijkheden belicht. Zo kunnen beroepsbeoefenaars, studenten en andere lezers van elkaar leren bij de uitvoering van hun werk of tijdens hun studie. Dat is precies het doel van dit magazine: kennis uitwisselen en van elkaar leren.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Titinbo Erna Aviankoi, 2022-05-13 12:20:44

We Nurse Januari - Mei 2022 FINALE VERSIE

We Nurse is een uitgave van het EFS College COVAB. Het magazine werpt een scherpe blik op de nieuwste
ontwikkelingen binnen de Surinaamse zorgsector.
Ook wordt er telkens de opleidings-mogelijkheden belicht. Zo kunnen beroepsbeoefenaars, studenten en andere lezers van elkaar leren bij de uitvoering van hun werk of tijdens hun studie. Dat is precies het doel van dit magazine: kennis uitwisselen en van elkaar leren.

Het Kwartaalmagazine voor de Zorgsector in Suriname

Dag der Verpleging (12 MEI)

Verpleegkundigen

in het Zonnetje

Speciale editie

EDITIE1 | JANUARI - M
EI 2022 | JAARGANG 3

Coverfoto: Een verpleegkundig docent krijgt een bouquet van COVAB-directeur in verband met de Dag der Verpleging.

WE NURSE | 01

EDITORS' DESK

Beste lezer,Alstublieft! Dit is de eerste editie van het kwartaalblad We Nurse voor jaargang 2022.
De tijd gaat heel hard. Met de laatste editie van We nurse nog vers in ons geheugen, publiceren wij vandaag, donderdag 12 mei,

deze speciale editie in verband met Dag der Verpleging. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij het verpleegkundig beroep. 12


mei was de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde,De enorme inzet en bevlogenheid waarmee verpleegkundigen en verzorgenden hun werk uitoefenen is bewonderenswaardig. Zij

verdienen hiervoor natuurlijk veel waardering, want waar zouden wij zijn zonder onze verpleegkundigen? Een lief gebaar en een

vriendelijke lach: dat zijn kleine bedankjes die zij elke dag ontvangen van patiënt en cliënt. Maar soms is het goed om wat meer

aandacht te besteden aan verpleegkundige vakmensen. De Dag van de Verpleging op 12 mei is de perfecte gelegenheid om hen


eens flink in het zonnetje te zetten.Met deze speciale uitgave zetten wij van het EFS College COVAB hen in de bloemen. Zij verdienen het! Studenten,

pasafgestudeerden en verpleegkundigen hebben hierin een platform om hun uitdagingen, maar vooral hun passie met ons te delen.

Laat deze verhalen jou inspireren.Veel leesplezier,
De redactieLEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

COLOFON WE NURSE | 02

We Nurse is een uitgave van het EFS
INHOUDSOPGAVE
College COVAB. Het magazine werpt

een scherpe blik op de nieuwste 03
ontwikkelingen binnen de Surinaamse

zorgsector. Internationale

Ook wordt er telkens de opleidings-
aandacht voor de

mogelijkheden belicht. Zo kunnen
verpleging.
beroepsbeoefenaars, studenten en

andere lezers van elkaar leren bij de
05
uitvoering van hun werk of tijdens hun

studie. Dat is precies het doel van dit
Dr. Karen Lewis-Bell van de
magazine: kennis uitwisselen en van
PAHO/WHO:
elkaar leren. ‘Nurses are the backbones of the

healthcare system'
Verschijningsfrequentie
3 x per jaar Ketoera Sankante:
  ‘Mensenlevens liggen in
Verschijningsvorm
In hardkopie (zeer beperkt) en digitaal 06jouw handen.’
  08
Redactie, Vormgeving & Productie
IMPACT Suriname Communications Supriya Chawdari en

Shaïsta Bhikhoe-Oemar:
Eindverantwoordelijkheid 'Het heeft mij echt geleerd

De afdeling PR & Marketing dat handhygiëne een grote

  rol speelt in ons leven, mocht

Disclaimer er een pandemie zijn of niet'
Aan de inhoud van dit magazine kunnen

geen rechten ontleend worden, tenzij

schriftelijk anders wordt overeenge-

komen. Het EFS College COVAB aan-

vaardt geen enkele aansprakelijkheid

voor schade en/of kosten die voort-

vloeien uit onvolledige en/of foutieve

informatie in dit magazine.
 
Copyrights
Niets uit deze uitgave mag voor com-

merciële doeleinden worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of

openbaar gemaakt, in enige vorm of op

enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen

of op enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming

van het EFS College COVAB.
 
Jaargang 3 | editie 1
Januari - Mei 2022

Voor interesse in de ontvangst van We

Nurse kunt u ons emaillen op

[email protected]. Wij staan ook open

voor redactionele bijdragen.

Check us on

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 03

WE NURSE | 04

Sinds een aantal jaar wordt de Dag van de Verpleging ook wel
Waarborgen hoogwaardige zorg
de Dag van de Zorg genoemd. Bovendien vindt de Dag van
Daarom bestaat de Dag van de Verpleging op 12 mei, een

de Verpleging plaats op 12 mei, omdat dat de geboortedag is
dag waarop het goed is om extra stil te staan van de

van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne
enorme inzet die in deze beroepstak wordt gegeven.
verpleegkunde. Daarom vinden sommige verpleegkundigen Al jaren wordt Dag van de Verpleging op 12 mei herdacht. Dat

het jammer om de Dag van de Verpleging uit te breiden en de
doen we in navolging van de International Council of Nurses

Dag van de Zorg te noemen. Desondanks is 12 mei een
(ICN), die in 1963 besloot om de verjaardag van Florence

goede gelegenheid om alle zorghelden in de spotlight te
Nightingale, 12 mei, uit te roepen tot International Nurses Day.
zetten. De International Council of Nurses (ICN) is een federatie van

meer dan 130 nationale verpleegkundigenverenigingen

Uitdagingen (NNA's), die de meer dan 27 miljoen verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn dag en nacht met
wereldwijd vertegenwoordigen. ICN, opgericht in 1899, is 's

volle inzet aan het werk om anderen beter te maken en
werelds eerste en meest reikende internationale organisatie

hulpbehoevenden te verzorgen. Elke verpleegkundige loopt
voor gezondheidswerkers.
tijdens zijn of haar dienst tegen uitdagingen aan, die hij of zij

met expertise en glans weet op te lossen. Probeer zelf maar
ICN wordt beheerd door verpleegkundigen en internationaal

eens de verzorging van meerdere patiënten, verdeeld over
toonaangevende verpleegkundigen en werkt aan het

verschillende kamers en met ieder hun eigen medicatie en
waarborgen van hoogwaardige verpleegkundige zorg voor

verpleegbehoeften, te stroomlijnen. En dan zorgen
iedereen, een wereldwijd gezond gezondheidsbeleid, de

verpleegkundigen ook nog eens voor een persoonlijke
verbetering van de verpleegkundige kennis en de wereldwijde

benadering, geven ze hun patiënten en cliënten welgemeende
aanwezigheid van een gerespecteerd verpleegkundig beroep

aandacht én zijn ze de volledige dienst alert. Tijdens één
en competent en tevreden verplegend personeel.
dienst kan een verpleegkundige te maken hebben met hoge
Bij elke viering van de Dag der verpleging, wordt er vanuit het

pieken van geluk en diepe dalen van verdriet. Hierbij wordt
ICN een thema uitgebracht.
direct een beroep gedaan op zowel het empathisch vermogen

als de emotionele stabiliteit van de verpleegkundige. Het thema voor dit jaar:
Al deze verantwoordelijkheden die een verpleegkundige
Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights

draagt: het is allemaal alleen mogelijk met heel veel toewijding,
to secure global health. Letterlijk vertaald betekent dit:

vakkennis en fysiek uithoudingsvermogen. Het gehele jaar
Verpleegkundigen: een leidende stem - Investeer in verpleging

door zouden werkgevers, patiënten en cliënten uit moeten
en respecteer de rechten om de wereldwijde gezondheid te

spreken hoe waardevol deze zorgprofessionals zijn. waarborgen.

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 03

Waarom een Dag van de Verpleging?

'Verpleegkundigen:

een leidende stem.


Investeer in

verpleging en

respecteer de

rechten om de

wereldwijde

gezondheid te

waarborgen.'

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 05

STATEMENT PAHO/WHO

REPRESENTATIVE FOR SURINAME


ON INTERNATIONAL DAY OF

NURSES

Each year, International Nurses Day is

celebrated on 12 May, the anniversary of

Florence Nightingale’s birth. This year the

theme is, Nurses: A Voice to Lead – Invest in

nursing and respect rights to secure global

health. Nurses have played a significant role


in securing health and well-being and

sustaining health systems. The ongoing

coronavirus pandemic is one recent example


that has clearly demonstrated this. .

“NURSES ARE THE

BACKBONE OF THE

HEALTHCARE SYSTEM!”

From the beginning of the pandemic, nurses have been
Dr. Karen Lewis-Bell
at the forefront of the response. Whether it is their role
PAHO/WHO Representative in Suriname
in health promotion activities, contact tracing,

vaccination campaigns or in the intensive care units
As we celebrate International Nurses Day, it is a good

caring for critical patients, they have been working
opportunity for us to acknowledge that nurses are the

relentlessly. The health system has therefore benefited
backbone of the healthcare system and therefore, it is

tremendously from their leadership and action. necessary for us to recognize their contribution and

express our gratitude for their service.
In Suriname, nurses make up a substantial proportion

of the health workforce. However, the nursing sector is
On behalf of PAHO Suriname, we extend well wishes to
faced with several challenges such as outdated policy
all nurses on this important day and look forward to

and regulatory frameworks to govern nursing practice,
continuing working together to strengthen nursing and

shortage of specialized nurses and the constant threat of
the health system in Suriname.
migration. The Pan American Health Organization

(PAHO) is committed to working with the Ministry of

Health and the local nursing body to support and

strengthen this sector by addressing some of these

challenges as expressed in the WHO/PAHO strategy for

human resources in health.

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295
LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 06

Ketoera Sankante, verpleegkundige:

‘Mensenlevens liggen

voor een groot deel in

jouw handen. Keep on

doing the excellent

work or even better.

We got this'

Lees het interview met haar op de volgende pagina.

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 07

Vervolg interview met de verpleegkundige Ketoera Sankante.

Na een luchtig en openhartig gesprek met Ryda Kajansie, manager van de dependance

van het EFS College COVAB in Nickerie, komt een jongedame aangelopen van wie je

op het eerste gezicht en op basis van haar presentatie niet het vermoeden krijgt dat ze

het verpleegkundig beroep uitoefent. Kort daarna maken wij kennis met zuster Ketoera

Sankante pas afgestudeerd aan het EFS College COVAB en verbonden als

verpleegkundige aan het Mungra Medisch Centrum te Nickerie.

Na Zuster Ketoera Sankante op het werk. aar studie is niet over een leiendak gegaan. In de

laatste fase van haar studie is zij met zowel de

positieve als de negatieve kant van de COVID – 19

pandemie in aanraking gekomen. Gedurende de COVID –

19 pandemie heeft Sankante onder meer haar krachten

gegeven bij het VHP-centrum in Nickerie en de

vrouwenafdeling van het Mungra Medisch Centrum. Zij

verleende onder andere zorg aan stabiele COVID positieve

zorgdragers.

De uitdagingen
De uitdaging tijdens de COVID – 19 pandemie voor zuster

Ketoera gedurende haar studie was de afstudeerfase. Het

tijdig afstuderen is helaas niet gelukt, gezien zij onder

andere vanwege het opgelegde samenscholingsverbod de

geplande colleges niet vlot kon bezoeken. De grootste

uitdaging tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden

was haar eigen gezondheid op het spel te zetten door zorg

te blijven verlenen aan mensen die COVID – 19 besmet

waren. Dit terwijl zij haar gezinsleden thuis achterliet en die

niet wilde besmetten. Volgens Zr. Ketoera hebben zowel

de huidige als de vorige regering verbetering beloofd, voor

wat de waardering van verpleegkundigen en verzorgenden

betreft. Helaas is deze waardering over het algemeen heel

erg slecht en is er tot nu toe niet veel van het beloofde

waar gemaakt. Ook niet voor hen die gewerkt hebben

tijdens de COVID – 19 pandemie. De waardering zou

volgens haar veel beter moeten zeker gezien het feit dat

we te maken hadden met een dodelijk en besmettelijk

virus. “De regering en de directies van de ziekenhuizen

zullen om het verplegend personeel beter te waarderen

onder andere betere afspraken moeten maken en moeten

werken aan een beter werkschema”.

Boodschap aan studenten en verpleegkundigen
In verband met de dag van Verpleging geeft zuster

Sankante aan de studenten die nu studeren aan het EFS

College COVAB het volgende mee: “COVAB is geen joke,

je wordt opgeleid om mensen te helpen. Ga met een eigen
wil en liefde op de opleiding, zie het niet als een optie.

Mensenlevens liggen voor een groot deel in jouw handen”.
Aan haar collega’s in de zorg wil zij op deze heugelijke dag

zeggen: “keep on doing the excellent work or even better:

we got this!”

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 08

Supriya Chawdari en Shaïsta Bhikhoe-Oemar:

‘Het heeft mij echt geleerd dat

handhygiëne een grote rol speelt in ons

leven, mocht er een pandemie zijn of niet'

Dat hun studie hen tot vriendinnen heeft gemaakt, merkten wij duidelijk tijdens

de diploma-uitreiking van de eerste groep geslaagden van de Hbo-opleiding

Verpleegkunde. De uitreiking was op 29 april en wij schoven aan bij de twee

energieke jongedames: Supriya Chawdari en Shaïsta Bhikhoe-Oemar.
Zij dragen met trots de titel HBO-verpleegkundigen.Respectievelijk in 2016 en in 2017 starten zij met hun

Hbo-opleiding. Het lag eigenlijk in de bedoeling dat

deze vriendinnen in juni 2020 zouden moeten

afstuderen. Helaas heeft de COVID – 19 pandemie,

welke voor het eerst in maart 2020 in Suriname

opdook, roet in het eten gestrooid. Hun studie werd

met 2 jaren verlengd.
Dat COVID – 19 een zware ziekte is, heeft Supriya

gedurende haar studie en werk aan den lijve

ondervonden, daar zij in januari 2021 positief werd

getest. Een zware, zieke periode met rest

verschijnselen welke invloed hebben gehad: is hoe

Supriya deze verschrikkelijke ziekte heeft ervaren.

De praktijk Shaïsta Bhikhoe-Oemar
Intensief, uitdagend, vermoeiend maar zeer leerrijk is

de manier hoe Supriya de periode welke zij werkzaam
Waardering
was op de afdelingen COVID low & high care en
Samen met haar mede collega’s had zij verwacht en

COVID suspect van het Diakonessenhuis heeft
hoopt nog steeds een veel betere waardering te mogen

ervaren. Het aanleren van nieuwe protocollen, en
ontvangen. Over hoe de waardering eruit zou moeten

richtlijnen en manieren hoe een ziektebeeld aan te
zien is Supriya heel kort en simpel. De waardering van

pakken als de patiënt al positief is, zijn enkele van de
het verplegend personeel hoeft niet specifiek financieel

momenten die haar zullen bijblijven. Het kortademig
te zijn, er zijn genoeg manieren om blijk van

worden door het op hebben van een mond-
waardering te geven. Voor de dag der verpleging geeft

neusbedekking heeft vreselijk veel invloed gehad op
Supriya als boodschap mee elkaar lief te hebben,

Supriya en wordt door haar gezien als de grootste
"want we hebben elkaar nodig in ons vak. Doe je werk

uitdaging die ze heeft moeten ervaren tijdens de
volgens de protocollen die je leert en maak ook tijd

COVID – 19 pandemie. Zeker als zij zo intensief bezig
voor jezelf. We zijn vaak zo druk bezig om andere te

was in de uit oefening van haar werkzaamheden. “Het
helpen, dat we onszelf vergeten".
was een struggle, maar ik heb toch mijn best gedaan

om zo min mogelijk een gevaar te zijn voor mezelf en

anderen” Dat Supriya op geen enkele manier een

echte waardering voelt, steekt zij niet onder stoelen of

banken. Het verplegend personeel is dagelijks bezig

met riskant werk, dagelijks komen ze behalve met het

COVID – 19 virus ook met andere virussen in contact.

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 09

Vervolg van Supriya Chawdari en Shaïsta Bhikhoe-Oemar:

'Werkers in de gezondheidssector verdienen

meer dan alleen schouderklopje.'

Om tijdens de studie geconfronteerd te raken met de

uitbraak van de COVID – 19 pandemie, een nieuw virus,

een nieuw ziektebeeld waarvan men niks wist, heeft

volgens Shaïsta onder andere ertoe geleidt dat er zich een

delay heeft voorgedaan in de opleiding. Dat ze als blinde in

een trein zijn gestapt waar ze niks van af wisten, wil

Shaïsta niet toegeven. De hele wereld lag volgens haar, op

haar kop. Niet alleen de opleiding maar alle sectoren

hebben geleden onder de gevolgen van de COVID

pandemie vanwege de sluitingen en lockdowns die er

geweest zijn.

Bang zijn Supriya Chawdari
Als gespecialiseerde Obstetrie & Gynaecologie verpleeg-

kundige werkzaam in het St. Vincentius Ziekenhuis zijn


Shaïsta en haar collega's de vele uitdagingen niet uit de

weggegaan en zijn zij zich gaan verdiepen en scholen in
Een schouderklopje
het ziektebeeld. “In het begin waren we erg bang, omdat bij
De werkers in de gezondheidssector verdienen meer dan

zwangere en kraamvrouwen de immuniteit iets lager ligt en
allen schouderklopje. En het gaat volgens Shaïsta niet om

zij dus makkelijk vatbaar waren voor het virus.” Het was
het financiële. Het gaat om de waardering en het respect

volgens Shaïsta bij het begin van de uitbraak ook zo dat zij
welke uitblijft. De werkers in deze sector hebben bewust

en haar collega's niet goed wisten hoe zij zich optimaal
gekozen voor dit beroep.
moesten beschermen en dus ook besmet konden raken.
Met de dag der verpleging kunnen de ziekenhuizen hun

Maar door de mindset dat de patiënt centraal staat en zij
verpleegkundigen bijna niks aanbieden. Het zou prettig zijn

voor het beroep gekozen heeft, moest zij accepteren dat dit
als men op deze dag nationaal alle gezondheidswerkers tot

soort calamiteiten zich op haar pad kunnen voorkomen. Als
medewerkers van het jaar zou uitroepen en hen een

serieuze student lag de uitdaging voor Shaïsta tijdens de
kleinigheid zou geven om hen verder te motiveren het

studie om de focus erop te houden. Ze heeft heel veel met
beroep uit te oefenen. Shaïsta feliciteert alle

zichzelf moeten praten om uiteindelijk te accepteren dat ze
gezondheidswerkers met de dag der verpleging. Geniet

niet in 2020 kon afstuderen. Alle plannen om naar het
met zijn allen van deze dag. Blijf je inzetten om je job zo

buitenland te gaan, een andere opleiding te gaan volgen
goed als mogelijk te doen en je cliënt zo vriendelijk mogelijk

moesten worden uitgesteld. te behandelen.

Begeleiding Aan alle studenten die aan het EFS College COVAB

Werken en studeren tijdens de COVID-pandemie was heel
verbonden zijn is de boodschap: Het is niet makkelijk, maar

erg zwaar en is door Shaïsta ook als een uitdaging ervaren.
ook niet moeilijk. Waar een wil is, is er een weg. En als je

In de zin van dat je om geduld moet vragen van je ouders,
een doCearlovlodoeroBonagdaesernsdpeheeelltbveate,nnkdaoefmgaefssjettuueddereeezrredceekreheramadoronsoipere.hldeeonp.aDlsus

je partner, je familie. Ook het begrip van de oppas kwam
zet alles op alles. Elke student kan het individueel wel. Zet

erbij kijken. Shaïsta had gedurende de COVID pandemie
je beste beentje voort en je komt erdoor.
een heel andere aanpak verwacht namelijk dat

maatschappelijk werkers ingezet zouden worden om het

verplegend personeel te begeleiden. Plotseling werden we

geconfronteerd met een pandemie. Er was weinig info en

de beelden op de televisie uit China waar je zag hoe

mensen doodvielen. Het verplegend personeel was angstig

en vele hebben gehuild. Offers brengen om apart van je

gezin te slapen of te blijven, je niet in huis kunnen

aankleden waren factoren waarmee men niet wist hoe zij

ermee moesten omgaan.

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 10

VIERING DAG DER VERPLEGING OP COVAB

De foto's geven een impressie van de viering van de Dag der Verpleging, eerder vandaag bij COVAB. Op de

eerste foto zit COVAB-directeur mw. Wallerlei - Kumbangsila (in het geel) tezamen met de docenten en


coördinatoren. Op de tweede foto zijn enkele verpleegkunde studenten bij elkaar en de onderste foto laat zien

hoe de docenten vandaag zijn gewaardeerd. De verpleegkundig docenten worden hartelijk gefeliciteerd. Zij staan


aan de basis van het klaarstomen van onze verpleegkundigen. Chapeau!

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

WE NURSE | 11

Het Elsje Fink- Sanichar College Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante
Beroepen is een dynamische organisatie. Het EFS College COVAB is gevestigd aan de Flustraat no.8 te Paramaribo.

In het district Nickerie is er een dependance van de organisatie gevestigd aan de Annastraat no. 35.

VISIE MISSIE

Het EFS College COVAB is in alle opzichten een
Het EFS College COVAB is het kenniscentrum dat

toonaangevend professioneel en innoverend
zorgzame, professionele en hoogopgeleide

dienstverlenend bedrijf in de gezondheidszorg: gezondheidswerkers gereedmaakt, die op basis van hoge

- dat in harmonie met al haar stakeholders bouwt aan
ethische waarden en normen zich committeren om:
een excellent presterende organisatie, - met behulp van evidence-based practices, leiderschap

- die zich richt op het zoeken naar synergie en het
en multidisciplinaire samenwerking de gezondheid van

vinden van antwoorden op de door de stakeholders en
lokale, regionale en internationale gemeenschappen te

de samenleving gestelde eisen en bevorderen en te herstellen;
- die aan medewerkers een inspirerend werkklimaat
- individueel en collectief optimaal te functioneren in hun

biedt, dat een sfeer van integriteit, teamgeest, expertise,
professionele rollen in een tijd van globalisatie, snel

inventiviteit en creativiteit uitademt. ingrijpende economische, technologische en sociale

veranderingen;
- het concept van 'life long leraning' gebaseerd op toege-

past wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en praktijk te

hanteren om competent te zijn en te blijven naar gelang

het beroep zich ontwikkelt.

KERNWAARDEN

Visionair leiderschap: het type leiderschap dat leidend is binnen het EFS College COVAB is één die

zich richt op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving voor de medewerker.

Medewerkers worden continue geïnspireerd om een toekomstbeeld te scheppen die appelleert aan de

motivatie en de behoefte van de medewerker.
Toekomstgerichte focus: het EFS College COVAB richt zich voortdurend op de toekomst, zonder de

leermomenten van het verleden uit het oog te verliezen. Hiermede wordt de bedrijfsvoering toege-

spitst op de behoeften van de toekomst. De organisatie neemt hierin weloverwogen beslissingen ten
aanzien van eventueel voorkomende risico's.
·        
Betrokkenheid: dit houdt in dat het EFS College COVAB oprechte interesse toont en aandacht heeft

voor opvattingen van alle stakeholders. Betrokkenheid wordt gezien als een basis ingrediënt voor het

behalen scheppen van een vertrouwelijke relatie met stakeholders. Dit moet onder andere resulteren

in het bereiken van de organisatiedoelen.
Eigen kracht: eigen kracht typeert het vermogen van het EFS College COVAB om zelfstandig ondanks

uitdagingen maximale rendement te halen. Het gaat over het omzetten van zwakten en bedreigingen

in sterkten en kansen. Er wordt zoveel als mogelijk getracht om eerst samen met 'eigen' mensen

eigen oplossingen te bedenken om de bedrijfsvoering te continueren en te garanderen.
Integriteit: integriteit is de eigenschap die inhoudt dat het EFS College COVAB en haar personeel

eerlijk en oprecht zijn en niet omkoopbaar. De organisatie beschikt over een intrinsieke betrouwbaar-

heid. Zij zegt wat zij doet, doet wat zij zegt, heeft geen verborgen agenda en laat zich niet beïnvloeden

door oneigenlijke zaken.

'LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION'

LEADER IN EXCELLENT HEALTH EDUCATION | FLUSTRAAT #8 | WWW.COVAB.SR | +597-441813 / 441295

Het Kwartaalmagazine voor de Zorgsector in Suriname


Click to View FlipBook Version