The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan SM Sains Tuanku Aishah Rohani Tahun 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Muhammad Razi Musa, 2019-12-24 01:52:45

BUKU PENGURUSAN SM SAINS TUANKU AISHAH ROHANI TAHUN 2020

Buku Pengurusan SM Sains Tuanku Aishah Rohani Tahun 2020

Keywords: buku pengurusan

Maklumat Guru

SM SAINS TUANKU AISHAH ROHANI

KOD SEKOLAH : NEA4118 TELEFON : 06-7633561
FAX : 06-7633560 Email : [email protected]

NAMA GURU : ...........................................................................................................

BIL MATA PELAJARAN TING BIL MATA PELAJARAN TING

BIL TUGAS PENTADBIRAN/KHAS

BIL TUGAS KURIKULUM 1
BIL TUGAS HAL EHWAL MURID
BIL TUGAS KOKURIKULUM
JULANG TINGGI NAMA SGS

ISI KANDUNGAN HALAMAN

1. Maklumat Guru 1
2. Isi Kandungan 2
3. Profil Sekolah 4
4. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
5. Falsafah Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) 5
6. Misi Sekolah, Visi Sekolah 5
7. Moto Sekolah, Logo Sekolah 5
8. Lagu Sekolah 7
9. Piagam Pelanggan Sekolah 8
10. Pelan Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh (PPSBP) 8
11. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM (2013-2025) 9
12. Aspirasi Murid 9
13. Takwim Persekolahan 2020 10
14. Hari-hari Kelepasan Am Negeri dan Persekutuan 2020 11
15. Cuti Perayaan/Cuti Peristiwa, Takwim Peperiksaan dan Ujian 2020 12
16. Senarai Nama Guru 2020 13
17. Senarai Nama Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) 2020 14
18. Dasar Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 2020 15
19. Dasar Pengurusan Kelas 2020 20
20. Senarai Guru Kelas 2020 22
21. Senarai Tugas Guru Bertugas Mingguan 2020 23
22. Jadual Guru Bertugas Mingguan & Penerapan Nilai Murni 24
23. Carta Organisasi Pengurusan SM Sains Tuanku Aishah Rohani 2020 27
28
23.1 Senarai Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 45
24. Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 46
51
24.1 Dasar Pengurusan Kurikulum 2020 60
24.2 Senarai Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 61
25. Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 62
25.1 Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid 2020 80
25.2 Senarai Jawatankuasa Pengurusan HEM 81
26. Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 83
26.1 Dasar Kokurikulum 2020
26.2 Senarai Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2

JULANG TINGGI NAMA SGS

27. Lampiran 1 - Pengurusan Peperiksaan Dalaman 92
95
Lampiran 2 - SPM : Prestasi 2015-2019 & Sasaran 2020 96
97
Lampiran 3 - Jadual Pencerapan Standard 4 PdPc 2020 98
99
Lampiran 4 - Jadual Pencerapan buku Latihan/Hasil Kerja Murid 2020 100

Lampiran 5 - Jadual Outing Harian dan Outing Bermalam 2020

28. Jadual Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum 2020

29. Takwim 2020

JULANG TINGGI NAMA SGS 3

Profil Sekolah

Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban atau dikenali juga sebagai ’Science Girls School’ (SGS) mula
memperoleh kelulusan untuk beroperasi pada tanggal 3 Ogos 2013 dengan menerima seorang penyelaras (Care Taker)
iaitu Puan Nor Hayati Binti Yusoff dan berkuatkuasa 21 Ogos 2013 dan memegang jawatan sebagai Penolong Kanan
Pentadbiran. Pada 19 September 2013, seorang Pembantu Tadbir iaitu Puan Zaharina Binti Harun dan seorang
pemandu iaitu Encik Kamarol Zaman bin Abd Rahman telah melapor diri. Seterusnya, pada 16 Oktober 2013, SGS telah
menerima seorang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid iaitu Puan Zainah Binti Ahmad Sisman dan diikuti tiga orang Guru
Kanan Mata Pelajaran iaitu Puan Norjalila Binti Abdul Jalal (GKMP Bahasa), Puan Nuriza Binti Ahmad (GKMP
Kemanusiaan) dan Encik Sahizam Bin Hashim (GKMP Sains & Matematik) serta seorang Ketua Pembantu Tadbir iaitu
Puan Nor Azizah Binti Aziz pada 11 November 2013. Pada awal Disember 2013, SGS mula menerima bekalan guru
seramai 12 orang yang diambil daripada beberapa buah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) lain yang memohon berpindah
dari sekolah lama mereka. Tanggal 6 Januari 2014, Puan Hajah Azizah binti Musa telah melaporkan diri sebagai
pengetua Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban yang pertama.

SGS ini menggunakan tapak dan bangunan yang ditinggalkan oleh Kolej Tunku Kurshiah (TKC) dan memiliki tanah
seluas 22 ekar di Bukit Merbah, Jalan Tunku Kurshiah kerana TKC telah memperoleh bangunan baharu di Bandar
Enstek. SGS pada peringkat awal, telah mengguna pakai empat buah blok asrama (daripada tujuh buah blok yang sedia
ada), blok pentadbiran, blok akademik, surau, dewan besar, dewan makan dan dua buah blok bangunan baharu beserta
padang dan gelanggang. SGS telah menerima puteri sulung pada 25 Februari 2014. Seramai lebih kurang 177 orang
murid dalam kalangan murid tingkatan 4 dari seluruh negara ditempatkan di sekolah ini. Bilangan kelas yang dibuka
hanya enam kelas Sains Tulen. Pada tahun 2015, SGS menerima 208 orang pelajar yang ditempatkan di enam kelas
Sains Tulen dan tiga kelas Sains Sosial buat pertama kalinya. Manakala, pada tahun 2016 pula, SGS telah menerima
kemasukan pelajar tingkatan satu. SGS telah mempunyai murid daripada tingkatan satu hingga tingkatan lima pada
tahun 2018.

Pada tarikh 26 Mei 2017, Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aishah Rohani binti
Almarhum Tengku Besar Mahmud telah berkenan membenarkan penukaran nama bagi Sekolah Menengah Sains
Perempuan Seremban kepada Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani surat rujukan P.YDPBNS(345) 789/2
Klt.27 (61). Setelah mendapat berkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, pada
tarikh 13 Julai 2017, Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban telah mendapat kelulusan pertukaran dari
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, surat rujukan:KPM.600-
10/7(41) JLD 2 kepada nama baharu iaitu Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani. Rentetan itu, pada tarikh 12
Mac 2019 DYMM Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan DYMM Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan berkenan
untuk mencemar duli berangkat ke Majlis Pemasyhuran Nama Baharu Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani.

JULANG TINGGI NAMA SGS 4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.

Falsafah Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh

Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh adalah suatu usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan yang terancang,
terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan murid-murid yang berpotensi ke arah kecemerlangan
sebagai insan dan warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan Negara.

Misi Sekolah

Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani, Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi
Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

Visi Sekolah 5

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

JULANG TINGGI NAMA SGS

MotoSekolah

Modal Insan Aspirasi Negara

Logo Sekolah

 Perisai, Simbol kekuatan dan kecemerlangan dalam semua aspek.

 Kitab suci Al-Quran melambangkan pegangan agama sebagai asas

kepada keimanan, ilmu dan amalan.

 Lima bulatan yang bercantum merujuk kepada matlamat sekolah

bagi melahirkan murid yang berpotensi ke arah kecemerlangan

insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

berteraskan 5 Rukun Islam dan 5 Rukun Negara.

 Mikroskop merujuk kepada matlamat sekolah bagi merealisasikan

aspirasi negara dalam melahirkan murid seiring dengan kemajuan

negara.

 Atom Bohr merujuk kepada sains teras pemangkin kecemerlangan

murid.

 Gabungan Warna:

 Kuning : Keperibadian mulia / kemakmuran;

 Merah : Keberanian dan keyakinan dalam

menghadapi arus perubahan;

 Biru : Keutuhan dalam perpaduan;

 Kelabu biru : Intelek, pengetahuan dan kebijaksanaan.

JULANG TINGGI NAMA SGS 6

Lagu Sekolah

Aspirasi Srikandi

Berdiri Megah Sekolah
Tuanku Aishah Rohani
Melatih Anak Bangsa
Menjadi Insan Berjaya

Tuanku Aishah Rohani
Aspirasi Srikandi

Rela Berkorban Diri Berbakti Demi Ibu Pertiwi
Rela Berkorban Diri Berbakti Demi Ibu Pertiwi

Ciptaan : En. Mohd Afizal bin Abd Razak
Gubahan semula : Pn. Fizzy Sherani binti Mohd Izhar
Lirik : En. Mohd Afizal bin Abd Razak
: Pn. Fizzy Sherani binti Mohd Izhar

JULANG TINGGI NAMA SGS 7

Piagam Pelanggan Sekolah

Kami warga Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji

untuk merealisasikan Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan Berkualiti dengan:-

 Melaksanakan pengurusan pendidikan berkualiti yang cekap dan berkesan;
 Memaksimumkan penggunaan ICT dalam PdPc dan pentadbiran;
 Menyediakan kemudahan pembelajaran yang lengkap dan kondusif;
 Menyediakan peluang dan kemudahan aktiviti kokurikulum untuk semua murid;
 Menyediakan prasarana asrama yang selesa dan kondusif;
 Setiap guru dan kakitangan akan mendapat latihan peningkatan profesionalisme sekurang-kurangnya lima hari

dalam setahun;
 Setiap aduan guru, ibu bapa dan waris serta murid-murid akan diambil tindakan dalam tempoh tujuh hari;
 Memastikan sistem penyampaian maklumat secara telus dan berkesan;
 Setiap pelanggan akan dilayan dengan mesra dan berbudi bahasa daripada warga sekolah;
 Pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan mematuhi peraturan yang sedang berkuatkuasa;
 Melaksanakan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mengambil tindakan segera selewat-lewatnya tiga

hari dari tarikh menerima arahan.

Kami warga Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani, bersedia dan akan menimbangkan apa jua yang
dikemukakan kepada kami berkaitan dengan pelaksanaan piagam pelanggan ini

Pelan Pendidikan Sekolah Berasrama Penuh(PPSBP)

” Melahirkan Pemimpin Bertaraf Dunia” 8

TERAS 1 Membangunkan Negara Bangsa
TERAS 2 Membangunkan Modal Insan
TERAS 3 Memperkasakan SBP
TERAS 4 Merapatkan Jurang Pendidikan SBP
TERAS 5 Memartabatkan Profession Keguruan SBP
TERAS 6 Melonjakkan Kecemerlangan SBP

JULANG TINGGI NAMA SGS

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(2013-2025)

Aspirasi Murid

JULANG TINGGI NAMA SGS 9

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 HARI MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
11
02.01.2020 31.01.2020 19 1
9
01.02.2020 29.02.2020 20 2
7
01.03.2020 13.03.2020 10 1

JUMLAH HARI 49 16

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 6

14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

JULANG TINGGI NAMA SGS 10

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI DAN PERSEKUTUAN 2020

BIL HARI KELEPASAN TARIKH HARI
1 Tahun Baru 2020 01 Januari Khamis
Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar
2 14 Januari Selasa
Negeri Sembilan
3 Hari Thaipusam 8 Februari Sabtu
Cuti Tambahan Tahun Baru Cina 23- 24 Januari Khamis- Jumaat
4 Tahun Baru Cina
Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 25 Januari Sabtu
Israk dan Mikraj 26 Januari Ahad
5 Ahad
Cuti Sempena Israk Mikraj 22 Mac Isnin
6 Hari Pekerja 23 Mac Jumaat
7 Hari Wesak 1 Mei Khamis
Cuti Tambahan Hari Raya Aidil Fitri * 7 Mei Khamis-Jumaat
8 Hari Raya Aidil Fitri * 21-22 Mei Ahad
Hari Raya Aidil Fitri (Kedua) * 24 Mei Isnin
9 Hari Raya Qurban * 25 Mei Jumaat
10 Hari Kebangsaan 31 Julai Isnin
11 Awal Muharram 31 Ogos Khamis
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang 20 Ogos
12 Sabtu
di-Pertuan Agong 6 Jun
13 Hari Malaysia Rabu
Cuti Tambahan Hari Deepavali 16 September Jumaat
14 Hari Deepavali * 13 November Sabtu
Cuti Tambahan Hari Deepavali 14 November Isnin
Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W 16 November
15 Khamis
(Maulidul Rasul) 29 Oktober
16 Hari Krismas Jumaat
25 Disember

 Jika mana-mana hari kelepasan jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah
menjadi hari kelepasan am dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang
berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

 Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu juga adalah merupakan hari kelepasan am dan
tidak diganti pada hari-hari yang lain.

Catatan :

* Tertakluk kepada perubahan
Hari-hari Kelepasan Am Negeri
Hari-hari Kelepasan Am Persekutuan

JULANG TINGGI NAMA SGS 11

CUTI PERAYAAN / CUTI PERISTIWA 2020

Perayaan / Aktiviti Tarikh Cuti Jenis Cuti Bil. Hari

Perayaan Tahun Baru Cina 23.01.2020 (Khamis) Cuti yang 2
25.Januari 2020 (Sabtu) dan 24.01.2020 (Jumaat) diperuntukkan oleh 2
26 Januari 2020 (Ahad)
Hari Raya Aidilfitri 21.05.2020 (Khamis) KPM 2
24 Mei 2020 (Ahad) 22.05.2020 (Jumaat
13.11.2020 (Jumaat) Cuti yang
25 Mei 2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) diperuntukkan oleh
Perayaan Deepavali
14 November 2020 (Sabtu) JUMLAH HARI KPM

Cuti yang
diperuntukkan oleh

KPM

6

TAKWIM PEPERIKSAAN DAN UJIAN 2020

Bil Ujian /Peperiksaan Tarikh
16 - 20 Mac 2020
1 Ujian Pertengahan Penggal 1 (UPP1) 27 April – 6 Mei 2020

2 Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) 20 April – 6 Mei 2020
Tingkatan 1 2 dan 3
17-28 Ogos 2020
3 Peperiksaan Pertengahan Tahun ( PPT) 1-11 Sept 2020
Tingkatan 4 dan 5 21 Sept 2020
22 Sept 2020
4 Ujian Lisan Bertutur PT3 Bahasa Melayu 3 – 11 Ogos 2020
17 – 26 Ogos 2020
5 Ujian Lisan Bertutur PT3 Bahasa Inggeris Fasa 1: 20-23 Julai
Fasa 2: 17 Ogos – 17 Sept 2020
6 Ujian Lisan Mendengar PT3 Bahasa Melayu 11 - 21 Oktober 2020
30 Sept -23 Okt 2020
7 Ujian Lisan Mendengar PT3 Bahasa Inggeris 26-30 Okt 2020
3 Nov 2020
8 Peperiksaan Percubaan PT3 22 Jun 2020
28 Sept - 6 Okt 2020
9 Ujian Pertengahan Penggal 2 T1, T2 dan T4 (UPP2) Fasa 1: 5-14 Okt
Fasa 2: 2-19 Nov 2020
10 Peperiksaan Percubaan Negeri ( SBP)

11 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan T1, T2

12 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

13 Ujian Lisan Bahasa Cina Komunikasi SBP

14 Peperiksaan Bertulis Bahasa Cina Komunikasi SBP

15 Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa Bahasa Jerman (T5)

16 PT3 Bertulis

17 SPM Bertulis

JULANG TINGGI NAMA SGS 12

SENARAI GURU 2020

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO.TELEFON

1 PN. HJH. MAIMUNAH BINTI ISMAIL Pengetua Sains Perniagaan 016-2086098
tani/ P. Akaun
2 PN. CHE ROMAS BINTI NOOR Penolong Kanan Pentadbiran 012-6251717
3 PN. WAN SURYANI BINTI WAN MOHD RAZALI Penolong Kanan HEM Matematik/ Sains 019-4717170
4 PN. HJH. KAMSIAH BINTI YASIN Penolong Kanan Kokurikulum 012-3832463
5 PN. NURIZA BINTI AHMAD GKMP Kemanusiaan Biologi/ Kimia 012-6332439
6 PN. NORJALILA BINTI ABDUL JALAL GKMP Bahasa 012-6644583
Sejarah/ Sastera
7 EN. SAHIZAM BIN HASHIM GKMP Sains & Matematik 016-2043879
P.Islam / B. Arab
8 PN. IRMA YANTI BINTI MAHAMUD GKMP Teknik & Vokasional 019-3675343
Bahasa Melayu
9 EN. MOHD SALEH BIN IBRAHIM Ketua Panitia Sejarah 012-9435170
Matematik/
10 PN. HJH. NOORHAFIDA BINTI DARUSSAMIN K. Panitia Matematik Tambahan Kaunseling 013-6305750
11 PN. ROHAIZA BINTI JA’AFAR Kaunselor IT/Reka Cipta 019-2746568
12 PN. NOR HAYATI BINTI ABDUL KARIM Kaunselor 019-2079946
13 PN. KAVITHA A/P K. SAUNDARAJAN Ketua Panitia PJK Matematik/ 017-7840114
14 PN. UMI KELSOM BINTI NAYAN Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sejarah 013-3698100
Matematik
15 PN. MARLINA BINTI CHE HASHIM K. Panitia Pendidikan Islam 014-2838038
Kaunseling
16 PN. SHAFIZAH BINTI SHARIFF Guru Akademik 019-4256087
Kaunseling
17 EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT Guru Akademik 013-6347719
PJK
18 PN. FAUZIAH BINTI SAAD Penyelaras M/P Pendidikan Seni 019-3037444
19 PN. HJH. NOR AIDA BINTI DAHALAN Ketua Panitia Matematik TESL 012-6018549

20 PN. NOORAFIDAH BINTI MANSOR Ketua Panitia P. Perakaunan Pend Al Quran / 012-4815755
B.Arab
21 EN. SYED AZLAN PUTRA BIN SYED ABDULLAH Guru Akademik TESL 0116-3133256

22 PN. AZMA SAZWEEN BINTI KAMARUDIN Ketua Panitia RBT& ASK B.Arab / 013-7597747
Pend. Islam
23 DR. AMARUMI BINTI ALWI Guru Akademik Pen. Seni Visual 013-3782950

24 PN. SIRAWATI BINTI MOHD [email protected] Ketua Panitia Sejarah Matematik 019-4051250
25 PN. GAYATRI A/P MARIMOTHU Guru Perpustakaan & Media 014-6638262
26 PN. FIZZY SHERANI BINTI MOHD IZHAR Ketua Panitia Geografi P. Perakaunan/ 019-6946921
27 PN. LAILINAZRAH BINTI ABDUL RAHMAN Ketua Panitia Bahasa Inggeris P.Perniagaan 017-2415441
28 CIK NURUL ’AIN ASYIKIN BINTI NOR ZARIN Guru Akademik Matematik/ 012-9809255
29 PN. NOR WAHIDAH BINTI ZAINODDIN Penyelaras M/P Biologi P.Perniagaan 019-9845003
30 PN. ZAIHASRA AZWA BINTI ZAHARIM Penyelaras M/P Panitia Fizik Tekonologi 019-7291588
Kejuruteraan
31 PN. NOOR BAIZURA BINTI YAMAT Ketua Panitia Bahasa Melayu 013-6310728
Katering/
32 PN. HASNAA BINTI SHAHARUM Ketua Panitia Matematik P.Reka Cipta 012-5826597
Ekonomi/ Sejarah 013-9483327
33 PN. NURUL AZIE YANTY BINTI MD. YUSOP Setiausaha PT3 019-7516657
Bahasa Melayu 019-3504187
34 EN. RAZIF BIN MOHAMED ROSLI Guru Akademik 019-3504189
Muzik/ Geografi
35 EN. MUHAMMAD SHAZNI BIN DAUD Guru Data
TESL
36 PN. NURULKAMILAH BINTI KHAIRIR SUP SPM
Fizik

Biologi

Fizik/ Matematik

Kesusateraan
Melayu/ Sejarah

Matematik

TESL

Matematik

Matematik

Kimia/ Kem Hidup

37 PN. MARIATUL SARAH FARRISSA BINTI MOHD Penyelaras M/P Pen. Muzik Muzik 011-12135596
KASHAH

38 PN. NORSALBIAH BINTI NORZALWI Kaunselor Kaunseling 018-9184534
Pend.Islam 013-6789778
39 CIK ADAWIYAH BINTI MD FISOL Ketua Panitia Pend. Islam

JULANG TINGGI NAMA SGS 13

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO.TELEFON
Ketua Panitia Bahasa Melayu 017-7998895
40 PN. NUR FARAH ATHIRAH BINTI KHUZAINI Penyelaras M/P Ekonomi Bahasa Melayu 016-5879294
Guru Akademik Ekonomi 013-4343701
41 CIK MARDIANA BINTI KEDAMAN Ketua Panitia Bhs. Antarabangsa PJK 013-3125626
Guru Akademik Bahasa Arab 016-4936415
42 PN. NUR ATIQAH NADZIRAH BINTI RAHIM IT /B.Melayu
Guru Akademik Bahasa Jerman/ 011-10277675
43 PN. KHAIRUL HANIS BINTI NAZARUDDIN PSV
Guru Akademik Bahasa Cina/ 011-26079373
44 EN. MUHAMMAD RAZI BIN MUSA Guru Akademik Sains
Guru Akademik Bahasa Melayu 017-2909212
45 PN. RAJA NURFATIN HUMAIRAH BINTI RAJA Ketua Panitia Sivik 010-4285647
ALKAMAR HADZAR Bahasa Korea 017-2298843
Ketua Panitia Kimia ERT/ Perakaunan
46 PN. SHAMIMY BINTI MOHD AKHIR
Ketua Panitia Sains
47 EN. MUHAMMAD AFIZ BIN AZHAN Guru Akademik
Guru Akademik
48 CIK LEE SOOHYUN
Guru Akademik
49 CIK NURFATIN NADHIRAH BINTI MD. JAIS
Guru Akademik
50 CIK NIN FAZREN ELYANA BT MOHAMED @ Kimia 016- 6540844
AHMAD

51 CIK FADZILLAH BINTI MAHDZIR Biologi/ Kimia 019-5089778
012-9435170
52 EN. MOHD SUKRI BIN YAHYA Pen Islam/P. Jawi 014-2838038

53 EN. MOHAMAD AIMAN BIN AHMAD REFAAT TESL/ Pen.Islam 018-7770676

54 CIK SITI MAISHARAH BINTI SULAIMAN Pengajian Al- 013-4118476
Quran/
55 PN. SUMAYYAH BINTI ROSDI Pendidikan Islam
Bahasa Melayu/
Geografi

RAI G
URU 2020SENARAI GURU 2020

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA (AKP) 2020

BIL NAMA JAWATAN GRED RUMAH NO.TELEFON
SUKAN
1 PN. HANIM BINTI MD. NOOR Ketua PembantuTakbir N26 Kayangan 01115407172
2 PN. ANITA BINTI MAT SAHAT Penolong Jurutera JA29 Menanti 017-6841477
3 CIK NURATIKAH BINTI MOHD TAHIR Penyelia Asrama N19 Kayangan 017-3552251
4 CIK NOR DIYANA BINTI HASSAN Pembantu Tadbir W19 Astana 012-9736152
5 PN. ZAHARINA BINTI HARUN Pembantu Tadbir N19 Permai 012-2418392
6 PN. NOR AZAH BINTI ABD RAHMAN Pembantu Tadbir N19 Permai 0137316977
7 PN. NOR ‘AINI BINTI ARITH Pembantu Makmal C22 Menanti 017-3151201
8 PN. NOR AZLINDA BINTI TAHIRUDDIN Pembantu Makmal C19 Kayangan 012-7444030
9 PN. NUR FATIN AFIQAH BINTI AZAHARI Pembantu Makmal C19 Astana 019-3403374
10 PN. NUR LIYANA BINTI ABDULLAH Pembantu Makmal C19 Permai 017-6526507
11 EN. MOHD KAMIL BIN HASHIM Pembantu Makmal C19 Kayangan 012-9710654
12 PN. FAUZIAH BINTI ALUAN Pembantu Makmal C19 Menanti 012-3241876
13 EN. KAMAROL ZAMAN BIN ABD RAHMAN Pemandu R3 Astana 019-3546940
14 EN. HAIDIL BIN HAJI MUSTAFA Pemandu H11 Permai 019-6212141
15 EN. MOHD SHARIFUDDIN BIN ZAKARIA Pemandu H11 Menanti 017-8770583
16 EN. AHMAD TARMIZI BIN MAD SALLEH Pembantu Operasi N11 Permai 017-2772529
17 PN. ZEFFARINA BINTI ZAINUDDIN Pembantu Operasi N11 Menanti 018-2256908
18 PN. NURUL HUDA BINTI ABDUL RAHMAN Pembantu Operasi N14 Menanti 011-28514589

JULANG TINGGI NAMA SGS 14

DASAR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020

1. PANDUAN AM

1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am
Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am
tersebut.

1.2. Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan
dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.3. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion
dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.

1.4. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan
Cemerlang.

1.5. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.
1.6. Guru hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam

menjalankan tugas.
1.7. Guru bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan

menjaga harta benda sekolah.
1.8. Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap

menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN

2.1. Jadual waktu mengajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya pada pukul 7.20 pagi dan perlu

menghadiri perhimpunan pagi.
2.3. Guru wajib mengetik kad perakam waktu semasa hadir dan balik sekolah. Mengetik kad perakam

waktu orang lain adalah tidak dibenarkan.
2.4. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-

sebab yang sewajarnya secepat mungkin kepada Pengetua atau jika Pengetua tiada kepada Penolong
Kanan.
2.5. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat pada luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan dengan kebenaran Pengetua.

3. KELUAR SEKOLAH PADA WAKTU MENGAJAR

3.1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali jika ada
sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pelajaran/Pejabat Pelajaran Daerah
dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

3.2. Guru dikehendaki melengkapkan Buku Rekod Keluar Masuk. Dapatkan kebenaran dan tandatangan
Pengetua/Penolong Kanan sebelum keluar.

3.3. Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid melalui Guru
Penolong Kanan.

4. CUTI

4.1. Cuti Rehat/Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)0046.SJ/A/(30) bertarikh 24 Disember 1993,
guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan Cuti Rehat. Namun, guru
boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun
untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

JULANG TINGGI NAMA SGS 15

4.2. Cuti Sakit

4.2.1. Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.
4.2.2. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
4.2.3. menentukan pembayaran gaji.
Surat Cuti Sakit (MC) hendaklah diserahkan kepada Pengetua/Penolong Kanan untuk
pengesahan dan seterusnya diserahkan ke pejabat.

4.3. Cuti Tanpa Gaji

4.3.1. Mengikut Perintah Am Bab C, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak.
4.3.2. Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti
rehatnya.
4.3.3. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.
4.3.4. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.
4.3.5. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh
Pengarah Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10
minggu sebelum tarikh mula bercuti.

4.4. Cuti Rehat Khas

4.4.1. Cuti Rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.
4.4.2. Cuti ini boleh diluluskan oleh Pengetua hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara
agama bagi tempoh sepuluh hari dalam setahun. Permohonan atas talian hendaklah
dikemukakan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum bercuti, kecuali berlaku kecemasan dan
dimaklumkan kepada pegawai pengesah.

4.5. Cuti Keluar Negara

4.5.1. Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan
Pelajaran Negeri. Sila isi borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu
sebelum tarikh bercuti.

5. PAKAIAN

5.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur serta
mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1985.

5.2. Guru perempuan hendaklah memakai kasut yang bertutup dan bertumit bukan kasut bertali yang
terbuka, sandal atau selipar.

5.3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.
5.4. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

5.4.1. Guru perempuan – seluar trek/panjang yang sesuai, baju T berkolar, kasut sukan atau getah
tanpa tumit.

5.5. Guru hendaklah berpakaian unit uniform yang lengkap pada hari Rabu sebagai Hari Kokurikulum.
5.6. Semua guru dikehendaki berpakaian batik pada setiap hari khamis.
5.7. Guru lelaki boleh memakai baju melayu yang lengkap beserta songkok pada hari Jumaat.

JULANG TINGGI NAMA SGS 16

6. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

6.1. Guru harus memupuk hubungan peribadi dan profesion yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa
dapat mengawal tutur kata mereka.

6.2. Guru juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.
6.3. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan

kepada guru ataupun murid atau staf sokongan sekolah yang lain.
6.4. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi,

kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

7. BILIK GURU

7.1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Hal ini, termasuk
keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

7.2. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Waktu tersebut hendaklah
dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu, guru hendaklah
menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau tugas-tugas berkaitan HEM dan Kokurikulum sahaja.

7.3. Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru tanpa apa-apa urusan. Sebarang
perjumpaan dan perbincangan bersama-sama dalam kelompok yang besar hendaklah dilakukan di
tempat lain yang lebih sesuai.

7.4. Guru yang berada di bilik guru bertanggungjawab memastikan suasana di dalam bilik aman damai dan
tidak mengganggu ketenteraman orang lain.

7.5. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua lampu dan penghawa
dingin dipadamkan dan semua pintu dikunci.

8. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

8.1. Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh berurusan dengan
Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

8.2. Guru yang menghadapi masalah berkaitan PdPc bolehlah berurusan dengan Ketua Panitia, Guru
Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua.

9. TUGAS

9.1. Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk Pentadbiran, Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.
Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

9.2. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat di Jabatan atau PPD atau sekolah lain, mereka perlu
patuh dan hadir. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain menggantikannya tanpa
pengetahuan Pengetua.

9.3. Semua guru yang menghadiri aktiviti seperti mesyuarat, ceramah, bengkel yang dikelola oleh pihak
luar hendaklah menyediakan Minit Curai dengan menyatakan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh
pihak sekolah. Minit Curai tersebut hendaklah diserahkan kepada sama ada Pengetua/Penolong
Kanan/Penolong Kanan HEM atau Penolong Kanan Kokurikulum.

10. REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR eRPH

10.1. Setiap guru dihehendaki melengkapkan RPH di dalam google classroom. Semua butiran dan setiap
10.2. helaian termasuk helaian rumusan hendaklah dilengkapkan.
RPH hendaklah dihantar secara atas talian pada setiap hari Jumaat untuk disemak oleh sama ada oleh
Pengetua/Penolong Kanan atau GKMP.

JULANG TINGGI NAMA SGS 17

11. JADUAL WAKTU

11.1. Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas
sendiri.
11.2. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.
11.3. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu dan jadual waktu ganti yang disediakan.

12. PELAWAT

12.1. Sekiranya anda melihat/terjumpa seseorang yang tidak dikenali, sila tanya identiti mereka dan
12.2. hulurkan bantuan jika perlu. Sila minta atau iringi mereka ke pejabat.
12.3. Semua pelawat wajib melaporkan diri di pejabat. Sila pastikan pelawat sudahpun mendaftar nama di
pondok pengawal keselamatan dan menerima kad pelawat.
Semua pelawat diwajibkan berjumpa dengan Pengetua/Penolong Kanan terlebih dahulu sebelum
berurusan dengan orang lain. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau
penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua atau wakilnya.

13. KEGIATAN KOKURIKULUM

13.1. Semua guru ialah guru penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan mengikut
13.2. jadual yang telah ditetapkan.
Semua guru wajib hadir semasa kegiatan kokurikulum.

14. PEMBELIAN BARANG

14.1 Guru yang hendak membuat pembelian barangan mesti memohon kebenaran Pengetua dengan
menggunakan Nota Minta yang boleh diperoleh di pejabat.

14.2 Permohonan hendaklah disahkan oleh Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran atau Penolong Kanan
sebelum diluluskan oleh Pengetua.

14.3 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
14.4 Segala Invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan

kemas serta diserahkan ke pejabat (Invois) untuk urusan pembayaran.

15. PERHIMPUNAN

15.1. Perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin diadakan pada setiap minggu.
15.2. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan pagi di tapak perhimpunan setiap pagi pada jam
7.20 pagi.
15.3. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang.
15.4. Guru akan bersama-sama murid menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah(semasa
perhimpunan rasmi) atau Lagu Sekolah sahaja(semasa perhimpunan harian)
15.5. Guru bertugas akan menyampaikan Nilai Teras Sivik dan laporan bertugas mingguan dan
mengumumkan pemenang 3K setiap bulan ketika perhimpunan rasmi.

16. MESYUARAT/PERJUMPAAN GURU

16.1. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. Kehadiran guru
16.2. adalah wajib.
16.3. Guru juga diwajibkan menghadiri perjumpaan yang dipanggil oleh Penolong Kanan/GKMP atau Ketua
Panitia.
Pakaian semasa menghadiri mesyuarat adalah pakaian waktu bekerja.

JULANG TINGGI NAMA SGS 18

17. BUKU STOK/INVENTORI

17.1. Guru Kanan Mata Pelajaran atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok/inventori
dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemas
kini. Buku ini akan disemak dari masa ke semasa oleh Pengetua/Penolong Kanan.

18. TANDA NAMA

18.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada setiap hari persekolahan, semasa majlis rasmi di
sekolah atau semasa menjalankan tugas rasmi di luar sekolah.

19. TELEFON

19.1. Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah dicatatkan ke dalam
buku penggunaan telefon yang disediakan. Guru hendaklah menggunakan telefon awam/kepunyaan
sendiri untuk sebarang urusan peribadi.

20. KUNCI

20.1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
20.2. Guru yang bertanggungjawab terhadap bilik-bilik khas sahaja dibenarkan menyimpan kunci bilik
tersebut atas kebenaran Pengetua dan pada akhir sesi persekolahan memulangkan semula kunci
tersebut di pejabat.

21. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH

21.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.
21.2 Guru yang tidak dapat hadir perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada

Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

22 PENGGUNAAN ALAT-ALAT.
22.1 Guru dikehendaki mendapatkan kebenaran menggunakan peralatan sekolah daripada penjaga stor atau
sesiapa yang telah diamanahkan dan direkodkan. Penggunaan peralatan sekolah hendaklah mengikut
peraturan yang ditetapkan.
22.2 Peralatan hendaklah digunakan dengan baik dan dipulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan
baik.
22.3 Guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan dan keadaan peralatan yang dipinjam.
22.4 Peralatan yang rosak perlu dilaporkan dengan serta merta dan diganti.

JULANG TINGGI NAMA SGS 19

DASAR PENGURUSAN KELAS

1. KETUA PENYELARAS

1.1 Memastikan perjumpaan tingkatan dijalankan secara berkala dan berkesan.
1.2 Sentiasa berbincang dengan penyelaras akademik dan penyelaras tingkatan.
1.3 Menjadi pegawai perhubungan dengan ibubapa bagi memastikan kecemerlangan setiap tingkatan.

2. PENYELARAS AKADEMIK DAN PENYELARAS TINGKATAN

2.1 Penyelaras Akademik dan Penyelaras Tingkatan adalah dianggap sebagai wakil pengurusan sekolah.
Penyelaras Akademik akan membantu menguruskan akademik manakala perkara yang berkaitan sosial dan
kebajikan pelajar secara keseluruhan adalah diuruskan oleh Penyelaras Tingkatan dengan bantuan guru-
guru kelas.

2.2 Hubungan dengan guru kelas.
2.2.1 Menjalinkan hubungan yang erat dengan guru-guru kelas.
2.2.2 Mesyuarat bulanan hendaklah diadakan supaya segala perkara yang berkaitan dengan tingkatan
dapat dibincang dan diselesaikan.

2.3 Menyelaras perkara yang berkaitan dengan tingkatan dan memastikan guru-guru kelas melaksanakan
perkara-perkara berikut dengan sempurna :
2.3.1 Akademik
2.3.2 Pentadbiran dan Pendaftaran
2.3.3 Kewangan dan Perkeranian
2.3.4 Penyeliaan Kelas
2.3.5 Pengurusan Peperiksaan
2.3.6 Pengisian Buku Jadual Kedatangan Murid sebelum jam 9.00 pagi.

2.4 Tugas-tugas lain.
2.4.1 Memastikan Pendaftaran murid baharu dan ditulis dalam buku Pendaftaran Masuk Sekolah.
2.4.2 Menyemak Jadual Kedatangan Murid pada tiap-tiap bulan setelah ditutup oleh Guru Kelas.
2.4.3 Menyelaras dan merancang program kecemerlangan dengan kerjasama JK Kecemerlangan.
2.4.4 Merancang aktiviti selepas selesai Peperiksaan Akhir Tahun bersama-sama kaunselor sekolah.

3. GURU KELAS

3.1 Pendaftaran
3.1.1 Mendaftar dan mengemaskini maklumat murid dan penjaga dalam Sistem APDM online. Mengisi
e-kehadiran APDM sebelum pukul 9.00 pagi pada setiap hari persekolahan.
3.1.2 Mencetak rumusan kehadiran pada akhir bulan pada setiap bulan.
3.1.3 Melengkapkan Buku Pendaftaran Sekolah dan data APDM dan ISIS.
3.1.4 Menghubungi ibu bapa/penjaga murid (melalui PK HEM) sekiranya murid tidak hadir tiga hari
berturut-turut tanpa sebab.
3.1.5 Mengeluarkan dan menghantar surat amaran ketidakhadiran mengikut ketetapan di bawah

SURAT TIDAK HADIR TIDAK HADIR
BERTURUT-TURUT BUKAN BERTURUT-TURUT
Amaran Pertama
Amaran Kedua Pada hari ke-3 Pada hari ke-10
Amaran Terakhir 7 hari selepas Amaran Pertama 10 hari selepas Amaran Pertama
Buang Sekolah 7 hari selepas Amaran Kedua 20 hari selepas Amaran Kedua
14 hari selepas Amaran Ketiga 20 hari selepas Amaran Ketiga
Jumlah Hari Tidak Hadir
31 hari berturut-turut 60 hari bukan berturut-turut

JULANG TINGGI NAMA SGS 20

3.2 Kewangan dan Perkeranian
3.2.1 Mengutip bayaran sekolah dan asrama dan menyerahkan kepada Ketua Pembantu Tadbir/Kerani
Kewangan dengan segera.
3.2.2 Mengutip bayaran PIBG dan bayaran Koperasi.
3.2.3 Menyimpan rekod kutipan bayaran serta mengeluarkan resit.
3.2.4 Merekod maklumat mengenai murid projek khas, pemegang biasiswa, bantuan kewangan dan lain-
lain.
3.2.5 Mengurus dan mengemas kini fail peribadi murid serta Borang SPBT dan memastikan murid
mematuhi peraturan berkaitan SPBT.
3.2.6 Mengisi data PAJSK secara atas talian.

(Perkara 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 akan dimaklumkan dari semasa ke semasa)

3.3 Penyeliaan Kelas
3.3.1 Bertanggungjawab pada setiap masa terhadap kelasnya dari segi :-
3.3.1.1 Disiplin Murid
3.3.1.2 Pakaian Murid
3.3.1.3 Kebersihan dan Keceriaan Kelas
3.3.1.4 Pelantikan AJK Kelas
3.3.1.5 Menyediakan Sudut Nilam
3.3.1.6 Buku Rekod Kawalan Kelas

3.3.2 Menentukan perkara-perkara berikut terdapat pada Papan Kenyataan Kelas.
3.3.2.1 Jadual Waktu Kelas
3.3.2.2 Organisasi Kelas
3.3.2.3 Jadual Bertugas
3.3.2.4 Visi dan Misi Sekolah
3.3.2.5 Pelan Kebakaran
3.3.2.6 Maklumat Ilmiah pada papan kenyataan

3.3.3 Menanam semangat kepimpinan, perpaduan, kekitaan dan akhlak yang baik kepada murid-murid.
3.3.4 Menjaga dan mengawasi fizikal kelas dan perabot serta melapor kerosakan kepada pihak
pentadbiran.
3.3.5 Mengenal pasti murid yang sakit atau yang memerlukan rawatan dan memakumkan kepada
Pengetua/Penolong Kanan HEM untuk tindakan susulan atau ziarah cakna.

3.4 Pengurusan Peperiksaan
3.4.1 Memastikan semua murid di dalam kelas menduduki peperiksaan. Senarai nama murid yang tidak
hadir atau sakit perlu dilaporkan kepada Setiausaha Peperiksaan.
3.4.2 Memastikan Keputusan Peperiksaan dimaklumkan kepada ibu bapa.

3.5 Nilam dan Data Murid
3.5.1 Membantu Guru Media menjayakan program dengan mengisi markah Nilam setiap bulan.
3.5.2 Membantu memasukkan Data Rumusan Kokurikulum.
3.5.3 Memantau Buku Segak, Kesihatan dan PAFA.

JULANG TINGGI NAMA SGS 21

SENARAI GURU KELAS 2020

KETUA PENYELARAS : EN. MOHD SALEH BIN IBRAHIM

BIL TINGKATAN GURU

PENYELARAS AKADEMIK : PN. NORJALILA BINTI ABD. JALAL
PENYELARAS TINGKATAN 5 : PN. UMI KELSOM BINTI NAYAN

PAKEJ STEM

1 5 AISHAH EN. RAZIF BIN MOHAMED ROSLI

2 5 KHADIJAH PN. KAVITHA A/P K. SAUNDARAJAN

3 5 MASYITAH PN. NOR WAHIDAH BINTI ZAINODDIN

PAKEJ KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKHTISAS

4 5 ZINNIRAH CIK ADAWIYAH BINTI MD. FISOL

PENYELARAS AKADEMIK : PN. NURIZA BINTI AHMAD

PENYELARAS TINGKATAN 4 : PN. HJH. NOR AIDA BINTI DAHALAN

PAKEJ STEM

1 4 AISHAH PN. ZAIHASRA AZWA BINTI ZAHARIM
2 4 KHADIJAH PN. NOOR BAIZURA BINTI YAMAT
3 4 MASYITAH EN. MOHD SUKRI BIN YAHYA

PAKEJ KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKHTISAS

4 4 ZINNIRAH PN. KHAIRUL HANIS BINTI NAZARUDDIN

PENYELARAS AKADEMIK : PN. IRMA YANTI BINTI MAHAMUD
PENYELARAS TINGKATAN 3 : EN. SYED AZLAN PUTRA BIN SYED ABDULLAH

1 3 AISHAH PN. LAILINAZRAH BINTI ABD. RAHMAN

2 3 KHADIJAH PN. AZMA SAZWEEN BINTI KAMARUDDIN

3 3 MASYITAH PN. FAUZIAH BINTI SAAD

4 3 ZINNIRAH PN. SHAMIMY BINTI MOHD AKHIR

PENYELARAS AKADEMIK : EN. SAHIZAM BIN HASHIM
PENYELARAS TINGKATAN 2 : PN. MARLINA BINTI CHE HASHIM

1 2 AISHAH PN. FIZZY SHERANI BINTI MOHD IZHAR

2 2 KHADIJAH PN. RAJA NURFATIN HUMAIRAH BT. RAJA ALKAMAR HADZAR

3 2 MASYITAH EN. MOHAMMAD AIMAN BIN AHMAD REFAAT

4 2 ZINNIRAH PN. NURUL AZIE YANTY BINTI MD. YUSOP

PENYELARAS AKADEMIK : DR. AMARUMI BINTI ALWI
PENYELARAS TINGKATAN 1 : EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT

1 1 AISHAH EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT

2 1 KHADIJAH PN. NUR ATIQAH NADZIRAH BINTI RAHIM

3 1 MASYITAH PN. NUR FARAH ATHIRAH BINTI KHUZAINI

4 1 ZINNIRAH PN. HASNAA BINTI SHAHARUM

JULANG TINGGI NAMA SGS 22

SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

1. KEHADIRAN

1.1 Berada di sekolah dari jam 7.00 pagi hingga 5.00 petang.
1.2 Guru yang terpaksa menghadiri kursus/menjalankan tugas rasmi di luar sekolah/Cuti Bersalin/Cuti Sakit

pada hari beliau dijadualkan bertugas perlu memaklumkan hal tersebut dengan segera kepada Penolong
Kanan untuk penggantian.
1.3 Guru Bertugas tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah untuk urusan peribadi kecuali dengan
pengetahuan rakan setugas ‘partner’ serta Penolong Kanan/Pengetua.

2. PERHIMPUNAN

2.1 Memastikan murid berbaris dengan teratur dan kemas.
2.2 Memastikan peralatan P.A berfungsi .
2.3 Memberi ucapan ringkas yang menyentuh hal disiplin, kebersihan, motivasi atau aktiviti murid.
2.4 Memastikan murid beredar ke kelas dengan teratur, cepat dan senyap.

3. KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KEBAJIKAN MURID

3.1 Memeriksa kelas dan asrama serta memberi markah kebersihan, kekemasan dan keceriaan. Serahkan
markah kebersihan kelas dan asrama kepada Penolong Kanan (HEM)/Penyelaras Sistem Rumah.

3.2 Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, kantin, tandas, makmal, Dewan Srikandi, bilik peperiksaan,
kawasan sekolah, surau dan asrama. Sekiranya kurang memuaskan, sila arahkan terus pelajar terlibat
untuk mengambil tindakan atau memaklumkan kepada guru yang bertanggungjawab.

3.3 Bekerjasama dengan HEM mengurus rawatan murid yang sakit atau membantu menghantar mereka ke
hospital/klinik dalam kes kecemasan jika tiada kenderaan rasmi sekolah.

3.4 Murid yang demam/sakit melebihi 37.9o C mesti hantar ke klinik/hospital untuk mendapatkan rawatan.

4. LAPORAN

4.1 Meronda dan mengawas kelas-kelas tambahan atau kelas persediaan petang supaya murid tidak bising
dan kelas berjalan lancar serta teratur.

4.2 Meronda dan mengawal murid supaya masuk ke kelas tepat waktu terutama selepas perhimpunan pagi,
selepas waktu rehat dan sebelum kelas rasmi petang.

4.3 Membuat laporan dalam Buku Laporan Guru Bertugas Harian tentang :-
4.3.1 Kebersihan Persekitaran Sekolah
4.3.2 Keadaan Disiplin
4.3.3 Kerosakan
4.3.4 Keselamatan
4.3.5 Kehadiran Guru dan Murid
4.3.6 Peristiwa/Aktiviti

4.4 Guru Bertugas dikehendaki mencatat butir ucapan Pengetua/Penolong-Penolong Kanan/guru semasa
Perhimpunan Mingguan(Isnin) serta pada perhimpunan pagi yang lain, jika ada ucapan atau amanat yang
disampaikan ke dalam buku laporan.

4.5 Buku Laporan Guru Bertugas perlu diletakkan di pejabat setiap hari untuk tindakan Pengetua atau
Penolong-Penolong Kanan.

JULANG TINGGI NAMA SGS 23

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN & PENERAPAN NILAI MURNI

BULAN MINGGU NAMA GURU BERTUGAS TARIKH NILAI ITEM DOMAIN
JAN M1 2-3 JAN
M2 PN. NORSALBIAH BINTI NORZALWI
FEB M3 CIK NURUL ‘ AIN ASYIKIN BINTI NOR ZARIN 6-10 JAN Kasih Sayang  Jauhi Buli
M4 PN. NUR FARAH ATHIRAH BINTI KHUZAINI 13-17 JAN  Perihatin Terhadap Jiran Tetangga
M5 EN. MOHAMAD AIMAN BIN AHMAD REFAAT 20-24 JAN  Ihsan
M1 PN. LAILINAZRAH BINTI ABDUL RAHMAN  Menghargai Alam Sekitar
M2 EN. MUHAMMAD SHAZNI BIN DAUD
PN. HASNAA BINTI SHAHARUM 27-31 JAN
M3 PN. MARLINA BINTI HASHIM
EN. MUHAMMAD RAZI BIN MUSA 3-7 FEB
M4 PN. FAUZIAH BINTI SAAD
M1 PN. NOORAFIDAH BINTI MANSOR 10-14 FEB Hormat-  Jati Diri
PN. NUR ATIQAH NADZIRAH BINTI RAHIM 17-21 FEB Menghormati  Perihatin Terhadap Keluarga
M2 EN. MUHAMMAD AFIZ BIN AZHAN  Komuniti Perihatin Orang Kurang
PN. NORHAYATI BINTI ABDUL KARIM
PN. NURUL AZIE YANTY BINTI MD YUSOP Upaya
PN. RAJA NURFATIN HUMAIRAH BINTI RAJA  Malaysia Sejahtera
ALKAMAR HADZAR
PN. HJH. NOR AIDA BINTI DAHALAN 24-28 FEB
PN. GAYATRI A/P MARIMOTHU 2-6 MAC
EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT
EN. RAZIF BIN MOHAMED ROSLI 9-13 MAC
PN. ZAIHASRA AZWA BINTI ZAHARIM
PN. AZMA SAZWEEN BINTI KAMARUDDIN  Belanja Secara Berhemah
CIK ADAWIYAH BINTI MD FISOL  Etika Penggunaan Media Sosial
 Penyalahgunaan Peranti (Gajet)
PN. KAVITHA A/P K.SAUNDARAJAN  Berwawasan

MAC M3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 16-20 MAC Bertanggung
23 - 27 MAC jawab

PN. NOR WAHIDAH BINTI ZAINODDIN 30 MAC -
M4 DR. AMARUMI BINTI ALWI 3 APR

EN. SYED AZLAN PUTRA B. SYED ABDULLAH 6-10 APR
PN. NOOR BAIZURA BINTI YAMAT
APRIL M5 13-17 APR Kegembiraan  Bermotivasi
MEI PN. UMI KELSOM BINTI NAYAN 20-24 APR  Kesederhanaan
PN. FIZZY SHERANI BINTI MOHD IZHAR  Muhibbah
M1  Komunikasi Dengan Berhemah
PN. KHAIRUL HANIS BINTI NAZARUDDIN
EN. MOHD SALEH BIN IBRAHIM 27 APR –
M2 1 MEI
PN. SHAMIMY BINTI MOHD AKHIR
PN. ROHAIZA BINTI JAAFAR 4-8 MEI Kasih Sayang  Memanfaatkan Sumber Asli
M3 11 -15 MEI  Sayangi Alam Sekitar
EN. MOHD SUKRI BIN YAHYA 18-22 MEI  Keamanan Sejagat
PN. NURULKAMILAH BINTI KHAIRIR 25-29 MEI  Setia
M4
PN. HJH. NOORHAFIDA BINTI DARUSSAMIN
PN. NORSALBIAH BINTI NORZALWI
M1
CIK NURUL ‘ AIN ASYIKIN BINTI NOR ZARIN
PN. NUR FARAH ATHIRAH BINTI KHUZAINI
M2
EN. MOHAMAD AIMAN BIN AHMAD REFAAT
PN. LAILINAZRAH BINTI ABDUL RAHMAN
M3
EN. MUHAMMAD SHAZNI BIN DAUD
M4 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JULANG TINGGI NAMA SGS 24

BULAN MINGGU NAMA GURU BERTUGAS TARIKH NILAI ITEM DOMAIN
JUN 1-5 JUN
JULAI M1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 8-12 JUN
OGOS
PN. HASNAA BINTI SHAHARUM 15-19 JUN  Menghindari Perbuatan Negatif
SEPT M2  Silang Budaya
22-26 JUN  Mematuhi Undang-Undang dan
PN. MARLINA BINTI HASHIM Peraturan Jalan Raya
 Mematuhi Peraturan Setempat
EN. MUHAMMAD RAZI BIN MUSA Hormat-
M3 Menghormati

PN. FAUZIAH BINTI SAAD

PN. NOORAFIDAH BINTI MANSOR
M4

PN. NUR ATIQAH NADZIRAH BINTI RAHIM

EN. MUHAMMAD AFIZ BIN AZHAN 29 JUN –
M5 3 JUL

PN. NORHAYATI BINTI ABDUL KARIM

PN. NURUL AZIE YANTY BINTI MD YUSOP

M1 PN. RAJA NURFATIN HUMAIRAH BINTI RAJA 6-10 JUL
ALKAMAR HADZAR 13 -17 JUL
20-24 JUL
PN. HJH. NOR AIDA BINTI DAHALAN  Bumiku Hijau

PN. GAYATRI A/P MARIMOTHU Bertanggung  Sistem Demokrasi
M2 jawab  Integriti Dalam Tugasan
 Pengurusan Masa Berkesan
EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT

EN. RAZIF BIN MOHAMED ROSLI
M3

PN. ZAIHASRA AZWA BINTI ZAHARIM

M4 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 27-31 JUL

PN. NOR WAHIDAH BINTI ZAINODDIN 3-7 OGOS
M1 DR. AMARUMI BINTI ALWI
10-14 OGOS Kegembiraan  Persahabatan Merentas
EN. SYED AZLAN PUTRA B. SYED ABDULLAH 17-21 OGOS Sempadan
PN. NOOR BAIZURA BINTI YAMAT
M2  Lahirnya Sebuah Cinta
PN. UMI KELSOM BINTI NAYAN  IdentitI Nasional
PN. FIZZY SHERANI BINTI MOHD IZHAR  Negaraku Tanggungjawabku
M3
PN. KHAIRUL HANIS BINTI NAZARUDDIN

EN. MOHD SALEH BIN IBRAHIM 24-28 OGOS
M4
31 OGOS -
PN. SHAMIMY BINTI MOHD AKHIR 4SEPT

PN. AZMA SAZWEEN BINTI KAMARUDDIN 7-11 SEPT  Malaysia Negara Perpaduan
M1 CIK ADAWIYAH BINTI MD FISOL
Kasih Sayang  Malaysia Progresif
PN. KAVITHA A/P K.SAUNDARAJAN
PN. ROHAIZA BINTI JAAFAR 14-18 SEPT  Daulat Tuanku
M2  Malaysia di Persada
EN. MOHD SUKRI BIN YAHYA Antarabangsa
PN. NURULKAMILAH BINTI KHAIRIR
M3 21- 25 SEPT
PN. HJH. NOORHAFIDA BINTI DARUSSAMIN
PN. NORSALBIAH BINTI NORZALWI 28 SEPT –
M4 2 OK
CIK NURUL ‘ AIN ASYIKIN BINTI NOR ZARIN
PN. NUR FARAH ATHIRAH BINTI KHUZAINI
M5 EN. MOHAMAD AIMAN BIN AHMAD REFAAT

M1 5-9 OKT
EPNN.. LMAUILHIANMAZMRAADHSBHINAZTNI AI BBDINUDLARUADHMAN
PN. HASNAA BINTI SHAHARUM 12-16 OKT Hormat -  Malaysia harmoni
19-23 OKT Menghormati  Amanah dan Integriti
M2  Khazanah Alam
PN. MARLINA BINTI HASHIM
 Malaysiaku Kekal Aman
OKT EN. MUHAMMAD RAZI BIN MUSA
M3 26-30 OKT
PN. FAUZIAH BINTI SAAD

PN. NOORAFIDAH BINTI MANSOR
M4

PN. NUR ATIQAH NADZIRAH BINTI RAHIM

JULANG TINGGI NAMA SGS 25

BULAN MINGGU NAMA GURU BERTUGAS TARIKH NILAI ITEM DOMAIN
NOV M1 2-6 NOV
M2 EN. MUHAMMAD AFIZ BIN AZHAN
M3 9-13 Bertanggung  Awas Bahan Terlarang
PN. NORHAYATI BINTI ABDUL KARIM NOV jawab  Celik Cukai
 Jenayah Siber
PN. NURUL AZIE YANTY BINTI MD YUSOP
PN. RAJA NURFATIN HUMAIRAH BINTI RAJA 16 -20 NOV
ALKAMAR HADZAR
PN. HJH. NOR AIDA BINTI DAHALAN

PN. GAYATRI A/P MARIMOTHU

EN. WAN RUZAHA BIN WAN MAMAT

JULANG TINGGI NAMA SGS 26

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENEN

PENGET

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANA

ASRAMA GURU KANAN MATA

PENYELARAS PUSAT TEKNIK & SAINS &
SISTEM RUMAH SUMBER VOKASIONAL MATEMATIK
SEKOLAH
WARDEN KETUA PANITIA KETUA PANITIA
SETIAUSAHA MATEMATIK MATEMATIK
PENYELARAS PEPERIKSAAN TAMBAHAN
KEBAJIKAN KETUA PANITIA
PENYELARAS SU JADUAL KETUA PANITIA KIMIA
WAKTU RBT & ASK
3K PEYELARAS MP
PENGAWAS GURU DATA PENYELARA MP FIZIK
PERAKAUNAN
DISIPLIN PENYELARAS PENYELARAS
ICT PENYELARAS MP BIOLOGI
BIASISWA MP EKONOMI
PEGAWAI KETUA PANITIA
SPBT ASET SAINS

PEMBANTU
MAKMAL

JULANG TINGGI NAMA SGS

NGAH SAINS TUANKU AISHAH ROHANI 2020

TUA
PIBG

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

AN PENTADBIRAN

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENTADBIRAN AM PEJABAT

A PELAJARAN KETUA PENYELARAS
PEMBANTU KELAB &
KEMANUSIAAN BAHASA
TADBIR PERSATUAN
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
SEJARAH BAHASA PENYELIA PENYELARAS
MELAYU ASRAMA BADAN
KETUA PANITIA
GEOGRAFI KETUA PANITIA PENOLONG BERUNIFORM
BAHASA JURUTERA
KETUA PANITIA INGGERIS PENYELARAS
PEND. ISLAM PEMBANTU SUKAN &
TADBIR
KETUA KETUA PANITIA PERMAINAN
PANITIA PJK BAHASA PERJAWATAN
PENYELARAS
PJK ANTARABANGSA PEMBANTU MAJALAH
TADBIR SEKOLAH
KETUA PANITIA
PSK KEWANGAN KOPERASI
PEMBANTU SEKOLAH
PENYELARAS MAKMAL
MP PEND. SENI PENYELARAS
PEMBANTU RIMUP
VISUAL OPERASI
R&D
PENYELARAS MP PERJAWATAN
PEND. MUZIK
PEMANDU
KENDERAAN

27

1. JAWATAN KUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor

Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Pn. Nuriza binti Ahmad
(GKMP Kemanusiaan)
En. Sahizam bin Hashim
(GKMP Sains dan Matematik)
AJK
Pn. Norjalila binti Abdul Jalal
(GKMP Bahasa)
Pn. Irma Yanti binti Mahamud
(GKMP Teknik dan Vokasional)

SENARAI TUGAS:

1.1 Badan tertinggi sekolah memainkan peranan penting memastikan semua misi dan visi sekolah tercapai dan
sebagai tempat rujukan.

1.2 Merancang pembangunan kurikulum, kokurikulum, fizikal sekolah dan asrama.
1.3 Merancang pembangunan rohani dan sahsiah.
1.4 Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas semua masalah yang timbul daripada perjalanan sekolah

meliputi akademik, sahsiah, kokurikulum dan lain-lain.
1.5 Menyelaras dan memantau semua program yang dirancang.
1.6 Merancang takwim sekolah.
1.7 Bertindak sebagai jawatankuasa penilai kecemerlangan sekolah

2. JAWATANKUASA TATATERTIB/ LEMBAGA PERUBATAN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Setiausaha l
Setiausaha ll Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
AJK Pn. Norjalila binti Abdul Jalal
(GKMP Bahasa)
Pn. Nuriza binti Ahmad
(GKMP Kemanusiaan)
En. Sahizam bin Hashim
(GKMP Sains dan Matematik)
Pn. Irma Yanti binti Mahamud
(GKMP Teknik dan Vokasional)
Pn. Hanim binti Md. Noor
Ketua Pembantu Tadbir

SENARAI TUGAS:

2.1 Bersidang bagi membincang tindakan tatatertib terhadap guru dan staf sokongan yang melanggar peraturan
tatatertib perkhidmatan awam.

2.2 Bersidang dan membincangkan kelayakan perubatan terhadap guru dan staf sokongan
2.3 Memutuskan tindakan sewajarnya.
2.4 Mencalonkan guru dan staf sokongan yang layak menerima anugerah perkhidmatan cemerlang.

JULANG TINGGI NAMA SGS 28

3. PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
En. Muhammad Shazni bin Daud
Setiausaha Pn. Zaharina binti Harun
HRMIS SUP Peperiksaan Dalaman
Guru Tingkatan
ISIS, AKADEMIK & SAPS

ISIS SISTEM RUMAH Penyelaras Sistem Rumah

SSDM Guru Disiplin

APDM En. Muhammad Shazni bin Daud
Guru Tingkatan
EMIS En. Muhammad Shazni bin Daud
APDM Kehadiran Pn. Zeffarina binti Zainuddin
SEGAK Ketua Panitia PJPK
PAJSK Setiausaha Kokurikulum
Data eSPKB Cik Nor Diyana binti Hassan
Penolong Kanan Pentadbiran
Data eOperasi Pn. Zeffarina binti Zainuddin
Pn. Rohaiza binti Jaafar
eSPLG Setiausaha PT3
PT3 Setiausaha SPM
SPM Cik Nuratikah binti Mohd Tahir
SPA Setiausaha Sukan
Data Sukan Setiausaha Kokurikulum
Data Kokurikulum Setiausaha HEM
Rekod Kehadiran Pelajar (APDM)

SENARAI TUGAS :

3.1 Menguruskan semua data sekolah yang berkaitan secara atas talian(online).
3.2 Mengemaskini data APDM dan kokurikulum pada setiap hujung minggu.
3.3 Memastikan buku pendaftaran murid dijaga dengan rapi.
3.4 Memastikan setiap murid baharu diberi nombor pendaftaran sekolah, daftar APDM dan daftar kokurikulum.
3.5 Memastikan AJK mengemaskini data bidang masing-masing seperti yang tersenarai.

JULANG TINGGI NAMA SGS 29

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Setiausaha Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Pn Hanim binti Md. Noor – KPT
AJK Semua GKMP
Ketua Panitia
Audit Dalaman Setiausaha Kurikulum
Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Penyelaras PSS
Kaunselor
Penyelaras ICT
Penyelia Asrama
PT Kewangan
Pn. Hjh. Nor Aida binti Dahalan
Pn. Nuriza bt Ahmad

SENARAI TUGAS:

4.1 Membaca dan memahami pekeliling pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah.
4.2 Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada penyelaras tingkatan, guru kelas dan pembantu tadbir.
4.3 Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
4.4 Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras tingkatan.
4.5 Memastikan semua terimaan dimasukkan ke dalam bank.
4.6 Memastikan semua pembelian / pembayaran mengikut peraturan kewangan.
4.7 Menyediakan buku tunai Kerajaan/Asrama/SUWA/Panjar Wang Runcit/Subsidiari.
4.8 Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.
4.9 Memastikan setiap penbelian yang dibuat mengikut prosedur kewangan yang sedang berkuatkuasa.

JULANG TINGGI NAMA SGS 30

5. JAWATANKUASA PEMBUKA / PEMILIHAN SEBUT HARGA SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Setiausaha
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
AJK
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Pn. Hanim binti Md. Noor – KPT
Pembuka Peti Sebut Harga
1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. Pn. Nuriza binti Ahmad
3. Pn. Zaharina binti Harun
Pemilihan Sebut Harga
1. Pengetua
2. Penolong Kanan Pentadbiran
3. Penolong Kanan Kokurikulum
Pemerhati - Wakil PPD

SENARAI TUGAS :

5.1 Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan KPM, JPN dan PPD berkaitan proses sebut harga.
5.2 Membuka sebut harga dan membuat pilihan mengikut kesesuaian harga.
5.3 Memperaku/mengesahkan pemilihan kontraktor oleh Jawatankuasa Sebut harga peringkat sekolah.
5.4 Menghantar minit mesyuarat kepada PPD, JPN dan failkan untuk rujukan.
5.5 Menghantar surat jawapan kepada semua kontraktor dalam sebut harga.

JULANG TINGGI NAMA SGS 31

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK),

INVENTORI & STOR

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor

Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Setiausaha En. Muhammad Afiz bin Azhan

Penolong Setiausaha Pn. Hanim binti Md. Noor

Pegawai Aset En. Muhammad Afiz bin Azhan

Pembantu Pegawai Aset Pn. Huda binti Abdul Rahman

1. En. Sahizam bin Hashim

Pegawai Pemeriksa Aset 2. Pn. Nor Wahidah binti Zainoddin
3. Cik Nuratikah binti Mohd Tahir

4. Pn. Fauziah binti Aluan

Pegawai Penerima Aset 1. Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

2. Pn. Irma Yanti binti Mahamud

Pendaftaran Aset Alih 1. En. Muhammad Afiz bin Azhan
2. Pn. Huda binti Abdul Rahman

1. Cik Nuratikah binti Mohd Tahir
2. Pn. S.Kavitha a/p K.Saundarajan – S/U Sukan

Pegawai Stor Unit 3. Pn. Gayatri a/p Marimothu
4. Pn. Noor Baizura binti Yamat – SPBT

5. Semua Pembantu Makmal

6. Semua Ketua Panitia

Pegawai Stor & Pendaftaran Stok 1. Pn. Huda binti Abdul Rahman

Pembantu Pegawai Stor & 1. Pn. Zeffarina binti Zainuddin

Pembantu Pendaftaran Stok 1. Pn. Hanim binti Md. Noor – Stor Utama
Pegawai Pemeriksa Stok 2. En. Mohd Kamil bin Hashim – Stor Unit

Pemverifikasi Stor 1. En. Mohd Sukri bin Yahya
2. En. Mohammad Aiman bin Ahmad Refaat

Pegawai Data MYSPATA 1. En. Muhammad Afiz bin Azhan

Penerima dan Pengeluaran Bekalan 1. Pn. Huda binti Abdul Rahman

Stor Utama 2. Pn. Zeffarina binti Zainuddin

Pegawai Kenderaan 1. Ketua Pembantu Tadbir

Pegawai Teknikal Aset & Stor 1. En Muhammad Razi bin Musa

Pegawai Pelulus Pengeluar Stok 1. Pn. Che Romas binti Noor

2. Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali

Pegawai Pelupusan Aset dan Stor 1. Pn. Norjalila binti Abdul Jalal

Pegawai Hapus Kira Aset dan Stor 2. Pn. Nuriza binti Ahmad

SENARAI TUGAS
(Rujuk Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.1)
(Rujuk Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 6.1)
6.1 Membaca, memahami & melaksanakan semua arahan KPM, JPN & PPD berkaitan pengurusan aset & inventori.
6.2 Memastikan semua penerimaan/pembelian harta modal/inventori/bekalan pejabat direkodkan dalam Daftar

Harta Modal/ Daftar Inventori/Daftar Bekalan Pejabat.
6.3 Semua harta modal dan Inventori didaftar dalam MySPA.
6.4 Menguruskan semua harta benda sekolah yang hendak dilupuskan mengikut peraturan.
6.5 Memasti semua harta modal dan inventori telah dilabel.
6.6 Mengenal pasti keperluan perabot.
6.7 Memastikan sistem inventori dilaksanakan .
6.8 Memastikan semakan inventori dilaksanakan pada setiap akhir tahun.

JULANG TINGGI NAMA SGS 32

6.9 Menguruskan penyelenggaraan dan baik pulih harta modal.
6.10 Memastikan keselamatan semua harta benda sekolah.
6.11 Memastikan semua murid-murid memulangkan semua peralatan sekolah yang dipinjam.

7. JAWATAN KUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH / BENCANA ALAM

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Setiausaha
Pen. Setiausaha Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali

AJK Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

En. Sahizam bin Hashim
Pn Hanim binti Md. Noor – KPT
En. Muhammad Afiz bin Azhan
Pn. Anita binti Mat Sahat – Penolong Jurutera
Penyelia Asrama N22
Cik Nuratikah binti Mohd Tahir
Semua Pembantu Makmal

SENARAI TUGAS

7.1 Bertanggungjawab ke atas keselesaan, keselamatan dan kerosakan bangunan kawasan sekolah/asrama.
7.2 Bertanggungjawab kepada pengurusan papan kenyataan sekolah.
7.3 Mengurus dan mengambil tindakan terhadap inventori kelas, makmal dan asrama terutama peralatan yang rosak.
7.4 Menyediakan pelan susun atur bangunan sekolah dan asrama sebagai persediaan keselamatan dengan kerjasama

jawatankuasa 3K.
7.5 Memastikan semua bilik/makmal/bengkel asrama berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.
7.6 Memastikan semua kelas mempunyai meja/kerusi yang mencukupi dan perabot-perabot lain yang diperlukan.
7.7 Memastikan alat pencegah/pemadam kebakaran mencukupi dan berfungsi.
7.8 Memastikan semua alat elektrik, suis dan pendawaian elektrik dalam keadaan baik dan selamat.
7.9 Bersedia dan menyediakan pelan tindakan sekiranya berlaku bencana alam.

8. PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME ( LDP)

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor

Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Setiausaha Dr. Amarumi binti Alwi

Penolong Setiausaha Cik Siti Maisharah binti Sulaiman
AJK Pn. Rohaiza binti Jaafar (SPL KPM)
En. Mohd Saleh bin Ibrahim (PLC)
Pn. Hanim binti Md. Noor

SENARAI TUGAS

8.1 Menjalankan kaji selidik untuk mengenal pasti keperluan staf untuk kemajuan dalam kerjayanya.
8.2 Menyediakan senarai program perkembangan staf serta perbelanjaannya.
8.3 Melaksanakan program serta membuat penilaian tentang keberkesanan program yang dijalankan.
8.4 Menyediakan laporan program dan difailkan untuk rujukan.
8.5 Menyemak dan memastikan semua staf mengisi SPL KPM.

JULANG TINGGI NAMA SGS 33

9. PENGURUSAN DOKUMENTASI

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Setiausaha Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Pn. S.Kavitha a/p K.Saundarajan
AJK Pn. Raja Nurfatin Humairah binti Raja Alkamar Hadzar
(Bilik Dokumentasi)
Semua GKMP
Setiausaha HEM
Setiausaha Sukan dan SU Kokurikulum
Setiausaha Peperiksaan
Setiausaha Briged Bestari
Semua Setiausaha Program Sekolah

SENARAI TUGAS

9.1 Memastikan setiap aktiviti majlis/ program sekolah menyediakan laporan.
9.2 Mengumpul keratan akhbar yang memuatkan berita tentang sekolah dan mempamerkan di papan kenyataan.
9.3 Semua setiausaha setiap program/acara menyerahkan bahan yang telah didokumentasikan kepada Setiausaha

untuk tindakan selanjutnya.
9.4 Menyimpan di dalam bilik Dokumentasi.
9.5 Mengumpulkan semua fail kurikulum, HEM dan kokurikulum.
9.6 Memastikan susunan fail mengikut sistem fail yang sebenar.

10. PENGURUSAN BRIGED BESTARI

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha En. Razif bin Mohamed Rosli
En. Muhammad Razi bin Musa (Multimedia)

AJK En. Muhammad Shazni bin Daud (Gambar)
Pn. Nurulkamilah binti Khairir (Video)

SENARAI TUGAS

10.1 Memilih pelajar dalam kalangan Ahli Kelab Multimedia dan ICT untuk menganggotai Briged Bestari.
10.2 Melatih dan membimbing ahli briged.
10.3 Membantu JK Dokumentasi sekolah dari segi bekalan gambar dan video aktivititi sekolah.
10.4 Membantu JK Pengurusan menyediakan video korporat sekolah.
10.5 Membantu JK Program/majlis sekolah menyediakan persembahan multi media.
10.6 Menyimpan gambar di dalam google drive supaya mudah diakses oleh guru untuk kegunaan dokumentasi.

JULANG TINGGI NAMA SGS 34

11. PENGURUSAN ORIENTASI GURU BAHARU

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Setiausaha Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
GKMP Berkenaan
AJK Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Mentor Yang Dikenalpasti
Pengerusi Kelab Guru

SENARAI TUGAS

11.1 Menyampaikan taklimat tentang pengurusan dan pentadbiran sekolah, pengurusan kurikulum, Hal Ehwal Murid
serta Kokurikulum.

11.2 Memberi bimbingan perihal pendidikan serta tugas dan tanggungjawab sama ada oleh guru pembimbing atau
personel lain.

11.3 Membuat pencerapan dan bimbingan dalam PdPc
11.4 Membuat penilaian berdasarkan instrumen Penilaian Program Orientasi Guru Baharu.
11.5 Memantau aktiviti berdasarkan laporan yang dihasilkan dalam buku/fail.
11.6 Menghantar laporan Program Orientasi Guru Baru ke BPSBP.

12. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

(SKPMg2)

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor

Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Setiausaha Pn. Nuriza bt Ahmad

Pen. Setiausaha En. Muhammad Razi bin Musa

Semua GKMP

Setiausaha Kurikulum

Setiausaha Kokurikulum

AJK Setiausaha HEM

Setiausaha Sukan

Setiausaha Peperiksaan

Semua Guru

SENARAI TUGAS

12.1 Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun
12.2 Mengisi dokumen SKPMg2 sebagaimana yang ditetapkan.
12.3 Mengawal mutu laporan instrumen bagi tujuan pembetulan dan penambahbaikan.
12.4 Memverifikasi Penarafan Kendiri Sekolah bagi memenuhi Bidang Keberhasilan Utama Negara – NKRA
12.5 Memastikan pengumpulan data, maklumat dan evidens adalah lengkap dan didokumentasikan.

JULANG TINGGI NAMA SGS 35

13. PENGURUSAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
En. Mohd Saleh bin Ibrahim
Penyelaras En. Mohd Saleh bin Ibrahim
Etos & Watak Pn. Hjh. Nor Aida binti Dahalan
Jalinan dan Jaringan Pn. Lailinazrah binti Abdul Rahman
Pengantarabangsaan
Pembangunan Modal Insan & Pn. Marlina binti Che Hashim
Kemenjadian Pelajar
Protokol Pn. Shafizah binti Shariff

SENARAI TUGAS

13.1 Mencungkil potensi yang ada ke arah SKK dan seterusnya ke arah SBT.
13.2 Mengadakan hubungan yang erat dengan PIBG serta komuniti dalam memastikan bantuan/sumbangan

kepakaran daripada mereka dapat dimanfaatkan.
13.3 Memastikan pengurusan kewangan sekolah peroleh audit tanpa teguran.
13.4 Mencapai sekurang-kurangnya ‘Taraf Cemerlang’ berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia

(SKPMg2).
13.5 GPS dalam SPM bawah daripada 2.0 untuk 4 tahun berturut-turut.
13.6 Kemenjadian murid dalam semua aspek.
13.7 Memastikan penglibatan dan pertandingan dalam program bertaraf antarabangsa dipertingkatkan.

14. PENGURUSAN JALINAN DAN JARINGAN DALAM DAN LUAR NEGARA

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Pn. Hjh. Nor Aida binti Dahalan (Dalam Negara)
Penyelaras Pn. Lailinazrah binti Abdul Rahman (Luar Negara)
Pn. Shafizah binti Shariff
Sambutan/ Cenderamata Pn. Fizzy Sherani binti Mohd Izhar
Pn. Mariatul Sarah Farrissa Binti Mohd Kashah
Persembahan Pn. Nur Atiqah Nadzirah binti Rahim
En. Mohamad Aiman Bin Ahmad Refaat
Jamuan En. Muhammad Shazni bin Daud
Persiapan Tempat Pn. Nurulkamilah binti Khairir
Multimedia, Banner, Buku Program Pn. Rohaiza binti Jaafar
dan Buku Pelawat, Video Korporat En. Razif bin Mohamed Rosli
Aktiviti Program/ Sijil Pn. Umi Kelsom binti Nayan
PA Sistem Cik Nur Atikah binti Tahir
Pengurus Peserta/ Disiplin
Penginapan

JULANG TINGGI NAMA SGS 36

15. PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

BIL BILIK KHAS PENYELARAS BILIK
Guru Perpustakaan dan Media
1 Penyelaras PSS Pn. Gayatri a/p Marimothu
Pn. Fauziah binti Saad
2 Perpustakaan Halimatussadiah

3 Bilik Mesyuarat Aishah Rohani

4 Bilik Aishah Rohani 2 (Holding Pn. Zaharina binti Harun P
Room)

5 Bilik Guru Pengerusi Kelab Guru
Pn. Norhayati binti Abdul Karim
6 Bilik Kaunseling Cik Adawiyah binti Md. Fisol
Pn. Marlina binti Che Hashim
7 Bilik BADAR En. Mohd. Saleh bin Ibrahim
Pn. Hajah Nor Aida binti Dahalan
8 Bilik Pendidikan Islam Pn. Noor Baizura binti Yamat
Pn. Raja Nurfatin Humairah binti Raja Alkamar Hadzar
9 Bilik Sejarah Pn. Nor Aini Arith
Pn. Fauziah binti Aluan
10 Bilik Matematik Pn. Fauziah binti Aluan
En. Mohd Kamil bin Hashim
11 Bilik SBPT/BOSS Pn. Nur Liyana binti Abdullah
Pn. Nur Fatin Afiqah binti Azahari
12 Bilik Dokumentasi Pn. Nor Azlinda binti Tahiruddin
En. Muhammad Razi bin Musa
13 Makmal Biologi 1 En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
En. Razif bin Mohammed Rosli
14 Makmal Kimia 1 Cik Lee Soohyun
Pn. Khairul Hanis binti Nazaruddin
15 Makmal Kimia 2 Pn. Raja Nurfatin Humairah binti Raja Alkamar Hadzar
Cik Nuratiqah binti Mohd Tahir (Penyelia Asrama)
16 Makmal Fizik 1 & 2 En. Mohd Saleh bin Ibrahim
Pn. Noorhafidah binti Mansor
17 Makmal Sains 1 Pn. Mariatul Sarah Farissa binti Mohd Kashah
Pn. Fizzy Sherani binti Mohd Izhar
18 Makmal Sains 2

19 Makmal Sains 3

20 Makmal Bestari Fatimah 1

21 Makmal Bestari Fatimah 2

22 Makmal Bestari Fatimah 3

23 Bilik Bahasa Korea

24 Bilik Bahasa Arab

25 Bilik Bahasa Jerman/ Bahasa Cina

26 Bilik Kesihatan

27 Galeri Tuanku Aishah Rohani

28 Galeri Sejarah dan Seni

29 Bilik Muzik

30 Bilik Geografi

31 Dewan Srikandi Pn. Sumayyah Binti Rosdi
En. Mohd Shukri bin Yahya

32 Bilik Kokurikulum Pn. Nur Atiqah Nadzirah binti Rahim
En. Muhammad Shazni bin Daud
33 Bilik SUP Pn. Lailinazrah binti Abdul Rahman
En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
34 Bilik SALC Pn. Shamimy binti Mohd Akhir
Dr. Amarumi binti Alwi
35 Surau Cik Nin Fazren Elyana Binti Mohamed
En. Razif bin Mohamed Rosli
36 Bilik Maryam 1 (Sky Room) Pn. Azma Sazween binti Kamarudin
Pn. Fauziah binti Saad
37 Bilik Maryam 2 (Anjal 1)
Pn. S.Kavitha a/p K.Saundarajan
38 Bilik Maryam 3 (Anjal 4)
Cik Nur Fatin Nadhirah binti Md. Jais
39 Pusat Audio Sistem (PA System) Pn. Umi Kelsom bin Nayan

40 Studio RBT

41 Bilik Seni

42 Bilik PJK/Stor Sukan/Bilik
Persalinan PJK

43 Bilik Sukan (Asrama)

44 Bilik Pengawas

JULANG TINGGI NAMA SGS 37

BIL BILIK KHAS PENYELARAS BILIK

45 Bilik Warden Pn. Sumayyah Binti Rosdi

46 Bilik Bahasa Melayu Pn. Nur Farah Athirah binti Khuzaini

47 Sudut Kaunseling Unit Bimbingan & Kaunseling

48 Laman Santai Kelab Guru & Staf

49 Sudut Pendidikan Pencegahan Dadah Pn. Norsalbiah binti Norzalwi
(PPDa)

50 Studio RnD Cik Fadzillah binti Mahdzir

SENARAI TUGAS

15.1 Menyediakan jadual penggunaan dan buku tempahan.
15.2 Menyediakan senarai inventori bilik.
15.3 Memastikan keceriaan, kebersihan bilik dan bahan yang dipaparkan dikemaskini.
15.4 Memastikan susun atur perabot dan peralatan dalam keadaan yang baik.
15.5 Menyediakan kemudahan untuk menyokong aktiviti pembelajaran

16. PENGURUSAN MAJLIS DAN PROGRAM SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Dr. Amarumi binti Alwi
1 Pendaftaran Tingkatan 1 En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
Pn. Norsalbiah binti Norzalwi
2 Mesyuarat Agong PIBG Pn. Noor Baizura binti Yamat
3 Naik Taraf dan Keceriaan Sekolah En. Sahizam bin Hashim
4 Majlis Anugerah Cemerlang Pn. Marlina binti Che Hashim
5 Majlis Anugerah Sistem Rumah dan Kokurikulum Pn. Shafizah binti Shariff
6 Majlis Pelantikan Pemimpin Pelajar Pn. Rohaiza binti Jaafar
7 Majlis Pelantikan Pengawas Pn. Umi Kelsom binti Nayan
8 Kejohanan Balapan dan Padang Pn. S.Kavitha a/p K.Saundarajan
9 Merentas Desa Pn. Nur Atiqah Nadzirah binti Rahim
Pn. Norsalbiah binti Norzalwi
10 Majlis Interaksi dan Penetapan Sasaran Tingkatan 3 dan 5 Pn. Nurulkamilah binti Khairir
Pn. Sirawati binti Mohd [email protected]
11 Majlis Interaksi Tingkatan 1, 2 dan 4 Pn. Nor Hayati binti Abd Karim
Cik Adawiyah binti Md. Fisol
12 Ihya Ramadan & Khatam Al-Quran En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
13 Solat Hajat dan Bacaan Yasin Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 Jawatankuasa Kelab Guru
14 Sambutan Hari Guru Pn. Hasnaa binti Shaharum
15 Sambutan Hari Raya Pn. Mariatul Sarah Farrissa binti Mohd
16 Karnival Koperasi dan Usahawan Kashah
Pn. Gayatri a/p Marimothu
17 Minggu PSS Pn. Nurul Azie Yanty binti Md. Yusop
18 Minggu Bahasa Pn. Nor Wahidah binti Zainoddin
19 Minggu Sains Matematik & Pertandingan STREAM
20 Minggu Teknik & Vokasional Cik Nurfatin Nadhirah binti Md. Jais
21 Eksplorasi Sains & Matematik Pn. Zaihasra Azwa binti Zaharim
22 Bulan Kebangsaan Pn. Sirawati binti Mohd [email protected]

JULANG TINGGI NAMA SGS 38

23 Bulan Sukan dan Kecergasan En Muhammad Afiz bin Azahan
Villa Seri Astana:
24 Majlis Hari Jadi Pn. Shamimy binti Mohd Akhir
Villa Seri Permai:
25 Majlis Makan Malam dan GraduasiTingkatan 5 Pn. Nor Wahidah binti Zainoddin
26 COC Peringkat Sekolah Villa Seri Kayangan:
27 KESUMA Peringkat Sekolah Cik Mardiana binti Kedaman
28 Perkhemahan Perdana Villa Seri Menanti:
29 Pertandingan Kawad Kaki Pn. Nur Atiqah Nadzirah binti Rahim
30 Karnival Keseniaan dan Kebudayaan En. Mohd Saleh bin Ibrahim
31 Hari Sukan Negara Pn. Raja Nurfatin Humairah binti Raja Al
32 Aktiviti Selepas PAT Kamar Hadzar
33 Ujian Kemasukan Tingkatan 1 dan 4 (UKSBP) Cik Mardiana binti Kedaman
34 Hari Terbuka Asrama Pn. Shafizah binti Shariff
35 Gotong Royong Perdana
36 Pesta Buah-buahan Tempatan Pn. Fauziah binti Saad
37 Setiausaha Mesyuarat/Taklimat Guru
Cik Mardiana binti Kedaman

Pn. Fizzy Sherani binti Mohd Izhar

Pn. S.Kavitha a/p K.Saundarajan
Pn. Rohaiza binti Jaafar
Pn. Norhayati binti Abd Karim
Pn. Norsalbiah binti Norzalwi
En. Muhammad Shazni bin Daud

Pn. Shafizah binti Shariff

En. Razif bin Mohamed Rosli

En. Sahizam bin Hashim

Cik Siti Maisharah binti Sulaiman

SENARAI TUGAS
16.1 Mengadakan perbincangan dengan pengurusan, menyediakan kertas kerja, merangka perbelanjaan, membentuk

JK, memanggil mesyuarat JK dan menyusun aturcara majlis.
16.2 Memastikan majlis berjalan lancar dan menyediakan dokumentasi majlis/program

JULANG TINGGI NAMA SGS 39

17. JAWATANKUASA PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

AJK : En. Mohd Saleh bin Ibrahim
Pegawai Perhubungan Sekolah En. Muhammad Razi bin Musa
ICT Pn. Nursalbiah binti Norzalwi

Facebook Rasmi Sekolah

Program Bimbingan Kaunseling Pn. Nursalbiah binti Norzalwi
Program Rasmi Sekolah En. Mohd Saleh bin Ibrahim
Pn. Irma Yanti binti Mahamud

Program Kerohanian dan BADAR En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
Program Kelab Guru Pengerusi Kelab Guru
Program Umum En. Muhammad Razi bin Musa

Siaraya En. Razif bin Mohamed Rosli
En. Mohammad Aiman bin Ahmad Refaat
Info TV & LED Pn. Raja Nurfatin Humairah binti Raja Al Kamar Hadzar
Pn. Nurul Huda binti Abdul Rahman
Emel Rasmi Sekolah Pn. Zeffarina binti Zainuddin
Emel Rasmi En. Muhammad Razi bin Musa
Web sekolah

SENARAI TUGAS

17.1 Memastikan semua peralatan siaraya berfungsi dengan baik dan boleh digunakan pada masa-masa yang
diperlukan.

17.2 Menyelenggara semua peralatan siaraya dengan baik.
17.3 Memastikan program ICT dapat dimanfaatkan dan mencapai matlamatnya.
17.4 Mendapatkan maklumat tentang pertandingan online yang boleh disertai oleh pelajar.
17.5 Membimbing dan memantau pertandingan online yang disertai oleh pelajar.
17.5 Membuat pemantauan penggunaan komputer oleh guru, staf serta murid.
17.6 Melaksanakan tindak susul terhadap segala pelaporan untuk penambahbaikan selepas mendapat persetujuan

pihak pengurusan
17.7 Mengemaskini dan memantau pembangunan WEB sekolah, emel sekolah dan Facebook sekolah.
17.8 Mengemaskini maklumat di televisyen dan LED sekolah

JULANG TINGGI NAMA SGS 40

18. JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Setiausaha Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Pn. Norhayati binti Abdul Karim
AJK Pn. Rohaiza binti Jaafar
Pn. Norsalbiah binti Norzalwi
Semua Guru Kelas
Semua Guru Mentor Dorm
Warden Asrama

SENARAI TUGAS

18.1 Merancang aktiviti sekolah penyayang
18.2 Menjaga kebajikan pelajar yang ditimpa musibah seperti sakit atau kematian .
18.3 Mendokumentasikan aktiviti yang dijalankan di sekolah.

19. JAWATANKUASA i-THINK, KBAT & PEMBELAJARAN ABAD 21

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Setiausaha Pn. Hjh. Noorhafida binti Darussamin
AJK Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
SU Kurikulum
SU Hal Ehwal Murid
SU Kokurikulum

SENARAI TUGAS

19.1 Mengadakan kursus dalaman bagi pembinaan item KBAT dalam semua mata pelajaran dan
peningkatan PdP abad 21.

19.2 Mengadakan bengkel pembinaan item KBAT dan PdP abad 21.
19.3 Memantau Penggunaan KBAT dan PAK 21 dalam PdPc, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.
19.4 Mendokumentasikan item KBAT dan penggunaan PAK 21 bagi semua mata pelajaran.

JULANG TINGGI NAMA SGS 41

20. PENGURUSAN KAJIAN TINDAKAN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Setiausaha Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
AJK En. Wan Ruzaha bin Wan Mamat
Dr. Amarumi binti Alwi
Semua Ketua Panitia

SENARAI TUGAS

20.1 Merancang program kajian tindakan kurikulum, Sahsiah dan kokurikulum di peringkat sekolah.
20.2 Membantu guru –guru menjalankan kajian tindakan.
20.3 Mengadakan kursus yang diperlukan bagi menjalankan kajian tindakan.
20.4 Membuat pembentangan kursus bagi setiap kajian tindakan yang dilakukan oleh guru.
20.5 Menyediakan sijil dan cenderahati bagi guru yang telah melakukan kajian tindakan.

21. PENGURUSAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP)

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor
Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Penyelaras Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin
Setiausaha GKMP Sains & Matematik
En. Syed Azlan Putra bin Syed Abdullah
AJK Semua Guru Panitia Bahasa Inggeris
Semua Guru Panitia Matematik
Semua Guru Panitia Sains

SENARAI TUGAS

21.1 Memastikan garis panduan DLP KPM dirujuk dan dipatuhi bagi memastikan kelancaran dan keberkesanannnya.
21.2 Memastikan semua guru bidang Sains dan Matematik yang terlibat dalam DLP menggunakan Bahasa Inggeris

dalam pengajaran dan pembelajaran.
21.3 Menyediakan Borang Permohonan DLP secara bertulis dan diserahkan kepada Ibu Bapa/Penjaga setiap kali

kemasukan murid tingkatan satu.
21.4 Memastikan data dan maklumat DLP sentiasa dikemaskini.
21.5 Menyelaras dan mengadakan program/aktiviti untuk meningkatkan pencapaian DLP.

. 42
JULANG TINGGI NAMA SGS

.22. PENGURUSAN TIMMS & PISA

Pengerusi Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail

Timbalan Pengerusi Pn. Che Romas binti Noor

Naib Pengerusi Pn. Wan Suryani binti Wan Mohd Razali
Pn. Hjh. Kamsiah binti Yasin

Penyelaras GKMP Sains & Matematik
Setiausaha En. Syed Azlan Putra bin Syed Abdullah
Semua Guru Panitia Bahasa Inggeris
AJK Semua Guru Panitia Matematik
Semua Guru Panitia Sains

SENARAI TUGAS

22.1 Menyelaras jadual TIMMS dan PISA seperti yang ditetapkan oleh KPM.
22.2 Memastikan data dan maklumat TIMMS dan PISA dilengkapkan seperti dikehendaki oleh KPM.
22.3 Menyelaras dan mengadakan program/ aktiviti untuk meningkatkan pencapaian TIMMS dan PISA

.

23. JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN

Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Setiausaha
Bendahari

AJK

SENARAI TUGAS

23.1 Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan aktiviti tahunan dan menetapkan sumbangan guru.
23.2 Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staf.
23.3 Bertanggungjawab menjaga kebersihan/keceriaan Bilik Guru.
23.4 Menganjurkan majlis perpisahan untuk guru yang berpindah/pencen dan meraikan guru baru.
23.5 Menguruskan sumbangan saguhati untuk guru/waris terdekat yang kemalangan/meninggal dunia, guru

berkahwin dan guru/isteri guru bersalin.
23.6 Bekerjasama mengelolakan sambutan Hari Guru.
23.7 Mengelolakan pertandingan/aktiviti sukan atau riadah untuk ahli.
23.8 Membantu pihak sekolah menguruskan lawatan terancang atau program-program peningkatan profesionalisme

guru.
23.9 Mengelolakan jamuan akhir tahun untuk guru.

JULANG TINGGI NAMA SGS 43

24. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA GURU (PIBG)

Penasihat Pn. Hjh. Maimunah binti Ismail
Yang Dipertua Dato’ Dr. Hj. Muhamad Nasir bin Hamzah

Naib Yang Dipertua En. Zaharuddin bin Mohd Maideen Biro Akademik

Setiausaha Pn. Noor Baizura binti Yamat

Bendahari Cik Nurfatin Nadhirah binti Md. Jais

En. Azzerol Effendi bin Abdul Kadir Biro HEM

Pn. Rohani binti Mohamad Biro Akademik

Pn. Norfazliyana binti Mahat Biro Kokurikulum

AJK Ibubapa Pn. Siti Nor binti Othman Biro Kokurikulum

Pn. Salwezah binti Mohd Zin Biro HEM

En. Muhammad Yusri bin Yusof BiroPenyelenggaraan & Infra

Dr. Ahmad Rafdi bin Endut BiroPenyelenggaraan & Infra

Pn. Nurulkamilah binti Khairir Biro Akademik

Dr. Amarumi binti Alwi Biro Akademik

AJK Guru En. Mohd Afiz bin Azahan Biro Kokurikulum
Cik Fadzillah binti Mahdzir BiroPenyelenggaraan & Infra

Pn. NorSalbiah binti Alwi Biro HEM

Pn. Nuriza binti Ahmad Biro HEM

Pemeriksa kira-kira

SENARAI TUGAS

24.1 Membantu pihak sekolah dalam :
 Hal Ehwal Kewangan.
 Peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum.
 Meningkatkan disiplin dan sahsiah murid.
 Meningkatkan keceriaan dan kebersihan sekolah.

24.2 Membentuk Jawatankuasa Sarana Ibubapa dan merancang aktiviti sarana ibubapa.
24.3 Membantu melengkapkan kemudahan fizikal dan kelengkapan bagi peningkatan pengajaran dan pembelajaran.
24.4 Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan ibubapa.
24.5 Menghadiri upacara rasmi sekolah.
24.6 Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan.
24.7 Mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan antara guru dan ibu bapa serta murid.

JULANG TINGGI NAMA SGS 44

CARTA ORGANISASI PEN

PEN
PN. HJH. MAIMU

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANA
PN. WAN SURYANI BT. WAN MOHD RAZALI PN. CHE ROM

SU KUR
PN HJH. NOORHAFID

SOKONGAN AKADEMIK PENGURUS

GKMP BAHASA GKMP KEMANUSI
PN NORJALILA BT ABD JALAL PN NURIZA BINTI AHM

PENYELARAS PSS KETUA PANITIA KETUA PANIT
PENYELARAR
PN. GAYATRI A/P MARIMOTHU 1. BAHASA MELAYU
PN. NOOR BAIZURA BT 1. SEJARAH
SETIAUSAHA JADUAL WAKTU YAMAT EN. MOHD SALEH B
PN. NORJALILA BT ABD JALAL IBRAHIM
2. BAHASA INGGERIS
S/U PENILAIAN PEPERIKSAAN PN. UMI KELSOM BT 2. PENDIDIKAN ISLAM
PN. NURUL KAMILAH BT NAYAN PN. MARLINA BT. C
KHAIRIR HASHIM
3. BAHASA ANTARABANGSA
PENYELARAS ICT PN. KHAIRUL HANIS BT 3. PJK
EN. MUHAMMAD RAZI B. NAZARUDDIN PN. S. KAVITHA A/P
K. SAUNDARAJAN
MUSA
4. PENDIDIKAN SENI
PEGAWAI ASET PN. FAUZIAH BT SA
EN. MUHAMMAD AFIZ B.
5. PENDIDIKAN MUZI
AZHAN PN. MARIATUL SAR
FARISSA

6. PSK
CIK ADAWIYAH BT
FISOL

JULANG TINGGI NAMA SGS

NGURUSAN KURIKULUM 2020

NGETUA
UNAH BINTI ISMAIL

AN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
MAS BT NOOR PN. HJH. KAMSIAH BT. YASIN

RIKULUM :
DA BINTI DARUSSAMIN

SAN AKADEMIK PENTADBIRAN

IAAN GKMP SAINS & GKMP TEKNIK & KPT
MAD MATEMATIK VOKASIONAL PN HANIM
EN SAHIZAM BIN HASHIM
TIA/ PN IRMA YANTI BT MAHAMUD PT KEWANGAN
M/P KETUA PANITIA/ CIK NORDIANA
PENYELARAS M/P KETUA PANITIA/
B. PENYELARAS MATA PT
M 1. MATEMATIK PERKHIDMATAN
CHE PN. HJH. NOR AIDA BT PELAJARAN
DAHALAN PN ZAHARINA
P 1. MATEMATIK TAMBAHAN
2. FIZIK PN. HJH. NOORHAFIDA BT PEMBANTU AM
AAD PN. ZAIHASRA AZWA DARUSSAMIN
IK ZAHARIN BT ZAHARIM PEMANDU
RAH 2. PRINSIP PERAKAUNAN 1. EN KAMAROL
3. KIMIA PN. NOORAFIDAH BT
T MD CIK NIN FAZREN ELYANA MANSOR ZAMAN
BINTI MOHAMED @ 2. MOHD HAIDIL
AHMAD 3. EKONOMI
CIK MARDIANA BT B. MUSTAFA
4. BIOLOGI KEDAMAN 3. SHARIFFUDIN
PN. NOR WAHIDAH BT
ZAINODDIN 4. RBT DAN ASK B. ZAKARIA
PN. AZMA SAZWEEN BT
5. SAINS KAMARUDIN
PN. NURUL KAMILAH BT
KHAIRIR

45

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 2020

1. LATAR BELAKANG

Kurikulum merupakan tugas utama bagi setiap guru dan murid yang belajar di sekolah ini. Penetapan dasar ini
mengambil kira keperluan pendidikan dan status sekolah sebagai salah sebuah Sekolah Berasrama Penuh. Dasar
yang diketengahkan ini juga adalah selari dengan sistem arus perdana dan dasar pendidikan kebangsaan serta tidak
bercanggah dengan kehendak Kementerian Pendidikan, BPSBP, JPN dan PPD. Untuk menjayakan dasar ini,
semua guru mestilah memperoleh maklumat terkini mengenai dasar pendidikan dan kurikulum semasa. Justeru
diharapkan dasar yang ditetapkan ini dapat menjadi garis panduan kepada perjalanan dan pengurusan akademik
sekolah ini, yang ada kalanya pada sesuatu keadaan, program akademik adalah diberi keutamaan sekiranya
bertembung dengan program lain. Dengan kata lain, program akademik adalah program utama sekolah.

2. OBJEKTIF

Penetapan dasar ini adalah bertujuan:
2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah;
2.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah;
2.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik selari dengan kehendak Bahagian Pengurusan Sekolah

Berasrama Penuh (BPSBP), Jabatan Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan dan Pejabat Pendidikan Daerah
(PPD).

3 DASAR KURIKULUM
3.1 KPI SEKOLAH

3.1.1 Gred Purata Sekolah (GPS)

TINGKATAN PPT PPT TRIAL/PAT TRIAL/PAT SPM/ PT3 SPM/PT3
KPI SBP KPI SGS KPI SBP KPI SGS KPI SBP KPI SGS
Tingkatan 5
Tingkatan 4 3.62 3.10 3.32 2.99 1.72 1.44
Tingkatan 3 4.11 3.30 3.97 3.28 - -
Tingkatan 2 2.50 1.95 2.32 2.20
Tingkatan 1 2.71 1.99 2.66 1.90 1.27 1.20
2.59 2.33 2.54 2.23 - -
- -

3.1.2 Semua A Tinggi(A+, A) Bagi T4 - T5 dan Semua A Bagi T1 - T3.

TINGKATAN BIL PELAJAR SEMUA A TINGGI ( A+, A, A-)
PPT TRIAL/PAT

Tingkatan 5 120 0.8% = 1 org 2%

Tingkatan 4 116 1.7% = 2 org 2%
Tingkatan 3 119 0.84% = 1 org 2%

Tingkatan 2 122 0.8% = 1 org 2%
Tingkatan 1 0.83% = 1 org 2%

3.1.3 100% pelajar lulus dalam semua mata pelajaran
3.1.4 PdPc dilaksanakan berdasarkan elemen KBAT dan Pembelajaran Abad 21.

JULANG TINGGI NAMA SGS 46

3.2 MESYUARAT
3.2.1 Jawatankuasa Kurikulum bermesyuarat minimum empat kali setahun.
3.2.2 Mesyuarat Panitia diadakan minimum empat kali setahun membincangkan:

 Penetapan KPI setiap panitia mengikut Standard 3.2 SKPMg2 Pengurusan Kurikulum.
 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan. Contohnya, PAK 21
 Kenal pasti murid yang bermasalah akademik berdasarkan Post Mortem dan cara mengatasi untuk

mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan ‘Headcount’.
 Perkongsian ilmu dan maklumat terkini.
 Aktiviti panitia.
 Perancangan penggunaan buku latihan/ BBM serta penggunaan peruntukan PCG.

3.2.3 Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan/ dimaklumkan secara atas talian kepada guru sekurang-
3.2.4 kurangnya tiga hari sebelum tarikh mesyuarat.
Minit Mesyuarat hendaklah diedarkan/ dimaklumkan secara atas talian selepas tiga hari mesyuarat
dijalankan.

3.3 PAKEJ MATA PELAJARAN

3.3.1 Menengah Atas – Pakej STEM:
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam, Matematik Tambahan, Fizik,
Kimia, Biologi serta Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) dan elektif Bahasa (Bahasa
Antarabangsa).

3.3.2 Menengah Atas – Pakej Kemanusiaan & Sastera Ikhtisas:
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Agama Islam, Sains, Matematik
Tambahan, Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) dan elektif
Bahasa (Bahasa Antarabangsa).

3.3.3. Menengah Rendah:
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi, Reka Bentuk
& Teknologi(RBT)/Asas Sains Komputer(ASK), Pendidikan Seni/Pendidikan Muzik, Pendidikan
Jasmani & Kesihatan(PJK) dan elektif Bahasa (Bahasa Antarabangsa) .

3.4 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)/SUKATAN PELAJARAN
DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN(RPH):

3.4.1 Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran/Sukatan Pelajaran mesti yang terkini dan disimpan
oleh semua guru manakala salinan untuk semua tingkatan disimpan dalam Fail Panitia atau disimpan
3.4.2 dalam Google Drive. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran (RPH) dihantar pada setiap hari Jumaat
3.4.3 secara atas talian.
Semua guru mesti menyediakan RPH dan mudah diakses pada bila-bila masa.
3.4.4 Sukatan pelajaran bagi tingkatan lima hendaklah diselesaikan pada minggu pertama bulan Julai
manakala tingkatan empat pada minggu pertama September. Bagi menengah rendah, pentaksiran
bilik darjah hendaklah dibuat secara berkala dan direkodkan. Kelas tambahan boleh diadakan untuk
membantu guru menghabiskan sukatan.
Selepas Peperiksaan Akhir Tahun, semua tingkatan hendaklah menjalankan pdpc yang terancang
untuk menguasai topik bagi tingkatan seterusnya.

3.5 JADUAL WAKTU:
3.5.1 Jumlah waktu setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta Pendidikan.
3.5.2 Agihan mata pelajaran adalah diberi keutamaan kepada opsyen dan kepakaran guru.
3.5.3 Jumlah waktu pengajaran guru adalah mengikut peruntukan pekeliling yang berkuatkuasa.

JULANG TINGGI NAMA SGS 47

3.5.4 Masa setiap satu kotak waktu pengajaran ialah selama 30 minit.
3.5.5 Tambahan waktu bagi mana-mana mata pelajaran adalah dibenarkan mengikut kesesuaian.
3.6 DASAR MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL(MMI)
3.6.1 Merupakan amalan dalam kepimpinan instruksional.
3.6.2 Menekankan konsep guru mengajar, murid belajar.
3.6.3 Hendaklah mematuhi jadual waktu yang ditetapkan.
3.6.4 Guru yang berkursus/mesyuarat/taklimat/bengkel hendaklah mencatat maklumat dalam Borang

Kebenaran Keluar Guru Urusan Rasmi dan mencatat juga dalam Buku Rekod Pergerakan Guru/ AKP.
3.6.5 Guru yang berkursus/mesyuarat/taklimat/bengkel hendaklah membuat minit curai dan menyerahkan

kepada pengetua serta membuat penataran di dalam panitia/ mesyuarat guru.
3.6.6 Guru yang mendapat Cuti Sakit atau mengambil Cuti Rehat Khas (CRK) hendaklah memohon

kebenaran Pengetua untuk mendapat kebenaran.
3.6.7 Guru yang berkursus/bermesyuarat atau cuti sakit/ CRK dikehendaki

 Menyediakan bahan pdpc dan menyerahkan kepada guru relief.
 Menjual waktu PdPc kepada guru lain atau
 Bertukar suka sama suka waktu PdPc dengan guru lain atau
 Menggantikan waktu PdPc pada waktu prep petang atau malam
 Perkara ini penting supaya guru dapat menghabiskan sukatan pada atau sebelum waktunya.
3.6.8 Guru relief mesti dalam kalangan ahli panitia yang sama atau bidang yang sama.
3.6.9 Guru yang dipertanggungjawab sebagai guru relief wajib masuk ke kelas seperti yang ditetapkan.
3.6.10 Guru relief bertanggungjawab memastikan keselamatan dan pembelajaran pelajar di dalam bilik
darjah.

3.7 PEMANTAUAN
3.7.1 Pengajaran dan Pembelajaran :
 PdPc guru di bilik darjah akan dicerap dua kali setahun dalam tempoh persekolahan.
 Semua guru akan dicerap sama ada oleh Pengetua, Penolong-penolong Kanan dan Guru-guru
Kanan Mata Pelajaran.
 Sebelum pencerapan dilakukan, guru disarankan untuk berbincang untuk penetapan tarikh, masa
dan persediaan BBM.
 Selepas pencerapan dilakukan, sesi perbincangan untuk penambahbaikan hendaklah dilakukan.
3.7.2 Pengurusan Panitia
 Pengurusan Panitia adalah di bawah pengawasan dan seliaan Penolong Kanan yang dibantu oleh
Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP).
 GKMP perlu memastikan panitia di bawah seliaan masing-masing merancang dan membelanjakan
peruntukan PCG secara berhemah (value of money) mengikut keperluan dan mematuhi peraturan
kewangan yang sedang berkuatkuasa.
 Semua Panitia perlu menyediakan Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.
 Semua Panita dikehendaki menyiapkan Headcount masing-masing berdasarkan KPI yang telah
ditetapkan;
 Semua panitia menyenaraikan penyedia dan pemeriksa kertas soalan bagi peperiksaan dalaman.
 Semua fail pengurusan panitia diletakkan di bilik Dokumentasi dan akan disemak secara berkala
3.7.3 Buku Latihan dan Nota Murid
 Semua panitia dikehendaki menentukan jumlah latihan yang diberikan kepada murid.
 Semua guru wajib memeriksa buku latihan/nota murid mengikut jumlah latihan secara berkala
dan direkodkan dalam e-rph.
 Buku latihan/nota disemak sama ada oleh Pengetua, Penolong-penolong Kanan, Guru-guru Kanan
Mata Pelajaran dan Ketua Panitia. Tindakan susulan daripada hasil dapatan pencerapan perlu
dilaksanakan.

JULANG TINGGI NAMA SGS 48


Click to View FlipBook Version