The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salina.oum, 2021-04-19 18:01:07

PERANCANGAN UPSR 2021

PERANCANGAN UPSR 2021

Keywords: UPSR

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TUNGGAL
76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA

DISEDIAKAN OLEH:
PN SALINA BINTI ABDUL AZIZ
PENYELARAS PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

TAHUN 2021

PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN UPSR 2021

1. Pendahuluan

Program ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan pencapaian murid-murid di
kalangan pelajar tahun 6 dari segi kualiti dan kuantiti dalam semua mata pelajaran
khususnya di dalam subjek teras.

Perancangan program ini bertujuan meningkatkan kualiti dari segi pencapaian
6A serta memaksimumkan prestasi kelulusan dan peratus (%) lulus ABC murid-murid
Tahun 6. Di samping kecemerlangan dalam akademik, aspek kerohanian dan jasmani
juga tidak diabaikan. Peningkatan ini juga diharap dapat mencemerlangkan
pencapaian UPSR Tahun 2020 ini nanti.

Kecemerlangan murid-murid dalam akademik dan sahsiah yang mulia
merupakan aset penting ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan negara .
Mereka akan menjadi modal insan yang sangat berguna kepada negara. Mereka nanti
akan mampu membina negara yang maju berteknologi tinggi dan setanding dengan
negara maju yang lain.

Berlandaskan hakikat tersebut, seluruh warga sekolah dengan dibantu oleh PIBG
telah merancang program utama, sampingan dan sokongan untuk mencapai aspirasi
semua pihak.

2. Rasional

• Penekanan dalam program ini memberikan tumpuan terhadap usaha
meningkatkan daya usaha , pengetahuan , kemahiran dan kerohanian demi
kecemerlangan dalam bidang akademik dan sahsiah.

• Memberi peluang seluas-luasnya peluang kepada murid-murid mendapatkan
pengetahuan secara langsung dan berterusan.

Secara keseluruhannya, program ini nanti dapat memberikan perhatian kepada
perkembangan yang menyeluruh dan seimbang dalam bidang intelek, rohani dan
jasmani.

3. Matlamat

• Menguasai kemahiran asas dalam mata pelajaran utama iaitu Bahasa Melayu,
Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

• Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap
pembelajaran masa kini.

• Bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain di samping semangat
kerjasama dan toleransi.

• Mengembangkan bakat, kepimpinan dan keyakinan diri untuk meluaskan
pengetahuan serta mempertingkatkan kebolehan dengan menggunakan
kemahiran asas yang dikuasai.

• Memperkembangkan potensi murid ke tahap yang paling optimum supaya
murid boleh mengenali diri dan dunia mereka serta bertindak dalam ruang yang
sihat selaras proses pembangunan Negara.

4. Objektif

• Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti iaitu bilangan A
( 6 subjek teras) sebanyak 10% (12 orang) dan lulus ABC 90% (107 orang).

• Menerapkan budaya / teknik belajar yang sistematik dan berkesan.

• Memupuk semangat belajar dan kerja berpasukan.

• Menambah baik proses PdPc dengan menggunakan pelbagai kaedah.

• Membolehkan pelbagai bahan dan alatan digunakan dengan maksimum untuk
menghasilkan PdPc yang berkesan.

• Membina kecemerlangan murid berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.

5. Jawatankuasa Program Kecemerlangan Tahun 6 / 2021

Pengerusi: Pn. Hjh. Yusnita Binti Mohd Yusuf (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi 1: Pn. Hazlinda Binti Hj. Abdul Rahman (GPK Pentadbiran)
Naib Timb. Pengerusi 1: En. Basri Bin Md Dewa (GPK HEM)
Naib Timb. Pengerusi 2: En Mohd Shafee Bin Sulaiman (GPK KOKU)
Penyelaras: Pn. Salina Binti Abdul Aziz
GBKSM SR En. Norharizi Bin Abdul Wahab
Setiausaha: Pn. Tan Nyong Peng
Bendahari: Pn. Marliana Binti Abd Samat

AJK: Pn. Haslinda Binti Sharip (KP BM)
Pn. Hasnalina Binti Alias (KP BI)
Pn. Habidin Bin Aris (KP MT)
Pn. Nur Iman Nasuha Binti Siuri (KP SN)
Semua Guru Tahun 6

6. Tenaga Pengajar Tahun 6 / 2020

Tenaga Pengajar

Bil. Subjek 6 USM 6 UTEM 6 UKM 6 UPM

1. Bahasa Melayu Pn. Haslinda Pn. Mimi Hafiza Pn Nor’Azlinah binti Pn. Umi Hidayati
2. Bahasa Inggeris binti Sharip
3. Matematik Pn. Norahayu binti Md Yasin Song Sang binti Basar
4. Sains binti Ralani
Pn Salina binti En Ramakrisnan Pn. Hasnalina binti Pn. Tan Nyong
Abdul Aziz
a/l Kanniapan Alias Peng
Pn Marliana binti
Abd Samat En Azlan bin Pn. Norrita binti En Zairul Imran

Ismail Hamzah bin Ahmad

Pn. Syafiqah binti Pn. Mardiah Hayati Pn Nur Iman

Mat Yusof binti Norazlim Nasuha binti Siuri

7. Masalah yang dikenalpasti

1. Masalah ketidakhadiran murid ke kelas tambahan kerana faktor ketiadaan
pengangkutan ke sekolah.

2. Kurangnya pemantauan ibubapa terhadap kerja rumah yang diberikan guru.

3. Murid kurang menguasai sifir.

4. Segelintir murid juga kurang menguasai kemahiran asas sains akibat kurang membaca.

5. Ramai murid tidak dapat membina ayat yang betul dalam Bahasa Melayu mahupun
Bahasa Inggeris.

8. Kekuatan yang dimiliki

1. Kerjasama rapat dari pihak pentadbir sekolah dan PIBG sentiasa memberikan dorongan
dan nasihat serta ransangan.

2. Terdapat tenaga pengajar yang berpengalaman mengajar Tahun 6.

3. Semua tenaga pengajar tinggal berdekatan dengan sekolah dan boleh memberikan
komitmen
ketika kelas tambahan dijalankan.

9. Takwim Aktiviti Peningkatan UPSR 2021

Berikut ialah aktiviti yang akan pihak sekolah lakukan untuk murid-murid Tahun Enam 2021
demi kecemerlangan UPSR mereka dalam UPSR nanti.

Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Ojektif Aktiviti
Program Motivasi
Kecemerlangan 1 (GM) 27 Feb 2021 Membantu murid dalam pengurusan diri dan
(Sabtu) masa serta membina jati diri murid bagi
1. (Formula Kejayaan menghadapi UPSR
Melalui Konsep 7’S) 9:00 pg – 12:00 tgh
- H.E.B.A.T. Pengisian rohani kepada murid
18 Mac 2-21 Memberi kesedaran kepada murid dengan
2. Kolam Jiwa (Khamis) menghargai segala pengorbanan yang telah
dilakukan.
8:30 pg – 10:30 pg

3. Program Mento Mentee 20 April 2021 Membimbing dan memberi semangat
(Selasa) kepada murid serta dapat membantu
meningkat potensi diri murid untuk
8:00 pg – 9:00 pg menghadapi UPSR.

Program Motivasi Meningkatkan semangat ingin berjaya
4. Kecemerlangan 2 - 27 & 28 April 2021 dalam UPSR dan menyuntik semangat juang
(Selasa dan Khamis) dalam diri murid.
(Sahsiah Hebat , Disiplin

Mantap , Akademik 8:00 pg – 12: 00 tgh
Cemerlang)
8 Mei 2021 Membentangkan aktiviti-aktiviti yang
Program Jalinan Kasih (Sabtu) terdapat dalam Program Kecemerlangan
5. Ibubapa dan Guru UPSR 2021.
9.00 pg – 12.00 tgh Menjalin hubungan baik antara ibu / bapa /
Tahun 6 penjaga dengan guru.

6. Ujian Pentaksiran 25 Mei 2021 Membantu Murid mengenalpasti
Psikometri (IKEP) (Selasa) kecenderungan, minat dan personaliti dir.

Program Motivasi 8:00 pg – 10:00 pg Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya
7. Kecemerlangan 3 ilmu pengetahuan dalam hidup.
27 & 28 Mei 2021 Memdedahkan murid menggunakan
(Kemahiran Belajar) (Khamis & Jumaat) kaedah yang mudah dan jitu dalam
8:00 pg – 12: 00 tgh menjawab soalan.

Program Motivasi 24 & 25 Jun 2021 Meningkatkan semangat ingin berjaya
(Khamis & Jumaat) dalam UPSR dan menyuntik semangat juang
8. Kecemerlangan 4 8.30 pg – 12 .00 tgh dalam diri murid menjelang UPSR.
(Motivasi START (Strive
Jun 2021 (fasa 1) Dapat membantu murid menjawab soalan
to Get A From Today) Julai 2021 (fasa 2) dengan lebih baik memenuhi justifikasi
22 & 23 Julai 2021 pemeriksa.
Teknik jawab soalan (Khamis & Jumaat)
8.30 pg – 12 .00 tgh Membina peribadi murid yang tinggi bagi
9. peperiksaan 19 & 20 Ogos 2021 menghadapi UPSR
(Khamis & Jumaat)
( UPSR ) Meningkatkan semangat ingin berjaya
8:0 0 – 12:00 tgh dalam UPSR dan menyuntik semangat juang
Program Motivasi 28 Okt 2021 dalam diri murid menjelang UPSR
(Khamis)
10. Kecemerlangan 5 Mendedahkan murid tentang dunia awalan
8.30 pg – 12 .00 tgh remaja
(Lonjakan Prestasi)
Julai hingga Ogos Latih tubi untuk murid-murid agar lebih
Program Motivasi mudah & faham cara untuk menjawab
November 2021 soalan
11. Kecemerlangan 6 Pengisian rohani kepada murid
9 Disember 2021 Memberi kesedaran kepada murid dengan
(Pecutan Akhir) (Khamis) menghargai segala pengorbanan yang telah
dilakukan.
Program Motivasi Setiap hari Isnin Memohon restu daripada ibubapa dan guru-
(selepas guru segala ilmu yang telah dipelajari
12. Kecemerlangan 7 Meraikan murid-murid yang akan
perhimpunan) meninggalkan alam persekolahan sekolah
(Awalan Remaja) Setiap Jumaat mulai rendah.

13. Kelas Intensif Mac 2021 Sesi motivasi “pembakar semangat” bersama
Mulai Julai 2021 Guru Besar.
14. Solat Hajat, Bacaan
Yasin & Majlis Restu Ilmu Memohon restu
Pengisian rohani
15. Hari Graduasi / Jamuan Memohon restu
Pengisian rohani
16. Program Peptalk
17. Bacaan Yasin
18. Solat Hajat

10. Anggaran Perbelanjaan Program Peningkatan & Kecemerlangan UPSR 2021

Sumber Pedapatan:

BIL PERKARA JUMLAH
1. 119 Orang Murid X RM50.00 RM 5950.00

JUMLAH RM 5950.00

Perbelanjaan:

BIL PERKARA HARGA JUMLAH
RM 5.00 x 6 Subjek x 119 RM 5950.00
1. Ujian & Ujian Pra UPSR
RM 45.00 x 119 Orang RM 5355.00
2. Intensif , Gerak Gempur & Latih tubi
(Buku Didik)

JUMLAH RM 11305.00

11. Carta gantt Program Peningkatan Kecemerlangan UPSR 2021

BIL PROGRAM J F MAMJ J O S O
1 Motivasi Keibubapaan
2 Motivasi murid (PMK) x
3 Motivasi Pentadbir
4 Peperiksaan x xx x x x X
5 Bengkel & Teknik Menjawab Soalan
6 Program Lonjakan (Intensif) xxxxx x
7 Bacaan Yasin & Solat Hajat
8 Program mentor mentee xxx xx

xx

xx

xxxxx x x x

xxxx x x x

12. SENARAI NAMA MURID KUMPULAN TARGET

BIL NAMA

1. MUHAMMAD SYABIL BIN SUHAIMI
2. ANIS FARISYA BINTI TAJUDIN
3. MUHAMMAD HADI FIRHAN BIN MOHD FIRDAUS
4. DHIA MADHINA BINTI SABRAN
5. FIFINURBAITI BINTI GODARI
6. NUR AISYAH BINTI MD NURULHUDA
7. ZAHRATUL HUSNA BINTI YASSER ARIFF
8. MUHAMMAD ZULHILMI BIN ISHAK
9. NUR IRDINA BATRISYIA BINTI MOHD HAFIZI
10. AKHTAR HARIS BIN KAMARUZAMAN
11. QASEH NUR SYIFA' BINTI RAMLY
12. MUHAMMAD ATHIR NORAKMAL BIN NORAZLAN
13. NUR AMIRA BINI MOHD USWARDI
14. MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN MOHD NAZLI
15. QASEH LILY AULIA BINTI ZAIRUL IMRAN
16. AHMAD MUHSIN BIN NAZLIN
17. NABILA NAJWA BINTI BADRUL HISHAM
18. NURDEENA HUDA BINTI RAIS
19. NURUL AMBIA NAJWA BINTI DAUD
20. PUTRI ANIS ZULAIKHA BINTI IZHAR
21. NURIN AZRAA YUSRA BINTI ZAHRIN
22. NUR AIN ZAFEERA BINTI MOHD RIZUAN
23. HANNAH QAISARA BINTI YUSRI
24. MUHAMMAD IZZUL IMAN BIN MAILIS
25. NUR ANIS ARISA SOFEA BINTI NORHARIZI
26. ADZREEN FADHILA BINTI ABDULLAH
27. NUR AIN FIRZANAH BINTI MUHAMAD FAIZAL
28. NORSYAFI DANIA BINTI MOHD HUSSIN
29. NURMADIHAH BATRISYA BINTI MOHD IRWAN
30. NUR AINA IRDINA BINTI SAADON

13. SENARAI NAMA MURID KUMPULAN LULUS

BIL NAMA
1. MUHAMMAD RAFIQ ADHA BIN RAHIZAL HEREY
2. MUHAMMAD ISKANDAR DZULKARNAIN BIN MOHD RIDZUAN
3. MUHAMMAD DANISH BIN MOHD NASARUDDIN
4. ADAM MUQHRIZ BIN MOHD ZARUL AZHAM
5. MUHAMMAD DARWISH HAZIM BIN NORDIN
6. MUHAMMAD ADAM IRFAN BIN NORHUREMI
7. MUHAMMAD NUR BADLESYAH BIN ROSLI
8. NUR FARRAH FARHANA BINTI MUHAMAD FUAD
9. NURSHAHBILLAH BINTI ISKANDAR SHAH
10. AZMEER NUR' ARFAN BIN ISMAIL
11. NUR IMANINA DURRANI BINTI MOHD HISHAM
12. PUTERA ISKANDAR HAFIZUDIIN BIN SYAHRUL IKHWAN
13. ANIS ZULAIKHA KHAIROOL MOHD HAFIZ BINTI ABDULLAH
14. NURAINI IFFAH AQILAH BINTI JALIL
15. NUR AISYAH ISHAMI BINTI AZMAN
16. NUR AMIRAH HUSNA BINTI MOHD DORIMI
17. NUR RAFIKA DIYANA BINTI ABD RASHID
18. NUR ADUKA ZUFRY BIN ADAM
19. DANY ISKANDAR BIN KASRUL
20. MARISSA BINTI MUHAMAD NIZAM
21. NURARIANA SOFEA BINTI ASRAR
22. MUHAMMAD AQIL SHAMY NAUFAL BIN MOHD YUZAIMIE
23. MIA ZARA TASNIM BINTI HAIRONI
24. MUHAMAD HAZIQ BIN ABDUL RAHMAN
25. MUHAMMAD IQBAL NAUFAL BIN MOHAMAD AZLI
26. NUR QISTINA UMAIRAH BINTI AMRAN
27. QASEH NOORSYIEFA DANIESYIA BINTI MOHD NOOR
28. SYAKIRAH AEDA BINTI SUAIDI
29. MUHAMMAD AZIM BIN HASIM
30. MUHAMMAD HARRIS AIMAN BIN AZHAR
31. NUR IZZATI NAJWA BINTI MOHD RIZAL
32. MUHAMAD NOR AZIZI BIN AHMAD PAYZAL
33. MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN IDRIS
34. MUHAMAD HADIF BIN CHE AMIN
35. MUHAMMAD ADHAM SYAHMI BIN MOHD SHUKERI
36. NURALYA UMAIRAH BINTI AZIL
37. MUHAMMAD NADIM BIN MD RAIZUWAH
38. NUR EMYLIA BINTI KAMAL
39. NURUL FARAH DANIA BINTI RAHMAN
40. MOHAMMAD ILHAN MANSIZ BIN MOHAMMAD FIRDAUS
41. NUR DANISHA ADRIANA BINTI MUHAMMAD FAZRIN
42. NUR LIYANA BINTI HAMDAN
43. SHARI MUKRY BIN DZIKRY
44. ANATI IZZATI ANISAH BINTI SAMSUDIN
45. NUR FARISAH HUDA BINTI AZAHARI
46. NUR AIDA AQILAH BINTI ZAKARIA
47. IMAN AMANI ZAWAWI BIN SAUFIE HAIZAD
48. NUR ATIERAH BINTI HASNAN

49. RANIA KHAIRINA BINTI TARIQ
50. MUHAMMAD ADAM HAZIQ BIN MOHD EFANDDY
51. SITI NUR ALLIANA DAMIA BINTI MOHD NASRUN
52. MUHAMMAD HAKIM BIN HANIF
53. MUHAMMAD DANIAL FAZLI BIN RAZALI
54. MUHAMMAD SAFWAN BIN OMAR
55. AQIL KHALISH BIN SAIFUL AZLIMY
56. MUHAMMAD FAKHRUL HAZIM BIN MOHD FAUZI
57. NUR KAISAH RAUHAH BINTI MOHD RAHDI
58. NURUL SYUHADA BINTI MOHAMAD NAZRI
59. MUHAMAD MIKAIL FAIZIN BIN ABDULLAH
60. NUR AINA NAJIHAH BINTI MOHD AIDIL
61. MUHAMMAD IMAN MIRZA BIN RIZAFRISHAM
62. NUR AIMAN HANIF BIN MAZLAN
63. NURSALSABILA ROSLAN BINTI ABDUL RAZZAQ
64. AHMAD SARHAN BIN SAIZAN
65. MUHAMMAD AZIB NAWFAL BIN NOZHAN
66. NURUL ARIANA ARISA BINTI NOR AZMI
67. PUTERI NURALEEYA SYAFIQAH BINTI ABDULLAH
68. HANIE ALYSHA BINTI ANUAR
69. MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN MOHAMAD RIZAL
70. MUHAMMAD MIKAEL BIN MISRAN
71. MUHAMMAD AMIRUL HAKIM BIN ABDUL KADIR
72. NURPADILAH BINTI NAZARUDIN
73. SHAHIZZULZAKWAN BIN ABDUL HAFIZ
74. NUR ALEYA BATRISYA BINTI ABDUL FATAH
75. MUHAMMAD ZIKRI NUR REZDUAN BIN ABDULLAH
76. ADAM HUSAINI BIN ROSLAN
77. AMMAR FARIS BIN MOHD ZAFFRUL HISHAM
78. ADILAH HADFINA BINTI MOHD IDZUAN
79. MUHAMMAD AFIQ AIMAN BIN IRAFIQA
80. MUHAMMAD NUR IQMAL BIN SAIFUL NIZAM
81. ISMAKHAIRI BIN HELMI
82. ADAM IRFAN BIN SHAHNIZAMRI
83. MUHAMMAD SYAFIQ KHUZAIRI BIN NORIZAN
84. MUHAMMAD IQRAM DANIEAL BIN MOHD SHARIZAL
85. MUHAMMAD SYAZWAN BIN NOR HISYAM
86. MUHAMMAD HAIQAL HAFIZAL BIN ABDULLAH
87. ILYAS BIN ZAKARIA
86. NUR HIJRAH AELISYAH BINTI ZAHLAN
88. PUTERI MARSHAH ADRYNA BINTI ABDULLAH

14. TARGET UPSR 2021

TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
71.19 67.6 - 77.2
PERATUS 68.1
KELULUSAN

PENETAPAN SASARAN SEKOLAH IALAH TERBAIK DALAM 5 TAHUN + 5%

72.2 + 5 = 77.2%

TARGET MATA PELAJARAN :

1. BM PEMAHAMAN = 100%
100%
2. BM PENULISAN = 84.6%
77.2%
3. BI PEMAHAMAN = 77.2%
96.4%
4. BI PENULISAN =

4. MATEMATIK =

5. SAINS =

15. Penutup

Harapan pihak sekolah agar semua guru tahun 6 dapat
memberikan kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan aktiviti yang
telah dirancang agar dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat
meningkatkan lagi prestasi pencapaian murid-murid dalam UPSR amnya
dan sekolah khasnya. Kerjasama daripada semua didahului dengan
ucapan terima kasih dan hanya allah sahaja yang dapat membalas jasa
baik guru semua.

Disediakan Oleh :

...................................
(PN SALINA BINTI ABDUL AZIZ)

Penyelaras Tahun 6, 2021
Tarikh : 1 Mac 2021

Disemakkan Oleh :

......................................
(PN HAZLINDA BINTI HJ ABDUL RAHMAN)
GPK 1 , SKDT

Disahkan Oleh :

......................................
(PN HJH YUSNITA BINTI MOHD YUSOF)
Guru Besar , SKDT
Tarikh : ……………………


Click to View FlipBook Version