The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thành Đoàn Phổ Yên, 2022-07-08 21:04:53

NỘI QUY, QUY CHẾ ĐẠI HỘI

NỘI QUY, QUY CHẾ ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ PHỔ YÊN LẦN THỨ II Phổ Yên, ngày 13,14 tháng 7 năm 2022

NHIỆM KỲ 2022 - 2027
***

NỘI QUY, QUY CHẾ
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên

lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên
lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 1,5 ngày từ 13 tháng 7
đến ngày 14 tháng 7 năm 2022. Để Đại hội được tiến hành đúng
chương trình và thành công tốt đẹp, Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị
mỗi đại biểu dự Đại hội phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao ý thức
tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của Đại
hội gồm các nội dung sau đây:

I. NỘI QUY ĐẠI HỘI

1. Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc của Đại hội

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Trong chương trình Đại hội, nếu thời gian làm việc thay đổi
theo yêu cầu nội dung công việc thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại
hội.

2. Quy định về đoàn đại biểu và đại biểu dự Đại hội

2.1. Đoàn đại biểu chính thức

Mỗi cơ sở đoàn là một đoàn đại biểu, cử đồng chí Bí thư hoặc
Phó Bí thư làm trưởng đoàn để duy trì thực hiện chương trình, quy chế
làm việc, chế độ sinh hoạt của đại biểu theo quy định của Đại hội.
Trưởng đoàn có trách nhiệm điều hành hoạt động của đoàn, báo cáo
đầy đủ, chính xác và kịp thời với Đoàn chủ tịch những ý kiến thảo
luận, những đề xuất và tình hình của đoàn, truyền đạt ý kiến của Đoàn
chủ tịch với các đại biểu trong đoàn; liên hệ với Ban tổ chức Đại hội
về mọi chế độ của đại biểu đoàn mình.

2.2. Trách nhiệm của đại biểu chính thức dự Đại hội

- Các đại biểu đến dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ. Nếu nghỉ có lý
do phải thông báo với trưởng đoàn và Đoàn Chủ tịch, nếu đồng ý,
nhất trí mới được phép nghỉ.

2

- Trong thời gian Đại hội làm việc, các đại biểu cần có mặt trước
15 phút (cả 2 phiên), ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội đã quy
định, không tự ý đi lại, không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá.
Trong giờ giải lao nếu có việc riêng ra khỏi khu vực Đại hội phải
thông báo lý do cho đồng chí Trưởng đoàn biết.

- Khi tiến hành nghi thức chào cờ, các đại biểu hát Quốc ca, Đoàn
ca to, rõ ràng.

- Khi các đồng chí lãnh đạo và đại biểu khách mời tiến vào Hội
trường, các đồng chí đại biểu chính thức đứng dậy vỗ tay chào đón.

- Đại biểu khi tiến hành biểu quyết giơ thẻ biểu quyết bằng tay
phải.

- Để phương tiện đi lại đúng nơi quy định của Ban Tổ chức Đại
hội, tự bảo quản các đồ tư trang cá nhân. Giữ gìn vệ sinh chung,
không ăn, uống trong hội trường.

- Đại biểu nào nhận được đơn, thư khiếu nại có nội dung liên
quan đến đại biểu dự Đại hội thì có trách nhiệm chuyển ngay đến
Đoàn Chủ tịch (thông qua Đoàn Thư ký).

- Đại biểu nào muốn phát biểu phải chuẩn bị bằng văn bản và
đăng ký với Đoàn Chủ tịch (thông qua Đoàn Thư ký) và được Đoàn
Chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải đảm bảo
tính đoàn kết, xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đại
biểu trước tổ chức Đoàn và Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 07
phút.

3. Về trang phục của đại biểu

- Nam: Mặc áo Thanh niên Việt Nam, quần tối màu; đi giầy hoặc
dép có quai.

- Nữ: Mặc áo Thanh niên Việt Nam, quần hoặc chân váy tối màu;
đi giầy hoặc dép có quai; phiên trọng thể mặc trang phục áo dài thanh
niên Việt Nam hoặc áo Thanh niên Việt Nam và đeo cà vạt.

- Đối với đại biểu lực lượng vũ trang: Mặo lễ phục của ngành

- Đối với Đại biểu dân tộc thiểu số: Mặc trang phục của Dân tộc
mình.

- Các đại biểu đeo thẻ Đại hội do BTC phát hành.

- Các đại biểu đeo huy hiệu Đoàn, Kỷ niệm chương của Đoàn
(nếu có).

3

- Các đại biểu mặc áo thanh niên Việt Nam (sơ mi cộc tay) tại
phiên thứ nhất, mặc áo thanh niên Việt Nam (sơ mi dài tay) tại phiên
trọng thể.

Các đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc
những quy định trong Nội quy. Những đại biểu vi phạm Nội quy, tùy
theo mức độ bị xem xét xử lý theo quy định.

II. QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại
hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết để điều hành
công việc của Đại hội.

1.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy
(quy chế) đã được Đại hội quyết định.

- Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra
tư cách đại biểu để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Quyết định việc lưu hành các tài liệu của Đại hội.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban
Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.

- Điều hành công tác bầu cử:

+ Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số
lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu
đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

+ Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử ủy viên Ban Chấp hành và đại
biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

+ Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những
người xin rút; xem xét, quyết định cho rút hoặc không cho rút tên đối
với các trường hợp xin rút tên khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn
nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch có thể xin ý kiến
quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại
hội thông qua danh sách bầu cử.

+ Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban
kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết; lãnh đạo hoạt động của Ban kiểm
phiếu.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh tại Đại hội.

4

- Điều hành thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Tổng kết, bế mạc Đại hội.

2. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

2.1. Do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua.
Đoàn Thư ký chịu sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký

- Ghi biên bản Đại hội; tổng hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các
văn bản kết luận, Nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo Nghị
quyết Đại hội.

- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo
của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận hoa, điện mừng, đơn thư…thu nhận, bảo
quản và gửi đến Ban Chấp hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn
phẩm của Đại hội.

3. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

3.1. Do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua.

3.2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Xem xét báo cáo và các tài liệu liên quan do Ban Chấp hành
Thành đoàn cung cấp về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình
hình và kết quả bầu cử đại biểu; những vấn đề có liên quan đến tư
cách đại biểu để xét tư cách đại biểu.

- Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo
cáo với Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những
trường hợp không đủ tư cách đại biểu.

- Báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội
xem xét, biểu quyết công nhận.

- Hướng dẫn đại biểu Đại hội thực hiện nghiêm túc Nội quy của
Đại hội.

4. BAN KIỂM PHIẾU

4.1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội bầu
bằng biểu quyết. Cơ cấu của Ban Kiểm phiếu gồm những đại biểu
chính thức của Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử.

4.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử, điều kiện trúng cử và
cách thức bỏ phiếu.

5

- Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại
biểu; giám sát quá trình bỏ phiếu; kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về
báo cáo Đại hội; tiến hành kiểm phiếu bầu; xem xét và kết luận về các
phiếu không hợp lệ.

- Xem xét và báo cáo Đoàn Chủ tịch quyết định những trường
hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về bầu cử
trong Đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố kết quả
bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để
Đoàn Chủ tịch Đại hội bàn giao cho Ban Chấp hành khoá mới lưu trữ
theo quy định.

5. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Việc bầu cử BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố khóa II
được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5.2. Việc bầu cử tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được thực hiện bằng hình thức
sau:

a. Bỏ phiếu kín đối với:

- Bầu BCH Thành đoàn khóa II; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV tại
Đại hội.

- Bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn tại
phiên họp thứ nhất của BCH Thành đoàn khoá II.

b. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết dối với:

- Bầu cử lập ra các cơ quan điều hành giúp việc Đại hội gồm:
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Thẩm tra tư cách
đại biểu.

- Biểu quyết một số vấn đề tại Đại hội như: Chương trình, nội
quy, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử, danh sách bầu cử, thông qua kết
quả bầu cử Ban Chấp hành, Nghị quyết Đại hội.

3: Thực hiện các quyền của đại biểu về ứng cử, đề cử và bầu cử:

a. Ứng cử:

- Cán bộ, đoàn viên không phải là đại biểu chính thức của Đại hội
ứng cử vào BCH, BTV, UBKT và chức danh Bí thư, Phó Bí thư
Thành đoàn phải có các điều kiện như sau: Chậm nhất là 15 ngày

6

trước khi Đại hội phải gửi đến BTV Thành đoàn đơn xin ứng cử, bản
khai lý lịch có nhận xét và xác nhận của cấp ủy chi bộ.

- Chỉ có đại biểu chính thức của Đại hội mới có quyền ứng cử vào
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

b. Đề cử:

- Tại Đại hội, tất cả đại biểu chính thức của Đại hội đều có quyền
đề cử những cán bộ, đoàn viên đang sinh hoạt đoàn tại thành phố để
bầu vào BCH Thành đoàn khóa II và đề cử nhân sự là đại biểu chính
thức vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội có trách nhiệm báo cáo với
Đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự BCH khoá mới, được quyền giới
thiệu danh sách để bầu vào BCH khoá mới và đại biểu đi dự Đại hội
Đoàn cấp trên.

- Khi đề cử người vào danh sách bầu cử, người đề cử phải cung
cấp trích ngang lý lịch của người được đề cử cho Đại hội.

c. Bầu cử: Chỉ có đại biểu chính thức của Đại hội mới được
quyền bầu cử BCH cấp mình và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp
trên.

4. Danh sách bầu cử

- Ban Chấp hành Thành đoàn khoá I có trách nhiệm chuẩn bị nhân
sự để Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về cơ cấu, tiêu chuẩn, số
lượng nhân sự BCH khoá mới và nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội
Đoàn cấp trên.

- Danh sách bầu cử gồm những người ứng cử và đề cử bầu vào
BCH Thành đoàn khóa II và đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử
báo cáo với Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu.

- Nếu có người xin rút khỏi danh sách bầu cử thì Đoàn Chủ tịch
xem xét quyết định cho được rút hoặc không được rút khỏi danh sách
bầu. Nếu còn ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu
quyết thông qua danh sách bầu.

- Số lượng trong danh sách bầu cử BCH do Đại hội quyết định.

Trên đây là nội quy, quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại
biểu chính thức dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội

7

quy, quy chế làm việc của Đại hội, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và ý
thức tổ chức kỷ luật để góp phần vào sự thành công của Đại hội./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


Click to View FlipBook Version