The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adilahmkn29, 2022-06-11 20:34:33

PROJEK SAINS KETUMPATAN

MUHAMMAD HAZIQ ISRAQ
1 AMANAH

TAJUK:
MEMBINA MODEL MENGGUNAKAN KONSEP

KETUMPATAN

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA : MUHAMMAD HAZIQ ISRAQ BIN MOHAMAD AMRI
KELAS : 1 AMANAH

Kandungan

1 Langkah pelaksanaan
2 Senarai bahan yang diperlukan
3 Lakaran bahan yang ingin direka
4 Langkah-langkah penghasilan inovasi
5 Keputusan dan rumusan

Langkah Perlaksanaan

Menyediakan bahan kitar Membuat lakaran bahan Merekodkan langkah-
semula yang diperlukan yang ingin direka. langkah penghasilan bahan

Membuat rumusan inovasi.
berkaitan bagaimanakah
Menyediakan laporan
bahan inovasi boleh sepanjang projek
digunakan dengan dijalankan.
menggunakan konsep

ketumpatan.

Bahan-bahan yang diperlukan

1 Botol mineral
2 Bekas plastik
3 Batang aiskrim
4 Gam
5 Gunting

Membuat lakaran bahan yang ingin direka – Rakit dari bahan terpakai

Langkah-Langkah penghasilan inovasi – Rakit dari bahan terpakai

Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3:
Sediakan 2 botol mineral Letakkan gambar bagi melekatkan Sediakan tapak rakit

botol dengan batang aiskrim

Langkah 6: Langkah 5: Langkah 4:
Rakit daripada bahan terpakai yang Tampal batang aiskrim di atas bekas Gunakan bekas makanan untuk

telah siap dan sedia diuji makanan untuk memastikan atap menjadikan atap rakit
stabil

Gambar rakit dari bahan terpakai yang telah siap Pandangan atas

Pandangan hadapan

Pandangan sisi

Keputusan & rumusan – Rakit dari bahan terpakai

KEPUTUSAN RUMUSAN

Kelebihan bahan ▪ Bahan-bahan yang digunakan
perlulah kurang tumpat berbanding
• sDiaspaaptepmeejanly. elesaikan masalah pelupusan air bagi membolehkan ianya
• Ppeenngjimanagtaknutan.bahan api bagi sektor terapung di permukaan air.

Cara konsep ketumpatan diaplikasikan ▪ Inovasi ini boleh digunakan untuk
menyelamatkan alam sekitar dan
• Rbuakluith.biaKsaaynuyadadnibubaut ludharipkaudraangkaytuumaptaaut membantu pergerakan manusia.
daripada air. Keadaan ini membolehkan
rakit terapung dipermukaan air.

TERIMA KASIH

SAINS I TINGKATAN 1 AMANAH I MUHAMMAD HAZIQ ISRAQ


Click to View FlipBook Version