The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tunteja_n, 2019-12-23 17:47:00

TAKLIMAT PBD TAHAP 1

EDUCATION

PELAKSANAAN PBD STANDARD PRESTASI

Proses PdP melalui aktiviti TAHAP INDIKATOR TAFSIRAN TAKLIMAT
pembelajaran menepati PENGUASAAN Tahu PENTAKSIRAN
kurikulum dan PAK 21 Murid tahu perkara asas BILIK DARJAH
1 atau boleh melakukan
 BERCERITA kemahiran asas atau mem- TAHAP 1
 PROJEK MUDAH beri respons terhadap
 KUIZ perkara yang asas Dataran Ilmu
 PERMAINAN SK Seri Bintang Selatan
 MAIN PERANAN 2 Murid menunjukkan
 APA YANG BERSESUAIAN kefahaman dengan men-
Tahu dan faham jelaskan sesuatu perkara
INSTRUMEN PENTAKSIRAN yang dipelajari dalam
bentuk komunikasi
KAEDAH DAN INSTRUMEN
PENTAKSIRAN PELBAGAI : 3 Murid menggunakan
 PEMERHATIAN Tahu, faham dan pengetahuan untuk
 REKOD ANEKDOT boleh buat melaksanakan sesuatu
 SENARAI SEMAK
 SOAL JAWAB kemahiran pada suatu
 PENTAKSIRAN KENDIRI
 PENTAKSIRAN RAKAN SEBAYA situasi

TAHAP PENGUASAAN Murid menggunakan

TP 1 HINGGA TP 6 pengetahuan dan
 Merujuk standard prestasi
4 Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu
yang dinyatakan dalam boleh buat kemahiran dengan be-
kurikulum dengan beradab radab iaitu mengikut
 Menggunakan pertimbangan
professional untuk menetap- prosedur atau secara
kan tahap penguasaan murid
analitik dan

sistematik

Murid menggunakan

pengetahuan dan

5 Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu
boleh buat kemahiran paa situasi
dengan beradab baharu dengan mengikut

dan terpuji prosedur atau secara

analitik dan sistematik

serta tekal dan bersifat

positif

Murid berupaya

menggunakan penge-

6 Tahu, faham dan tahuan dan kemahiran
boleh buat sedia ada untuk digunakan
pada situasi baharu secara

dengan beradab analitik, sistematik , bersi-

mithali kap positif , kreatif dan

inovatif dalam penghasil-

nldakicndoiindste2oah0bi1a9haru serta boleh

AKADEMIK PENTAKSIRAN BILIK DARJAH MENGAPA PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN & AKHIR
Pentaksiran  Proses yang berterusan dalam TAHUN DIMANSUHKAN DAN
Bilik Darjah ( PBD ) sesi Pdp bagi mendapatkan DIGANTI KEPADA PBD TAHAP 1?
maklumat tentang perkem-
Peperiksaan bangan, kemajuan, kebolehan  Konsep pembelajaran berorien-
PusUaPtSURPSR dan penguasaan murid serta tasikan perkembangan murid
membuat reflesi berterusan da-
lam Pdp.  Menyemai nilai-nilai murni
berbentuk rutin harian
 Bukan bertujuan untuk per-
bandingan atau persaingan antara  Pembelajaran yang menyer-
murid onokkan dan bermakna

 Membantu pihak sekolah dan  Pembangunan dan pembentukan
ibubapa merancang tindakan karektor murid
susulan ke arah menambah baik
penguasaan dan pencapaian MENGAPA PBD PENTING ?
murid dalam pembelajaran
 Mengetahui perkembangan anak
secara menyeluruh

 Mengetahui potensi kekuatan
dan kelemahan anak-anak

 Mengenalpasti pencapaian
anak-anak dalam pembelajaran
secara berterusan

 Membantu anak-anak dalam
pembelajaran berdasarkan
maklumat


Click to View FlipBook Version